National Library of Energy BETA

Sample records for mn babb mt

 1. Chi tit mn hc mt bn kia.

  E-Print Network [OSTI]

  California at Davis, University of

  v xã hi, ý n môi trng và sáng to. "Th ô xe p ca Hoa K," Davis là mt cng ng a dng và nng ng chào ón, Phát ?m và Nghe Trong Lãnh Vc Hc Tp, và các lãnh vc khác. Ngoài ra cng có nhiu c hi tham gia các t chc ti trng và phc v cng ng. Mun bit ngày tháng, hc phí và các chi tit khác, hãy n: www

 2. Babb, MT Natural Gas Export to Canada

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease

 3. Babb, MT Natural Gas Export to Canada

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease0 0 20 0 0 122 1996-2014

 4. Babb, MT Liquefied Natural Gas Exports (Million Cubic Feet)

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease Separation A4.98

 5. Babb, MT Natural Gas Pipeline Exports to Canada (Million Cubic Feet)

  U.S. Energy Information Administration (EIA) Indexed Site

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home PageMonthly","10/2015"4,"Ames City of",6,1,"OmahaEnergy Sources and End Uses Topics: Energy Sources and End Uses End-UseA 6 JWithdrawalsYear JanYear Jan Feb Mar

 6. Babb, MT Natural Gas Pipeline Imports From Canada (Million Cubic Feet)

  U.S. Energy Information Administration (EIA) Indexed Site

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home PageMonthly","10/2015"4,"Ames City of",6,1,"OmahaEnergy Sources and End Uses Topics: Energy Sources and End Uses End-UseA 6 JWithdrawalsYear JanYear JanYear Jan

 7. Babb, MT Natural Gas Pipeline Exports to Canada (Million Cubic Feet)

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet) Wyoming963 1.969 1.979Coal4 Arizona - NaturalYear JanProfile

 8. Babb, MT Natural Gas Pipeline Imports From Canada (Million Cubic Feet)

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet) Wyoming963 1.969 1.979Coal4 Arizona - NaturalYear JanProfileDecade Year-0 Year-1

 9. Babb, MT Liquefied Natural Gas Exports Price (Dollars per Thousand Cubic

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease Separation

 10. Babb, MT Liquefied Natural Gas Exports to Canada (Dollars per Thousand

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease SeparationCubic

 11. Babb, MT Liquefied Natural Gas Exports to Canada (Million Cubic Feet)

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease SeparationCubicMillion

 12. Babb, MT Natural Gas Pipeline Exports to Canada (Dollars per Thousand Cubic

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease0 0 20 0 0 122

 13. Babb, MT Natural Gas Pipeline Exports to Canada (Dollars per Thousand Cubic

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease0 0 20 0 0 122Feet) Year

 14. Babb, MT Natural Gas Pipeline Exports to Canada (Million Cubic Feet)

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease0 0 20 0 0 122Feet)

 15. Babb, MT Natural Gas Pipeline Imports From Canada (Dollars per Thousand

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease0 0 20 0 0 122Feet)Cubic

 16. Babb, MT Natural Gas Pipeline Imports From Canada (Dollars per Thousand

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease0 0 20 0 0

 17. Babb, MT Natural Gas Pipeline Imports From Canada (Million Cubic Feet)

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet)Decade Year-0ProvedDecade2,948 2,724per ThousandLease0 0 20 0 0Year Jan Feb Mar

 18. NEAFS Y-mtDNA Workshop (Butler and Coble) Markers, Core Loci, and Kits

  E-Print Network [OSTI]

  ) Ann Gross (MN) Jill Smerick (FBI) Sam Baechtel (FBI) Roger Frappier (CFS) Phil Kinsey (OR now MT) Gary Sims (CA DOJ) George Carmody (retired) Mike Adamowicz (CT) Bruce Budowle (FBI

 19. Saving Mt. Fuji

  E-Print Network [OSTI]

  Hacker, Randi

  2013-09-12

  Broadcast Transcript: Mt. Fuji, or Fujisan is it is known here in Japan, has just been added to Unesco's World Heritage list as a cultural asset, honoring it for providing thousands of years of inspiration to artists, poets ...

 20. Pipeline MT Instructions Identification Number

  E-Print Network [OSTI]

  Hong, Don

  Pipeline MT Instructions Identification Number For identification purposes, you will be assigned a special identification number. M# You can activate your MT email, login to PipelineMT to register for classes or pay tuition and fees. Activating the MTSU Email and PipelineMT accounts: Visit the website

 1. babb-99.PDF

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantityBonneville Power AdministrationRobust,Field-effectWorkingLos Alamos verifiesValidation ofUV-RSSSummary WorldConstrained Linear

 2. Mt. Baker Geothermal Project | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QAsource History ViewMayo, Maryland: EnergyInformationOliver, Pennsylvania:(CTI PFAN) | OpenMt St HelensMt StMt.

 3. Mt Rainier Geothermal Area | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QAsource History ViewMayo, Maryland: EnergyInformationOliver, Pennsylvania:(CTI PFAN) | Open Energy(RECP)MtMt

 4. CRAD, NNSA- Maintenance (MN)

  Broader source: Energy.gov [DOE]

  CRAD for Maintenance (MN). Criteria Review and Approach Documents (CRADs) that can be used to conduct a well-organized and thorough assessment of elements of safety and health programs.

 5. Developing Mt. Hope: The megawatt line

  SciTech Connect (OSTI)

  Rodzianko, P.; Fisher, F.S.

  1992-12-01

  After facing numerous obstacles, including opposition and competition, the Mt. Hope pumped-storage project in New Jersey has been licensed by FERC. That license will allow a former iron ore mine site to be used in producing a new resource-hydroelectricity. In early August 1992, after more than seven years of effort, the 2,000-MW Mt. Hope Waterpower Project was licensed by the Federal Energy Regulatory Commission (FERC). Getting the $1.8 billion pumped-storage project licensed was not an easy task. It involved 54 submittals to FERC, six public meetings, and costs of more than $12 million. Along the way, the project has withstood competing applications, community opposition, and legal battles. Getting a project of this magnitude off the ground is a challenge for even the most experienced developer. The effort was especially challenging for the Halecrest Company, a local family-owned and operated firm with no previous experience in hydroelectric development. When financing became tight, creative ways were found to raise seed capital for the project. When hydroelectric experience was needed, the company developed a world-class corporate team that carried Mt. Hope through the complexities of the licensing process and beyond. With license now in hand, the project developers are ready to move forward with negotiating power sales contracts and securing construction financing. The resulting project will be the second largest pumped-storage facility in the country-second only to the 2,100-MW Bath County project in Virginia. Mt. Hope will take six years to construct and is scheduled to be phased into operation beginning in 1999.

 6. Measured lifetimes of metastable levels of Mn X, Mn XI, Mn XII, and Mn XIII ions

  E-Print Network [OSTI]

  Moehs, D. P.; Church, David A.

  1999-01-01

  An ion storage technique, based on the capture of metastable multiply charged ions from an external ion source into a Kingdon ion trap, has been used to measure the lifetimes of eight metastable levels of Mn ions with 3s(2)3p(k) configurations, k...

 7. Mt Rainier Geothermal Area | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QAsource History ViewMayo, Maryland: EnergyInformationOliver, Pennsylvania:(CTI PFAN) | Open Energy(RECP)Mt

 8. Mt Wheeler Power, Inc | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION J APPENDIX ECoop Inc Jump to: navigation,Mereg GmbHMontebalitoMt Princeton Hot Springs

 9. Marysville Mt Geothermal Area | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION J APPENDIXsource HistoryScenariosMarysville Mt Geothermal Area Jump to: navigation, search

 10. Mt Signal Geothermal Area | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION J APPENDIXsourceII Jump to: navigation, searchsource HistoryCharleston,Peak Utility Jump to:PosoMt

 11. Water Sampling At Mt Princeton Hot Springs Geothermal Area (Olson...

  Open Energy Info (EERE)

  Water Sampling At Mt Princeton Hot Springs Geothermal Area (Olson & Dellechaie, 1976) Jump to: navigation, search GEOTHERMAL ENERGYGeothermal Home Exploration Activity: Water...

 12. Refraction Survey At Mt Princeton Hot Springs Geothermal Area...

  Open Energy Info (EERE)

  Refraction Survey At Mt Princeton Hot Springs Geothermal Area (Lamb, Et Al., 2012) Jump to: navigation, search GEOTHERMAL ENERGYGeothermal Home Exploration Activity: Refraction...

 13. 3D Mt Resistivity Imaging For Geothermal Resource Assessment...

  Open Energy Info (EERE)

  3D Mt Resistivity Imaging For Geothermal Resource Assessment And Environmental Mitigation At The Glass Mountain Kgra, California Jump to: navigation, search OpenEI Reference...

 14. Vertical Electrical Sounding Configurations At Mt Princeton Hot...

  Open Energy Info (EERE)

  Vertical Electrical Sounding Configurations At Mt Princeton Hot Springs Geothermal Area (Zohdy, Et Al., 1971) Jump to: navigation, search GEOTHERMAL ENERGYGeothermal Home...

 15. Direct-Current Resistivity Survey At Mt Princeton Hot Springs...

  Open Energy Info (EERE)

  Direct-Current Resistivity Survey At Mt Princeton Hot Springs Area (Richards, Et Al., 2010) Jump to: navigation, search GEOTHERMAL ENERGYGeothermal Home Exploration Activity:...

 16. Geothermometry At Mt Princeton Hot Springs Geothermal Area (Pearl...

  Open Energy Info (EERE)

  Et Al., 1976) Jump to: navigation, search GEOTHERMAL ENERGYGeothermal Home Exploration Activity: Geothermometry At Mt Princeton Hot Springs Geothermal Area (Pearl, Et Al., 1976)...

 17. MT3DMS v5.3 Supplemental User's Guide

  E-Print Network [OSTI]

  Zheng, Chunmiao

  published by the U.S. Army Corps of Engineers (Zheng and Wang, 1999; available at http://hydro.geo.ua.edu/mt3d). Readers should refer to Zheng and Wang (1999) for complete information on the theoretical Tonkin, Henning Prommer, Chris Langevin, Ned Banta, Eileen Poeter, and Rui Ma in various aspects of MT3

 18. MOBILE INTERACTIVE VISITOR INFORMATION SERVICE: PUKAHA MT. BRUCE TRIAL RESULTS

  E-Print Network [OSTI]

  Zealand Tourism Research Institute Sept 2005 #12;New Zealand Tourism Research Institute September 2005 www Information Service (MIVIS) mobile phones to access audio information at Pukaha Mt Bruce (PMB) were collected and range of visitors using the MIVIS phones in the Pukaha Mt Bruce setting. #12;New Zealand Tourism

 19. WPA Omnibus Award MT Wind Power Outreach

  SciTech Connect (OSTI)

  Brian Spangler, Manager Energy Planning and Renewables

  2012-01-30

  The objective of this grant was to further the development of Montana??s vast wind resources for small, medium, and large scale benefits to Montana and the nation. This was accomplished through collaborative work with wind industry representatives, state and local governments, the agricultural community, and interested citizens. Through these efforts MT Dept Environmental Quality (DEQ) was able to identify development barriers, educate and inform citizens, as well as to participate in regional and national dialogue that will spur the development of wind resources. The scope of DEQ??s wind outreach effort evolved over the course of this agreement from the development of the Montana Wind Working Group and traditional outreach efforts, to the current focus on working with the state??s university system to deliver a workforce trained to enter the wind industry.

 20. U.S. Total Exports

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  Total to Spain Cameron, LA Sabine Pass, LA Total to United Kingdom Sabine Pass, LA LNG Exports from Babb, MT LNG Exports from Buffalo, NY LNG Exports from Kenai, AK LNG Exports...

 1. Recycling Lingware in a Multilingual MT System Steffen Leo Hansen

  E-Print Network [OSTI]

  Recycling Lingware in a Multilingual MT System Steffen Leo Hansen Manny Rayner David Carter Ivan (Rayner and Carter, 1997). The first is the most obvious: we start with a function- ing grammar

 2. Ground Gravity Survey At Mt Princeton Hot Springs Geothermal...

  Open Energy Info (EERE)

  lithologic distrubtions Notes Gravity low associated with Mt. Princeton Batholith; density contrast of -0.5 gcm3 of valley-fill sediments relative to batholith References J.E....

 3. Synthesis and Electrochemistry of Li3MnO4: Mn in the +5 Oxidation State

  E-Print Network [OSTI]

  Saint, Juliette.A.; Doeff, Marca M.; Reed, John

  2008-01-01

  Synthesis and Electrochemistry of Li 3 MnO 4 : Mn in the +5A study describing the electrochemistry of Li 2 MnO 3 in ainvestigation into the electrochemistry of this system

 4. NEAFS Y-mtDNA Workshop (Butler and Coble) November 1, 2006

  E-Print Network [OSTI]

  NEAFS Y-mtDNA Workshop (Butler and Coble) mtDNA November 1, 2006 http://www.cstl.nist.gov/biotech) mtDNA November 1, 2006 http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/training.htm 2 Data Review-mtDNA Workshop (Butler and Coble) mtDNA November 1, 2006 http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/training.htm 3

 5. Mt St Helens Geothermal Area | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QAsource History ViewMayo, Maryland: EnergyInformationOliver, Pennsylvania:(CTI PFAN) | OpenMt St HelensMt St

 6. Highly Active Yeast MnSOD has a Novel Mechanism Involving Six-coordinate Mn(3+) Species

  E-Print Network [OSTI]

  Sheng, Yuewei

  2012-01-01

  2009) Functional roles of the tetramer organization of malicGrez, M. (2010) Dimer-tetramer transition controls RUNX1/ETOdimer, ) MnMn (A/C, tetramer, ) MnMn (A/D, tetramer,

 7. Balance the reaction MnO4 (aq) MnO2(s) + SO4

  E-Print Network [OSTI]

  Peterson, Kirk A.

  Balance the reaction MnO4 (aq) + SO3 2 (aq) MnO2(s) + SO4 2 (aq) in basic solution Oxidation 2 SO4 2 (b) 2) These are already balanced in Mn and S 3) Balance O in (a) by adding H2Os to the right-hand-side MnO4 MnO2 + 2H2O 4) Balance H by adding H + to the left-hand-side MnO4 + 4H + MnO2

 8. Probing the lexicon in evaluating commercial MT systems Martin Volk

  E-Print Network [OSTI]

  for self evaluation consisted of technical, linguistic and ergonomic issues. As part of the linguisticProbing the lexicon in evaluating commercial MT systems Martin Volk University of Zurich Department Abstract In the past the evaluation of machine trans- lation systems has focused on single sys- tem

 9. (Have we found the Holy Grail?) Panel at MT-Summit 2003

  E-Print Network [OSTI]

  Wu, Dekai

  (Have we found the Holy Grail?) Panel at MT-Summit 2003 #12;The HKUST Leading Question Translation? If not, is the Holy Grail just around the corner? Translation Are we just about done? #12;Dekai Wu, MT

 10. Geothermal energy resource investigations at Mt. Spurr, Alaska

  SciTech Connect (OSTI)

  Turner, D.L.; Wescott, E.M. (eds.)

  1986-12-01

  Spurr volcano is a composite Quaternary cone of largely andesitic composition located on the west side of Cook Inlet about 80 miles west of Anchorage and about 40 miles from the Beluga electrical transmission line. Geologic mapping (Plate 1-1) shows that the present summit depression was produced by a Mt. St. Helens-type sector collapse, rather than by a caldera collapse. Geochronologic and previous tephrachronologic studies show that there has been an active magmatic system at Spurr volcano during the late Pleistocene-to-Holocene time interval that is of critical interest for geothermal energy resource assessment. Major effort was devoted to geochemical and geophysical surveys of the accessible area south of Mt. Spurr, in addition to geologic mapping and geochronologic studies. Many coincident mercury and helium anomalies were found, suggesting the presence of geothermal systems at depth. Extremely large electrical self-potential anomalies were also found, together with extensive zones of low resistivity discovered by our controlled-source audiomagnetotelluric survey. The juxtaposition of all of these different types of anomalies at certain areas on the south slope of Crater Peak indicates the presence of a geothermal system which should be accessible by drilling to about 2000 ft depth. It is also evident that there is a strong volcanic hazard to be evaluated in considering any development on the south side of Mt. Spurr. This hazardous situation may require angle drilling of production wells from safer areas and placement of power generation facilities at a considerable distance from hazardous areas.

 11. Structural And Physical Characterization of Tetranuclear [Mn**II(3)Mn**IV] And [Mn**II(2)Mn**III(2)] Valence-Isomer Manganese Complexes

  SciTech Connect (OSTI)

  Zaleski, C.M.; Weng, T.-C.; Dendrinou-Samara, C.; Alexiou, M.; Kanakaraki, P.; Hsieh, W.-Y.; Kampf, J.; Penner-Hahn, J.E.; Pecoraro, V.L.; Kessissoglou, D.P.

  2009-05-28

  Two tetranuclear Mn complexes with an average Mn oxidation state of +2.5 have been prepared. These valence isomers have been characterized by a combination of X-ray crystallography, X-ray absorption spectroscopy, and magnetic susceptibility. The Mn{sup II}{sub 3}Mn{sup IV} tetramer has the Mn ions arranged in a distorted tetrahedron, with an S = 6 ground spin state, dominated by ferromagnetic exchange among the manganese ions. The Mn{sup II}{sub 2}Mn{sup III}{sub 2} tetramer also has a distorted tetrahedral arrangement of Mn ions but shows magnetic behavior, suggesting that it is a single-molecule magnet. The X-ray absorption near-edge structure (XANES) spectra for the two complexes are similar, suggesting that, while Mn XANES has sufficient sensitivity to distinguish between trinuclear valence isomers (Alexiou et al. Inorg. Chem. 2003, 42, 2185), similar distinctions are difficult for tetranuclear complexes such as that found in the photosynthetic oxygen-evolving complex.

 12. Mn/DOT's Project Peer Review

  E-Print Network [OSTI]

  Minnesota, University of

  issue we share with peers) Benchmark Mn/DOT's project management practices Initial step in a change decision- making Able to manage project change #12;Project Management Opportunities and Challenges TheMn/DOT's Project Management Peer Review Creating a Project Management Culture 2010 CTS Research

 13. Mt St Helens Geothermal Area | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QAsource History ViewMayo, Maryland: EnergyInformationOliver, Pennsylvania:(CTI PFAN) | OpenMt St Helens

 14. MT Energie GmbH Co KG | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QAsource History View NewTexas:Montezuma,Information MHKMHK5 < MHKKemblaSolar Jump to:Industries Inc JumpMT

 15. RAPID/Roadmap/12-MT-a | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page onRAPID/Geothermal/Exploration/Colorado <RAPID/Geothermal/Water Use/Nevada <UtahMontanasourceWA-aCA-aMT-a <

 16. RAPID/Roadmap/15-MT-a | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page onRAPID/Geothermal/Exploration/Colorado <RAPID/Geothermal/Water Use/Nevadaa < RAPID‎ | RoadmapCO-ceWA-eb <MT-a

 17. RAPID/Roadmap/17-MT-c | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page onRAPID/Geothermal/Exploration/Colorado <RAPID/Geothermal/Water Use/Nevadaa < RAPID‎ |a < RAPID‎CA-aHI-aaMT-c

 18. RAPID/Roadmap/18-MT-b | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page onRAPID/Geothermal/Exploration/Colorado <RAPID/Geothermal/Water Use/Nevadaa < RAPID‎ |a <-AK-b <CO-badMT-b

 19. RAPID/Roadmap/4-MT-a | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page onRAPID/Geothermal/Exploration/Colorado <RAPID/Geothermal/Water Use/Nevadaa < RAPID‎f <CA-aab <cdMT-a <

 20. RAPID/Roadmap/6-MT-d | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page onRAPID/Geothermal/Exploration/Colorado <RAPID/Geothermal/Water Use/Nevadaa < RAPID‎fRAPID/Roadmap/6-CO-bacMT-d

 1. RAPID/Roadmap/6-MT-f | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page onRAPID/Geothermal/Exploration/Colorado <RAPID/Geothermal/Water Use/Nevadaa < RAPID‎fRAPID/Roadmap/6-CO-bacMT-df

 2. City of Mt Pleasant, Utah (Utility Company) | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION J APPENDIX E LISTStar EnergyLawler, Iowa (UtilityIowa Phone Number: (319) 385-2121City of Mt

 3. Mt Princeton Hot Springs Geothermal Area | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION J APPENDIX ECoop Inc Jump to: navigation,Mereg GmbHMontebalitoMt Princeton Hot Springs Geothermal

 4. RAPID/Roadmap/14-MT-b | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION JEnvironmental Jump to:EA EIS Report UrlNM-b < RAPID‎ | Roadmap JumpNV-a <CA-cID-aMT-b <

 5. RAPID/Roadmap/14-MT-c | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION JEnvironmental Jump to:EA EIS Report UrlNM-b < RAPID‎ | Roadmap JumpNV-a <CA-cID-aMT-b

 6. RAPID/Roadmap/14-MT-d | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION JEnvironmental Jump to:EA EIS Report UrlNM-b < RAPID‎ | Roadmap JumpNV-a <CA-cID-aMT-bd

 7. RAPID/Roadmap/17-MT-d | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION JEnvironmental Jump to:EA EIS Report UrlNM-b < RAPID‎ | Roadmap JumpNV-ad-MT-d < RAPID‎ |

 8. RAPID/Roadmap/20-MT-a | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION JEnvironmental Jump to:EA EIS Report UrlNM-b < RAPID‎ | RoadmapAK-a < RAPID‎ |MT-a <

 9. RAPID/Roadmap/8-MT-a | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION JEnvironmental Jump to:EA EIS Report UrlNM-b < RAPID‎ | RoadmapAK-abFD-a < RAPID‎ID-eMT-a

 10. Micro-Earthquake At Marysville Mt Area (Blackwell) | Open Energy

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QA J-E-1 SECTION J APPENDIXsource HistoryScenariosMarysville MtMedicalInformation 2-2005)1995) |Information

 11. HERO Ski Trip to Mt. Hood Meadows February

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantityBonneville Power Administration would likeUniverse (Journalvivo Low-Dose Low WeUpdateScienceForTrip to Mt. Hood Meadows

 12. Getting Our Feet Wet: Water Management at Mt. Laguna in Cleveland National Forest

  E-Print Network [OSTI]

  Mumby, William Cade

  2013-01-01

  Strategies for Rural Communities. National Conference onallocation facing the rural community of Mt. Laguna? (EquityStrategies for Rural Communities. National Conference on

 13. DC Resistivity Survey (Dipole-Dipole Array) At Mt Princeton Hot...

  Open Energy Info (EERE)

  1971) Jump to: navigation, search GEOTHERMAL ENERGYGeothermal Home Exploration Activity: DC Resistivity Survey (Dipole-Dipole Array) At Mt Princeton Hot Springs Geothermal Area...

 14. Visual Field Maps, Population Receptive Field Sizes, and Visual Field Coverage in the Human MT Complex

  E-Print Network [OSTI]

  Dumoulin, Serge O.

  of processing in human motion-selective cortex. I N T R O D U C T I O N Neuroimaging experiments localize human by additional experiments. Defining human MT based on stimulus selectivity means that the identificationVisual Field Maps, Population Receptive Field Sizes, and Visual Field Coverage in the Human MT

 15. Bitcoin Transaction Malleability and MtGox Christian Decker and Roger Wattenhofer

  E-Print Network [OSTI]

  Bitcoin Transaction Malleability and MtGox Christian Decker and Roger Wattenhofer ETH Zurich International Publishing Switzerland 2014 #12;314 C. Decker and R. Wattenhofer exchanges its monopoly slowly doubled the withdrawn bitcoins, once from the withdrawal and once on its account on MtGox. In this work we

 16. An assessment of regional climate trends and changes to the Mt. Jaya glaciers of Irian Jaya

  E-Print Network [OSTI]

  Kincaid, Joni L.

  2007-09-17

  on the Mt. Jaya glaciers has been lacking since the early 1970s. Using IKONOS satellite images, the ice extents of the Mt. Jaya glaciers in 2000, 2002, 2003, 2004, and 2005 were mapped. The mapping indicates that the recessional trend which began in the mid...

 17. Mt. Etna tropospheric ash retrieval and sensitivity analysis using Moderate Resolution Imaging

  E-Print Network [OSTI]

  Oxford, University of

  Mt. Etna tropospheric ash retrieval and sensitivity analysis using Moderate Resolution Imaging.pugnaghi@unimore.it, gabriele.gangale@unimore.it Abstract. A retrieval of tropospheric volcanic ash from Mt Etna has been. In order to derive the ash plume optical thickness, the particle effective radius and the total mass

 18. A MT System from Turkmen to Turkish Employing Finite State and Statistical Methods

  E-Print Network [OSTI]

  Yanikoglu, Berrin

  between close language pairs can be relatively easier and can still benefit from simple(r) paradigms in MT with a disambiguation post-processing stage based on statistical language models. The very productive inflectionalA MT System from Turkmen to Turkish Employing Finite State and Statistical Methods A. Cneyd TANTU

 19. SSL Demonstration: Bridge Lighting, Minneapolis, MN

  SciTech Connect (OSTI)

  2014-10-01

  DOE Solid-State Lighting GATEWAY summary brief for Phase II report on the longer-term performance of LED lighting installed in 2008 on the I-35W Bridge in Minneapolis, MN.

 20. High Mn austenitic stainless steel

  DOE Patents [OSTI]

  Yamamoto, Yukinori (Oak Ridge, TN) [Oak Ridge, TN; Santella, Michael L (Knoxville, TN) [Knoxville, TN; Brady, Michael P (Oak Ridge, TN) [Oak Ridge, TN; Maziasz, Philip J (Oak Ridge, TN) [Oak Ridge, TN; Liu, Chain-tsuan (Knoxville, TN) [Knoxville, TN

  2010-07-13

  An austenitic stainless steel alloy includes, in weight percent: >4 to 15 Mn; 8 to 15 Ni; 14 to 16 Cr; 2.4 to 3 Al; 0.4 to 1 total of at least one of Nb and Ta; 0.05 to 0.2 C; 0.01 to 0.02 B; no more than 0.3 of combined Ti+V; up to 3 Mo; up to 3 Co; up to 1W; up to 3 Cu; up to 1 Si; up to 0.05 P; up to 1 total of at least one of Y, La, Ce, Hf, and Zr; less than 0.05 N; and base Fe, wherein the weight percent Fe is greater than the weight percent Ni, and wherein the alloy forms an external continuous scale including alumina, nanometer scale sized particles distributed throughout the microstructure, the particles including at least one of NbC and TaC, and a stable essentially single phase FCC austenitic matrix microstructure that is essentially delta-ferrite-free and essentially BCC-phase-free.

 1. Local environment of Mn in Mn delta-doped Si layers

  SciTech Connect (OSTI)

  Xiao, Q.F.; Kahwaji, S.; Monchesky, T.L.; Gordon, R.A.; Crozier, E.D.

  2009-11-09

  Dilute magnetic semiconductors combine both magnetic ordering and semiconducting behaviour, leading to potential spintronic applications. Silicon containing dilute Mn impurities is a potential dilute magnetic semiconductor. We have grown Mn delta-doped films by deposition of 0.7 of a monolayer of Mn on Si(001) by molecular beam epitaxy and capping the film with Si. The magnetic properties are likely sensitive to the distribution of Mn on substitutional or interstitial sites and the formation of metallic precipitates. We have used polarization-dependent XAFS to examine the local structure. We compare to a thicker MnSi film grown on Si(111) and also examine the influence of lead on the manganese environment when used as a surfactant in the growth process.

 2. Properties of (Ga,Mn)As codoped with Li

  SciTech Connect (OSTI)

  Miyakozawa, Shohei; Chen, Lin; Matsukura, Fumihiro; Ohno, Hideo

  2014-06-02

  We grow Li codoped (Ga,Mn)As layers with nominal Mn composition up to 0.15 by molecular beam epitaxy. The layers before and after annealing are characterized by x-ray diffraction, transport, magnetization, and ferromagnetic resonance measurements. The codoping with Li reduces the lattice constant and electrical resistivity of (Ga,Mn)As after annealing. We find that (Ga,Mn)As:Li takes similar Curie temperature to that of (Ga,Mn)As, but with pronounced magnetic moments and in-plane magnetic anisotropy, indicating that the Li codoping has nontrivial effects on the magnetic properties of (Ga,Mn)As.

 3. Magnetic fields of HgMn stars

  E-Print Network [OSTI]

  Hubrig, S; Ilyin, I; Korhonen, H; Schoeller, M; Savanov, I; Arlt, R; Castelli, F; Curto, G Lo; Briquet, M; Dall, T H

  2012-01-01

  The frequent presence of weak magnetic fields on the surface of spotted late-B stars with HgMn peculiarity in binary systems has been controversial during the two last decades. We re-analyse available spectropolarimetric material by applying the moment technique on spectral lines of inhomogeneously distributed elements separately. Furthermore, we present new determinations of the mean longitudinal magnetic field for the HgMn star HD65949 and the hotter analog of HgMn stars, the PGa star HD19400, using FORS2 installed at the VLT. We also give new measurements of the eclipsing system AR Aur with a primary star of HgMn peculiarity which were obtained with the SOFIN spectropolarimeter installed at the Nordic Optical Telescope. We downloaded from the ESO archive the publically available HARPS spectra for eight HgMn stars and one normal and one superficially normal B-type star obtained in 2010. The application of the moment technique to the HARPS and SOFIN spectra allowed us to study the presence of the longitudina...

 4. MT3D: a 3 dimensional magnetotelluric modeling program (user's guide and documentation for Rev. 1)

  SciTech Connect (OSTI)

  Nutter, C.; Wannamaker, P.E.

  1980-11-01

  MT3D.REV1 is a non-interactive computer program written in FORTRAN to do 3-dimensional magnetotelluric modeling. A 3-D volume integral equation has been adapted to simulate the MT response of a 3D body in the earth. An integro-difference scheme has been incorporated to increase the accuracy. This is a user's guide for MT3D.REV1 on the University of Utah Research Institute's (UURI) PRIME 400 computer operating under PRIMOS IV, Rev. 17.

 5. Spin reorientation and Ce-Mn coupling in antiferromagnetic oxypnictide CeMnAsO

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Zhang, Qiang; Tian, Wei; Peterson, Spencer G.; Dennis, Kevin W.; Vaknin, David

  2015-02-18

  Structure and magnetic properties of high-quality polycrystlline CeMnAsO, a parent compound of the 1111-type oxypnictides, have been investigated using neutron powder diffraction and magnetization measurements. We find that CeMnAsO undergoes a C-type antiferromagnetic order with Mn2+(S = 5/2) moments pointing along the c axis below a relatively high Nel temperature of TN = 347(1) K. Below TSR = 35 K, two simultaneous transitions occur where the Mn moments reorient from the c axis to the ab plane preserving the C-type magnetic order, and Ce moments undergo long-range AFM ordering with antiparallel moments pointing in the ab plane. Another transition tomorea noncollinear magnetic structure occurs below 7 K. The ordered moments of Mn and Ce at 2 K are 3.32(4) ?B and 0.81(4)?B, respectively. We find that CeMnAsO primarily falls into the category of a local-moment antiferromagnetic insulator in which the nearest-neighbor interaction (J1) is dominant with J2 1/2 in the context of J1 J2 Jc model. The spin reorientation transition driven by the coupling between Ce and the transition metal seems to be common to Mn, Fe, and Cr ions, but not to Co and Ni ions in the isostructural oxypnictides. As a result, a schematic illustration of magnetic structures in Mn and Ce sublattices in CeMnAsO is presented.less

 6. Energy absorption in Ni-Mn-Ga/ polymer composites

  E-Print Network [OSTI]

  Feuchtwanger, Jorge

  2006-01-01

  In recent years Ni-Mn-Ga has attracted considerable attention as a new kind of actuator material. Off-stoichiometric single crystals of Ni2MnGa can regularly exhibit 6% strain in tetragonal martensites and orthorhombic ...

 7. TIME-VARIABLEFILTERING OF MtTLTI[CHANNELSIGNALS USING MULTIPLE WINDOWS COHERENCEAND THE WEYL TRANSFORM

  E-Print Network [OSTI]

  Sandsten, Maria

  TIME-VARIABLEFILTERING OF MtTLTI[CHANNELSIGNALS USING MULTIPLE WINDOWS COHERENCEAND THE WEYL between all channel pairs. Time-frequency coherence functions are estimated using the multiple window

 8. The Genetic Structure of the Kuwaiti Population: mtDNA Inter- and Intra-population Variation

  E-Print Network [OSTI]

  Theyab, Jasem; Al-Bustan, Suzanne; Crawford, Michael H.

  2012-08-01

  it to their neighboring populations. These subpopulations were tested for genetic homogeneity and shown to be heterogeneous. Restriction fragment length polymorphism (RFLP) and mtDNA sequencing analyses of HVRI were used to reconstruct the genetic structure of Kuwait...

 9. Implied motion activation in cortical area MT can be explained by visual low-level features

  E-Print Network [OSTI]

  Oram, Mike

  ForReview Only Implied motion activation in cortical area MT can be explained by visual low Neuroscience #12;ForReview Only 1 Implied motion activation in cortical area MT can be explained by visual low, The Netherlands Page 1 of 51 Jounal of Cognitive Neuroscience 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 10. Theory of weak localization in ferromagnetic (Ga,Mn)As

  E-Print Network [OSTI]

  Garate, Ion; Sinova, Jairo; Jungwirth, T.; MacDonald, A. H.

  2009-01-01

  We study quantum interference corrections to the conductivity in (Ga,Mn)As ferromagnetic semiconductors using a model with disordered valence-band holes coupled to localized Mn moments through a p-d kinetic-exchange interaction. We find that at Mn...

 11. Formation of MnSb during the growth of MnSi layers in the presence of an Sb flux

  E-Print Network [OSTI]

  Pennycook, Steve

  Epitaxial growth of silicide layers on Si substrates has attracted much attention due to their technologicalFormation of MnSb during the growth of MnSi layers in the presence of an Sb flux K. Matsuda, Y have been performed to elucidate the growth mechanism. The MnSi layer was grown by reactive deposition

 12. Influence of interstitial Mn on magnetism in room-temperature ferromagnet Mn(1+delta)Sb

  SciTech Connect (OSTI)

  Taylor, Alice E [ORNL; Berlijn, Tom [ORNL; Hahn, Steven E [ORNL; May, Andrew F [ORNL; Williams, Travis J [ORNL; Poudel, Lekhanath N [ORNL; Calder, Stuart A [ORNL; Fishman, Randy Scott [ORNL; Stone, Matthew B [ORNL; Aczel, Adam A [ORNL; Cao, Huibo [ORNL; Lumsden, Mark D [ORNL; Christianson, Andrew D [ORNL

  2015-01-01

  We report elastic and inelastic neutron scattering measurements of the high-TC ferromagnet Mn(1+delta)Sb. Measurements were performed on a large, TC = 434 K, single crystal with interstitial Mn content of delta=0.13. The neutron diffraction results reveal that the interstitial Mn has a magnetic moment, and that it is aligned antiparallel to the main Mn moment. We perform density functional theory calculations including the interstitial Mn, and find the interstitial to be magnetic in agreement with the diffraction data. The inelastic neutron scattering measurements reveal two features in the magnetic dynamics: i) a spin-wave-like dispersion emanating from ferromagnetic Bragg positions (H K 2n), and ii) a broad, non-dispersive signal centered at forbidden Bragg positions (H K 2n+1). The inelastic spectrum cannot be modeled by simple linear spin-wave theory calculations, and appears to be significantly altered by the presence of the interstitial Mn ions. The results show that the influence of the int

 13. CaMn2Al10: Itinerant Mn magnetism on the verge of magnetic order

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Steinke, L.; Simonson, J. W.; Yin, W. -G.; Smith, G. J.; Kistner-Morris, J. J.; Zellman, S.; Puri, A.; Aronson, M. C.

  2015-07-24

  We report the discovery of CaMn2Al10, a metal with strong magnetic anisotropy and moderate electronic correlations. Magnetization measurements find a Curie-Weiss moment of 0.83?B/Mn, significantly reduced from the Hund's rule value, and the magnetic entropy obtained from specific heat measurements is correspondingly small, only ? 9% of Rln2. These results imply that the Mn magnetism is highly itinerant, a conclusion supported by density functional theory calculations that find strong Mn-Al hybridization. Consistent with the layered nature of the crystal structure, the magnetic susceptibility ? is anisotropic below 20 K, with a maximum ratio of ?[010]/?[001] ? 3.5. A strong power-lawmoredivergence ?(T) ~ T1.2 below 20 K implies incipient ferromagnetic order, an Arrott plot analysis of the magnetization suggests a vanishing low Curie temperature TC ~ 0. Our experiments indicate that CaMn2Al10 is a rare example of a system where the weak and itinerant Mn-based magnetism is poised on the verge of order.less

 14. Experiment operations plan for the MT-4 experiment in the NRU reactor. [PWR

  SciTech Connect (OSTI)

  Russcher, G.E.; Wilson, C.L.; Parchen, L.J.; Marshall, R.K.; Hesson, G.M.; Webb, B.J.; Freshley, M.D.

  1983-06-01

  A series of thermal-hydraulic and cladding materials deformation experiments were conducted using light-water reactor fuel bundles as part of the Pacific Northwest Laboratory Loss-of-Coolant Accident (LOCA) Simulation Program. This report is the formal operations plan for MT-4 - the fourth materials deformation experiment conducted in the National Research Universal (NRU) reactor, Chalk River, Ontario, Canada. A major objective of MT-4 was to simulate a pressurized water reactor LOCA that could induce fuel rod cladding deformation and rupture due to a short-term adiabatic transient and a peak fuel cladding temperature of 1200K (1700/sup 0/F).

 15. Experimental and first-principles study of ferromagnetism in Mn-doped zinc stannate nanowires

  SciTech Connect (OSTI)

  Deng Rui; Zhou Hang; Qin Jieming; Wan Yuchun; Jiang Dayong; Liang Qingcheng [School of Materials Science and Engineering, Changchun University of Science and Technology, Changchun 130022 (China); Li Yongfeng [Key Laboratory of Physics and Technology for Advanced Batteries, College of Physics, Jilin University, Changchun 130012 (China); Wu, Tom [Physical Sciences and Engineering Division, Solar and Photovoltaics Engineering Research Center, King Abdullah University of Science and Technology, Thuwal 23955-6900 (Saudi Arabia); Yao Bin [State Key Laboratory of Superhard Materials, College of Physics, Jilin University, Changchun 130012 (China); Liu Lei [State Key Laboratory of Luminescence and Applications, Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, No.3888 Dongnanhu Road, Changchun 130033 (China)

  2013-07-21

  Room temperature ferromagnetism was observed in Mn-doped zinc stannate (ZTO:Mn) nanowires, which were prepared by chemical vapor transport. Structural and magnetic properties and Mn chemical states of ZTO:Mn nanowires were investigated by X-ray diffraction, superconducting quantum interference device (SQUID) magnetometry and X-ray photoelectron spectroscopy. Manganese predominantly existed as Mn{sup 2+} and substituted for Zn (Mn{sub Zn}) in ZTO:Mn. This conclusion was supported by first-principles calculations. Mn{sub Zn} in ZTO:Mn had a lower formation energy than that of Mn substituted for Sn (Mn{sub Sn}). The nearest neighbor Mn{sub Zn} in ZTO stabilized ferromagnetic coupling. This observation supported the experimental results.

 16. Alignment of micro-crystals of Mn12-acetate and direct observation of single molecules thereof

  E-Print Network [OSTI]

  Seo, Dongmin

  2009-05-15

  This dissertation focuses on three separate studies. First, magnetization of the Mn12- acetate was studied by low temperature hysteresis loops and DC magnetization data on magnetically aligned Mn12-acetate micro-crystals. Secondly, Mn12-acetate thin...

 17. Dr. Joseph A. Shaw Electrical & Computer Engineering Dept., Montana State University, Bozeman, MT 59717

  E-Print Network [OSTI]

  Lawrence, Rick L.

  Dr. Joseph A. Shaw Electrical & Computer Engineering Dept., Montana State University, Bozeman, MT M.S. Electrical Engineering University of Utah 1987 B.S. Electrical Engineering University of Alaska Experience: 2008 present Professor Electrical & Computer Engineering (ECE) Department, Montana State

 18. Synchronous Dependency Insertion Grammars A Grammar Formalism for Syntax Based Statistical MT

  E-Print Network [OSTI]

  Synchronous Dependency Insertion Grammars A Grammar Formalism for Syntax Based Statistical MT Yuan formalism specifically designed for syntax-based sta- tistical machine translation. The synchro- nous between lan- guages, which many other synchronous grammars are unable to model. A Depend- ency Insertion

 19. MONTANA OUTDOORS 3130 MARCH APRIL 2014 FWP.MT.GOV/MTOUTDOORS Why mountain bluebirds

  E-Print Network [OSTI]

  Duckworth, Rene

  MONTANA OUTDOORS 3130 MARCH APRIL 2014 FWP.MT.GOV/MTOUTDOORS TURF WAR TWIST Why mountain bluebirds are good for this species in western Montana valleys but don't benefit, in the long run, mountain bluebirds. Although mountain blue- birds also lost nesting sites, they had evolved to also use habitats at higher

 20. Intermountain GIS Conference. April 1923 2010, Bozeman, MT. Patrick Lawrence, Maxwell BD, Rew LJ

  E-Print Network [OSTI]

  Maxwell, Bruce D.

  Intermountain GIS Conference. April 1923 2010, Bozeman, MT. Patrick Lawrence, Maxwell BD, Rew in the Python programming language, drawing on Python's builtin library, the RPy extension, ArcGIS geoprocessing and ArcGIS Server. As inputs, it accepts transect shapefiles, transect text files, or point

 1. MT3DMS, A Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model User Guide to the

  E-Print Network [OSTI]

  Zheng, Chunmiao

  .M. Cozzarelli, M.H. Lahvis, and B.A. Bekins. 1998. Ground water contamination by crude oil near Bemidji (LNAPL) contaminant through the unsaturated zone and the formation of an oil lens on the water tableMT3DMS, A Modular Three-Dimensional Multispecies Transport Model User Guide to the Hydrocarbon

 2. Hybrid Rule-Based Example-Based MT: Feeding Apertium with Sub-sentential Translation Units

  E-Print Network [OSTI]

  Way, Andy

  Hybrid Rule-Based Example-Based MT: Feeding Apertium with Sub-sentential Translation Units Felipe Sanchez-Martinez Mikel L. Forcada Andy Way Dept. Llenguatges i Sistemes Inform`atics Universitat University Dublin 9, Ireland {mforcada,away}@computing.dcu.ie Abstract This paper describes a hybrid machine

 3. Stress magnitude and its temporal variation at Mt. Asama Volcano, Japan, from seismic anisotropy and GPS

  E-Print Network [OSTI]

  Utrecht, Universiteit

  Stress magnitude and its temporal variation at Mt. Asama Volcano, Japan, from seismic anisotropy stress Japan The Earth's stress regime is fundamental to its physical processes, yet few methods can determine absolute stress, and measurements of temporal variations in stress are controversial. The Global

 4. Some Effects of Mt. St. Helens Volcanic Ash on Juvenile Salmon Smolts

  E-Print Network [OSTI]

  Some Effects of Mt. St. Helens Volcanic Ash on Juvenile Salmon Smolts TIMOTHY W. NEWCOMB and THOMAS. Helens, which was completely decimated with vol- canic ash and mud slides. Heavy sediment loads smolts were exposed to various concentrations ofairborne volcanic ash from the 18 May 1980 eruption

 5. High-latitude vegetation dynamics: 850 years of vegetation development on Mt Hekla, Iceland

  E-Print Network [OSTI]

  Cutler, Nick

  2008-01-01

  on Mt Hekla in south-central Iceland. The chronosequence approach was used to infer 850 years of vegetation development from a suite of 14 lava flows (five of which had been disturbed by the deposition of volcanic tephra). The thesis is organised around...

 6. Geophys. 1. R. astr. Soc. (1987),89,7-18 MT and reflection: an essential combination

  E-Print Network [OSTI]

  Jones, Alan G.

  1987-01-01

  ) studies and seismic reflection profiles conducted. Unfortunately, over many more regions the seismic of the magnetotelluric (MT) technique as having a vertical resolution equivalent to the seismic refraction method, in almost every case, be made wherever a seismic reflection survey is undertaken. Examples are shown from

 7. Electron tunneling studies of Mn12-Acetate

  E-Print Network [OSTI]

  Ma, Lianxi

  2008-10-10

  laser deposition (PLD) was used to deposit two monolayers of Mn 12 -Acetate on thin Pt wires (diame- ter 0.001 in). The electron tunneling current was measured with typical bias voltages from -1 to 1 V at liquid helium temperature, 4.2 K. I, dI/dV, and d... 2 I/dV 2 signals were directly acquired with the aid of a current amplifier and two lock-in-amplifiers. Results show that the differential conductance is approximately 10 ?6 S for bias volt- ages 0.04 V ?|V |? 1 V and exhibits a strong voltage...

 8. Spin caloritronics in graphene with Mn

  SciTech Connect (OSTI)

  Torres, Alberto Lima, Matheus P. Fazzio, A.; Silva, Antnio J. R. da

  2014-02-17

  We show that graphene with Mn adatoms trapped at single vacancies features spin-dependent Seebeck effect, thus enabling the use of this material for spin caloritronics. A gate potential can be used to tune its thermoelectric properties in a way it presents either a total spin polarized current, flowing in one given direction, or currents for both spins flowing in opposite directions without net charge transport. Moreover, we show that the thermal magnetoresistance can be tuned between ?100% and +100% by varying a gate potential.

 9. Magnetic Moment Enhancement for Mn7 Cluster on Graphene

  SciTech Connect (OSTI)

  Liu, Xiaojie [Ames Laboratory; Wang, Cai-Zhuang [Ames Laboratory; Lin, Hai-Qing [Beijing Computational Science Research Center; Ho, Kai-Ming [Ames Laboratory

  2014-08-21

  Mn7 cluster on graphene with different structural motifs and magnetic orders are investigated systematically by first-principles calculations. The calculations show that Mn7 on graphene prefers a two-layer motif and exhibits a ferrimagnetic coupling. The magnetic moment of the Mn7 cluster increases from 5.0 ?B at its free-standing state to about 6.0 ?B upon adsorption on graphene. Mn7 cluster also induces about 0.3 ?B of magnetic moment in the graphene layer, leading to an overall enhancement of 1.3 ?B magnetic moment for Mn7 on graphene. Detail electron transfer and bonding analysis have been carried out to investigate the origin of the magnetic enhancement.

 10. Magnetic coupling in neutral and charged Cr{sub 2}, Mn{sub 2}, and CrMn dimers

  SciTech Connect (OSTI)

  Desmarais, N. [Institut de Physique Experimentale, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, PHB-Ecublens, CH-1015 Lausanne, (Switzerland)] [Institut de Physique Experimentale, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, PHB-Ecublens, CH-1015 Lausanne, (Switzerland); Reuse, F. A. [Institut de Physique Experimentale, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, PHB-Ecublens, CH-1015 Lausanne, (Switzerland)] [Institut de Physique Experimentale, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, PHB-Ecublens, CH-1015 Lausanne, (Switzerland); Khanna, S. N. [Department of Physics, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23284-2000 (United States)] [Department of Physics, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23284-2000 (United States)

  2000-04-01

  Theoretical ab initio studies of neutral, cationic and anionic Cr{sub 2}, Mn{sub 2}, and CrMn dimers have been carried out to explore the progression of magnetic coupling with the number of electrons. It is shown that while Cr{sub 2} and Cr{sub 2}{sup -} have antiferromagnetically coupled atomic spins, Cr{sub 2}{sup +} has a ferromagnetic ground state closely followed by an antiferromagnetic state. On the other hand, all Mn{sub 2} dimers are ferromagnetic, irrespective of the charge. The neutral CrMn is ferrimagnetic while the charged CrMn are antiferromagnetic. In all cases, the charged dimers are found to be more stable than the neutral ones. The results are compared with available calculations and experiments and the difficulties associated with theoretical description and the experimental interpretations are discussed. (c) 2000 American Institute of Physics.

 11. Hazard assessment in geothermal exploration: The case of Mt. Parker, Southern Philippines

  SciTech Connect (OSTI)

  Delfin, F.G. Jr.; Salonga, N.D.; Bayon, F.E.B.

  1996-12-31

  Hazard assessment of the Mt. Parker geothermal prospect, conducted in parallel with the surface exploration from 1992 to 1994, was undertaken to determine the long-term suitability of the prospect for development. By comparison with other acidic magmatic-hydrothermal systems in the Philippines, the geochemical data indicated minimal input of acidic magmatic fluids into Mt. Parker`s hydrothermal system. This system was regarded to be a neutral-pH and high-enthalpy chloride reservoir with temperature of at least 200-250{degrees}C. These favorable geochemical indications contrasted sharply with the C-14 and volcanological data indicating a shallow magmatic body with a potential for future eruption. This hazard led PNOC EDC to discontinue the survey and abandon the prospect by late 1994. On September 6, 1995, a flashflood of non-volcanic origin from the caldera lake killed nearly 100 people on the volcano`s northwestern flank.

 12. Rock Sampling At Mt Ranier Area (Frank, 1995) | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page onRAPID/Geothermal/Exploration/ColoradoRemsenburg-Speonk, NewMichigan: Energy Resources JumpMt Ranier Area (Frank, 1995)

 13. EC305 Problem Set 1 1. Let x(t) = m(t) cos 2fct, where m(t) is a real lowpass signal with bandwidth W and

  E-Print Network [OSTI]

  Bhashyam, Srikrishna

  EC305 Problem Set 1 1. Let x(t) = m(t) cos 2fct, where m(t) is a real lowpass signal with bandwidth a bandpass signal x(t) = m1(t) cos 2fct - m2(t) sin 2fct. (a) Determine the in-phase and quadrature components of this signal when the local os- cillators used have a phase offset of , i.e., they are cos (2fct

 14. Distinct local electronic structure and magnetism for Mn in amorphous Si and Ge

  E-Print Network [OSTI]

  Zeng, Li

  2010-01-01

  Mn-Si (red squares) and Mn-Ge distances (blue circles) d asof the number of Si or Ge nearest neighbours N c ; (c) localthree Mn atoms with different N c in a-Mn 0.094 Ge 0.906 .

 15. Study of the beta delayed particle emission from 48Mn and its relevance for explosive nucleosynthesis

  E-Print Network [OSTI]

  Martel, I

  2015-01-01

  Study of the beta delayed particle emission from 48Mn and its relevance for explosive nucleosynthesis

 16. Inverse spin Hall effect in Pt/(Ga,Mn)As

  SciTech Connect (OSTI)

  Nakayama, H.; Chen, L.; Chang, H. W.; Ohno, H.; Matsukura, F.

  2015-06-01

  We investigate dc voltages under ferromagnetic resonance in a Pt/(Ga,Mn)As bilayer structure. A part of the observed dc voltage is shown to originate from the inverse spin Hall effect. The sign of the inverse spin Hall voltage is the same as that in Py/Pt bilayer structure, even though the stacking order of ferromagnetic and nonmagnetic layers is opposite to each other. The spin mixing conductance at the Pt/(Ga,Mn)As interface is determined to be of the order of 10{sup 19?}m{sup ?2}, which is about ten times greater than that of (Ga,Mn)As/p-GaAs.

 17. Tidally dominated depositional environment for the Mt. Simon Sandstone in central Illinois

  SciTech Connect (OSTI)

  Sargent, M.L.; Lasemi, Z. (Illinois State Geological Survey, Champaign, IL (United States))

  1993-03-01

  Several hundred feet of core from the upper part of the Mt. Simon in central Illinois have been examined macroscopically. Grain sizes and their systematics, bedding characteristics, sedimentary structures, and relationships among beds show that the upper Mt. Simon Sandstone is composed of a series of fining-upward cycles up to 10 m (30 feet) thick. A typical cycle consists, in ascending order, of a sandy subtidal facies, a mixed sand and mud intertidal-flat facies, and a muddy upper tidal-flat facies upward through the succession, the maximum and average grain size becomes progressively finer and the cycles thinner. The lower sandstone of each cycle contains beds that are massive to cross bedded and cross laminated; some beds show scoured reactivation surfaces. A few cycles contain a middle unit characterized by flaser and lenticular bedding and abundant mudcracks. Mudcracks also are common in the shale beds at the top of each cycle. Sedimentary structures such as reactivation surfaces, flaser and lenticular bedding, and mudcracks suggest that these cycles were deposited in peritidal environments. The presence of Skolithos in some cycles suggests very shallow marine conditions. The within-cycle upward fining is caused by regression or progradation that reflects a progressive decrease in current velocity from subtidal to intertidal parts of the tidal flat. Frequent flooding of the tidal flat resulted in repeated fining-upward cycles within the upper part of the Mt. Simon Sandstone.

 18. Application of Remote Sensing Technology and Ecological Modeling of Forest Carbon Stocks in Mt. Apo Natural Park, Philippines

  E-Print Network [OSTI]

  Leal, Ligaya Rubas

  2015-01-23

  This dissertation work explored the application of remote sensing technology for the assessment of forest carbon storage in Mt. Apo Natural Park. Biomass estimation is traditionally conducted using destructive sampling with high levels...

 19. Sequence Stratigraphy and Detrital Zircon Geochronology of Middle-Late Ordovician Mt. Wilson Quartzite, British Columbia, Canada

  E-Print Network [OSTI]

  Hutto, Andrew Paul

  2012-07-16

  STRATIGRAPHY AND DETRITAL ZIRCON GEOCHRONOLOGY OF MIDDLE-LATE ORDOVICIAN MT. WILSON QUARTZITE, BRITISH COLUMBIA CANADA A Thesis by ANDREW PAUL HUTTO Submitted to the Office of Graduate Studies of Texas A&M University in partial fulfillment... of the requirements for the degree of MASTER OF SCIENCE May 2012 Major Subject: Geology Sequence Stratigraphy and Detrital Zircon Geochronology of Middle-Late Ordovician Mt. Wilson...

 20. Electronic interactions between gold films and mn12-acetate

  E-Print Network [OSTI]

  Means, Joel Lewis

  2009-05-15

  Interactions between Mn12acetate molecular magnets and thin gold films have been explored in light of the theory of weak localization. Low-temperature measurements of the magnetoresistance of gold films of varying thicknesses, with and without...

