Powered by Deep Web Technologies
Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


1

Groningen, een stad apart : over het verleden van een eigenzinnige stad (1000-1600).  

E-Print Network [OSTI]

??Groningers hebben een opvallend zelfbewuste houding en een grote behoefte aan onafhankelijkheid. Kenmerken die volgens promovendus Jan van den Broek het gevolg zijn van de… (more)

Broek, Jan van den

2007-01-01T23:59:59.000Z

2

ReseaRch PRoject GRants Dr Patti Adank  

E-Print Network [OSTI]

ReseaRch PRoject GRants Sciences Dr Patti Adank University College London The role of speech motor of East Anglia Timing is everything: anticipating future eruptive activity on Ascension Island �242,932 Dr University College London The tuning of motor circuits by recurrent excitation and inhibition �196

Kalnishkan, Yuri

3

Pontotoc Co. Greene Co. Hale Co. OAK GROVE C OAL D EGAS CEDAR COVE  

U.S. Energy Information Administration (EIA) Indexed Site

COAL D EGAS BLU E CREEK COAL DEGAS BR OOKWOOD C OAL D EGAS ST AR ROBIN SONS BEND COAL D EGAS BLU FF COR INNE MOU NDVILLE COAL D EGAS BLU EGU T CR EEK WH ITE OAK CREEK COAL DEGAS BEAVERT ON BLU FF FAYETTE W SN EAD S CREEK SPLU NGE PAR HAM N MUSGR OVE CR EEK MCCRAC KEN MOU NTAIN DAVIS C HAPEL BAC ON BLOOMING GROVE MT Z ION FAIRVIEW JASPER BLOWHORN CREEK MAPLE BRAN CH KEN NEDY COAL F IRE CR EEK MCGEE LAKE SILOAM MILLPOR T FERNBANK DAVIS C HAPEL NE DETROIT E BEANS F ERRY LEXIN GT ON PET ERSON COAL D EGAS CALEDONIA ABERD EEN HOL T COAL D EGAS MULDON ELD RIDGE MCKINLEY CREEK TREBLOC HEARTLIN E SH ANNON TROY_MS_D BOXES CREEK WISE GAP NOR THSID E TREMONT VAN VLEET HOL LY BET HEL CHU RCH ABERD EEN S ST RONG BAN KST ON MOLLOY WR EN COR INTH WELLS THORN REID REID HOU STON ST AR DEERLICK CREEK COAL D EGAS OAK GROVE COAL D EGAS BIG SANDY CREEK COAL D EGAS MABEN LITT LE SAND Y CREEK COAL D

4

Pontotoc Co. Greene Co. Hale Co. OAK GROVE C OAL D EGAS CEDAR COVE COAL DEGAS  

U.S. Energy Information Administration (EIA) Indexed Site

COAL DEGAS COAL DEGAS BLU E CREEK COAL DEGAS BR OOKWOOD C OAL D EGAS ST AR ROBIN SONS BEND COAL DEGAS BLU FF COR INNE MOU NDVILLE COAL DEGAS BLU EGU T CR EEK WH ITE OAK CREEK COAL DEGAS BEAVERT ON BLU FF FAYETTE W SN EAD S CREEK SPLU NGE PAR HAM N MUSGR OVE CR EEK MCCRAC KEN MOU NTAIN DAVIS C HAPEL BAC ON BLOOMING GROVE MT Z ION FAIRVIEW JASPER BLOWHORN CREEK MAPLE BRAN CH KEN NEDY COAL F IRE CR EEK MCGEE LAKE SILOAM MILLPOR T FERNBANK DAVIS C HAPEL NE DETROIT E BEANS F ERRY LEXIN GT ON PET ERSON COAL DEGAS CALEDONIA ABERD EEN HOL T COAL DEGAS MULDON ELD RIDGE MCKINLEY CREEK TREBLOC HEARTLIN E SH ANNON TROY_MS_D BOXES CREEK WISE GAP NOR THSID E TREMONT VAN VLEET HOL LY BET HEL CHU RCH ABERD EEN S ST RONG BAN KST ON MOLLOY WR EN COR INT H WELLS THORN REID REID HOU STON ST AR DEERLICK CR EEK C OAL DEGAS OAK GROVE C OAL D EGAS BIG SANDY C REEK COAL D EGAS MABEN LITT LE SAND Y CREEK COAL DEGAS

5

Research, Innovation & Economic Development at North Carolina State University ReseaRch Impetus  

E-Print Network [OSTI]

results Research, Innovation & Economic Development at North Carolina State University XI, NO. 2 FALL 2011 ReseaRch Impetus: economIc RecoveRy #12;TRaNSlaTINg RESEaRCh INTo ECoNomIC gRowTh TaBlE oF CoNCElloR FoR RESEaRCh, INNovaTIoN & ECoNomIC DEvEloPmENT Terri L. Lomax agRICUlTURE aND lIFE SCIENCES Johnny C. Wynne

Langerhans, Brian

6

Een vergeten alternatief : het Freeland League-plan voor joodse kolonisatie in Suriname.  

E-Print Network [OSTI]

??In 1946 poneerde een Amerikaanse, territorialistische organisatie, The Freeland League for Jewish Territorial Colonization, het plan om een grote groep Oost-Europese Joden een deel van… (more)

Almagor, Laura

2007-01-01T23:59:59.000Z

7

Tussen droom en daad: Een onderzoek naar hindernissen in de praktijk van community-artprojecten.  

E-Print Network [OSTI]

??Deze scriptie gaat over een ideaal. Hoe leven mensen samen in een bepaalde leefomgeving? Is het mogelijk om in te grijpen in een bepaald leefpatroon?… (more)

Stößel, B.

2011-01-01T23:59:59.000Z

8

Inleiding Matlab Dit is een beknopte, telegram-stijl inleiding tot een MAT-  

E-Print Network [OSTI]

Inleiding Matlab 1 Matlab Dit is een beknopte, telegram-stijl inleiding tot een MAT- LAB. Het pakket MATLAB is bij uitstek geschikt voor nu- meriek werk en voor het rekenen met vectoren en matrices. MATLAB kenmerkt zich door korte en effici¨ente code en het is makkelijk in gebruik. Elke paragraaf

Trentelman, Harry L.

9

ReseaRch DRiven FAU is utilizing the power of partnerships to go green,  

E-Print Network [OSTI]

ReseaRch DRiven FAU is utilizing the power of partnerships to go green, becoming the first four ADCPs in the Atlantic Ocean synergy partnerships through Research highlights · FAU's Human Powered as Florida Power & Light, the State of Florida Solar Energy System Incentives program and other state sources

Fernandez, Eduardo

10

De Javaanse moslims in Suriname: een kwalitatief onderzoek anno 2009.  

E-Print Network [OSTI]

??In Suriname bestaat er een unieke tweedeling binnen de Javaanse moslims. De westbidders willen de pre-islamitische gebruiken en gewoonten van de voorouders behouden en bidden… (more)

Hendrix, E.M.

2009-01-01T23:59:59.000Z

11

E-Print Network 3.0 - aan een aantal Sample Search Results  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

bij de Kaleidoskoop ... Source: Kallen, Wilberd - Department of Mathematics, Universiteit Utrecht Collection: Mathematics 4 In deze opgave bekijken we een een machinesysteem. De...

12

Differentiaalvergelijkingen: klassieke mechanica De beweging van een systeem met een vrijheidsgraad wordt in de klassieke mechanica gegeven  

E-Print Network [OSTI]

) waarbij q een scalaire positie co¨ordinaat is en V = V (q) de potenti¨ele energie genoemd wordt. 1, 1. Vind de kritieke waarden tussen de verschillende niveauverzamelingen. Als het goed is, heb je een de kromme H(x, y) = 0. b) Vind alle rustpunten van het systeem en onderzoek hun stabiliteit door de

Hanssmann, Heinz

13

In deze opgave bekijken we het gedrag van een oscillator als er zowel demping als een externe kracht aanwezig is. We nemen aan dat de uitwijkingen niet  

E-Print Network [OSTI]

>0. (1) Vind een algemene oplossing, kies een particuliere oplossing in de vorm A ei t , waarbij de energie. Bereken dE dt voor de oscillator (1) en geef alle gevallen waarvoor E con- stant is. Interpreteer

Hanssmann, Heinz

14

Het Saramacca project : een plan van joodse kolonisatie in Suriname.  

E-Print Network [OSTI]

??Van 1946 tot 1948 onderhandelde een Amerikaans-Joodse organisatie, de Freeland League, met de Nederlandse en Surinaamse regeringen over de vestiging in Suriname van 30.000 joodse… (more)

Heldring, Alexander

2010-01-01T23:59:59.000Z

15

De constructie van een CQI meetinstrument: ervaringen uit de praktijk  

Science Journals Connector (OSTI)

De ontwikkeling van een CQI meetinstrument bestaat uit verschillende fasen. In dit artikel wordt ingegaan op de constructie van de vragenlijst en op de statistische analyses ten aanzien van de psychometrische ...

Jany Rademakers; Herman Sixma; Mattanja Triemstra; Olga Damman; Michelle Hendriks…

2008-08-01T23:59:59.000Z

16

Identificatie & Regelaar Tuning: Een Stukje Hardheid op de Tafel  

E-Print Network [OSTI]

1 Identificatie & Regelaar Tuning: Een Stukje Hardheid op de Tafel R.A. de Callafon On the occasion Tafel: Robust Estimation for Automatic Control Tuning (REACT) Motivation & Illustration Some Details

Langendoen, Koen

17

Policy ReseaRch WoRking PaPeR 4680 Safeguards and Antidumping in Latin  

E-Print Network [OSTI]

Policy ReseaRch WoRking PaPeR 4680 Safeguards and Antidumping in Latin American Trade Agreement on Tariffs and Trade/World Trade Organization-sanctioned safeguards and antidumping mechanisms supported liberalization; the economic content did not. #12;Safeguards and Antidumping in Latin American

18

E-Print Network 3.0 - afstand tot een Sample Search Results  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

knopen in een sto- chastische ... Source: Hooghiemstra, Gerard - Delft Institute of Applied Mathematics & Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, Technische Universiteit...

19

Workflow Patronen: Een gereedschap voor het evalueren van BPM software  

E-Print Network [OSTI]

Workflow Patronen: Een gereedschap voor het evalueren van BPM software Prof.dr.ir. Wil van der ook niet meer over workflow-management systemen maar over Business Process Management (BPM) systemen. In het vervolg gebruiken we de term BPM om te verwijzen naar dit bredere gebied. Ondanks het belang van

van der Aalst, Wil

20

Skepsis Blog Een kritische kijk op buitengewone beweringen  

E-Print Network [OSTI]

aan de TU Delft mogen geloven, dan kun je een motor laten draaien zonder dat dit energie kost. Beweging, elektriciteit en warmte zijn slechts enkele van de verschijningsvormen van energie. Energie kan worden omgezet van de ene vorm naar de andere, maar het is niet mogelijk om energie uit het niets

Bier, Martin

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


21

Is de gegeneraliseerde angststoornis een extreme variant van de persoonlijkheidstrek neuroticisme? Een vergelijking tussen de gegeneraliseerde angststoornis en andere angststoornissen in mate van neuroticisme.  

E-Print Network [OSTI]

??Abstract/samenvatting Recentelijk onderzoek wijst op een relatie tussen de gegeneraliseerde angststoornis (GAS) en de persoonlijkheidstrek neuroticisme (Hale, Klimstra & Meeus, 2010). Daarom rijst de vraag… (more)

Waard, L. de

2014-01-01T23:59:59.000Z

22

Di#erentiaalvergelijkingen: klassieke mechanica De beweging van een systeem met een vrijheidsgraad wordt in de klassieke mechanica gegeven  

E-Print Network [OSTI]

) waarbij q een scalaire positie coË? ordinaat is en V = V (q) de potentiË? ele energie genoemd wordt. 1 van E 2 voor E 2 = -3, -2, -1, 0, 2, 1. Vind de kritieke waarden tussen de verschillende) = 0. b) Vind alle rustpunten van het systeem en onderzoek hun stabiliteit door de eigenwaarden van de

Hanssmann, Heinz

23

In deze opgave bekijken we het gedrag van een oscillator als er zowel demping als een externe kracht aanwezig is. We nemen aan dat de uitwijkingen niet  

E-Print Network [OSTI]

#,# , #, # # R>0 . (1) Vind een algemene oplossing, kies een particuliere oplossing in de vorm A e i# t , waarbij potentiË? ele en kinetische energie. Bereken dE dt voor de oscillator (1) en geef alle gevallen waarvoor E

Hanssmann, Heinz

24

Textiel in context : een analyse van archeologische textielvondsten uit 16e-eeuws Groningen.  

E-Print Network [OSTI]

??In de beginjaren van de Nederlandse Opstand, van 1568 tot 1575, liet de Spaanse hertog van Alva in de stad Groningen een enorm fort bouwen… (more)

Zimmerman, Johanna Anna

2007-01-01T23:59:59.000Z

25

Examen Begrippen van Kansrekening en Statistiek 2K WE, april 1998 maak iedere opgave op een apart vel papier,  

E-Print Network [OSTI]

kansverdeling? Wat is de verwachtingswaarde en de variantie? 2. Aan een tafel staan vier stoelen. Twee personen gaan op een willekeurig gekozen plaats aan tafel zitten. Wat is de kans dat ze naast elkaar zitten, a. als de tafel rond is, b. als de tafel rechthoekig is en alle stoelen zijn aan een zijde geplaatst. 3

de Groen, Pieter

26

Naar een leefbare regio : regionale leefbaarheid en identiteiten in Noord-Groningen tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw.  