 1. Ambi-site substitution of Mn in lanthanum germanate apatites

  SciTech Connect (OSTI)

  Kendrick, E. [Chemical Sciences, University of Surrey, Guildford, Surrey GU2 7XH (United Kingdom); Knight, K.S. [ISIS Facility, Rutherford Appleton Laboratory, Harwell Science and Innovation Campus, Didcot OX11 0QX (United Kingdom); Slater, P.R., E-mail: p.r.slater@bham.ac.uk [School of Chemistry, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham B15 2TT (United Kingdom)

  2009-08-05

  A neutron diffraction study at 4 K of the Mn doped lanthanum germanate apatite-type oxide ion conductor of nominal starting composition 'La{sub 9.5}Mn{sub 0.5}(GeO{sub 4}){sub 6}O{sub 2.75}' is reported. The structure was refined in space group P6{sub 3}/m, although high thermal displacement parameters were observed for the oxide ion sites (particularly O3, and O4). Reduced thermal displacement parameters were obtained by splitting the O3 site, and allowing the O4 oxygen to move off site, which may indicate local regions of lower symmetry within the structure. In addition, the data suggested ambi-site substitution of Mn, with it being present on both the Ge site and the La site. Assuming no change in La:Mn:Ge ratio, a composition of La{sub 9.18}Mn{sub 0.28}(GeO{sub 4}){sub 5.8}(MnO{sub 4}){sub 0.2}O{sub 2} was determined. As such there are nominally no interstitial oxide ions, but rather cation vacancies on the La site. Therefore, the high conductivity for this sample is most likely related to the introduction of Frenkel-type defects at higher temperature, as previously proposed for other apatite-type systems containing vacancies on the La site.

 2. Comparison of the EXAFS Spectra of Heteronuclear MnCa/Sr Model Complexes to the Oxygen-Evolving Mn(4)Ca Complex of Photosystem II

  SciTech Connect (OSTI)

  Mishra, A.; Yano, J.; Pushkar, Y.; Abboud, K.A.; Yachandra, V.K.; Christou, G.

  2009-06-03

  Heterometallic Mn-Ca and Mn-Sr complexes have been prepared and employed as model complexes for Ca and Sr EXAFS spectral comparisons with the Oxygen-Evolving Complex (OEC) of Photosystem II (PS II); these have revealed similarities that support the presence of at least one O atom bridge between the Mn and Ca/Sr in the OEC.

 3. Disordered electronic and magnetic systems - transition metal (Mn) and rare earth (Gd) doped amorphous group IV semiconductors (C, Si, Ge)

  E-Print Network [OSTI]

  Zeng, Li

  2007-01-01

  Magnetization data for a-Mn 0.15 Ge 0.85 ?lms mea- suredSi 1?x and a-Mn x Ge 1?x samples. . . . . . . . . . . . . .both a-Mn x Si 1?x and a-Mn x Ge 1?x as a func- tion of Mn

 4. Havre, MT Natural Gas Pipeline Imports From Canada (Million Cubic Feet)

  Gasoline and Diesel Fuel Update (EIA)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of Natural GasAdjustments (Billion Cubic Feet) Wyoming963 1.969CentralWellsMillion Cubic Feet) Havre, MT Natural Gas Pipeline

 5. Segregation of Mn2+ Dopants as Interstitials in SrTiO3 Grain Boundaries

  SciTech Connect (OSTI)

  Yang, Hao; Kotula, Paul G.; Sato, Yukio; Chi, Miaofang; Ikuhara, Yuichi; Browning, Nigel D.

  2013-10-03

  Mn doped SrTiO3 shows promising magnetic and electrical properties, but the doping mechanism remains unclear. In this research Mn4+ is found to substitute Ti in bulk SrTiO3, but Mn2+ segregates inside grain boundaries at both Sr and interstitial sites. Mn interstitial doping has never been reported, but is found possible with the formation of Sr vacancies. This finding is significantly different from the amphoteric doping of Mn2+ substituting Sr and Mn4+ substituting Ti sites, therefore leads to different understanding on the defect mediated electrical and magnetic properties of transition metal doped perovskites.

 6. Functional MnMg{sub k} cation complexes in GaN featured by Raman spectroscopy

  SciTech Connect (OSTI)

  Devillers, T. Bonanni, A.; Leite, D. M. G.; Department of Physics, So Paulo State University, BauruSP ; Dias da Silva, J. H.

  2013-11-18

  The evolution of the optical branch in the Raman spectra of (Ga,Mn)N:Mg epitaxial layers as a function of the Mn and Mg concentrations, reveals the interplay between the two dopants. We demonstrate that the various Mn-Mg-induced vibrational modes can be understood in the picture of functional MnMg{sub k} complexes formed when substitutional Mn cations are bound to k substitutional Mg through nitrogen atoms, the number of ligands k being driven by the ratio between the Mg and the Mn concentrations.

 7. Spectroscopic variability and magnetic fields of HgMn stars

  E-Print Network [OSTI]

  Hubrig, S; Ilyin, I; Korhonen, H; Savanov, I S; Dall, T; Schoeller, M; Cowley, C R; Briquet, M; Arlt, R

  2011-01-01

  The discovery of exotic abundances, chemical inhomogeneities, and weak magnetic fields on the surface of late B-type primaries in spectroscopic binaries has important implications not only for our understanding of the formation mechanisms of stars with Hg and Mn peculiarities themselves, but also for the general understanding of B-type star formation in binary systems. The origin of the abundance anomalies observed in late B-type stars with HgMn peculiarity is still poorly understood. The connection between HgMn peculiarity and membership in binary and multiple systems is supported by our observations during the last decade. The important result achieved in our studies of a large sample of HgMn stars is the finding that most HgMn stars exhibit spectral variability of various chemical elements, proving that the presence of an inhomogeneous distribution on the surface of these stars is a rather common characteristic and not a rare phenomenon. Further, in the studied systems, we found that all components are che...

 8. The blue supergiant MN18 and its bipolar circumstellar nebula

  E-Print Network [OSTI]

  Gvaramadze, V V; Bestenlehner, J M; Bodensteiner, J; Langer, N; Greiner, J; Grebel, E K; Berdnikov, L N; Beletsky, Y

  2015-01-01

  We report the results of spectrophotometric observations of the massive star MN18 revealed via discovery of a bipolar nebula around it with the Spitzer Space Telescope. Using the optical spectrum obtained with the Southern African Large Telescope, we classify this star as B1 Ia. The evolved status of MN18 is supported by the detection of nitrogen overabundance in the nebula, which implies that it is composed of processed material ejected by the star. We analysed the spectrum of MN18 by using the code CMFGEN, obtaining a stellar effective temperature of \\approx 21 kK. The star is highly reddened, E(B-V)\\approx 2 mag. Adopting an absolute visual magnitude of M_V=-6.8\\pm0.5 (typical of B1 supergiants), MN18 has a luminosity of log L/Lsun \\approx 5.42\\pm0.30, a mass-loss rate of \\approx (2.8-4.5)\\times10^{-7} Msun/yr, and resides at a distance of \\approx 5.6^{+1.5} _{-1.2} kpc. We discuss the origin of the nebula around MN18 and compare it with similar nebulae produced by other blue supergiants in the Galaxy (She...

 9. Synthesis, characterization and electrochemical performance of Al-substituted Li?MnO?

  SciTech Connect (OSTI)

  Dhital, Chetan [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Huq, Ashfia [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Paranthaman, Mariappan Parans [Oak Ridge National Lab. (ORNL), Oak Ridge, TN (United States); Manivannan, Ayyakkannu [National Energy Technology Lab. (NETL), Morgantown, WV (United States); West Virginia Univ., Morgantown, WV (United States); Torres-Castro, Loraine [Univ. of Puerto Rico, San Juan (Puerto Rico); Shojan, Jifi [Univ. of Puerto Rico, San Juan (Puerto Rico); Julien, Christian M. [Univ. Pierre et Marie Curie, Paris (France); Katiyar, Ram S. [Univ. of Puerto Rico, San Juan (Puerto Rico)

  2015-01-01

  Li?MnO? is known to be electrochemically inactive due to Mn in tetravalent oxidation state. Several compositions such as Li?MnO?, Li1.5Al0.17MnO?, Li1.0Al0.33MnO? and Li0.5Al0.5MnO? were synthesized by a sol-gel Pechini method. All the samples were characterized with XRD, Raman, XPS, SEM, Tap density and BET analyzer. XRD patterns indicated the presence of monoclinic phase for pristine Li?MnO? and mixed monoclinic/spinel phases (Li2-xMn1-yAlx+yO3+z) for Al-substituted Li?MnO? compounds. The Al substitution seems to occur both at Li and Mn sites, which could explain the presence of spinel phase. XPS analysis for Mn 2p orbital reveal a significant decrease in binding energy for Li1.0Al0.33MnO? and Li0.5Al0.5MnO? compounds. Cyclic voltammetry, charge/discharge cycles and electrochemical impedance spectroscopy were also performed. A discharge capacity of 24 mAh g? for Li?MnO?, 68mAh g? for Li1.5Al0.17MnO?, 58 mAh g? for Li1.0Al0.33MnO? and 74 mAh g? for Li0.5Al0.5MnO? were obtained. Aluminum substitutions increased the discharge capacity and the spinel phase.

 10. Synthesis, characterization and electrochemical performance of Al-substituted Li?MnO?

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Dhital, Chetan; Huq, Ashfia; Paranthaman, Mariappan Parans; Manivannan, Ayyakkannu; Torres-Castro, Loraine; Shojan, Jifi; Julien, Christian M.; Katiyar, Ram S.

  2015-08-08

  Li2MnO3 is known to be electrochemically inactive due to Mn in tetravalent oxidation state. Several compositions such as Li2MnO3 , Li1.5Al0.17MnO3, Li1.0Al0.33MnO3 and Li0.5Al0.5MnO3 were synthesized by a solgel Pechini method. All the samples were characterized with x-ray diffraction, Raman, x-ray photoelectron spectroscopy, scanning electron microscopy, Tap density and BET analyzer. X-ray diffraction patterns indicated the presence of monoclinic phase for pristine Li2MnO3and mixed monoclinic/spinel phases (Li2 - xMn1 - yAlx + yO3 + z) for Al-substituted Li2MnO3compounds. The Al substitution seems to occur both at Li and Mn sites, which could explain the presence of spinel phase. X-ray photoelectronmorespectroscopy for Mn 2p orbital reveals a significant decrease in binding energy for Li1.0Al0.33MnO3 and Li0.5Al0.5MnO3 compounds. Cyclic voltammetry, charge/discharge cycles and electrochemical impedance spectroscopy were also performed. A discharge capacity of 24 mAh g-1 for Li2MnO3, 68 mAh g-1 for Li1.5Al0.17MnO3, 58 mAh g-1 for Li1.0Al0.33MnO3 and 74 mAh g-1 for Li0.5Al0.5MnO3 were obtained. Aluminum substitutions increased the formation of spinel phase which is responsible for cycling.less

 11. Mn-Fe base and Mn-Cr-Fe base austenitic alloys

  DOE Patents [OSTI]

  Brager, Howard R. (Richland, WA); Garner, Francis A. (Richland, WA)

  1987-01-01

  Manganese-iron base and manganese-chromium-iron base austenitic alloys designed to have resistance to neutron irradiation induced swelling and low activation have the following compositions (in weight percent): 20 to 40 Mn; up to about 15 Cr; about 0.4 to about 3.0 Si; an austenite stabilizing element selected from C and N, alone or in combination with each other, and in an amount effective to substantially stabilize the austenite phase, but less than about 0.7 C, and less than about 0.3 N; up to about 2.5 V; up to about 0.1 P; up to about 0.01 B; up to about 3.0 Al; up to about 0.5 Ni; up to about 2.0 W; up to about 1.0 Ti; up to about 1.0 Ta; and with the remainder of the alloy being essentially iron.

 12. Resonant spin tunneling in randomly oriented nanospheres of Mn?? acetate

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Lendinez, S.; Billinge, S. J. L.; Zarzuela, R.; Tejada, J.; Terban, M. W.; Espin, J.; Imaz, I.; Maspoch, D.; Chudnovsky, E. M.

  2015-01-06

  We report measurements and theoretical analysis of resonant spin tunneling in randomly oriented nanospheres of a molecular magnet. Amorphous nanospheres of Mn?? acetate have been fabricated and characterized by chemical, infrared, TEM, X-ray, and magnetic methods. Magnetic measurements have revealed sharp tunneling peaks in the field derivative of the magnetization that occur at the typical resonant field values for the Mn?? acetate crystal in the field parallel to the easy axis.Theoretical analysis is provided that explains these observations. We argue that resonant spin tunneling in a molecular magnet can be established in a powder sample, without the need for amoresingle crystal and without aligning the easy magnetization axes of the molecules. This is confirmed by re-analyzing the old data on a powdered sample of non-oriented micron-size crystals of Mn?? acetate. Our findings can greatly simplify the selection of candidates for quantum spin tunneling among newly synthesized molecular magnets.less

 13. HgMn Stars as apparent X-ray emitters

  E-Print Network [OSTI]

  Hubrig, S; Mathys, G

  1998-01-01

  In the ROSAT all-sky survey 11 HgMn stars were detected as soft X-ray emitters (Berghoefer, Schmitt & Cassinelli 1996). Prior to ROSAT, X-ray observations with the Einstein Observatory had suggested that stars in the spectral range B5-A7 are devoid of X-ray emission. Since there is no X-ray emitting mechanism available for these stars (also not for HgMn stars), the usual argument in the case of an X-ray detected star of this spectral type is the existence of an unseen low-mass companion which is responsible for the X-ray emission. The purpose of the present work is to use all available data for our sample of X-ray detected HgMn stars and conclude on the nature of possible companions.

 14. Resonant spin tunneling in randomly oriented nanospheres of Mn?? acetate

  SciTech Connect (OSTI)

  Lendinez, S. [Univ. de Barcelona, Barcelona, Spain (Europe); Billinge, S. J. L. [Columbia Univ., New York, NY (United States); Zarzuela, R. [Univ. de Barcelona, Barcelona, Spain (Europe); Tejada, J. [Univ. de Barcelona, Barcelona, Spain (Europe); Terban, M. W. [Columbia Univ., New York, NY (United States); Espin, J. [Univ. Autonoma Barcelona, Barcelona, Spain (Europe); Imaz, I. [Univ. Autonoma Barcelona, Barcelona, Spain (Europe); Maspoch, D. [Univ. Autonoma Barcelona, Barcelona, Spain (Europe); Chudnovsky, E. M. [City Univ. of New York, Bronx, NY (United States)

  2015-01-01

  We report measurements and theoretical analysis of resonant spin tunneling in randomly oriented nanospheres of a molecular magnet. Amorphous nanospheres of Mn?? acetate have been fabricated and characterized by chemical, infrared, TEM, X-ray, and magnetic methods. Magnetic measurements have revealed sharp tunneling peaks in the field derivative of the magnetization that occur at the typical resonant field values for the Mn?? acetate crystal in the field parallel to the easy axis.Theoretical analysis is provided that explains these observations. We argue that resonant spin tunneling in a molecular magnet can be established in a powder sample, without the need for a single crystal and without aligning the easy magnetization axes of the molecules. This is confirmed by re-analyzing the old data on a powdered sample of non-oriented micron-size crystals of Mn?? acetate. Our findings can greatly simplify the selection of candidates for quantum spin tunneling among newly synthesized molecular magnets.

 15. Assessment of the Diffusive Gradients in Thin-films (DGT) technique to assess the plant availability of Mn in soils.

  E-Print Network [OSTI]

  Mundus, Simon; Husted, Sren; Lombi, Enzo

  2009-01-01

  predicts copper availability to plants. EnvironmentalAttempts to assess Mn availability have been impeded due towill influence the Mn availability. Often flooding of soils

 16. Ferromagnetism in Mn-Implanted Epitaxially Grown Ge on Si(100)

  E-Print Network [OSTI]

  Guchhait, S.

  2011-01-01

  segregation in Mn-doped Ge, Journal of Applied Physics 101,Room-temperature ferromagnetism in Ge 1-x Mn x nanowires,BC high-?/metal gate Ge/C alloy pMOSFETs fabricated directly

 17. Single-molecule magnets assembled from oxime stabilized Mn?III triangles

  E-Print Network [OSTI]

  Stephenson, Casey Justin

  2009-01-01

  100, 157203. Chapter Three Double-Decker [NX 4 ] 2 [Mn 8 (76 Chapter Three Double-Decker [NX 4 ] 2 [Mn 8 (salox) 6 Opacking effects in two double decker complexes of the

 18. Electrodeposited Al-Mn Alloys with Microcrystalline, Nanocrystalline, Amorphous and Nano-quasicrystalline Structures

  E-Print Network [OSTI]

  Ruan, Shiyun

  AlMn alloys with Mn content ranging from 0 to 15.8 at.% are prepared by electrodeposition from an ionic liquid at room temperature, and exhibit a remarkably broad range of structures. The alloys are characterized through ...

 19. Activation of a MnO2 cathode by water-stimulated Mg2+ insertion...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Activation of a MnO2 cathode by water-stimulated Mg2+ insertion for a magnesium ion battery Citation Details In-Document Search Title: Activation of a MnO2 cathode by...

 20. X-Ray Spectroscopy of the Mn(4) Ca Cluster in the Water-Oxidation...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  X-Ray Spectroscopy of the Mn(4) Ca Cluster in the Water-Oxidation Complex of Photosystem II Citation Details In-Document Search Title: X-Ray Spectroscopy of the Mn(4) Ca Cluster in...

 1. Ba and Ni speciation in a nodule of binary Mn oxide phase composition from Lake Baikal

  E-Print Network [OSTI]

  , and absorption spectroscopy. Fe is speciated as goethite, and Mn as romanechite (psilomelane) and 10 A is separated from the other type by goethite. The binary Mn oxide banding pattern is interpreted by a two

 2. In-situ Electrical Conductivity of LixMnO2 Nanowires as a Function...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  In-situ Electrical Conductivity of LixMnO2 Nanowires as a Function of "x" and Size Citation Details In-Document Search Title: In-situ Electrical Conductivity of LixMnO2 Nanowires...

 3. Mn12-acetate thin film patterns and their interaction with superconductors

  E-Print Network [OSTI]

  Kim, Kyongwan

  2009-05-15

  Mn12-acetate single-molecule magnets (SMMs) are nano-scale magnets showing a strong magnetic anisotropy, slow relaxation and stepwise magnetic hysteresis curves. Possible applications of Mn12-acetate, e.g. for ultra high density magnetic information...

 4. Magnetization relaxation in (Ga,Mn)As ferromagnetic semiconductors

  E-Print Network [OSTI]

  Sinova, Jairo; Jungwirth, T.; Liu, X.; Sasaki, Y.; Furdyna, JK; Atkinson, WA; MacDonald, AH.

  2004-01-01

  stream_source_info PhysRevB.69.085209.pdf.txt stream_content_type text/plain stream_size 32392 Content-Encoding ISO-8859-1 stream_name PhysRevB.69.085209.pdf.txt Content-Type text/plain; charset=ISO-8859-1 n . s re... of the theory of the Mn spin- wave dispersion, and reflect the retarded and nonlocal char- acter of the valence-band-hole mediated interactions between Mn moments.11 The Gilbert damping of magnetization pre- cession discussed here is the aspect of this long...

 5. Mixing antiferromagnets to tune NiFe-[IrMn/FeMn] interfacial spin-glasses, grains thermal stability, and related exchange bias properties

  SciTech Connect (OSTI)

  Akmaldinov, K.; Ducruet, C.; Portemont, C.; Joumard, I.; Prejbeanu, I. L.; Dieny, B.; Baltz, V.

  2014-05-07

  Spintronics devices and in particular thermally assisted magnetic random access memories require a wide range of ferromagnetic/antiferromagnetic (F/AF) exchange bias (EB) properties and subsequently of AF materials to fulfil diverse functionality requirements for the reference and storage. For the reference layer, large EB energies and high blocking temperature (T{sub B}) are required. In contrast, for the storage layer, mostly moderate T{sub B} are needed. One of the present issues is to find a storage layer with properties intermediate between those of IrMn and FeMn and in particular: (i) with a T{sub B} larger than FeMn for better stability at rest-T but lower than IrMn to reduce power consumption at write-T and (ii) with improved magnetic interfacial quality, i.e., with reduced interfacial glassy character for lower properties dispersions. To address this issue, the EB properties of F/AF based stacks were studied for various mixed [IrMn/FeMn] AFs. In addition to EB loop shifts, the F/AF magnetic interfacial qualities and the AF grains thermal stability are probed via measurements of the low- and high-temperature contributions to the T{sub B} distributions, respectively. A tuning of the above three parameters is observed when evolving from IrMn to FeMn via [IrMn/FeMn] repetitions.

 6. Distinct local electronic structure and magnetism for Mn in amorphous Si and Ge

  E-Print Network [OSTI]

  Zeng, Li

  2010-01-01

  ferromagnetic Mn 5 Ge 3 for spintronic applications. Phys.dopants of interest for spintronic applications, where both

 7. Disentangling the Mn moments on different sublattices in the half-metallic ferrimagnet Mn3?xCoxGa

  SciTech Connect (OSTI)

  Klaer, P.; Jenkins, C.A.; Alijani, V.; Winterlik, J.; Balke, B.; Felser, C.; Elmers, H.J.

  2011-05-03

  Ferrimagnetic Mn{sub 3-x}Co{sub x}Ga compounds have been investigated by magnetic circular dichroism in x-ray absorption (XMCD). Compounds with x > 0.5 crystallize in the CuHg{sub 2}Ti structure. A tetragonal distortion of the cubic structure occurs for x {le} 0.5. For the cubic phase, magnetometry reveals a linearly increasing magnetization of 2x Bohr magnetons per formula unit obeying the generalized Slater-Pauling rule. XMCD confirms the ferrimagnetic character with Mn atoms occupying two different sublattices with antiparallel spin orientation and different degrees of spin localization and identifies the region 0.6 < x {le} 0.8 as most promising for a high spin polarization at the Fermi level. Individual Mn moments on inequivalent sites are compared to theoretical predictions.

 8. Electrochemical Performance of LiMnPO[subscript 4] Synthesized with Off-Stoichiometry

  E-Print Network [OSTI]

  Kang, Byoungwoo

  LiMnPO[subscript 4] was synthesized from an off-stoichiometric mix of starting materials with nominal composition LiMn[subscript 0.9]P[subscript 0.95]O[subscript 4??]. Stoichiometric LiMnPO[subscript 4] with particle size ...

 9. Cationic disorder and Mn{sup 3+}/Mn{sup 4+} charge ordering in the B? and B? sites of Ca{sub 3}Mn{sub 2}NbO{sub 9} perovskite: a comparison with Ca{sub 3}Mn{sub 2}WO{sub 9}

  SciTech Connect (OSTI)

  Lpez, C.A.; Saleta, M.E.; Pedregosa, J.C.; Snchez, R.D.; Alonso, J.A.; and others

  2014-02-15

  We describe the preparation, crystal structure determination, magnetic and transport properties of two novel Mn-containing perovskites, with a different electronic configuration for Mn atoms located in B site. Ca{sub 3}Mn{sup 3+}{sub 2}WO{sub 9} and Ca{sub 3}Mn{sup 3+/4+}{sub 2}NbO{sub 9} were synthesized by standard ceramic procedures; the crystallographic structure was studied from X-ray powder diffraction (XRPD) and neutron powder diffraction (NPD). Both phases exhibit a monoclinic symmetry (S.G.: P2{sub 1}/n); Ca{sub 3}Mn{sub 2}WO{sub 9} presents a long-range ordering over the B sites, whereas Ca{sub 3}Mn{sub 2}NbO{sub 9} is strongly disordered. By in-situ NPD, the temperature evolution of the structure study presents an interesting evolution in the octahedral size (?MnO?) for Ca{sub 3}Mn{sub 2}NbO{sub 9}, driven by a charge ordering effect between Mn{sup 3+} and Mn{sup 4+} atoms, related to the anomaly observed in the transport measurements at T?160 K. Both materials present a magnetic order below T{sub C}=30 K and 40 K for W and Nb materials, respectively. The magneto-transport measurements display non-negligible magnetoresistance properties in the paramagnetic regime. - Graphical abstract: Comparison between the octahedron size and the magnetic behaviour for Ca{sub 3}Mn{sub 2}NbO{sub 9} in the temperature region where the charge and magnetic order occur. Display Omitted - Highlights: Two novel Mn-containing double perovskites were obtained by solid-state reactions. Both double perovskites are monoclinic (P2{sub 1}/n) determined by XRPD and NPD. Ca{sub 3}Mn{sub 2}WO{sub 9} contains Mn{sup 3+} while Ca{sub 3}Mn{sub 2}NbO{sub 9} includes mixed-valence cations Mn{sup 3+}/Mn{sup 4+}. Ca{sub 3}Mn{sub 2}NbO{sub 9} presents a charge-ordering effect between Mn{sup 3+} and Mn{sup 4+} evidenced by NPD. The magnetic and transport studies evidenced the charge ordering in Ca{sub 3}Mn{sub 2}NbO{sub 9}.

 10. MT1-MMP promotes cell growth and ERK activation through c-Src and paxillin in three-dimensional collagen matrix

  SciTech Connect (OSTI)

  Takino, Takahisa; Tsuge, Hisashi; Ozawa, Terumasa [Department of Molecular Virology and Oncology, Cancer Research Institute, Kanazawa University, Kakuma-machi, Kanazawa 920-1192 (Japan)] [Department of Molecular Virology and Oncology, Cancer Research Institute, Kanazawa University, Kakuma-machi, Kanazawa 920-1192 (Japan); Sato, Hiroshi, E-mail: vhsato@kenroku.kanazawa-u.ac.jp [Department of Molecular Virology and Oncology, Cancer Research Institute, Kanazawa University, Kakuma-machi, Kanazawa 920-1192 (Japan)] [Department of Molecular Virology and Oncology, Cancer Research Institute, Kanazawa University, Kakuma-machi, Kanazawa 920-1192 (Japan)

  2010-06-11

  Membrane-type 1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP) is essential for tumor invasion and growth. We show here that MT1-MMP induces extracellular signal-regulated kinase (ERK) activation in cancer cells cultured in collagen gel, which is indispensable for their proliferation. Inhibition of MT1-MMP by MMP inhibitor or small interfering RNA suppressed activation of focal adhesion kinase (FAK) and ERK in MT1-MMP-expressing cancer cells, which resulted in up-regulation of p21{sup WAF1} and suppression of cell growth in collagen gel. Cell proliferation was also abrogated by the inhibitor against ERK pathway without affecting FAK phosphorylation. MT1-MMP and integrin {alpha}{sub v}{beta}{sub 3} were shown to be involved in c-Src activation, which induced FAK and ERK activation in collagen gel. These MT1-MMP-mediated signal transductions were paxillin dependent, as knockdown of paxillin reduced cell growth and ERK activation, and co-expression of MT1-MMP with paxillin induced ERK activation. The results suggest that MT1-MMP contributes to proliferation of cancer cells in the extracellular matrix by activating ERK through c-Src and paxillin.

 11. Uranium hydrogeochemical and stream sediment reconnaissance of the Mt. Hayes NTMS quadrangle, Alaska

  SciTech Connect (OSTI)

  Not Available

  1981-05-01

  Results of a hydrogeochemical and stream sediment reconnaissance of the Mt. Hayes quadrangle, Alaska, are presented. In addition to this abbreviated data release, more complete data are available to the public in machine-readable form. In this data release are location data, field analyses, and Laboratory analyses of several different sample media. For the sake of brevity, many field site observations have not been included in this volume. These data are, however, available on the magnetic tape. Appendices A to D describe the sample media and summarize the analytical results for each medium. The data were subsetted by one of the Los Alamos National Laboratory (LANL) sorting programs into groups of stream sediment, lake sediment, stream water, lake water, and ground water samples. For each group which contains a sufficient number of observations, statistical tables, tables of raw data, and 1:1000000 scale maps of pertinent elements have been included in this report.

 12. Growing the renewable chemicals and advanced biofuels cluster in MN

  E-Print Network [OSTI]

  Levinson, David M.

  Growing the renewable chemicals and advanced biofuels cluster in MN #12;Renewable Chemical Value% Reduction 60% Reduction 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gasoline Corn Ethanol Advanced Biofuel Cellulosic Biofuel Corn Ethanol 20% GHG Reduction Compared to gasoline: Advanced Biofuel 50% GHG Reduction e

 13. EIS-0092: Conversion to Coal, Holyoke Water Power Company, Mt. Tom Generating Station Unit 1 Holyoke, Hampden County, Massachusetts

  Broader source: Energy.gov [DOE]

  The Economic Regulatory Administration prepared this statement to assess the environmental impacts of prohibiting Unit 1 of the Mt. Tom Generation Station Unit 1 from using either natural gas or petroleum products as a primary energy source, which would result in the utility burning low-sulfur coal.

 14. The Mechanism of Inhibition of Antibody-based Inhibitors of Membrane-type Serine Protease 1 (MT-SP1)

  E-Print Network [OSTI]

  Craik, Charles S.

  The Mechanism of Inhibition of Antibody-based Inhibitors of Membrane-type Serine Protease 1 (MT-SP1, 600 16th St. Genentech Hall, San Francisco, CA 94143, USA The mechanisms of inhibition of two novel sc-SP1 at low pH, and is a standard mechanism inhibitor of the protease. The mechanisms of inhibition

 15. An Experimental Study of Mn12-Family Molecular Magnets in Isolation with High Spatial Resolution

  E-Print Network [OSTI]

  Reaves, Kelley Thomas

  2014-12-17

  atoms. The radius of the Mn atoms has been modified from their ionic radius for clarity. . . . . . . . . . . . . 15 2.4 Magnetization of Mn12-Ph powder sample as a function of applied magnetic field at different temperatures, 1.8K ? T ? 10K. The measured... large circles are Mn3+ ions, the lighter colored large circles are Mn4+ ions, the smaller black circles are O atoms, and the lines indicate a chemical bond (of O to Mn). This double shell has tetragonal symmetry and consists of an inner shell...

 16. Effect of Mn substitution on the transport properties of co-sputtered Fe{sub 3?x}Mn{sub x}Si epilayers

  SciTech Connect (OSTI)

  Tang, M.; Jin, C.; Bai, H. L.

  2014-11-07

  Motivated by the theoretical calculations that Fe{sub 3?x}Mn{sub x}Si can simultaneously exhibit a high spin polarization with a high Curie temperature to be applied in spintronic devices, and in order to further study the effect of Mn contents on the physical properties of Fe{sub 3?x}Mn{sub x}Si, we have investigated the effect of Mn substitution on the transport properties of epitaxial Fe{sub 3?x}Mn{sub x}Si (0?x?1) films systematically. The Fe{sub 3?x}Mn{sub x}Si films were epitaxially grown on MgO(001) plane with 45 rotation. The magnetization for various x shows enhanced irreversibility, implying the antiferromagnetic ordering induced by the substitution of Mn. A metal-semiconductor crossover was observed due to the enhanced disorders of interactions and the local lowering of symmetry induced by the substitution of Mn. The single-domain state in the Fe{sub 3?x}Mn{sub x}Si films leads to twofold symmetric curves of the anisotropic magnetoresistance and planar Hall resistivity.

 17. Role of t{sub 2g} electrons in Mn-Tb coupling of multiferroic TbMnO{sub 3}

  SciTech Connect (OSTI)

  Guo, Y. Y.; Wang, Y. L.; Liu, J.-M.; Wei, T.

  2014-08-14

  We investigate the effect of Cr-doping in polycrystalline TbMn{sub 1?x}Cr{sub x}O{sub 3} (x???6%) ceramics on the magnetism, ferroelectricity, and dielectricity. The Cr substitution gradually suppresses the ferroelectricity induced by the Mn spiral spin ordering, and results in a stronger modulation of polarization by magnetic field with increasing x. However, the transition temperature T{sub Tb} corresponding to onset of Tb magnetic ordering has barely shifted with Cr doping. In other words, although the Cr-doping obviously disrupts the Mn spiral spin ordering, the exchange field J{sub Mn-Tb} acting on the Tb moments from the Mn-spin structure is hardly impacted. Our work demonstrates that the e{sub g} electron of Mn{sup 3+} plays an important role in forming the Mn spiral spin order, but the f-d exchange interaction between the Mn 3d spins and the Tb 4f moments in multiferroic TbMnO{sub 3} almost involves only the t{sub 2g} electrons.

 18. Biological Mn(II) oxidation in freshwater and marine systems : new perspectives on reactants, mechanisms and microbial catalysts of Mn cycling in the environment

  E-Print Network [OSTI]

  Clement, Brian Gregory

  2006-01-01

  a mining-related acid drainage problem. Applied Geochemistrya mining-related acid drainage problem. Applied GeochemistryBioremediation of Acid Mine Drainage: Mn(II) Oxidation at

 19. Controlling Mn depth profiles in GaMnAs during high-temperature molecular beam epitaxial growth

  E-Print Network [OSTI]

  Thibado, Paul M.

  , or spintronics [1]. The reason for this is that, compared to conventional electronic devices, spin-based devices be suitable for spintronics. For example, the discovery of ferromagnetism in Mn-doped GaAs grown by MBE [4] has led to interest in it as an ideal material for spintronics applications [5,6]. The future success

 20. Electronic structure and magnetism of Mn{sub 12}O{sub 12} clusters

  SciTech Connect (OSTI)

  Pederson, M.R. [Complex Systems Theory Branch-6692, Naval Research Laboratory, Washington, D.C. 20375-5000 (United States)] [Complex Systems Theory Branch-6692, Naval Research Laboratory, Washington, D.C. 20375-5000 (United States); Khanna, S.N. [Department of Physics, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23284-2000 (United States)] [Department of Physics, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23284-2000 (United States)

  1999-01-01

  To address the ferrimagnetic state of the Mn{sub 12} acetate matrix [Mn{sub 12}O{sub 12}(CH{sub 3}COO){sub 16}(H{sub 2}O){sub 4}] we have performed all-electron gradient-corrected density-functional calculations on (MnO){sub n} with n=1, 2, 4, and 12. In contrast to bulk MnO which is antiferromagnetic, the small (MnO){sub n} (n=1, 2, and 4) clusters are ferromagnetic with Mn moments of 5.0{mu}{sub B} but the ground state of Mn{sub 12}O{sub 12} is ferrimagnetic with a total magnetic moment of 20.0{mu}{sub B} as observed experimentally. The inner Mn sites in Mn{sub 12}O{sub 12} are found to have localized moments of 4.1{mu}{sub B} which are antiferromagnetically coupled to two types of outer Mn with moments of 4.2{mu}{sub B}. The cluster is shown to be marked by ionic as well as covalent bonds between Mn d and O p electrons and a strong intracluster magnetic coupling. {copyright} {ital 1999} {ital The American Physical Society}

 1. Giant Magnetic Moments and Magnetic Bistability of Stoichiomatric MnO Clusters

  SciTech Connect (OSTI)

  Nayak, S.K.; Jena, P. [Physics Department, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23284-2000 (United States)] [Physics Department, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23284-2000 (United States)

  1998-10-01

  {ital Abthinspthinspinitio} calculations based on density functional theory and generalized gradient approximation reveal many unusual features of stoichiometric (MnO){sub x} (x{le}9) clusters that contrast with their bulk behavior. The clusters are ferromagnetic and carry atomiclike magnetic moments ranging from 4{mu}{sub B} to 5{mu}{sub B} per MnO unit, and the moments are localized at the Mn sites. The (MnO){sub 8} cluster, in particular, exhibits nearly degenerate ferromagnetic and atypical antiferromagnetic solutions with the ferromagnetic structure carrying a moment of 40{mu}{sub B} . The structures of (MnO){sub x} clusters are also unique with cubic and hexagonal forms competing for stability. (MnO){sub 2} and (MnO){sub 3} are unusually stable and form the foundation for further growth. {copyright} {ital 1998} {ital The American Physical Society}

 2. X-ray absorption study of the electronic structure of Mn-doped amorphous Si

  SciTech Connect (OSTI)

  Arenholz, Elke; Zeng, Li; Huegel, A.; Helgren, E.; Hellman, F.; Piamonteze, C.; Arenholz, E.

  2008-03-08

  The electronic structure of Mn in amorphous Si (a-Mn{sub x}Si{sub 1?x}) is studied by X-ray absorption spectroscopy at the Mn L{sub 3,2} edges for x = 0.005-0.18. Except the x = 0.005 sample, which shows a slight signature of Mn{sup 2+} atomic multiplets associated with a local Mn moment, all samples have broad and featureless L{sub 3,2} absorption peaks, corresponding to an itinerant state for all 3d electrons. The broad X-ray absorption spectra exclude the possibility of a localized 3d moment and explain the unexpectedly quenched Mn moment in this magnetically-doped amorphous semiconductor. Such a fully delocalized d state of Mn dopant in Si has not been previously suggested.

 3. Atomic-resolution study of Mn tetramer clusters using scanning tunneling Rong Yang, Haiqiang Yang, and Arthur R. Smitha

  E-Print Network [OSTI]

  Atomic-resolution study of Mn tetramer clusters using scanning tunneling microscopy Rong Yang clusters is investigated. The clusters are composed of a quadrant array of Mn atoms forming a tetramer of manganese nitride, on which are stabilized peri- odic, self-organized array of MnN-bonded Mn tetramer clus

 4. Plutonium Oxidation and Subsequent Reduction by Mn (IV) Minerals

  SciTech Connect (OSTI)

  KAPLAN, DANIEL

  2005-09-13

  Plutonium sorbed to rock tuff was preferentially associated with manganese oxides. On tuff and synthetic pyrolusite (Mn{sup IV}O{sub 2}), Pu(IV) or Pu(V) was initially oxidized, but over time Pu(IV) became the predominant oxidation state of sorbed Pu. Reduction of Pu(V/VI), even on non-oxidizing surfaces, is proposed to result from a lower Gibbs free energy of the hydrolyzed Pu(IV) surface species versus that of the Pu(V) or Pu(VI) surface species. This work suggests that despite initial oxidation of sorbed Pu by oxidizing surfaces to more soluble forms, the less mobile form of Pu, Pu(IV), will dominate Pu solid phase speciation during long term geologic storage. The safe design of a radioactive waste or spent nuclear fuel geologic repository requires a risk assessment of radionuclides that may potentially be released into the surrounding environment. Geochemical knowledge of the radionuclide and the surrounding environment is required for predicting subsurface fate and transport. Although difficult even in simple systems, this task grows increasingly complicated for constituents, like Pu, that exhibit complex environmental chemistries. The environmental behavior of Pu can be influenced by complexation, precipitation, adsorption, colloid formation, and oxidation/reduction (redox) reactions (1-3). To predict the environmental mobility of Pu, the most important of these factors is Pu oxidation state. This is because Pu(IV) is generally 2 to 3 orders of magnitude less mobile than Pu(V) in most environments (4). Further complicating matters, Pu commonly exists simultaneously in several oxidation states (5, 6). Choppin (7) reported Pu may exist as Pu(IV), Pu(V), or Pu(VI) oxic natural groundwaters. It is generally accepted that plutonium associated with suspended particulate matter is predominantly Pu(IV) (8-10), whereas Pu in the aqueous phase is predominantly Pu(V) (2, 11-13). The influence of the character of Mn-containing minerals expected to be found in subsurface repository environments on Pu oxidation state distributions has been the subject of much recent research. Kenney-Kennicutt and Morse (14), Duff et al. (15), and Morgenstern and Choppin (16) observed oxidation of Pu facilitated by Mn(IV)-bearing minerals. Conversely, Shaughnessy et al. (17) used X-ray Absorption near-edge spectroscopy (XANES) to show reduction of Pu(VI) by hausmannite (Mn{sup II}Mn{sub 2}{sup III}O{sub 4}) and manganite ({gamma}-Mn{sup III}OOH) and Kersting et al., (18) observed reduction of Pu(VI) by pyrolusite (Mn{sup IV}O{sub 2}). In this paper, we attempt to reconcile the apparently conflicting datasets by showing that Mn-bearing minerals can indeed oxidize Pu, however, if the oxidized species remains on the solid phase, the oxidation step competes with the formation of Pu(IV) that becomes the predominant solid phase Pu species with time. The experimental approach we took was to conduct longer term (approximately two years later) oxidation state analyses on the Pu sorbed to Yucca Mountain tuff (initial analysis reported by Duff et al., (15)) and measure the time-dependant changes in the oxidation state distribution of Pu in the presence of the Mn mineral pyrolusite.

 5. Magnetic field-induced phase transformation and variant reorientation in Ni2MnGa and NiMnCoIn magnetic shape memory alloys

  E-Print Network [OSTI]

  Karaca, Haluk Ersin

  2009-05-15

  The purpose of this work is to reveal the governing mechanisms responsible for the magnetic field-induced i) martensite reorientation in Ni2MnGa single crystals, ii) stress-assisted phase transformation in Ni2MnGa single ...

 6. Manganese valence and coordination structure in Mn,Mg-codoped {gamma}-AlON green phosphor

  SciTech Connect (OSTI)

  Takeda, Takashi; Xie, Rong-Jun; Hirosaki, Naoto; Matsushita, Yoshitaka; Honma, Tetuso

  2012-10-15

  The valence and coordination structure of manganese in a Mn,Mg-codoped {gamma}-AlON spinel-type oxynitride green phosphor were studied by synchrotron X-ray diffraction and absorption fine structure measurements. The absorption edge position of the XANES revealed the bivalency of Mn. Two cation sites are available in the spinel structure for cation doping: a tetrahedral site and an octahedral site. The pre-edge of the XANES and the distance to the nearest neighbor atoms obtained from the EXAFS measurement showed that Mn was situated at the tetrahedral site. Rietveld analysis showed that the vacancy occupied the octahedral site. The preferential occupation of the tetrahedral site by Mn and the roles of N and Mg are discussed in relation to the spinel crystal structure. - Graphical Abstract: Fourier transform of EXAFS of Mn K-edge for Mn,Mg-codoped green phosphor and Mn coordination structure. Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer Mn, Mg-codoped {gamma}-AlON green phosphor for white LED. Black-Right-Pointing-Pointer The valence of Mn is divalent. Black-Right-Pointing-Pointer Mn occupies the tetrahedral site in the spinel structure.

 7. Ferromagnetic interactions and martensitic transformation in Fe doped Ni-Mn-In shape memory alloys

  SciTech Connect (OSTI)

  Lobo, D. N.; Priolkar, K. R.; Emura, S.; Nigam, A. K.

  2014-11-14

  The structure, magnetic, and martensitic properties of Fe doped Ni-Mn-In magnetic shape memory alloys have been studied by differential scanning calorimetry, magnetization, resistivity, X-ray diffraction (XRD), and EXAFS. While Ni{sub 2}MnIn{sub 1?x}Fe{sub x} (0???x???0.6) alloys are ferromagnetic and non martensitic, the martensitic transformation temperature in Ni{sub 2}Mn{sub 1.5}In{sub 1?y}Fe{sub y} and Ni{sub 2}Mn{sub 1.6}In{sub 1?y}Fe{sub y} increases for lower Fe concentrations (y???0.05) before decreasing sharply for higher Fe concentrations. XRD analysis reveals presence of cubic and tetragonal structural phases in Ni{sub 2}MnIn{sub 1?x}Fe{sub x} at room temperature with tetragonal phase content increasing with Fe doping. Even though the local structure around Mn and Ni in these Fe doped alloys is similar to martensitic Mn rich Ni-Mn-In alloys, presence of ferromagnetic interactions and structural disorder induced by Fe affect Mn-Ni-Mn antiferromagnetic interactions resulting in suppression of martensitic transformation in these Fe doped alloys.

 8. Effect of composition and heat treatment on MnBi magnetic materials

  SciTech Connect (OSTI)

  Cui, Jun [Pacific Northwest National Laboratory; Choi, Jung-Pyung [Pacific Northwest National Laboratory; Polikarpov, Evgueni [Pacific Northwest National Laboratory; Bowden, Mark E [Pacific Northwest National Laboratory; Xie, Wei [Pacific Northwest National Laboratory; Li, Guosheng [Pacific Northwest National Laboratory; Nie, Zimin [Pacific Northwest National Laboratory; Zarkevich, Nikolai [Ames Laboratory; Kramer, Matthew J [Ames Laboratory; Johnson, Duane [Ames Laboratory

  2014-10-01

  The metallic compound MnBi is a promising rare-earth-free permanent magnet material, unique among all candidates for its high intrinsic coercivity (Hci) and its large positive temperature coefficient. The Hci of MnBi in thin-film or powder form can exceed 12 and 26 kOe at 300 and 523 K, respectively. Such a steep rise in Hci with increasing temperature is unique to MnBi. Consequently, MnBi is a highly sought-after hard phase for exchange coupling nanocomposite magnets. However, the reaction between Mn and Bi is peritectic, and hence Mn tends to precipitate out of the MnBi liquid during the solidification process. As result, when the alloy is prepared using conventional induction or arc-melting casting methods, additional Mn is required to compensate the precipitation of Mn. In addition to composition, post-casting annealing plays an important role in obtaining a high content of MnBi low-temperature phase (LTP) because the annealing encourages the Mn precipitates and the unreacted Bi to react, forming the desired LTP phase. Here we report a systematic study of the effect of composition and heat treatments on the phase content and magnetic properties of MnBi alloys. In this study, 14 compositions were prepared using conventional metallurgical methods, and the compositions, crystal structures, phase content and magnetic properties of the resulting alloys were analyzed. The results show that the composition with 55 at.% Mn exhibits both the highest LTP content (93 wt.%) and magnetization (74 emu g?1 with 9 T applied field at 300 K).

 9. On the state of Mn impurity implanted in Si

  SciTech Connect (OSTI)

  Orlov, A. F.; Bublik, V. T.; Vdovin, V. I.; Agafonov, Yu. A.; Balagurov, L. A.; Zinenko, V. I.; Kulemanov, I. V.; Shcherbachev, K. D.

  2009-07-15

  The state of manganese impurity in implanted silicon at implantation doses of up to 5 x 10{sup 16} cm{sup -2} has been investigated by X-ray diffraction and transmission electron microscopy. It is established that, after short-term vacuum annealing at 850{sup o}C, most of the implanted manganese impurities are in microinclusions up to 20 nm in size formed by a tetragonal silicide phase of the Mn{sub 15}Si{sub 26} type.

 10. Large exchange bias enhancement in (Pt(or Pd)/Co)/IrMn/Co trilayers with ultrathin IrMn thanks to interfacial Cu dusting

  SciTech Connect (OSTI)

  Vinai, G. [SPINTEC, UMR 8191 CEA/CNRS/UJF/Grenoble-INP, CEA/INAC, 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble (France); Crocus Technology, 4 Place Robert Schuman, 38054 Grenoble (France); Moritz, J. [Institut Jean Lamour, UMR 7198 CNRS - Universit de Lorraine, Bd des Aiguillettes, BP 70239, F-54506 Vandoeuvre-les-Nancy Cedex (France); Bandiera, S. [Crocus Technology, 4 Place Robert Schuman, 38054 Grenoble (France); Prejbeanu, I. L.; Dieny, B. [SPINTEC, UMR 8191 CEA/CNRS/UJF/Grenoble-INP, CEA/INAC, 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble (France)

  2014-04-21

  The magnitude of exchange bias (H{sub ex}) at room temperature can be significantly enhanced in IrMn/Co and (Pt(or Pd)/Co)/IrMn/Co structures thanks to the insertion of an ultrathin Cu dusting layer at the IrMn/Co interface. The combination of trilayer structure and interfacial Cu dusting leads to a three-fold increase in H{sub ex} as compared to the conventional IrMn/Co bilayer structure, with an increased blocking temperature (T{sub B}) and a concave curvature of the temperature dependence H{sub ex}(T), ideal for improved Thermally Assisted-Magnetic Random Access Memory storage layer. This exchange bias enhancement is ascribed to a reduction of the spin frustration at the IrMn/Co interface thanks to interfacial Cu addition.

 11. Applications of stable isotopes in hydrological studies of Mt. Apo geothermal field, Philippines

  SciTech Connect (OSTI)

  Salonga, N.D.; Aragon, G.M.; Nogara, J.B.; Sambrano, B.G.

  1996-12-31

  The local precipitation in Mt. Apo is depleted of heavy isotopes owing to high elevation and landward location of the field. Rainwaters infiltrate the shallow grounds, circulate in short distances with almost no interaction with the host bed rocks, and effuse in the surface as cold springs. Lakes and rivers are affected by surface evaporation while the acid SO{sub 4} springs are affected by both evaporation and steam-heating. Only the neutral-pH Cl springs have the signature of the deep thermal fluids. The parent fluids of the deep thermal brine contain Cl of 4,800 to 5,000 mg/kg, {delta}{sup 18}O of -4.62 to -4.13 {per_thousand} and {delta}{sup 2}H of -60.0 to -57.8 {per_thousand}. Inside the Sandawa Collapse, boiling of the parent fluids resulted in a two-phase reservoir with lighter isotope contents. The thermal fluids laterally flow towards the west where they are affected by cooling and mixing of cold waters. Deep water recharge has {delta}{sup 18}O of -10.00 {per_thousand} and {delta}{sup 2}H = -61.20 {per_thousand} which come from the upper slopes of Sandawa Collapse (1580-1700 mASL).

 12. Four-year prospective study of the respiratory effects of volcanic ash from Mt. St. Helens

  SciTech Connect (OSTI)

  Buist, A.S.; Vollmer, W.M.; Johnson, L.R.; Bernstein, R.S.; McCamant, L.E.

  1986-04-01

  This report describes the 4-yr follow-up of 712 loggers exposed over an extended period to varying levels of fresh volcanic ash from the 1980 eruptions of Mt. St. Helens. Concerns related to the irritant effect the ash might have on the airways and also to its fibrogenic potential if exposures were intense and continued over many years. Our subjects were divided into 3 groups: high, low, and no exposure. Baseline testing was begun in June 1980, 1 month after the major eruption, and follow-up testing continued on an annual basis through 1984; 88% of the loggers have been tested at least 3 times. Analysis of lung function data showed that a significant, exposure-related decline in FEV1 occurred during the first year after the eruption. The decline was short-lived, however, and by 1984 the differences between exposure groups were no longer significant. Self-reported symptoms of cough, phlegm, and wheeze showed a similar pattern. No ash-related changes were seen in chest roentgenograms taken in 1980 and in 1984. Our findings are consistent with the hypothesis that the inhaled ash caused mucus hypersecretion and/or airway inflammation that reversed when the exposure levels decreased. The ash levels to which the loggers were exposed were low compared with permissible occupational levels for nuisance dusts, but generally higher than the total suspended particulate levels permissible in ambient air.

 13. CO2 flood tests on whole core samples of the Mt. Simon sandstone, Illinois Basin

  SciTech Connect (OSTI)

  O'Connor, William K.; Rush, Gilbert E.

  2005-09-01

  Geological sequestration of CO2, whether by enhanced oil recovery (EOR), coal-bed methane (CBM) recovery, or saline aquifer injection is a promising near-term sequestration methodology. While tremendous experience exists for EOR, and CBM recovery has been demonstrated in existing fields, saline aquifer injection studies have only recently been initiated. Studies evaluating the availability of saline aquifers suitable for CO2 injection show great potential, however, the long-term fate of the CO2 injected into these ancient aqueous systems is still uncertain. For the subject study, a series of laboratory-scale CO2 flood tests were conducted on whole core samples of the Mt. Simon sandstone from the Illinois Basin. By conducting these tests on whole core samples rather than crushed core, an evaluation of the impact of the CO2 flood on the rock mechanics properties as well as the geochemistry of the core and brine solution has been possible. This empirical data could provide a valuable resource for the validation of reservoir models under development for these engineered CO2 systems.

 14. Dielectric and piezoelectric properties of Bi{sub 2}O{sub 3} added (Pb,Ca,Sr)(Ti,Mn,Sb)O{sub 3} ceramics sintered at low temperature

  SciTech Connect (OSTI)

  Kim, Dohyung; Yoo, Juhyun [Department of Electrical Engineering, Semyung University, Jechon, Chungbuk 390-711 (Korea, Republic of); Kim, Insung; Song, Jaesung [Piezoelectric Devices Research Group, KERI, Changwon 641-12 (Korea, Republic of)

  2009-03-15

  In this study, in order to develop low temperature sintering ceramics for a thickness mode multilayer piezoelectric transformer, (Pb,Ca,Sr)(Ti,Mn,Sb)O{sub 3} ceramics were fabricated using Na{sub 2}CO{sub 3}, Li{sub 2}CO{sub 3}, MnO{sub 2}, and Bi{sub 2}O{sub 3} as sintering aids at 870, 900, and 930 deg. C. Their respective dielectric and piezoelectric properties were investigated according to the amount of Bi{sub 2}O{sub 3} addition. At the sintering temperature of 900 deg. C, the optimum value was shown for the density of 6.94 g/cm{sup 3}, thickness vibration mode electromechanical coupling factor (henceforth, k{sub t}) of 0.497, thickness vibration mode mechanical quality factor (henceforth, Q{sub mt}) of 3162, and dielectric constant (henceforth, {epsilon}{sub r}) of 209 for thickness mode multilayer piezoelectric transformer application.

 15. Assignment 4 BS4a Actuarial Science Oxford MT 2011 IX A.4 Inflation, taxation and project appraisal

  E-Print Network [OSTI]

  Winkel, Matthias

  Assignment 4 ­ BS4a Actuarial Science ­ Oxford MT 2011 IX A.4 Inflation, taxation and project are indexed by reference to the value of a retail price index with a time lag of 8 months. The retail price index value in September 1996 was Q(-8/12) = 200 and in March 1997 was Q(-2/12) = 206. The issue price

 16. Investigation of structure, magnetic, and transport properties of Mn-doped SiC films

  SciTech Connect (OSTI)

  Sun Xianke [School of Material Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin 300172 (China); Tianjin Key Laboratory for Photoelectric Materials and Devices, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384 (China); Guo Ruisong [School of Material Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin 300172 (China); An Yukai [Tianjin Key Laboratory for Photoelectric Materials and Devices, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384 (China); School of Material Science and Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384 (China); Liu Jiwen [School of Material Science and Engineering, Tianjin University, Tianjin 300172 (China); Tianjin Key Laboratory for Photoelectric Materials and Devices, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384 (China); School of Material Science and Engineering, Tianjin University of Technology, Tianjin 300384 (China)

  2013-07-15

  Mn-doped SiC films were fabricated by radio frequency magnetron sputtering technique. The structure, composition, and magnetic and transport properties of the films were investigated. The results show the films have the 3C-SiC crystal structure and the doped Mn atoms in the form of Mn{sup 2+} ions substitute for C sites in SiC lattice. All the films are ferromagnetic at 300 K, and the ferromagnetism in films arises from the doped Mn atoms and some extended defects. In addition, the saturation magnetization increases with the Mn-doped concentration increasing. The Mn doping does not change the semiconductor characteristics of the SiC films.

 17. Ge{sub 1-x}Mn{sub x} heteroepitaxial quantum dots: Growth, morphology, and magnetism

  SciTech Connect (OSTI)

  Kassim, J.; Nolph, C.; Reinke, P.; Floro, J. [Department of Materials Science and Engineering, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Jamet, M. [Institut Nanosciences et Cryogenie/SP2M, CEA-UJF, F-38054 Grenoble (France)

  2013-02-21

  Heteroepitaxial Ge{sub 1-x}Mn{sub x} quantum dots (QDs) were grown on Si (001) by molecular beam epitaxial co-deposition, with x = 0 to 0.10, in order to explore the interaction between Mn content, surface morphological evolution, and magnetism. Morphological evolution typical of the Ge/Si (001) system was observed, where the effect of Mn on surface morphology is surprisingly minimal at low Mn content, with no obvious surface morphological indicators of second phase formation. As the Mn content increases, secondary phase formation becomes evident, appearing to heterogeneously nucleate on or within Ge QDs. Still higher Mn concentrations lead to extensive second phase formation interspersed with an array of Ge QDs. Although ferromagnetism up to 220 K is observed, likely arising from intermetallic precipitates, there is no clear evidence for room-temperature ferromagnetism associated with a dilute magnetic solution phase.

 18. Time resolved magneto-optical studies of ferromagnetic InMnSb films

  SciTech Connect (OSTI)

  Frazier, M.; Kini, R. N.; Nontapot, K.; Khodaparast, G. A. [Department of Physics, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia 24061 (United States); Wojtowicz, T. [Institute of Physics, Polish Academy of Sciences 02-668 Warsaw (Poland); Liu, X.; Furdyna, J. K. [Department of Physics, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 46556 (United States)

  2008-02-11

  We report time resolved magneto-optical measurements in InMnSb ferromagnetic films with 2% and 2.8% Mn contents grown by low temperature molecular beam epitaxy. In order to probe a possible interaction between the spins of photoexcited carriers and the Mn ions, we measured spin dynamics before and after aligning the Mn ions by applying an external magnetic field at temperatures above and below the samples' Curie temperatures. We observed no significant temperature or magnetic field dependence in the relaxation times and attribute the observed dynamics entirely to the relaxation of photoexcited electrons in the conduction band where the s-d coupling with the localized Mn ions is significantly weaker compared to the p-d exchange coupling. We observed several differences in the optical response of our InMnSb samples which could have been influenced mainly by the samples' growth conditions.

 19. Cr(OH)?(s) Oxidation Induced by Surface Catalyzed Mn(II) Oxidation

  SciTech Connect (OSTI)

  Namgung, Seonyi; Kwon, M.; Qafoku, Nikolla; Lee, Gie Hyeon

  2014-09-16

  This study examined the feasibility of Cr(OH)?(s) oxidation mediated by surface catalyzed Mn(II) oxidation under common groundwater pH conditions as a potential pathway of natural Cr(VI) contaminations. Dissolved Mn(II) (50 ?M) was reacted with or without synthesized Cr(OH)?(s) (1.0 g/L) at pH 7 9 under oxic or anoxic conditions. In the absence of Cr(OH)?(s), homogeneous Mn(II) oxidation by dissolved O? was not observed at pH ? 8.0 for 50 d. At pH 9.0, by contrast, dissolved Mn(II) was completely removed within 8 d and precipitated as hausmannite. When Cr(OH)?(s) was present, this solid was oxidized and released substantial amounts of Cr(VI) as dissolved Mn(II) was added into the suspension at pH ? 8.0 under oxic conditions. Our results suggest that Cr(OH)?(s) was readily oxidized by a newly formed Mn oxide as a result of Mn(II) oxidation catalyzed on Cr(OH)?(s) surface. XANES analysis of the residual solids after the reaction between 1.0 g/L Cr(OH)?(s) and 204 ?M Mn(II) at pH 9.0 for 22 d revealed that the product of surface catalyzed Mn(II) oxidation resembled birnessite. The rate and extent of Cr(OH)?(s) oxidation was likely controlled by those of surface catalyzed Mn(II) oxidation as the production of Cr(VI) increased with increasing pH and initial Mn(II) concentrations. This study evokes the potential environmental hazard of sparingly soluble Cr(OH)?(s) that can be a source of Cr(VI) in the presence of dissolved Mn(II).

 20. Structural and ferromagnetic properties of an orthorhombic phase of MnBi stabilized with Rh additions

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Taufour, Valentin; Thimmaiah, Srinivasa; March, Stephen; Saunders, Scott; Sun, Kewei; Lamichhane, Tej Nath; Kramer, Matthew J.; Budko, Sergey L.; Canfield, Paul C.

  2015-07-28

  The article addresses the possibility of alloy elements in MnBi which may modify the thermodynamic stability of the NiAs-type structure without significantly degrading the magnetic properties. The addition of small amounts of Rh and Mn provides an improvement in the thermal stability with some degradation of the magnetic properties. The small amounts of Rh and Mn additions in MnBi stabilize an orthorhombic phase whose structural and magnetic properties are closely related to the ones of the previously reported high-temperature phase of MnBi (HT MnBi). The properties of the HT MnBi, which is stable between 613 and 719 K, have notmorebeen studied in detail because of its transformation to the stable low-temperature MnBi (LT MnBi), making measurements near and below its Curie temperature difficult. The Rh-stabilized MnBi with chemical formula Mn1.0625xRhxBi [x=0.02(1)] adopts a new superstructure of the NiAs/Ni2In structure family. It is ferromagnetic below a Curie temperature of 416 K. The critical exponents of the ferromagnetic transition are not of the mean-field type but are closer to those associated with the Ising model in three dimensions. The magnetic anisotropy is uniaxial; the anisotropy energy is rather large, and it does not increase when raising the temperature, contrary to what happens in LT MnBi. The saturation magnetization is approximately 3?B/f.u. at low temperatures. Thus, while this exact composition may not be application ready, it does show that alloying is a viable route to modifying the stability of this class of rare-earth-free magnet alloys.less

 1. Electronic Structure and Oxidation State Changes in the Mn (4) Ca Cluster of Photosystem II

  SciTech Connect (OSTI)

  Yano, J.; Pushkar, Y.; Messinger, J.; Bergmann, U.; Glatzel, P.; Yachandra, V.K.; /SLAC

  2012-08-17

  Oxygen-evolving complex (Mn{sub 4}Ca cluster) of Photosystem II cycles through five intermediate states (S{sub i}-states, i = 0-4) before a molecule of dioxygen is released. During the S-state transitions, electrons are extracted from the OEC, either from Mn or alternatively from a Mn ligand. The oxidation state of Mn is widely accepted as Mn{sub 4}(III{sub 2},IV{sub 2}) and Mn{sub 4}(III,IV{sub 3}) for S{sub 1} and S{sub 2} states, while it is still controversial for the S{sub 0} and S{sub 3} states. We used resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) to study the electronic structure of Mn{sub 4}Ca complex in the OEC. The RIXS data yield two-dimensional plots that provide a significant advantage by obtaining both K-edge pre-edge and L-edge-like spectra (metal spin state) simultaneously. We have collected data from PSII samples in the each of the S-states and compared them with data from various inorganic Mn complexes. The spectral changes in the Mn 1s2p{sub 3/2} RIXS spectra between the S-states were compared to those of the oxides of Mn and coordination complexes. The results indicate strong covalency for the electronic configuration in the OEC, and we conclude that the electron is transferred from a strongly delocalized orbital, compared to those in Mn oxides or coordination complexes. The magnitude for the S{sub 0} to S{sub 1}, and S{sub 1} to S{sub 2} transitions is twice as large as that during the S{sub 2} to S{sub 3} transition, indicating that the electron for this transition is extracted from a highly delocalized orbital with little change in charge density at the Mn atoms.

 2. Enhancing SMM properties via axial distortion of Mn-3(III) clusters

  E-Print Network [OSTI]

  Parsons S.; Brechin, E.K.; Collins A.; Karotsis G.; Jones L.F.; Inglis R.; Wernsdorfer W.; Perlepes S.P.

  2008-01-01

  Replacement of carboxylate and solvent with facially capping tripodal ligands enhances the single-molecule magnet (SMM) properties of [Mn-3(III)] triangles.

 3. Strain mediated coupling in magnetron sputtered multiferroic PZT/Ni-Mn-In/Si thin film heterostructure

  SciTech Connect (OSTI)

  Singh, Kirandeep; Kaur, Davinder, E-mail: dkaurfph@iitr.ernet.in [Functional Nanomaterials Research Lab, Department of Physics and Centre of Nanotechnology, Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee-247667, Uttarakhand (India); Singh, Sushil Kumar [Functional Materials Division, Solid State Physics Lab (SSPL), DRDO, Lucknow Road, Timarpur, Delhi 110054 (India)

  2014-09-21

  The strain mediated electrical and magnetic properties were investigated in PZT/Ni-Mn-In heterostructure deposited on Si (100) by dc/rf magnetron sputtering. X-ray diffraction pattern revealed that (220) orientation of Ni-Mn-In facilitate the (110) oriented tertragonal phase growth of PZT layer in PZT/Ni-Mn-In heterostructure. A distinctive peak in dielectric constant versus temperature plots around martensitic phase transformation temperature of Ni-Mn-In showed a strain mediated coupling between Ni-Mn-In and PZT layers. The ferroelectric measurement taken at different temperatures exhibits a well saturated and temperature dependent P-E loops with a highest value of P{sub sat}~55 ?C/cm obtained during martensite-austenite transition temperature region of Ni-Mn-In. The stress induced by Ni-Mn-In layer on upper PZT film due to structural transformation from martensite to austenite resulted in temperature modulated Tunability of PZT/Ni-Mn-In heterostructure. A tunability of 42% was achieved at 290 K (structural transition region of Ni-Mn-In) in these heterostructures. I-V measurements taken at different temperatures indicated that ohmic conduction was the main conduction mechanism over a large electric field range in these heterostructures. Magnetic measurement revealed that heterostructure was ferromagnetic at room temperature with a saturation magnetization of ~123 emu/cm. Such multiferroic heterostructures exhibits promising applications in various microelectromechanical systems.

 4. Distinct local electronic structure and magnetism for Mn in amorphous Si and Ge

  E-Print Network [OSTI]

  Zeng, Li

  2010-01-01

  ferromagnetic Mn 5 Ge 3 for spintronic applications. Phys.Wolf, S. A. et al. Spintronics: a spin-based electronicsdopants of interest for spintronic applications, where both

 5. Preparation and electrochemical properties of lamellar MnO{sub 2} for supercapacitors

  SciTech Connect (OSTI)

  Yan, Jun; Wei, Tong; Cheng, Jie; Fan, Zhuangjun; Zhang, Milin

  2010-02-15

  Lamellar birnessite-type MnO{sub 2} materials were prepared by changing the pH of the initial reaction system via hydrothermal synthesis. The interlayer spacing of MnO{sub 2} with a layered structure increased gradually when the initial pH value varied from 12.43 to 2.81, while the MnO{sub 2}, composed of {alpha}-MnO{sub 2} and {gamma}-MnO{sub 2}, had a rod-like structure at pH 0.63. Electrochemical studies indicated that the specific capacitance of birnessite-type MnO{sub 2} was much higher than that of rod-like MnO{sub 2} at high discharge current densities due to the lamellar structure with fast intercalation/deintercalation of protons and high utilization of MnO{sub 2}. The initial specific capacitance of MnO{sub 2} prepared at pH 2.81 was 242.1 F g{sup -1} at 2 mA cm{sup -2} in 2 mol L{sup -1} (NH{sub 4}){sub 2}SO{sub 4} aqueous electrolyte. The capacitance increased by about 8.1% of initial capacitance after 200 cycles at a current density of 100 mA cm{sup -2}.

 6. Dark Matter Particle Spectroscopy at the LHC: Generalizing M(T2) to Asymmetric Event Topologies

  SciTech Connect (OSTI)

  Konar, Partha; Kong, Kyoungchul; Matchev, Konstantin T.; Park, Myeonghun; /Florida U.

  2012-04-03

  We consider SUSY-like missing energy events at hadron colliders and critically examine the common assumption that the missing energy is the result of two identical missing particles. In order to experimentally test this hypothesis, we generalize the subsystem M{sub T2} variable to the case of asymmetric event topologies, where the two SUSY decay chains terminate in different 'children' particles. In this more general approach, the endpoint M{sub T2(max)} of the M{sub T2} distribution now gives the mass {tilde M}p({tilde M}{sub c}{sup (a)}, {tilde M}{sub c}{sup (b)}) of the parent particles as a function of two input children masses {tilde M}{sub c}{sup (a)} and {tilde M}{sub c}{sup (b)}. We propose two methods for an independent determination of the individual children masses M{sub c}{sup (a)} and M{sub c}{sup (b)}. First, in the presence of upstream transverse momentum PUTM the corresponding function {tilde M}p({tilde M}{sub c}{sup (a)}, {tilde M}{sub c}{sup (b)}, P{sub UTM}) is independent of P{sub UTM} at precisely the right values of the children masses. Second, the previously discussed MT2 'kink' is now generalized to a 'ridge' on the 2-dimensional surface {tilde M}p({tilde M}{sub c}{sup (a)}, {tilde M}{sub c}{sup (b)}). As we show in several examples, quite often there is a special point along that ridge which marks the true values of the children masses. Our results allow collider experiments to probe a multi-component dark matter sector directly and without any theoretical prejudice.

 7. Uranium hydrogeochemical and stream-sediment reconnaissance of the Mt. Michelson NTMS quadrangle, Alaska

  SciTech Connect (OSTI)

  Zinkl, R.J.; Shettel, D.L. Jr.; Langfeldt, S.L.; Hardy, L.C.; D'Andrea, R.F. Jr.

  1982-04-01

  This report presents results of a Hydrogeochemical and Stream Sediment Reconnaissance (HSSR) of the Mt. Michelson NTMS quadrangle, Alaska. In addition to this abbreviated data release, more complete data are available to the public in machine-readable form. These machine-readable data, as well as quarterly or semiannual program progress reports containing further information on the HSSR program in general, or on the Los Alamos National Laboratory (LANL) portion of the program in particular, are available from DOE's Technical Library at its Grand Junction Area Office. Presented in this data release are location data, field analyses, and laboratory analyses of several different sample media. For the sake of brevity, many field site observations have not been included in this volume; these data are, however, available on the magnetic tape. Appendices A and B describe the sample media and summarize the analytical results for each medium. The data have been subdivided by one of the Los Alamos National Laboratory sorting programs of Zinkl and others (1981a) into groups of stream-sediment and lake-sediment samples. For each group which contains a sufficient number of observations, statistical tables, tables of raw data, and 1:1,000,000 scale maps of pertinent elements have been included in this report. Also included are maps showing results of multivariate statistical analyses. Information on the field and analytical procedures used by the Los Alamos National Laboratory during sample collection and analysis may be found in any HSSR data release prepared by the Laboratory and will not be included in this report.

 8. Opti-MN Impact House Presentation | Department of Energy

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Delicious Rank EERE: Alternative Fuelsof EnergyApril 2014DepartmentCouncilOffice of theOpen DataHeat &Opti-MN

 9. Oxygen Atom Transfer and Oxidative Water Incorporation in Cuboidal Mn3MOn Complexes Based on Synthetic, Isotopic Labeling,

  E-Print Network [OSTI]

  Goddard III, William A.

  the cluster. 1. INTRODUCTION Artificial photosynthesis schemes generally involve water as the terminal source, with the MnIV 3CaO4 OEC model being unreactive. The oxidative oxide incorporation into the partial cubane, Mn

 10. Disordered electronic and magnetic systems - transition metal (Mn) and rare earth (Gd) doped amorphous group IV semiconductors (C, Si, Ge)

  E-Print Network [OSTI]

  Zeng, Li

  2007-01-01

  various transition or rare-earth metals provide a rich ?eldTransition Metal (Mn) and Rare Earth (Gd) Doped AmorphousTransition Metal (Mn) and Rare Earth (Gd) Doped Amorphous

 11. Magnetic and structural properties of Zn doped MnV{sub 2}O{sub 4}

  SciTech Connect (OSTI)

  Shahi, Prashant; Shukla, K. K.; Singh, Rahul; Chatterjee, Sandip; Das, A.; Ghosh, A. K.; Nigam, A. K.

  2014-04-24

  The magnetization, Neutron diffraction and X-ray diffraction of Zn doped MnV{sub 2}O{sub 4} as a function of temperature have been measured. It has been observed, with increase of Zn the non-linear orientation of Mn spins with the V spins will decrease which effectively decrease the structural transition temperature more rapidly than Curie Temperature.

 12. Photovoltaic effect in multiphase Bi-Mn-O thin J. P. Chakrabartty,1

  E-Print Network [OSTI]

  Photovoltaic effect in multiphase Bi-Mn-O thin films J. P. Chakrabartty,1 R. Nechache,2,4 C and therefore the photovoltaic conversion efficiency. Specifically, a higher Bi/Mn ratio (towards unity separation. 2013 Optical Society of America OCIS codes: (040.5350) Photovoltaic; (160.2260) Ferroelectrics

 13. MN 555 MEMS: Fabrication and Materials Spring 2004 Department of Manufacturing Engineering

  E-Print Network [OSTI]

  Lin, Xi

  MN 555 MEMS: Fabrication and Materials Spring 2004 Instructor Xin Zhang Department of Manufacturing meetings by appointment) 2003-2004 Catalog Data: MN 555 MEMS: Fabrication and Materials This course will explore the world of microelectromechanical devices and systems (MEMS). This requires an awareness

 14. Dietary resveratrol administration increases MnSOD expression and activity in mouse brain

  E-Print Network [OSTI]

  Stuart, Jeffrey A.

  Dietary resveratrol administration increases MnSOD expression and activity in mouse brain Ellen L May 2008 Available online xxxx Keywords: MnSOD Superoxide dismutase Resveratrol Antioxidant enzyme Brain Heart Liver Mitochondria Reactive oxygen species a b s t r a c t trans-Resveratrol (3,40 ,5

 15. Magnetic cluster excitations in the antiferromagnetic phase of a-MnMoO4

  E-Print Network [OSTI]

  Ochsenbein, Stefan T; Chaboussant, Gregory; Sieber, Andreas; Gudel, Hans U; Janssen, Stefan; Furrer, Albert; Attfield, J. Paul

  2003-01-01

  The tetramer-based compound a-MnMoO4 exhibits four prominent peaks in the inelastic neutron scattering (INS) spectrum between 0.5 and 2.0 meV below 10 K. They are assigned to magnetic excitations of the (Mn2+)4 rhombus ...

 16. Electric-Field Modulation of Curie Temperature in (Ga, Mn)As Field-Effect Transistor Structures with Varying Channel Thickness and Mn Compositions

  SciTech Connect (OSTI)

  Nishitani, Y.; Endo, M.; Chiba, D.; Matsukura, F.; Ohno, H.

  2010-01-04

  We have investigated the change of T{sub C} of ferromagnetic semiconductor (Ga, Mn)As by changing hole concentration p. The field effect transistor structure was utilized to change p. The relation T{sub C}propor top{sup 0.2} is obtained for three samples, despite the difference of their Mn composition and thickness, indicating that the relation holds over 2 decades of p.

 17. Scanning tunneling microscopy reveals LiMnAs is a room temperature anti-ferromagnetic semiconductor

  SciTech Connect (OSTI)

  Wijnheijmer, A. P.; Koenraad, P. M.; Marti, X.; Holy, V.; Cukr, M.; Novak, V.; Jungwirth, T.

  2012-03-12

  We performed scanning tunneling microscopy and spectroscopy on a LiMnAs(001) thin film epitaxially grown on an InAs(001) substrate by molecular beam epitaxy. While the in situ cleavage exposed only the InAs(110) non-polar planes, the cleavage continued into the LiMnAs thin layer across several facets. We combined both topography and current mappings to confirm that the facets correspond to LiMnAs. By spectroscopy we show that LiMnAs has a band gap. The band gap evidenced in this study, combined with the known Neel temperature well above room temperature, confirms that LiMnAs is a promising candidate for exploring the concepts of high temperature semiconductor spintronics based on antiferromagnets.

 18. Core-level satellites and outer core-level multiplet splitting in Mn model compounds

  SciTech Connect (OSTI)

  Nelson, A. J. [Lawrence Livermore National Laboratory, University of California, Livermore, California 94550 (United States)] [Lawrence Livermore National Laboratory, University of California, Livermore, California 94550 (United States); Reynolds, John G. [Lawrence Livermore National Laboratory, University of California, Livermore, California 94550 (United States)] [Lawrence Livermore National Laboratory, University of California, Livermore, California 94550 (United States); Roos, Joseph W. [Ethyl Corporation, Richmond, Virginia 23217 (United States)] [Ethyl Corporation, Richmond, Virginia 23217 (United States)

  2000-07-01

  We report a systematic study of the Mn 2p, 3s, and 3p core-level photoemission and satellite structures for Mn model compounds. Charge transfer from the ligand state to the 3d metal state is observed and is distinguished by prominent shake-up satellites. We also observe that the Mn 3s multiplet splitting becomes smaller as the Mn oxidation state increases, and that 3s-3d electron correlation reduces the branching ratio of the {sup 7}S:{sup 5}S states in the Mn 3s spectra. In addition, as the ligand electronegativity decreases, the spin-state purity is lost in the 3s spectra, as evidenced by peak broadening. Our results are best understood in terms of the configuration-interaction model including intrashell electron correlation, charge transfer, and final-state screening. (c) 2000 American Vacuum Society.

 19. MRI of the lung using hyperpolarized He-3 at very low magnetic field (3 mT)

  E-Print Network [OSTI]

  Bidinosti, C P; Tastevin, G; Vignaud, A; Nacher, P J

  2004-01-01

  Optical pumping of He-3 produces large (hyper) nuclear-spin polarizations independent of the magnetic resonance imaging (MRI) field strength. This allows lung MRI to be performed at reduced fields with many associated benefits, such as lower tissue susceptibility gradients and decreased power absorption rates. Here we present results of 2D imaging as well as accurate 1D gas diffusion mapping of the human lung using He-3 at very low field (3 mT). Furthermore, measurements of transverse relaxation in zero applied gradient are shown to accurately track pulmonary oxygen partial pressure, opening the way for novel imaging sequences.

 20. Three-Dimensional (3D) Bicontinuous Hierarchically Porous Mn?O? Single Crystals for High Performance Lithium-Ion Batteries

  E-Print Network [OSTI]

  Huang, Shao-Zhuan; Jin, Jun; Cai, Yi; Li, Yu; Deng, Zhao; Zeng, Jun-Yang; Liu, Jing; Wang, Chao; Hasan, Tawfique; Su, Bao-Lian

  2015-10-06

  Bicontinuous hierarchically porous Mn?O? single crystals (BHP-Mn?O?-SCs) with uniform parallelepiped geometry and tunable sizes have been synthesized and used as anode materials for lithium-ion batteries (LIBs). The monodispersed BHP-Mn?O?-SCs...

 1. Start | Author Index 742-3 Rates and Mechanisms of Arsenite Oxidation by Nano-Mn(IV) Oxide Mineral Phases.

  E-Print Network [OSTI]

  Sparks, Donald L.

  Start | Author Index 742-3 Rates and Mechanisms of Arsenite Oxidation by Nano-Mn(IV) Oxide Mineral is thought to generally occur through either biologically or mineral-surface mediated Mn(II) oxidation. These two oxidation pathways result in the formation of nanometer-size Mn(IV) minerals. Compared

 2. Influence of Mn and Ni on the microstructure and toughness of C-Mn-Ni weld metals

  SciTech Connect (OSTI)

  Zhang, Z.; Farrar, R.A. [Univ. of Southampton (United Kingdom). Dept. of Mechanical Engineering

  1997-05-01

  A systematic investigation has been carried out to study the microstructure and toughness of C-Mn-Ni low-alloy shielded metal arc (SMA) weld metals. The manganese and nickel concentrations were progressively changed to determine their influence on weld microstructure and mechanical properties as well as to identify their interactions. The results obtained showed that manganese and nickel have considerable effect on the weld metal microstructure, and both Mn and Ni affect the microstructure in a similar way, i.e., promoting acicular ferrite at the expense of proeutectoid ferrite (grain boundary ferrite and ferrite sideplates). The results in the top bead also showed that there is an optimum composition range that produces an optimum balance of weld metal microstructures. For optimum toughness, a combination of 0.6--1.4% manganese and 1.0--3.7% nickel is suggested. Additions beyond this limit promotes the formation of martensite and other microstructural features, which may be detrimental to weld metal toughness.

 3. A polymorphism in metallothionein 1A (MT1A) is associated with cadmium-related excretion of urinary beta 2?microglobulin

  SciTech Connect (OSTI)

  Lei, Lijian; Department of Epidemiology, School of Public Health, Shanxi Medical University, Shanxi ; Chang, Xiuli; Rentschler, Gerda; Tian, Liting; Zhu, Guoying; Chen, Xiao; Jin, Taiyi; Broberg, Karin

  2012-12-15

  Objectives: Cadmium (Cd) toxicity of the kidney varies between individuals despite similar exposure levels. In humans Cd is mainly bound to metallothioneins (MT), which scavenge its toxic effects. Here we analyzed whether polymorphisms in MT genes MT1A and MT2A influence Cd-related kidney damage. Methods: In a cross-sectional study N = 512 volunteers were selected from three areas in South-Eastern China, which to varying degree were Cd-polluted from a smelter (control area [median Cd in urine U-Cd = 2.67 ?g/L], moderately [U-Cd = 4.23 ?g/L] and highly [U-Cd = 9.13 ?g/L] polluted areas). U-Cd and blood Cd (B-Cd) concentrations were measured by graphite-furnace atomic absorption spectrometry. MT1A rs11076161 (G/A), MT2A rs10636 (G/C) and MT2A rs28366003 (A/G) were determined by Taqman assays; urinary N-Acetyl-beta-(D)-Glucosaminidase (UNAG) by spectrometry, and urinary ?2-microglobulin (UB2M) by ELISA. Results: Higher B-Cd (natural log-transformed) with increasing number of MT1A rs11076161 A-alleles was found in the highly polluted group (p-value trend = 0.033; all p-values adjusted for age, sex, and smoking). In a linear model a significant interaction between rs11076161 genotype and B-Cd was found for UNAG (p = 0.001) and UB2M concentrations (p = 0.001). Carriers of the rs11076161 AA genotype showed steeper slopes for the associations between Cd in blood and natural log-transformed UB2M (? = 1.2, 95% CI 0.721.6) compared to GG carriers (? = 0.30, 95% CI 0.150.45). Also for UNAG (natural log-transformed) carriers of the AA genotype had steeper slopes (? = 0.55, 95% CI 0.270.84) compared to GG carriers (? = 0.018, 95% CI ? 0.790.11). Conclusions: MT1A rs11076161 was associated with B-Cd concentrations and Cd-induced kidney toxicity at high exposure levels. -- Highlights: ? Cadmium is toxic to the kidney but the susceptibility differs between individuals. ? The toxic effect of cadmium is scavenged by metallothioneins. ? A common variant of metallothionein 1A was genotyped in 512 cadmium exposed humans. ? Variant carriers of this polymorphism showed more kidney damage from cadmium. ? The frequency of these variants needs to be taken into account in risk assessment.

 4. LOCA simulation in the national research universal reactor program: postirradiation examination results for the third materials experiment (MT-3)

  SciTech Connect (OSTI)

  Rausch, W.N.

  1984-04-01

  A series of in-reactor experiments were conducted using full-length 32-rod pressurized water reactor (PWR) fuel bundles as part of the Loss-of-Coolant Accident (LOCA) Simulation Program. The third materials experiment (MT-3) was the sixth in the series of thermal-hydraulic and materials deformation/rutpure experiments conducted in the National Research Universal (NRU) reactor, Chalk River, Ontario, Canada. The main objective of the experiment was to evaluate ballooning and rupture during active two-phase cooling in the temperature range from 1400 to 1500/sup 0/F (1030 to 1090 K). The 12 test rods in the center of the 32-rod bundle were initially pressurized to 550 psi (3.8 MPa) to insure rupture in the correct temperature range. All 12 of the rods ruptured, with an average peak bundle strain of approx. 55%. The UKAEA also funded destructive postirradiation examination (PIE) of several of the ruptured rods from the MT-3 experiment. This report describes the work performed and presents the PIE results. Information obtained during the PIE included cladding thickness measurements metallography, and particle size analysis of the cracked and broken fuel pellets.

 5. Searches for supersymmetry using the MT2 variable in hadronic events produced in pp collisions at 8 TeV

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Khachatryan, V.

  2015-05-15

  Searches for supersymmetry (SUSY) are performed using a sample of hadronic events produced in 8 TeV pp collisions at the CERN LHC. The searches are based on the MT2 variable, which is a measure of the transverse momentum imbalance in an event. The data were collected with the CMS detector and correspond to an integrated luminosity of 19.5 fb?. Two related searches are performed. The first is an inclusive search based on signal regions defined by the value of the MT2 variable, the hadronic energy in the event, the jet multiplicity, and the number of jets identified as originating frommorebottom quarks. The second is a search for a mass peak corresponding to a Higgs boson decaying to a bottom quark-antiquark pair, where the Higgs boson is produced as a decay product of a SUSY particle. For both searches, the principal backgrounds are evaluated with data control samples. No significant excess over the expected number of background events is observed, and exclusion limits on various SUSY models are derived.less

 6. Investigations of segregation phenomena in highly strained Mn-doped Ge wetting layers and Ge quantum dots embedded in silicon

  SciTech Connect (OSTI)

  Prestat, E., E-mail: eric.prestat@gmail.com; Porret, C.; Favre-Nicolin, V.; Tainoff, D.; Boukhari, M.; Bayle-Guillemaud, P.; Jamet, M.; Barski, A., E-mail: andre.barski@cea.com [INAC, SP2M, CEA and Universit Joseph Fourier, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble (France)

  2014-03-10

  In this Letter, we investigate manganese diffusion and the formation of Mn precipitates in highly strained, few monolayer thick, Mn-doped Ge wetting layers and nanometric size Ge quantum dot heterostructures embedded in silicon. We show that in this Ge(Mn)/Si system manganese always precipitates and that the size and the position of Mn clusters (precipitates) depend on the growth temperature. At high growth temperature, manganese strongly diffuses from germanium to silicon, whereas decreasing the growth temperature reduces the manganese diffusion. In the germanium quantum dots layers, Mn precipitates are detected, not only in partially relaxed quantum dots but also in fully strained germanium wetting layers between the dots.

 7. Ferromagnetic (Ga,Mn)As nanostructures for spintronic applications

  SciTech Connect (OSTI)

  Wosinski, Tadeusz; Andrearczyk, Tomasz; Figielski, Tadeusz; Makosa, Andrzej; Wrobel, Jerzy; Sadowski, Janusz

  2013-12-04

  Magneto-resistive, cross-like nanostructures have been designed and fabricated by electron-beam lithography patterning and chemical etching from thin epitaxial layers of the ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As. The nanostructures, composed of two perpendicular nanostripes crossing in the middle of their length, represent four-terminal devices, in which an electric current can be driven through any of the two nanostripes. In these devices, a novel magneto-resistive memory effect, related to a rearrangement of magnetic domain walls in the central part of the device, has been demonstrated. It consists in that the zero-field resistance of a nanostripe depends on the direction of previously applied magnetic field. The nanostructures can thus work as two-state devices providing basic elements of nonvolatile memory cells.

 8. Impedance analysis of MnCoCuO NTC ceramic

  SciTech Connect (OSTI)

  Song, S.G. . E-mail: song-ph0@wpmail.paisley.ac.uk; Ling, Z.; Placido, F.

  2005-07-12

  Impedance spectroscopy is often used to analyse the electrical properties of ceramic materials having high-resistive grain boundaries, such as ZnO and SrTiO{sub 3}. Fewer attempts have been made at using this technique for the analysis of inhomogeneous electronic ceramics consisting of grains with differing composition, such as those occurring in negative temperature coefficient (NTC) thermistors. In this study, we have attempted to adopt ac impedance spectroscopy together with other techniques to analyse an NTC thermistor ceramic material. An Mn, Co and Cu multielements transition metal oxide (MnCoCuO) ceramic was prepared by using homogeneous precipitation employing oxalic acid. This material displayed a typical NTC effect, showing an electrical resistance decrease with temperature when dc electrical measurement was performed. The ac impedance spectroscopy analysis showed that there were two peaks in impedance and conductance versus frequency plot. By using an alternative representation of impedance spectra Z'/f versus Z', three distinct relaxation frequency ranges were identified. They are believed to originate, respectively, from the electrode, phase 1 (rich-Cu phase) and phase 2 (poor-Cu phase) grains existing in this ceramic. SEM observation and EDX analysis clearly showed existence of two distinct phase grains. The resistance values were derived from phases 1 and 2 grains based on ac impedance data. The sum of the resistance values was in good agreement with that from dc measurement in the temperature range of 30-95 deg. C. The material constant, B, for the two phases was also calculated, giving 3100 and 3600 K for phases 1 and 2, respectively.

 9. Quantum Anomalous Hall Effect in Hg_1-yMn_yTe Quantum Wells

  SciTech Connect (OSTI)

  Liu, Chao-Xing; /Tsinghua U., Beijing /Stanford U., Phys. Dept.; Qi, Xiao-Liang; /Stanford U., Phys. Dept.; Dai, Xi; Fang, Zhong; /Beijing, Inst. Phys.; Zhang, Shou-Cheng; /Stanford U., Phys. Dept.

  2010-03-19

  The quantum Hall effect is usually observed when the two-dimensional electron gas is subjected to an external magnetic field, so that their quantum states form Landau levels. In this work we predict that a new phenomenon, the quantum anomalous Hall effect, can be realized in Hg{sub 1-y}Mn{sub y}Te quantum wells, without the external magnetic field and the associated Landau levels. This effect arises purely from the spin polarization of the Mn atoms, and the quantized Hall conductance is predicted for a range of quantum well thickness and the concentration of the Mn atoms. This effect enables dissipationless charge current in spintronics devices.

 10. Recent progress of magnetocaloric effect and magnetic refrigerant materials of Mn compounds (invited)

  SciTech Connect (OSTI)

  Wada, H. Takahara, T.; Katagiri, K.; Ohnishi, T.; Soejima, K.; Yamashita, K.

  2015-05-07

  Magnetocaloric and related properties of Ru and Ni substituted (MnFe){sub 2}(PSi) are presented. It is found that Ru and Ni are effective doping elements to reduce the thermal hysteresis of (MnFe){sub 2}(PSi). The origin of the thermal hysteresis is discussed on the basis of a thermodynamic model. It is shown that the elastic energy is responsible for the thermal hysteresis. We also show recent developments of the production process of Mn compounds in an industrial scale.

 11. First-principles study of spin-transfer torque in Co{sub 2}MnSi/Al/Co{sub 2}MnSi spin-valve

  SciTech Connect (OSTI)

  Tang, Ling, E-mail: lingtang@zjut.edu.cn; Yang, Zejin, E-mail: zejinyang@zjut.edu.cn [Department of Applied Physics, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023 (China)

  2013-11-21

  The spin-transfer torque (STT) in Co{sub 2}MnSi(CMS)/Al/Co{sub 2}MnSi spin-valve system with and without interfacial disorder is studied by a first-principles noncollinear wave-function-matching method. It is shown that in the case of clean interface the angular dependence of STT for CoCo/Al (the asymmetry parameter ??4.5) is more skewed than that for MnSi/Al (??2.9), which suggests the clean CoCo/Al architecture is much more efficient for the application on radio frequency oscillation. We also find that even with interfacial disorder the spin-valve of half-metallic CMS still has a relatively large parameter ? compared to that of conventional ferromagnet. In addition, for clean interface the in-plane torkance of MnSi/Al is about twice as large as that of CoCo/Al. However, as long as the degree of interfacial disorder is sufficiently large, the CoCo/Al and MnSi/Al will show approximately the same magnitude of in-plane torkance. Furthermore, our results demonstrate that CMS/Al/CMS system has very high efficiency of STT to switch the magnetic layer of spin-valve.

 12. Mn solid solutions in self-assembled Ge/Si (001) quantum dot heterostructures

  SciTech Connect (OSTI)

  Kassim, J.; Nolph, C.; Reinke, P.; Floro, J. [Department of Materials Science and Engineering, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Jamet, M. [Institut Nanosciences et Cryogenie/SP2M, CEA-UJF, F-38054 Grenoble (France)

  2012-12-10

  Heteroepitaxial Ge{sub 0.98}Mn{sub 0.02} quantum dots (QDs) on Si (001) were grown by molecular beam epitaxy. The standard Ge wetting layer-hut-dome-superdome sequence was observed, with no indicators of second phase formation in the surface morphology. We show that Mn forms a dilute solid solution in the Ge quantum dot layer, and a significant fraction of the Mn partitions into a sparse array of buried, Mn-enriched silicide precipitates directly underneath a fraction of the Ge superdomes. The magnetic response from the ultra-thin film indicates the absence of robust room temperature ferromagnetism, perhaps due to anomalous intermixing of Si into the Ge quantum dots.

 13. Prospects for high temperature ferromagnetism in (Ga,Mn)As semiconductors

  E-Print Network [OSTI]

  Jungwirth, T.; Wang, KY; Masek, J.; Edmonds, KW; Konig, J.; Sinova, Jairo; Polini, M.; Goncharuk, NA; MacDonald, AH; Sawicki, M.; Rushforth, AW; Campion, RP; Zhao, LX; Foxon, CT; Gallagher, BL.

  2005-01-01

  We report on a comprehensive combined experimental and theoretical study of Curie temperature trends in (Ga,Mn)As ferromagnetic semiconductors. Broad agreement between theoretical expectations and measured data allows us to conclude that T-c in high...

 14. Effect of Mn substitution on the transport properties of co-sputtered...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  exhibit a high spin polarization with a high Curie temperature to be applied in spintronic devices, and in order to further study the effect of Mn contents on the physical...

 15. Understanding and development of combined acoustic and magnetic actuation of Ni?MnGa single crystals

  E-Print Network [OSTI]

  Techapiesancharoenkij, Ratchatee, 1979-

  2007-01-01

  Ni-Mn-Ga based ferromagnetic shape memory alloys (FSMAs) have emerged as a promising new class of active materials capable of producing a large (several %) magnetic-field-induced strain (MFIS). FSMAs still have several ...

 16. Formation of nano-crystalline todorokite from biogenic Mn Xiong Han Feng a,1

  E-Print Network [OSTI]

  Sparks, Donald L.

  Formation of nano-crystalline todorokite from biogenic Mn oxides Xiong Han Feng a,1 , Mengqiang Zhu oxides in the environment. Additionally this method may be a viable biosynthesis route for porous, nano-crystalline

 17. Irradiated Esophageal Cells are Protected from Radiation-Induced Recombination by MnSOD Gene Therapy

  E-Print Network [OSTI]

  Niu, Yunyun

  Radiation-induced DNA damage is a precursor to mutagenesis and cytotoxicity. During radiotherapy, exposure of healthy tissues can lead to severe side effects. We explored the potential of mitochondrial SOD (MnSOD) gene ...

 18. Growth of GaMnAs under near-stoichiometric conditions

  SciTech Connect (OSTI)

  Avrutin, V.; Humienik, D.; Frank, S.; Koeder, A.; Schoch, W.; Limmer, W.; Sauer, R.; Waag, A. [Abteilung Halbleiterphysik, Universitaet Ulm, D-89069 Ulm (Germany); Institut fuer Halbleitertechnik, Technische Universitaet (TU) Braunschweig, Hans-Sommer-Strasse 66, D38103 Braunschweig (Germany)

  2005-07-15

  We studied the effect of the V/III flux ratio and substrate temperature on magnetotransport properties and lattice parameters of Ga{sub 0.96}Mn{sub 0.04}As grown by molecular-beam epitaxy. For all the substrate temperatures, the conductivities and Curie temperatures of the layers were found to increase as the V/III flux ratio approaches 1. A Curie temperature as high as 95 K was achieved for the Ga{sub 0.96}Mn{sub 0.04}As samples grown at 240 deg. C and a V/III ratio of about 1.5. The lattice parameter of Ga{sub 0.96}Mn{sub 0.04}As increased with decreasing V/III ratio and/or increasing growth temperature. Possible reasons for the effect of the V/III ratio on the magnetotransport properties and lattice parameter of GaMnAs are discussed.

 19. Dispersive magnetic excitations in the S=1 antiferromagnet Ba3Mn2O8

  SciTech Connect (OSTI)

  Stone, Matthew B [ORNL; Lumsden, Mark D [ORNL; Qiu, Y. [National Institute of Standards and Technology (NIST); Samulon, Eric C [Stanford University; Batista, C. D. [Los Alamos National Laboratory (LANL); Fisher, Ian R [Stanford University

  2008-01-01

  We present powder inelastic neutron scattering measurements of the $S=1$ dimerized antiferromagnet Ba$_3$Mn$_2$O$_8$. The $T=1.4$~K~magnetic spectrum exhibits a spin-gap of $\\Delta = 0.9$~meV and a dispersive spectrum with a bandwidth of approximately $1.74$~meV. Comparison to coupled dimer models describe the dispersion and scattering intensity accurately and determine the exchange constants in Ba$_3$Mn$_2$O$_8$. Interdimer exchange between triangular lattice dimer bilayers in Ba$_3$Mn$_2$O$_8$ is two orders of magnitude weaker than intradimer exchange. Ba$_3$Mn$_2$O$_8$ is thus a quasi-two-dimensional frustrated bilayer triangular lattice of $S=1$ dimers. The wave vector dependent scattering intensity confirms the proposed $S=1$ dimer bond. Temperature dependent measurements of the magnetic excitations indicate the presence of both singlet-triplet and thermally activated triplet-quintet excitations.

 20. Ferromagnetic transition temperature enhancement in (Ga,Mn)As semiconductors by carbon codoping

  E-Print Network [OSTI]

  Jungwirth, T.; Masek, J.; Sinova, Jairo; MacDonald, AH.

  2003-01-01

  We present a theoretical study of (Ga,Mn)(As,C) diluted magnetic semiconductors with high C acceptor density that combines insights from phenomenological model and microscopic approaches. A tight-binding coherent-potential approximation is used...

 1. Decay of neutron-rich Mn nuclides and deformation of heavy Fe isotopes

  E-Print Network [OSTI]

  M. Hannawald; T. Kautzsch; A. Woehr; W. B. Walters; K. -L. Kratz; V. N. Fedoseyev; V. L. Mishin; W. Boehmer; B. Pfeiffer; V. Sebastian; Y. Jading; U. Koester; J. Lettry; H. L. Ravn; the ISOLDE Collaboration

  1998-12-21

  The use of chemically selective laser ionization combined with beta-delayed neutron counting at CERN/ISOLDE has permitted identification and half-life measurements for 623-ms Mn-61 up through 14-ms Mn-69. The measured half-lives are found to be significantly longer near N=40 than the values calculated with a QRPA shell model using ground-state deformations from the FRDM and ETFSI models. Gamma-ray singles and coincidence spectroscopy has been performed for Mn-64 and Mn-66 decays to levels of Fe-64 and Fe-66, revealing a significant drop in the energy of the first 2+ state in these nuclides that suggests an unanticipated increase in collectivity near N=40.

 2. Quantum Chemical Study of Arsenic (III, V) Adsorption on Mn-Oxides

  E-Print Network [OSTI]

  Sparks, Donald L.

  sites under simulated acidic pH conditions. Therefore, we propose that As(V) adsorption inhibits As(III) oxidation by blocking adsorption sites. Under simulated acidic pH conditions, Mn(IV) sites exhibited

 3. Combining sedimentological, trace metal (Mn, Mo) and molecular evidence for reconstructing past water-column

  E-Print Network [OSTI]

  Gilli, Adrian

  Combining sedimentological, trace metal (Mn, Mo) and molecular evidence for reconstructing past online 22 June 2013 Abstract Here, we present sedimentological, trace metal, and molecular evidence underscores the value of combining sedimentological, geochemical, and microbiological approaches

 4. Magnetism of NiMn2O4-Fe3O4 spinel interfaces

  E-Print Network [OSTI]

  Nelson-Cheeseman, B. B.

  2007-01-01

  2 O 4 Fe 3 O 4 spinel interfaces B. B. Nelson-Cheeseman,isostructural spinel-spinel interface of NiMn 2 O 4 (NMO)Feis preserved, both bulk and interface sensitive measurements

 5. Hydrothermal synthesis of Mn vanadate nanosheets and visible-light photocatalytic performance for the degradation of methyl blue

  SciTech Connect (OSTI)

  Pei, L.Z. Xie, Y.K.; Pei, Y.Q.; Jiang, Y.X.; Yu, H.Y.; Cai, Z.Y.

  2013-07-15

  Graphical abstract: - Highlights: Mn vanadate nanosheets have been synthesized by simple hydrothermal process. The formation of Mn vanadate nanosheets can be controlled by growth conditions. Mn vanadate nanosheets exhibit good photocatalytic activities for methyl blue. - Abstract: Mn vanadate nanosheets have been synthesized via a facile hydrothermal route using ammonium metavanadate and Mn acetate as the raw materials, polyvinyl pyrrolidone (PVP) as the surfactant. X-ray diffraction (XRD) shows that the Mn vanadate nanosheets are composed of monoclinic MnV{sub 2}O{sub 6} phase. Scanning electron microscopy (SEM) observation indicates that the nanosheets have the average thickness of about 50 nm, length of 210 ?m and width of 800 nm to 2 ?m. The growth process of the Mn vanadate nanosheets has also been discussed based on the analysis of the roles of the growth conditions on the formation of the Mn vanadate nanosheets. The nanosheets show good photocatalytic activities for the degradation of methylene blue (MB) under visible light irradiation. About 72.96% MB can be degraded after visible light irradiation for 1 h over 10 mg Mn vanadate nanosheets in 10 mL MB solution with the concentration of 10 mg L{sup ?1}.

 6. Magnetic Order and Ferroelectricity in RMnO3 Multiferroic Manganites: Coupline Between R- and Mn-spins

  SciTech Connect (OSTI)

  Aliouane, N.; Prokhnenko, O; Feyerherm, R; Mostovoy, M; Strempfer, J; Habicht, K; Rule, K; Dudzik, E; Wolter, A; et. al.

  2008-01-01

  Combining polarized and unpolarized neutron scattering techniques with x-ray resonant magnetic scattering we have studied the coupling between the Mn- and R-spin-ordering in the multiferroic RMnO3, R = Tb and Dy. Polarized neutron diffraction reveals the moment orientation associated with the various modes describing the complex magnetic ordering observed in TbMnO3, while neutron diffraction in high magnetic fields allows the identification of the origin (Mn versus Tb) of the various modes. In this way we identify significant Cx and Fz contributions from Tb arising from the coupling of Tb moments to the Mn cycloidal ordering. The x-ray studies give further insight into this coupling. In the ferroelectric phase, both TbMnO3 and DyMnO3 show an induced ordering of the R-ion with a propagation vector clamped to the Mn ordering. While in TbMnO3 this clamping leads to a ground state in which the two propagation vectors tTb and tMn obey the relation 3tTb-tMn = 1, in DyMnO3 the ferroelectric polarization is effectively enhanced. The theoretical analysis of these effects not only explains the observed behavior for R = Tb and Dy but can also be applied to understand the Mn-R interaction in the related compounds with R = Gd and Ho. Finally we show both experimentally and theoretically how the Mn-R coupling can enhance the ferroelectric polarization in this manganite's multiferroics.

 7. Magnetic properties and loss separation in iron-silicone-MnZn ferrite soft magnetic composites

  SciTech Connect (OSTI)

  Wu, Shen; Sun, Aizhi; Xu, Wenhuan; Zou, Chao; Yang, Jun; Dong, Juan [School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing (China)

  2013-12-16

  This paper investigates the magnetic and structural properties of iron-based soft magnetic composites coated with silicone-MnZn ferrite hybrid. The organic silicone resin was added to improve the flexibility of the insulated iron powder and causes better adhesion between particles to increase the mechanical properties. Scanning electron microscopy and distribution maps show that the iron particle surface is covered with a thin layer of silicone-MnZn ferrite. Silicone-MnZn ferrite coated samples have higher permeability when compared with the non-magnetic silicone resin coated compacts. The real part of permeability increases by 34.18% when compared with the silicone resin coated samples at 20 kHz. In this work, a formula for calculating the total loss component by loss separation method is presented and finally the different parts of total losses are calculated. The results show that the eddy current loss coefficient is close to each other for the silicone-MnZn ferrite, silicone resin and MnZn ferrite coated samples (0.0078MnZn ferrite coated sample (k{sub 2} =1.4058) in comparison with other samples.

 8. The structure of the Caenorhabditis elegans manganese superoxide dismutase MnSOD-3-azide complex

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Hunter, Gary J.; Trinh, Chi H.; Bonetta, Rosalin; Stewart, Emma E.; Cabelli, Diane E.; Hunter, Therese

  2015-08-27

  C. elegans MnSOD-3 has been implicated in the longevity pathway and its mechanism of catalysis is relevant to the aging process and carcinogenesis. The structures of MnSOD-3 provide unique crystallographic evidence of a dynamic region of the tetrameric interface (residues 4154). We have determined the structure of the MnSOD-3-azide complex to 1.77- resolution. The analysis of this complex shows that the substrate analog, azide, binds end-on to the manganese center as a sixth ligand and that it ligates directly to a third and new solvent molecule also positioned within interacting distance to the His30 and Tyr34 residues of the substratemoreaccess funnel. This is the first structure of a eukaryotic MnSOD-azide complex that demonstrates the extended, uninterrupted hydrogen-bonded network that forms a proton relay incorporating three outer sphere solvent molecules, the substrate analog, the gateway residues, Gln142, and the solvent ligand. This configuration supports the formation and release of the hydrogen peroxide product in agreement with the 5-6-5 catalytic mechanism for MnSOD. The high product dissociation constant k? of MnSOD-3 reflects low product inhibition making this enzyme efficient even at high levels of superoxide.less

 9. Soil Science Society of America Journal This work was presented at the 12th North American Forest Soils Conference, Whitefish, MT, 1620

  E-Print Network [OSTI]

  Martin, Timothy

  Soils Conference, Whitefish, MT, 1620 June 2013, in the Production Systems for Biomass and Bioenergy silvicultural practices used, and when combined with suitable site preparation techniques and the deployment fourfold higher aboveground pine biomass than the C treatment (7.7 Mg ha-1); the untreated CF (17.9 Mg ha-1

 10. NEAFS Y-mtDNA Workshop (Butler and Coble) November 1, 2006 http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/training.htm 1

  E-Print Network [OSTI]

  NEAFS Y-mtDNA Workshop (Butler and Coble) November 1, 2006 http://www.cstl.nist.gov/biotech textbook (now in its 2nd Edition) STRBase website: http://www.cstl.nist.gov/biotech/strbase/ Family: wife Terilynne and 6 children Hobbies: reading and writing http://www.cstl.nist.gov/biotech

 11. Comment on ``A modified leapfrog scheme for shallow water equations'' by Wen-Yih Sun and Oliver M.T. Sun

  E-Print Network [OSTI]

  Williams, Paul

  Commentary Comment on ``A modified leapfrog scheme for shallow water equations'' by Wen-Yih Sun and Oliver M.T. Sun Paul D. Williams Department of Meteorology, University of Reading, UK a r t i c l e i n f integration of the shallow-water equa- tions using the leapfrog time-stepping scheme [Sun Wen-Yih, Sun Oliver

 12. ROLE OF TRIVALENT Mn IN OXIDATION OF ORGANIC MATTER Christopher J. Matocha and D.L. Sparks

  E-Print Network [OSTI]

  Sparks, Donald L.

  organic matter^ M AT E R I A L S A N D M E T H O D S Reactivity studies of solid Mn(lll,IV) (hydr) oxide of available Mn(lli). R E S U L T S No correlation existed between the initial reductive dissolution ratesROLE OF TRIVALENT Mn IN OXIDATION OF ORGANIC MATTER Christopher J. Matocha and D.L. Sparks Dept

 13. Large scale and fast synthesis of multiferroic TbMn{sub 2}O{sub 5} single-crystalline nanorods

  SciTech Connect (OSTI)

  An, Xiaoxin; Wang, You; Deng, Jinxia; Chen, Jun, E-mail: junchen@ustb.edu.cn; Xing, Xianran, E-mail: xing@ustb.edu.cn

  2014-03-01

  Graphical abstract: - Highlights: Pure TbMn{sub 2}O{sub 5} phase was synthesized in a wide temperature range for a short time. Smooth and uniform single-crystalline nanorods were obtained. The element Mn in TbMn{sub 2}O{sub 5} exhibits a mix Mn{sup 3+/4+} valence state with an average value of 3.5+, and the element Tb exhibits Tb{sup 3+}. - Abstract: Crystalline multiferroic TbMn{sub 2}O{sub 5} nanorods were successfully synthesized by a facile and scalable molten salt synthesis with NaClNa{sub 2}SO{sub 4} eutectic salts used in the temperature range of 750900 C for only 2 h. The obtained TbMn{sub 2}O{sub 5} could be indexed to an orthorhombic phase by the results of XRD patterns. Scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), combined with high-resolution TEM (HRTEM), selected area electron diffraction (SAED), and EDS, have been employed to investigate the morphology, size, crystallinity, structure, and composition of the as-synthesized TbMn{sub 2}O{sub 5} nanorods. The TbMn{sub 2}O{sub 5} product exhibits smooth, uniform and crystalline nanorods with diameters of 3070 nm, and length of varying from 3 to 6 ?m. The results of X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analysis indicate that the elements Mn and Tb in TbMn{sub 2}O{sub 5} exhibit Mn{sup 3+/4+} and Tb{sup 3+}, respectively. The magnetic properties of the as-prepared TbMn{sub 2}O{sub 5} nanorods have been also characterized by physical properties measurement system (PPMS)

 14. Electron scattering mechanisms in Cu-Mn films for interconnect applications

  SciTech Connect (OSTI)

  Misjk, F.; Nagy, K. H.; Radnczi, G.; Lobotka, P.