E-Print Network [OSTI]

??Vandaag de dag krimpen veel plattelandsgebieden in Nederland. Het lijkt soms alsof het een nieuw fenomeen is, maar plattelandsgebieden hebben vaker met teruglopende bevolkingscijfers te… (more)

Melis, Kornelia Gezina

2013-01-01T23:59:59.000Z

27

Onderwijs en offshoring Offshore outsourcing is een trend die niet is tegen te houden. Hoe moeten universiteiten en HBO-instellingen hierop reageren? Volgens Roel Wieringa  

E-Print Network [OSTI]

Onderwijs en offshoring Offshore outsourcing is een trend die niet is tegen te houden. Hoe moeten internationaal karakter universiteiten' De discussie over offshoring laat een opmerkelijke consensus zien onder

Wieringa, Roel

28

212 NAW 5/14 nr. 3 september 2013 Onweer: een bron van broeikasgassen en antimaterie Christoph Khn, Margreet Nool, Ute Ebert Christoph Khn  

E-Print Network [OSTI]

) waargenomen boven Egyp- te. Hun bron was in tijd en ruimte gecorre- leerd met een bliksemschicht boven Zambia

Ebert, Ute

29

D. van Tol, Grensgeschillen; een rechtssociologisch onderzoek naar het classificeren van euthanasie en ander medisch handelen rond het levenseinde (diss. R.U. Groningen), GrafiMedia: Groningen 2005, 296 p., ISBN 90-367-2411-2.  

Science Journals Connector (OSTI)

Iemand die een regel kent (d.w.z. kan reproduceren) kan die regel toch toepassen op een wijze die de regelmaker niet heeft voorzien; regels worden steeds geïnterpreteerd en daarbij speelt het probleem van de c...

Prof. J. K. M. Gevers

2006-06-01T23:59:59.000Z

30

EUROPESE MACROSEISMISCHE SCHAAL EMS (1992) De Europese Macroseismische Schaal 1992 is in beginsel een afgeleide versie van de uit  

E-Print Network [OSTI]

(geen constructieve schade) Klasse A-C: haarscheurtjes in een enkele muur; neervallen van slechts kleine schade, matige niet- constructieve schade) Klasse A-C: scheuren in veel muren; vallen van grotere stukken schade) Klasse A-C: in de meeste muren grote en diepe scheuren; dakpannen of leien glijden weg

Stoffelen, Ad

31

Koptische muziek, de muziek van de christelijke bevolking van Egypte, is in de Westerse Wereld een onbekend en weinig onderzocht gebied. Alleen van liturgische Koptische muziek  

E-Print Network [OSTI]

Koptische muziek, de muziek van de christelijke bevolking van Egypte, is in de Westerse Wereld een Egypte werden met elkaar vergeleken. Uit de analyses van deze melodieën bleek dat de improvisatorisch

Hille, Sander

32

Basic ReseaRch DiRections  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

melting, Coulomb-driven fragmentation, or even sublimation of small dust grains. Gamma ray bursts (GRBs) are intense flashes of gamma-rays and related X-ray-ultraviolet-...

33

Rigorousresearch.Significantscholarship. RigoRouS RESEaRch  

E-Print Network [OSTI]

: · Cancer therapeutics · Mathematical finance · Big data, cloud computing · Digital humanities · Materials of Computer Science · Master of Data Science · Master of Health Physics · Master of Materials Chemistry) · Master of Telecommunications and Software Engineering (with Electrical and Computer Engineering) Master

Heller, Barbara

34

D18: slachtoffer , verdachte Een problematisch  

E-Print Network [OSTI]

mutations will be indistinguishable from stutters; therefore, these figures are probably un- derestimates

Gill, Richard D.

35

Anita Jansen: ‘Obesitas is een gedragsprobleem’  

Science Journals Connector (OSTI)

Haar feloranje supergrote horloge steekt opvallend af bij haar zwarte kleding die wel past bij haar functie. Anita Jansen, hoogleraar experimentele psychologie en bijzonder hoogleraar eetstoornissen...

M. van Eijkeren

2011-10-01T23:59:59.000Z

36

Inhoudsopgave -1-BROCHURE `STUDEREN MET EEN  

E-Print Network [OSTI]

handicap is vaak lastiger en kost meer tijd en energie dan studeren zonder die beperking, maar het hoeft handige adressen opgenomen. Deze informatie vind je ook op www.uu.nl/handicap. #12;Wanneer kom je

Utrecht, Universiteit

37

ReseaRch at the University of Maryland Climate Modeling and Prediction  

E-Print Network [OSTI]

between the familiar seven-day weather forecast and the century-long global-warming projection, Maryland-Rabinovitz's work is leading to improved predictions of extreme weather events such as monsoons, intense storms-use patterns and their contribution to climate change. Ning Zeng investigates how ice sheets store carbon

Hill, Wendell T.

38

ReseaRch aRticle 168 CALIFORNIA AGRICULTURE VOLUME 65, NUMBER 3  

E-Print Network [OSTI]

grains produced in-state (CEC 2010). The proportion of ethanol blended in California gasoline is expected ethanol than any other U.S. state. California gasoline contains about 6% ethanol by volume (since meters) per year if no gasoline consumption changes occur (CEC 2007). If in-state production does

van Kessel, Chris

39

Herpetological Bulletin [2012] -Number 120 1 ReseaRch aRticles  

E-Print Network [OSTI]

but water frogs (mostly Pelophylax lessonae) were apparently unaffected. On two occasions male pool frogs amphibian populations TREVOR BEEBEE Amphibian and Reptile Conservation, 655A Christchurch Rd, Boscombe numbers were reduced by >80%. Common toads Bufo bufo decreased by perhaps 20% whereas pool frogs

Gray, Matthew

40

ReseaRch at the University of Maryland Climate Mitigation and Adaptation  

E-Print Network [OSTI]

-shrinking budgets. Steve Fetter models energy scenarios to helps policy makers see that a viable low-carbon future's Second Generation Model (SGM) is a global general-equilibrium model that projects energy consumption, agriculture, energy, energy-intense industries, household consumption, and government expenditure. SGM offers

Hill, Wendell T.

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


41

Faculteitsblad Elektrotechniek 1Maart 2008  

E-Print Network [OSTI]

een nieuwe lay-out, een aangepaste formule, een nieuwe redac- tie, nieuwe artikelen en dus een nieuwe

Franssen, Michael

42

Nederland en Suriname: Een gemeenschappelijk verleden, heden en toekomst.  

E-Print Network [OSTI]

??1975 werd het jaar dat Suriname onafhankelijk werd van de kolonisator. Nederland liet haar kolonie in Zuid- Amerika gaan en wilde het op eigen benen… (more)

Sewgobind, A.B.

2011-01-01T23:59:59.000Z

43

Vijf Jaar voor Bta's De noodzaak van een vijfjarig curriculum  

E-Print Network [OSTI]

Universiteit Nijmegen Rijksuniversiteit Groningen Rijksuniversiteit Leiden Universiteit Utrecht Universiteit internationale concurrentiepositie van Nederlandse doctorandi in de Wiskunde en Natuurwetenschappen; Groningen Groningen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Nijenborgh 4 9747 AG Groningen tel: 050 363 4615 #12

Kruit, Piet van der

44

Voorbij de Lock-In Een economisch institutionele  

E-Print Network [OSTI]

-Oostelijke Archipel: Public/Private Service Ports 71 22. De Asean-Pacific: Multi-functionele Toolports 73 23. De

Atzema, Oedzge

45

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart  

E-Print Network [OSTI]

Scheduling Problem (CSP) en het Crew Rostering Problem (CRP). Bij het CSP draait het om het vinden van

Bhulai, Sandjai

46

Kennisoverdracht via posters en proefjes  

Science Journals Connector (OSTI)

Het is een opmerkelijk fenomeen: een posterpresentatie op een nationaal of internationaal tandheelkundig congres. Maar ook aandacht voor (basisschool) preventie via proefjes is een opmerkelijk fenomeen. Op het...

Marijke Scheers

2007-04-01T23:59:59.000Z

47

Overleven in een grensgebied. Veranderingsprocessen bij de Wayana in Suriname en Frans-Guayana.  

E-Print Network [OSTI]

??The Wayana, who belong to the group of Caribbean speaking peoples, live dispersed over three countries: Brazil, French Guyana and Suriname. ‘Wayana’ is in fact… (more)

Boven, K.M.

2006-01-01T23:59:59.000Z

48

Bepaling van het effect van een stralingsafscherming op de meting van  

E-Print Network [OSTI]

.4 Temperatuursensor zonder stralingafscherming 20 §2.5 Cabauw psychro-opstelling 20 §2.6 DWD opstelling 21 §2.7 FLIR E

Haak, Hein

49

Leraar, elke dag een feest? Welzijn en bevlogenheid bij leraren in het voortgezet onderwijs.  

E-Print Network [OSTI]

??In het huidige onderzoek is gekeken naar welzijn bij leraren en verschillende factoren die in eerder onderzoek hiermee in verband gebracht zijn. Er is onderscheid… (more)

Damme, A.M. van

2010-01-01T23:59:59.000Z

50

Volwassenheid BPM-vaardigheden - De ontwikkeling en beoordeling van een zelfevaluatiemethode.  

E-Print Network [OSTI]

??Business Process Management (BPM) is het integraal beheren van de processen van de organisatie. Sommige organisaties zullen verder zijn met de ontwikkeling van hun BPM-vaardigheden… (more)

Geel, Wilma van

2012-01-01T23:59:59.000Z

51

GIS voor historisch landschapsonderzoek : Opzet en gebruik van een historisch GIS voor prekadastrale kaarten.  

E-Print Network [OSTI]

??Formulation of the problem This study focuses on the use of a geographic information system (GIS) with regard to access to map books. The goal… (more)

Heere, E.

2008-01-01T23:59:59.000Z

52

Verschillende dataverzamelingsmethoden in CQI onderzoek: een overzicht van de respons en representativiteit van respondenten  

Science Journals Connector (OSTI)

Inleiding: In dit artikel wordt uiteengezet welke dataverzamelingsmethoden er tot nu toe gebruikt zijn bij CQ-index (CQI) onderzoek en wat de respons en representativiteit van respondenten waren....

Marloes Zuidgeest; Dolf de Boer; Michelle Hendriks; Jany Rademakers

2008-08-01T23:59:59.000Z

53

Duizendste levertransplantatie in Groningen  

Science Journals Connector (OSTI)

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft onlangs het heugelijke feit ... 50 tot 60 leverpatiënten een nieuwe lever in Groningen. Zonder een lever sterft een mens binnen...

   

2008-06-01T23:59:59.000Z

54

Asset information for FMEA-based maintenance.  

E-Print Network [OSTI]

??FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) is een methode die het gevolg van mogelijk falen op een product of een proces onderzoekt en analyseert. Het… (more)

Braaksma, Anne Johannes Jan

2012-01-01T23:59:59.000Z

55

1268 Huisarts Krijgt Waarschuwing Niet Van Tafel  

Science Journals Connector (OSTI)

Volgens het Centraal Tuchtcollege (CT) voor de Gezondheidszorg heeft een huisarts van een huisartsenpost uit Noord-Limburg terecht een officiële waarschuwing gekregen wegens het verkeerd inschatt...

   

2006-09-01T23:59:59.000Z

56

S T U D E N T E N B L A D V A N D E U N I V E R S I T E I T G E N T N 460, 25 FEB 2008  

E-Print Network [OSTI]

tafel van dat donkerbrui- ne café een moslim, een jood, een scientoloog en, de grappig- ste van de bende

57

E-Print Network 3.0 - acid mediates long-paced Sample Search...  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

and Medicine ; Environmental Sciences and Ecology 27 ReseaRch aRticle 106 CALIFORNIA AGRICULTURE VOLUME 65, NUMBER 3 Summary: ReseaRch aRticle 106 CALIFORNIA AGRICULTURE ...

58

Report on the 1961 TRANSPORTATION RESEARCH--------.. . -. .  

E-Print Network [OSTI]

) ) ) Report on the 1961 TRANSPORTATION RESEARCH--------.. . -. . AND SERVICE ACTIVITIES IC C Negotiations with carriers ..·..... Resea rch activities ·...........·... Transportation Section staff resea rch . Transportation rate indexes .... Fish meal, scrap, and solublf's information

59

Superieur lichtbereik dankzij dubbele LED module  

Science Journals Connector (OSTI)

GC Europe introduceert een nieuw concept voor lichtuitharding. De GC G-Light heeft een LED module met twee typen dioden. Met een...GC G-Light een hoge lichtopbrengst voor het uitharden van dental...

   

2005-08-01T23:59:59.000Z

60

P1F1 --ZNSP SPECTROGRAFISCHE  

E-Print Network [OSTI]

westrand van de zonneschijf. Je verdiept je in de optica van een telescoop en een spectrograaf, je leert

Rutten, Rob

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


61

rand RESEARCHSPECIALISSUE thesecretof  

E-Print Network [OSTI]

AmE? 4 RESEaRCh nEwS: BREAtHing EASy 5 RESEaRChER FoCuS: moRE tHAn Skin dEEp 13 RESEaRCh nEwS: nEw StAR involved in these centres are tackling projects that have been set by industry partners; their research

University of Technology, Sydney

62

Grote Sta-Penning Deze penning wordt uitgereikt aan een persoon die zich al dan niet in dienstverband  

E-Print Network [OSTI]

Universiteit van Suriname, bij bezoek Jankarel Gevers, november 1993; · prof. Tsjondronegro, rector

van Rooij, Robert

63

De herontwikkeling van het DSM terrein; naar een strategisch advies voor de ontwikkeling van het DSM terrein te Delft :.  

E-Print Network [OSTI]

??Het doel van het onderzoek is het traceren van het (bewust of onbewust) gevolgde strategisch proces voor de herontwikkeling van het DSM terrein te Delft,… (more)

Schellekens, F.P.

2013-01-01T23:59:59.000Z

64

AI en Data mining Van AI tot Data mining  

E-Print Network [OSTI]

een heel breed vakgebied, met onder andere: · robotica: Hoe programmeer je een robot? · data mining soort computerprogramma's doet mee in de jaarlijkse Loebner-contest. 6 #12;AI Robotica Een robot is een science fiction schrijver Isaac Asimov (auteur van "I, Robot") zijn de drie wetten van de robotica: 1. Een

Kosters, Walter

65

Mevrouw Jansen  

Science Journals Connector (OSTI)

Tijdens een weekenddienst was het weer eens zover. Mevrouw Jansen had plotseling hoge koorts, was flink benauwd ... of drinken. Nu ligt het bij mevrouw Jansen altijd een beetje lastig als ze koorts ... dienstdoen...