  2014-08-28

  Electrical properties and corresponding structural features of Cu-Mn alloy films with potential application as barrier and interconnect layers were studied. Cu-Mn films were deposited by DC magnetron sputtering at room temperature on SiO{sub 2} substrates. Electrical resistivity measurements were made as a function of film composition and temperature. The specific resistivity varies linearly with the Mn content showing a maximum of 205???cm at 80 at. % Mn. The temperature coefficient of resistance (TCR) of all alloy films is low, showing non-metallic conductivity for most compositions. Also a minimum TCR has been observed in the 4080 at. % Mn range which was attributed to a magnetic transformation around 200300?K. Electrical resistivity measurements are correlated with the film structure revealed by transmission electron microscopy to clarify the phase regions throughout the composition range. In the 2040 at. % and 7080 at. % Mn ranges, two-phase structures were identified, where Cu- or Mn-rich solid solution grains were surrounded by a thin amorphous covering layer. Based on the revealed phase regions and morphologies electron scattering mechanisms in the system were evaluated by combining the Matthiessen's rule and the Mayadas-Schatzkes theory. Grain boundary reflectivity coefficients (r?=?0.60.8) were calculated from fitting the model to the measurements. The proposed model indicates that, in a binary system, the special arrangement of the two phases results in new scattering mechanisms. The results are of value in optimizing the various parameters needed to produce a suitable barrier layer.

 15. Properties of Ga{sub 1-x}Mn{sub x}As with high x (>0.1)

  SciTech Connect (OSTI)

  Chiba, D.; Yu, K. M.; Walukiewicz, W.; Nishitani, Y.; Matsukura, F.; Ohno, H.

  2008-04-01

  We have investigated the magnetic and the crystalline properties of a set of Ga{sub 1-x}Mn{sub x}As layers with high nominal Mn compositions (x=0.101-0.198). Magnetization measurements and combined channeling Rutherford backscattering (c-RBS) and particle induced x-ray emission (c-PIXE) measurements have been performed to determine the effective Mn composition x{sub eff} and the fraction of Mn atoms at various lattice sites. Here, x{sub eff} determined from magnetization measurements, which increases with increasing x, is consistent with the results determined from c-RBS-PIXE measurements.

 16. Disordered electronic and magnetic systems - transition metal (Mn) and rare earth (Gd) doped amorphous group IV semiconductors (C, Si, Ge)

  E-Print Network [OSTI]

  Zeng, Li

  2007-01-01

  a test bed for simple spintronic devices. (In, Mn)As and (in novel electronic and spintronic materials have drawnpotential applications as spintronic materials. While many

 17. Electronic structure study of the magnetoresistance material CaCu3Mn4O12 by LSDA and LSDAU

  E-Print Network [OSTI]

  Gong, Xingao

  -like orbitals (dxy ,dyz , and dxz are almost full-filled, while the spin-up eg-like orbitals (d3z2 r2 and dx2 y2 of Mn3 (t2g 3 eg 1 ) and Mn4 (t2g 3 eg 0 ). Three spin- polarized d electrons in the t2g orbital of Mn3 and Mn4 cations form an inert spin core S 3/2, and the last one eg electron is itinerant. The eg electron

 18. Structural and magnetic characterization of La{sub 0.8}Sr{sub 0.2}MnO{sub 3} nanoparticles prepared via a facile microwave-assisted method

  SciTech Connect (OSTI)

  Moradi, J.; Ghazi, M.E.; Ehsani, M.H.; Kameli, P.

  2014-07-01

  Nanoparticles of La{sub 0.8}Sr{sub 0.2}MnO{sub 3} (LSMO) with different particle sizes are synthesized by a very fast, inexpensive, reproducible, and environmentally friendly method: the microwave irradiation of the corresponding mixture of nitrates. The structural and magnetic properties of the samples are investigated by the X-Ray diffraction (XRD), Fourier transform infra-red (FT-IR) spectroscopy, field-emission scanning electron microscopy (FE-SEM), transmission electron microscopy (TEM), and magnetic (DC magnetization and AC susceptibility) measurements. The XRD study coupled with the Rietveld refinement show that all samples crystallize in a rhombohedral structure with the space group of R?3C. The FT-IR spectroscopy and FE-SEM images indicate formation of the perovskite structure of LSMO. The DC magnetization measurements confirm the decrease in the particle size effects on the magnetic properties, e.g. reduction in the ferromagnetic (FM) moment and increase in the surface spin disorder. Magnetic dynamics of the samples studied by AC magnetic susceptibility shows that the magnetic behavior of the nanometer-sized samples is well-described by the Vogel-Fulcher and critical slowing down laws. Strong interaction between magnetic nanoparticles of LSMO was detected by fitting the experimental data with the mentioned models. - Graphical abstract: Temperature dependence of the magnetization M(T) was measured in the zero-field-cooling (ZFC) and field-cooling (FC) modes at the applied magnetic field of 100 Oe for the La{sub 0.8}Sr{sub 0.2}MnO{sub 3} with different size prepared via a facile microwave-assisted method. - Highlights: Nanoparticles of La{sub 0.8}Sr{sub 0.2}MnO{sub 3} were synthesized by the microwave irradiation process. The structural studies show that all samples crystallize in a rhombohedral structure with space group of R?3C. The DC magnetic studies confirm tuning of the magnetic properties due to the particle size effects. Magnetic dynamic studied by AC magnetic susceptibility indicate strong interaction between magnetic nanoparticles.

 19. Enhanced ferromagnetic order in Sr{sub 4}Mn{sub 3}O{sub 3}(GeO{sub 4}){sub 3} featuring canted [MnO{sub 4}]{sub ?} spin chains of mixed-valent Mn(III)/Mn(IV). Aliovalent substitution of the Sr{sub 4?x}Ln{sub x}Mn{sup III}{sub 2+x}Mn{sup IV}{sub 1?x}O{sub 3}(GeO{sub 4}){sub 3} solid-solution

  SciTech Connect (OSTI)

  West, J. Palmer; Sulejmanovic, Dino; Becht, Gregory; He, Jian; Hitchcock, Dale; Yan, Yonggao; Hwu, Shiou-Jyh

  2013-10-15

  Crystals of Sr{sub 4?x}Ln{sub x}Mn{sub 3}O{sub 3}(GeO{sub 4}){sub 3} (x=0; x?0.15 for Ln=La, Pr, Nd, Sm. Eu, Gd, Dy; x?0.3 for Ln=Gd) were isolated upon using high-temperature, solid-state methods in molten-salt media. These compounds are isostructural with the previously reported Na{sub 3}LnMn{sub 3}O{sub 3}(AsO{sub 4}){sub 3} (Ln=La, Sm, Gd) series that contains the same [MnO{sub 4}]{sub ?} spin chains. The synthesis of the Sr{sub 4}Mn{sub 3}O{sub 3}(GeO{sub 4}){sub 3} (x=0) phase was carried out by a double aliovalent substitution with respect to the Sr{sup 2+} and Ge{sup 4+} ions that replace Na{sup +}/Ln{sup 3+} and As{sup 5+} in Na{sub 3}LnMn{sub 3}O{sub 3}(AsO{sub 4}){sub 3}, respectively. The title series contains mixed-valent Mn(III)/Mn(IV) and shows a limited range of solid solution, both of which were not observed in the previously reported Na{sub 3}LnMn{sub 3}O{sub 3}(AsO{sub 4}){sub 3} series. To form the Sr{sub 4?x}Ln{sub x}Mn{sub 3}O{sub 3}(GeO{sub 4}){sub 3} solid solution, one of the Sr{sup 2+} sites, i.e., the original Ln-site in Na{sub 3}LnMn{sub 3}O{sub 3}(AsO{sub 4}){sub 3}, is partially substituted by Ln{sup 3+} in a statistical disorder of Sr{sub 1?x}/Ln{sub x}. Initial magnetic investigations of selected derivatives reveal higher ferromagnetic ordering temperatures than those reported for the Na{sub 3}LnMn{sub 3}O{sub 3}(AsO{sub 4}){sub 3} series, presumably attributed to a lesser degree of canting as a result of introducing non-JahnTeller Mn{sup 4+} ions. Also intriguing is the observation of multiple anomalies at low temperatures which appear to be of electronic origins. - Graphical abstract: Sr{sub 4?x}Ln{sub x}Mn(III){sub 2+x}Mn(IV){sub 1?x}O{sub 3}(GeO{sub 4}){sub 3}. Display Omitted - Highlights: Double aliovalent substitution: Sr{sub 4}Mn{sub 3}O{sub 3}(GeO{sub 4}){sub 3} with respect to Na{sub 3}LnMn{sub 3}O{sub 3}(AsO{sub 4}){sub 3}. Solid solution with respect to statistical disorder of Sr{sub 1?x}Ln{sub x} in one of the two Sr sites. Mn{sup 3+}/Mn{sup 4+} magnetic ions are spatially arranged in a triangular kagom fashion. Enhanced ferromagnetic ordering attributed to doping non-JahnTeller Mn{sup 4+}.

 20. Comparison of LiMnPO4 made by Combustion and Hydrothermal Syntheses

  SciTech Connect (OSTI)

  Chen, Jiajun; Doeff, Marca M.; Wang, Ruigang

  2008-05-15

  Among the olivine-structured metal phosphate family, LiMnPO{sub 4} exhibits a high discharge potential (4V), which is still compatible with common electrolytes, making it interesting for use in the next generation of Li ion batteries. The extremely low electronic conductivity of this material severely limits its electrochemical performance, however. One strategy to overcome this limitation is to make LiMnPO{sub 4} nanoparticulate to decrease the diffusion distance. Another is to add a carbon or other conductive coating in intimate contact with the nanoparticles of the main phase, as is commonly done with LiFePO{sub 4}. The electrochemical performance of LiFePO{sub 4} is highly dependent on the quality of the carbon coatings on the particles [1-2], among other variables. Combustion synthesis allows the co-synthesis of nanoparticles coated with carbon in one step. Hydrothermal synthesis is used industrially to make LiFePO{sub 4} cathode materials [3] and affords a good deal of control over purity, crystallinity, and particle size. A wide range of olivine-structured materials has been successfully prepared by this technique [4], including LiMnPO{sub 4} in this study. In this paper, we report on the new synthesis of nano-LiMnPO{sub 4} by a combustion method. The purity is dependent upon the conditions used for synthesis, including the type of fuel and precursors that are chosen. The fuel to nitrate ratio influences the combustion temperature, which determines the type and amount of carbon found in the LiMnPO{sub 4} composites. This can further be modified by use of carbon structural modifiers added during a subsequent (optional) calcination step. Figure 1 shows a transmission electron microscopy (TEM) image of the spherical nano-sized LiMnPO{sub 4} particles typically formed by combustion synthesis. The average particle size is around 30 nm, in agreement with values obtained by the Rietveld refinement of XRD patterns. The small size of the particles cause the peak broadening evident in the pattern of combustion formed LiMnPO{sub 4}, shown in Figure 2. Figure 2 also shows a pattern of hydrothermally prepared LiMnPO{sub 4}, which is sub-micron in size. In this presentation, we will show how the crystallographic parameters, particle size, particle morphology, and carbon content and structure impact the electrochemical properties of the LiMnPO{sub 4}/C composites produced by these methods.

 1. Comparison of LiMnPO4 made by Combustion and Hydrothermal Syntheses

  SciTech Connect (OSTI)

  Chen, Jiajun; Doeff, Marca M.; Wang, Ruigang

  2008-10-12

  Among the olivine-structured metal phosphate family, LiMnPO{sub 4} exhibits a high discharge potential (4V), which is still compatible with common electrolytes, making it interesting for use in the next generation of Li ion batteries. The extremely low electronic conductivity of this material severely limits its electrochemical performance, however. One strategy to overcome this limitation is to make LiMnPO{sub 4} nanoparticulate to decrease the diffusion distance. Another is to add a carbon or other conductive coating in intimate contact with the nanoparticles of the main phase, as is commonly done with LiFePO{sub 4}. The electrochemical performance of LiFePO{sub 4} is highly dependent on the quality of the carbon coatings on the particles, among other variables. Combustion synthesis allows the co-synthesis of nanoparticles coated with carbon in one step. Hydrothermal synthesis is used industrially to make LiFePO{sub 4} cathode materials and affords a good deal of control over purity, crystallinity, and particle size. A wide range of olivine-structured materials has been successfully prepared by this technique, including LiMnPO{sub 4} in this study. In this paper, we report on the new synthesis of nano-LiMnPO{sub 4} by a combustion method. The purity is dependent upon the conditions used for synthesis, including the type of fuel and precursors that are chosen. The fuel to nitrate ratio influences the combustion temperature, which determines the type and amount of carbon found in the LiMnPO{sub 4} composites. This can further be modified by use of carbon structural modifiers added during a subsequent (optional) calcination step. Figure 1 shows a transmission electron microscopy (TEM) image of the spherical nano-sized LiMnPO{sub 4} particles typically formed by combustion synthesis. The average particle size is around 30 nm, in agreement with values obtained by the Rietveld refinement of XRD patterns. The small size of the particles cause the peak broadening evident in the pattern of combustion formed LiMnPO{sub 4}, shown in Figure 2. Figure 2 also shows a pattern of hydrothermally prepared LiMnPO{sub 4}, which is sub-micron in size. In this presentation, we will show how the crystallographic parameters, particle size, particle morphology, and carbon content and structure impact the electrochemical properties of the LiMnPO{sub 4}/C composites produced by these methods.

 2. Disorder dependent half-metallicity in Mn{sub 2}CoSi inverse Heusler alloy

  SciTech Connect (OSTI)

  Singh, Mukhtiyar; Saini, Hardev S.; Thakur, Jyoti; Reshak, Ali H.; Kashyap, Manish K.

  2013-12-15

  Heusler alloys based thin-films often exhibit a degree of atomic disorder which leads to the lowering of spin polarization in spintronic devices. We present ab-initio calculations of atomic disorder effects on spin polarization and half-metallicity of Mn{sub 2}CoSi inverse Heusler alloy. The five types of disorder in Mn{sub 2}CoSi have been proposed and investigated in detail. The A2{sub a}-type and B2-type disorders destroy the half-metallicity whereas it sustains for all disorders concentrations in DO{sub 3a}- and A2{sub b}-type disorder and for smallest disorder concentration studied in DO{sub 3b}-type disorder. Lower formation energy/atom for A2{sub b}-type disorder than other four disorders in Mn{sub 2}CoSi advocates the stability of this disorder. The total magnetic moment shows a strong dependence on the disorder and the change in chemical environment. The 100% spin polarization even in the presence of disorders explicitly supports that these disorders shall not hinder the use of Mn{sub 2}CoSi inverse Heusler alloy in device applications. - Graphical abstract: Minority-spin gap (E{sub g?}) and HM gap (E{sub sf}) as a function of concentrations of various possible disorder in Mn{sub 2}CoSi inverse Heusler alloy. The squares with solid line (black color)/dotted line (blue color)/dashed line (red color) reperesents E{sub g?} for DO{sub 3a}-/DO{sub 3b}-/A2{sub b}-type disorder in Mn{sub 2}CoSi and the spheres with solid line (black color)/dottedline (blue color)/dashed line (red color) represents E{sub sf} for DO{sub 3a}-/DO{sub 3b}-/A2{sub b}-type disorder in Mn{sub 2}CoSi. - Highlights: The DO{sub 3}- and A2-type disorders do not affect the half-metallicity in Mn{sub 2}CoSi. The B2-type disorder solely destroys half-metallicity in Mn{sub 2}CoSi. The A2-type disorder most probable to occur out of all three types. The total spin magnetic moment strongly depends on the disorder concentrations.

 3. High-Resolution Structure of the Photosynthetic Mn4Ca Catalyst from X-ray Spectroscopy

  SciTech Connect (OSTI)

  Yachandra, Vittal; Yano, Junko; Kern, Jan; Pushkar, Yulia; Sauer, Kenneth; Glatzel, Pieter; Bergmann, Uwe; Messinger, Johannes; Zouni, Athina; Yachandra, Vittal K.

  2007-08-01

  The application of high-resolution X-ray spectroscopy methods to study the photosynthetic water oxidizing complex, which contains a unique hetero-nuclear catalytic Mn4Ca cluster, are described. Issues of X-ray damage especially at the metal sites in the Mn4Ca cluster are discussed. The structure of the Mn4Ca catalyst at high-resolution which has so far eluded attempts of determination by X-ray diffraction, EXAFS and other spectroscopic techniques has been addressed using polarized EXAFS techniques applied to oriented PS II membrane preparations and PS II single crystals. A review of how the resolution of traditional EXAFS techniques can be improved, using methods such as range-extended EXAFS is presented, and the changes that occur in the structure of the cluster as it advances through the catalytic cycle are described. X-ray absorption and emission techniques (XANES and K? emission) have been used earlier to determine the oxidation states of the Mn4Ca cluster, and in this report we review the use of X-ray resonant Raman spectroscopy to understand the electronic structure of the Mn4Ca cluster as it cycles through the intermediate S-states.

 4. //exeCutivesummary This report synthesizes historical evidence into a picture of how Coyote Creek looked and functioned

  E-Print Network [OSTI]

  South Babb Creek Laguna Socayre Norwood Creek Thompson Creek Upper Silver Creek Tulare Hill Laguna Seca

 5. Improvements in the M-T relation and mass function and the measured Omega_m through clusters evolution

  E-Print Network [OSTI]

  A. Del Popolo

  2003-09-05

  In this paper, I revisit the constraints obtained by several authors (Reichart et al. 1999; Eke et al. 1998; Henry 2000) on the estimated values of Omega_m, n and sigma_8 in the light of recent theoretical developments: 1) new theoretical mass functions (Sheth & Tormen 1999, Sheth, Mo & Tormen 1999, Del Popolo 2002b); 2) a more accurate mass-temperature relation, also determined for arbitrary Omega_m and Omega_{\\Lambda} (Voit 2000, Pierpaoli et al. 2001, Del Popolo 2002a). Firstly, using the quoted improvements, I re-derive an expression for the X-ray Luminosity Function (XLF), similarly to Reichart et al. (1999), and then I get some constraints to \\Omega_m and n, by using the ROSAT BCS and EMSS samples and maximum-likelihood analysis. Then I re-derive the X-ray Temperature Function (XTF), similarly to Henry (2000) and Eke et al. (1999), re-obtaining the constraints on Omega_m, n, sigma_8. Both in the case of the XLF and XTF, the changes in the mass function and M-T relation produces an increase in Omega_m of \\simeq 20% and similar results in sigma_8 and n.

 6. Electronic structural and magnetic properties of Mn{sub 5}Ge{sub 3} clusters

  SciTech Connect (OSTI)

  Yuan, H. K.; Chen, H. Kuang, A. L.; Tian, C. L.; Wang, J. Z.

  2013-11-28

  Theoretical understanding of the stability, ferromagnetism, and spin polarization of Mn{sub 5}Ge{sub 3} clusters has been performed by using the density functional theory with generalized gradient approximation for exchange and correlation. The magnetic moments and magnetic anisotropy energy (MAE) have been calculated for both bulk and clusters, and the enhanced magnetic moment as well as the enlarged MAE have been identified in clusters. The most attractive achievement is that Mn{sub 5}Ge{sub 3} clusters show a fine half-metallic character with large energy scales. The present results may have important implications for potential applications of small Mn{sub 5}Ge{sub 3} clusters as both emerging spintronics and next-generation data-storage technologies.

 7. Ferromagnetism and the electronic band structure in (Ga,Mn)(Bi,As) epitaxial layers

  SciTech Connect (OSTI)

  Yastrubchak, O., E-mail: yastrub@hektor.umcs.lublin.pl [Institute of Physics, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Pl. M. Curie-Sk?odowskiej 1, 20-031 Lublin (Poland); Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences, 41 pr. Nauki, 03028 Kyiv (Ukraine); Sadowski, J. [MAX-IV Laboratory, Lund University, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund (Sweden); Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warsaw (Poland); Gluba, L.; ?uk, J.; Kulik, M. [Institute of Physics, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Pl. M. Curie-Sk?odowskiej 1, 20-031 Lublin (Poland); Domagala, J. Z.; Andrearczyk, T.; Wosinski, T. [Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Al. Lotnikow 32/46, 02-668 Warsaw (Poland); Rawski, M. [Analytical Laboratory, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Pl. M. Curie-Sk?odowskiej 3, 20-031 Lublin (Poland)

  2014-08-18

  Impact of Bi incorporation into (Ga,Mn)As layers on their electronic- and band-structures as well as their magnetic and structural properties has been studied. Homogenous (Ga,Mn)(Bi,As) layers of high structural perfection have been grown by the low-temperature molecular-beam epitaxy technique. Post-growth annealing treatment of the layers results in an improvement of their structural and magnetic properties and an increase in the hole concentration in the layers. The modulation photoreflectance spectroscopy results are consistent with the valence-band model of hole-mediated ferromagnetism in the layers. This material combines the properties of (Ga,Mn)As and Ga(Bi,As) ternary compounds and offers the possibility of tuning its electrical and magnetic properties by controlling the alloy composition.

 8. A Complete Solution Classification and Unified Algorithmic Treatment for the One- and Two-Step Asymmetric S-Transverse Mass (MT2) Event Scale Statistic

  E-Print Network [OSTI]

  Joel W. Walker

  2014-08-29

  The MT2 or "s-transverse mass" statistic was developed to associate a parent mass scale to a missing transverse energy signature, given that escaping particles are generally expected in pairs, while collider experiments are sensitive to just a single transverse momentum vector sum. This document focuses on the generalized extension of that statistic to asymmetric one- and two-step decay chains, with arbitrary child particle masses and upstream missing transverse momentum. It provides a unified theoretical formulation, complete solution classification, taxonomy of critical points, and technical algorithmic prescription for treatment of the MT2 event scale. An implementation of the described algorithm is available for download, and is also a deployable component of the author's selection cut software package AEACuS (Algorithmic Event Arbiter and Cut Selector). Appendices address combinatoric event assembly, algorithm validation, and a complete pseudocode.

 9. Shell Model for Atomistic Simulation of Lithium Diffusion in Mixed Mn/Ti Oxides

  SciTech Connect (OSTI)

  Kerisit, Sebastien N.; Chaka, Anne M.; Droubay, Timothy C.; Ilton, Eugene S.

  2014-10-23

  Mixed Mn/Ti oxides present attractive physicochemical properties such as their ability to accommodate Li for application in Li-ion batteries. In this work, atomic parameters for Mn were developed to extend an existing shell model of the Li-Ti-O system and allow simulations of pure and lithiated Mn and mixed Mn/Ti oxide polymorphs. The shell model yielded good agreement with experimentally-derived structures (i.e. lattice parameters and inter-atomic distances) and represented an improvement over existing potential models. The shell model was employed in molecular dynamics (MD) simulations of Li diffusion in the 11 c direction channels of LixMn1 yTiyO2 with the rutile structure, where 0 ? x ? 0.25 and 0 ? y ? 1. In the infinite dilution limit, the arrangement of Mn and Ti ions in the lattice was found to have a significant effect on the activation energy for Li diffusion in the c channels due to the destabilization of half of the interstitial octahedral sites. Anomalous diffusion was demonstrated for Li concentrations as low as x = 0.125, with a single Li ion positioned in every other c channel. Further increase in Li concentration showed not only the substantial effect of Li-Li repulsive interactions on Li mobility but also their influence on the time dependence of Li diffusion. The results of the MD simulations can inform intrinsic structure-property relationships for the rational design of improved electrode materials for Li-ion batteries.

 10. Conditioning effects on La1-xSrxMnO3-Yttria stabilized Zirconia electrodes for thin-film solid oxide fuel cells

  E-Print Network [OSTI]

  2002-01-01

  x MnO 3 -Yttria Stabilized Zirconia Electrodes for Thin-FilmMnO 3 -yttria stabilized zirconia) were deposited onto dense1.5 h in acetone, using zirconia milling media. The LSM- YSZ

 11. Spectroscopy of jet-cooled AlMn and trends in the electronic structure of the 3d transition metal aluminides

  E-Print Network [OSTI]

  Morse, Michael D.

  Spectroscopy of jet-cooled AlMn and trends in the electronic structure of the 3d transition metal, Utah 84112 (Received 9 May 1994; accepted 28 June 1994) Jet-cooled diatomic AlMn has been

 12. Probing the Mechanism of the Mycobacterium tuberculosis [beta]-Ketoacyl-Acyl Carrier Protein Synthase III mtFabH: Factors Influencing Catalysis and Substrate Specificity

  SciTech Connect (OSTI)

  Brown, Alistair K.; Sridharan, Sudharsan; Kremer, Laurent; Lindenberg, Sandra; Dover, Lynn G.; Sacchettini, James C.; Besra, Gurdyal S.

  2010-11-30

  Mycolic acids are the dominant feature of the Mycobacterium tuberculosis cell wall. These {alpha}-alkyl, {beta}-hydroxy fatty acids are formed by the condensation of two fatty acids, a long meromycolic acid and a shorter C{sub 24}-C{sub 26} fatty acid. The component fatty acids are produced via a combination of type I and II fatty acid synthases (FAS) with FAS-I products being elongated by FAS-II toward meromycolic acids. The {beta}-ketoacyl-acyl carrier protein (ACP) synthase III encoded by mtfabH (mtFabH) links FAS-I and FAS-II, catalyzing the condensation of FAS-I-derived acyl-CoAs with malonyl-acyl carrier protein (ACP). The acyl-CoA chain length specificity of mtFabH was assessed in vitro; the enzyme extended longer, physiologically relevant acyl-CoA primers when paired with AcpM, its natural partner, than with Escherichia coli ACP. The ability of the enzyme to use E. coli ACP suggests that a similar mode of binding is likely with both ACPs, yet it is clear that unique factors inherent to AcpM modulate the substrate specificity of mtFabH. Mutation of proposed key mtFabH residues was used to define their catalytic roles. Substitution of supposed acyl-CoA binding residues reduced transacylation, with double substitutions totally abrogating activity. Mutation of Arg{sup 46} revealed its more critical role in malonyl-AcpM decarboxylation than in the acyl-CoA binding role. Interestingly, this effect was suppressed intragenically by Arg{sup 161} {yields} Ala substitution. Our structural studies suggested that His{sup 258}, previously implicated in malonyl-ACP decarboxylation, also acts as an anchor point for a network of water molecules that we propose promotes deprotonation and transacylation of Cys{sup 122}.

 13. MnPASS System Study Phase 2 Prepared for the Minnesota Department of Transportation by Cambridge Systematics, Inc. with SRF

  E-Print Network [OSTI]

  Minnesota, University of

  will be put in place during construction The Next Opportunity See Cayuga Project materials at: http://www.dot.state.mn.us/metro/projects/cayuga/indexPASS onto the Twin City Highway System Identified a potential MnPASS system Studied cost, operational provide increased trip reliability and user choice in a cost-effective manner (I-394) New lower cost

 14. Ultrathin Spinel LiMn2O4 Nanowires as High Power Cathode Materials for Li-Ion Batteries

  E-Print Network [OSTI]

  Cui, Yi

  Ultrathin Spinel LiMn2O4 Nanowires as High Power Cathode Materials for Li-Ion Batteries Hyun diameters less than 10 nm and lengths of several micrometers. Galvanostatic battery testing showed that Li, lithium ion battery, LiMn2O4 nanowires, high power density, Jahn-Teller distortion T he high energy

 15. Mn3O4-Graphene Hybrid as a High-Capacity Anode Material for Lithium Ion Hailiang Wang,,

  E-Print Network [OSTI]

  Cui, Yi

  Mn3O4-Graphene Hybrid as a High-Capacity Anode Material for Lithium Ion Batteries Hailiang Wang hybrid materials of Mn3O4 nanoparticles on reduced graphene oxide (RGO) sheets for lithium ion battery-cost, and environ- mentally friendly anode for lithium ion batteries. Our growth-on- graphene approach should offer

 16. Iron-based soft magnetic composites with MnZn ferrite nanoparticles coating obtained by solgel method

  E-Print Network [OSTI]

  Volinsky, Alex A.

  Iron-based soft magnetic composites with MnZn ferrite nanoparticles coating obtained by sol nanoparticles to coat iron powder. The nanocrystalline iron powders, with an average particle diameter of 20 nmZn ferrites. MnZn ferrite uniformly coated the surface of the powder particles, resulting in a reduced

 17. Synthesis of MnO{sub 2}-graphene composites with enhanced supercapacitive performance via pulse electrodeposition under supergravity field

  SciTech Connect (OSTI)

  Liu, Tingting; Shao, Guangjie; Ji, Mingtong; Wang, Guiling

  2014-07-01

  A method of pulse electrodeposition under supergravity field was proposed to synthesize MnO{sub 2}-graphene composites. Supergravity is very efficient for promoting mass transfer and decreasing concentration polarization during the electrodeposition process. The synthesis was conducted on our homemade supergravity equipment. The strength of supergravity field depended on the rotating speed of the ring electrode. 3D flower like MnO{sub 2} spheres composed of nanoflakes were acquired when the rotating speed was 3000 rpm. Graphene nanosheets play as a role of conductive substrates for MnO{sub 2} growing. The composites are evaluated as electrode materials for supercapacitors. Electrochemical results show that the maximum specific capacitance of the MnO{sub 2}-graphene composite is 595.7 F g{sup ?1} at a current density of 0.5 A g{sup ?1}. In addition, the composite exhibits excellent cycle stability with no capacitance attenuation after 1000 cycles. The approach provides new ideas for developing supercapacitor electrode materials with high performance. - Graphical abstract: 3D flower like MnO{sub 2} spheres composed of nanoflakes were acquired at 3000 rpm. - Highlights: MnO{sub 2}-graphene composites were prepared by pulse electrodeposition under supergravity. 3D flower like MnO{sub 2} spheres are anchored on the graphene nanosheets. The MnO{sub 2}-graphene electrode exhibits a specific capacitance of 595.7 F g{sup ?1}.

 18. MnO spin-wave dispersion curves from neutron powder diffraction

  SciTech Connect (OSTI)

  Goodwin, Andrew L.; Dove, Martin T.; Tucker, Matthew G.; Keen, David A.

  2007-02-15

  We describe a model-independent approach for the extraction of spin-wave dispersion curves from powder neutron total scattering data. Our approach is based on a statistical analysis of real-space spin configurations to calculate spin-dynamical quantities. The RMCPROFILE implementation of the reverse Monte Carlo refinement process is used to generate a large ensemble of supercell spin configurations from MnO powder diffraction data collected at 100 K. Our analysis of these configurations gives spin-wave dispersion curves for MnO that agree well with those determined independently using neutron triple-axis spectroscopic techniques.

 19. Perpendicularly magnetized {tau}-MnAl (001) thin films epitaxied on GaAs

  SciTech Connect (OSTI)

  Nie, S. H.; Zhu, L. J.; Lu, J.; Pan, D.; Wang, H. L.; Yu, X. Z.; Xiao, J. X.; Zhao, J. H.

  2013-04-15

  Perpendicularly magnetized {tau}-MnAl films have been epitaxied on GaAs (001) by molecular-beam epitaxy. Crystalline quality and magnetic properties of the samples were strongly dependent on growth temperature. The highest coercivity of 10.7 kOe, saturation magnetization of 361.4 emu/cm{sup 3}, perpendicular magnetic anisotropy constant of 13.65 Merg/cm{sup 3}, and magnetic energy product of 4.44 MGOe were achieved. These tunable magnetic properties make MnAl films valuable as excellent and cost-effective alternative for not only high density perpendicular magnetic recording storage and spintronics devices but also permanent magnets.

 20. Graphene in proximity to magnetic insulating LaMnO{sub 3}

  SciTech Connect (OSTI)

  Cheng, Guanghui; Wei, Laiming, E-mail: laiming@ustc.edu.cn, E-mail: cgzeng@ustc.edu.cn; Cheng, Long; Liang, Haixing; Zhang, Xiaoqiang; Li, Hui [Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale (HFNL) and Department of Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026 (China); Yu, Guolin [Shanghai Institute of Technical Physics, Chinese Academy of Science, Shanghai 200083 (China); Zeng, Changgan, E-mail: laiming@ustc.edu.cn, E-mail: cgzeng@ustc.edu.cn [Hefei National Laboratory for Physical Sciences at the Microscale (HFNL) and Department of Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026 (China); International Center for Quantum Design of Functional Materials (ICQD), HFNL, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026 (China); Synergetic Innovation Center of Quantum Information and Quantum Physics, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026 (China)

  2014-09-29

  Proximity to functional substrates may enhance the coupling between the quantum degrees of freedom and thus develop nontrivial quantum effects in graphene. Here, we demonstrate the successful fabrication of graphene in proximity to atomically flat magnetic insulating LaMnO{sub 3} films. The insulating nature of the LaMnO{sub 3} films not only ensures the electronic transport only occur in the graphene layers but also allow them to serve as dielectric layers for gating. Transport measurements reveal anomalous behaviors, including asymmetrical longitudinal magnetoresistivity and nonlinear Hall effect. This work may pave a way toward the realization of intriguing quantum phases in graphene.

 1. Relaxation of photoinduced spins and carriers in ferromagnetic InMnSb films

  SciTech Connect (OSTI)

  Nontapot, K.; Kini, R. N.; Gifford, A.; Merritt, T. R.; Khodaparast, G. A.; Wojtowicz, T.; Liu, X.; Furdyna, J. K. [Department of Physics, Virginia Tech, Blacksburg, Virginia 24061 (United States); Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, 02-668 Warsaw (Poland); Department of Physics, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 46556 (United States)

  2007-04-02

  The authors report time resolved measurements and control of photoinduced spin and carrier relaxations in InMnSb ferromagnetic films with 2% Mn content (grown by low-temperature molecular beam epitaxy) using femtosecond laser pulses, and compare them to analogous measurements on InBeSb and InSb films. In this work, magneto-optical Kerr effect and standard pump-probe techniques provided a direct measure of the photoexcited spin and carrier lifetimes, respectively. They observe decrease in relaxations times in the high laser fluence regime and an absence of temperature dependence of the relaxation times.

 2. Ferromagnetism in Mn Substituted Zirconia: A Density-functional Theory Study

  E-Print Network [OSTI]

  Xingtao Jia; Wei Yang; Minghui Qin; Xinglai Zhang; Mingai Sun; Jianping Li

  2008-09-05

  We study the electronic structure and magnetism of 25% Mn substituted cubic Zirconia (ZrO2) with several homogeneous and heterogeneous doping profiles using density-functional theory calculations. We find that all doping profiles show half-metallic ferromagnetism (HMF), and delta-doping is most energy favorable while homogeneous doping has largest ferromagnetic stabilization energy. Using crystal field theory, we discuss the formation scheme of HMF. Finally, we speculate the potential spintronics applications for Mn doped ZrO2, especially as spin direction controllment.

 3. Structural and tectonic implications of pre-Mt. Simon strata -- or a lack of such -- in the western part of the Illinois basin

  SciTech Connect (OSTI)

  Sargent, M.L. (Illinois State Geological Survey, Champaign, IL (United States))

  1993-03-01

  The discovery of a pre-Mt. Simon lithic arenite (arkose) in southwestern Ohio has lead to reevaluation of many basement tests in the region. Several boreholes in adjacent states have been reexamined by others and are now believed to bottom in the Middle Run Formation. Seismic-reflection sections in western Ohio and Indiana have indicated pre-Mt. Simon basins filled with layered rocks that are interpreted to be Middle Run, however, the pre-Mt. Simon basins and east of Illinois. Samples from Illinois basement tests were reexamined to determine whether they had encountered similar strata. All reported crystalline-basement tests in Illinois show diagnostic igneous textures and mineralogical associations. Coarsely crystalline samples in cores show intergrown subhedral grains of quartz, microcline, and sodic plagioclase. Medium-crystalline rocks in cuttings samples show numerous examples of micrographic intergrowths of quartz and K-feldspar. This texture cannot be authigenically grown in a sediment and probably could not have survived a single cycle of erosion and deposition. Aphanitic rocks show porphyritic and spherulitic textures that are distinctly igneous and would be destroyed by weathering. Substantial relief on the Precambrian crystalline surface in Illinois is postulated for major structural features like the LaSalle Anticlinorium, the Sparta Shelf, the Ste. Genevieve Fault zone, etc. Paleotopographic relief up to 300 m (1,000 feet) is documented from drilling on the western flank of the basin.

 4. Enlarged Mn 3s splitting and room-temperature ferromagnetism in epitaxially grown oxygen doped Mn{sub 2}N{sub 0.86} films

  SciTech Connect (OSTI)

  Meng, M.; Wu, S. X. Ren, L. Z.; Zhou, W. Q.; Wang, Y. J.; Wang, G. L.; Li, S. W.

  2014-11-07

  Single-phase and oxygen doped Mn{sub 2}N{sub 0.86} thin films have been grown on MgO (111) by plasma-assisted molecular beam epitaxy. The films grow under tensile strain and, remarkably, they show ferromagnetic-like interactions at low temperature and ferromagnetic ordering agreed well with the Bloch-law T{sup 3/2} at room-temperature. We further demonstrate the enlarged Mn 3s splitting (6.46?eV) and its possible relation to the observed ferromagnetism. Our study not only provide a strategy for further theoretical work on oxygen doped manganese nitrides, but also shed promising light on utilizing its room-temperature FM property to fabricate spintronic devices.

 5. Microstructures and Mechanical Properties of Compositionally Complex Co-free FeNiMnCr18 FCC Solid Solution Alloy

  SciTech Connect (OSTI)

  Wu, Zhenggang [The University of Tennessee; Bei, Hongbin [ORNL

  2015-01-01

  Recently,a structurally-simplebutcompositionally-complex FeNiCoMnCr highentropyalloywasfoundto haveexcellentmechanicalproperties(e.g.,highstrengthandductility).Tounderstandthepotentialof using highentropyalloysasstructuralmaterialsforadvancednuclearreactorandpowerplants,itis necessary tohaveathoroughunderstandingoftheirstructuralstabilityandmechanicalpropertiesde- gradation underneutronirradiation.ThisrequiresustodevelopasimilarmodelalloywithoutCobe- cause materialwithCowillmakepost-neutron-irradiationtestingdifficult duetotheproductionofthe 60Co radioisotope.Toachievethisgoal,aFCC-structuredsingle-phasealloywithacompositionof FeNiMnCr18 wassuccessfullydeveloped.Thisnear-equiatomicFeNiMnCr18 alloy hasgoodmalleability and itsmicrostructurecanbecontrolledbythermomechanicalprocessing.Byrollingandannealing,the as-cast elongated-grained-microstructureisreplacedbyhomogeneousequiaxedgrains.Themechanical properties (e.g.,strengthandductility)oftheFeNiMnCr18 alloy arecomparabletothoseoftheequiatomic FeNiCoMnCr highentropyalloy.Bothstrengthandductilityincreasewithdecreasingdeformation temperature,withthelargestdifferenceoccurringbetween293and77K.Extensivetwin-bandswhich are bundlesofnumerousindividualtwinsareobservedwhenitistensile-fracturedat77K.Notwin bands aredetectedbyEBSDformaterialsdeformedat293Kandhigher.Theunusualtemperature-de- pendencies ofUTSanduniformelongationcouldbecausedbythedevelopmentofthedensetwin substructure, twin-dislocationinteractionsandtheinteractionsbetweenprimaryandsecondarytwin- ning systemswhichresultinamicrostructurerefinement andhencecauseenhancedstrainhardening and postponednecking.

 6. Observation of Precipitation Evolution in Fe-Ni-Mn-Ti-Al Maraging Steel using Atom Probe Tomography

  SciTech Connect (OSTI)

  Pereloma, E. V.; Stohr, R A; Miller, Michael K; Ringer, S. P.

  2009-01-01

  We describe the full decomposition sequence in an Fe-Ni-Mn-Ti-Al maraging steel during isothermal annealing at 550 C. Following significant pre-precipitation clustering reactions within the supersaturated martensitic solid solution, (Ni,Fe){sub 3}Ti and (Ni,Fe){sub 3}(Al,Mn) precipitates eventually form after isothermal aging for {approx}60 seconds. The morphology of the (Ni,Fe){sub 3}Ti particles changes gradually during aging from predominantly plate-like to rod-like, and, importantly, Mn and Al were observed to segregate to these precipitate/matrix interfaces. The (Ni,Fe){sub 3}(Al,Mn) precipitates occurred at two main locations: uniformly within the matrix and at the periphery of the (Ni,Fe){sub 3}Ti particles. We relate this latter mode of precipitation to the Mn-Al segregation.

 7. Growth of single-crystal {alpha}-MnO{sub 2} nanorods on multi-walled carbon nanotubes

  SciTech Connect (OSTI)

  Chen Yong; Liu Chenguang; Liu Chang; Lu Gaoqing; Cheng Huiming

  2007-11-06

  Single-crystal {alpha}-MnO{sub 2} nanorods were grown on multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) in H{sub 2}SO{sub 4} aqueous solution. The morphology and microstructure of the composites were examined by transmission electron microscopy, high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), X-ray diffractometry and energy dispersive spectroscopy (EDS). The results show that {alpha}-MnO{sub 2} single-crystal nanorods with a mean diameter of 15 nm were densely grown on the surface of MWNTs. Those MWNTs/MnO{sub 2} composites were used as an electrode material for supercapacitors, and it was found that the supercapacitor performance using MWNTs/MnO{sub 2} composites was improved largely compared to that using pure MWNTs and {alpha}-MnO{sub 2} nanorod mechanically mixed with MWNTs.

 8. Bulk and surface half-metallicity: The case of D0{sub 3}-type Mn{sub 3}Ge

  SciTech Connect (OSTI)

  Liu, Hao; Gao, G. Y. Hu, Lei; Ni, Yun; Zu, Fengxia; Zhu, Sicong; Wang, Shuling; Yao, K. L.

  2014-01-21

  Motivated by the experimental realization of D0{sub 22}-type Mn{sub 3}Ge (001) films [Kurt et al. Appl. Phys. Lett. 101, 132410 (2012)] and the structural stability of D0{sub 3}-type Heusler alloy Mn{sub 3}Ge [Zhang et al. J. Phys.: Condens. Matter 25, 206006 (2013)], we use the first-principles calculations based on the full potential linearized augmented plane-wave method to investigate the electronic and magnetic properties of D0{sub 3}-type Heusler alloy Mn{sub 3}Ge and its (001) surface. We show that bulk D0{sub 3}-Mn{sub 3}Ge is a half-metallic ferromagnet with the minority-spin energy gap of 0.52?eV and the magnetic moment of 1.00??{sub B} per formula unit. The bulk half-metallicity is preserved at the pure Mn-terminated (001) surface due to the large exchange split, but the MnGe-terminated (001) surface destroys the bulk half-metallicity. We also reveal that the surface stabilities are comparable between the D0{sub 3}-Mn{sub 3}Ge (001) and the experimental D0{sub 22}-Mn{sub 3}Ge (001), which indicates the feasibility to grow the Mn{sub 3}Ge (001) films with D0{sub 3} phase other than D0{sub 22} one. The surface half-metallicity and stability make D0{sub 3}-Mn{sub 3}Ge a promising candidate for spintronic applications.

 9. Comparison of the crystalline structure, morphology, and magnetic properties of -phase Mn/Cu3Au,,100... ultrathin films by varying the growth temperature

  E-Print Network [OSTI]

  Lin, Minn-Tsong

  Comparison of the crystalline structure, morphology, and magnetic properties of -phase Mn/Cu3Au behaviors in the crystalline structure, morphology, and magnetism. RT-Mn films reveal apparent layer the last de- cade, the pure - and -phase Mn films are prepared by epitaxial growth on single-crystalline

 10. Heteronuclear Mn-Ca/Sr Complexes, and Ca/Sr EXAFS SpectralComparisons with the Oxygen-Evolving Complex of Photosystem II

  SciTech Connect (OSTI)

  Mishra, A.; Yano, J.; Pushkar, Y.; Yachandra, V.K.; Abboud, K.A.; Christou, G.

  2007-12-19

  HeterometallicMn Ca and Mn Sr complexes have been preparedand employed as model complexes for Ca and Sr EXAFS spectral comparisonswith the Oxygen-Evolving Complex (OEC) of Photosystem II (PS II); thesehave revealed similarities that support the presence of at least one Oatom bridge between the Mn and Ca/Sr in the OEC.

 11. Electrodeposition of Mn-Co Alloys on Stainless Steels for SOFC Interconnect Application

  SciTech Connect (OSTI)

  Wu, J. (West Virginia University); Jiang, Y. (West Virginia University); Johnson, C.; Gong, M. (West Virginia University); Liu, X. (West Virginia University)

  2007-09-01

  Chromium-containing ferritic stainless steels are the most popular materials for solid oxide fuel cell (SOFC) interconnect applications because of its oxidation resistance and easy fabrication process. However, excessive scale growth and chromium evaporation will degrade the cell performance. Highly conductive coatings that resist oxide scale growth and chromium evaporation may prevent both of these problems. Mn1.5Co1.5O4 spinel is one of the most promising coatings for interconnect application because of its high conducitivy, good chromium retention capability, as well as good CTE match. Electroplating of alloys or thin film multilayers followed by controlled oxidation to the desired spinel phase offers an additional deposition option. In the present study binary Mn/Co alloys was fabricated by electrodeposition, and polarization curves were used to characterize the cathodic reactions on substrate surface. By controlling the current density precisely, coatings with Mn/Co around 1:1 has been successfully deposited in Mn/Co =10 solutions, SEM and EDX was used to characterize the surface morphology and composition.

 12. LABORATORY EXPERIMENT 11 Determination of microelements (Mn and Cu) in tea leaves

  E-Print Network [OSTI]

  Nazarenko, Alexander

  : Total contents - Mn and Cu in tea leaves by ashing and acid digestion Extractable contents: hot water to determine the total contents of a component, such as a metal element, being measured. On the other hand used will depend on the purpose of the study. For example, it may be that the total content of a metal

 13. Structural characterization of terrestrial microbial Mn oxides from Pinal Creek, AZ

  E-Print Network [OSTI]

  and oxidatively degrade or trans- form numerous organic and inorganic compounds, includ- ing humic and fulvic acids, aromatic hydrocarbons, Cr(III), Co(II), and hydrogen sulfide (Jenne, 1967; Huang, 1991(II)-oxidizing microorganisms in the envi- ronment (Tebo et al., 2004) and upon the much faster rates of Mn(II) oxidation

 14. Correlated chemostratigraphy of Mn-carbonate microbialites (rkt, Hungary) Mrta Polgri a,b,

  E-Print Network [OSTI]

  Mojzsis, Stephen J.

  ) microbialites at the rkt black shale-hosted manganese carbonate ore body (central Hungary) is described microbialites mostly behaved as an open system during deposition of black shale under early diagenetic reduction under an oxic water column; more equant types occur at the contact zone of black shale and Mn

 15. In Vitro Study on MgeSneMn Alloy as Biodegradable Metals Zhen Zhen1)

  E-Print Network [OSTI]

  Zheng, Yufeng

  for Advanced Interdisciplinary Studies, Peking University, Beijing 100871, China 2) Biomedical Engineering condition) in Hank's solution. Blood compatibility evaluation suggested that Mge3Sne0.5Mn alloy had improve the corrosion resistance, for its high hydrogen overvoltage[22] . In physiology, Sn is a trace

 16. Optical properties of metallic (III, Mn)V ferromagnetic semiconductors in the infrared to visible range

  E-Print Network [OSTI]

  Hankiewicz, EM; Jungwirth, T.; Dietl, T.; Timm, C.; Sinova, Jairo.

  2004-01-01

  We report on a study of the ac conductivity and magneto-optical properties of metallic ferromagnetic (III, Mn)V semiconductors in the infrared to visible spectrum at zero temperature. Our analysis is based on the successful kinetic exchange model...

 17. Effect of carbon doping on electronic transitions in Mn5Ge3 N. Stojilovic,1,a)

  E-Print Network [OSTI]

  Dordevic, Sasha V.

  these compounds promising candidates for spin injectors for potential spintronics applications. The resistivity mismatch between a metal and a semicon- ductor. Therefore, for spintronics applications, finding a compound is now being considered for use in spintronics applications.4 However, pure Mn5Ge3 has Tc 293 K,5 which

 18. MN 535 Green Manufacturing Fall'04: M-W noon-2PM

  E-Print Network [OSTI]

  Lin, Xi

  of the Manufacturing Process that aims to efficiently use energy, water and raw materials in order to minimize airMN 535 Green Manufacturing Fall'04: M-W noon-2PM Course Objective Provides a systems view and water pollution and generation of solid waste per unit of the manufactured product Class Discussion

 19. Modified magnetic ground state in NiMn2O4 thin films

  SciTech Connect (OSTI)

  Nelson-Cheeseman, B. B.; Chopdekar, R. V.; Toney, M. F.; Arenholz, E.; Suzuki, Y.; Iwata, J.M.

  2010-08-03

  We demonstrate the stabilization of a magnetic ground state in epitaxial NiMn2O4 (NMO) thin films not observed in their bulk counterpart. Bulk NMO exhibits a magnetic transition from a paramagnetic phase to a collinear ferrimagnetic moment configuration below 110 K and to a canted moment configuration below 70 K. By contrast, as-grown NMO films exhibit a single magnetic transition at 60 K and annealed films exhibit the magnetic behavior found in bulk. Cation inversion and epitaxial strain are ruled out as possible causes for the new magnetic ground state in the as-grown films. However, a decrease in the octahedral Mn{sup 4+}:Mn{sup 3+} concentration is observed and likely disrupts the double exchange that produces the magnetic state at intermediate temperatures. X-ray magnetic circular dichroism and bulk magnetometry indicate a canted ferrimagnetic state in all samples at low temperature. Together these results suggest that the collinear ferrimagnetic state observed in bulk NMO at intermediate temperatures is suppressed in the as grown NMO thin films due to a decrease in octahedral Mn{sup 4+} while the canted moment ferrimagnetic ordering is preserved below 60 K.

 20. FARGO-MOORHEAD METROPOLITAN AREA, ND AND MN FLOOD RISK MANAGEMENT PROJECT

  E-Print Network [OSTI]

  US Army Corps of Engineers

  FARGO-MOORHEAD METROPOLITAN AREA, ND AND MN FLOOD RISK MANAGEMENT PROJECT 23 September 2011, and technically feasible flood risk management for Fargo, North Dakota, Moorhead, Minnesota, and the surrounding area, and a storage area to reduce the existing and future flood risk and damages to public and private

 1. Tracing bottom water oxygenation with sedimentary Mn/Fe ratios in Lake Zurich, Switzerland

  E-Print Network [OSTI]

  Gilli, Adrian

  Tracing bottom water oxygenation with sedimentary Mn/Fe ratios in Lake Zurich, Switzerland and Management, Seestrasse 79, CH-6047 Kastanienbaum, Switzerland b ETH Zurich, Institute for Biogeochemistry and Pollution Dynamics, Universitaetstrasse 16, CH-8092 Zurich, Switzerland c ETH Zurich, Geological Institute

 2. P0805-Hagen Oxidation States of Mn, Cr, and Co in

  E-Print Network [OSTI]

  on metal based interconnects in solid oxide fuel cell (SOFC) stack technology. The nature of the cations of the material, e.g., conductivity, which is of crucial importance in the fuel cell technology. In the present-Mn-Co-O are of great interest as layers of these materials are formed during operation at the metallic interconnects

 3. Spins and magnetic moments of 58;60;62;64Mn ground states and isomers

  E-Print Network [OSTI]

  H. Heylen; C. Babcock; J. Billowes; M. L. Bissell; K. Blaum; P. Campbell; B. Cheal; R. F. Garcia Ruiz; Ch. Geppert; W. Gins; M. Kowalska; K. Kreim; S. M. Lenzi; I. D. Moore; R. Neugart; G. Neyens; W. Nrtershuser; J. Papuga; D. T. Yordanov

  2015-08-25

  The odd-odd 54;56;58;60;62;64Mn isotopes (Z = 25) were studied using bunched-beam collinear laser spectroscopy at ISOLDE, CERN. From the measured hyperfine spectra the spins and magnetic moments of Mn isotopes up to N = 39 were extracted. The previous tentative ground state spin assignments of 58;60;62;64Mn are now firmly determined to be I = 1 along with an I = 4 assignment for the isomeric states in 58;60;62Mn. The I = 1 magnetic moments show a decreasing trend with increasing neutron number while the I = 4 moments remain quite constant between N = 33 and N = 37. The results are compared to large-scale shell-model calculations using the GXPF1A and LNPS effective interactions. The excellent agreement of the ground state moments with the predictions from the LNPS calculations illustrates the need for an increasing amount of proton excitations across Z = 28 and neutron excitations across N = 40 in the ground state wave functions from N = 37 onwards.

 4. Spins and magnetic moments of 58;60;62;64Mn ground states and isomers

  E-Print Network [OSTI]

  Heylen, H; Billowes, J; Bissell, M L; Blaum, K; Campbell, P; Cheal, B; Ruiz, R F Garcia; Geppert, Ch; Gins, W; Kowalska, M; Kreim, K; Lenzi, S M; Moore, I D; Neugart, R; Neyens, G; Nrtershuser, W; Papuga, J; Yordanov, D T

  2015-01-01

  The odd-odd 54;56;58;60;62;64Mn isotopes (Z = 25) were studied using bunched-beam collinear laser spectroscopy at ISOLDE, CERN. From the measured hyperfine spectra the spins and magnetic moments of Mn isotopes up to N = 39 were extracted. The previous tentative ground state spin assignments of 58;60;62;64Mn are now firmly determined to be I = 1 along with an I = 4 assignment for the isomeric states in 58;60;62Mn. The I = 1 magnetic moments show a decreasing trend with increasing neutron number while the I = 4 moments remain quite constant between N = 33 and N = 37. The results are compared to large-scale shell-model calculations using the GXPF1A and LNPS effective interactions. The excellent agreement of the ground state moments with the predictions from the LNPS calculations illustrates the need for an increasing amount of proton excitations across Z = 28 and neutron excitations across N = 40 in the ground state wave functions from N = 37 onwards.

 5. Tunable White-Light-Emitting Mn-Doped ZnSe Nanocrystals Vijay Kumar Sharma,

  E-Print Network [OSTI]

  Demir, Hilmi Volkan

  Se-related blue emission (410 and 435 nm), Zn-related defect state green emission (520 nm), and Mn-dopant related for the purpose of generation of photometrically high quality white light while maintaining the energy efficiency is to combine red-, green-, and blue-emitting NCs in an appropriate ratio.1,2 However, when one simply mixes

 6. Materials Research for Environment and Energy Hydrogen Embrittlement in Fe-Mn-C

  E-Print Network [OSTI]

  Cambridge, University of

  Materials Research for Environment and Energy - 1 - Hydrogen Embrittlement in Fe-Mn-C High Strength Seminar, May 23 #12;Materials Research for Environment and Energy - 2 - I had moved from NIMS to Kyushu.kaneaki@nims.go.jp> ********************* #12;Materials Research for Environment and Energy - 3 - #12;Materials Research for Environment

 7. Shannon D. Scott, RN, BN, MN, PhD Faculty of Nursing, University of Alberta

  E-Print Network [OSTI]

  Machel, Hans

  Shannon D. Scott, RN, BN, MN, PhD Faculty of Nursing, University of Alberta Level 3, 11405 Promotion Studies (Mentor Dr. Ron Plotnikoff), University of Alberta. Funded by: Canadian Institutes of Health Research Fellowship, Alberta Heritage Foundation for Medical Research Fellowship, and the Canadian

 8. CaMn2Sb2: Spin waves on a frustrated antiferromagnetic honeycomb lattice

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  McNally, D. E.; Simonson, J. W.; Kistner-Morris, J. J.; Smith, G. J.; Hassinger, J. E.; DeBeer-Schmidt, L.; Kolesnikov, A. I.; Zaliznyak, I.; Aronson, M. C.