   

2009-02-01T23:59:59.000Z

66

Kunstmatige intelligentie (AI) dr. Walter Kosters, Universiteit Leiden  

E-Print Network [OSTI]

: · robotica: Hoe programmeer je een robot? · data mining: Hoe zoekt Google? · rechtspraak: Word je breedte kan elke configu- ratie bereikt worden! 12 #12;AI Robotica Een robot is een "actieve, kunstma

Kosters, Walter

67

Tentamen Programmeren in JavaScript Vrijdag 2 november 2001, 9.3012.30 uur  

E-Print Network [OSTI]

de functie van a. c. Schrijf een JavaScript-functie hoeveel (A,i) die de "gewone" getalswaarde. Leg deze be- grippen aan de hand van een klein voorbeeld duidelijk uit. b. Een zeker Java

Kosters, Walter

68

E-Print Network 3.0 - affects liver desaturase Sample Search...  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

Reserve University Collection: Biology and Medicine 68 ReseaRch aRticle 106 CALIFORNIA AGRICULTURE VOLUME 65, NUMBER 3 Summary: the synthesis of triglycerides (fat molecules)...

69

The brain, verbs, and the past.  

E-Print Network [OSTI]

??De zin ‘de man fietste’ is moeilijker dan ‘de man fietst’ voor mensen met een agrammatische afasie. Agrammatische afasie is een grammaticale stoornis als gevolg… (more)

Bos, Laura Simone

2015-01-01T23:59:59.000Z

70

Rurale metropool.  

E-Print Network [OSTI]

??Deze historische studie vanuit een geografische invalshoek omvat een uitgebreid onderzoek en reconstructie aan de hand van seriële bronnen (DTB-boeken, burgerboeken) naar de ontwikkeling van… (more)

Schroor, Meindert

2014-01-01T23:59:59.000Z

71

Toelating tot de medische opleiding in beweging. Capaciteit en legitimiteit  

Science Journals Connector (OSTI)

Sinds de jaren zeventig kent Nederland een instroombeperking voor de opleiding Geneeskunde. Dit artikel geeft een overzicht van de (politieke) ontwikkelingen die sindsdien op dit gebied hebben plaatsgevonden. ...

Drs. J. A. Dekker; M. M. C. Lambregts…

2009-08-01T23:59:59.000Z

72

In debat over Mauro: een onderzoek naar de relatie tussen de totstandkoming van groepen en identiteiten en debatvorming in de media rond de asielzaak van Mauro.  

E-Print Network [OSTI]

??The objective of this thesis is to examine which specific role the media can have in creating identities and groups in a debate. Case study… (more)

Rijkaard, Z.M.T.

2012-01-01T23:59:59.000Z

73

Vriend en vijand. Een vergelijkend onderzoek naar de Nederlandse beleidsvoering met betrekking tot Suriname in de periode 1975-1982 en de periode 1988-1993.  

E-Print Network [OSTI]

??In de periode 1975-1982 stelden Nederlanders vele voorwaarden aan de Surinamers in ruil voor ontwikkelingshulp. Desalniettemin had dit niet tot het gewenste resultaat geleid.Na de… (more)

Meij, K. van der

2012-01-01T23:59:59.000Z

74

'Bikkels' en Virtuozen. Een kwalitatief onderzoek naar de wijze van voetballen en de betekenissen die voetballers in Paramaribo aan hun sport geven.  

E-Print Network [OSTI]

??Dit onderzoek gaat over voetbal in Suriname. De voetballers die in dit onderzoek centraal staan komen uit Paramaribo en voetballen tegelijkertijd in verschillende voetbalcontexten. De… (more)

Karssemeijer, W.P.C.

2011-01-01T23:59:59.000Z

75

`Een republiek in het klein'. Noord-Nederlandse leesgezelschappen en hun lectuurkeuze in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1830  

E-Print Network [OSTI]

daarvan lopen enorm uiteen. Er worden boeken gelezen over reizen naar Suriname, de levens van bekende

van Rooij, Robert

76

Muziek bij de Wayana, Trio, Kari'na en Lokono. Een analyse van de muziek en de daarbij behorende instrumenten van de Surinaamse Indianen.  

E-Print Network [OSTI]

??It is always difficult to interpret archaeological objects, especially when the original users do not longer exist. The Museum Volkenkunde in Leiden thought of a… (more)

Luijendijk, Jasper

2012-01-01T23:59:59.000Z

77

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Klimaat van Nederland 3  

E-Print Network [OSTI]

windenergie heeft het KNMI in 1983 een publikatie "Windklimaat van Nederland" uitgegeven. Als logisch vervolg

Stoffelen, Ad

78

State of the campuS April 17, 2012  

E-Print Network [OSTI]

Ree YeaRS · 115 RiSe pRopoSalS fRom facultY StAte oF the CAMpUS 6 UC dAViS iS A ReSeaRch poweRhouSe #12RceNt iN fY 2011-12 StAte oF the CAMpUS 8 2012 Q1-Q2 ReSeaRch awaRdS ($m) UC dAViS iS A ReSeaRch poweRhouSe

California at Davis, University of

79

MagLab Reports, Volume 19, No. 2 (Summer 2012): The 2011 Highlights...  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

19 No. 2 Table of ConTenTs 48 4 53 featuRes ReseaRch stORIes Condensed matter sCienCe Graphene, Kondoheavy fermion systems, magnetism & magnetic materials, molecular conductors,...

80

future science group 675ISSN 1759-726910.4155/BFS.12.65 2012 Future Science Ltd In the past decade, the annual production of bio-  

E-Print Network [OSTI]

decade, the annual production of bio- diesel had increased globally by 5 billion gallons [201]. Meanwhile if the reaction time were extended. ReseaRch aRticle 1 Bio-Energy Center, Montana State University ­ Northern

He, Brian

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


81

NATIONAL LEAD COMPANY OF OHIO  

Office of Legacy Management (LM)

for the unloading operation. R. C. Heatherton RCH:ljm Attach. cc: W . Damewood W . A. Smith, Jr. I-. Central File l . I - KNOXVILLE - +rrlnfSSP9 CIUI. FURNACE AREA I S W 5TPCAGE...

82

Post-eapc-congres: prijzen voor drie winnende posters  

Science Journals Connector (OSTI)

Aan het 12e...EAPC-congres dat in mei in Lissabon was gehouden, werd in juni een landelijk post-EAPC-congres besteed. Diverse EAPC-gangers gaven een overzicht van de highlights. Ook werden prijzen uitgereikt voor...

Rob Bruntink

2011-09-01T23:59:59.000Z

83

Frits Kluijtmans (red.) (2008). Bedrijfskundige aspecten van HRM . Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers. 368 p., isbn 978 90 0170987 7, € 36,95  

Science Journals Connector (OSTI)

Bedrijfskundige aspecten van HRM , onder redactie van Frits Kluijtmans, biedt een nieuwe optiek op het human resource-vak: een benadering van de strategische rol van human resource management (hr...

Hans Bennink

2009-03-01T23:59:59.000Z

84

DSM en GAF-score niet bepalend voor vaststellen beperkingen in de zin van artikel 6 Besluit zorgaanspraken AWBZ. Onderzoek indicatieorgaan en informatiebijdrage aanvrager. Nieuwe beslissing op bezwaar: opnieuw advies vragen aan CVZ?  

Science Journals Connector (OSTI)

De sector bestuursrecht van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch wees 27 juni 2011, onder nummer AWB 10/2060, vonnis in een geschil tussen een eiser en het indicatieorgaan over de gestelde indicatie.

2012-07-01T23:59:59.000Z

85

Minor Robotica Bestemd voor TUD bachelorstudenten met de opleiding  

E-Print Network [OSTI]

Minor Robotica Voor wie? Bestemd voor TUD bachelorstudenten met de opleiding: Technische robotica · In een multidisciplinair team een complete robot opleveren · De theorie achter het werk van

86

Tentamen Programmeermethoden Donderdag 4 januari 1996, 19.0022.00 uur  

E-Print Network [OSTI]

hoevaak getal van type int voorkomt als array-element in A. c. Schrijf een boolese C++-functie magi (A begrippen aan de hand van een klein voorbeeld uit. b. Gegeven zijn de volgende functies: int meer (int& a

Kosters, Walter

87

Tentamen Programmeermethoden Dinsdag 6 januari 1998, 19.0022.00 uur  

E-Print Network [OSTI]

aan dat m minstens 2 is. Gebruik hierbij eventueel a. c. Schrijf een void C++-functie Wissel (a,b) die formele en actuele parameters. a. Leg deze zes begrippen aan de hand van een klein voorbeeld duidelijk uit

Kosters, Walter

88

De Toevallige Roze Ninja Turtle  

Science Journals Connector (OSTI)

...“Neeee, dat kan niet!” Mijn speelkameraad van negen rolt met zijn ogen over zoveel volwassen onkunde. “Waarom niet, ik kan toch wel een blauwe zijn?”, vraag ik. “Je bent een meisje!”, zegt hij beslist, terwijl...

Erna Bosschart

2012-10-01T23:59:59.000Z

89

Orde: NFU-voorstellen moeten van tafel  

Science Journals Connector (OSTI)

De Orde van Medisch Specialisten roept medisch specialisten van universitair medische centra (UMC) op om naar een van de geplande ledenvergaderingen te komen over de onderhandelingen over een nieuwe CAO (collecti...

2011-06-01T23:59:59.000Z

90

Modellen en Simulatie 2007, inleveropgave 2 Inleverdatum: 16 maart 2007 (9:00)  

E-Print Network [OSTI]

We laten een bal op een tafel vallen, waarvandaan hij wordt teruggekaatst. De tijd tot de daarop voor de eigenwaarde 1 geven ? Aandrijving Om de dynamica wat spannender te maken gaan we de tafel

Hanssmann, Heinz

91

Redeneren over Communicatie Jan van Eijck  

E-Print Network [OSTI]

in een bekertje, schud een paar keer, en zet het bekertje omgekeerd op tafel. "Als het kruis is doe ik, terwijl Bert en Catootje toekijken. De beker staat nu omgekeerd op tafel met de munt eronder, en de

van Eijck, Jan

92

Modellen en Simulatie 2007, inleveropgave 2 Inleverdatum: 16 maart 2007 (9:00)  

E-Print Network [OSTI]

We laten een bal op een tafel vallen, waarvandaan hij wordt teruggekaatst. De tijd tot de daarop dynamica wat spannender te maken gaan we de tafel periodiek aan­ drijven; het tafelblad blijft altijd

Hanssmann, Heinz

93

Modellen en Simulatie 2006, inleveropgave 2 Inleverdatum: 15 maart 2006 (9:00)  

E-Print Network [OSTI]

We laten een bal op een tafel vallen, waarvandaan hij wordt teruggekaatst. De tijd tot de daarop voor de eigenwaarde 1 geven ? Aandrijving Om de dynamica wat spannender te maken gaan we de tafel

Hanssmann, Heinz

94

Modellen en Simulatie 2006, inleveropgave 2 Inleverdatum: 15 maart 2006 (9:00)  

E-Print Network [OSTI]

We laten een bal op een tafel vallen, waarvandaan hij wordt teruggekaatst. De tijd tot de daarop spannender te maken gaan we de tafel periodiek aandrijven; het tafelblad blijft altijd loodrecht op de

Hanssmann, Heinz

95

Beeldverwerking practica Multiresolutie ruisonderdrukking 1/1 Actieve contourmodellen voor objectdetectie  

E-Print Network [OSTI]

rapporteert een energie. Kan je na convergentie van de contour deze energie interpreteren als een spatiale. Vergelijk de resultaten van de snake met de manuele delineatie van de arts. Welke problemen vind je daar

Pizurica, Aleksandra

96

Tandpasta met triclosan/copolymeer effectief in plaquebeheersing en gingivitisreductie  

Science Journals Connector (OSTI)

Het doel van deze review was het effect van triclosan/copolymeer tandpasta te vergelijken met een gewone...

Fridus van der Weijden

2005-05-01T23:59:59.000Z

97

Plasmonen uit sandwich van twee  

E-Print Network [OSTI]

plasmonenbron kan zo een brug slaan tussen de optica, met licht als informatiedrager, en de elektronica, met

Polman, Albert

98

AI en Data mining Van AI tot Data mining  

E-Print Network [OSTI]

beschouwd. Een enkel voorbeeld. DNA kan gezien worden als een rijtje letters uit het alfa- bet {A, C, G, T 1 0 1 0 1 1 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 1 0 0 Zelfs voor deze kleine database is het verkopen we? "Welke producten zetten we in een kleine winkel, zeg op een station?" · clustering en

Kosters, Walter

99

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN  

E-Print Network [OSTI]

overgoten tafel, tijdens een verjaardags- of ander feestje, op het carting-circuit in Herselt, ... Dank je

100

Kunstmatige Intelligentie (AI) Hoofdstuk 25 van Russell/Norvig = [RN  

E-Print Network [OSTI]

AI Kunstmatige Intelligentie (AI) Hoofdstuk 25 van Russell/Norvig = [RN] Robotica voorjaar 2014 College 8, 8 april 2014 www.liacs.nl/home/kosters/AI/ 1 #12;AI--Robotica Robots Een robot is een "actieve schrijver Isaac Asimov (auteur van "I, Robot") zijn de drie (later vier) wetten van de robotica: 1. Een

Kosters, Walter

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


101

Vakgroep Computerwetenschappen A practical comparison of evolutionary robotics  

E-Print Network [OSTI]

domein van de mobiele robotica bestaan er verschillende technieken voor het uitvoeren van een taak met evolutionaire robotica als prob- abilistische robotica vergeleken aangaande het volgen van een robot. Deze tests evolutionaire robotica vereist een simulatie van hoge kwaliteit van de Khepera III, terwijl probabilistische

Steels, Luc

102

Tentamen Programmeermethoden Vrijdag 6 augustus 1999, 9.0012.00 uur  

E-Print Network [OSTI]

de getallen A[0],A[1],. . . ,A[i-1] reeds dalend gesorteerd zijn. Gebruik a. c. Schrijf een C een) rij met de meeste verschillende karakters geeft -- in het voorbeeld 0 of 1. Gebruik a. c. De. Verder heb je ook nog formele en actuele parameters. Leg deze zes begrippen aan de hand van een klein

Kosters, Walter

103

Tentamen Programmeermethoden Maandag 10 april 2000, 14.0017.00 uur  

E-Print Network [OSTI]

in de juiste volgorde in A. c. Schrijf een C++-functie duo (A,n,x,y) die bepaalt welk geordend duo (x hand van een klein voorbeeld duidelijk uit. b. Een zeker C++-programma bevat de volgende functies: int

Kosters, Walter

104

T.U. Delft Faculteit I.T.S. Oefenopgaven voor het tentamen wi1242et/wi126  

E-Print Network [OSTI]

+¢ ¢ ¢ +anxn een reële nde -graads polynoom in x: (b) Een reële nde -graads polynoom heeft hoogstens n verschillende reële nulpunten. (c) Een reële nde -graads polynoom heeft hoogstens n verschillende complexe nulpunten. (d) Voor elke nde -graads reële polynoom p zijn er complexe getallen c; z1; z2; : : : ; zn

Sweers, Guido

105

Tentamen Informatie en Informatieverwerking 2 tweede herkansing  

E-Print Network [OSTI]

OPGAVE 1. Coördinatie van partiele plannen Een robot R1 kan alleen blokjes schuiven die op de tafel staan dan de stapel weg en R2 kan zijn lading op de tafel zetten, of op een ander blokje dat eronder geschoven is door R1. C A E B D F A B C D E F R1 R2 begintoestand eindtoestand tafel Vraag 1a. Geef een

Maris, Marinus

106

Graphene-based functional materials.  