  2015-05-22

  We present inelastic neutron scattering measurements of the antiferromagnetic insulator CaMn2Sb2:, which consists of corrugated honeycomb layers of Mn. The dispersion of magnetic excitations has been measured along the H and L directions in reciprocal space, with a maximum excitation energy of ? 24 meV. These excitations are well described by spin waves in a Heisenberg model, including first and second neighbor exchange interactions, J1 and J2, in the Mn plane and also an exchange interaction between planes. The determined ratio J2/J1 ? 1/6 suggests that CaMn2Sb2: is the first example of a compound that lies very close to themoremean field tricritical point, known for the classical Heisenberg model on the honeycomb lattice, where the Neel phase and two different spiral phases coexist. The magnitude of the determined exchange interactions reveal a mean field ordering temperature ? 4 times larger than the reported Neel temperature TN = 85 K, suggesting significant frustration arising from proximity to the tricritical point.less

 9. MN-583 Product Management Fall 2004 SYLLABUS Instructor: William Hauser wmhauser@bu.edu

  E-Print Network [OSTI]

  Lin, Xi

  MN-583 Product Management Fall 2004 SYLLABUS Instructor: William Hauser wmhauser@bu.edu Office: Room 219, 730 Commonwealth Avenue Classroom: 15 St. Mary's Street, Room 105 617-358-0663 http Nature of the Product Management Task Case: The Hewlett Packard Company, The Sally Project 3 Wed, 15-Sep

 10. Solar DEM Model Proposal : A solar image in color band b, mn pixels,

  E-Print Network [OSTI]

  Wolfe, Patrick J.

  Solar DEM Model Proposal : A solar image in color band b, mn pixels, containing a particular solar 11 )( #12;Solar DEM Model Proposal : the volume (abundance?) of ion ii : the proportion of the total volume at temperature t t T t bitt I i ib MIE 11 )( #12;Solar Dataset 15 Filters.txt files

 11. Mn-Substituted Inorganic-Organic Hybrid Materials Based on ZnSe

  E-Print Network [OSTI]

  Li, Jing

  Mn-Substituted Inorganic-Organic Hybrid Materials Based on ZnSe: Nanostructures That May Lead research that deals with synthesis, characterization, and modification of organic-inorganic hybrid to integrate functional materials that utilize both electron charge and spin.1 Thus, the introduction

 12. Aliovalent titanium substitution in layered mixed Li Ni-Mn-Co oxides for lithium battery applications

  SciTech Connect (OSTI)

  Kam, Kinson; Doeff, Marca M.

  2010-12-01

  Improved electrochemical characteristics are observed for Li[Ni1/3Co1/3-yMyMn1/3]O2 cathode materials when M=Ti and y<0.07, compared to the baseline material, with up to 15percent increased discharge capacity.

 13. mn header will be provided by the publisher Linear Passive Stationary Scattering Systems

  E-Print Network [OSTI]

  Rovnyak, James

  mn header will be provided by the publisher Linear Passive Stationary Scattering Systems 26, Odessa 65020, Ukraine 2 Department of Mathematics, University of Virginia, P. O. Box 400137@farlep.net Corresponding author: e-mail: rovnyak@Virginia.edu e-mail: sergey saprikin@ukr.net Copyright line

 14. NEW COURSE NUMBER: ENG ME 579 Extra information on MN/SC579: Microelectronic Device Manufacturing

  E-Print Network [OSTI]

  Lin, Xi

  NEW COURSE NUMBER: ENG ME 579 Extra information on MN/SC579: Microelectronic Device Manufacturing for manufacturing engineering students to take for the following reason. Your future careers in manufacturing are undoubtedly most promising for the manufacturing of what is often referred to as "high technology" areas

 15. Microscopic mechanism of the noncrystalline anisotropic magnetoresistance in (Ga,Mn)As

  E-Print Network [OSTI]

  Vyborny, Karel; Kucera, Jan; Sinova, Jairo; Rushforth, A. W.; Gallagher, B. L.; Jungwirth, T.

  2009-01-01

  Starting with a microscopic model based on the Kohn-Luttinger Hamiltonian and kinetic p-d exchange combined with Boltzmann formula for conductivity we identify the scattering from magnetic Mn combined with the strong spin-orbit interaction of the GaAs...

 16. NEW COURSE NUMBER: ENG ME 560 MN 560 Precision Machine Design and Instrumentation

  E-Print Network [OSTI]

  Lin, Xi

  : Physics, Designs, and Applications; Jacob Fraden, Springer-Verlag Machinery's Handbook, Industrial PressNEW COURSE NUMBER: ENG ME 560 MN 560 Precision Machine Design and Instrumentation Fall 2006, M,W, 4:00 6:00 This inter-disciplinary course teaches the student how to design, instrument, and control high

 17. Single Nanorod Devices for Battery Diagnostics: A Case Study on LiMn2O4

  E-Print Network [OSTI]

  Cui, Yi

  nanostructure devices as a powerful new diagnostic tool for batteries with LiMn2O4 nanorod materials energy storage devices for portable electronic devices, power tools, and electrical vehicles.1-4 Anodes applied to battery researches. This work represents the first example of single nanostructure device

 18. Precipitation in the Equiatomic High-Entropy Alloy CrMnFeCoNi

  E-Print Network [OSTI]

  Pickering, E. J.; Muoz-Moreno, R.; Stone, H. J.; Jones, N. G.

  2015-11-02

  CrMnFeCoNi is widely considered to be an exemplar high-entropy alloy, which is stable as a single solid-solution phase at all temperatures below its melting point. Here, for the first time, the formation of two distinct types of Cr-rich precipitate...

 19. Shapes of Knotted Cyclic Polymers Eric J. Rawdon, University of St. Thomas, Saint Paul, MN, USA

  E-Print Network [OSTI]

  California at Santa Barbara, University of

  Shapes of Knotted Cyclic Polymers Eric J. Rawdon, University of St. Thomas, Saint Paul, MN, USA, USA Momentary configurations of long polymers at thermal equilibrium usually deviate from spherical of asphericity (or prolateness) that describe these momentary ellipsoidal shapes of a polymer are determined

 20. Local structure and polarization resistance of Ce doped SrMnO{sub 3} using extended x-ray fine structure analysis

  SciTech Connect (OSTI)

  Ryu, Jiseung; Lee, Heesoo, E-mail: heesoo@pusan.ac.kr [School of Materials Science and Engineering, Pusan National University, Busan 609-735 (Korea, Republic of)

  2014-09-15

  Changes to the local structure of Sr and Mn atoms in Sr{sub 1?x}Ce{sub x}MnO{sub 3} (SCM) according to increasing Ce content and the effect of the structural change on the polarization resistance of SCM were investigated. The reduction of manganese was confirmed by the absorption edge shift of the Mn K-edge toward lower energies. The noise of oscillation in extended X-ray absorption fine structure k{sup 3}? data at Mn K-edge reveals the distortion of the local structure of Mn atoms, and the peak that indicates the bonding length of Mn-O, Sr/Ce, and -Mn decreased with the addition of Ce content in Fourier transformations of the Mn K-edge. The distortion of the local structure at Mn atoms was affected by the reduced manganese ions having larger ionic radii than Mn{sup 4+}. Meanwhile, few distortions of local atomic structures of Sr atoms occurred, and the average nearest neighboring distances of Sr-O and Sr-Mn are ?2.13? and ?2.95?, respectively. The average bonding lengths of the Ce-O and Ce-Mn increased because the ionic radius of substituted Ce ion with 12 coordination number is smaller than that of Sr ion, which leads the reduction of Mn ions and the distortion of local structure at the substituted A-site. Therefore, we reasoned that the distortion of the local atomic structure at Mn atoms in MnO{sub 6} and Ce atoms in A-site is one of the causes for interrupting oxygen ion transfers as a geometric factor, which results in an increase in the polarization resistance of SCM within the Ce composition range from 10?mol.?% to 30?mol.?%.

 1. Helical antiferromagnetic ordering in Lu1-xScxMnSi

  SciTech Connect (OSTI)

  Goetsch, Ryan J; Anand, V K; Johnston, David C

  2014-08-01

  Polycrystalline samples of Lu1?xScxMnSi (x=0, 0.25, 0.5) are studied using powder x-ray diffraction, heat capacity Cp, magnetization, magnetic susceptibility ?, and electrical resistivity ? measurements versus temperature T and magnetic field H. This system crystallizes in the primitive orthorhombic TiNiSi-type structure (space group Pnma) as previously reported. The ?(T) data indicate metallic behavior. The Cp(T), ?(T), and ?(T) measurements consistently indicate long-range antiferromagnetic (AF) transitions with AF ordering temperatures TN=246, 215, and 188 K for x=0, 0.25, and 0.5, respectively. A second transition is observed at somewhat lower T for each sample from the ?(T) and ?(T) measurements, which we speculate are due to spin reorientation transitions; these second transitions are completely suppressed in H=5.5 T. The Cp data below 10 K for each composition indicate an enhanced Sommerfeld electronic heat capacity coefficient for the series in the range ?=2429 mJ/mol K2. The ?(T) measurements up to 1000 K were fitted by local-moment Curie-Weiss behaviors which indicate a low Mn spin S?1. The ? data below TN are analyzed using the Weiss molecular field theory for a planar noncollinear cycloidal AF structure with a composition-dependent pitch, following the previous neutron diffraction work of Venturini et al. [J. Alloys Compd. 256, 65 (1997)]. Within this model, the fits indicate a turn angle between Mn ordered moments along the cycloid axis of ?100? or ?145?, either of which indicate dominant AF interactions between the Mn spins in the Lu1?xScxMnSi series of compounds.

 2. Enhanced magnetic and electrical properties in amorphous Ge:Mn thin films by non-magnetic codoping

  SciTech Connect (OSTI)

  Yin Wenjing; Kell, Copeland D.; Duska, Chris; Lu Jiwei; Floro, Jerrold A. [Department of Materials Science and Engineering, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); He Li; Hull, Robert [Department of Materials Science and Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York 12180 (United States); Dolph, Melissa C. [Department of Physics, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Wolf, Stuart A. [Department of Materials Science and Engineering, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Department of Physics, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States)

  2012-02-01

  Amorphous Ge{sub 1-x}Mn{sub x} thin films have been prepared by co-depositing Ge and Mn on SiO{sub 2}/Si using an ultrahigh vacuum molecular beam epitaxy system. Across a range of growth temperatures and Mn concentrations (2.8 at. %, 10.9 at. %, and 21.3 at. %), we achieved enhanced magnetic and electrical properties with non-magnetic codopants dispersed in the films. Self-assembled Mn-rich amorphous nanostructures were observed in the amorphous Ge matrix, either as isolated nanoclusters or as nanocolumns, depending on Mn concentration. The ferromagnetic saturation moments were found to increase with Mn concentration and reached a maximum of 0.7 {mu}{sub B}/Mn in the as-grown samples. Two magnetic transition temperatures around 15 K and 200 K were observed in these amorphous MBE-grown samples. Coercivity is considered within the context of local magnetic anisotropy. The anomalous Hall effect confirmed a strong correlation between the magnetization and transport properties, indicating that global ferromagnetic coupling was carrier-mediated rather than through direct exchange. In addition, negative magnetoresistance was detected from 5 K to room temperature.

 3. Littleton Mt. Washington

  E-Print Network [OSTI]

  Pringle, James "Jamie"

  Across New Hampshire IN TRAVELING NEW HAMPSHIRE HIGHWAYS AND BACK ROADS, you'll discover New Hampshire, Keene Nashua Community College, Nashua BAE Systems of N.A., Nashua University of New Hampshire, Durham Great Bay Community College, Portsmouth New Hampshire Space grant Consortium 1 23 4 56 7 8 9 10 11 12 13

 4. versity (MT Assistant o

  E-Print Network [OSTI]

  discipline um vitae, s and contac electronica cmsearch@ 2011, an trategic Fac nitiative ates are en rsities

 5. Atomic moments in Mn2CoAl thin films analyzed by X-ray magnetic circular dichroism

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Jamer, M. E.; Assaf, B. A.; Sterbinsky, G. E.; Arena, D. A.; Heiman, D.

  2014-12-05

  Spin gapless semiconductors are known to be strongly affected by structural disorder when grown epitaxially as thin films. The magnetic properties of Mn2CoAl thin films grown on GaAs (001) substrates are investigated here as a function of annealing. This study investigates the atomic-specific magnetic moments of Mn and Co atoms measured through X-ray magnetic circular dichroism as a function of annealing and the consequent structural ordering. Results indicate that the structural distortion mainly affects the Mn atoms as seen by the reduction of the magnetic moment from its predicted value.

 6. Atomic moments in Mn2CoAl thin films analyzed by X-ray magnetic circular dichroism

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Jamer, M. [Northwestern Univ., Evanston, IL (United States). Dept. of Physics; Sterbinsky, G. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States). Photon Sciences Directorate; Assaf, B. [Northwestern Univ., Evanston, IL (United States). Dept. of Physics; Arena, D. [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States). Photon Sciences Directorate; Heiman, D. [Northwestern Univ., Evanston, IL (United States). Dept. of Physics

  2014-12-07

  Spin gapless semiconductors are known to be strongly affected by structural disorder when grown epitaxially as thin films. The magnetic properties of Mn2CoAl thin films grown on GaAs (001) substrates are investigated here as a function of annealing. This study investigates the atomic-specific magnetic moments of Mn and Co atoms measured through X-ray magnetic circular dichroism as a function of annealing and the consequent structural ordering. The results indicate that the structural distortion mainly affects the Mn atoms as seen by the reduction of the magnetic moment from its predicted value. (auth)

 7. Penetration depth and absorption mechanisms of spin currents in Ir{sub 20}Mn{sub 80} and Fe{sub 50}Mn{sub 50} polycrystalline films by ferromagnetic resonance and spin pumping

  SciTech Connect (OSTI)

  Merodio, P.; Ghosh, A.; Lemonias, C.; Gautier, E.; Ebels, U.; Chshiev, M.; Ba, H. E-mail: helene.bea@cea.fr; Baltz, V. E-mail: helene.bea@cea.fr

  2014-01-20

  Spintronics relies on the spin dependent transport properties of ferromagnets (Fs). Although antiferromagnets (AFs) are used for their magnetic properties only, some fundamental F-spintronics phenomena like spin transfer torque, domain wall motion, and tunnel anisotropic magnetoresistance also occur with AFs, thus making AF-spintronics attractive. Here, room temperature critical depths and absorption mechanisms of spin currents in Ir{sub 20}Mn{sub 80} and Fe{sub 50}Mn{sub 50} are determined by F-resonance and spin pumping. In particular, we find room temperature critical depths originating from different absorption mechanisms: dephasing for Ir{sub 20}Mn{sub 80} and spin flipping for Fe{sub 50}Mn{sub 50}.

 8. Proc. of the Fourth World Conference on Engineering Education; St. Paul, MN, October 15-20, 1995 Proceedings of the World Conference on Engineering Education, Minneapolis, MN, October 1995 11

  E-Print Network [OSTI]

  Lamancusa, John S.

  components of this integration. Two different Learning Factory paradigms were developed in order to adapt, Minneapolis, MN, October 1995 22 blending of activities as a necessary means of anchoring both the knowledge

 9. ASHRAE 2000 Annual Meeting, June 24-28, 2000, Minneapolis, MN, and published in ASHRAE Transactions, 106(2) 2000.

  E-Print Network [OSTI]

  LBNL-44422 Mo-420 ASHRAE 2000 Annual Meeting, June 24-28, 2000, Minneapolis, MN, and published in ASHRAE Transactions, 106(2) 2000. This work was supported by the Assistant Secretary for Energy

 10. Synthesis and Electrochemical Properties of Monoclinic LiMnBO[subscript 3] as a Li Intercalation Material

  E-Print Network [OSTI]

  Kim, Jae Chul

  We investigated the structural stability and electrochemical properties of LiMnBO3 in the hexagonal and monoclinic form with ab initio computations and, for the first time, report electrochemical data on monoclinic ...

 11. Synthesis and Electrochemical Properties of Monoclinic LiMnBO[subscript 3] as a Li Intercalation Material

  E-Print Network [OSTI]

  Kim, Jae Chul

  We investigated the structural stability and electrochemical properties of LiMnBO[subscript 3] in the hexagonal and monoclinic form with ab initio computations and, for the first time, report electrochemical data on ...

 12. Heat capacity of the site-diluted spin dimer system Ba?(Mn1-xVx)?O?

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Samulon, E. C.; Shapiro, M. C.; Fisher, I. R.

  2011-08-01

  Heat-capacity and susceptibility measurements have been performed on the diluted spin dimer compound Ba?(Mn1-xVx)?O?. The parent compound Ba?Mn?O? is a spin dimer system based on pairs of antiferromagnetically coupled S=1, 3d Mn?? ions such that the zero-field ground state is a product of singlets. Substitution of nonmagnetic S=0, 3d? V?? ions leads to an interacting network of unpaired Mn moments, the low-temperature properties of which are explored in the limit of small concentrations 0?x?0.05. The zero-field heat capacity of this diluted system reveals a progressive removal of magnetic entropy over an extended range of temperatures, with no evidence for a phase transition. The concentration dependence does not conform to expectations for a spin-glass state. Rather, the data suggest a low-temperature random singlet phase, reflecting the hierarchy of exchange energies found in this system.

 13. Frances Marcus Lewis, RN, MN, PhD, FAAN Professor, Department of Family & Child Nursing, University of Washington

  E-Print Network [OSTI]

  Brent, Roger

  of Washington Frances Marcus Lewis, RN, MN, PhD, FAAN is a Professor in the Department of Family& Child Nursing at the University of Washington, sits as the University of Washington Medical Center Professor of Nursing Leadership

 14. Mn abundances in the stars of the Galactic disc with metallicities -1.0 < [Fe/H] < 0.3

  E-Print Network [OSTI]

  Mishenina, T; Pignatari, M; Thielemann, F -K; Korotin, S A

  2015-01-01

  In this work we present and discuss the observations of the Mn abundances for 247 FGK dwarfs, located in the Galactic disc with metallicity -1supernovae. We confirm the basel...

 15. Thermoelectric properties of nano-meso-micro ?-MnO? powders as a function of electrical resistance

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Hedden, Morgan; Francis, Nick; Haraldsen, Jason T.; Ahmed, Towfiq; Constantin, Costel

  2015-07-15

  Particle sizes of manganese oxide (?-MnO?) powders were modified by using a mortar and pestle ground method for period of times that varied between 1560 min. Particle size versus ground time clearly shows the existence of a size-induced regime transition (i.e., regime I and II). Thermoelectric properties of ?-MnO? powders as a function of electrical resistance in the range of RP = 10 - 80? were measured. Based on the data presented, we propose a model for the ?-MnO? system in which nanometer-scale MnO? crystallites bond together through weak van der Waals forces to form larger conglomerates that span inmoresize from nanometer to micrometer scale.less

 16. Thermoelectric properties of nano-meso-micro ?-MnO? powders as a function of electrical resistance

  SciTech Connect (OSTI)

  Hedden, Morgan; Francis, Nick; Haraldsen, Jason T.; Ahmed, Towfiq; Constantin, Costel

  2015-07-15

  Particle sizes of manganese oxide (?-MnO?) powders were modified by using a mortar and pestle ground method for period of times that varied between 1560 min. Particle size versus ground time clearly shows the existence of a size-induced regime transition (i.e., regime I and II). Thermoelectric properties of ?-MnO? powders as a function of electrical resistance in the range of RP = 10 - 80? were measured. Based on the data presented, we propose a model for the ?-MnO? system in which nanometer-scale MnO? crystallites bond together through weak van der Waals forces to form larger conglomerates that span in size from nanometer to micrometer scale.

 17. Growth optimization and structural analysis for ferromagnetic Mn-doped ZnO layers deposited by radio frequency magnetron sputtering

  SciTech Connect (OSTI)

  Abouzaid, M.; Ruterana, P.; Liu, C.; Morkoc, H. [SIFCOM UMR 6176 CNRS-ENSICAEN, 6 Boulevard du Marechal Juin, 14050 Caen Cedex (France); Department of Electrical Engineering, Virginia Commonwealth University, Richmond Virginia 23284 (United States)

  2006-06-01

  The effect of the deposition temperature on the crystalline quality of (Zn,Mn)O is investigated in thin films prepared by radio frequency magnetron sputtering on c-plane sapphire and GaN substrates. The layers are made of a 0.5 {mu}m Mn-doped layer towards the surface on top of a 150 nm pure ZnO buffer. Depending on the deposition temperature, the layers can exhibit a columnar structure; the adjacent domains are rotated from one another by 90 deg. , putting [1010] and [1120] directions face to face. At high Mn concentration the columnar structure is blurred by the formation of Mn rich precipitates. Only one variety of domains is observed at an optimal deposition temperature of 500 deg. C: they are slightly rotated around the [0001] axis (mosaic growth) and bounded by threading dislocations.

 18. Disordered electronic and magnetic systems - transition metal (Mn) and rare earth (Gd) doped amorphous group IV semiconductors (C, Si, Ge)

  E-Print Network [OSTI]

  Zeng, Li

  2007-01-01

  for semiconductor spintronics. e Nature Phys. , 3(3):153,and D. M. Treger. Spintronics: a spin-based electronicsa test bed for simple spintronic devices. (In, Mn)As and (

 19. Compressional Behavior of Bulk and Nanorod LiMn[subscript 2]O[subscript 4] under Nonhydrostatic Stress

  SciTech Connect (OSTI)

  Lin, Yu; Yang, Yuan; Ma, Hongwei; Cui, Yi; Mao, Wendy L. (Stanford); (SLAC)

  2011-09-20

  We studied the effect of pressure on LiMn{sub 2}O{sub 4} commercial powders and well-characterized nanorods using angle-dispersive synchrotron X-ray diffraction (XRD) in diamond anvil cells and found that spinel LiMn{sub 2}O{sub 4} is extremely sensitive to deviatoric stress induced by external applied pressure. Under nonhydrostatic conditions, bulk LiMn{sub 2}O{sub 4} underwent an irreversible phase transformation at pressures as low as 0.4 GPa from a cubic Fd-3m to tetragonal I4{sub 1}/amd structure driven by the Jahn-Teller effect. In contrast, bulk LiMn{sub 2}O{sub 4} under hydrostatic conditions experienced a reversible structural transformation beginning at approximately 11 GPa. Well-characterized LiMn{sub 2}O{sub 4} nanorods with an average diameter of 100-150 nm and an average length of 1-2 {micro}m were investigated under the same experimental conditions and showed a similar structural behavior as the bulk material confirming that LiMn{sub 2}O{sub 4} displays an extremely sensitive structural response to deviatoric stress. Scanning electron microscope (SEM) images of the samples especially the nanorods that were recovered from high pressure demonstrated a link between the changing morphology of the materials and the origin of the phase transition. We also found that nanostructured materials can accommodate more stress compared to their bulk counterparts. Our comparative study of bulk and nanorod LiMn{sub 2}O{sub 4} improves our understanding of their fundamental structural and mechanical properties, which can provide guidance for applied battery technology. In addition, LiMn{sub 2}O{sub 4} represents a strongly correlated system, whose structural, electronic, and magnetic properties at high pressure are of broad interest for fundamental chemistry and condensed matter physics.

 20. Abundance analysis of SB2 binary stars with HgMn primaries

  E-Print Network [OSTI]

  T. Ryabchikova

  1998-05-06

  We present a short review of the abundances in the atmospheres of SB2 systems with Mercury-Manganese (HgMn) primaries. Up to now a careful study has been made for both components of 8 out of 17 known SB2 binaries with orbital periods shorter than 100 days and mass ratio ranging from 1.08 to 2.2. For all eight systems we observe a lower Mn abundance in the secondary's atmospheres than in the primary's. Significant difference in the abundances is also found for some peculiar elements such as Ga, Xe, Pt. All secondary stars with effective temperatures less than 10000 K show abundance characteristics typical of the metallic-line stars.

 1. Structural, elastic, electronic, magnetic and vibrational properties of CuCoMnGa under pressure

  SciTech Connect (OSTI)

  ?yigr, Ahmet; U?ur, ?ule

  2014-10-06

  First principles calculations for the structural, electronic, elastic and phonon properties of the cubic quaternary heusler alloy CuCoMnGa on pressure have been reported by density functional theory (DFT) within generalized gradient approximation (GGA). The calculated values of the elastic constants were used for estimations of the Debye temperatures, the bulk modulus, the shear modulus, the young modulus E, the poisson's ratio ? and the B/G ratio. The elastic constants satisfy all of the mechanical stability criteria. The electronic structures of the ferromagnetic configuration for CuCoMnGa have a metallic character. The estimated magnetic moment per formula unit is 3.76 ?{sub B}. The phonon dispersion is studied using the supercell approach, and the stable nature at 0.2 GPa pressure is observed.

 2. Low temperature magnetic properties of magnesium substituted YbMnO{sub 3}

  SciTech Connect (OSTI)

  Sattibabu, Bhumireddi Bhatnagar, Anil K. Mohan, Dasari Das, Dibakar Sundararaman, Mahadevan; Siruguri, Vasudeva; Rayaprol, Sudhindra

  2014-04-24

  Structural and magnetic properties of polycrystalline Yb{sub 1?x}Mg{sub x}MnO{sub 3} (x = 0, 0.05 and 0.10) hexagonal compounds prepared by solid state method, have been studied. The structural analyses of the samples were carried out by Rietveld analysis of neutron diffraction data. With increasing Mg content, we find that the lattice parameter a decreases and c increases whereas the overall Mn-O bond length decreases. Magnetization measured as a function of magnetic field at 2.5 K exhibits hysteresis, which is attributed to ferromagnetic like ordering of Yb{sup 3+} sublattice. Temperature dependence of ac magnetic susceptibility, ?{sub ac}(T), shows no signature of spin-glass behavior. ?(T) exhibits a sudden increase at low temperatures which is due to ordering of Yb{sup 3+} sublattice.

 3. Extrinsic anomalous Hall effect in epitaxial Mn{sub 4}N films

  SciTech Connect (OSTI)

  Meng, M.; Wu, S. X. Ren, L. Z.; Zhou, W. Q.; Wang, Y. J.; Wang, G. L.; Li, S. W.

  2015-01-19

  Anomalous Hall effect (AHE) in ferrimagnetic Mn{sub 4}N epitaxial films grown by molecular-beam epitaxy is investigated. The longitudinal conductivity ?{sub xx} is within the superclean regime, indicating Mn{sub 4}N is a highly conducting material. We further demonstrate that the AHE signal in 40-nm-thick films is mainly due to the extrinsic contributions based on the analysis fitted by ?{sub AH}=a??{sub xx0}+b?{sub xx}{sup 2} and ?{sub AH}??{sub xx}. Our study not only provide a strategy for further theoretical work on antiperovskite manganese nitrides but also shed promising light on utilizing their extrinsic AHE to fabricate spintronic devices.

 4. Magnetochromic effect in multiferroic R In 1 ? x Mn x O 3 ( R = Tb , Dy)

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Chen, P.; Holinsworth, B. S.; O'Neal, K. R.; Brinzari, T. V.; Mazumdar, D.; Topping, C. V.; Luo, X.; Cheong, S.-W.; Singleton, J.; McGill, S.; et al

  2015-05-26

  We combined high field magnetization and magneto-optical spectroscopy to investigate spin-charge coupling in Mn-substituted rare-earth indium oxides of chemical formula RIn??xMnxO? (R=Tb, Dy). The edge states, on-site Mn?d to d excitations, and rare-earth f-manifold excitations all track the magnetization energy due to dominant Zeeman interactions. The field-induced modifications to the rare-earth excitations are quite large because spin-orbit coupling naturally mixes spin and charge, suggesting that the next logical step in the design strategy should be to bring spin-orbit coupling onto the trigonal bipyramidal chromophore site with a 4 or 5d center.

 5. What is the valence of Mn in Ga1-xMnxN?

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Berlijn, Tom; Jarrell, Mark; Nelson, Ryky; Ku, Wei; Moreno, Juana

  2015-11-04

  Motivated by the potential high Curie temperature of Ga1-xMnxN, we investigate the controversial Mn valence in this diluted magnetic semiconductor. From a first-principles Wannier-function analysis of the high energy Hilbert space, we find unambiguously the Mn valence to be close to 2+(d5), but in a mixed spin configuration with average magnetic moments of 4B. By integrating out high-energy degrees of freedom differently, we further demonstrate the feasibility of both effective d4 and d5 descriptions. These two descriptions offer simple pictures for local and extended properties of the system, and highlight the dual nature of its doped hole. Specifically, in themoreeffective d5 description, we demonstrate novel physical effects absent in previous studies. Thus, our derivation highlights the richness of low-energy sectors in interacting many-body systems and the generic need for multiple effective descriptions.less

 6. Magnetochromic effect in multiferroic R In 1 ? x Mn x O 3 ( R = Tb , Dy)

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Chen, P.; Holinsworth, B. S.; O'Neal, K. R.; Brinzari, T. V.; Mazumdar, D.; Topping, C. V.; Luo, X.; Cheong, S.-W.; Singleton, J.; McGill, S.; Musfeldt, J. L.

  2015-05-01

  We combined high field magnetization and magneto-optical spectroscopy to investigate spin-charge coupling in Mn-substituted rare-earth indium oxides of chemical formula RIn??xMnxO? (R=Tb, Dy). The edge states, on-site Mn?d to d excitations, and rare-earth f-manifold excitations all track the magnetization energy due to dominant Zeeman interactions. The field-induced modifications to the rare-earth excitations are quite large because spin-orbit coupling naturally mixes spin and charge, suggesting that the next logical step in the design strategy should be to bring spin-orbit coupling onto the trigonal bipyramidal chromophore site with a 4 or 5d center.

 7. Three very young HgMn stars in the Orion OB1 Association

  E-Print Network [OSTI]

  Vincent M. Woolf; David L. Lambert

  1999-05-18

  We report the detection of three mercury-manganese stars in the Orion OB1 association. HD 37886 and BD-0 984 are in the approximately 1.7 million year old Orion OB1b. HD 37492 is in the approximately 4.6 million year old Orion OB1c. Orion OB1b is now the youngest cluster with known HgMn star members. This places an observational upper limit on the time scale needed to produce the chemical peculiarities seen in mercury-manganese stars, which should help in the search for the cause or causes of the peculiar abundances in HgMn and other chemically peculiar upper main sequence stars.

 8. Homogeneity testing and quantitative analysis of manganese (Mn) in vitrified Mn-doped glasses by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)

  SciTech Connect (OSTI)

  Unnikrishnan, V. K.; Nayak, Rajesh; Kartha, V. B.; Santhosh, C. E-mail: unnikrishnan.vk@manipal.edu; Sonavane, M. S.; Yeotikar, R. G.; Shah, M. L.; Gupta, G. P.; Suri, B. M.

  2014-09-15

  Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS), an atomic emission spectroscopy method, has rapidly grown as one of the best elemental analysis techniques over the past two decades. Homogeneity testing and quantitative analysis of manganese (Mn) in manganese-doped glasses have been carried out using an optimized LIBS system employing a nanosecond ultraviolet Nd:YAG laser as the source of excitation. The glass samples have been prepared using conventional vitrification methods. The laser pulse irradiance on the surface of the glass samples placed in air at atmospheric pressure was about 1.710{sup 9} W/cm{sup 2}. The spatially integrated plasma emission was collected and imaged on to the spectrograph slit using an optical-fiber-based collection system. Homogeneity was checked by recording LIBS spectra from different sites on the sample surface and analyzing the elemental emission intensities for concentration determination. Validation of the observed LIBS results was done by comparison with scanning electron microscope- energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDX) surface elemental mapping. The analytical performance of the LIBS system has been evaluated through the correlation of the LIBS determined concentrations of Mn with its certified values. The results are found to be in very good agreement with the certified concentrations.

 9. Strain-induced modification in the magnetic properties of Mn{sub 5}Ge{sub 3} thin films

  SciTech Connect (OSTI)

  Dung, Dang Duc [Department of Physics and EHSRC, University of Ulsan, Ulsan 680-749 (Korea, Republic of) [Department of Physics and EHSRC, University of Ulsan, Ulsan 680-749 (Korea, Republic of); Department of General Physics, School of Engineering Physics, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Road, Hanoi (Viet Nam); Odkhuu, Dorj; Cheol Hong, Soon; Cho, Sunglae [Department of Physics and EHSRC, University of Ulsan, Ulsan 680-749 (Korea, Republic of)] [Department of Physics and EHSRC, University of Ulsan, Ulsan 680-749 (Korea, Republic of); Thanh Vinh, Le [Aix Marseille Universit, CNRS, CINaM-UMR 7325, 13288 Marseille (France)] [Aix Marseille Universit, CNRS, CINaM-UMR 7325, 13288 Marseille (France)

  2013-08-21

  Epitaxial ferromagnetic Mn{sub 5}Ge{sub 3} thin films were stabilized on GaSb(001) and GaAs(001) substrates using molecular beam epitaxy. Compared to bulk Mn{sub 5}Ge{sub 3} materials, an enhancement of the Curie temperature above 350 K and about 320 K was observed for Mn{sub 5}Ge{sub 3}/GaAs(001) and Mn{sub 5}Ge{sub 3}/GaSb(001) heterostructures, respectively. The magnetization was found to decrease from 323 to 245 emu/cm{sup 3} for films grown on GaSb(001) and GaAs(001). Anomalous Hall effect measurements provide evidence of the strain-induced large spin polarization from density-functional study. Furthermore, our calculated results in bulk Mn{sub 5}Ge{sub 3} under strain indicate that the strain is the origin of different physical properties of Mn{sub 5}Ge{sub 3} grown on different substrates.

 10. Epitaxial {tau} phase MnAl thin films on MgO (001) with thickness-dependent magnetic anisotropy

  SciTech Connect (OSTI)

  Cui Yishen; Chen Wei [Department of Physics, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Yin Wenjing; Lu Jiwei [Department of Materials Science and Engineering, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Wolf, Stuart A. [Department of Physics, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Department of Materials Science and Engineering, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States)

  2011-11-15

  In this study, ferromagnetic MnAl films were prepared by alternating Al/Mn quasi-monolayer deposition using a novel biased target ion beam deposition (BTIBD) technique. XRD results showed that the magnetic {tau} phase was well formed in MnAl thin films ({approx}10 nm), which grew epitaxially on single crystal MgO (001) substrates. The optimized saturation magnetization was {approx}394 emu/cc. Furthermore, we observed a thickness-dependent uniaxial anisotropy in ferromagnetic MnAl films, which was attributed to the change of the tetragonal lattice distortion as a function of film thickness. The relationship between the film thicknesses and saturation magnetizations suggested the existence of a magnetically dead layer {approx}2.7 nm with an extrapolated saturation moment around 523 emu/cc ({approx}1.90 {mu}{sub B}/Mn). This value has exceeded the experimental value in bulk materials and is close to the theoretically predicted magnetization ({approx}1.975 {mu}{sub B}/Mn).

 11. Mn$_3$O$_4$(001) film growth on Ag(001) - a systematic study using NEXAFS, STM, and LEED

  E-Print Network [OSTI]

  Gillmeister, Konrad; Shantyr, Roman; Trautmann, Martin; Meinel, Klaus; Chass, Angelika; Schindler, Karl-Michael; Neddermeyer, Henning; Widdra, Wolf

  2015-01-01

  The film growth of Mn$_3$O$_4$(001) films on Ag(001) up to film thicknesses of almost seven unit cells of Mn$_3$O$_4$ has been monitored using a complementary combination of near-edge X-ray absorption fine structure spectroscopy (NEXAFS), scanning tunneling microscopy (STM), and low-energy electron diffraction (LEED). The oxide films have been prepared by molecular beam epitaxy. Using NEXAFS, the identity of the Mn oxide has clearly been determined as Mn$_3$O$_4$. For the initial stages of growth, oxide islands with p(2$\\times$1) and p(2$\\times$2) structures are formed, which are embedded into the substrate. For Mn$_3$O$_4$ coverages up to 1.5 unit cells a p(2$\\times$1) structure of the films is visible in STM and LEED. Further increase of the thickness leads to a phase transition of the oxide films resulting in an additional c(2$\\times$2) structure with a 45$^\\circ$ rotated atomic pattern. The emerging film structures are discussed on the basis of a sublayer model of the Mn$_3$O$_4$ spinel unit cell. While t...

 12. Preparation and characterization of nanostructured NiO/MnO{sub 2} composite electrode for electrochemical supercapacitors

  SciTech Connect (OSTI)

  Liu Enhui Li Wen; Li Jian; Meng Xiangyun; Ding Rui; Tan Songting

  2009-05-06

  Nanostructured nickel-manganese oxides composite was prepared by the sol-gel and the chemistry deposition combination new route. The surface morphology and structure of the composite were characterized by scanning electron microscope and X-ray diffraction. The as-synthesized NiO/MnO{sub 2} samples exhibit higher surface area of 130-190 m{sup 2} g{sup -1}. Cyclic voltammetry and galvanostatic charge/discharge measurements were applied to investigate the electrochemical performance of the composite electrodes with different ratios of NiO/MnO{sub 2}. When the mass ratio of MnO{sub 2} and NiO in composite material is 80:20, the specific capacitance value of NiO/MnO{sub 2} calculated from the cyclic voltammetry curves is 453 F g{sup -1}, for pure NiO and MnO{sub 2} are 209, 330 F g{sup -1} in 6 mol L{sup -1} KOH electrolyte and at scan rate of 10 mV s{sup -1}, respectively. The specific capacitance of NiO/MnO{sub 2} electrode is much larger than that of each pristine component. Moreover, the composite electrodes showed high power density and stable electrochemical properties.

 13. Electrical gating effects on the magnetic properties of (Ga,Mn)As diluted magnetic semiconductors

  E-Print Network [OSTI]

  Owen, Man Hon Samuel

  2010-11-16

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 3.3.1 Cryogenic systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 IV 3.3.2 Electrical measurements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Resistance vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Magnetic field sweeps... reduces the tendency toward spin-glass freezing. In fact, for a Background 18 Figure 2.5: Magnetization M as a function of magnetic field H for Ga0.97Mn0.03As thin films, measured at 55 K by SQUID for sample No. 1 at the top panel and sample No. 2...

 14. Magnetism in La?O?(Fe??xMnx)?Se? tuned by Fe/Mn ratio

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Lei, Hechang; Bozin, Emil S.; Llobet, A.; Ivanovski, V.; Koteski, V.; Belosevic-Cavor, J.; Cekic, B.; Petrovic, C.

  2012-09-01

  We report the evolution of structural and magnetic properties in La?O?(Fe??xMnx)?Se?. Heat capacity and bulk magnetization indicate an increased ferromagnetic component of the long-range magnetic order and possible increased degree of frustration. Atomic disorder on Fe(Mn) sites suppresses the temperature of the long-range order whereas intermediate alloys show a rich magnetic phase diagram.

 15. MN Lup: X-RAYS FROM A WEAKLY ACCRETING T TAURI STAR

  SciTech Connect (OSTI)

  Guenther, H. M.; Wolk, S. J.; Wolter, U.; Robrade, J.

  2013-07-01

  Young T Tauri stars (TTS) are surrounded by an accretion disk, which over time disperses due to photoevaporation, accretion, and possibly planet formation. The accretion shock on the central star produces an UV/optical veiling continuum, line emission, and X-ray signatures. As the accretion rate decreases, the impact on the central star must change. In this article we study MN Lup, a young star where no indications of a disk are seen in IR observations. We present XMM-Newton and VLT/UVES observations, some of them taken simultaneously. The X-ray data show that MN Lup is an active star with L{sub X} /L{sub bol} close to the saturation limit. However, we find high densities (n{sub e} > 3 Multiplication-Sign 10{sup 10} cm{sup -3}) in the X-ray grating spectrum. This can be well fitted using an accretion shock model with an accretion rate of 2 Multiplication-Sign 10{sup -11} M{sub Sun} yr{sup -1}. Despite the simple H{alpha} line profile which has a broad component, but no absorption signatures as typically seen on accreting TTS, we find rotational modulation in Ca II K and in photospheric absorption lines. These line profile modulations do not clearly indicate the presence of a localized hot accretion spot on the star. In the H{alpha} line we see a prominence in absorption about 2R{sub *} above the stellar surface-the first of its kind on a TTS. MN Lup is also the only TTS where accretion is seen, but no dust disk is detected that could fuel it. We suggest that MN Lup presents a unique and short-lived state in the disk evolution. It may have lost its dust disk only recently and is now accreting the remaining gas at a very low rate.

 16. Solar DEM Models : A solar image in color band b, mn pixels,

  E-Print Network [OSTI]

  Wolfe, Patrick J.

  Solar DEM Models : A solar image in color band b, mn pixels, containing a particular solar feature, for t = 1, 2, . . . , T. btM sianFieldRandomGaus I M I I bbb T t bbtt bbb bb 2 1 2 )( #12;Solar DEM.bI : the measure error of the ith row and jth column pixel of the certain image in color band b. ijbe #12;Solar DEM

 17. Thermoelectric study of crossroads material MnTe via sulfur doping

  SciTech Connect (OSTI)

  Xie, Wenjie Populoh, Sascha; Sagarna, Leyre; Trottmann, Matthias; Ga??zka, Krzysztof; Xiao, Xingxing; Liu, Yufei; He, Jian; Weidenkaff, Anke

  2014-03-14

  Here, we report thermoelectric study of crossroads material MnTe via iso-electronic doping S on the Te-site. MnTe{sub 1-x}S{sub x} samples with nominal S content of x?=?0.00, 0.05, and 0.10 were prepared using a melt-quench method followed by pulverization and spark plasma sintering. The X-ray powder diffraction, scanning electron microscopy, and ZAF-corrected compositional analysis confirmed that S uniformly substitutes Te up to slightly over 2%. A higher content of S in the starting materials led to the formation of secondary phases. The thermoelectric properties of MnTe{sub 1-x}S{sub x} samples were characterized by means of Seebeck coefficient, electrical conductivity, and thermal conductivity measurements from 300?K to 773?K. Furthermore, Hall coefficient measurements and a single parabolic band model were used to help gain insights on the effects of S-doping on the scattering mechanism and the carrier effective mass. As expected, S doping not only introduced hole charge carriers but also created short-range defects that effectively scatter heat-carrying phonons at elevated temperatures. On the other hand, we found that S doping degraded the effective mass. As a result, the ZT of MnTe{sub 0.9}S{sub 0.1} was substantially enhanced over the pristine sample near 400?K, while the improvement of ZT became marginal at elevated temperatures. A ZT???0.65 at 773?K was obtained in all three samples.

 18. Redox Active Layer-by-Layer Structures containing MnO2 Nanoparticles

  SciTech Connect (OSTI)

  Bazito, Fernanda; O'Brien, Robert; Buttry, Daniel A.

  2005-02-01

  Nanoscale materials provide unique properties that will enable new technologies and enhance older ones. One area of intense activity in which nanoscale materials are being used is in the development of new functional materials for battery applications. This effort promises superior materials with properties that circumvent many of the problems associated with traditional battery materials. Previously we have worked on several approaches for using nanoscale materials for application as cathode materials in rechargeable Li batteries. Our recent work has focused on synthesizing MnO2 nanoparticles and using these in layer-by-layer (LbL) structures to probe the redox properties of the nanoparticles. We show that the aqueous colloidal nanoparticles produced by butanol reduction of tetramethylammonium permanganate can be trapped in thin films using a layer-by-layer deposition approach, and that these films are both redox active and exhibit kinetically facile electrochemical responses. We show cyclic voltammetry of MnO2 colloidal nanoparticles entrapped in a LbL thin film at an ITO electrode surface using poly(diallyldimethylammonium chloride) (PDDA). CV experiments demonstrate that Li+ insertion accompanies Mn(IV) reduction in LiClO4 supporting electrolytes, and that reduction is hindered in supporting electrolytes containing only tetrabutylammonium cations. We also show that electron propagation through multilayer films is facile, suggesting that electrons percolate through the films via electron exchange between nanoparticles.

 19. Magnetization-steps in Y?CoMnO? double perovskite: The role of antisite disorder

  SciTech Connect (OSTI)

  Nair, Harikrishnan S. Xiao, Yinguo; Brckel, Th.; Cherian, Dona; Elizabeth, Suja; Hansen, Thomas; Chatterji, Tapan

  2014-09-28

  Antisite disorder is observed to have significant impact on the magnetic properties of the double perovskite YCoMnO? which has been recently identified as a multiferroic. A paramagnetic-ferromagnetic phase transition occurs in this material at Tc ? 75 K. At 2 K, it displays a strong ferromagnetic hysteresis with a significant coercive field of Hc ? 15 kOe. Sharp steps are observed in the hysteresis curves recorded below 8 K. In the temperature range 2 K ? T ? 5 K, the hysteresis loops are anomalous as the virgin curve lies outside the main loop. The field-cooling conditions as well as the rate of field-sweep are found to influence the steps. Quantitative analysis of the neutron diffraction data shows that at room temperature, Y?CoMnO? consists of 62% of monoclinic P2?/n with nearly 70% antisite disorder and 38% Pnma. The bond valence sums indicate the presence of other valence states for Co and Mn which arise from disorder. We explain the origin of steps by using a model for pinning of magnetization at the antiphase boundaries created by antisite disorder. The steps in magnetization closely resemble the martensitic transformations found in intermetallics and display first-order characteristics as revealed in the Arrott's plots.

 20. Correlating Local Structure with Electrochemical Activity in Li2MnO3

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Nanda, Jagjit; Sacci, Robert L.; Veith, Gabriel M.; Dixit, Hemant M.; Cooper, Valentino R.; Pezeshki, Alan M.; Ruther, Rose E.

  2015-07-31

  Li2MnO3 is of interest as one component of the composite lithium-rich oxides, which are under development for high capacity, high voltage cathodes in lithium ion batteries. Despite such practical importance, the mechanism of electrochemical activity in Li2MnO3 is contested in the literature, as are the effects of long-term electrochemical cycling. Here, Raman spectroscopy and mapping are used to follow the chemical and structural changes that occur in Li2MnO3. Both conventional slurry electrodes and thin films are studied as a function of the state of charge (voltage) and cycle number. Thin films have similar electrochemical properties as electrodes prepared from slurries,morebut allow for spectroscopic investigations on uniform samples without carbon additives. Spectral changes correlate well with electrochemical activity and support a mechanism whereby capacity is lost upon extended cycling due to the formation of new manganese oxide phases. Raman mapping of both thin film and slurry electrodes charged to different voltages reveals significant variation in the local structure. Poor conductivity and slow kinetics associated with a two-phase reaction mechanism contribute to the heterogeneity.less

 1. Magnetic anisotropy barrier for spin tunneling in Mn{sub 12}O{sub 12} molecules

  SciTech Connect (OSTI)

  Pederson, M.R. [Center for Computational Materials Science--6392, Naval Research Laboratory, Washington, D.C. 20375-5000 (United States)] [Center for Computational Materials Science--6392, Naval Research Laboratory, Washington, D.C. 20375-5000 (United States); Khanna, S.N. [Department of Physics, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23284-2000 (United States)] [Department of Physics, Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia 23284-2000 (United States)

  1999-10-01

  Electronic structure calculations on the nature of electronic states and the magnetic coupling in Mn-acetate [Mn{sub 12}O{sub 12}(RCOO){sub 16}(H{sub 2}O){sub 4}] molecules have been been carried out within the generalized gradient approximation to the density functional formalism. Our studies on this 100-atom molecule illustrate the role of the nonmagnetic carboxyl host in stabilizing the ferrimagnetic Mn{sub 12}O{sub 12} core and provide estimates of the local magnetic moment at the various sites. We provide a first density-functional-based prediction of the second-order magnetic anisotropy energy of this system. Results are in excellent agreement with experiment. To perform these calculations we introduce a simplified exact method for spin-orbit coupling and magnetic anisotropy energies in multicenter systems. This method is free of shape approximations and has other advantages as well. First, it is valid for periodic boundary conditions or finite systems and is independent of basis set choice. Second, the method does not require the calculation of electric field. Third, for applications to systems with a finite energy gap between occupied and unoccupied electronic states, a perturbative expansion allows for a simple determination of the magnetic anisotropy energy. {copyright} {ital 1999} {ital The American Physical Society}

 2. Resonant spin tunneling in randomly oriented nanospheres of Mn12 acetate

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Lendnez, S.; Zarzuela, R.; Tejada, J.; Terban, M. W.; Billinge, S. J. L.; Espin, J.; Imaz, I.; Maspoch, D.; Chudnovsky, E. M.

  2015-01-06

  We report measurements and theoretical analysis of resonant spin tunneling in randomly oriented nanospheres of a molecular magnet. Amorphous nanospheres of Mn?? acetate have been fabricated and characterized by chemical, infrared, TEM, X-ray, and magnetic methods. Magnetic measurements have revealed sharp tunneling peaks in the field derivative of the magnetization that occur at the typical resonant field values for the Mn?? acetate crystal in the field parallel to the easy axis.Theoretical analysis is provided that explains these observations. We argue that resonant spin tunneling in a molecular magnet can be established in a powder sample, without the need for amoresingle crystal and without aligning the easy magnetization axes of the molecules. This is confirmed by re-analyzing the old data on a powdered sample of non-oriented micron-size crystals of Mn?? acetate. In conclusion, our findings can greatly simplify the selection of candidates for quantum spin tunneling among newly synthesized molecular magnets.less

 3. MnO{sub 2}@colloid carbon spheres nanocomposites with tunable interior architecture for supercapacitors

  SciTech Connect (OSTI)

  Zhang, Yuxin; Liu, Chuanpu; Wen, Zhongquan

  2014-01-01

  Graphical abstract: - Highlights: MnO{sub 2}@CSs nanocomposites have been successfully synthesized in room temperature. The composites exhibited three structures: coreshell, yolkshell and hollow structure. The yolkshell structure exhibited a high specific capacitance and cycling stability. - Abstract: MnO{sub 2}@colloid carbon spheres nanocomposites with tunable interior architecture have been synthesized by a facile and cost-effective strategy at room temperature. The structure and morphology of as-prepared nanocomposites were characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), nitrogen adsorption, focused ion beam scanning electron microscopy (FIB/SEM) and high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM). The as-obtained composites exhibited a three-dimensional architecture with coreshell, yolkshell and hollow interior structure. Furthermore, the electrochemical properties of composites were evaluated by cycle voltammetric (CV) and galvanostatic chargedischarge measurements. The yolkshell structure exhibited the optimized pseudocapacitance performance, revealing a specific capacitance (273 F g{sup ?1}) with a good rate and cycling stability, owing to its unique structure and the poor crystallinity of MnO{sub 2} nanofilms. Therefore, this facile synthetic strategy could be useful to design and synthesis of tunable nanostructures with enhanced supercapacitor behavior.

 4. Why MnIn{sub 2}O{sub 4} spinel is not a transparent conducting oxide?

  SciTech Connect (OSTI)

  Martinez-Lope, M.J.; Retuerto, M.; Calle, C. de la; Porcher, Florence

  2012-03-15

  The title compound has been synthesized by a citrate technique. The crystal structure has been investigated at room temperature from high-resolution neutron powder diffraction (NPD) data. It crystallizes in a cubic spinel structure, space group Fd3-bar m, Z=8, with a=9.0008(1) A at 295 K. It exhibits a crystallographic formula (Mn{sub 0.924(2)}In{sub 0.076(2)}){sub 8a}(In{sub 1.804(2)}Mn{sub 0.196(2)}){sub 16d}O{sub 4}, where 8a and 16d stand for the tetrahedral and octahedral sites of the spinel structure, respectively, with a slight degree of inversion, {lambda}=0.08. MnIn{sub 2}O{sub 4} shows antiferromagnetic interactions below T{sub N} Almost-Equal-To 40 K, due to the statistical distribution of Mn ions over the two available sites. Unlike the related MgIn{sub 2}O{sub 4} and CdIn{sub 2}O{sub 4} spinels, well known as transparent conducting oxides, MnIn{sub 2}O{sub 4} is not transparent and shows a poor conductivity ({sigma}=0.38 S cm{sup -1} at 1123 K): the presence of Mn ions, able to adopt mixed valence states, localizes the charges that, otherwise, would be delocalized in the spinel conduction band. - Graphical Abstract: From NPD data the crystallographic formula (Mn{sub 0.924(2)}In{sub 0.076(2)}){sub 8a}(In{sub 1.804(2)}Mn{sub 0.196(2)}){sub 16d}O{sub 4}, shows a slight degree of inversion, {lambda}=0.08 and a certain In deficiency. The presence of Mn ions, able to adopt mixed oxidation states, localize the charges that, otherwise, would be delocalized in the spinel conduction band; the presence of localized Mn{sup 2+} and Mn{sup 3+} ions provides the characteristic brown color. Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer Accurate structural determination from NPD data: inversion degree (8%), and In deficiency. Black-Right-Pointing-Pointer Bond-valence indicates Mn{sup 2+}-Mn{sup 3+} ions; edge-sharing octahedra contain 90% In{sup 3+}+10% Mn{sup 3+} cations. Black-Right-Pointing-Pointer Conductivity several orders of magnitude lower than those of MgIn{sub 2}O{sub 4} or CdIn{sub 2}O{sub 4}. Black-Right-Pointing-Pointer Variability of Mn oxidation states cancels any electron-doping effect, emptying conduction band of mobile charge carriers. Black-Right-Pointing-Pointer Curie-Weiss behavior confirming the determined charge distribution.

 5. Boric acid flux synthesis, structure and magnetic property of MB??O??(OH)?? (M=Mn, Fe, Zn)

  SciTech Connect (OSTI)

  Yang, Dingfeng; Cong, Rihong [College of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044 (China); Gao, Wenliang, E-mail: gaowl@cqu.edu.cn [College of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044 (China); Yang, Tao, E-mail: taoyang@cqu.edu.cn [College of Chemistry and Chemical Engineering, Chongqing University, Chongqing 400044 (China)

  2013-05-01

  Three new borates MB??O??(OH)?? (M=Mn, Fe, Zn) have been synthesized by boric acid flux methods, which are isotypic to NiB??O??(OH)??. Single-crystal XRD was performed to determine the crystal structures in detail. They all crystallize in the monoclinic space group P2?/c. The size of MO{sub 6} (M=Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Zn) octahedron shows a good agreement with the Shannon effective ionic radii of M?. Magnetic measurements indicate MnB??O??(OH)?? is antiferromagnetic without a long-range ordering down to 2 K. The values of its magnetic superexchange constants were evaluated by DFT calculations, which explain the observed magnetic behavior. The UVvis diffuse reflectance spectrum of ZnB??O??(OH)?? suggests a band gap ~4.6 eV. DFT calculations indicate it has a direct band gap 4.9 eV. The optical band gap is contributed by charge transfers from the occupied O 2p to the unoccupied Zn 4s states. - Graphical abstract: Experimental and theoretical studies indicate MnB??O??(OH)?? is antiferromagnetic without a long-range ordering. DFT calculations show ZnB??O??(OH)?? has a direct band gap of 4.9 eV. Highlights: MB??O??(OH)?? (M=Mn, Fe, Zn) are synthesized by two-step boric acid flux method. Single-crystal XRD was performed to determine the crystal structures in detail. Size of MO? (M=Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Zn) agrees with the effective ionic radii. MnB??O??(OH)?? is antiferromagnetic without a long-range ordering down to 2 K. DFT calculations indicate ZnB??O??(OH)?? has a direct band gap 4.9 eV.

 6. Mixed metallic Ba(Co,Mn)X{sub 0.2-x}O{sub 3-{delta}} (X=F, Cl) hexagonal perovskites

  SciTech Connect (OSTI)

  Iorgulescu, Mihaela; Roussel, Pascal; Tancret, Nathalie; Renaut, Nicolas; Tiercelin, Nicolas; Mentre, Olivier

  2013-02-15

  We show here that the incorporation of Mn in Ba-Co-oxohalide, BaCoX{sub 0.2-x}O{sub 3-{delta}}, hexagonal perovskite stabilizes the 6H-form (stacking sequence (chhhch Prime ); c, h=[BaO{sub 3}] and h Prime =[BaOX] layers), with tetramers of face-sharing octahedra) rather than the trimeric 10H-form. On the contrary to previous results on the Fe incorporation in similar system leading to more reduced 10H-compounds, the Mn effect is to increase the mean (Co/Mn) valence better suited to the 6H form. We experienced a poor Mn/Co miscibility during our syntheses leading to great difficulties to isolate mixed Co/Mn single phase materials and/or weak reproducibility. Powder neutron diffraction data shows a mixed Mn/Co octahedral occupancy, while the tetrahedra are filled by Co{sup 3+} cations. Anionic vacancies were refined in the h Prime -[BaO{sub 1-z}X{sub 1-x}] layer and the next c-[BaO{sub 3-z}] layers, while the h-[BaO{sub 3}] layers are not oxygen deficient. Magnetic properties suggest that a part of Mn cations remain paramagnetic until low temperature, while isolated spin clusters (probably driven by AFM Co tetrahedral dimers) behave as low-dimensional AFM systems. Transport measurements reveal a transition from high-temperature metallic to low-temperature semi-conducting states that could occur from defect shallow donor upon the Mn for Co substitution. - Graphical abstract: The incorporation of Mn in Ba-Co-oxohalide, BaCoX{sub 0.2-x}O{sub 3-{delta}}, hexagonal perovskite stabilizes the 6H-form with tetrameric (Co,Mn){sub 4}O{sub 15} face sharing linear chains. This results from a oxidizing Mn effect and particular Mn/Co distribution. Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer The incorporation of Mn in BaCoX{sub 0.2-x}O{sub 3-{delta}} (X=F,Cl) hexagonal perovskites stabilizes the 6H-form. Black-Right-Pointing-Pointer It contains tetrameric (Co,Mn){sub 4}O{sub 15} face sharing linear chains. Black-Right-Pointing-Pointer The preference for such chains better than trimeric ones is due to the Manganese oxidizing effect. Black-Right-Pointing-Pointer A particular Mn/Co distribution was evidenced. Black-Right-Pointing-Pointer Transport and magnetic properties drastically change during the Mn incorporation.

 7. Magnetic properties of ion implanted Ge{sub 1-x}Mn{sub x} thin films solidified through pulsed laser melting

  SciTech Connect (OSTI)

  Commisso Dolph, Melissa [Department of Physics, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Kim, Taeseok; Recht, Daniel; Aziz, Michael J. [Harvard School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, Cambridge, Massachusetts 02138 (United States); Yin Wenjing; Fan Wenbin; Yu Jiani; Lu Jiwei [Department of Materials Science and Engineering, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Wolf, Stuart A. [Department of Physics, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States); Department of Materials Science and Engineering, University of Virginia, Charlottesville, Virginia 22904 (United States)

  2011-05-01

  Ge{sub 1-x}Mn{sub x} thin films with an average Mn concentration of 0.64 at. % were fabricated through Mn ion implantation into crystalline germanium-on-insulator wafers. Implantation damage was removed and crystallinity restored by pulsed laser melting from a single 30-ns 308-nm XeCl{sup +} excimer laser pulse. Resolidified films demonstrated higher Curie temperatures but smaller saturation magnetizations than those of both as-implanted films and implanted films subjected to rapid thermal annealing. These findings are attributed to the redistribution of Mn during solidification.

 8. Observations of micro-structure and void formation in a 8% Mn stainless steel (ICL 016) irradiated with 46 MeV nickel ions

  E-Print Network [OSTI]

  Mazey, D J; Titchmarsh, J M

  1980-01-01

  Observations of micro-structure and void formation in a 8% Mn stainless steel (ICL 016) irradiated with 46 MeV nickel ions

 9. Structure and magnetic properties of Ba{sub 5}Ce{sub 1.25}Mn{sub 3.75}O{sub 15}, a new 10H-polytype in the Ba-Ce-Mn-O system

  SciTech Connect (OSTI)

  Macias, Mario A.; Mentre, Olivier; Cuello, Gabriel J.; Gauthier, Gilles H.

  2013-02-15

  Based on the peculiar magnetic properties that are observed in pseudo one-dimensional manganites, we decided to synthesize the new Ba{sub 5}Ce{sub 1.25}Mn{sub 3.75}O{sub 15} compound. The preparation was performed by solid state reaction in air at about 1350 Degree-Sign C, for which we found that the compound crystallizes in a hexagonal symmetry with space group P6{sub 3}/mmc (No-194) and cell parameters a=b=5.7861(2) A and c=23.902(1) A. The structural description was correlated with neutron diffraction and bond valence calculations, confirming the presence of Ce{sup 4+} and Mn{sup 4+} segregated in the different crystallographic positions. Ba{sub 5}Ce{sub 1.25}Mn{sub 3.75}O{sub 15} displays evidence for strong AFM couplings already set at room temperature. The main arrangement of Mn{sup 4+} in magnetically isolated tetramers of face-sharing octahedra is responsible for a metamagnetic-like transition around 50 K. - Graphical abstract: The new Ba{sub 5}Ce{sub 1.25}Mn{sub 3.75}O{sub 15} polytype shows strong AFM couplings in magnetically isolated [Ce{sub 0.25}Mn{sub 3.75}O{sub 15}] tetramers of face-sharing octahedral, resulting in a metamagnetic-like transition around 50 K. Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer Ba{sub 5}Ce{sub 1.25}Mn{sub 3.75}O{sub 15}, a new 10H polytype, has been prepared in the Ba-Ce-Mn-O system. Black-Right-Pointing-Pointer The compound crystallizes in the P6{sub 3}/mmc space group with (cchhh){sub 2} stacking sequence. Black-Right-Pointing-Pointer [Ce{sub 0.25}Mn{sub 3.75}O{sub 15}] tetramers are separated by [CeO{sub 6}] octahedra in the structure. Black-Right-Pointing-Pointer Instead of robust AFM ordering, a metamagnetic-like transition is found around 50 K.

 10. Large ferroelectric polarization in the new double perovskite NaLaMnWO$_{6}$ induced by non-polar instabilities

  E-Print Network [OSTI]

  Fukushima, T; Picozzi, S; Perez-Mato, J M

  2011-01-01

  Based on density functional theory calculations and group theoretical analysis, we have studied NaLaMnWO$_{6}$ compound which has been recently synthesized [Phys. Rev. B 79, 224428 (2009)] and belongs to the $AA'BB'{\\rm O}_{6}$ family of double perovskites. At low temperature, the structure has monoclinic $P2_{1}$ symmetry, with layered ordering of the Na and La ions and rocksalt ordering of Mn and W ions. The Mn atoms show an antiferromagnetic (AFM) collinear spin ordering, and the compound has been reported as a potential multiferroic. By comparing the low symmetry structure with a parent phase of $P4/nmm$ symmetry, two distortion modes are found dominant. They correspond to MnO$_{6}$ and WO$_{6}$ octahedron \\textit{tilt} modes, often found in many simple perovskites. While in the latter these common tilting instabilities yield non-polar phases, in NaLaMnWO$_{6}$ the additional presence of the $A$-$A^{'}$ cation ordering is sufficient to make these rigid unit modes as a source of the ferroelectricity. Throu...

 11. Zero-field signal in the electron paramagnetic resonance spectrum of Mn{sup +2} in silicate glasses

  SciTech Connect (OSTI)

  Rakhimov, Rakhim R. [Center for Materials Research, Norfolk State University, Norfolk, Virginia 23504 (United States)] [Center for Materials Research, Norfolk State University, Norfolk, Virginia 23504 (United States); Jones, David E. [Center for Materials Research, Norfolk State University, Norfolk, Virginia 23504 (United States)] [Center for Materials Research, Norfolk State University, Norfolk, Virginia 23504 (United States)

  2000-07-22

  A 9.4-9.8 GHz electron paramagnetic resonance (EPR) study of Mn{sup +2}-doped Na{sub 2}O-CaO-MgO-SiO{sub 2} glasses has revealed a nonresonant microwave magneto-absorption near zero magnetic field in addition to normal paramagnetic absorption due to Mn{sup +2} ions, electron spin S=5/2. The low-field response has an opposite phase relative to paramagnetic signal and is independent of the mutual orientation of the magnetic field of the microwave H{sub 1} and static magnetic field H. In contrast, the paramagnetic signal is different for perpendicular H{sub 1}(perpendicular sign)H and parallel H{sub 1}(parallel sign)H polarization of the microwave field, which is attributed to enhancement of forbidden magnetic dipolar transitions and suppression of the allowed transitions for parallel polarization. The low-field response is described in terms of microwave dielectric losses that derive from the magneto-induced charge migration in the first coordination sphere of Mn{sup +2}. As opposed to the spin-polarized tunneling that was described in ferromagnets between different valence forms of Mn, the observed effect is due to spin-dependent tunneling that occurs in the vicinity of Mn{sup +2} in a diluted paramagnetic system. (c) 2000 American Institute of Physics.

 12. Structural and Chemical Evolution of Li- and Mn-rich Layered Cathode Material

  SciTech Connect (OSTI)

  Zheng, Jianming; Xu, Pinghong; Gu, Meng; Xiao, Jie; Browning, Nigel D.; Yan, Pengfei; Wang, Chong M.; Zhang, Jiguang

  2015-02-24

  Lithium (Li)- and manganese-rich (LMR) layered-structure materials are very promising cathodes for high energy density lithium-ion batteries. However, their voltage fading mechanism and its relationships with fundamental structural changes are far from being sufficiently understood. Here we report the detailed phase transformation pathway in the LMR cathode (Li[Li0.2Ni0.2Mn0.6]O2) during cycling for the samples prepared by hydro-thermal assistant method. It is found the transformation pathway of LMR cathode is closely correlated to its initial structure and preparation conditions. The results reveal that LMR cathode prepared by HA approach experiences a phase transformation from the layered structure to a LT-LiCoO2 type defect spinel-like structure (Fd-3m space group) and then to a disordered rock-salt structure (Fm-3m space group). The voltage fade can be well correlated with the Li ion insertion into octahedral sites, rather than tetrahedral sites, in both defect spinel-like structure and disordered rock-salt structure. The reversible Li insertion/removal into/from the disordered rock-salt structure is ascribed to the Li excess environment that can satisfy the Li percolating in the disordered rock-salt structure despite the increased kinetic barrier. Meanwhile, because of the presence of a great amount of oxygen vacancies, a significant decrease of Mn valence is detected in the cycled particle, which is below that anticipated for a potentially damaging Jahn-Teller distortion (+3.5). Clarification of the phase transformation pathway, cation redistribution, oxygen vacancy and Mn valence change undoubtedly provides insights into a profound understanding on the voltage fade, and capacity degradation of LMR cathode. The results also inspire us to further enhance the reversibility of LMR cathode via improving its surface structural stability.

 13. Neutron structural characterization, inversion degree and transport properties of NiMn{sub 2}O{sub 4} spinel prepared by the hydroxide route

  SciTech Connect (OSTI)

  Sagua, A.; Lescano, Gabriela M.; Alonso, J.A.; Martnez-Coronado, R.; Fernndez-Daz, M.T.; Morn, E.

  2012-06-15

  Graphical abstract: A pure specimen has been synthesized by the hydroxide route. This spinel, studied by NPD, shows an important inversion degree, ? = 0.80. A bond-valence study shows that the tetrahedral Mn ions are divalent whereas the octahedral Mn and Ni are slightly oxidized from the expected 3+ and 2+ values, respectively. The mixed valence Mn{sup 3+}/Mn{sup 4+} accounts for a hopping mechanism between adjacent octahedral sites, leading to a significant conductivity. Highlights: ? A low-temperature hydroxide route allowed preparing almost pure specimens of NiMn{sub 2}O{sub 4}. ? NPD essential to determine inversion degree; contrasting Ni and Mn for neutrons. ? Bond valence establishes valence state of octahedral and tetrahedral Ni and Mn ions. ? Thermal analysis, transport measurements complement characterization of this oxide. ? A structureproperties relationship is established. -- Abstract: The title compound has been synthesized by the hydroxide route. The crystal structure has been investigated at room temperature from high-resolution neutron powder diffraction (NPD) data. It crystallizes in a cubic spinel structure, space group Fd3{sup }m, Z = 8, with a = 8.3940(2) ? at 295 K. The crystallographic formula is (Ni{sub 0.202(1)}Mn{sub 0.798(1)}){sub 8a}(Ni{sub 0.790(1)}Mn{sub 1.210(1)}){sub 16d}O{sub 4} where 8a and 16d stand for the tetrahedral and octahedral sites of the spinel structure, respectively. There is a significant inversion degree of the spinel structure, ? = 0.80. In fact, the variable parameter for the oxygen position, u = 0.2636(4), is far from that expected (u = 0.25) for normal spinels. From a bond-valence study, it seems that the valence distribution in NiMn{sub 2}O{sub 4} spinel is not as trivial as expected (Ni{sup 2+} and Mn{sup 3+}), but clearly the tetrahedral Mn ions are divalent whereas the octahedral Mn and Ni are slightly oxidized from the expected +3 and +2 values, respectively. The mixed valence observed at the octahedral sites provides the charge carriers that, by a hopping mechanism between Mn{sup 3+}/Mn{sup 4+} adjacent sites, leads to a significant conductivity, up to 0.85 S cm{sup ?1} at 800 C in air.

 14. LiMn{sub 2}O{sub 4} nanoparticles anchored on graphene nanosheets as high-performance cathode material for lithium-ion batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Lin, Binghui; Yin, Qing; Hu, Hengrun; Lu, Fujia [School of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Xiaolingwei 200, Nanjing, Jiangsu 210094 (China); Xia, Hui, E-mail: xiahui@njust.edu.cn [School of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Xiaolingwei 200, Nanjing, Jiangsu 210094 (China); Herbert Gleiter Institute of Nanoscience, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094 (China)

  2014-01-15

  Nanocrystalline LiMn{sub 2}O{sub 4}/graphene nanosheets nanocomposite has been successfully synthesized by a one-step hydrothermal method without post-heat treatment. In the nanocomposite, LiMn{sub 2}O{sub 4} nanoparticles of 1030 nm in size are well crystallized and homogeneously anchored on the graphene nanosheets. The graphene nanosheets not only provide a highly conductive matrix for LiMn{sub 2}O{sub 4} nanoparticles but also effectively reduce the agglomeration of LiMn{sub 2}O{sub 4} nanoparticles. The nanocrystalline LiMn{sub 2}O{sub 4}/graphene nanosheets nanocomposite exhibited greatly improved electrochemical performance in terms of specific capacity, cycle performance, and rate capability compared with the bare LiMn{sub 2}O{sub 4} nanoparticles. The superior electrochemical performance of the nanocrystalline LiMn{sub 2}O{sub 4}/graphene nanosheets nanocomposite makes it promising as cathode material for high-performance lithium-ion batteries. - Graphical abstract: Nanocrystalline LiMn{sub 2}O{sub 4}/graphene nanosheets (GNS) nanocomposite exhibit superior cathode performance for lithium-ion batteries compared to the bare LiMn{sub 2}O{sub 4} nanoparticles. Display Omitted - Highlights: LiMn{sub 2}O{sub 4}/graphene nanocomposite is synthesized by a one-step hydrothermal method. LiMn{sub 2}O{sub 4} nanoparticles are uniformly anchored on the graphene nanosheets. The nanocomposite exhibits excellent cathode performance for lithium-ion batteries.

 15. Chemical spots and their dynamical evolution on HgMn stars

  E-Print Network [OSTI]

  Korhonen, Heidi; Briquet, Maryline; Gonzalez, Federico; Savanov, Igor

  2010-01-01

  Our recent studies of late B-type stars with HgMn peculiarity revealed for the first time the presence of fast dynamical evolution of chemical spots on their surfaces. These observations suggest a hitherto unknown physical process operating in the stars with radiative outer envelopes. Furthermore, we have also discovered existence of magnetic fields on these stars that have up to now been thought to be non-magnetic. Here we will discuss the dynamical spot evolution on HD 11753 and our new results on magnetic fields on AR Aur.

 16. Reactivity of Pb(II) at the Mn(III,IV) (Oxyhydr)Oxide-Water Interface

  E-Print Network [OSTI]

  Sparks, Donald L.

  A T O C H A , * , E V E R T J . E L Z I N G A , A N D D O N A L D L . S P A R K S DepartmentReactivity of Pb(II) at the Mn(III,IV) (Oxyhydr)Oxide-Water Interface C H R I S T O P H E R J . M and surface functional groups on R-Al2O3 depending on the specific surface site exposed. The uptake of Pb

 17. Conductance with stochastic resonance in Mn{sub 12} redox network without tuning

  SciTech Connect (OSTI)

  Hirano, Yoshiaki [Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka University, 1-1 Machikaneyama-cho, Toyonaka, Osaka 560-0043 (Japan); Graduate School of Engineering, University of Fukui, 3-9-1 Bunkyo, Fukui 910-8507 (Japan); Segawa, Yuji; Kawai, Tomoji [Institute of Scientific and Industrial Research (ISIR), Osaka University, 8-1 Mihogaoka, Ibaraki, Osaka 567-0047 (Japan); Kuroda-Sowa, Takayoshi [Department of Chemistry, Faculty of Science and Engineering, Kinki University, 3-4-1 Kowakae, Higashi-Osaka, Osaka 577-8502 (Japan); Matsumoto, Takuya, E-mail: matsumoto-t@chem.sci.osaka-u.ac.jp [Department of Chemistry, Graduate School of Science, Osaka University, 1-1 Machikaneyama-cho, Toyonaka, Osaka 560-0043 (Japan)

  2014-06-09

  Artificial neuron-based information processing is one of the attractive approaches of molecular-scale electronics, which can exploit the ability of molecular system for self-assembling or self-organization. The self-organized Mn{sub 12}/DNA redox network shows nonlinear current-voltage characteristics that can be described by the Coulomb blockade network model. As a demonstration of the nonlinear network system, we have observed stochastic resonance without tuning for weak periodic input signals and thermal noise, which suggests a route to neural network composed of molecular materials.

 18. Magnetoelastic Coupling and Symmetry Breaking in the Frustrated Antiferromagnet {alpha}-NaMnO{sub 2}

  SciTech Connect (OSTI)

  Giot, Maud; Chapon, Laurent C.; Radaelli, Paolo G.; Androulakis, John; Lappas, Alexandros; Green, Mark A.

  2007-12-14

  The magnetic and crystal structures of the {alpha}-NaMnO{sub 2} have been determined by high-resolution neutron powder diffraction. The system maps out a frustrated triangular spin lattice with anisotropic interactions that displays two-dimensional spin correlations below 200 K. Magnetic frustration is lifted through magneto-elastic coupling, evidenced by strong anisotropic broadening of the diffraction profiles at high temperature and ultimately by a structural phase transition at 45 K. In this low-temperature regime a three-dimensional antiferromagnetic state is observed with a propagation vector k=((1/2),(1/2),0)

 19. Magnetic domain wall manipulation in (Ga,Mn)As nanostructures for spintronic applications

  SciTech Connect (OSTI)

  Wosinski, Tadeusz; Andrearczyk, Tomasz; Figielski, Tadeusz; Olender, Karolina; Wrobel, Jerzy

  2014-02-21

  Ring-shaped nanostructures have been designed and fabricated by electron-beam lithography patterning and chemical etching from thin epitaxial layers of the ferromagnetic semiconductor (Ga,Mn)As. The nanostructures, in a form of planar rings with a slit, were supplied with four electrical terminals and subjected to magneto-transport studies under planar weak magnetic field. Magnetoresistive effects caused by manipulation of magnetic domain walls and magnetization reversal in the nanostructures have been investigated and possible applications of the nanostructures as four-terminal spintronic devices are discussed.

 20. Elastic Constants of Ni-Mn-Ga Magnetic Shape Memory Alloys

  SciTech Connect (OSTI)

  Stipcich, M. [Universitat de Barcelona; Manosa, L. [Universitat de Barcelona; Planes, A. [Universitat de Barcelona; Morin, M. [INSA de Lyon; Zarestky, Jerel L [ORNL; Lograsso, Tom [Ames Laboratory; Stassis, C. [Ames Laboratory

  2004-01-01

  We have measured the adiabatic second order elastic constants of two Ni-Mn-Ga magnetic shape memory crystals with different martensitic transition temperatures, using ultrasonic methods. The temperature dependence of the elastic constants has been followed across the ferromagnetic transition and down to the martensitic transition temperature. Within experimental errors no noticeable change in any of the elastic constants has been observed at the Curie point. The temperature dependence of the shear elastic constant C' has been found to be very different for the two alloys. Such a different behavior is in agreement with recent theoretical predictions for systems undergoing multi-stage structural transitions.

 1. Generation and control of spin-polarized photocurrents in GaMnAs heterostructures

  SciTech Connect (OSTI)

  Bezerra, Anibal T. Farinas, Paulo F.; Studart, Nelson; Degani, Marcos H.; Maialle, Marcelo Z.

  2014-01-13

  Photocurrents are calculated for a specially designed GaMnAs semiconductor heterostructure. The results reveal regions in the infrared range of the energy spectrum, in which the proposed structure is remarkably spin-selective. For such photon energies, the generated photocurrents are strongly spin-polarized. Application of a relatively small static bias in the growth direction of the structure is predicted to efficiently reverse the spin-polarization for some photon energies. This behavior suggests the possibility of conveniently simple switching mechanisms. The physics underlying the results is studied and understood in terms of the spin-dependent properties emerging from the particular potential profile of the structure.

 2. Magnetic and transport properties of Mn{sub 2}CoAl oriented films

  SciTech Connect (OSTI)

  Jamer, Michelle E.; Assaf, Badih A.; Devakul, Trithep; Heiman, Don

  2013-09-30

  The structure, magnetic, and transport properties of thin films of the Heusler ferrimagnet Mn{sub 2}CoAl have been investigated for properties related to spin gapless semiconductors. Oriented films were grown by molecular beam epitaxy on GaAs substrates and the structure was found to transform from tetragonal to cubic for increasing annealing temperature. The anomalous Hall resistivity is found to be proportional to the square of the longitudinal resistivity and magnetization expected for a topological Berry curvature origin. A delicate balance of the spin-polarized carrier type when coupled with voltage gate-tuning could significantly impact advanced electronic devices.

 3. Magnetocrystalline Anisotropy in UMn2Ge2 and Related Mn-based Actinide Ferromagnets

  SciTech Connect (OSTI)

  Parker, David S; Mandrus, D.; Ghimire, N J; Baumbach, Ryan; Singleton, John; Thompson, J.D.; Bauer, Eric D.; Li, Ling; Singh, David J

  2015-01-01

  We present magnetization isotherms in pulsed magnetic fields up to 62 Tesla, supported by first principles calculations, demonstrating a huge uniaxial magnetocrystalline anisotropy energy - approximately 20 MJ/m3 - in UMn2Ge2. This large anisotropy results from the extremely strong spin-orbit coupling affecting the uranium 5 f electrons, which in the calculations exhibit a substantial orbital moment exceeding 2 Bohr magnetons. We also find from theoretical calculations that a number of isostructural Mn-actinide compounds are expected to have similarly large anisotropy.

 4. File:USDA-CE-Production-GIFmaps-MN.pdf | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Google Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on QA:QAsource History View New Pages RecentTempCampApplicationWorksheet 2011.pdf JumpTransmissionKY.pdf JumpMN.pdf Jump

 5. Electrochemical Performances of LiMnPO4 Synthesized from Non-Stoichiometric

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  AFDC Printable Version Share this resource Send a link to EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page to someone by E-mail Share EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Facebook Tweet about EERE: Alternative Fuels Data Center Home Page on Twitter Bookmark EERE: Alternative Fuels Data Center Homesum_a_epg0_fpd_mmcf_m.xls" ,"Available from WebQuantity of NaturalDukeWakefield MunicipalTechnical Report:Speeding accessby aLED Street Lighting Host Site:ERDACarlo-integratedLi/Mn

 6. Quantifying Uncertainty in Chemical Systems Modeling M.T. Reagan1, H.N. Najm1, P.P. Pebay1, O.M. Knio2 and R.G. Ghanem2

  E-Print Network [OSTI]

  Frey, Pascal

  Quantifying Uncertainty in Chemical Systems Modeling M.T. Reagan1, H.N. Najm1, P.P. Pebay1, O The Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218, USA Abstract. This study compares two techniques of Chemical Kinetics 1. Introduction Chemical kinetics computations require the specification of a number

 7. A new A&P Food Market in Mt. Kisco, New York, is enjoying annual energy cost savings of nearly $130,000 with the installation of an integrated microturbine power system

  E-Print Network [OSTI]

  Pennycook, Steve

  Background A new A&P Food Market in Mt. Kisco, New York, is enjoying annual energy cost savings, heating and power solutions, was installed in 2005 in the 57,000- square-foot facility. The New York supermarket was the first U.S. customer to take delivery of the new system. The PureComfort system is designed

 8. Visualizing the Surface Infrastructure Used to Move 2 MtCO2/year from the Dakota Gasification Company to the Weyburn CO2 Enhanced Oil Recovery Project: Version of July 1, 2009

  SciTech Connect (OSTI)

  Dooley, James J.

  2009-07-09

  Google Earth Pro has been employed to create an interactive flyover of the worlds largest operational carbon dioxide capture and storage project. The visualization focuses on the transport and storage of 2 MtCO2/year which is captured from the Dakota Gasification Facility (Beula, North Dakota) and transported 205 miles and injected into the Weyburn oil field in Southeastern Saskatchewan.

 9. Calculations of structural, elastic, electronic, magnetic and phonon properties of FeNiMnAl by the first principles

  SciTech Connect (OSTI)

  U?ur, ?ule; ?yigr, Ahmet

  2014-10-06

  The electronic, elastic and dynamical properties of the quaternary alloy FeNiMnAl have been investigated using a pseudopotential plane wave method within the generalized gradient approximation (GGA). We determined the lattice parameters and the bulk modulus B. In addition, the elastic properties such as elastic constans (C{sub 11}, C{sub 12} and C{sub 44}), the shear modulus G, the young modulus E, the poisson's ratio ? and the B/G ratio are also given. The FeNiMnAl Heusler alloy exhibit a ferromagnetic half-metallic behavior with the total magnetic moment of 4.02 ?{sub B}. The phonon dispersion of FeNiMnAl has been performed using the density functional theory and the direct method with 222 supercell.

 10. Depth-dependent magnetism in epitaxial MnSb thin films: effects of surface passivation and cleaning

  SciTech Connect (OSTI)

  Aldous J. D.; Sanchez-Hanke C.; Burrows, C.W.; Maskery, I.; Brewer, M.S.; Hase, T.P.A.; Duffy, J.A.; Lees, M. Rs; Decoster, T.; Theis, W.; Quesada, A.; Schmid, A.K.; Bell, G.R.

  2012-03-15

  Depth-dependent magnetism in MnSb(0001) epitaxial films has been studied by combining experimental methods with different surface specificities: polarized neutron reflectivity, x-ray magnetic circular dichroism (XMCD), x-ray resonant magnetic scattering and spin-polarized low energy electron microscopy (SPLEEM). A native oxide {approx}4.5 nm thick covers air-exposed samples which increases the film's coercivity. HCl etching efficiently removes this oxide and in situ surface treatment of etched samples enables surface magnetic contrast to be observed in SPLEEM. A thin Sb capping layer prevents oxidation and preserves ferromagnetism throughout the MnSb film. The interpretation of Mn L{sub 3,2} edge XMCD data is discussed.

 11. Structural and Functional Characterization of Redox Mn and Co Sites in AlPO Materials and Their Role in Alkane Oxidation Catalysis

  E-Print Network [OSTI]

  Iglesia, Enrique

  and at similar rates, indicating excellent agreement between these techniques. No H2O or CO2 were detected during could be accurately described by Arrhenius-type behavior, and H2/Me ratios showed that only a fraction of all Me cations undergo reversible redox cycles. This fraction was 0.86 for MnAPO-18 (atomic Mn/P ) 0

 12. Weisman Art Museum | 333 East River Road | Minneapolis, MN 55455 | P: 612.625.9494 | F: 612.625.9630 | WAM.UMN.EDU FOR IMMEDIATE RELEASE

  E-Print Network [OSTI]

  Thomas, David D.

  Weisman Art Museum | 333 East River Road | Minneapolis, MN 55455 | P: 612.625.9494 | F: 612@umn.edu Weisman Art Museum presents stories of hope in The Youth/Dhallinyarada Exhibition dates: July 13, 2013 through February 9, 2014 Minneapolis, MN The Weisman Art Museum at the University of Minnesota, presents

 13. Spin polarization of a Ferromagnetic Narrow Gap p-(In,Mn)As Obtained from Andreev Reflection Spectroscopy

  SciTech Connect (OSTI)

  Akazaki, T. [NTT Basic Research Laboratories, NTT Corporation, 3-1 Morinosato-Wakamiya, Atsugi, Kanagawa, 243-0198 (Japan); Munekata, H. [Imaging Science and Engineering Laboratory, Tokyo Institute of Technology, 425-R2-57 Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8503 (Japan); Yokoyama, T. [Dept. Physics, Tokyo Institute of Technology, 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo, 152-8550 (Japan); Tanaka, Y. [Dept. Applied Physics, Nagoya University, Furo-cho, Chikusa-ku, Nagoya, 464-8603 (Japan); Takayanagi, H. [Research Institute for Science and Technology, Tokyo University of Science, 1-3 Kagurazaka, Shinjuku, Tokyo, 162-8601 (Japan); International Center for Materials Nanoarchitectronics, NIMS (Japan)

  2011-12-26

  Spin-polarized carrier transport across Nb/p-(In,Mn)As junctions has been studied. Suppressions of conductance in the superconductor sub-gap region and conductance peaks at the bias voltage around the edge of the sub-gap are observed. These features are well reproduced by a newly modified BTK model including both spin polarization and the inverse proximity effect. The value of spin polarization in p-(In,Mn)As extracted by the calculation is P = 0.725 at 0.5 K with Z = 0.25.

 14. Thermochemical generation of hydrogen and oxygen from water. [NaMnO/sub 2/ and TiO/sub 2/

  DOE Patents [OSTI]

  Robinson, P.R.; Bamberger, C.E.

  1980-02-08

  A thermochemical cyclic process for the production of hydrogen exploits the reaction between sodium manganate (NaMnO/sub 2/) and titanium dioxide (TiO/sub 2/) to form sodium titanate (Na/sub 2/TiO/sub 3/), manganese (II) titanate (MnTiO/sub 3/) and oxygen. The titanate mixture is treated with sodium hydroxide, in the presence of steam, to form sodium titanate, sodium manganate (III), water and hydrogen. The sodium titanate-manganate (III) mixture is treated with water to form sodium manganate (III), titanium dioxide and sodium hydroxide. Sodium manganate (III) and titanium dioxide are recycled following dissolution of sodium hydroxide in water.

 15. Variation of the Mn I 539.4 nm line with the solar cycle

  E-Print Network [OSTI]

  Danilovic, S; Livingston, W; Krivova, N; Vince, I

  2015-01-01

  As a part of the long-term program at Kitt Peak National Observatory (KPNO), the Mn I 539.4 nm line has been observed for nearly three solar cycles using the McMath telescope and the 13.5 m spectrograph in double-pass mode. These full-disk spectrophotometric observations revealed an unusually strong change of this line's parameters over the solar cycle. Optical pumping by the Mg II k line was originally proposed to explain these variations. More recent studies have proposed that this is not required and that the magnetic variability might explain it. Magnetic variability is also the mechanism that drives the changes in total solar irradiance variations (TSI). With this work we investigate this proposition quantitatively by using using the model SATIRE-S. We applied exactly the same model atmospheres and value of the free parameter as were used in previous solar irradiance reconstructions to now model the variation in the Mn I 539.4 nm line profile and in neighboring Fe I lines. We compared the results of the ...

 16. Durability of (Pr0.7sr0.3)Mn03 +/-delta/8ysz

  SciTech Connect (OSTI)

  An, Ke [ORNL; Reifsnider, K L [University of Connecticut, Storrs; Gao, C Y [University of Tennessee, Knoxville (UTK)

  2006-01-01

  Half cell SOFCs with Durability of (Pr{sub 0.7}Sr{sub 0.3})Mn0{sub 3}{+-}{delta}/8YSZ composite cathodes on 8YSZ electrolytes were aged up to 1000 h at 1000 C in air with/without 0.318 A cm{sup -2} cathodic polarization. During the aging, the performance of the half cell SOFCs was measured using electrochemical impedance spectroscopy (EIS). After aging, the surface of the composite cathode and the interface between the composite cathode and the electrolyte was investigated with scanning electron microscopy (SEM). Chemical element analysis was performed with energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). The performance of the half cell SOFCs degraded after aging with/without polarization compared to the initial state. The SOFCs had a larger polarization resistance after 1000 h of aging. The cathodic current was shown to have an impact on the performance by slowing down the rate of decrease of polarization resistance of the SOFCs. After aging, the microstructural properties--mean pore size increased and cumulative pore volume decreased, and growth of grains was found on the Durability of (Pr{sub 0.7}Sr{sub 0.3})Mn0{sub 3}{+-}{delta} phases.

 17. Electronic and magnetic properties of double perovskite Dy{sub 2}MnCoO{sub 6} by first-principles calculation

  SciTech Connect (OSTI)

  Ganeshraj, C.; Santhosh, P. N.

  2014-05-07

  Using first-principles calculation, we investigate electronic and magnetic properties of Dy{sub 2}MnCoO{sub 6}. A detailed structural optimization has been done and found that the orthorhombic structure with Mn (Co) ions aligning along the longest axis type is the most stable structure. Within the generalized gradient approximation, the spin polarized calculations predict Dy{sub 2}MnCoO{sub 6} to be a half-metallic with ferromagnetic interaction between Mn and Co ions and antiferromagnetic interaction between Dy and Mn/Co ions. We also investigate the effect of Hubbard parameter (U) on the ground state magnetic structure. For all values of Hubbard U parameter the Co ions have nonzero magnetic moment; they do not lie in low-spin state, as in DyCoO{sub 3}.

 18. Electrochemically induced deposition method to prepare {gamma}-MnO{sub 2}/multi-walled carbon nanotube composites as electrode material in supercapacitors

  SciTech Connect (OSTI)

  Fan Zhen

  2008-08-04

  The {gamma}-MnO{sub 2}/multi-walled carbon nanotube ({gamma}-MnO{sub 2}/MWNT) composite has been prepared by electrochemically induced deposition method. The morphology and crystal structure of the composite were investigated by X-ray diffraction and scanning electron microscopy, respectively. The capacitive properties of the {gamma}-MnO{sub 2}/MWNT composite have been investigated by cyclic voltammetry (CV). A specific capacitance (based on {gamma}-MnO{sub 2}) as high as 579 F g{sup -1} is obtained at a scan rate of 10 mV s{sup -1} in 0.1 M Na{sub 2}SO{sub 4} aqueous solution. Additionally, the {gamma}-MnO{sub 2}/MWNT composite electrode shows excellent long-term cycle stability (only 2.4% decrease of the specific capacitance is observed after 500 CV cycles)

 19. Radiation-induced instability of MnS precipitates and its possible consequences on irradiation-induced stress corrosion cracking of austenitic stainless steels

  SciTech Connect (OSTI)

  Chung, H.M.; Sanecki, J.E.; Garner, F.A.

  1996-12-01

  Irradiation-assisted stress corrosion cracking (IASCC) is a significant materials issue for the light water reactor (LWR) industry and may also pose a problem for fusion power reactors that will use water as coolant. A new metallurgical process is proposed that involves the radiation-induced release into solution of minor impurity elements not usually thought to participate in IASCC. MnS-type precipitates, which contain most of the sulfur in stainless steels, are thought to be unstable under irradiation. First, Mn transmutes strongly to Fe in thermalized neutron spectra. Second, cascade-induced disordering and the inverse Kirkendall effect operating at the incoherent interfaces of MnS precipitates are thought to act as a pump to export Mn from the precipitate into the alloy matrix. Both of these processes will most likely allow sulfur, which is known to exert a deleterious influence on intergranular cracking, to re-enter the matrix. To test this hypothesis, compositions of MnS-type precipitates contained in several unirradiated and irradiated heats of Type 304, 316, and 348 stainless steels (SSs) were analyzed by Auger electron spectroscopy. Evidence is presented that shows a progressive compositional modification of MnS precipitates as exposure to neutrons increases in boiling water reactors. As the fluence increases, the Mn level in MnS decreases, whereas the Fe level increases. The S level also decreases relative to the combined level of Mn and Fe. MnS precipitates were also found to be a reservoir of other deleterious impurities such as F and O which could be also released due to radiation-induced instability of the precipitates.

 20. Cross-plane electronic and thermal transport properties of p-type La0.67Sr0.33MnO3/LaMnO3 perovskite oxide metal/semiconductor

  E-Print Network [OSTI]

  Xu, Xianfan

  perovskite oxide metal/semiconductor superlattices Pankaj Jha,1,2 Timothy D. Sands,1,2,3,a) Laura Cassels,4)/lanthanum manganate (LaMnO3, i.e., LMO) perovskite oxide metal/semiconductor superlattices were investigated

 1. Synthesis, crystal structure, and vibrational spectroscopic and UV-visible studies of Cs{sub 2}MnP{sub 2}O{sub 7}

  SciTech Connect (OSTI)

  Kaoua, Saida; Krimi, Saida; Pechev, Stanislav; Gravereau, Pierre; Chaminade, Jean-Pierre; Couzi, Michel; El Jazouli, Abdelaziz

  2013-02-15

  A new member of the A{sub 2}MP{sub 2}O{sub 7} diphosphate family, Cs{sub 2}MnP{sub 2}O{sub 7}, has been synthesized and structurally characterized. The crystal structure was determined by single crystal X-Ray diffraction. Cs{sub 2}MnP{sub 2}O{sub 7} crystallizes in the orthorhombic system, space group Pnma ( Music-Sharp-Sign 62), with the unit cell parameters a=16.3398(3), b=5.3872(1), c=9.8872(2) A, Z=4 and V=870.33(3) A{sup 3}. The structure parameters were refined to a final R{sub 1}/wR{sub 2}=0.0194/0.0441 for 1650 observed reflections. The 2D framework of Cs{sub 2}MnP{sub 2}O{sub 7} structure consists of P{sub 2}O{sub 7} and MnO{sub 5} units. The corner-shared MnO{sub 5} and P{sub 2}O{sub 7} units are alternately arranged along the b axis to form [(MnO)P{sub 2}O{sub 7}]{sub {infinity}} chains. These chains are interconnected by an oxygen atom to form sheets parallel to the (b, c) plane. The cesium atoms are located between the sheets in 9- and 10-fold coordinated sites. The infrared and Raman vibrational spectra have been investigated. A factor group analysis leads to the determination of internal modes of (P{sub 2}O{sub 7}) groups. UV-visible spectrum consists of weak bands, between 340 and 700 nm, assigned to the forbidden d-d transitions of Mn{sup 2+} ion, and of a strong band around 250 nm, attributed to the O--Mn charge transfer. - Graphical abstract: Structure of Cs{sub 2}MnP{sub 2}O{sub 7}: The 2D structure of Cs{sub 2}MnP{sub 2}O{sub 7} is built from P{sub 2}O{sub 7} diphosphate groups and MnO{sub 5} square pyramids which share corners and form [(MnO)P{sub 2}O{sub 7}]{sub {infinity}} chains along b axis. These chains are interconnected by an oxygen atom to form wavy (MnP{sub 2}O{sub 7}){sup 2-} sheets parallel to the (b, c) plane. The cesium ions are located between these sheets in the inter-layers space, in zigzag positions. Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer A new diphosphate, Cs{sub 2}MnP{sub 2}O{sub 7}, has been synthesized and structurally characterized. Black-Right-Pointing-Pointer The structure consists of a 2D framework built up from (MnP{sub 2}O{sub 7}) sheets. Black-Right-Pointing-Pointer The sheets consist of [(MnO)P{sub 2}O{sub 7}]{sub {infinity}} chains formed by P{sub 2}O{sub 7} units and MnO{sub 5} square pyramids. Black-Right-Pointing-Pointer A factor group analysis leads to the determination of internal modes of (P{sub 2}O{sub 7}) groups. Black-Right-Pointing-Pointer UV-visible spectrum consists bands assigned to d-d transitions of Mn{sup 2+} ion and to O--Mn CT.

 2. Copyright 2010 IEEE. Reprinted from Proceedings of the 2010 IEEE Power & Energy Society General Meeting, Minneapolis, MN, USA.

  E-Print Network [OSTI]

  Kemner, Ken

  General Meeting, Minneapolis, MN, USA. This material is posted here with permission of the IEEE and therefore is exposed to fluctuations in future electricity prices (day-ahead and real-time) and potential from participating in the wholesale electricity market. We propose a methodology to derive optimal day

 3. Magnetic and structural properties of Mn-implanted GaN N. Theodoropoulou and A. F. Hebard

  E-Print Network [OSTI]

  Hebard, Arthur F.

  process- ing, and storage and in photonics. It has been demonstrated in a number of semiconductors, and S. J. Peartona) Department of Materials Science and Engineering, University of Florida, Gainesville hole concentration of 2 1017 cm 3 . Mn ions were implanted at an energy of 250 keV and doses from 1015

 4. Theoretical Study of the Structural Evolution of a Na2FeMn(CN)6 Cathode upon Na Intercalation

  E-Print Network [OSTI]

  Henkelman, Graeme

  Blue analog, NaxFeMn(CN)6, is a potential new cathode material for Na-ion batteries. During Na-sharing tetrahedra. INTRODUCTION Cathode materials for Li and Na batteries have attracted a great deal of interest for renewable energy applications.1-3 They are also of interest scientifically, owing to the rich chemistry

 5. Magnetic properties of MnSb inclusions formed in GaSb matrix directly during molecular beam epitaxial growth

  SciTech Connect (OSTI)

  Lawniczak-Jablonska, Krystyna; Wolska, Anna; Klepka, Marcin T.; Kret, Slawomir; Kurowska, Boguslawa; Kowalski, Bogdan J.; Twardowski, Andrzej; Wasik, Dariusz; Kwiatkowski, Adam; Sadowski, Janusz

  2011-04-01

  Despite of intensive search for the proper semiconductor base materials for spintronic devices working at room temperature no appropriate material based on ferromagnetic semiconductors has been found so far. We demonstrate that the phase segregated system with MnSb hexagonal inclusions inside the GaSb matrix, formed directly during the molecular beam epitaxial growth reveals the ferromagnetic properties at room temperature and is a good candidate for exploitation in spintronics. Furthermore, the MnSb inclusions with only one crystalline structure were identified in this GaMn:MnSb granular material. The SQUID magnetometry confirmed that this material exhibits ferromagnetic like behavior starting from helium up to room temperature. Moreover, the magnetic anisotropy was found which was present also at room temperature, and it was proved that by choosing a proper substrate it is possible to control the direction of easy axis of inclusions' magnetization moment between in-plane and out-of-plane; the latter is important in view of potential applications in spintronic devices.

 6. Incremental Analysis of Power Grids using Backward Random Walks Baktash Boghrati and Sachin S. Sapatnekar, University of Minnesota, Minneapolis, MN

  E-Print Network [OSTI]

  Sapatnekar, Sachin

  intensive task. In this work, we first introduce an accurate modeling methodology for power grids thatA Incremental Analysis of Power Grids using Backward Random Walks Baktash Boghrati and Sachin S. Sapatnekar, University of Minnesota, Minneapolis, MN Power grid design and analysis is a critical part

 7. First-principles study of Mn-induced local magnetic moments in host semiconductors Shi-Hao Wei

  E-Print Network [OSTI]

  Gong, Xingao

  230031, China Gustavo M. Dalpian and Su-Huai Wei National Renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado the high energy state, thus lowering the total energy. In the case where no hole is present, such as in Cd lowering the total energy.1,5 However, recent discovery that Mn-doped III-V semiconduc- tors can have

 8. Highly luminescent surface-passivated ZnS:Mn nanoparticles by a simple one-step synthesis

  E-Print Network [OSTI]

  Park, Byungwoo

  to the formation of an effective passivation layer induced by lithium, and consequent suppression enhancement afforded by the formation of the passivation layer induced by lithium addition was stud- ied ml , and Mn NO3 2 0.05 g and LiOHH2O were prepared in distilled water. Zinc acetate solution

 9. Phase-separated high-temperature-annealed (Ga,Mn)As: A negative charge-transfer-energy material

  E-Print Network [OSTI]

  Moreno, M

  2011-01-01

  The approximate location in the Zaanen-Sawatzky-Allen diagram of the phase-separated (Ga,Mn)As material, consisting of MnAs nanoclusters embedded in GaAs, is determined on the basis of configuration-interaction (CI) cluster-model analysis of their Mn 2p core-level photoemission. The composite material is found to belong to the special class of materials with negative charge-transfer energy (delta). As such, its metallic or insulating/semiconducting behavior depends on the strength of the p-d hybridization (affected by strain) relative to the (size-dependent) p-bandwidth. Whereas internal strain in the embedded clusters counteracts gap opening, a metal-to-semiconductor transition is expected to occur for decreasing cluster size, associated to the opening of a small gap of p-p type (covalent gap). The electronic properties of homogeneous and phase-separated (Ga,Mn)As materials are analyzed, with emphasis on the nature of their metal-insulator transitions.

 10. Magnetization dependence on electron density in epitaxial ZnO thin films codoped with Mn and Sn

  E-Print Network [OSTI]

  Hebard, Arthur F.

  technology. Moreover, this material is useful in delineating the origin of ferromagnetism in a semiconductor. Ivill, S. J. Pearton, and D. P. Nortona Department of Materials Science and Engineering, University online 11 February 2005 The magnetic and transport properties of Mn-doped ZnO thin films codoped with Sn

 11. A non-volatile-memory device on the basis of engineered anisotropies in (Ga,Mn)As

  E-Print Network [OSTI]

  Loss, Daniel

  orbit-mediated coupling of magnetic and semiconductor properties in this material gives rise to many novel transport,Mn)As is a prototypical material for investigating potential device applications of ferromagnetic semiconductors. The spin.1038/nphys652 The rich anisotropic transport behaviour shown by ferromagnetic semiconductors arises from

 12. Heat capacity of the site-diluted spin dimer system Ba?(Mn1-xVx)?O?

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Samulon, E. C.; Shapiro, M. C.; Fisher, I. R.

  2011-08-01

  Heat-capacity and susceptibility measurements have been performed on the diluted spin dimer compound Ba?(Mn1-xVx)?O?. The parent compound Ba?Mn?O? is a spin dimer system based on pairs of antiferromagnetically coupled S=1, 3d Mn?? ions such that the zero-field ground state is a product of singlets. Substitution of nonmagnetic S=0, 3d? V?? ions leads to an interacting network of unpaired Mn moments, the low-temperature properties of which are explored in the limit of small concentrations 0?x?0.05. The zero-field heat capacity of this diluted system reveals a progressive removal of magnetic entropy over an extended range of temperatures, with no evidence for amorephase transition. The concentration dependence does not conform to expectations for a spin-glass state. Rather, the data suggest a low-temperature random singlet phase, reflecting the hierarchy of exchange energies found in this system.less

 13. Mn-doped Ga(As,P) and (Al,Ga)As ferromagnetic semiconductors: Electronic structure calculations

  E-Print Network [OSTI]

  Masek, J.; Kudrnovsky, J.; Maca, F.; Sinova, Jairo; MacDonald, A. H.; Campion, R. P.; Gallagher, B. L.; Jungwirth, T.

  2007-01-01

  A remarkable progress towards functional ferromagnetic semiconductor materials for spintronics has been achieved in p-type (Ga,Mn)As. Robust hole-mediated ferromagnetism has, however, been observed also in other III-V hosts such as antimonides, Ga...

 14. Unusual magnetic hysteresis and the weakened transition behavior induced by Sn substitution in Mn{sub 3}SbN

  SciTech Connect (OSTI)

  Sun, Ying, E-mail: sunying@buaa.edu.cn [Center for Condensed Matter and Materials Physics, Department of Physics, Beihang University, Beijing 100191 (China); International Center for Materials Nanoarchitectonics (WPI-MANA), National Institute for Materials Science, Tsukuba, Ibaraki 305-0044 (Japan); Guo, Yanfeng; Li, Jun; Wang, Xia [Superconducting Properties Unit, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Ibaraki 305-0044 (Japan); Tsujimoto, Yoshihiro [Materials Processing Unit, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Ibaraki 305-0047 (Japan); Wang, Cong [Center for Condensed Matter and Materials Physics, Department of Physics, Beihang University, Beijing 100191 (China); Feng, Hai L.; Sathish, Clastin I.; Yamaura, Kazunari, E-mail: yamaura.kazunari@nims.go.jp [Superconducting Properties Unit, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Ibaraki 305-0044 (Japan); Graduate School of Chemical Sciences and Engineering, Hokkaido University, Sapporo, Hokkaido 060-0810 (Japan); Matsushita, Yoshitaka [Analysis Station, National Institute for Materials Science, Tsukuba, Ibaraki 305-0047 (Japan)

  2014-01-28

  Substitution of Sb with Sn was achieved in ferrimagnetic antiperovskite Mn{sub 3}SbN. The experimental results indicate that with an increase in Sn concentration, the magnetization continuously decreases and the crystal structure of Mn{sub 3}Sb{sub 1-x}Sn{sub x}N changes from tetragonal to cubic phase at around x of 0.8. In the doping series, step-like anomaly in the isothermal magnetization was found and this behavior was highlighted at x?=?0.4. The anomaly could be attributed to the magnetic frustration, resulting from competition between the multiple spin configurations in the antiperovskite lattice. Meantime, H{sub c} of 18 kOe was observed at x?=?0.3, which is probably the highest among those of manganese antiperovskite materials reported so far. With increasing Sn content, the abrupt change of resistivity and the sharp peak of heat capacity in Mn{sub 3}SbN were gradually weakened. The crystal structure refinements indicate the weakened change at the magnetic transition is close related to the change of c/a ratio variation from tetragonal to cubic with Sn content. The results derived from this study indicate that the behavior of Mn{sub 3}Sb{sub 1-x}Sn{sub x}N could potentially enhance its scientific and technical applications, such as spin torque transfer and hard magnets.

 15. Unraveling the voltage fade mechanism in layer Li-Mn-rich electrode: formation of the tetrahedral cations for spinel conversion

  SciTech Connect (OSTI)

  Mohanty, Debasish [ORNL; Li, Jianlin [ORNL; Abraham, Daniel P [Argonne National Laboratory (ANL); Huq, Ashfia [ORNL; Payzant, E Andrew [ORNL; Wood III, David L [ORNL; Daniel, Claus [ORNL

  2014-01-01

  Discovery of high-voltage layered lithium-and manganese-rich (LMR) composite oxide electrode has dramatically enhanced the energy density of current Li-ion energy storage systems. However, practical usage of these materials is currently not viable because of their inability to maintain a consistent voltage profile (voltage fading) during subsequent charge-discharge cycles. This report rationalizes the cause of this voltage fade by providing the evidence of layer to spinel-like (LSL) structural evolution pathways in the host Li1.2Mn0.55Ni0.15Co0.1O2 LMR composite oxide. By employing neutron powder diffraction, and temperature dependent magnetic susceptibility, we show that LSL structural rearrangement in LMR oxide occurs through a tetrahedral cation intermediate via: i) diffusion of lithium atoms from octahedral to tetrahedral sites of the lithium layer [(LiLioct LiLitet] which is followed by the dispersal of the lithium ions from the adjacent octahedral site of the metal layer to the tetrahedral sites of lithium layer [LiTM oct LiLitet]; and ii) migration of Mn from the octahedral sites of the transition metal layer to the permanent octahedral site of lithium layer via tetrahedral site of lithium layer [MnTMoct MnLitet MnLioct)]. The findings opens the door to the potential routes to mitigate this atomic restructuring in the high-voltage LMR composite oxide cathodes by manipulating the composition/structure for practical use in high-energy-density lithium-ion batteries.

 16. Synthesis and characterization of R{sub 2}MnTiO{sub 7} (R = Y and Er) pyrochlores oxides

  SciTech Connect (OSTI)

  Martnez-Coronado, R.; Alonso, J.A.; Fernndez, M.T.