E-Print Network [OSTI]

??Functionele materialen gebaseerd op grafeen hebben zich snel ontwikkeld in het afgelopen decennium. Het produceren van grafeen met een hoge kwaliteit en het afstemmen van… (more)

Zhang, Xiaoyan

2013-01-01T23:59:59.000Z

107

Hand- en hoekstukken met LED-verlichting  

Science Journals Connector (OSTI)

Een groot voordeel van LED-verlichting is dat deze vorm van verlichting ... geeft als de conventionele verlichtingstechnieken. Daarmee is LED-licht bijna gelijk aan daglicht.

   

2009-04-01T23:59:59.000Z

108

Dealing with uncertainties in Life Cycle Assessment for emerging technologies; test case LCA of Silicon Thin-film PV.  

E-Print Network [OSTI]

??Onzekerheden in the benodigde inputdata voor Life Cycle Assessment (LCA) en Life Cycle Costing (LCC) studies zijn het onderwerp van veel publicaties en vormen een… (more)

Salve, José Luis

2008-01-01T23:59:59.000Z

109

Desi Bouterse, Van autoritair-populistisch leider naar charismatisch-populistisch leider.  

E-Print Network [OSTI]

??In 1980 pleegde Bouterse met vijftien andere sergeanten een staatsgreep in Suriname. Bouterse werd al snel de leider van het militair regime, dat tot 1986… (more)

Maschhaupt, Reineke

2013-01-01T23:59:59.000Z

110

Slavernij in perspectief: Mondialisering en erfgoed in Suriname, Ghana, Zuid-Afrika en Curaçao.  

E-Print Network [OSTI]

??abstractScherpe concurrentie dreef vanaf de vijftiende eeuw een aantal opkomende Europese naties tot intercontinentale scheepvaart, de bezetting van overzeese gebieden en de onderwerping van overzeese… (more)

V.T. Smeulders (Valika)

2012-01-01T23:59:59.000Z

111

Corridorontwikkeling in Suriname. De potentie van de as Paramaribo - Zanderij.  

E-Print Network [OSTI]

??Er zijn drie grote bedreigingen voor de verdere ontwikkeling van Paramaribo: er is ruimtegebrek, er is sprake van structurele verkeerscongestie en frequent wateroverlast. Een oplossing… (more)

Kooijmans, J.

2013-01-01T23:59:59.000Z

112

Transnationalia: Familienetwerken tussen Suriname en Nederland in Transnationaal Perspectief.  

E-Print Network [OSTI]

??Mondialisering zorgt voor een wereld in beweging. Objecten, ideeën, beelden en mensen ontmoeten elkaar niet slechts binnen landsgrenzen, maar ook in transnationale velden. De rol… (more)

Boer, C. de

2010-01-01T23:59:59.000Z

113

E-Print Network 3.0 - aantal materialen die Sample Search Results  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

met magnetische... de hand van Landau theorie. Materialen die een lineair ... Source: Groningen, Rijksuniversiteit - Centre for Ecological and Evolutionary Studies, Department of...

114

1174 NMA Gaat Fusie Zorginstellingen Groningen Nader Onderzoeken  

Science Journals Connector (OSTI)

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft na een eerste onderzoek geconcludeerd dat door het samengaan van twee zorginstellingen, Stichting Thuiszorg Groningen/Stichting Sensire (TZG/Sens...

   

2005-08-01T23:59:59.000Z

115

Stress bij eerstejaars geneeskundestudenten in Groningen  

Science Journals Connector (OSTI)

Veel geneeskundestudenten ervaren stress. Stress kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid, de studie en de carrière. In dit onderzoek werd de prevalentie van stresservaring bij eerstej...

A. H. Hornstra; J. P. C. Jaspers…

2003-12-01T23:59:59.000Z

116

Externaliteiten van Landmarks op woningwaardes:.  

E-Print Network [OSTI]

??De term Landmark is een veelgebruikt begrip in de stedenbouw. Enkele bekende voorbeelden zijn de Eilffeltoren, Petronas twin-towers en het Opera House in Sydney. In… (more)

Thijs, M.L.

2012-01-01T23:59:59.000Z

117

975 Tuchtcollege Wijst Klacht Tegen Martin Jansen AF  

Science Journals Connector (OSTI)

Het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven wijst de klachten van de weduwnaar van een patiënte van plastisch chirurg Martin Jansen af. De 37- jarige vrouw overleed...

   

2008-07-01T23:59:59.000Z

118

De Rol van Sense of Coherence bij de Glucoseregulatie bij Mensen met Diabetes Type 1.  

E-Print Network [OSTI]

??Diabetes Type 1 is een veelvoorkomende auto-immuunziekte waarbij mensen zelf de regie voeren wat betreft het reguleren van de bloedglucosewaarden. Patiënten verschillen echter sterk in… (more)

Wiersma, Marja

2012-01-01T23:59:59.000Z

119

De bevordering van empowerment in onderwijsprojecten voor meisjes in Pakistan, Somalië en Afghanistan.  

E-Print Network [OSTI]

??Meisjes hebben een grote kans op uitsluiting van onderwijs. Onderwijs heeft positieve effecten op de gezondheid en economische status van vrouwen en hun kinderen. Onderwijs… (more)

Rademakers, A.

2012-01-01T23:59:59.000Z

120

Ronde tafel  

Science Journals Connector (OSTI)

Wie deze rubriek in het augustusnummer van Maatwerk heeft gelezen, zal zich wellicht herinneren, dat de NVMW het initiatief nam voor een bijeenkomst over de beroepsontwikkeling.

Theo Roes

2005-10-01T23:59:59.000Z

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


121

305 Centraal Tuchtcollege Veegt Waarschuwing Huisarts Van Tafel  

Science Journals Connector (OSTI)

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag veegt de waarschuwing van tafel, die een huisarts uit Hattem enige tijd...

   

2008-03-01T23:59:59.000Z

122

E-Print Network 3.0 - aanpak van het Sample Search Results  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

Bachelorproject (wi3606) Onderdeel: numerieke simulatie Het beschrijven van een CD-ROM Begeleider... in metaallaag. Deze laag heeft twee stabiele toestanden. Bij het...

123

E-Print Network 3.0 - algemeen syndicaat van Sample Search Results  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

in via Teletop; maak een (rode) kopie ... Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente Collection: Engineering 28 Naam: dhr. prof. dr....

124

Beeldverwerking cursus -practica Textuuranalyse en classificatie Textuuranalyse en classificatie  

E-Print Network [OSTI]

vind je de grootste coëfficiënten? De gemiddelde energie van de coëfficiënten per subband is een

Pizurica, Aleksandra

125

crop science, vol. 51, septemberoctober 2011 Along-term challenge faced by upland cotton (Gossypium  

E-Print Network [OSTI]

crop science, vol. 51, september­october 2011 ReseaRch Along-term challenge faced by upland cotton by a fundamental shift in the cotton fiber market from a primarily domestically con- sumed product to one in which nearly two-thirds of the U.S. cot- ton is now exported. Since the international cotton fiber market

Chee, Peng W.

126

eo SRQ-NERP-15 FLORA OF THE SAVANNAH RIVER PLANT  

E-Print Network [OSTI]

of the S.vann.h River PI.nt National Environm.nta. R····rch Park Program #12;FLORA OF TIlE SAVANNAH RIVER 29808 and J . nrOHAS JONES JEANNINE S. ANGERMAN Savannah River Ecology Laboratory Drawer E, Aiken, SC 29801 A Publication of the Savannah River Plant National Environmeneal Res.arch Park Program 1985

Georgia, University of

127

sask.ca/rese earch/index  

E-Print Network [OSTI]

. Energy: Production and Processing, Transport, Electrical Energy and Utilization..17 4. Information/index ampus Dr n, Saskatc da S7N 5 rch Re x.php?cmd= rive chewan 5A9 eport =tree_node P eID22 Page ii #12

Saskatchewan, University of

128

S i m o n Fr a s e r u n i v e r s i t y R e s e a r c h M a t t e r s p a g e 1 Volume 6, Number 1  

E-Print Network [OSTI]

Genomics ReseaRch Leads To human heaLTh soLuTions see Genomics, PaGe 4 Of all today's scientific and technological marvels, none can top the potential impact of "genomics." Genomics is the study of an organism. A major achievement has been the sequencing of the human genome. Technically, there's no single human

129

A Snowstorm Puzzle: The Relationship Between Federal Declarations of Impact and Storm Tracks for Extreme Midwestern Blizzards  

E-Print Network [OSTI]

Storms NOAA, HPC, GISS, and Storm Data Monthly Frequency of Extreme Midwestern Blizzards 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Jan uar y Feb rua ry Ma rch April May Sep tem ber Oc tob er No vem ber De cem ber 9/1/66-5/31/87 9/1/87-5/31/08 Frequency of Federal...

Atkinson, Christopher John

2009-11-18T23:59:59.000Z

130

Voorkennis chemie voor 1 Ba Bio-ir, Chemie, Fysica en sterrenkunde Voor meer informatie: contacteer csb.etterbeek@vub.ac.be  

E-Print Network [OSTI]

Voorkennis chemie voor 1 Ba Bio-ir, Chemie, Fysica en sterrenkunde Voor meer informatie: contacteer verwacht wordt bij aanvang van een studie bachelor Bio-ingenieurswetenschappen, Chemie of Fysica en, telkens geïllustreerd met een of meerdere voorbeeldopgaven. 1. Elementaire chemie en chemisch rekenen 1

Einmahl, Uwe

131

University of Amsterdam Theory of Computer Science  

E-Print Network [OSTI]

University of Amsterdam Theory of Computer Science Bitcoin: Informational Money en het Einde van 525.7591 e-mail: J.A.Bergstra@uva.nl Theory of Computer Science Electronic Report Series #12;Bitcoin beschrijving van de Nakamoto architectuur voor in- formational money, een positionering van Bitcoin, een "money

Amsterdam, Universiteit van

132

University of Amsterdam Theory of Computer Science  

E-Print Network [OSTI]

University of Amsterdam Theory of Computer Science Bitcoin: Informational Money en het Einde van 525.7591 e­mail: J.A.Bergstra@uva.nl Theory of Computer Science Electronic Report Series #12; Bitcoin beschrijving van de Nakamoto architectuur voor in­ formational money, een positionering van Bitcoin, een

Amsterdam, Universiteit van

133

University of Amsterdam Theory of Computer Science  

E-Print Network [OSTI]

University of Amsterdam Theory of Computer Science Bitcoin, een "money-like informational commodity 525.7591 e-mail: J.A.Bergstra@uva.nl Theory of Computer Science Electronic Report Series #12;Bitcoin duiden van Bitcoin, een "money-like informational commodity". Voordacht College Tour, Spui 25, 5 febru

Amsterdam, Universiteit van

134

University of Amsterdam Theory of Computer Science  

E-Print Network [OSTI]

University of Amsterdam Theory of Computer Science Bitcoin, een "money­like informational commodity 525.7591 e­mail: J.A.Bergstra@uva.nl Theory of Computer Science Electronic Report Series #12; Bitcoin duiden van Bitcoin, een ``money­like informational commodity''. Voordacht College Tour, Spui 25, 5 febru

Amsterdam, Universiteit van

135

Den Haag Brussel Londen Parijs Berlijn Stockholm Helsinki Rome Singapore Tokio Peking Seoel New Delhi Washington Silicon Valley  

E-Print Network [OSTI]

- 23-2-2009 Inleiding Lichter en veiliger: het zijn twee trends binnen de robotica die samenkomen industriële robotica beheerst door de grote industriegiganten, waaronder de Duitse bedrijven Kuka en Reiss. Alleen een volledig nieuwe benadering van de robotica kan leiden tot een innovatieve technologie

Stryk, Oskar von

136

Tentamen Programmeermethoden Maandag 5 januari 1998, 14.0017.00 uur  

E-Print Network [OSTI]

in zit. In onze multi- sets zitten kleine letters. In deze opgave wordt de multiset {'a','a','a','c A een bitonisch rijtje vormt; gebruik eventueel a. c. Geef C++-code voor de functie Bubblesort (A), die actuele parameters. a. Leg deze zes begrippen aan de hand van een klein voorbeeld duidelijk uit. b

Kosters, Walter

137

Tentamen Kunstmatige intelligentie Universiteit Leiden | Informatica  

E-Print Network [OSTI]

spelen een variant van het Nim-spel, en wel met een tafel waarop 6 lucifers liggen. De beide spelers lucifers op tafel is, y = 1 als de eerste speler (MAX) aan de beurt is en y = 1 als de tweede speler (MIN

Kosters, Walter

138

met hersenen inaugurele rede door prof. dr. tom heskes  

E-Print Network [OSTI]

veel energie in het ontwikkelen van goede benaderingen. Tom Heskes is een van hen. De lerende systemen. Ik vind computers nog altijd behoorlijk dom. Waarschijnlijk bent u dit wel met mij eens: u heeft uw computer vast ooit voor iets ergers uitgemaakt. Maar, en nou komt het, ik vind ons mensen ook niet zo heel

Heskes, Tom

139

STATISTISCHE Rede uitgesproken door prof.dr. Wim Albers  

E-Print Network [OSTI]

1 HET STATISTISCHE UNIVERSUM Rede uitgesproken door prof.dr. Wim Albers op vrijdag 21 september mijn rede. Onder professoren was natuurlijk ook een optie, maar e is wat specifieker. De lezers onder u

Twente, Universiteit

140

Inhoudsopgave 1 Inleiding 1  

E-Print Network [OSTI]

Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Opbouw van een programma 1 3 Lexicale structuur systeem uit het lettertype Computer Modern. De hoofdtekst is 11 punts Roman. 1e druk januari 1992 2e

Groote, Jan Friso

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


141

Stad tussen Verlichting en Romantiek : Groningen. 1780-1850.  