  2013-09-01

  Graphical abstract: - Abstract: New pyrochlore-like phases of composition R{sub 2}MnTiO{sub 7} (R = Er and Y) have been synthesized by a soft-chemistry procedure involving citrates of the different metal ions followed by thermal treatments at moderate temperatures (850 C for 12 h in air). A characterization by X-ray diffraction and neutron powder diffraction (NPD) has been carried out in order to determine the crystal structure features: these phyrochlores are cubic, space group Fd-3m, defining an intrinsically frustrated three-dimensional system. The Rietveld-refinement from NPD data at room temperature evidences an antisite cation disorder (distribution of Mn between A and B positions) that is accompanied by an increment of the oxygen-vacancy concentration due to the reduction of Mn{sup 4+} at the B position to Mn{sup 2+} at the A position. Thermogravimetric analysis (TGA) was useful to evaluate the stability of these oxides in reducing conditions up to 500 C. Magnetic susceptibility measurements indicate a ferromagnetic behavior, due to the random distribution of Mn{sup 4+} ions in the octahedral sublattice. At lower temperatures there is a polarization of the R{sup +3} magnetic moments, which also participate in the magnetic structure. Aiming to evaluate these materials as possible electrodes for solid oxide fuel cells (SOFC) we determined that the thermal expansion coefficients between 100 and 900 C perfectly match with those of the usual electrolytes; however, these pyrochlore oxides display a semiconductor-like behavior with poor conductivity values, e.g. 6 10{sup ?3} cm{sup ?1} at 850 C for Er, which would prevent its use as MIEC (mixed ionic-electronic conductors) oxides in SOFC devices.

 17. Effect of CoFe insertion in Co{sub 2}MnSi/CoFe/n-GaAs junctions on spin injection properties

  SciTech Connect (OSTI)

  Ebina, Yuya; Akiho, Takafumi; Liu, Hong-xi; Yamamoto, Masafumi; Uemura, Tetsuya, E-mail: uemura@ist.hokudai.ac.jp [Division of Electronics for Informatics, Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University, Sapporo 060-0814 (Japan)

  2014-04-28

  The CoFe thickness (t{sub CoFe}) dependence of spin injection efficiency was investigated for Co{sub 2}MnSi/CoFe/n-GaAs junctions. The ?V{sub NL}/I value, which is a measure of spin injection efficiency, strongly depended on t{sub CoFe}, where ?V{sub NL} is the amplitude of a nonlocal spin-valve signal, and I is an injection current. Importantly, the maximum value of ?V{sub NL}/I for a Co{sub 2}MnSi/CoFe/n-GaAs junction was one order of magnitude higher than that for a CoFe/n-GaAs junction, indicating that a Co{sub 2}MnSi electrode works as a highly polarized spin source. No clear spin signal, on the other hand, was observed for a Co{sub 2}MnSi/n-GaAs junction due to diffusion of Mn atoms into the GaAs channel. Secondary ion mass spectrometry analysis indicated that the CoFe insertion effectively suppressed the diffusion of Mn into GaAs, resulting in improved spin injection properties compared with those for a Co{sub 2}MnSi/n-GaAs junction.

 18. The role of the (111) texture on the exchange bias and interlayer coupling effects observed in sputtered NiFe/IrMn/Co trilayers

  SciTech Connect (OSTI)

  Castro, I. L.; Nascimento, V. P.; Passamani, E. C.; Takeuchi, A. Y.; Larica, C.; Tafur, M.; Pelegrini, F.

  2013-05-28

  Magnetic properties of sputtered NiFe/IrMn/Co trilayers grown on different seed layers (Cu or Ta) deposited on Si (100) substrates were investigated by magnetometry and ferromagnetic resonance measurements. Exchange bias effect and magnetic spring behavior have been studied by changing the IrMn thickness. As shown by X-ray diffraction, Ta and Cu seed layers provoke different degrees of (111) fcc-texture that directly affect the exchange bias and indirectly modify the exchange spring coupling behavior. Increasing the IrMn thickness, it was observed that the coupling angle between the Co and NiFe ferromagnetic layers increases for the Cu seed system, but it reduces for the Ta case. The results were explained considering (i) different anisotropies of the Co and IrMn layers induced by the different degree of the (111) texture and (ii) the distinct exchange bias set at the NiFe/IrMn and IrMn/Co interfaces in both systems. The NiFe and Co interlayer coupling angle is strongly correlated with both exchange bias and exchange magnetic spring phenomena. It was also shown that the highest exchange bias field occurs when an unstressed L1{sub 2} IrMn structure is stabilized.

 19. Cd{sub 1?x}Mn{sub x}Te ultrasmall quantum dots growth in a silicate glass matrix by the fusion method

  SciTech Connect (OSTI)

  Dantas, Noelio Oliveira; Lima Fernandes, Guilherme de; Almeida Silva, Anielle Christine [Laboratrio de Novos Materiais Isolantes e Semicondutores (LNMIS), Instituto de Fsica, Universidade Federal de Uberlndia, 38408-100 Uberlndia, MG (Brazil); Baffa, Oswaldo; Gmez, Jorge Antnio [Departamento de Fsica, Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de Ribeiro Preto, Universidade de So Paulo, 14040-901 Ribeiro Preto, SP (Brazil)

  2014-09-29

  In this study, we synthesized Cd{sub 1?x}Mn{sub x}Te ultrasmall quantum dots (USQDs) in SiO{sub 2}-Na{sub 2}CO{sub 3}-Al{sub 2}O{sub 3}-B{sub 2}O{sub 3} glass system using the fusion method. Growth of these Cd{sub 1?x}Mn{sub x}Te USQDs was confirmed by optical absorption, atomic force microscopy (AFM), magnetic force microscopy (MFM), scanning transmission electron microscopy (TEM), and electron paramagnetic resonance (EPR) measurements. The blueshift of absorption transition with increasing manganese concentration gives evidence of incorporation of manganese ions (Mn{sup 2+}) in CdTe USQDs. AFM, TEM, and MFM confirmed, respectively, the formation of high quality Cd{sub 1?x}Mn{sub x}Te USQDs with uniformly distributed size and magnetic phases. Furthermore, EPR spectra showed six lines associated to the S?=?5/2 spin half-filled d-state, characteristic of Mn{sup 2+}, and confirmed that Mn{sup 2+} are located in the sites core and surface of the CdTe USQD. Therefore, synthesis of high quality Cd{sub 1?x}Mn{sub x}Te USQDs may allow the control of optical and magnetic properties.

 20. Electrical conductivity anomaly and X-ray photoelectron spectroscopy investigation of YCr{sub 1?x}Mn{sub x}O{sub 3} negative temperature coefficient ceramics

  SciTech Connect (OSTI)

  Zhang, Bo; University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049 ; Zhao, Qing; Chang, Aimin E-mail: wuy@alfred.edu; Li, Yiyu; Liu, Yin; Wu, Yiquan E-mail: wuy@alfred.edu

  2014-03-10

  Electrical conductivity anomaly of perovskite-type YCr{sub 1?x}Mn{sub x}O{sub 3} negative temperature coefficient (NTC) ceramics produced by spark plasma sintering (SPS) has been investigated by using defect chemistry theory combination with X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analysis. From the results of the ln?-1/T curves and the XPS analysis, it can be considered that YCr{sub 1?x}Mn{sub x}O{sub 3} ceramics exhibit the hopping conductivity. The major carriers in YCrO{sub 3} are holes, which are compensated by the oxygen vacancies produced due to the introduction of Mn ions. The Mn{sup 4+} ion contents increase monotonically in the range of 0.2???x???0.5. The resistivity increases at first and then decreases with increasing Mn contents, which has the same varying tendency with activation energy. The electrical conductivity anomaly appearing in these ceramics may be due to the variation of Cr{sup 4+} and Mn{sup 4+} ions concentration as Mn content changes.

 1. Electric field-induced magnetic switching in Mn:ZnO film

  SciTech Connect (OSTI)

  Ren, S. X.; Sun, G. W.; Zhao, J.; Dong, J. Y.; Zhao, X.; Chen, W.; Wei, Y.; Ma, Z. C.

  2014-06-09

  A large magnetic modulation, accompanied by stable bipolar resistive switching (RS) behavior, was observed in a Mn:ZnO film by applying a reversible electric field. A significant enhancement of the ferromagnetism of the film, to about five times larger than that in the initial (as-grown) state (IS), was obtained by switching the film into the low resistance state. X-ray photoelectron spectroscopy demonstrated the existence of abundant oxygen vacancies in the IS of the film. We suggest that this electric field-induced magnetic switching effect originates with the migration and redistribution of oxygen vacancies during RS. Our work indicates that electric switching is an effective and simple method to increase the ferromagnetism of diluted magnetic oxide films. This provides a promising direction for research in spintronic devices.

 2. Structural controlled magnetic anisotropy in Heusler L1{sub 0}-MnGa epitaxial thin films

  SciTech Connect (OSTI)

  Wang Kangkang; Lu Erdong; Smith, Arthur R.; Knepper, Jacob W.; Yang Fengyuan

  2011-04-18

  Ferromagnetic L1{sub 0}-MnGa thin films have been epitaxially grown on GaN, sapphire, and MgO substrates using molecular beam epitaxy. Using diffraction techniques, the epitaxial relationships are determined. It is found that the crystalline orientation of the films differ due to the influence of the substrate. By comparing the magnetic anisotropy to the structural properties, a clear correlation could be established indicating that the in-plane and out-of-plane anisotropy is directly determined by the crystal orientation of the film and could be controlled via selection of the substrates. This result could be helpful in tailoring magnetic anisotropy in thin films for spintronic applications.

 3. High spin polarization in CoFeMnGe equiatomic quaternary Heusler alloy

  SciTech Connect (OSTI)

  Bainsla, Lakhan; Suresh, K. G.; Nigam, A. K.; Manivel Raja, M.; Varaprasad, B. S. D. Ch. S.; Takahashi, Y. K.; Hono, K.

  2014-11-28

  We report the structure, magnetic property, and spin polarization of CoFeMnGe equiatomic quaternary Heusler alloy. The alloy was found to crystallize in the cubic Heusler structure (prototype LiMgPdSn) with considerable amount of DO{sub 3} disorder. Thermal analysis result indicated the Curie temperature is about 750?K without any other phase transformation up to melting temperature. The magnetization value was close to that predicted by the Slater-Pauling curve. Current spin polarization of P?=?0.70??0.01 was deduced using point contact andreev reflection measurements. The temperature dependence of electrical resistivity has been fitted in the temperature range of 5300?K in order to check for the half metallic behavior. Considering the high spin polarization and Curie temperature, this material appears to be promising for spintronic applications.

 4. Isovector pairing in odd-odd N=Z {sup 50}Mn.

  SciTech Connect (OSTI)

  O'Leary, C. D. O.; Bentley, M. A.; Lenzi, S. M.; Martinez-Pinedo, G.; Warner, D. D.; Bruce, A. M.; Cameron, J. A.; Carpenter, M. P.; Davids, C. N.; Fallon, P.; Frankland, L.; Gelletly, W.; Janssens, R. V. F.; Joss, D. T.; Lister, C. J.; Regan, P. H.; Reiter, P.; Rubio, B.; Seweryniak, D.; Svensson, C. E.; Vincent, S. M.; Williams, S. J.; Physics; Univ. of York; Univ. of Liverpool; Keele Univ.; Dipartimento di Fisica dell'Universit and INFN; Univ. Basel; CLRC Daresbury Lab.; Univ. of Brighton; McMaster Univ.; LBNL; Univ. of Surrey; CSIC-Uni.

  2002-01-17

  High-spin states in the odd-odd N=Z nucleus {sup 50}{sub 25}Mn have been investigated. A sequence of states up to J{sup {pi}}=6{sup +} has been assigned as the T=1 analogue of the yrast band in {sup 50}{sub 24}Cr for the first time. The differences in energy between levels in these bands are interpreted in terms of rotational alignments and the effect they have on the Coulomb energy of the nucleus. Comparisons with shell model calculations show that the Coulomb energy difference between the T=1 analogue structures is an important indicator of the competition between isovector pairing modes in N=Z nuclei and their isobars.

 5. Mirror symmetry at high spin in {sup 51}Fe and {sup 51}Mn

  SciTech Connect (OSTI)

  Bentley, M. A.; Williams, S. J.; Joss, D. T.; O'Leary, C. D.; Bruce, A. M.; Cameron, J. A.; Carpenter, M. P.; Fallon, P.; Frankland, L.; Gelletly, W. (and others)

  2000-11-01

  Gamma decays from excited states in the T{sub z}=-1/2 nucleus {sup 51}Fe have been observed for the first time. The differences in excitation energies as compared with those of the mirror partner, {sup 51}Mn, have been interpreted in terms of Coulomb effects and the resulting Coulomb energy differences (CED) can be understood intuitively in terms of particle-alignment effects. A new CED effect has been observed, in which different CED trends have been measured for each signature of the rotational structures that characterize these mid-f{sub 7/2} shell nuclei. Large-scale fp-shell model calculations have been used to compute the trends of the CED as a function of spin. The result of comparing these calculations with the data demonstrates an ability to reproduce the fine details of the Coulomb effects with a precision far greater than has been previously achieved.

 6. NaNi sub 3 Mn sub 2 alloy as a tritium storage material

  SciTech Connect (OSTI)

  Ide, T.; Okuno, K.; Konishi, S.; Sakai, F.; Fukui, H.; Enoeda, M.; Naruse, Y.; Anderson, J.L.; Bartlit, J.R. (Japan Atomic Energy Research Inst., Tokai, Ibaraki (Japan); Los Alamos National Lab., NM (USA))

  1989-01-01

  An all metal apparatus has been constructed and installed in the main cell of the Tritium System Assembly (TSTA) at Los Alamos National Laboratory, as a separate experiment, to handle about 2600 Ci of tritium for study of metal tritides of potential application for storing tritium in fusion fuel processing. The apparatus is similar to that used for protium/deuterium gas but some modifications were made to assure safe handling of tritium. The pressure-composition isotherms for the LaNi{sub 3}Mn{sub 2}-protium (H), deuterium (D) and tritium (T) system were measured to study isotopic effects in the temperature range of 60 {degree}C to 250 {degree}C, the pressure range below 120 kPa. 2 refs., 10 figs.

 7. High temperature dielectric relaxation anomaly of Y? and Mn? doped barium strontium titanate ceramics

  SciTech Connect (OSTI)

  Yan, Shiguang; Mao, Chaoliang E-mail: xldong@mail.sic.ac.cn; Wang, Genshui; Yao, Chunhua; Cao, Fei; Dong, Xianlin E-mail: xldong@mail.sic.ac.cn

  2014-10-14

  Relaxation like dielectric anomaly is observed in Y? and Mn? doped barium strontium titanate ceramics when the temperature is over 450 K. Apart from the conventional dielectric relaxation analysis method with Debye or modified Debye equations, which is hard to give exact temperature dependence of the relaxation process, dielectric response in the form of complex impedance, assisted with Cole-Cole impedance model corrected equivalent circuits, is adopted to solve this problem and chase the polarization mechanism in this paper. Through this method, an excellent description to temperature dependence of the dielectric relaxation anomaly and its dominated factors are achieved. Further analysis reveals that the exponential decay of the Cole distribution parameter n with temperature is confirmed to be induced by the microscopic lattice distortion due to ions doping and the interaction between the defects. At last, a clear sight to polarization mechanism containing both the intrinsic dipolar polarization and extrinsic distributed oxygen vacancies hopping response under different temperature is obtained.

 8. The effect of Ca-substitution in La-site on the magnetic properties of La{sub 2}CoMnO{sub 6}

  SciTech Connect (OSTI)

  Li, Qiu-hang; Li, Na; Hu, Jian-zhong; Han, Qi; Ma, Qing-shan; Ge, Lei; Xiao, Biao; Xu, Ming-xiang

  2014-07-21

  Double perovskite La{sub 2-x}Ca{sub x}CoMnO{sub 6} (x?=?0, 0.1, 0.2, 0.5) ceramics samples were synthesized by the standard solid-state reaction method. The crystal structures have been confirmed to be monoclinic perovskite structure with space group of P2{sub 1}/n at room temperature by the powder x-ray diffraction (Cu-K?). The grains of the samples are relatively dense and distribute in random directions from the scanning electron microscope patterns. Holes are doped into La{sub 2}CoMnO{sub 6} with the substitution of the Ca{sup 2+} ions in La-site, and further lead to the valences of Mn ions and Co ions transforming from Mn{sup 4+} and Co{sup 2+} to Mn{sup 3+} and Co{sup 3+}, respectively. Ferromagnetic coupling of Mn{sup 4+}-O{sup 2}-Co{sup 2+} and antiferromagnetic coupling of Mn{sup 3+}-O{sup 2}-Co{sup 3+} are coexistent in La{sub 2-x}Ca{sub x}CoMnO{sub 6} system, which correspond to two transitions existed in field-cooling magnetization versus temperature curves. Curie temperature of La{sub 2-x}Ca{sub x}CoMnO{sub 6} system decreases with the increasing of Ca-substitution amount. The coexistence of different magnetic phases leads to the exchange bias effect.

 9. Atomic moments in Mn2CoAl thin films analyzed by X-ray magnetic circular dichroism

  SciTech Connect (OSTI)

  Jamer, M. E.; Assaf, B. A.; Sterbinsky, G. E.; Arena, D. A.; Heiman, D.

  2014-12-05

  Spin gapless semiconductors are known to be strongly affected by structural disorder when grown epitaxially as thin films. The magnetic properties of Mn2CoAl thin films grown on GaAs (001) substrates are investigated here as a function of annealing. This study investigates the atomic-specific magnetic moments of Mn and Co atoms measured through X-ray magnetic circular dichroism as a function of annealing and the consequent structural ordering. Results indicate that the structural distortion mainly affects the Mn atoms as seen by the reduction of the magnetic moment from its predicted value.

 10. Synthesis of murdochite-type Ni{sub 6}MnO{sub 8} with variable specific surface areas and the application in methane oxidation

  SciTech Connect (OSTI)

  Taguchi, Hideki; Tahara, Shohei; Okumura, Mikoto; Hirota, Ken

  2014-07-01

  To synthesize a murdochite-type Ni{sub 6}MnO{sub 8} with variable specific surface areas, an oxalate precursor was calcined at 350500 C in flowing argon, and the calcined sample was heated to 600 C in air. The lattice constant of the Ni{sub 6}MnO{sub 8} did not depend on the calcination temperature of the precursor, while the specific surface area decreased from 8.4 m{sup 2}/g to 2.6 m{sup 2}/g when increasing the calcination temperature of the precursor. The methane (CH{sub 4}) oxidation data indicated that the temperature corresponding to the 50% conversion (T{sub 50%}) of Ni{sub 6}MnO{sub 8} calcined at 350 C or 400 C was lower than that of all other Ni{sub 6}MnO{sub 8} specimens. However, the intrinsic conversion of Ni{sub 6}MnO{sub 8} calcined at 350 C, which is defined as conversion per specific surface area, was half of that of all other Ni{sub 6}MnO{sub 8} specimens. The degree of crystallinity and catalytic performance of the Ni{sub 6}MnO{sub 8} calcined at 400 C were high. - Graphical abstract: The conversion of CH{sub 4} into CO{sub 2} and H{sub 2}O on Ni{sub 6}MnO{sub 8}, which was heated at 600 C in air after the calcination of the precursor at 350 C, 400 C, 450 C, or 500 C in flowing argon, was measured. Since the specific surface area was strongly affected by the calcination temperature of the precursor, intrinsic conversion (IC) was defined as conversion per the specific surface area. For comparison, the IC value on Ni{sub 6}MnO{sub 8} synthesized by the direct calcination of the precursor at 600 C in air is plotted. - Highlights: The oxalate precursor was calcined at 350500 C in flowing argon. Murdochite-type Ni{sub 6}MnO{sub 8} was obtained by heating the calcined sample in air. The specific surface area of Ni{sub 6}MnO{sub 8} varied with the calcination temperature. The degree of crystallinity and catalysis of Ni{sub 6}MnO{sub 8} calcined at 400 C were high.

 11. Effective Land factor in a GaMnAs quantum dot; with the effects of sp-d exchange on a bound polaron

  SciTech Connect (OSTI)

  Lalitha, D., E-mail: a.john.peter@gmail.com; Peter, A. John, E-mail: a.john.peter@gmail.com [Dept. of Physics, Government Arts College, Melur-625106, Tamilnadu (India)

  2014-04-24

  The effective g-factor of conduction (valence) band electron (hole) is obtained in the GaMnAs quantum dot. Magneto bound polaron in a GaMnAs/Ga{sub 0.6}Al{sub 0.4}As quantum dot is investigated with the inclusion of exchange interaction effects due to Mn alloy content and the geometrical confinement. The spin polaronic energy of the heavy hole exciton is studied with the spatial confinement using a mean field theory in the presence of magnetic field strength.

 12. Magnetic Transitions in the Spin-5/2 Frustrated Magnet BiMn2PO6 and Strong Lattice Softening in BiMn2PO6 and BiZn2PO6 Below 200 K

  SciTech Connect (OSTI)

  Nath, R; Ranjith, K M; Roy, B; Johnston, D C; Furukawa, Y; Tsirlin, A A

  2014-07-01

  The crystallographic, magnetic, and thermal properties of polycrystalline BiMn2PO6 and its nonmagnetic analog BiZn2PO6 are investigated by x-ray diffraction, magnetization M, magnetic susceptibility ?, heat capacity Cp, and P31 nuclear magnetic resonance (NMR) measurements versus applied magnetic field H and temperature T as well as by density-functional band theory and molecular-field calculations. Both compounds show a strong monotonic lattice softening on cooling, where the Debye temperature decreases by a factor of two from ?D?650 K at T=300 K to ?D?300 K at T=2 K. The ?(T) data for BiMn2PO6 above 150 K follow a Curie-Weiss law with a Curie constant consistent with a Mn+2 spin S=5/2 with g factor g=2 and an antiferromagnetic (AFM) Weiss temperature ?CW??78 K. The ? data indicate long-range AFM ordering below TN?30 K, confirmed by a sharp ?-shaped peak in Cp(T) at 28.8 K. The magnetic entropy at 100 K extracted from the Cp(T) data is consistent with spin S=5/2 for the Mn+2 cations. The band-theory calculations indicate that BiMn2PO6 is an AFM compound with dominant interactions J1/kB?6.7 K and J3/kB?5.6 K along the legs and rungs of a Mn two-leg spin-ladder, respectively. However, sizable and partially frustrating interladder couplings lead to an anisotropic three-dimensional magnetic behavior with long-range AFM ordering at TN?30 K observed in the ?, Cp, and NMR measurements. A second magnetic transition at ?10 K is observed from the ? and NMR measurements but is not evident in the Cp data. The Cp data at low T suggest a significant contribution from AFM spin waves moving in three dimensions and the absence of a spin-wave gap. A detailed analysis of the NMR spectra indicates commensurate magnetic order between 10 and 30 K, while below 10 K additional features appear that may arise from an incommensurate modulation and/or spin canting. The commensurate order is consistent with microscopic density functional calculations that yield a collinear Nel-type AFM spin arrangement both within and between the ladders, despite the presence of multiple weak interactions frustrating this magnetic structure of the Mn spins. Frustration for AFM ordering and the one-dimensional spatial anisotropy of the three-dimensional spin interactions are manifested in the frustration ratio f=|?CW|/TN?2.6, indicating a suppression of TN from 68 K in the absence of these effects to the observed value of about 30 K in BiMn2PO6.

 13. Magnetic behavior of LaMn{sub 2}(Si{sub (1?x)}Ge{sub x}){sub 2} compounds characterized by magnetic hyperfine field measurements

  SciTech Connect (OSTI)

  Bosch-Santos, B., E-mail: brianna@usp.br; Carbonari, A. W.; Cabrera-Pasca, G. A.; Saxena, R. N. [Instituto de Pesquisas Energticas e Nucleares, University of So Paulo, 05508-000 So Paulo (Brazil)

  2014-05-07

  The temperature dependence of the magnetic hyperfine field (B{sub hf}) at Mn atom sites was measured in LaMn{sub 2}(Si{sub (1?x)}Ge{sub x}){sub 2}, with 0???x???1, compounds with perturbed ??? angular correlation spectroscopy using {sup 111}In({sup 111}Cd) as probe nuclei in the temperature range from 20?K to 480?K. The results show a transition from antiferromagnetic to ferromagnetic ordering for all studied compounds when Ge gradually replaces Si and allowed an accurate determination of the Nel temperature (T{sub N}) for each compound. It was observed that T{sub N} decreases when Ge concentration increases. Conversely, the Curie temperature increases with increase of Ge concentration. This remarkable change in the behavior of the transition temperatures is discussed in terms of the Mn-Mn distance and ascribed to a change in the exchange constant J{sub ex}.

 14. Preprint version 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation, St. Paul, MN Bilateral Teleoperation of a Group of UAVs with Communication

  E-Print Network [OSTI]

  Preprint version 2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation, St. Paul, MN and Methods of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia, via G. Amendola 2, Morselli Building

 15. Properties of molecular beam epitaxy grown Eu{sub x}(transition metal){sub y} films (transition metals: Mn, Cr)

  SciTech Connect (OSTI)

  Balin, K.; Nowak, A.; Gibaud, A.; Szade, J.; Celinski, Z.

  2011-04-01

  The electronic and crystallographic structures, as well as the magnetic properties, of Eu{sub x}(transition metal){sub y} (transition metals: Mn, Cr) thin films grown by molecular beam epitaxy were studied. Relative changes of the Eu/Mn and Eu/Cr ratios derived from the XPS lines, as well as x-ray reflectivity, indicate mixing of the Eu/Mn and Eu/Cr layers. Valency transitions from Eu{sup 2+} to Eu{sup 3+} were observed in both systems for most studied stoichiometries. A transition to a magnetically ordered phase was observed at 15 K, 40 K, and 62 K for selected films in the Eu-Mn system, and at 50 K for the film with a Eu/Cr ratio of 0.5.

 16. Atomic layer deposition of MnO using Bis(ethylcyclopentadienyl)manganese and H2O B.B. Burton a

  E-Print Network [OSTI]

  George, Steven M.

  temperatures. Transmission electron microscopy images observed the conformality of MnO films on ZrO2,2] and Li ion battery technology [3,4]. Electronic and magnetic pro- perties of manganese oxides are also

 17. X-ray and neutron scattering studies of the Rb?MnF? and Cu???xMgx̳GeO? in an external magnetic field

  E-Print Network [OSTI]

  Christianson, Rebecca J. (Rebecca Jean), 1973-

  2001-01-01

  This thesis presents results of two scattering studies of low dimensional magnetic materials. The first is a neutron scattering study of Rb2MnF4, a nearly ideal two-dimensional square lattice Heisenberg antiferromagnet ...

 18. Bicolor Mn-doped CuInS{sub 2}/ZnS core/shell nanocrystals for white light-emitting diode with high color rendering index

  SciTech Connect (OSTI)

  Huang, Bo; Dai, Qian; Zhang, Huichao; Liao, Chen; Cui, Yiping; Zhang, Jiayu, E-mail: jyzhang@seu.edu.cn [Advanced Photonic Center, Southeast University, Nanjing 210096 (China); Zhuo, Ningze; Jiang, Qingsong; Shi, Fenghua; Wang, Haibo [Research Institute of Electric Light Source Materials, Nanjing University of Technology, Nanjing 210015 (China)

  2014-09-07

  We synthesized bicolor Mn-doped CuInS{sub 2} (CIS)/ZnS core/shell nanocrystals (NCs), in which Mn{sup 2+} ions and the CIS core were separated with a ZnS layer, and both Mn{sup 2+} ions and CIS cores could emit simultaneously. Transmission electron microscopy and powder X-ray diffraction measurements indicated the epitaxial growth of ZnS shell on the CuInS{sub 2} core, and electron paramagnetic resonance spectrum indicated that Mn{sup 2+} ions were on the lattice points of ZnS shell. By integrating these bicolor NCs with commercial InGaN-based blue-emitting diodes, tricolor white light-emitting diodes with color rendering index of 83 were obtained.

 19. Enhance D. C. resistivity of Ba{sub 0.7}Sr{sub 0.3}TiO{sub 3} ceramic by acceptor (Mn) doping

  SciTech Connect (OSTI)

  Sharma, Hakikat Arya, G. S.; Pramar, Kusum; Negi, N. S.

  2015-05-15

  In the present work, we prepared Ba{sub 0.7}Sr{sub 0.3}TiO{sub 3} and Mn (2 and 3 at % on Ti site) doped Ba{sub 0.7}Sr{sub 0.3}TiO{sub 3} ceramic by sol- gel method. The samples were characterized by X-ray diffraction (XRD). The XRD patterns reveled that Mn ions did not change the perovskite structure of BST (70/30). The dielectric measurements proved that dielectric constant decreased with Mn doping. The dc resistivity was studied by using I-V measurements. The dc resistivity of the BST increased with Mn doping, which suppressed the leakage current.

 20. Combustion Synthesis of Nanoparticulate LiMgxMn1-xPO4 (x=0, 0.1, 0.2) Carbon Composites

  E-Print Network [OSTI]

  Doeff, Marca M

  2010-01-01

  G. J. Exarhos: Glycine-nitrate Combustion Synthesis of Oxideby the Nitrate-Citrate Combustion Method. Mat. Res. Bull.Combustion Synthesis of Nanoparticulate LiMg x Mn 1-x PO 4 (

 1. In Second International Workshop on Security and Privacy in Cloud Computing, Minneapolis, MN. 24 June 2011. Private Editing Using Untrusted Cloud Services

  E-Print Network [OSTI]

  Evans, David

  In Second International Workshop on Security and Privacy in Cloud Computing, Minneapolis, MN. 24 of Virginia MightBeEvil.com Abstract--We present a general methodology for protecting the confidentiality

 2. Electrochemical Properties of Li3Fe0.2Mn0.8CO3PO4 as a Li-Ion Battery Cathode

  E-Print Network [OSTI]

  Matts, Ian L.

  Previously conducted high-throughput ab initio calculations have identified carbonophosphates as a new class of polyanion cathode materials. Li3MnCO3PO4 is the most promising candidate due to its high theoretical capacity ...

 3. Electric-field-induced strain effects on the magnetization of a Pr0.67Sr0.33MnO3 film

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Zhang, B.; Sun, C. -J.; Lu, W.; Venkatesan, T.; Han, M. -G.; Zhu, Y.; Chen, J.; Chow, G. M.

  2015-05-26

  The electric-field control of magnetic properties of Pr0.67Sr0.33MnO3 (PSMO) film on piezoelectric Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 (PMNT) substrate was investigated. The piezoelectric response of the PMNT substrate to the electric field produced strain that was coupled to the PSMO film. The in-plane compressive (tensile) strain increased (decreased) the magnetization. The change of magnetic moment was associated with the Mn ions. First principle simulations showed that the strain-induced electronic redistribution of the two eg orbitals (3dz2 and 3dx2-y2) of Mn ions was responsible for the change of magnetic moment. This work demonstrates that the magnetoelectric effect in manganite/piezoelectric hetero-structures originates from the change inmoreeg orbital occupancy of Mn ions induced by strain rather than the interfacial effect.less

 4. Complex long-range magnetic ordering in the Mn-bearing dugganite Pb{sub 3}TeMn{sub 3}P{sub 2}O{sub 14}

  SciTech Connect (OSTI)

  Silverstein, H.J., E-mail: harlyn.silverstein@gmail.com [Department of Chemistry, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada R3T 2N2 (Canada); Sharma, A.Z.; Cruz-Kan, K. [Department of Chemistry, University of Winnipeg, Winnipeg, MB, Canada R3B 2E9 (Canada); Zhou, H.D. [Department of Physics and Astronomy, University of Tennessee, Knoxville 37996-1200, TN (United States); Huq, A. [Neutron Sciences Directorate, Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge 37831, TN (United States); Flacau, R. [National Research Council, Chalk River Laboratories, Chalk River, ON, Canada K0J 1J0 (Canada); Wiebe, C.R. [Department of Chemistry, University of Manitoba, Winnipeg, MB, Canada R3T 2N2 (Canada); Department of Chemistry, University of Winnipeg, Winnipeg, MB, Canada R3B 2E9 (Canada)

  2013-08-15

  Spin liquids, multiferroics, and doubly-chiral helical structures are just some of the exotic magnetic states found in the langasite compounds. A subclass of the langasite group, the Te{sup 6+}-containing dugganites, has also shown exotic magnetism including magnetoelectric coupling, coexisting complex long-ranged ordered structures, and low-field induced magnetic transitions. Here, we present the first detailed structural study of Pb{sub 3}TeMn{sub 3}P{sub 2}O{sub 14} as well as the first neutron scattering measurements. This material undergoes long-range magnetic ordering, similar to the multiferroic Ba{sub 3}NbFe{sub 3}Si{sub 2}O{sub 14}, at T{sub N}=6.6 K, which is consistent with previous magnetization measurements. However unlike any other langasite or dugganite studied to date, we present evidence of a large, pseudohexagonal incommensurate supercell that alters the nuclear and magnetic structures away from the langasite ideal. - Graphical abstract: Two geometrically frustrated cationic substructures of the langasites and dugganites have profound effects on the magnetism of these compounds. In Pb{sub 3}TeMn{sub 3}P{sub 2}O{sub 14}, Mn{sup 2+} (S=5/2) isolated trinuclear units are shown in yellow, while the red distorted kagom network is nonmagnetic. (For interpretation of the references to color the reader is referred to the web version of this article.) Highlights: Polycrystalline Pb{sub 3}TeMn{sub 3}P{sub 2}O{sub 14} was prepared. Found evidence of a large, pseudohexagonal supercell that is incommensurate with the subcell. Long-range antiferromagnetic ordering is observed below T{sub N}=6.6 K similar to Ba{sub 3}NbFe{sub 3}Si{sub 2}O{sub 14}. Broken symmetry probably causes magnetic peak splitting in this system.

 5. High-frequency magnetoimpedance of double perovskite La1.2Sr1.8Mn2O7: Secondary transitions at high temperatures

  E-Print Network [OSTI]

  Sridhar, Srinivas

  High-frequency magnetoimpedance of double perovskite La1.2Sr1.8Mn2O7: Secondary transitions at high at 260 K besides the main metal-insulator transition at 125 K in the double-perovskite material La1.2Sr1 in perovskite manganites La1 xAxMnO3 (A Sr,Ca) (113) has triggered further research into related systems.1

 6. Magneto-transport properties of oriented Mn{sub 2}CoAl films sputtered on thermally oxidized Si substrates

  SciTech Connect (OSTI)

  Xu, G. Z.; Du, Y.; Zhang, X. M.; Liu, E. K.; Wang, W. H. Wu, G. H.; Zhang, H. G.

  2014-06-16

  Spin gapless semiconductors are interesting family of materials by embracing both magnetism and semiconducting due to their unique band structure. Its potential application in future spintronics requires realization in thin film form. In this Letter, we report fabrication and transport properties of spin gapless Mn{sub 2}CoAl films prepared on thermally oxidized Si substrates by magnetron sputtering deposition. The films deposited at 673?K are well oriented to (001) direction and display a uniform-crystalline surface. Magnetotransport measurements on the oriented films reveal a semiconducting-like resistivity, small anomalous Hall conductivity, and linear magnetoresistance representative of the transport signatures of spin gapless semiconductors. The magnetic properties of the films have also been investigated and compared to that of bulk Mn{sub 2}CoAl, showing small discrepancy induced by the composition deviation.

 7. Epitaxial Mn{sub 2.5}Ga thin films with giant perpendicular magnetic anisotropy for spintronic devices

  SciTech Connect (OSTI)

  Wu Feng; Mizukami, Shigemi; Watanabe, Daisuke; Miyazaki, Terunobu; Naganuma, Hiroshi; Oogane, Mikihiko; Ando, Yasuo

  2009-03-23

  We report on epitaxial growth and magnetic properties of Mn{sub 2.5}Ga thin films, which were deposited on Cr/MgO single crystal substrates by magnetron sputtering. X-ray diffraction results revealed the epitaxial relationships as Mn{sub 2.5}Ga(001)[100] parallel Cr(001)[110] parallel MgO(001)[100]. The presence of (002) and (011) superlattice peaks indicates that the films were crystallized into DO{sub 22} ordered structures. The perpendicular magnetic anisotropy (PMA) properties were found to be related to the extent of DO{sub 22} chemical ordering. A giant PMA (K{sub u}{sup eff}=1.2x10{sup 7} erg/cm{sup 3}) and low saturation magnetization (M{sub s}=250 emu/cm{sup 3}) can be obtained for the film with highest chemical ordering parameter (S=0.8)

 8. Alternating magnetic anisotropy of Li2(Li1xTx)N(T=Mn,Fe,Co,andNi)

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Jesche, A.; Ke, L.; Jacobs, J. L.; Harmon, B.; Houk, R. S.; Canfield, P. C.

  2015-05-11

  Substantial amounts of the transition metals Mn, Fe, Co, and Ni can be substituted for Li in single crystalline Li2(Li1xTx)N. Isothermal and temperature-dependent magnetization measurements reveal local magnetic moments with magnitudes significantly exceeding the spin-only value. The additional contributions stem from unquenched orbital moments that lead to rare-earth-like behavior of the magnetic properties. Accordingly, extremely large magnetic anisotropies have been found. Most notably, the magnetic anisotropy alternates as easy plane?easy axis?easy plane?easy axis when progressing from T = Mn ? Fe ? Co ? Ni. This behavior can be understood based on a perturbation approach in an analytical, single-ion model.moreAs a result, the calculated magnetic anisotropies show surprisingly good agreement with the experiment and capture the basic features observed for the different transition metals.less

 9. Alternating magnetic anisotropy of Li 2 ( Li 1 - x T x ) N ( T = Mn , Fe , Co , and Ni )

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Jesche, A.; Ke, L.; Jacobs, J. L.; Harmon, B.; Houk, R. S.; Canfield, P. C.

  2015-05-01

  Substantial amounts of the transition metals Mn, Fe, Co, and Ni can be substituted for Li in single crystalline Li?(Li1-xTx)N. Isothermal and temperature-dependent magnetization measurements reveal local magnetic moments with magnitudes significantly exceeding the spin-only value. The additional contributions stem from unquenched orbital moments that lead to rare-earth-like behavior of the magnetic properties. Accordingly, extremely large magnetic anisotropies have been found. Most notably, the magnetic anisotropy alternates as easy plane?easy axis?easy plane?easy axis when progressing from T = Mn ? Fe ? Co ? Ni. This behavior can be understood based on a perturbation approach in an analytical, single-ion model.moreThe calculated magnetic anisotropies show surprisingly good agreement with the experiment and capture the basic features observed for the different transition metals.less

 10. Temperature-induced martensite in magnetic shape memory Fe{sub 2}MnGa observed by photoemission electron microscopy

  SciTech Connect (OSTI)

  Jenkins, Catherine; Scholl, Andreas; Kainuma, R.; Elmers, Hans-Joachim; Omori, Toshihiro

  2012-01-18

  The magnetic domain structure in single crystals of a Heusler shape memory compound near the composition Fe{sub 2}MnGa was observed during phase transition by photoelectron emission microscopy at Beamline 11.0.1.1 of the Advanced Light Source. The behavior is comparable with recent observations of an adaptive martensite phase in prototype Ni{sub 2}MnGa, although the pinning in the recent work is an epitaxial interface and in this work the e#11;ective pinning plane is a boundary between martensitic variants that transform in a self-accommodating way from the single crystal austenite phase present at high temperatures. Temperature dependent observations of the twinning structure give information as to the coupling behavior between the magnetism and the structural evolution.

 11. The effects of high magnetic field on the morphology and microwave electromagnetic properties of MnO{sub 2} powder

  SciTech Connect (OSTI)

  Jia Zhang [Department of Materials Processing Engineering, School of Materials Science and Engineering, Dalian University of Technology, Linggong Road 2, Ganjingzi District, Dalian 116085, Liaoning Province (China); Duan Yuping, E-mail: duanyp@dlut.edu.c [Department of Materials Processing Engineering, School of Materials Science and Engineering, Dalian University of Technology, Linggong Road 2, Ganjingzi District, Dalian 116085, Liaoning Province (China); Li Shuqing, E-mail: lsq6668@126.co [Beijing Aeronautical Manufacturing Technology Research Institute, 1 Jun Zhuang east Road, Chaoyang District, Beijing 100024 (China); Li Xiaogang, E-mail: lixiaogang99@263.ne [School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, 30 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing 100083 (China); Liu Shunhua [Department of Materials Processing Engineering, School of Materials Science and Engineering, Dalian University of Technology, Linggong Road 2, Ganjingzi District, Dalian 116085, Liaoning Province (China)

  2010-07-15

  MnO{sub 2} with a sea urchin-like ball chain shape was first synthesized in a high magnetic field via a simple chemical process, and a mechanism for the formation of this grain shape was discussed. The as-synthesized samples were characterized by XRD, SEM, TEM, and vector network analysis. The dielectric constant and the loss tangent clearly decreased under a magnetic field. The magnetic loss tangent and the imaginary part of the magnetic permeability increased substantially. Furthermore, the theoretically calculated values of reflection loss showed that the absorption peaks shifted to a higher frequency with increases in the magnetic field strength. - Graphical abstract: MnO{sub 2} with a sea urchin-like ball chain shape is first synthesized in a high magnetic field via a simple hydrothermal route.

 12. Alternating magnetic anisotropy of Li 2 ( Li 1 - x T x ) N ( T = Mn , Fe , Co , and Ni )

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Jesche, A.; Ke, L.; Jacobs, J. L.; Harmon, B.; Houk, R. S.; Canfield, P. C.

  2015-05-01

  Substantial amounts of the transition metals Mn, Fe, Co, and Ni can be substituted for Li in single crystalline Li?(Li1-xTx)N. Isothermal and temperature-dependent magnetization measurements reveal local magnetic moments with magnitudes significantly exceeding the spin-only value. The additional contributions stem from unquenched orbital moments that lead to rare-earth-like behavior of the magnetic properties. Accordingly, extremely large magnetic anisotropies have been found. Most notably, the magnetic anisotropy alternates as easy plane?easy axis?easy plane?easy axis when progressing from T = Mn ? Fe ? Co ? Ni. This behavior can be understood based on a perturbation approach in an analytical, single-ion model. The calculated magnetic anisotropies show surprisingly good agreement with the experiment and capture the basic features observed for the different transition metals.

 13. Conditions for spin-gapless semiconducting behavior in Mn{sub 2}CoAl inverse Heusler compound

  SciTech Connect (OSTI)

  Galanakis, I., E-mail: galanakis@upatras.gr [Department of Materials Science, School of Natural Sciences, University of Patras, GR-26504 Patra (Greece); zdo?an, K., E-mail: kozdogan@yildiz.edu.tr [Department of Physics, Yildiz Technical University, 34210 ?stanbul (Turkey); ?a??o?lu, E.; Blgel, S. [Peter Grnberg Institut and Institute for Advanced Simulation, Forschungszentrum Jlich and JARA, 52425 Jlich (Germany)

  2014-03-07

  Employing ab initio electronic structure calculations, we investigate the conditions for spin-gapless semiconducting (SGS) behavior in the inverse Mn{sub 2}CoAl Heusler compound. We show that tetragonalization of the lattice, which can occur during films growth, keeps the SGS character of the perfect cubic compound. On the contrary, atomic swaps even between sites with different local symmetry destroy the SGS character giving rise to a half-metallic state. Furthermore, the occurrence of Co-surplus leads also to half-metallicity. Thus, we propose that in order to achieve SGS behavior during the growth of Mn{sub 2}CoAl (and similar SGS Heusler compounds) thin films, one should minimize the occurrence of defects, while small deformations of the lattice, due to the lattice mismatch with the substrate, do not play a crucial role.

 14. Structure and magnetism in strained Ge{sub 1-x-y}Sn{sub x}Mn{sub y} films grown on Ge(001) by low temperature molecular beam epitaxy

  SciTech Connect (OSTI)

  Prestat, E. [INAC, SP2M, CEA and Universite Joseph Fourier, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble (France); Karlsruher Institut fuer Technologie (KIT), Laboratorium fuer Elektronenmikroskopie, D-76128 Karlsruhe (Germany); Barski, A.; Bellet-Amalric, E.; Morel, R.; Tainoff, D.; Jain, A.; Porret, C.; Bayle-Guillemaud, P.; Jamet, M. [INAC, SP2M, CEA and Universite Joseph Fourier, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble (France); Jacquot, J.-F. [INAC, SCIB, CEA and Universite Joseph Fourier, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble (France)

  2013-07-01

  In this letter, we study the structural and magnetic properties of Ge{sub 1-x-y}Sn{sub x}Mn{sub y} films grown on Ge(001) by low temperature molecular beam epitaxy using X-ray diffraction, high resolution transmission electron microscopy, and superconducting quantum interference device. Like in Mn doped Ge films, Mn atoms diffuse during the growth and aggregate into vertically aligned Mn-rich nanocolumns of a few nanometers in diameter. Transmission electron microscopy observations in plane view clearly indicate that the Sn incorporation is not uniform with concentration in Mn rich vertical nanocolumns lower than the detection limit of electron energy loss spectroscopy. The matrix exhibits a GeSn solid solution while there is a Sn-rich GeSn shell around GeMn nanocolumns. The magnetization in Ge{sub 1-x-y}Sn{sub x}Mn{sub y} layers is higher than in Ge{sub 1-x}Mn{sub x} films. This magnetic moment enhancement in Ge{sub 1-x-y}Sn{sub x}Mn{sub y} is probably related to the modification of the electronic structure of Mn atoms in the nanocolumns by the Sn-rich shell, which is formed around the nanocolumns.

 15. Structural investigations on Co{sub 3-x}Mn{sub x}TeO{sub 6}; (0 < x ? 2); High temperature ferromagnetism and enhanced low temperature anti-ferromagnetism

  SciTech Connect (OSTI)

  Singh, Harishchandra; Sinha, A. K. E-mail: hng@rrcat.gov.in; Ghosh, Haranath E-mail: hng@rrcat.gov.in; Singh, M. N.; Rajput, Parasmani; Prajapat, C. L.; Singh, M. R.; Ravikumar, G.

  2014-08-21

  In the quest of materials with high temperature ferromagnetism and low temperature anti-ferromagnetism, we prepare Co{sub 3-x}Mn{sub x}TeO{sub 6}; (0?Mn concentration using Synchrotron X-ray diffraction (SXRD) and X-ray absorption near edge structure measurements in corroboration with magnetism are presented. Phase diagram obtained from Rietveld Refinement on SXRD data as a function of Mn concentration indicates doping disproportionate mixing of both monoclinic (C2/c) and rhombohedral (R 3{sup }) structure for x?Mn-O) bond lengths for x???0.5. Co and Mn K-edge XANES spectra reveal that both Co and Mn are in mixed oxidation state, Co{sup 2+}/Mn{sup 2+} and Co{sup 3+}/Mn{sup 3+}. Relative ratios of Co{sup 3+}/Co{sup 2+} and Mn{sup 3+}/Mn{sup 2+} obtained using Linear combination fit decrease with increasing x (for x???0.5). These structural and spectroscopic evidences are used to provide possible interpretation of the observed paramagnetic to ferromagnetic transition at around 185?K followed by an enhanced antiferromagnetic transition ?45?K for x?=?0.5.

 16. KINETICS OF Mn-BASED SORBENTS FOR HOT COAL GAS DESULFURIZATION

  SciTech Connect (OSTI)

  J.J. BERNS; K.A. SADECKI; M.T. HEPWORTH

  1997-09-15

  Mixed manganese oxide sorbents have been investigated for high-temperature removal of hydrogen sulfide (the primary sulfur bearing compound) from hot coal gases. The sorbents were screened by thermodynamic equilibrium considerations for sulfidation. Preliminary experimental work using thermogravimetric analysis (TGA) indicated titania to be a superior substrate than alumina. Four formulations showing superior reactivity in a TGA were then tested in an ambient pressure fixed-bed reactor to determine steady state H 2 S concentrations, breakthrough times and effectiveness of the sorbent when subjected to cyclic sulfidation and regeneration testing. Eight tests were conducted with each test consisting of five cycles of sulfidation and regeneration. Sulfidation occurred at 600 o C using a simulated coal gas at an empty-bed space velocity of approximately 12,000 per hour. Manganese-based sorbents with molar ratios > 1:1 Mn:Substrate were effective in reducing the H 2 S concentration in simulated coal gases to less than 100 ppmv over five cycles. Actual breakthrough time for formulation C6-2-1100 was as high as 73% of breakthrough time based on wt% Mn in sorbent at 600 o C. Regeneration tests determined that loaded pellets can be essentially completely regenerated in an air/steam mixture at 750 o C with minimal sulfate formation. The leading formulation (designated C6-2) from the fixed-bed tests was then further tested under varying sorbent induration temperature, sulfidation temperature and superficial gas velocity. Four tests were conducted with each test consisting of four cycles of sulfidation and regeneration. Results showed that the induration temperature of the sorbent and the reaction temperature greatly affected the H 2 S removal capacity of the sorbent while the superficial gas velocity between 1090 and 1635 cm/min had minimal affect on the sorbent's breakthrough capacity. Testing showed that the sorbent's strength was a strong function of the sorbent induration temperature. Sorbent also showed 30 to 53% loss of its strength over four cycles of sulfidation and regeneration. The former being sorbent indurated at 1115 o C and the prior being sorbent indurated at 1100 o C. A mathematical model was developed to describe the reaction of H 2 S with the mixed metal oxide in a fixed-bed reactor, where the individual pellets react according to the shrinking core model. The effective diffusivity within a single pellet was estimated by adjusting its value until a good match between the experimental and model H 2 S breakthrough curves was obtained. Predicted sorbent conversion at the conclusion of test FB3A compared well with experimental sulfur analysis.

 17. Fast-neutron induced pre-equilibrium reactions on 55Mn and 63,65Cu at energies up to 40 MeV

  E-Print Network [OSTI]

  M. Avrigeanu; S. V. Chuvaev; A. A. Filatenkov; R. A. Forrest; M. Herman; A. J. Koning; A. J. M. Plompen; F. L. Roman; V. Avrigeanu

  2007-12-05

  Excitation functions were measured for the $^{55}$Mn(n,2n)$^{54}$Mn, $^{55}$Mn(n,$\\alpha$)$^{52}$V, $^{63}$Cu(n,$\\alpha$)$^{60}$Co, $^{65}$Cu(n,2n)$^{64}$Cu, and $^{65}$Cu(n,p)$^{65}$Ni reactions from 13.47 to 14.83 MeV. The experimental cross sections are compared with the results of calculations including all activation channels for the stable isotopes of Mn and Cu, for neutron incident energies up to 50 MeV. Within the energy range up to 20 MeV the model calculations are most sensitive to the parameters related to nuclei in the early stages of the reaction, while the model assumptions are better established by analysis of the data in the energy range 20-40 MeV. While the present analysis has taken advantage of both a new set of accurate measured cross sections around 14 MeV and the larger data basis fortunately available between 20 and 40 MeV for the Mn and Cu isotopes, the need of additional measurements below as well as above 40 MeV is pointed out. Keywords: 55Mn, 63,65Cu, E$\\leq$40 MeV, Neutron activation cross section measurements, Nuclear reactions, Model calculations, Manganese, Copper

 18. Electrode Materials with the Na0.44MnO2 Structure: Effect ofTitanium Substitution on Physical and Electrochemical Properties

  SciTech Connect (OSTI)

  Doeff, Marca M; Saint, Juliette A.; Doeff, Marca M; Wilcox, James D.

  2008-03-10

  The physical and electrochemical properties of LixMnO2 and LixTi0.11Mn0.89O2 synthesized from precursors made by glycine-nitrate combustion (GNC) and solid-state synthesis methods (SS) are examined in this paper. The highest specific capacities in lithium cells are obtained for SS-LixMnO2 electrodes at low current densities, but GNC-LixTi0.11Mn0.89O2 electrodes show the best high rate performance. These results can be explained by changes in the voltage characteristics and differences in the particle morphologies induced by the Ti-substitution and synthesis method. Ti-substitution also results in a decrease in the electronic conductivity, but greatly improves the thermal properties and imparts dissolution resistance to the electrode. For these reasons, it is preferable to use LixTi0.11MnO0.89O2 in lithium battery configurations rather than LixMnO2. Suggestions for improving the electrochemical performance of the Ti-substituted variant are given based on the results described herein.

 19. Ion dynamics in nanocrystalline LiMnPO{sub 4} synthesised by novel template free hydrothermal approach

  SciTech Connect (OSTI)

  Vijayan, Lakshmi, E-mail: lakshmivijayan@gmail.com [St. Aloysius' College, Edathua, Alappuzha-689 573, Kerala (India); Cheruku, Rajesh; Govindaraj, G. [Department of Physics, School of Physical, Chemical and Applied Sciences, Pondicherry University, R.V. Nagar, Kalapet, Pondicherry -605 014 (India)

  2014-04-24

  A dense core rectangular shaped nanocrystalline LiMnPO{sub 4} material was synthesized by template free sucrose assisted hydrothermal synthesis. The material possess orthorhombic crystal structure with Pnma, space group having four formula units. The structural characterization was accomplished through X-ray diffraction, thermo gravimetry/differential thermal analysis. Morphology was identified by the SEM, VSM was used to verify the magnetic behavior of the material and electrical characterization was done through impedance spectroscopy and the results were reported.

 20. Design of Semiconducting Tetrahedral Mn 1 ? x Zn x O Alloys and Their Application to Solar Water Splitting

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Peng, Haowei; Ndione, Paul F.; Ginley, David S.; Zakutayev, Andriy; Lany, Stephan

  2015-05-18

  Transition metal oxides play important roles as contact and electrode materials, but their use as active layers in solar energy conversion requires achieving semiconducting properties akin to those of conventional semiconductors like Si or GaAs. In particular, efficient bipolar carrier transport is a challenge in these materials. Based on the prediction that a tetrahedral polymorph of MnO should have such desirable semiconducting properties, and the possibility to overcome thermodynamic solubility limits by nonequilibrium thin-film growth, we exploit both structure-property and composition-structure relationships to design and realize novel wurtzite-structure Mn??xZnxO alloys. At Zn compositions above x ? 0.3, thin films ofmorethese alloys assume the tetrahedral wurtzite structure instead of the octahedral rocksalt structure of MnO, thereby enabling semiconductor properties that are unique among transition metal oxides, i.e., a band gap within the visible spectrum, a band-transport mechanism for both electron and hole carriers, electron doping, and a band lineup suitable for solar hydrogen generation. A proof of principle is provided by initial photo-electrocatalytic device measurements, corroborating, in particular, the predicted favorable hole-transport properties of these alloys.less

 1. Design of Semiconducting Tetrahedral Mn 1 ? x Zn x O Alloys and Their Application to Solar Water Splitting

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Peng, Haowei; Ndione, Paul F.; Ginley, David S.; Zakutayev, Andriy; Lany, Stephan

  2015-05-01

  Transition metal oxides play important roles as contact and electrode materials, but their use as active layers in solar energy conversion requires achieving semiconducting properties akin to those of conventional semiconductors like Si or GaAs. In particular, efficient bipolar carrier transport is a challenge in these materials. Based on the prediction that a tetrahedral polymorph of MnO should have such desirable semiconducting properties, and the possibility to overcome thermodynamic solubility limits by nonequilibrium thin-film growth, we exploit both structure-property and composition-structure relationships to design and realize novel wurtzite-structure Mn??xZnxO alloys. At Zn compositions above x ? 0.3, thin films of these alloys assume the tetrahedral wurtzite structure instead of the octahedral rocksalt structure of MnO, thereby enabling semiconductor properties that are unique among transition metal oxides, i.e., a band gap within the visible spectrum, a band-transport mechanism for both electron and hole carriers, electron doping, and a band lineup suitable for solar hydrogen generation. A proof of principle is provided by initial photo-electrocatalytic device measurements, corroborating, in particular, the predicted favorable hole-transport properties of these alloys.