E-Print Network [OSTI]

??De periode 178o-185o was een spannende tijd. In Frankrijk brak de revolutie uit, echter van gelijkheid, vrijheid en broederschap kwam niet veel terecht. De Franse… (more)

Ast-Boiten, Elisabeth Antje Jimmechiena

2011-01-01T23:59:59.000Z

142

De aantrekkelijkheid van Oost-Groningen  

Science Journals Connector (OSTI)

Een huisartsentekort is in de meer afgelegen streken van Nederland -en in de grote steden – nu al voelbaar. Afgelegen gebieden zouden voor huisartsen niet aantrekkelijk zijn. In landen met echt afgelegen strek...

   

2001-09-01T23:59:59.000Z

143

Modeling Integrated Decisions for a Municipal Water System with Recourse and Uncertainties  

E-Print Network [OSTI]

desalination (Red­Dead Canal) before 2040. (5) Desalinating brackish Zara-Ma'een water is the low-cost option of a financial cost, economic cost, and effective water quantity added or conserved, 3. Describes interactions

Pasternack, Gregory B.

144

Stress door verslaving in de DSM-5  

Science Journals Connector (OSTI)

Een 19-jarige jongen uit Engeland was zo geobsedeerd door het nemen van de perfecte foto van zichzelf met zijn mobiele telefoon, dat het hem bijna fataal werd. De jongen maakte tien uur per dag selfies.

2014-06-01T23:59:59.000Z

145

E-Print Network 3.0 - als gevolg van Sample Search Results  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

30 Prof. Dr. Hans von Storch Institut fr Kstenforschung, GKSS Forschungszentrum, Geesthacht Summary: deze eeuw de hoogte van een stormvloed wel 2 tot 5 dm hoger worden. Hoe als...

146

Adaptive and Temporallydependent Document Filtering  

E-Print Network [OSTI]

Adaptive and Temporally­dependent Document Filtering een wetenschappelijke proeve op het gebied van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Document Filtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.3 Filtering Filtering Track 57 5.1 What is TREC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 5

Arampatzis, Avi

147

DE PROMOVENDUS Jenny Buijtels onderzocht de waarde van de G N RH-stimulatietest bij het  

E-Print Network [OSTI]

Diergeneeskunde waren verwezen. "Een van mijn co-promo- toren, mevrouw dr. A. C. Schaefers-Okkens, beschikte over jUiste diagnose is voordat je gaat opereren." Tekst: Johan Klein Haneveld Fotografie

Utrecht, Universiteit

148

Tentamen Programmeermethoden Vrijdag 16 april 1999, 14.0017.00 uur  

E-Print Network [OSTI]

eenvoudige versie van bubblesort. Gebruik a. c. Wijzig de functie van b zo dat de opeenvolgende doorgangen formele en actuele parameters. Leg deze zes begrippen aan de hand van een klein voorbeeld duidelijk uit. b

Kosters, Walter

149

Kennisvalorisatie Innoveren met de  

E-Print Network [OSTI]

het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie en levert een significante bijdrage aan de. Onderzoeksconsortia Windenergie ver-op-zee RWE Offshore Wind, Eneco, TenneT, Ballast Nedam, Van Oord, IHC Merwede, 2B

150

Hans Lodeizen Biography, analysis, and  

E-Print Network [OSTI]

klein ritje in de vrolijke bries van een groene auto of legde de dag haar handschoen niet op de tafel niet op de tafel waar schemering en zachte genezing zeker zijn in de toekomst. mijn lippen mijn tedere

New Hampshire, University of

151

Huisartsen willen met minister rond de tafel  

Science Journals Connector (OSTI)

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft in een brief minister Schippers van VWS opgeroepen tot gezamenlijk overleg. De minister wil de huisartsen korten op hun budget. Volgens de artsen komt daardoor d...

2012-02-01T23:59:59.000Z

152

E-Print Network 3.0 - af svaert personlighedsforstyrrede Sample...  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

rofft er id'een som folger: La F : T op T op vaere en funkor fra pu... (X) for et rom X, da er F G. Det* *te er et svaert kraftfullt resultat idet det gir muligheten fora......

153

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR FISH AND WILDLIFE SERVICE  

E-Print Network [OSTI]

of Mexico, they are the cause of little concern. The areas now most heavily infested with wolves)een persistently hunted and trapped with crude methods. The steel trap, in sizes 3 and 4 for coyotes and sizes 4K

154

Bacheloropleiding Aardwetenschappen  

E-Print Network [OSTI]

de wereldeconomie en welvaart. Hoe zijn ze ontstaan, waar vind je ze en hoe kun je ze winnen en vakgebied van TA. Kort gezegd leer je op een innovatieve en effectieve manier omgaan met energie, de

Langendoen, Koen

155

Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde  

E-Print Network [OSTI]

en toekomstgerichte oplossingen. #12;breed is, vind je er altijd iets wat bij jouw interesses past Mechanics, · Sustainable Processes and Energy Technologies, · Transportation Engineering Wil je een andere

Langendoen, Koen

156

kees slager english pages  

E-Print Network [OSTI]

- niveau aanbieden. het betreft water treatment enginee- ring, aerospace en- gineering en solar energy leven veranderd, want ik zie alles om me heen nu door een cameralens. ja 2 Ik vind fotogra- fie

Langendoen, Koen

157

70 HOOFDSTUK 2. STELSELS VAN EERSTE-ORDE VERGELIJKINGEN 2.10 Vraagstukken  

E-Print Network [OSTI]

wordt door sin x te vervangen door x en los dit op. Schets ook het faseplaatje. (3) Vind een integraal (constante van beweging) voor het oorspronkelijk stelsel (). Hint: Energie?! (4) Schets het faseplaatje van

Hanssmann, Heinz

158

Start uw eigen web dialoog op www.lucide.info  

Science Journals Connector (OSTI)

Website Bent u bestuurder of toezichthouder bij een zorginstelling? Bent u alleen ge ïnteresseerd, of wilt u gewoon meepraten met de mensen die het in de zorg voor het zeggen hebben? Op de websit...

2014-03-01T23:59:59.000Z

159

UCD School of Agriculture and Food Science Find out more at: www.ucd.ie/agfood/researchseminarseries  

E-Print Network [OSTI]

UCD School of Agriculture and Food Science Find out more at: www.ucd.ie/agfood/researchseminarseries SeminarSerieS reSearCH ReseaRch seminaR 1 - 2pm Fs01 UCD Agriculture and Food Science Centre Post seminaR FoRum 2-3pm G24 UCD Agriculture and Food Science Centre Wednesday 25 sept 2013 Food For health

160

" . , ' ~. I., 0, , , . IC. onl. n. awar for orcan Health Fair, Korean-Am. Nail A, ~'cl . Seoul. R~chr. Kyullggi (Korell) Pnn'inl:;  

E-Print Network [OSTI]

NIH. 8AICAN, ROMAN HORATIU, retired physicisl; b. Blaj. Romania, Feb. 23, Childrell 111ld Fal1ulie:a, Livia. Elvira. r...ch. pro;Cl'1 199 J), Hunter Coil. U.S. Koreau-Arn. Paren'" A1isn. (pre.. 198R Sgt. K... Hl',dtl1 ,Hid Well"all'. 19810:. Pre~. ltward Rcpuhlil.: of Korea, 2OCl(); granlee Ass!. U. Cluj

Baica, Malvina

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


161

Driver eye height measurement  

E-Print Network [OSTI]

was establish d in the early sixties when passenger vehicles were styled differentl; than tnda; . The changing design of passenger cars has resulted in a considerable lowering in the eye heights of drivers between 1960 and 1978. The objective of this ress rch... was to determine sI. atistically reliable measures of current driver eye height for different classes of vehicles and to determine the impact of these dat- on design and operating standards for streets and highways. It was found that 68 percent of drivers...

Abrahamson, Anthony Daniel

2012-06-07T23:59:59.000Z

162

Rate of cooling and power consumption of farm milk coolers  

E-Print Network [OSTI]

milk usinm asit tcr1;. a'. er :;th wit::- out ice bank - mnruier load, i, ". . . rch 20, 196'd. '1'he ac:blent tem; er ature was ~O al ~ 6 & ~ 4 ~ 0 ~ i ~ 0 ~ ~ 0 ~ * ~ ~ ~ I V Typical data sheet for rate of cooling miiir using' crit... VIE Discussion of Resolta , , ~ . ~ . . . 51 VII. Corclusions ~ ~ ~ 55 VIII. sitsrsture Citsrl 55 Page X Typical data sheet for rats of cooling milk usinw agitated water bath with ice bank morning load~ Iarch 80, 195Ri The ambient temperature...

McCardle, Arthur, Jr

2012-06-07T23:59:59.000Z

163

GE PowerPoint Template  

Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

Steels for Steels for Accident Tolera nt Fuel Cla ddings Ferritic Ma rtensitic Alloys a s Accident Tolera nt Fuel (ATF) Cla dding Ma teria l for Light Wa ter Rea ctors Ra ul B. Reba k, GE Globa l Resea rch DOE Integra tion Meeting, Sa lt La ke City 27-August-2013 DE NE 568 2 / GE Reba k - DOE Integra tion Meeting, Sa lt La ke City, 27-August-2013/ GE Project Tea m 3 / GE Reba k - DOE Integra tion Meeting, Sa lt La ke City, 27-August-2013/ Approa ch of GE Resea rch Proposa l * Demonstra te tha t sta inless iron ba sed bulk a lloys or Adva nced Steels ca n be used a s fuel cla dding ma teria ls in commercia l nuclea r rea ctors * The proposed ma teria l should be a s good a s Zr a lloys (or better tha n Zr a lloys) under norma l opera tion conditions 1. Resista nt to genera l corrosion a nd environmenta l cra

164

Bibliography of P.W. Pestman 1. Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt (P. L. Bat. 9, Leiden,  

E-Print Network [OSTI]

1 Bibliography of P.W. Pestman MONOGRAPHS 1. Marriage and Matrimonial Property in Ancient Egypt (P, Leiden, 1967). 3. Over vrouwen en voogden in het Oude Egypte (Rede, 1969). 4. & E. BOSWINKEL & H. Een kraakpand in het Oude Egypte? (Rede, 1982) [= nr. 80]. 10. & E. BOSWINKEL, W. CLARYSSE & H

Galis, Frietson

165

ainable Livi oduction an  

E-Print Network [OSTI]

Odyssey car even sust and Gre pott Alle inco prac the nd hosted a s ou would lik irs or any ESC er $ ndorsing proj al structures on in Dlity Committ ation regarding of Davis webs reen Week, April, 2 nability Comm t promoting su ommunity. Cu rbon-neutral, nts into tainability `G more. Last een Week, the ting

Wainwright, Peter C.

166

Veiliger uitharden met Elipar™ FreeLight 2 LED  

Science Journals Connector (OSTI)

De lichtintensiteit van de Elipar Free- Light 2 LED uithardingslamp is verhoogd van 1.000 mW/cm2 naar 1.200 mW/cm2. Dit verbetert polymerisatiediepte en biedt een extra veiligheidsvoordeel voor de klinische situa...

   

2005-06-01T23:59:59.000Z

167

agework@bc.edu 1 issue brief 28  

E-Print Network [OSTI]

on Aging & Work Co-Director, Center for Social Innovation Cal J. Halvorsen, MSW Director of Research and Evaluation Encore.org Stephanie Berzin, Ph.D. Co-Director, Center for Social Innovation een a long time of social work center for social innovation #12;http://www.bc.edu/agingandwork2 introduction In 1997, Encore

Huang, Jianyu

168

Complexe Processen in Eenvoudige Ijzen De eerste chemie  

E-Print Network [OSTI]

1 Complexe Processen in Eenvoudige Ijzen De eerste chemie Veertien miljard jaar geleden ontstaat zware elementen evenals kleine stofdeeltjes gaat bevatten. De organis- che chemie die we op Aarde kennen processen die de chemie in een proto-planetaire schijf sturen. #12;2 a) b) c) d) e) f) 10 pc 1 pc 10000 AU

van den Brink, Jeroen

169

Voorkennis chemie voor 1 Ba Biologie Voor meer informatie: contacteer csb.etterbeek@vub.ac.be  

E-Print Network [OSTI]

Voorkennis chemie voor 1 Ba Biologie Voor meer informatie: contacteer csb verwachte voorkennis, telkens geïllustreerd met een of meerdere voorbeeldopgaven. 1. Elementaire chemie en chemische reacties #12;Voorkennis chemie voor 1 Ba Biologie Voor meer informatie: contacteer csb

Einmahl, Uwe

170

Voorkennis chemie voor 1 Ba Geografie Voor meer informatie: contacteer csb.etterbeek@vub.ac.be  

E-Print Network [OSTI]

Voorkennis chemie voor 1 Ba Geografie Voor meer informatie: contacteer csb verwachte voorkennis, telkens geïllustreerd met een of meerdere voorbeeldopgaven. 1. Elementaire chemie en chemische reacties #12;Voorkennis chemie voor 1 Ba Geografie Voor meer informatie: contacteer csb

Einmahl, Uwe

171

The August 16, 2012 earthquake near Huizinge (Groningen)  

E-Print Network [OSTI]

1 The August 16, 2012 earthquake near Huizinge (Groningen) Bernard Dost and Dirk Kraaijpoel KNMI provincie Groningen. De locatie van de aardbeving is berekend met behulp van een lokaal snelheidsmodel van. Data van het accelerometer netwerk in het Groningen veld heeft maximale versnellingen (PGA) gemeten tot

Haak, Hein

172

J. Phys. I France 5 (1995) 539-545 MAY 1995, PAGE 539 Classification  

E-Print Network [OSTI]

to normal carrier conversion near contacts or at strong pinning centers [5]. These oscillations can of trie CDW is taken into account, pinning results from a competition beta>een trie elastic energy of trie is still trie subject of some controversy. Since trie interaction energy of a CDW with impurities

Boyer, Edmond

173

TNO-KNMI rapport Maximale schade door genduceerde aardbevingen: inventarisatie van studies  

E-Print Network [OSTI]

. A.C.W.M. Vrouwenvelder (TNO) Dr. T. van Eck (KNMI) #12;TNOKNMI report 1 Samenvatting Uit afhankelijk van de beschikbaarheid van data voor schade veroorzakende aardbevingen. Deze dataset is klein en van grenswaarden voor trillingssnelheden, waarbij bij overschrijding een (kleine) kans op schade

Stoffelen, Ad

174

The neutron charge form factor and target analyzing powers from pol.3He(pol e,e'n)-scattering  

E-Print Network [OSTI]

The charge form factor of the neutron has been determined from asymmetries measured in quasi--elastic pol.3He(pol e,e'n) at a momentum transfer of 0.67(GeV/c)^2. In addition, the target analyzing power, A_y^o, has been measured to study effects of final state interactions and meson exchange currents.

J. Bermuth; P. Merle; C. C. Carasco; D. Baumann; R. Boehm; D. Bosnar; M. Ding; M. O. Distler; J. Friedrich; J. M Friedrich; J. Golak; W. Gloeckle; M. Hauger; W. Heil; P. Jennewein; J. Jourdan; H. Kamada; A. Klein; M. Kohl; B. Krusche; K. W. Krygier; H. Merkel; U. Mueller; R. Neuhausen; A. Nogga; Ch. Normand; E. Otten; Th. Pospischil; M. Potokar; D. Rohe; H. Schmieden; J. Schmiedeskamp; M. Seimetz; I. Sick; S. Sirca; S. Skibinski; G. Testa; Th. Walcher; G. Warren; M. Weis; H. Witala; H. Woehrle; M. Zeier

2003-03-27T23:59:59.000Z

175

Fact Finding Kernenergie t.b.v. de SER-Commissie Toekomstige  

E-Print Network [OSTI]

, onttrekken van uranium aan het erts, omzetting in gasvormig uranium hexafluoride, verrijking (waarbij het- tuurlijke grondstoffen. De meeste kerncentrales gebruiken verrijkt uranium als splijtstof. Het uraniumerts bestaat vrijwel geheel uit het isotoop uranium-238 (99,3%) en een kleine fractie uranium-235 (0,7%). Het

176

Handleiding eduroam op Apple iOS6  

E-Print Network [OSTI]

Handleiding eduroam op Apple iOS6 Version: 1.0 eduroam Date: 24-04-2013 #12;2 Inleiding Deze handleiding beschrijft hoe u met uw Apple iPad of iPhone met iOS6 een verbinding met eduroam kan opzetten

Galis, Frietson

177

WIPP Update 5_15_14  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

WIPP e vent b ioassay t esting program c omes t o a c lose Final b ioassay r esults f rom t he F ebruary 1 4 r adiological e vent h ave b een r eported. T he m aximum lifetime...

178

ENERGY EFFICIENT TCP Master's thesis: L. Donckers  

E-Print Network [OSTI]

ENERGY EFFICIENT TCP Master's thesis: L. Donckers CAES/002/01 May, 2001 University of Twente.J.M. Smit dr. ing. P.J.M. Havinga ir. L.T. Smit #12;#12;Energy Efficient TCP L. Donckers I SAMENVATTING Een presteren op meer traditionele punten: throughput en latency. #12;Energy Efficient TCP II #12;L. Donckers

Havinga, Paul J.M.

179

SCHOPT KUNSTLICHT DE NATUUR IN DE WAR? Hoe je zwarte gaten onderzoekt HET RAADSEL vAN fERDINAND bOL Burgers  

E-Print Network [OSTI]

OL Burgers zijn niet strenger dan recHters OOIT LEvERT KERNfUSIE ENERGIE OP zo laat je auto en c, waarbij een flits energie vrijkomt. Moeilijkvoortestellen?Ja,maarhetkan. Zoheefthetelektron theoreticus vind ik het majoranadeeltje interessant vanwege zijn eigenschappen. Dan denk je na over hoe je die

Galis, Frietson

180

Differentiaalvergelijkingen 2009 Inleverdatum voor deze opgave is 4 mei  

E-Print Network [OSTI]

met demping en forcering is ¨x + x + 2 x = ei t , met , , , R>0. (1) Vind een algemene oplossing + 1 2 2 x2 . Dit is gelijk aan de som van de potenti¨ele en kinetische energie. Bereken dE dt voor de

Hanssmann, Heinz

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


181

12reporTAgeDelTA.11 31-03-2011 `OMDAT JE ELKAAR ONTZETTEND STERK AANVuLT'  

E-Print Network [OSTI]

Lab bij 3mE. "Deze robot gebruikt zo min mogelijk energie als hij loopt", zegt Van der Vliet terwijl. In klinische colle- ges ontbreekt de vertaling van basale biologie naar een ziektebeeld volle- dig. Dat vind ik maken", zegt hij. "Die manier van denken op de TU Delft vind ik wel ontzettend leuk." Snellegenezing

182

Di#erentiaalvergelijkingen 2009 Inleverdatum voor opgave 10 is 27 april  

E-Print Network [OSTI]

= - dV (q) dq , (1) waarbij q een scalaire positie coË? ordinaat is en V = V (q) de potentiË? ele energie niveauverzamelingen van E 2 voor E 2 = -3, -2, -1, 0, 2, 1. Vind de kritieke waarden tussen de verschillende(x, y) = 0. b) Vind alle rustpunten van het systeem en onderzoek hun stabiliteit door de eigenwaarden

Hanssmann, Heinz

183

Di#erentiaalvergelijkingen 2009 Inleverdatum voor deze opgave is 4 mei  

E-Print Network [OSTI]

met demping en forcering is Ë? x + # â?? x + # 2 x = #e i# t , met #,# , #, # # R>0 . (1) Vind een is E = 1 2 â?? x 2 + 1 2 # 2 x 2 . Dit is gelijk aan de som van de potentiË? ele en kinetische energie

Hanssmann, Heinz

184

25ste jaargang | nr. 5 | nr. 212 | afgiftekantoor Gent X | periodiek tijdschrift | verschijnt tweemaandelijks | P409859 | afzendadres: Onderbergen 1, 9000 Gent  

E-Print Network [OSTI]

tweemaandelijks | P409859 | afzendadres: Onderbergen 1, 9000 Gent |mei 2011 p Sophie Dutordoir: één brok energie p tekening: Wim Opbrouck #12;11 Sophie Dutordoir: één brok energie 2 Deelnemen is belangrijker dan winnen 8 Wereldburgers UGent-alumni vind je in alle sectoren en over de hele wereld. Zo kreeg ik onlangs een e-mail van

Gent, Universiteit

185

Differentiaalvergelijkingen 2009 Inleverdatum voor opgave 10 is 27 april  

E-Print Network [OSTI]

= - dV (q) dq , (1) waarbij q een scalaire positie co¨ordinaat is en V = V (q) de potenti¨ele energie, -1, 0, 2, 1. Vind de kritieke waarden tussen de verschillende niveauverzamelingen. Als het goed is kromme H(x, y) = 0. b) Vind alle rustpunten van het systeem en onderzoek hun stabiliteit door de

Hanssmann, Heinz

186

Paat:_A-~~-________________ Cur-"t:&.------------------i----  

Office of Legacy Management (LM)

3u 3u ;;;:: A' 3 c & K 1 bJ Pw "Lzi":~TE =5&- -Q-w p-p---- _I' _l__~__-L--' --~-_L----------------- ' a:I;' y' : 2z.d-a (.z&&a c--a+sTaTE: -------------_----------- tJ WI CWNER (S) -------- Paat:_A-~~-________________ Cur-"t:&.------------------i---- Cwnsr contacted 0 yea 0 no; if yes, date contacted______------- TYPE OF OP_EHATION '~Research & Developments 0 Facility Type Cl Production acais testing 0 Ma"ufacturi"g 0 F-ilot Scale 0 University 0 Eench Scale i' rocess 0 Research Urganization 0 Theoretical Sttidies 0 Government Sponsored Facility a Sample % Analysis 0 Other- ----------------_____ 0 Praducti on IJ Disposal/Storage TYPF UF rONTRF1CT ~~~~----~------- q Prime 0 Subco"tractor a P~rch~e urger

187

DOE-EERC Fossil Energy Base Program and Jointly Sponsored Research Program  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

DOE-EERC FOssil EnERgy BasE PROgRam DOE-EERC FOssil EnERgy BasE PROgRam anD JOintly sPOnsORED REsEaRCh PROgRam Description Since 1998, the U.S. Department of Energy (DOE), through the Advanced Research Program of the National Energy Technology Laboratory (NETL), has been providing financial support to the University of North Dakota's Energy and Environmental Research Center (EERC). Within the framework of two cooperative agreements, the EERC performs research, development, and demonstration (RD&D) projects aimed at advancing the deployment of technologies that will improve energy efficiency and environmental performance of fossil energy systems in areas that would otherwise not be adequately addressed by the private sector. Under a Base agreement, the EERC focuses on new concepts for highly efficient,

188

STATEMENT OF CONSIDERATIONS ADVANCE CLASS WAIVER OF PATENT RI  

Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

RI RI GHTS FOR TECHNOLOGY DEVELOPED UNDER DOE FUNDING AGREEMENTS RELATING TO DOE'S SOLID STATE LIGHTING PRODUCT DEVELOPMENT ROUND 8; DOE FUNDING OPPORTUNITY ANNOUNCMEN T DE-FOA-0000563; W(C)-2011-012 ; CH1632 The Department of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy anticipates providing federal financial assistance in the form of cooperative agreements that develop or improve commercially viable materials, devices, or systems for solid-state lighting general illumination applications. Successful applicants will engage in applied resea rch in the Solid State Lighting (SSL) Product Development Program . Product Development is the systematic use of knowledge gained from basic and applied research to develop or improve commercially viable materials, devices, or systems. Technical

189

DOE-WRI Jointly Sponsored Research Program on Energy-Related Topics  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

Power Systems Power Systems Advanced Research ContaCts Kamalendu Das Project Manager Gasification and Combustion Projects Division National Energy Technology Laboratory 3610 Collins Ferry Road P.O. Box 880 Morgantown, WV 26507 304-285-4065 kamal.das@netl.doe.gov Robert R. Romanosky Technology Manager Advanced Research National Energy Technology Laboratory 3610 Collins Ferry Road P.O. Box 880 Morgantown, WV 26507 304-285-4721 robert.romanosky@netl.doe.gov Vijay K. sethi Western Research Institute 365 North 9th Street P.O. Box 3395 Laramie, WY 82072-3380 307-721-2376 vsethi@uwyo.edu http://wri.uwyo.edu/ DOE-WRI JOIntly SpOnSORED RESEaRch pROgRam On EnERgy-RElatED tOpIcS Description For over two decades, the University of Wyoming Research Corporation - doing business as the Western Research Institute (WRI) - has been supporting the

190

A test of QED with at LEP energies  

E-Print Network [OSTI]

A test of QED with e+ e- at LEP energies e- e+ Raymond Rosmalen #12;A test of QED with e+e at LEP energies #12;A test of QED with e+e at LEP energies Een wetenschappelijke proeve op het 22 januari 1965 te Nijmegen. #12;Promotores: Prof. Dr. R.T. Van de Walle Prof. Dr. E.W. Kittel Co

van Suijlekom, Walter

191

Texas County Fairs: A Report of Survey Results.  

E-Print Network [OSTI]

and to provide an evaluation tool for fair managers. METHODOLOGY An official list of county fair representatives to receive the survey was developed through assistance from the Texas Association of Fairs and Expositions (TAFE) and county administrators... 76571 1 County een J-C's Fair , ~ John R. Cowsert P. O. Box 878 Killeen, Texas 76541 APPENDIX II FESTIVALS, FAIRS AND EVENTS IN TEXAS* Listed by County in Alphabetical Order Bexar County Fiesta San Antonio c/o Davis Burnett, Jr. 306 N. Presa...

Watt, Carson E.; Wicks, Bruce E.

1983-01-01T23:59:59.000Z

192

Optimization 1-1 Convex Optimization & Duality  

E-Print Network [OSTI]

1 Optimization 1-1 Convex Optimization & Duality EEN634, Spring 2007 BASED ON LECTURES GIVEN AT MIT and Princeton Department of ECE, UMiami Optimization 1-2 #12;2 Optimization 1-3 Optimization 1-4 #12;3 Optimization 1-5 Optimization 1-6 #12;4 Optimization 1-7 Optimization 1-8 #12;5 Optimization 1-9 Optimization 1

Fan, Xingzhe

193

Cover:TimF.VanderMensbrugghe Wij begrepen de hint alvast en trokken  

E-Print Network [OSTI]

de boer", en hij schopte z'n wijf onder tafel. · En wij die dachten dat de enige gelukkige Ghanezen hij schopte z'n wijf onder tafel. · Keek u ook vervuld van afgrijzen toe hoe een viezig behaard beest-Plateau op 27 januari. · Met kinderen is alles leuker, zei Marc Dutroux en hij schopte z'n wijf onder tafel

194

Relationships between forest management policies and outdoor recreation opportunities supplied on private forest lands in East Texas  

E-Print Network [OSTI]

RKLAT10NSHIPS BET( EEN FOyugST K'. NAGENENT POLICIES AND OUTDOOR P"CREATION OPPORTUNITIES SUPPLIED ON PRIVATE FOREST IJNDS IN EAST TEXAS A Thcsi. s RENNETIi NAFNE PRESTR13GE Submitted to the Graduate College of the Texas A&N Un i ve rs ity... in partial fulfillment of the require sents for the degree of BASTER OF SCIENCF, Nay 1968 Najor Subject: Range Sc! ence (Recreation and Parks) RELATIONSHIPS BETWEEN FOREST MANAGEMENT POLICIES AND OUTDOOR RECREATION OPPORTUNITIES SUPPLIED ON PRIVATE...

Prestridge, Kenneth Wayne

1968-01-01T23:59:59.000Z

195

Determination of the linkage relationships and the gene-centromere genetic distances for endopeptidase structural genes in hexaploid wheat  

E-Print Network [OSTI]

357307 contribute to band 4 Calculation of gene-centromere genet 'c distance for 7BI. using region I (RI) recombinant progeny Genetic distance bet~~een EP-Bly and Ep-Blz and the frequency of region II (RII) cro. over progeny LIST OF FIGURES... ram Phenot e Total ChrolQo some Co~st. it ut ion 42 43 41 41+telo 42+telo 40+telo and/or not ~f ~1* 8 IU VI IX Chromosome ?BL 42. 17 Centromere ~Ey-El Kp-Blz Chromosome 7AL K -Alz 6. 67 3 90 RII ~E-Alx l0. 67 Figure 8. Linkage...

McMillin, David Edwin

2012-06-07T23:59:59.000Z

196

Preliminary development of a constitutive model for metal matrix composites with damage  

E-Print Network [OSTI]

in loading apparatus with extensometer attached 32 8. Al/Sic specimen with 100 Angstrom gold coating (10, 000X) 38 9. Jeol JSM-25II scanning electron microscope. 39 10. Charging resulting irom a high acceler ation voltage 11. Typical damage in Al.../SiC material (10, 000X) 12. Typical damage in Al/SiC material (2, 000X). 13. SEM photomicrograph evaluation scr een. 40 42 43 45 1 4. Str ess ? longitudinal strain r esponse of Al/SiC material. 48 15. Stress ? transver se strain r esponse of Al...

Nottorf, Eric Walter

1985-01-01T23:59:59.000Z

197

MEMORANDUM TO: F I L E S I T E NAME: ALTERNATE  

Office of Legacy Management (LM)

S S I T E NAME: ALTERNATE caNAM=----i-------------m C I T Y : ~ w - A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - STATE : -&!t- d-e---- TYPE O!= OPERATION ------'---------- 0 Res&rch & Development 0 P r o d u c t i o n s c a l e t e s t i n g Cl +ilot S c a l e 0 Blench Scale Process 0 ?heoretical S t u d i e s 0 !i:ample & A n a l y s i s cl Facility Type g M a n u f a c t u r i n g 0 U n i v e r s i t y 0 Research Organization 0 G o v e r n m e n t Sponsored Faci 1 i ty 0 O t h e r -------------________ 0 ProAuction 0 DispbsalfStorage IYEiEDmEI ?? Prime 0 Subchntractbr 0 O t h e r i n f o r m a t i o n ( i . e . , cost + fixed fee, unit p r i c e , Cl P u r c h a s e O r d e r time & material, gtc) ------- --------_------------------- 1. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .ContractfPurchase O r d e r # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRACTING' P E R I O D : I. __--__-----~-~~~~~~~----~---~~~~~~~~ OWNERSHiP: / A E C f

198

U. S. DEPAR TM ENT OF ENERGY OFFI CE OF SCIE"GE·· e  

Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

... ... ', ....... . '''''''-~, .... -..... - U. S. DEPAR TM ENT OF ENERGY OFFI CE OF SCIE"GE·· e li lC AGO OF FIGE NATIONAL ENVIRONM I! NTAL POLICY ACT [N EPA) ENVI RO NM ENTAL EVALUATIO N NOT IFICATION FORM To be e<>mpJet<.'<1 /'Y "('"a",I,1 OSlI.~'n c" awam'" Ofrl"nluU{)J, ft.-.;c/vfflIJ Federal (,mdlnQ. Far ;o.,;sistallCpplIWl"> $)- DE-FGQ;,>-a9ERI4~74 OrGanlza:ion Nama; Johl\ll ~:lpI<11lS lJ n "'ms~y IllO of f'ropooM PrniediReaea rch Cr)'lll.1 Ch.m1

199

ORNL DAAC News ORNL DAAC News  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

2 2 T he ORNL Distrib- uted Active Archive Center (DAAC) is a NA- SA-sponsored source f o r b i o g e o ch e m i c a l a n d e c o l o g i c a l d a t a and services useful in environmental research. The ORNL DAAC cur- r e n t ly a rch i ve s a n d distributes nearly 900 products categorized as Field Campaign, Land Validation, Regional and Global, or Model Archive. Please visit us online at http://daac.ornl.gov for a comprehensive de- scription of data, services, and tools available from the ORNL DAAC. Cur- rent and past news can be found at http://daac. ornl.gov/news.shtml. http://www.nasa.gov * New Model Re-leased * NACP Data sets released * BIGFOOT Meteoro- logical data set. * 24 LBA data sets released * NASA Customer Survey Contents: National Aeronautics and Space Administration

200

FY 2008 Annual Performance Report  

Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

Hyd Hyd rog en Tan k Res earc h, LLN L PH EN IX Ex pe rim en t, BN L Fu el Ce ll Re sea rch , AN L Ca rb on Se qu es tra tio n Re se ar ch , PN NL Hi gh Ex pl os iv es Ap pl ic at io ns Fa ci lit y, LL NL Com put er Sim ulat ion The ater , LAN L Al ga e Re se ar ch , NR EL Ad va nc ed Bio fue ls Re se arc h, LB NL T ra in in g Nuc lear Mat eria ls Sto rag e, SRS C o a l G a s if ic a ti o n R e s e a rc h , P N N L Cli ma te Mo de lin g, OR NL AnnuAl PerformAnce rePort fY 2008 Table of Contents Introduction....................................................................................................................................1 Performance Summary Scorecard..................................................................................................2 Department Performance ...............................................................................................................4

Note: This page contains sample records for the topic "rch aberd een" from the National Library of EnergyBeta (NLEBeta).
While these samples are representative of the content of NLEBeta,
they are not comprehensive nor are they the most current set.
We encourage you to perform a real-time search of NLEBeta
to obtain the most current and comprehensive results.


201

The National Weather Sensor Grid: a large-scale cyber-sensor infrastructure for environmental monitoring  

Science Journals Connector (OSTI)

A sensor grid integrates sensor networks with grid infrastructures to enable the real-time collection of sensor data, and the sharing of computational and storage resources for sensor data processing and management. We have developed a sensor grid architecture framework, called the Scalable Proxy-based aRchItecture for seNsor Grid (SPRING). Based on the SPRING framework, we designed the National Weather Sensor Grid (NWSG), a large-scale cyber-sensor infrastructure for environmental monitoring. The NWSG integrates mini weather stations deployed geographically across Singapore for weather data collection, processing and management. We have designed and implemented core sensor grid middleware components and services such as resource discovery, meta scheduling, job migration and security. The NWSG is designed to support long-term weather monitoring. The performance of the NWSG has been demonstrated in terms of reduction in latency for end-user response, significant improvement in overall system throughput, and even load balance across the sensor grid infrastructure.

Hock Beng Lim; Mudasser Iqbal; Wenqiang Wang; Yuxia Yao

2010-01-01T23:59:59.000Z

202

Effects of three intensities of grazing by domestic livestock and deer under yearlong grazing  

E-Print Network [OSTI]

?-\\ (A ? ? ? ? ? 3 i A. rSM ua CO On3 P0 (A pl rr UHn $M? 0 3 ? ? ? V I U rArcH A...

Vallentine, John Franklin

2013-10-04T23:59:59.000Z

203

Geophex Airborne Unmanned Survey System  

SciTech Connect (OSTI)

Ground-based surveys place personnel at risk due to the proximity of buried unexploded ordnance (UXO) items or by exposure to radioactive materials and hazardous chemicals. The purpose of this effort is to design, construct, and evaluate a portable, remotely-piloted, airborne, geophysical survey system. This non-intrusive system will provide stand-off capability to conduct surveys and detect buried objects, structures, and conditions of interest at hazardous locations. During a survey, the operators remain remote from, but within visual distance of, the site. The sensor system never contacts the Earth, but can be positioned near the ground so that weak geophysical anomalies can be detected. The Geophex Airborne Unmanned Survey System (GAUSS) is designed to detect and locate small-scale anomalies at hazardous sites using magnetic and electromagnetic survey techniques. The system consists of a remotely-piloted, radio-controlled, model helicopter (RCH) with flight computer, light-weight geophysical sensors, an electronic positioning system, a data telemetry system, and a computer base-station. The report describes GAUSS and its test results.

Won, I.L.; Keiswetter, D.

1995-12-31T23:59:59.000Z

204

UNITED STATES ENERGY RESEARCH AND OEVELOPMENTADhllNlSTRATiON  

Office of Legacy Management (LM)

OEVELOPMENTADhllNlSTRATiON OEVELOPMENTADhllNlSTRATiON ALBUQUERQUE OPERATIONS OFFICE P.O. eox 14cc ALBUQUERQUE, NEW MEXICO 87115 P. C. Leahy, Chief, Real Estate & Maintenance Management Br., BRA0 .-- x*' L-l--- IUDIOACTIVE COlTlIA2~~TION CLEARAXE REPORT FOR THE BBRLIXGTOIU ERRA F.ACILTTY The follok,g information is furnished in response to your verbal request. 1. 2. 3. 4. Measureme2+s for ionizing rad5atLon and radioactive contamina- . . tron ha-~ _ 3een made In all Burlington E,R?M FacLlity buildings where radl.oactFve material G;as handled, stored or processed. No detecta3Ze radiaticn or radicactive contamination above natural bac'kground was detected. 411 buildings are free of radioactive contamination. _ - Radiation surveys have also been made of all potentially

205

III-GRR at GRC - Issue identified.pdf  

Open Energy Info (EERE)

Issues and Concerns Issues and Concerns Kate Young Kermit Witherbee NREL P October 2, 2012 2 | US DOE Geothermal Program eere.energy.gov Preliminary List of Concerns Agency Concerns The f ollowing i ssues h ave b een r aised b y a gencies d uring i ndustry---agency w orkshops Concern Description Potential Solutions Discussed Action Actions Initiated A.1 Incomplete applications Permit applications are incomplete - often takes multiple iterations (and lots of time) to have a complete application submittal; industry sometimes hesitant to provide needed information A.1.a. Pre-application meetings for discussion Industry initiate BLM IM NV-2010-066 A.1.b. Develop rapport between industry and permitting officials Industry/Agency A.1.c. Develop application checklists, listing prerequisites Agency initiated BLM IM

206

Seismic Design Expectations Report  

Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

Seismic Design Expectations Report Seismic Design Expectations Report March 2010 CD- This Rev of th Se -0 view Module w he overall Cons OFFICE O eismic De C CD-1 was used to dev struction Projec inco OF ENVIRO Standard esign Exp Critical Deci CD-2 M velop the Revie ct Review cond orporated in the ONMENTA Review Pla pectation ision (CD) A C March 2010 ew Plan for the ducted in 2009 e current versio AL MANAG an (SRP) ns Report Applicability D-3 e Oak Ridge Bl 9. Lessons lear on of the Modu GEMENT t (SDER) CD-4 ldg. 3019 60% rned from this r ule. ) Post Ope design review review have be eration w as part een Standard Review Plan, 2 nd Edition, March 2010 i FOREWORD The Standard Review Plan (SRP) 1 provides a consistent, predictable corporate review framework to ensure that issues and risks that could challenge the success of Office of Environmental

207

FRA, LLC Internal Audit Charter  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

I. In I. In A. M policies a office wh Laborator FRA Aud the Board performan Prime Co B. O FRA and Practice Auditors, 1 2 3 4 5 C. A the FRA access to their miss full and p concerns nternal Aud Mission. All and controls hich reports a ry, works in dit Committe d of Directo nce of the in ontract betwe Objectives. T d Laboratory of Internal , that: . Internal a protecting . Internal ac unallowab . Operation i.e., opera . Appropria . Internal co assure effi security. Authority. Th President an all FRA per sion to the ex private acces and findings dit Charter: Fermi Resea are subject t administrativ consultation ee. This prov ors, with an nternal contro een FRA and The objective managemen Auditing an accounting c g the assets of ccounting co ble costs.

208

MEMORANDUM TO: FSLE DA-C  

Office of Legacy Management (LM)

t l?-IQ- I t l?-IQ- I MEMORANDUM TO: FSLE DA-C SUBJECT: v ------_-----STATE:--- _- e Current: ___________ 0 no; if yes, date contact TYPE OF OPERATION ---------------_- q Research &.Development .o Production, scale testing 0 Pilat Scale 0 Bench Scale Process 0 Theoretical Studies a Sample & Analysis q Production. Cl Dis.posal/Storage -- TYPE OF CONTRACT ----~-----__---_ q Prime 0 Subcontract& Cl Purchase Order El Facility Ty! a Manufa& 0 Univerji 0 Research IJ Governr/le: cl Other A-, 0 Other infcr + fixed fee time & ma& -1-m-------. Contract/Purchase Order # 1 ______________, 'iB C!mE_n_CIrKLEEE10_D: ----__ ~42x?------..----- _______ A-, OWNERSHIP: AEC/MED PIECIMED GDVT GOUT COI w!_E_D ___--- E!E_n LEASED LEASED A-. LANDS : u Cl

209

Probabilistic modelling of hybrid solar/wind power system with solar tracking system  

Science Journals Connector (OSTI)

This paper presents a probabilistic model applied to a hybrid solar-wind power system (HSWPS), which is equipped with either a one-axis or a two-axis solar tracking system. Within the framework of a case study, the potential of the developed probabilistic approach is presented, and the effect of the solar tracking systems on the annual energy gain is discussed. Specifically, the impact of a tracking system on the probability density function (PDF) of the power produced by a photovoltaic system (PVS) is evaluated through the first four moments (mean, variance, skewness and kurtosis) of a PDF. Finally, to estimate the impact of a tracking system on HSWPS energy performance, a reliability analysis is performed using the energy index of reliability (EIR), which is directly related to energy expected not supplied (EENS), given different annual load scenarios.

Giuseppe Marco Tina; Salvina Gagliano

2011-01-01T23:59:59.000Z

210

Rapid assessment of high-dose radiation exposures through scoring of cell-fusion-induced premature chromosome condensation and ring chromosomes  

Science Journals Connector (OSTI)

Abstract Analysis of premature chromosome condensation (PCC) mediated by fusion of G0-lymphocytes with mitotic CHO cells in combination with rapid visualization and quantification of rings (PCC-Rf) is proposed as an alternative technique for dose assessment of radiation-exposed individuals. Isolated lymphocytes or whole blood from six individuals were ?-irradiated with 5, 10, 15 and 20 Gy at a dose rate of 0.5 Gy/min. Following either 8- or 24-h post-exposure incubation of irradiated samples at 37 °C, chromosome spreads were prepared by standard PCC cytogenetic procedures. The protocol for PCC fusion proved to be effective at doses as high as 20 Gy, enabling the analysis of ring chromosomes and excess PCC fragments. The ring frequencies remained constant during the 8–24-h repair time; the pooled dose relationship between ring frequency (Y) and dose (D) was linear: Y = (0.088 ± 0.005) × D. During the repair time, excess fragments decreased from 0.91 to 0.59 chromatid pieces per Gy, revealing the importance of information about the exact time of exposure for dose assessment on the basis of fragments. Compared with other cytogenetic assays to estimate radiation dose, the PCC-Rf method has the following benefits: a 48-h culture time is not required, allowing a much faster assessment of dose in comparison with conventional scoring of dicentrics and rings in assays for chemically-induced premature chromosome condensation (PCC-Rch), and it allows the analysis of heavily irradiated lymphocytes that are delayed or never reach mitosis, thus avoiding the problem of saturation at high doses. In conclusion, the use of the PCC fusion assay in conjunction with scoring of rings in G0-lymphocytes offers a suitable alternative for fast dose estimation following accidental exposure to high radiation doses.

A.I. Lamadrid Boada; I. Romero Aguilera; G.I. Terzoudi; J.E. González Mesa; G. Pantelias; O. García

2013-01-01T23:59:59.000Z

211

7pFermi 1/14/00  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

S S t a t e o f t h e L a b 1 2 S u r v e y S a y s É 1 4 D e a r J e s s i c a É Congressman Ehlers 2 F E R M I L A B A U. S. D E P A R T M E N T O F E N E R G Y L A B O R A T O R Y F N E E R W M S I Volume 23 Friday, January 14, 2000 Number 1 f Photos by Reidar Hahn by Judy Jackson ÒAls U Nederlander bent, spreekt U nog Nederlands?Ó asked U.S. Congressman Vern Ehlers of Michigan. He was speaking to DZero cospokesperson Harry Weerts, a professor at Michigan State University, a citizen of the Netherlands, and one of EhlersÕs tour guides for the congressmanÕs December 8 visit to Fermilab. ÒNatuurlijk spreek ik nog Nederlands. Wat is een Nederlander die zijn moedertaal niet praat ?Ó Weerts replied. Roughly translated, Ehlers, of Dutch ancestry, asked Weerts, ÒIf you are from the Netherlands, do you speak Dutch?Ó To which Weerts replied, ÒOf course I speak Dutch, I

212

Microsoft Word - LL_Report_8-2-13rev.docx  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

uly uly 2 9---Aug. 2 , 2 013. Lab researchers Kim Cupps a nd A dam B ertsch a re a mong t hose u sing the 20---petaFLOPS Sequoia machine t o solve some of the b iggest s cientific p roblems. Today's s upercomputers a re m arvels o f c omputational p ower, a nd t hey a re b eing u sed t o t ackle s ome o f the w orld's b iggest s cientific p roblems. Current m odels a re t ens o f t housands o f t imes f aster t han t he a verage d esktop c omputer. T hey achieve t hese l ightning---fast s peeds v ia p arallel p rocessing, i n w hich m any c omputer p rocessors perform c omputations s imultaneously. S upercomputers a re u sed f or e verything f rom forecasting w eather t o m odeling t he h uman b rain. Testing n uclear w eapons h as b een b anned i n t he U nited S tates s ince 1 992, b ut s upercomputer simulations e nsure t hat t

213

O  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

Voorbeeld C + Voorbeeld C + O 2 1 n + 235 U D ( 2 H) + T ( 3 H) ⇒ CO 2 ⇒ 143 Ba + 91 Kr + 2 1 n ⇒ 4 He+ 1 n Typische Kolen,Olie UO 2 (3% 235 U Deuterium Grondstoffen en Lucht + 97% 238 U) en Lithium Typ. Temperatuur (K) 1000 1000 100 000 000 Energie die vrijkomt per kg brandstof (J/kg) 3,3 x 10 7 2,1 x 10 12 3,4 x 10 14 <------ Grootte:10 -1 m ------> Plasma van sterren die geboren worden Plasma van sterren die geboren worden Zwaartekracht F u s i e Fysica van een Fundamentele Energiebron TWEE BELANGRIJKE FUSIEPROCESSEN REALISATIE VAN DE VOORWAARDEN VOOR FUSIE Opsluitingskwaliteit n i τ(m -3 s) 1970-75 sinds 1990 1975-80 1980-90 Ionentemperatuur (K) 10 21 10 20 10 19 10 18 10 17 10 6 10 7 10 8 10 9 Inertiële fusie Magnetische fusie Reactorregime Reactorregime EXPERIMENTELE RESULTATEN UIT HET FUSIEONDERZOEK Aanzienlijke hoeveelheden

214

Microsoft Word - ESnet JUNOS TiMOS Configurations for OSCARS Ethernet VLAN Circuit Services_ISIS-LDP-VPLS-v3.docx  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

ESnet ESnet J UNOS/TiMOS C onfigurations f or OSCARS E thernet V LAN C ircuit S ervices Using I S---IS, L DP, a nd l 2circuits Introduction This d ocument i s t o p rovide a b etter u nderstanding o f t he d ataplane c onfiguration that E Snet u ses t o p rovide O SCARS E thernet V LAN c ircuit s ervices o n J uniper a nd Alcatel r outers. T he e xample t opology (see F ig 1 .) i s m ade u p o f f our c onnected routers ( Juniper M 10, M X80, M X960, a nd A lcatel ( ALU) 7 750c4) with connections between t hem c onsisting o f 1 GE a nd 1 0GE l inks. Figure 1 . T opology S etup To c larify the configurations, three b i---directional c ircuits h ave b een c onfigured t o connect the three end---points ( netlab---pt4, n etlab---pt5, a nd n etlab---pt6) o ver d ifferent network p aths, a nd d ifferent V LAN I Ds f or t he s ervice h andoff.

215

It's Elemental - The Element Chlorine  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

Sulfur Sulfur Previous Element (Sulfur) The Periodic Table of Elements Next Element (Argon) Argon The Element Chlorine [Click for Isotope Data] 17 Cl Chlorine 35.453 Atomic Number: 17 Atomic Weight: 35.453 Melting Point: 171.65 K (-101.5°C or -150.7°F) Boiling Point: 239.11 K (-34.04°C or -29.27°F) Density: 0.003214 grams per cubic centimeter Phase at Room Temperature: Gas Element Classification: Non-metal Period Number: 3 Group Number: 17 Group Name: Halogen What's in a name? From the Greek word for greenish yellow, chloros. Say what? Chlorine is pronounced as KLOR-een or as KLOR-in. History and Uses: Since it combines directly with nearly every element, chlorine is never found free in nature. Chlorine was first produced by Carl Wilhelm Scheele, a Swedish chemist, when he combined the mineral pyrolusite (MnO2) with

216

Microsoft Word - Document11  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

Margaret Margaret L ivingstone What A rt C an T ell Us A bout T he Brain Abstract: Artists h ave b een d oing e xperiments o n v ision l onger t han n eurobiologists. S ome major w orks o f a rt h ave p rovided i nsights a s t o h ow w e s ee; s ome o f t hese i nsights are s o f undamental t hat t hey c an b e u nderstood i n t erms o f t he u nderlying neurobiology. F or e xample, a rtists h ave l ong r ealized t hat c olor a nd l uminance c an play i ndependent r oles i n v isual p erception. P icasso s aid, " Colors a re o nly s ymbols. Reality i s t o b e f ound i n l uminance a lone." T his o bservation h as a p arallel i n t he functional s ubdivision o f o ur v isual s ystems, w here c olor a nd l uminance a re processed b y t he n ewer, p rimate---specific W hat s ystem, a nd t he o lder, c olorblind, Where ( or H ow) s ystem. M any

217

EAC Presentation 130604drm.pptx  

Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

HADDINGTON HADDINGTON VENTURES - ENERGY STORAGE VALUATION EAC J une 2 013 M ee.ng - S torage V alua.on P anel Disclaimer THIS P RESENTATION H AS B EEN P REPARED F ROM I NFORMATION O BTAINED F ROM H ADDINGTON V ENTURES,LLC ( "HADDINGTON" O R T HE "COMPANY") O R I TS A FFILIATES A ND C ERTAIN P UBLICLY A VAILABLE S OURCES. N O R EPRESENTATION O R W ARRANTY I S M ADE A S T O THE A CCURACY O R C OMPLETENESS O F S UCH I NFORMATION. T HE C OMPANY A ND I TS A FFILIATES ( I) M AKE N O R EPRESENTATIONS O R WARRANTIES W ITH R ESPECT T O T HE I NFORMATION C ONTAINED H EREIN A ND ( II) A SSUMES N O L IABILITIES F OR A NY I NACCURACIES IN, O R O MISSIONS F ROM, T HIS P RESENTATION. T HIS D OCUMENT I S N OT, A ND S HALL N OT B E D EEMED T O B E, A N O FFER T O S ELL I NVESTMENTS O R A S OLICITATION O F A N O FFER T O PURCHASE I NVESTMENTS.

218

Nick Balthaser! LBNL/NERSC Storage Systems Group GlobusOnline/HPSS  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

GlobusOnline/HPSS GlobusOnline/HPSS Demo --- 1 --- HUF 2 013 November 5, 2013 Agenda * Background - GlobusOnline, g ridFTP, a nd H PSS D SI - gridFTP/HPSS a t N ERSC * Mo;va;on f or I mplementa;on * Live Demo - Web---enabled t ransfer * PiEalls, W ish L ist, a nd T o---Dos * Further I nfo --- 2 --- Background * GlobusOnline i s a u ser---friendly i nterface f or m anaging g ridFTP data t ransfers - Both w eb a nd C LI t ransfer m anagement i nterfaces a re s upported - gridFTP/HPSS c ommunicaJon i s i mplemented v ia G lobus T oolkit D ata Storage I nterface ( DSI) s upport * DSI i s a s hared l ibrary i nterface f or gridFTP c ommunicaJon w ith n on---file s ystem storage b ackends * HPSS D SI u ses c lient A PI t o c ommunicate w ith H PSS * gridFTP/HPSS i nterface h as b een i n p roduc;on a t N ERSC s ince HPSS 5.x - HPSS 5 .x

219

Materials Design and Discovery: Catalysis and Electrical Energy Storage  

Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

and Discovery: Catalysis and Discovery: Catalysis and Electrical Energy Storage Presenter: N ichols A . R omero, A LCF ESP p ost---doc: Anouar B enali, A LCF PI: L arry C urAss, A NL M SD a nd C NM Comments from a reviewer on "Material Design and Discovery" from a proposal § How c ould t his m achine w ith t hese p rograms b e u sed t o d esign a n ew s olar c ell? Or a n ew c ure f or A IDS? O r a n ew h igh---T s uperconductor? T his i s n ot i ntended a s a trivial q uesAon. T he p resent m ethod o f D ISCOVERY r elies o n t he t rained h uman mind ( insight) a nd e xperiment ( serendipity). C omputaAonal s cience s o f ar h as n ot delivered a ny n ew d iscoveries b ecause i t l acks t he p ossibility o f s erendipity. T he greatest s uccess o f c omputaAonal c hemistry h as b een i mproved i nsight i nto t he way m aterial b ehaves

220

SRP RADIOACTIVE WASTE RELEASES S  

Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

. . . . . . -- SRP RADIOACTIVE WASTE RELEASES S t a r t u p t h r o u g h 1 9 5 9 September 1 9 6 0 _- R E C O R D - W O R K S T E C H N I C A L D E P A R T M E N T 1 J. E. C o l e , W i l n i 1 4 W. P. 3ebbii 3 H. Worthington, Wilm 16 C. $?. P~.t-Lei-s~:; - 5 J. D. E l l e t t - 17 E. C. Morris 6 F. H. Endorf 19 3 . L. &tier 7 K. W. F r e n c h 20 bi. C . 3 e i n i g 8 J. K. Lower 2 1 2. 3 . 3 G : - x r 9 K. W. M i l l e t t 22 R . FJ . V 2 x 7 : W ~ ~ C k 1 c - 2 J. B. Tinker, W i h L-, i . c . E?-ens 4 W F i l e P. 3 . K t B U ? & J. A. Monier, Jr. 13. : . A. KcClesrer. 1 0 M. 2 . Wahl . - 23 C. Ashley C. W. J. Wende 24 T I S F i l e 11 J. W. Morris - 2s T'pC File D. E. Waters 26 P3D F i l e , 736-C R. B. Fenninger 33 V l ~ a l Records F i l e 12 W. P. Overbeck - 27 -23 P3D % x : r a Czpies P33 2e:ol.d C ~ p l *iB+ ' / - - & OF THIS DQCUMENT I S UNuMITEI) E. 1. ciu /'(I,\ 7' d