 2. Determination of elastic properties of a MnO{sub 2} coating by surface acoustic wave velocity dispersion analysis

  SciTech Connect (OSTI)

  Sermeus, J.; Glorieux, C.; Sinha, R.; Vereecken, P. M.; Vanstreels, K.

  2014-07-14

  MnO{sub 2} is a material of interest in the development of high energy-density batteries, specifically as a coating material for internal 3D structures, thus ensuring rapid energy deployment. Its electrochemical properties have been mapped extensively, but there are, to the best of the authors' knowledge, no records of the elastic properties of thin film MnO{sub 2}. Impulsive stimulated thermal scattering (ISTS), also known as the heterodyne diffraction or transient grating technique, was used to determine the Young's modulus (E) and porosity (?) of a 500?nm thick MnO{sub 2} coating on a Si(001) substrate. ISTS is an all optical method that is able to excite and detect surface acoustic waves (SAWs) on opaque samples. From the measured SAW velocity dispersion, the Young's modulus and porosity were determined to be E?=?25??1?GPa and ?=421%, respectively. These values were confirmed by independent techniques and determined by a most-squares analysis of the carefully fitted SAW velocity dispersion. This study demonstrates the ability of the presented technique to determine the elastic parameters of a thin, porous film on an anisotropic substrate.

 3. Phase diagram and magnetocaloric effects in Ni{sub 50}Mn{sub 35}(In{sub 1?x}Cr{sub x}){sub 15} and (Mn{sub 1?x}Cr{sub x})NiGe{sub 1.05} alloys

  SciTech Connect (OSTI)

  Quetz, Abdiel Muchharla, Baleeswaraiah; Dubenko, Igor; Talapatra, Saikat; Ali, Naushad; Samanta, Tapas; Stadler, Shane

  2014-05-07

  The magnetocaloric and thermomagnetic properties of Ni{sub 50}Mn{sub 35}(In{sub 1?x}Cr{sub x}){sub 15} and (Mn{sub 1?x}Cr{sub x}) NiGe{sub 1.05} systems for 0???x???0.105 and 0???x???0.1, respectively, have been studied by x-ray diffraction, differential scanning calorimetry, and magnetization measurements. Partial substitution of Cr for Mn in (Mn{sub 1?x}Cr{sub x})NiGe{sub 1.05} results in a first order magnetostructural transition from a hexagonal paramagnetic to an orthorhombic paramagnetic phase near T{sub M}???380?K (for x?=?0.07). Partial substitution of Cr for In in Ni{sub 50}Mn{sub 35}(In{sub 1?x}Cr{sub x}){sub 15} shifts the magnetostructural transition to a higher temperature (T?=?T{sub M}???450?K) for x?=?0.1. Large magnetic entropy changes of ?S?=??12 (J/(kgK)) and ?S?=??11 (J/(kgK)), both for a magnetic field change of 5?T, were observed in the vicinity of T{sub M} for (Mn{sub 1?x}Cr{sub x})NiGe{sub 1.05} and Ni{sub 50}Mn{sub 35}(In{sub 1?x}Cr{sub x}){sub 15}, respectively.

 4. Pressure-Induced Enhanced Magnetic Anisotropy in Mn(N(CN)2)2

  SciTech Connect (OSTI)

  Quintero, P. A. [University of Florida, Gainesville; Rajan, D. [University of Florida, Gainesville; Peprah, M. K. [University of Florida, Gainesville; Brinzari, T. V. [University of Florida, Gainesville; Fishman, Randy Scott [ORNL; Talham, Daniel R. [University of Florida, Gainesville; Meisel, Mark W. [University of Florida, Gainesville

  2015-01-01

  Using DC and AC magnetometry, the pressure dependence of the magnetization of the threedimensional antiferromagnetic coordination polymer Mn(N(CN)2)2 was studied up to 12 kbar and down to 8 K. The magnetic transition temperature, Tc, increases dramatically with applied pressure (P), where a change from Tc(P = ambient) = 16:0 K to Tc(P = 12:1 kbar) = 23:5 K was observed. In addition, a marked difference in the magnetic behavior is observed above and below 7.1 kbar. Specifically, for P < 7:1 kbar, the differences between the field-cooled and zero-field-cooled (fc-zfc) magnetizations, the coercive field, and the remanent magnetization decrease with increasing pressure. However, for P > 7:1 kbar, the behavior is inverted. Additionally, for P > 8:6 kbar, minor hysteresis loops are observed. All of these effects are evidence of the increase of the superexchange interaction and the appearance of an enhanced exchange anisotropy with applied pressure.

 5. nh Gi Tn Hi Ti Nguyn Thin Nhin do Trn Du Deep Horizon D n nng cp ng mn vo Khu

  E-Print Network [OSTI]

  tht v dch v gii tr trong vng t thuc B ni V nm bang vng Vnh. Sau s c trn du Deep Horizon, mt lng du v cc hot ng i ph u lm tn tht cc c hi gii tr v lm gim cht lng tri nghim ca du khch n khu

 6. Redox Exchange Induced MnO2 Nanoparticle Enrichment in Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Nanowires for Electrochemical Energy Storage

  SciTech Connect (OSTI)

  Liu, R.; Duay, Jonathon; Lee, Sang Bok

  2010-06-30

  MnO2 nanoparticle enriched poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) nanowires are fabricated by simply soaking the PEDOT nanowires in potassium permanganate (KMnO4) solution. The structures of these MnO2 nanoparticle enriched PEDOT nanowires are characterized by SEM and TEM, which show that the MnO2 nanoparticles have uniform sizes and are finely dispersed in the PEDOT matrix. The chemical constituents and bonding of these composite nanowires are characterized by energy-dispersive X-ray analysis, X-ray photoelectron spectroscopy, and infrared spectroscopy, which indicate that the formation and dispersion of these MnO2 nanoparticles into the nanoscale pores of the PEDOT nanowires are most likely triggered by the reduction of KMnO4 via the redox exchange of permanganate ions with the functional group on PEDOT. Varying the concentrations of KMnO4 and the reaction time controls the loading amount and size of the MnO2 nanoparticles. Cyclic voltammetry and galvanostatic charge-discharge are used to characterize the electrochemical properties of these MnO2 nanoparticle loaded PEDOT nanowires. Due to their extremely high exposed surface area with nanosizes, the pristine MnO2 nanoparticles in these MnO2 nanoparticle enriched PEDOT nanowires show very high specific capacitance (410 F/g) as the supercapacitor electrode materials as well as high Li+ storage capacity (300 mAh/g) as cathode materials of Li ion battery, which boost the energy storage capacity of PEDOT nanowires to 4 times without causing excessive volume expansion in the polymer. The highly conductive and porous PEDOT matrix facilitates fast charge/discharge of the MnO2 nanoparticles and prevents them from agglomerating. These synergic properties enable the MnO2 nanoparticle enriched PEDOT nanowires to be promising electrode materials for supercapacitors and lithium ion batteries.

 7. Insight into the Atomic Structure of High-Voltage Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material in the First Cycle

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Huang, Xuejie [Chinese Academy of Sciences, Beijing (China); Yu, Xiqian [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States); Lin, Mingxiang [Chinese Academy of Sciences, Beijing (China); Ben, Liubin [Chinese Academy of Sciences, Beijing (China); Sun, Yang [Chinese Academy of Sciences, Beijing (China); Wang, Hao [Chinese Academy of Sciences, Beijing (China); Yang, Zhenzhong [Chinese Academy of Sciences, Beijing (China); Gu, Lin [Chinese Academy of Sciences, Beijing (China); Yang, Xiao -Qing [Brookhaven National Laboratory (BNL), Upton, NY (United States); Zhao, Haofei [Chinese Academy of Sciences, Beijing (China); Yu, Richeng [Chinese Academy of Sciences, Beijing (China); Armand, Michel [CIC Energigune, Alava (Spain)

  2015-01-13

  Application of high-voltage spinel LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material is the closest and the most realistic approach to meeting the midterm goal of lithium-ion batteries for electric vehicles (EVs) and plug-in hybrid electric vehicles (HEVs). However, this application has been hampered by long-standing issues, such as capacity degradation and poor first-cycle Coulombic efficiency of LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material. Although it is well-known that the structure of LiNi0.5Mn1.5O4 into which Li ions are reversibly intercalated plays a critical role in the above issues, performance degradation related to structural changes, particularly in the first cycle, are not fully understood. Here, we report detailed investigations of local atomic-level and average structure of LiNi0.5Mn1.5O4 during first cycle (3.54.9 V) at room temperature. We observed two types of local atomic-level migration of transition metals (TM) ions in the cathode of a well-prepared LiNi0.5Mn1.5O4//Li half-cell during first charge via an aberration-corrected scanning transmission electron microscopy (STEM). Surface regions (~2 nm) of the cycled LiNi0.5Mn1.5O4 particles show migration of TM ions into tetrahedral Li sites to form a Mn3O4-like structure. However, subsurface regions of the cycled particles exhibit migration of TM ions into empty octahedral sites to form a rocksalt-like structure. The migration of these TM ions are closely related to dissolution of Ni/Mn ions and building-up of charge transfer impedance, which contribute significantly to the capacity degradation and the poor first-cycle Coulombic efficiency of spinel LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material. Accordingly, we provide suggestions of effective stabilization of LiNi0.5Mn1.5O4 structure to obtain better electrochemical performance.

 8. Insight into the Atomic Structure of High-Voltage Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material in the First Cycle

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Huang, Xuejie; Yu, Xiqian; Lin, Mingxiang; Ben, Liubin; Sun, Yang; Wang, Hao; Yang, Zhenzhong; Gu, Lin; Yang, Xiao -Qing; Zhao, Haofei; et al

  2014-12-22

  Application of high-voltage spinel LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material is the closest and the most realistic approach to meeting the midterm goal of lithium-ion batteries for electric vehicles (EVs) and plug-in hybrid electric vehicles (HEVs). However, this application has been hampered by long-standing issues, such as capacity degradation and poor first-cycle Coulombic efficiency of LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material. Although it is well-known that the structure of LiNi0.5Mn1.5O4 into which Li ions are reversibly intercalated plays a critical role in the above issues, performance degradation related to structural changes, particularly in the first cycle, are not fully understood. Here, we report detailed investigations ofmorelocal atomic-level and average structure of LiNi0.5Mn1.5O4 during first cycle (3.54.9 V) at room temperature. We observed two types of local atomic-level migration of transition metals (TM) ions in the cathode of a well-prepared LiNi0.5Mn1.5O4//Li half-cell during first charge via an aberration-corrected scanning transmission electron microscopy (STEM). Surface regions (~2 nm) of the cycled LiNi0.5Mn1.5O4 particles show migration of TM ions into tetrahedral Li sites to form a Mn3O4-like structure. However, subsurface regions of the cycled particles exhibit migration of TM ions into empty octahedral sites to form a rocksalt-like structure. The migration of these TM ions are closely related to dissolution of Ni/Mn ions and building-up of charge transfer impedance, which contribute significantly to the capacity degradation and the poor first-cycle Coulombic efficiency of spinel LiNi0.5Mn1.5O4 cathode material. Accordingly, we provide suggestions of effective stabilization of LiNi0.5Mn1.5O4 structure to obtain better electrochemical performance.less

 9. Study on the reduction of atmospheric mercury emissions from mine waste enriched soils through native grass cover in the Mt. Amiata region of Italy

  SciTech Connect (OSTI)

  Fantozzi, L., E-mail: l.fantozzi@iia.cnr.it [CNR-Institute of Atmospheric Pollution Research, c/o: UNICAL-Polifunzionale, 87036 Rende (Italy); Ferrara, R., E-mail: romano.ferrara@pi.ibf.cnr.it [CNR-Institute of Biophysics, San Cataldo Research Area, Via G. Moruzzi 1, 56124 Pisa (Italy); Dini, F., E-mail: fdiniprotisti@gmail.com [University of Pisa, Department of Biology, Via A. Volta 4, 56126 Pisa (Italy); Tamburello, L., E-mail: ltamburello@biologia.unipi.it [University of Pisa, Department of Biology, Via Derna 1, I-56126 Pisa (Italy); Pirrone, N.; Sprovieri, F. [CNR-Institute of Atmospheric Pollution Research, c/o: UNICAL-Polifunzionale, 87036 Rende (Italy)] [CNR-Institute of Atmospheric Pollution Research, c/o: UNICAL-Polifunzionale, 87036 Rende (Italy)

  2013-08-15

  Atmospheric mercury emissions from mine-waste enriched soils were measured in order to compare the mercury fluxes of bare soils with those from other soils covered by native grasses. Our research was conducted near Mt. Amiata in central Italy, an area that was one of the largest and most productive mining centers in Europe up into the 1980s. To determine in situ mercury emissions, we used a Plexiglas flux chamber connected to a portable mercury analyzer (Lumex RA-915+). This allowed us to detect, in real time, the mercury vapor in the air, and to correlate this with the meteorological parameters that we examined (solar radiation, soil temperature, and humidity). The highest mercury flux values (8000 ng m{sup ?2} h{sup ?1}) were observed on bare soils during the hours of maximum insulation, while lower values (250 ng m{sup ?2} h{sup ?1}) were observed on soils covered by native grasses. Our results indicate that two main environmental variables affect mercury emission: solar radiation intensity and soil temperature. The presence of native vegetation, which can shield soil surfaces from incident light, reduced mercury emissions, a result that we attribute to a drop in the efficiency of mercury photoreduction processes rather than to decreases in soil temperature. This finding is consistent with decreases in mercury flux values down to 3500 ng m{sup ?2} h{sup ?1}, which occurred under cloudy conditions despite high soil temperatures. Moreover, when the soil temperature was 28 C and the vegetation was removed from the experimental site, mercury emissions increased almost four-fold. This increase occurred almost immediately after the grasses were cut, and was approximately eight-fold after 20 h. Thus, this study demonstrates that enhancing wild vegetation cover could be an inexpensive and effective approach in fostering a natural, self-renewing reduction of mercury emissions from mercury-contaminated soils. -- Highlights: ? Mercury air/surface exchange from grass covered soil is different from bare soil. ? Light enhances mercury emissions and is the main parameter driving the process. ? The presence of wild vegetation covering the soil reduces mercury emission. ? Vegetative covers could be a solution to reduce atmospheric mercury pollution.

 10. Effect of oxygen concentration on the magnetic properties of La2CoMnO6 Center for Materials for Information Technology and Department of Chemistry, University of Alabama,

  E-Print Network [OSTI]

  Pennycook, Steve

  with the static FM Mn4+ OCo2+ interactions. This results in the appearance of a new low temperature FM phase and suppression of the high-temperature FM phase, creating two distinct magnetic phase transitions. 2007 Mn4+ OMn4+ or Co2+ OCo2+ interactions in LCMO with the antisite ions.3 Even in an ordered double

 11. Structure and magnetic properties of low-temperature phase Mn-Bi nanosheets with ultra-high coercivity and significant anisotropy

  SciTech Connect (OSTI)

  Liu, Rongming, E-mail: rmliu@iphy.ac.cn, E-mail: shenbg@iphy.ac.cn; Zhang, Ming; Niu, E; Li, Zhubai; Zheng, Xinqi; Wu, Rongrong; Zuo, Wenliang; Shen, Baogen; Hu, Fengxia; Sun, Jirong [State Key Laboratory for Magnetism, Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190 (China)

  2014-05-07

  The microstructure, crystal structure, and magnetic properties of low-temperature phase (LTP) Mn-Bi nanosheets, prepared by surfactant assistant high-energy ball milling (SA-HEBM) with oleylamine and oleic acid as the surfactant, were examined with scanning electron microscopy, X-ray diffraction, and vibrating sample magnetometer, respectively. Effect of ball-milling time on the coercivity of LTP Mn-Bi nanosheets was systematically investigated. Results show that the high energy ball milling time from tens of minutes to several hours results in the coercivity increase of Mn-Bi powders and peak values of 14.3 kOe around 10 h. LTP Mn-Bi nanosheets are characterized by an average thickness of tens of nanometers, an average diameter of ?1.5??m, and possess a relatively large aspect ratio, an ultra-high room temperature coercivity of 22.3 kOe, a significant geometrical and magnetic anisotropy, and a strong (00l) crystal texture. Magnetization and demagnetization behaviors reveal that wall pinning is the dominant coercivity mechanism in these LTP Mn-Bi nanosheets. The ultrafine grain refinement introduced by the SA-HEBM process contribute to the ultra-high coercivity of LTP Mn-Bi nanosheets and a large number of defects put a powerful pinning effect on the magnetic domain movement, simultaneously. Further magnetic measurement at 437?K shows that a high coercivity of 17.8 kOe and a strong positive temperature coefficient of coercivity existed in the bonded permanent magnet made by LTP Mn-Bi nanosheets.

 12. Crystal structure of Mn{sub 2}Ln{sub 3}Sb{sub 3}O{sub 14} (Ln=La, Pr and Nd): A new ordered rhombohedral pyrochlore

  SciTech Connect (OSTI)

  Fu, W.T., E-mail: w.fu@chem.leidenuniv.nl; IJdo, D.J.W.

  2014-05-01

  Manganese rare earth antimonates with the formula Mn{sub 2}Ln{sub 3}Sb{sub 3}O{sub 14} (Ln=LaYb and Y) have been prepared and their structures were determined by the Rietveld method using X-ray diffraction data. The compounds with Ln=La, Pr and Nd crystallize in a rhombohedral supercell of the cubic fluorite with the space group R3{sup }m and with the lattice parameters a{sub h}??2a{sub c} and c{sub h}?2?3a{sub c}, where a{sub c} denotes the lattice constant of the cubic fluorite. The structure is pyrochlore-like but differs from the common cubic pyrochlore A{sub 2}B{sub 2}O{sub 7} in that it consists of fully ordered Mn:Ln in the A sites and Mn:Sb in the B sites with the ratio 1:3. The most interesting feature of Mn{sub 2}Ln{sub 3}Sb{sub 3}O{sub 14} is that the divalent Mn ions have different coordination numbers with oxygen and the Mn(II)O{sub 6} (octahedron) and Mn(II)O{sub 8} (hexagonal bipyramid) alternate along the parent cubic fluorite axes. For medium sized lanthanides, i.e. from Ln=Sm, the rhombohedral phase coexists with the cubic phase and Mn{sub 2}Y{sub 3}Sb{sub 3}O{sub 14} is cubic a pyrochlore. - Graphical abstract: Crystal structure of rhombohedral pyrochlore Mn{sub 2}Ln{sub 3}Sb{sub 3}O{sub 14} (Ln=La, Pr, and Nd) showing the staking of Ln{sub 3}Mn and MnSb{sub 3} layers (a). (b) and (c) show the connections between Mn1O{sub 6} and LnO{sub 8} and between Mn2O{sub 8} and SbO{sub 6} polyhedra, respectively. - Highlights: Pyrochlores of the formula Mn{sub 2}Ln{sub 3}Sb{sub 3}O{sub 14} (Ln=LaYb and Y) were synthesized for the first time. Mn{sub 2}Ln{sub 3}Sb{sub 3}O{sub 14} with Ln=La, Pr, Nd are rhombohedral consisting of fully 1:3 ordering of metal ions. With medium-sized Ln, rhombohedral phase co-exists with cubic phase. Two divalent Mn ions have coordination numbers of 6 and 8, respectively.

 13. Structural phase transition and magnetism in hexagonal SrMnO{sub 3} by magnetization measurements and by electron, x-ray, and neutron diffraction studies

  SciTech Connect (OSTI)

  Daoud-Aladine, A.; Chapon, L. C.; Knight, K. S.; Martin, C.; Hervieu, M.; Brunelli, M.; Radaelli, P. G.

  2007-03-01

  The structural and magnetic properties of the hexagonal four-layer form of SrMnO{sub 3} have been investigated by combining magnetization measurements, electron diffraction, and high-resolution synchrotron x-ray and neutron powder diffraction. Below 350 K, there is subtle structural phase transition from hexagonal symmetry (space group P6{sub 3}/mmc) to orthorhombic symmetry (space group C222{sub 1}) where the hexagonal metric is preserved. The second-order phase transition involves a slight tilting of the corner-sharing Mn{sub 2}O{sub 9} units composed of two face-sharing MnO{sub 6} octahedra and the associated displacement of Sr{sup 2+} cations. The phase transition is described in terms of symmetry-adapted displacement modes of the high symmetry phase. Upon further cooling, long range magnetic order with propagation vector k=(0,0,0) sets in below 300 K. The antiferromagnetic structure, analyzed using representation theory, shows a considerably reduced magnetic moment indicating the crucial role played by direct exchange between Mn centers of the Mn{sub 2}O{sub 9} units.

 14. O3-type Na(Mn?.??Fe?.??Co?.??Ni?.??)O?: a quaternary layered cathode compound for rechargeable Na ion batteries

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Li, Xi; Zhou, Yong-Ning; Wu, Di; Liu, Lei; Ceder, Gerbrand; Yang, Xiao-Qing

  2014-12-01

  We report a new layered Na(Mn?.??Fe?.??Co?.??Ni?.??)O? compound with O3 oxygen stacking. It delivers 180 mAh/g initial discharge capacity and 578 Wh/kg specific energy density with good cycling capability at high cutoff voltage. In situ X-ray diffraction (XRD) shows a reversible structure evolution of O3-P3-O3'-O3'' upon Na de-intercalation. The excellent capacity and cycling performance at high cutoff voltage make it an important model system for studying the general issue of capacity fading in layered Na cathode compounds.

 15. Singlet-triplet dispersion reveals additional frustration in the triangular dimer compound Ba$_3$Mn$_2$O$_8$

  SciTech Connect (OSTI)

  Stone, Matthew B [ORNL; Lumsden, Mark D [ORNL; Chang, S. [Ames Laboratory; Samulon, Eric C [Stanford University; Batista, C. D. [Los Alamos National Laboratory (LANL); Fisher, Ian R [Stanford University

  2008-01-01

  We present single crystal inelastic neutron scattering measurements of the $S=1$ dimerized quasi-two-dimensional antiferromagnet Ba$_3$Mn$_2$O$_8$. The singlet-triplet dispersion reveals nearest-neighbor and next-nearest-neighbor ferromagnetic interactions between adjacent bilayers that compete against each other. Although the inter-bilayer exchange is comparable to the intra-bilayer exchange, this additional frustration reduces the effective coupling along the $c$-axis and leads to a quasi-two dimensional behavior. In addition, the obtained exchange values are able to reproduce the four critical fields in the phase diagram.

 16. Electrochemical performance of polyaniline coated LiMn{sub 2}O{sub 4} cathode active material for lithium ion batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  ?ahan, Halil Dokan, Fatma K?l?c Ayd?n, Abdlhamit zdemir, Burcu zdemir, Nazl? Patat, ?aban

  2013-12-16

  LiMn{sub 2}O{sub 4} compound are synthesized by combustion method using glycine as a fuel at temperature (T), 800C which was coated by a polyaniline. The goal of this procedure is to promote better electronic conductivity of the LiMn{sub 2}O{sub 4} particles in order to improve their electrochemical performance for their application as cathodes in secondary lithium ion batteries. The structures of prepared products have been investigated by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). To investigate the effect of polyaniline coating galvanostatic charge-discharge cycling (148 mA g{sup ?1}) studies are made in the voltage range of 3.5-4.5 V vs. Li at room temperature. Electrochemical performance of the LiMn{sub 2}O{sub 4} was significantly improved by the polaniline coating.

 17. Enhanced rate capability of LiMn0.9Mg0.1PO4 nanoplates by reduced graphene oxide/carbon double coating for Li-ion batteries

  E-Print Network [OSTI]

  Park, Byungwoo

  rights reserved. 1. Introduction Olivine-type lithium transition-metal phosphates LiMPO4 (M Fe, Mn, Ni method [12,24]. A mixture (30 ml) of manganese acetate tetrahydrate (Mn(CH3COO)2$4H2O: 0.054 mol) and magnesium acetate tetrahydrate (Mg(

 18. Room temperature Ferrimagnetism and Ferroelectricity in Strained, Thin Films of BiFe_0.5Mn_0.5O_3

  E-Print Network [OSTI]

  Choi, Eun-Mi; Fix, Thomas; Kursumovic, Ahmed; Kinane, Christy J.; Arena, Daro; Sahonta, Suman-Lata; Bi, Zhenxing; Xiong, Jie; Yan, Li; Lee, Jun-Sik; Wang, Haiyan; Langridge, Sean; Kim, Yong-Min; Borisevich, Albina Y.; MacLaren, Ian; Ramasse, Quentin M.; Blamire, Mark G.; Jia, Quanxi; MacManus-Driscoll, Judith L.

  2014-10-14

  , Albina Y. Borisevich , Ian MacLaren , Quentin M. Ramasse , Mark G. Blamire , Quanxi Jia , and Judith L. MacManus-Driscoll Highly strained fi lms of BiFe 0.5 Mn 0.5 O 3 (BFMO) grown at very low rates by pulsed laser deposition were... of Fe and Mn, the magnetic properties were found to be strongly dependent on the strain state in the fi lms. The magnetism is explained to arise from one of three possible mechanisms with Bi polariza- tion playing a key role. A signature of room...

 19. Direct observation of the structural and electronic changes of Li{sub 2}MnO{sub 3} during electron irradiation

  SciTech Connect (OSTI)

  Phillips, Patrick J.; Klie, Robert F. [Department of Physics, University of Illinois at Chicago, Chicago, Illinois 60607 (United States); Iddir, Hakim [Materials Science Division, Argonne National Laboratory, 9700 S. Cass Avenue, Argonne, Illinois 60439 (United States); Abraham, Daniel P. [Argonne National Laboratory, Chemical Sciences and Engineering, 9700 S. Cass Avenue, Argonne, Illinois 60439 (United States)

  2014-09-15

  This study focuses on the effects of electron beam induced irradiation to the layered oxide Li{sub 2}MnO{sub 3}. Aberration-corrected scanning transmission electron microscopy and electron energy loss spectroscopy are used to characterize structural and electronic transitions in the material during irradiation, with a focus on changes in Mn valence and O content. This truly in situ irradiation allows for specific particle tracking, dose quantification, and real-time observation, while demonstrating many parallels to the oxide's structure evolution observed during electrochemical cycling. Furthermore, it is demonstrated that typical imaging conditions are not severe enough to induce damage to the pristine oxide.

 20. Thermal Variation of Ce Valence in Mixed ValenceKondo Lattice Systems CeT2(Si1-xGex)2 with T= Mn and Ni

  SciTech Connect (OSTI)

  Liang,G.; Croft, M.

  2008-01-01

  The results on the thermal variation of Ce L3-valence in CeT2(Si1-xGex)2 series with 0{le}x{le}1 and T=Mn and Ni are reported. It is observed that for both series, the Ce valence increases with decreasing temperature and has little thermal variation for samples in the nearly trivalent regime. The magnitude of this thermal variation in the T=Mn series is much greater than in the T=Ni series. The results are explained by the degenerate Anderson model and correlated with the specific heat data.

 1. Spin and orbital Ti magnetism at LaMnO3/SrTiO3 interfaces

  SciTech Connect (OSTI)

  Garcial-Barriocanal, J; Cezar, J. C.; Bruno, F. Y.; Thakur, P.; Brookes, N. B.; Utfeld, C.; Riviera-Calzada, A.; Giblin, S. R.; Taylor, J. W.; Duffy, J. A.; Dugdale, S. B.; Nakamura, T.; Kodama, K.; Leon, C.; Okamoto, Satoshi; Santamaria, J.

  2010-01-01

  In systems with strong electron-lattice coupling, such as manganites, orbital degeneracy is lifted, what causes a null expectation value of the orbital moment. Magnetic structure is thus determined by spin-spin superexchange. In titanates, however, with much smaller Jahn-Teller distortions, orbital degeneracy might allow non-zero values of the orbital magnetic moment. Accordingly, novel forms of ferromagnetic superexchange interaction unique to t2g electrons systems have been theoretically predicted, although their experimental observation has remained elusive. Here we report a new kind of Ti3+ ferromagnetism at LaMnO3/SrTiO3 epitaxial interfaces. It results from charge transfer to the empty conduction band of the titanate and has spin and orbital contributions evidencing the role played by orbital degeneracy. The possibility of tuning magnetic alignment (ferromagnetic or antiferromagnetic) of Ti and Mn moments by structural parameters is demonstrated. This result will provide important clues for the understanding of the effects of orbital degeneracy in superexchange coupling.

 2. Effect of Pt and H{sub 2} on n-butane isomerization over Fe and Mn promoted sulfated zirconia

  SciTech Connect (OSTI)

  Song, Xuemin; Reddy, K.R.; Sayari, A.

  1996-06-01

  The activity of a 0.4 wt% Pt-containing Fe and Mn promoted sulfated zirconia (PtSFMZ) catalyst in n-butane isomerization at 35{degrees}C was compared to that of a Pt-free catalyst (SFMZ). The maximum rate of n-butane conversion observed in helium over PtSFMZ was found to be 2.5 times higher than that over the SFMZ catalyst under the same conditions. It is believed that n-butane isomerization proceeds via a bimolecular mechanism in which the formation of hydrogen-deficient intermediates (carbenium ions and butenes), is necessary and the presence of transition metals such as Pt, Fe, and Mn on sulfated zirconia facilitates the formation/accumulation of these intermediates and increases their stability on the catalyst surface. The presence of H{sub 2} had a strong negative effect on n-butane conversion over PtSFMZ, but had no effect over SFMZ. The negative effect of H{sub 2} on PtSFMZ catalyst in n-butane isomerization reaction was attributed to the decreased concentration of butenes in the presence of hydrogen atoms which are formed by the dissociation of H{sub 2} on Pt. The ability of calcined Pt-containing catalysts to activate hydrogen at 35{degrees}C was demonstrated. Reduced SFMZ with or without Pt was not active at 35{degrees}C regardless of the nature of the carrier gas. 42 refs., 5 figs.

 3. Ferromagnetic response of multiferroic TbMnO{sub 3} films mediated by epitaxial strain and chemical pressure

  SciTech Connect (OSTI)

  Izquierdo, J.; Morn, O.; Astudillo, A.; Bolaos, G.; Arnache, O.

  2014-05-07

  High quality Tb{sub 1?x}Al{sub x}MnO{sub 3} (x?=?0, 0.3) films have been grown under different values of compressive/tensile strain using (001)-oriented SrTiO{sub 3} and MgO substrates. The films were grown by means of rf sputtering at substrate temperature of 800??C. X-ray diffraction analysis shows that films are single phase, preferentially oriented in the (111) and (122) directions for films deposited on SrTiO{sub 3} and MgO substrates, respectively. Although the TbMnO{sub 3} target shows antiferromagnetic order, the films deposited on both substrates show weak ferromagnetic phase at low temperature coexisting with the antiferromagnetic phase. The introduction of Al in the films clearly enhances their ferromagnetic behavior, improving the magnetic performance of this material. Indeed, M(H) measurements at 5?K show a well-defined hysteresis for films grown on both substrates. However, a stronger magnetic signal (larger values of remanence and coercive field) is observed for films deposited on MgO substrates. The chemical pressure generated by Al doping together with the substrate-induced strain seem to modify the subtle competition between magnetic interactions in the system. It is speculated that such modification could lead to a non-collinear magnetic state that may be tuned by strain modifications. This may be performed by varying the thickness of the films and/or considering other substrate materials.

 4. Standard Practice for Application of CaF2(Mn) Thermoluminescence Dosimeters in Mixed Neutron-Photon Environments

  E-Print Network [OSTI]

  American Society for Testing and Materials. Philadelphia

  2006-01-01

  1.1 This practice describes a procedure for measuring gamma-ray absorbed dose in CaF2(Mn) thermoluminescence dosimeters (TLDs) exposed to mixed neutron-photon environments during irradiation of materials and devices. The practice has broad application, but is primarily intended for use in the radiation-hardness testing of electronics. The practice is applicable to the measurement of absorbed dose from gamma radiation present in fields used for neutron testing. 1.2 This practice describes a procedure for correcting for the neutron response of a CaF2(Mn) TLD. The neutron response may be subtracted from the total response to give the gamma-ray response. In fields with a large neutron contribution to the total response, this procedure may result in large uncertainties. 1.3 More precise experimental techniques may be applied if the uncertainty derived from this practice is larger than the user can accept. These techniques are not discussed here. The references in Section 8 describe some of these techniques. 1.4...

 5. Investigation of A-site La substituted BaTi{sub 0.96}Mn{sub 0.04}O{sub 3} ceramics: Searching for ferromagnetic origin

  SciTech Connect (OSTI)

  Gong, Gaoshang; Fang, Yujiao; Zerihun, Gebru; Yin, Chongyang; Huang, Shuai; Yuan, Songliu

  2014-06-28

  Ba{sub 1-x}La{sub x}Ti{sub 0.96}Mn{sub 0.04}O{sub 3} ceramics (x?=?0, 3%, 7%) were prepared by a modified Pechini method and the structure, morphology, magnetic and electric properties have been investigated. X-ray diffraction analysis reveals La{sup 3+} ions could suppress the formation of hexagonal phase effectively. The cell parameter c decreases firstly and then increases with the increase of La content, which indicates that La ions have been incorporated into the lattice of BaTi{sub 0.96}Mn{sub 0.04}O{sub 3}, and that Mn ions transform from high valence to low valence. The magnetization, polarization and leakage currents are also influenced by La doping greatly. Detailed analysis of magnetic variation with structural change attributes the room temperature ferromagnetism to double exchange interactions between Mn{sup 3+} and Mn{sup 4+} ions.

 6. Synthesis and characterization of La{sub 1+x}Sr{sub 2-x}CoMnO{sub 7-{delta}}(x=0,0.2; {delta}=0,1)

  SciTech Connect (OSTI)

  El Shinawi, H. [School of Chemistry, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT (United Kingdom); Bertha, A.; Hadermann, J. [EMAT, RUCA, Groenenborgerlaan 171, Antwerp 2020 (Belgium); Herranz, T.; Santos, B.; Marco, J.F. [Instituto de Quimica-Fisica 'Rocasolano', Serrano 119, CSIC, 28006 Madrid (Spain); Berry, F.J. [School of Chemistry, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT (United Kingdom); Greaves, C., E-mail: c.greaves@bham.ac.u [School of Chemistry, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT (United Kingdom)

  2010-06-15

  The n=2 Ruddlesden-Popper phases LaSr{sub 2}CoMnO{sub 7} and La{sub 1.2}Sr{sub 1.8}CoMnO{sub 7} have been synthesized by a sol-gel method. The O6-type phases LaSr{sub 2}CoMnO{sub 6} and La{sub 1.2}Sr{sub 1.8}CoMnO{sub 6} were produced by reduction of the O7 phases under a hydrogen atmosphere. The materials crystallize in the tetragonal I4/mmm space group with no evidence of long-range cation order in the neutron and electron diffraction data. Oxygen vacancies in the reduced materials are located primarily at the common apex of the double perovskite layers giving rise to square pyramidal coordination around cobalt and manganese ions. The oxidation states Co{sup 3+}/Mn{sup 4+} and Co{sup 2+}/Mn{sup 3+} predominate in the as-prepared and reduced materials, respectively. The materials are spin glasses at low temperature and the dominant magnetic interactions change from ferro- to antiferromagnetic following reduction. - Graphical abstract: The n=2 Ruddlesden-Popper phases LaSr{sub 2}CoMnO{sub 7}, La{sub 1.2}Sr{sub 1.8}CoMnO{sub 7}, LaSr{sub 2}CoMnO{sub 6} and La{sub 1.2}Sr{sub 1.8}CoMnO{sub 6} are synthesized and characterized.

 7. Graphene-oxide-coated LiNi0.5Mn1.5O4 as high voltage cathode for lithium ion batteries with high energy

  E-Print Network [OSTI]

  Zhou, Chongwu

  Graphene-oxide-coated LiNi0.5Mn1.5O4 as high voltage cathode for lithium ion batteries with high Since Sony rst commercialized lithium ion batteries in the early 1990s, the market for lithium ion of the great success of lithium ion battery technology developed for portable electronic devices, higher

 8. Microstructural, magnetic, and optical properties of the self-assembled (III{sub 1-x}Mn{sub x})V quantum structure

  SciTech Connect (OSTI)

  Jeon, H. C.; Lee, S. J.; Kang, T. W.

  2010-01-04

  Diluted magnetic semiconductor (DMS) materials have attracted much attention because of the interest in both investigations of fundamental physical properties and promising applications for various spintronic devices. Among many DMS structures, (III{sub 1-x}Mn{sub x})V ferromagnetic semiconductor quantum structures have been particularly attractive due to their potential applications in spintronic devices and they have combined properties of both III-V semiconductors and Mn ferromagnetic compounds, and the excellent advantages derived by utilizing mature III-V based heterostructure technology. Even though not many papers have been reported on the formation of one layer of (III{sub 1-x}Mn{sub x})V Quantum structure-Quantum Dots(QDs) and Quantum Wires(Q-Wire), systematic studies concerning microstructural, magnetic, and optical properties of the (III{sub 1-x}Mn{sub x})V quantum structure have been more attractive because of the interest in promising applications in optoelectronic devices, such as spin injection lasers and spin switching devices.

 9. EMSL Research and Capability Development Proposals Modeling-Assisted Growth of New Multiferroics in the MTiO3 (M = Fe, Mn, Ni) Family as

  E-Print Network [OSTI]

  in the MTiO3 (M = Fe, Mn, Ni) Family as Epitaxial Thin Films Project start date: July, 2011 EMSL Lead-quality epitaxial films of new multiferroic materials in the MTiO3 family by taking advantage of EMSL's oxide

 10. Weisman Art Museum | 333 East River Road | Minneapolis, MN 55455 | P: 612.625.9494 | F: 612.625.9630 | WAM.UMN.EDU FOR IMMEDIATE RELEASE

  E-Print Network [OSTI]

  Thomas, David D.

  Weisman Art Museum | 333 East River Road | Minneapolis, MN 55455 | P: 612.625.9494 | F: 612.625.9685, elauderm@umn.edu Feast: Radical Hospitality in Contemporary Art February 8 May 10, 2015 Mella Jaarsma The Weisman Art Museum at the University of Minnesota presents Feast: Radical Hospitality in Contemporary Art

 11. Weisman Art Museum | 333 East River Road | Minneapolis, MN 55455 | P: 612.625.9494 | F: 612.625.9630 | WAM.UMN.EDU FOR IMMEDIATE RELEASE

  E-Print Network [OSTI]

  Thomas, David D.

  Weisman Art Museum | 333 East River Road | Minneapolis, MN 55455 | P: 612.625.9494 | F: 612.jensen@securian.com WEISMAN ART MUSEUM TO INSTALL LARGE TONY SMITH SCULPTURE ONE, TWO, THREE OUTSIDE OF THE MCNAMARA ALUMNI CENTER AT THE UNIVERSITY OF MINNESOTA MINNEAPOLIS The Weisman Art Museum at the University of Minnesota

 12. Weisman Art Museum | 333 East River Road | Minneapolis, MN 55455 | P: 612.625.9494 | F: 612.625.9630 | WAM.UMN.EDU FOR IMMEDIATE RELEASE

  E-Print Network [OSTI]

  Thomas, David D.

  Weisman Art Museum | 333 East River Road | Minneapolis, MN 55455 | P: 612.625.9494 | F: 612.625.9685, elauderm@umn.edu WEISMAN ART MUSEUM FEATURED IN EXHIBITION OF STUDENT ART AND WRITING PRESENTED BY THE ASSOCIATION OF ART MUSEUM DIRECTORS AND THE U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION IN WASHINGTON, D.C. Exhibition

 13. Transverse spin freezing in a (Fe 1 x Mn x ) 78 Si 8 B 14 : a site-frustrated metallic glass.

  E-Print Network [OSTI]

  Ryan, Dominic

  Transverse spin freezing in a (Fe 1 x Mn x ) 78 Si 8 B 14 : a site-frustrated metallic glass. D, magnetisation and ac-susceptibility have been used to investigate transverse spin freezing in a site) is formed with random isotropic spin freez- ing and neither net magnetisation nor long range order. At lower

 14. Ti-substituted tunnel-type Na0.44MnO2 oxide as a negative electrode for aqueous sodium-ion batteries

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Wang, Yuesheng; Liu, Jue; Lee, Byungju; Qiao, Ruimin; Yang, Zhenzhong; Xu, Shuyin; Yu, Xiqian; Gu, Lin; Hu, Yong-Sheng; Yang, Wanli; et al

  2015-03-25

  The aqueous sodium-ion battery system is a safe and low-cost solution for large-scale energy storage, due to the abundance of sodium and inexpensive aqueous electrolytes. Although several positive electrode materials, e.g., Na0.44MnO2, were proposed, few negative electrode materials, e.g., activated carbon and NaTi2(PO4)3, are available. Here we show that Ti-substituted Na0.44MnO2 (Na0.44[Mn1-xTix]O2) with tunnel structure can be used as a negative electrode material for aqueous sodium-ion batteries. This material exhibits superior cyclability even without the special treatment of oxygen removal from the aqueous solution. Atomic-scale characterizations based on spherical aberration-corrected electron microscopy and ab initio calculations are utilized to accuratelymoreidentify the Ti substitution sites and sodium storage mechanism. Ti substitution tunes the charge ordering property and reaction pathway, significantly smoothing the discharge/charge profiles and lowering the storage voltage. Both the fundamental understanding and practical demonstrations suggest that Na0.44[Mn1-xTix]O2 is a promising negative electrode material for aqueous sodium-ion batteries.less

 15. Jet Simulation in a Diesel Engine James Glimm zx , M.N. Kim x , X.-L. Li z , R. Samulyak x , and Z.-L. Xu yz

  E-Print Network [OSTI]

  New York at Stoney Brook, State University of

  Jet Simulation in a Diesel Engine James Glimm zx , M.N. Kim x , X.-L. Li z , R. Samulyak x , and Z and spray formation in a diesel engine by the Front Tracking method. We model mixed vapor-liquid region of a high speed diesel jet injected through a circular nozzle are the key to design a fuel e

 16. 50,000-Watt AM Stations IA | MB | MI | MN | NE | ND | ON | SD | WI | Station News | Owners | TV Captures | Links

  E-Print Network [OSTI]

  Allen, Gale

  that broadcast with a power of 50,000 Watts day and night. Some of these stations are what was once known50,000-Watt AM Stations IA | MB | MI | MN | NE | ND | ON | SD | WI | Station News | Owners | TV Captures | Links 50,000-Watt AM stations This list includes AM stations in the United States and Canada

 17. Ti-substituted tunnel-type Na0.44MnO2 oxide as a negative electrode for aqueous sodium-ion batteries

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Wang, Yuesheng [Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing (China). Inst. of High Energy Physics (IHEP); Liu, Jue [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States); Lee, Byungju [Seoul National Univ. (Korea, Republic of); Qiao, Ruimin [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States). Advanced Light Source; Yang, Zhenzhong [Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing (China). Inst. of High Energy Physics (IHEP); Xu, Shuyin [Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing (China). Inst. of High Energy Physics (IHEP); Yu, Xiqian [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States)] (ORCID:000000018513518X); Gu, Lin [Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing (China). Inst. of High Energy Physics (IHEP); Hu, Yong-Sheng [Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing (China). Inst. of High Energy Physics (IHEP)] (ORCID:0000000284306474); Yang, Wanli [Lawrence Berkeley National Lab. (LBNL), Berkeley, CA (United States). Advanced Light Source] (ORCID:0000000306668063); Kang, Kisuk [Seoul National Univ. (Korea, Republic of); Li, Hong [Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing (China). Inst. of High Energy Physics (IHEP)] (ORCID:000000028659086X); Yang, Xiao-Qing [Brookhaven National Lab. (BNL), Upton, NY (United States); Chen, Liquan [Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing (China). Inst. of High Energy Physics (IHEP); Huang, Xuejie [Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing (China). Inst. of High Energy Physics (IHEP)

  2015-03-25

  The aqueous sodium-ion battery system is a safe and low-cost solution for large-scale energy storage, due to the abundance of sodium and inexpensive aqueous electrolytes. Although several positive electrode materials, e.g., Na0.44MnO2, were proposed, few negative electrode materials, e.g., activated carbon and NaTi2(PO4)3, are available. Here we show that Ti-substituted Na0.44MnO2 (Na0.44[Mn1-xTix]O2) with tunnel structure can be used as a negative electrode material for aqueous sodium-ion batteries. This material exhibits superior cyclability even without the special treatment of oxygen removal from the aqueous solution. Atomic-scale characterizations based on spherical aberration-corrected electron microscopy and ab initio calculations are utilized to accurately identify the Ti substitution sites and sodium storage mechanism. Ti substitution tunes the charge ordering property and reaction pathway, significantly smoothing the discharge/charge profiles and lowering the storage voltage. Both the fundamental understanding and practical demonstrations suggest that Na0.44[Mn1-xTix]O2 is a promising negative electrode material for aqueous sodium-ion batteries.

 18. Effect of calcination temperature on electrical properties of Nd{sub 0.7}Ba{sub 0.3}MnO{sub 3}

  SciTech Connect (OSTI)

  Lim, K. P.; Halim, S. A.; Chen, S. K.; Ng, S. W.; Chew, Z. Y.

  2015-04-24

  In this work, Nd{sub 0.7}Ba{sub 0.3}MnO{sub 3} was synthesized via cryo-milling method to investigate the effect of calcination temperature on the structure, microstructure, magnetic and electrical properties. XRD analysis revealed all samples can be indexed to orthorhombic structure systems with Imma space group accompany with some minor phases of Mn{sub 2}O{sub 4} and BaMnO{sub 3}. FESEM analysis confirmed that a slight increase in the grain size from 117.4 nm (600C), 119.5 nm (700C), 121.0 nm (800C), 123.1 nm (900C) to 138.4 nm (1000C) was observed when different calcination temperature was applied. Four Point Probe measurements showed that all samples are in paramagnetic insulating region and T{sub MIT} is lower than 20K. Resistivity increase when grain size reduces due to increase of effective grain boundary that weakens the electron hopping process via double exchange mechanism. Beside, a drastic increase of resistivity also observed due to present of minor secondary phase (BaMnO{sub 3}) in sample C9.

 19. Text of a review paper presented at the Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, Minneapolis, MN on Nov. 11, 1994. Part A will be

  E-Print Network [OSTI]

  Chen, Francis F.

  Text of a review paper presented at the Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics, Minneapolis, MN on Nov. 11, 1994. Part A will be published in Physics of Plasmas. Part B contains the 130 PHYSICS PART A: TEXT Francis F. Chen Electrical Engineering Department PPG- 1527 November, 1994 #12

 20. Study on the occurrence of spontaneously established perpendicular exchange bias in Co{sub 49}Pt{sub 51}/IrMn bilayers

  SciTech Connect (OSTI)

  Tsai, C. Y.; Lin, K. F. [Graduate Institute of Materials Science and Engineering, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan (China); Hsu, Jen-Hwa, E-mail: jhhsu@phys.ntu.edu.tw [Department of Physics, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan (China); Saravanan, P. [Department of Physics, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan (China); Defence Metallurgical Research Laboratory, Hyderabad 500058 (India)

  2014-05-07

  In this study, perpendicular exchange bias (PEB) effect in the as-grown Co{sub 49}Pt{sub 51}/IrMn bilayers was demonstrated at room temperature using single-layered Co{sub 49}Pt{sub 51} alloy thin film as ferromagnetic (FM) layer. Several unusual features were observed in this system, viz.,: (i) the PEB was spontaneously established without any external magnetic field treatments, (ii) single-shifted loops were obtained rather than double-shifted ones, and (iii) the spontaneous PEB effect was accompanied by a reduction in perpendicular coercivity, H{sub c?} from 1024 to 632?Oe. The results of xray diffraction revealed the formation of IrMn (111) texture. Training effect studies indicate that the PEB effect is stable in this system with less than 5% variation in PEB value within 15 repetitive scans. Significant reduction in the PEB effect was found for the CoPt/IrMn films either grown or subjected to post-annealing under external magnetic field (H{sub ind}). The thickness dependence of PEB effect with respect to the FM and antiferromagnetic layers were also investigated and a largest PEB value of 533?Oe was obtained for the sample grown with 3-nm thick CoPt and 10-nm thick IrMn layers. The results of present study thus establish an opportunity to realize PEB effect in the absence of external field during fabrication.

 1. Low-Cost High-Performance Solid-State Asymmetric Supercapacitors Based on MnO2 Nanowires and Fe2O3 Nanotubes

  E-Print Network [OSTI]

  Wang, Zhong L.

  performance. For example, Lu et al. developed a solid-state flexible ASC device with hydrogenated TiO2@MnO2 core-shell nanowires (NWs) as the positive electrode and hydro- genated TiO2@C core-shell NWs Nanotubes Peihua Yang, Yong Ding, Ziyin Lin, Zhongwei Chen, Yuzhi Li, Pengfei Qiang, Masood Ebrahimi, Wenjie

 2. Preparation of LiMn{sub 2}O{sub 4} cathode thin films for thin film lithium secondary batteries by a mist CVD process

  SciTech Connect (OSTI)

  Tadanaga, Kiyoharu, E-mail: tadanaga@chem.osakafu-u.ac.jp [Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Osaka Prefecture University, Sakai, Osaka, 599-8531 (Japan); Yamaguchi, Akihiro; Sakuda, Atsushi; Hayashi, Akitoshi; Tatsumisago, Masahiro [Department of Applied Chemistry, Graduate School of Engineering, Osaka Prefecture University, Sakai, Osaka, 599-8531 (Japan); Duran, Alicia; Aparacio, Mario [Instituto de Cermica y Vidrio, Consejo Superior de Investigaciones Cientficas, Kelsen 5 (Campus de Cantoblanco), Madrid, 28049 (Spain)

  2014-05-01

  Highlights: LiMn{sub 2}O{sub 4} thin films were prepared by using the mist CVD process. An aqueous solution of lithium and manganese acetates is used for the precursor solution. The cell with the LiMn{sub 2}O{sub 4} thin films exhibited a capacity of about 80 mAh/g. The cell showed good cycling performance during 10 cycles. - Abstract: LiMn{sub 2}O{sub 4} cathode thin films for thin film lithium secondary batteries were prepared by using so-called the mist CVD process, employing an aqueous solution of lithium acetate and manganese acetate, as the source of Li and Mn, respectively. The aqueous solution of starting materials was ultrasonically atomized to form mist particles, and mists were transferred by nitrogen gas to silica glass substrate to form thin films. FE-SEM observation revealed that thin films obtained by this process were dense and smooth, and thin films with a thickness of about 750 nm were obtained. The electrochemical cell with the thin films obtained by sintering at 700 C exhibited a capacity of about 80 mAh/g, and the cell showed good cycling performance during 10 cycles.

 3. An Artificial SEI Enables the Use of A LiNi0.5Mn1.5O4 5 V Cathode with Conventional Electrolytes

  SciTech Connect (OSTI)

  Li, Juchuan [ORNL] ORNL; Baggetto, Loic [ORNL] ORNL; Martha, Surendra K [ORNL] ORNL; Veith, Gabriel M [ORNL] ORNL; Nanda, Jagjit [ORNL] ORNL; Liang, Chengdu [ORNL] ORNL; Dudney, Nancy J [ORNL] ORNL

  2013-01-01

  LiNi0.5Mn1.5O4 spinel is considered one of the most promising cathodes for advanced lithium ion batteries. However, the operation potential of LiNi0.5Mn1.5O4, ~4.75 V, is beyond the high voltage limit of the state-of-art electrolyte, ~4.3 V. Here, using thin films of LiNi0.5Mn1.5O4 as a model material, we show evidence that an artificial solid electrolyte interphase (SEI) enables the use of this 5 V cathode with conventional carbonate electrolytes. A thin coating of Lipon (lithium phosphorus oxynitride) as an artificial SEI on LiNi0.5Mn1.5O4 could remedy the decomposition of the electrolyte. The thickness of the Lipon artificial SEI is optimized by balancing the protection and additional resistance. The strategy of artificial SEI on cathodes is expected to enable the wide application of other high voltage cathodes for lithium ion batteries.

 4. Effects of hydrogen incorporation in GaMnN K. H. Baik, R. M. Frazier, G. T. Thaler, C. R. Abernathy, and S. J. Peartona)

  E-Print Network [OSTI]

  Hebard, Arthur F.

  , Pennsylvania 18015 J. M. Zavada U.S. Army Research Office, Research Triangle Park, North Carolina 27709 impurity are polarized and the energy of the system is lowered when the polarization of the localized holes reactor operating at 300 mTorr pressure and 100 W forward power. Depth profiling of 2 H, 1 H and Mn

 5. GEOC Andrew Stack Wednesday, March 19, 2014 122 Transformation of hexagonal birnessite into triclinicbinessite by aqueous Mn(II) and the formation of

  E-Print Network [OSTI]

  Sparks, Donald L.

  and transformation pathways are still poorly understood. Acid birnessite and vernadite, which are hexagonal of acid birnessite and vernadite after being reacted with low concentrations of dissolved Mn(II) under with acid birnessite, the transformation of vernadite into triclinic birnessite was much faster, indicating

 6. Point defects and p-type conductivity in Zn{sub 1x}Mn{sub x}GeAs{sub 2}

  SciTech Connect (OSTI)

  Kilanski, L.; Podgrni, A.; Dynowska, E.; Dobrowolski, W.

  2014-07-14

  Positron annihilation spectroscopy is used to study point defects in Zn{sub 1x}Mn{sub x}GeAs{sub 2} crystals with low Mn content 0?x?0.042 with disordered zincblende and chalcopyrite structure. The role of negatively charged vacancies and non-open-volume defects is discussed with respect to the high p-type conductivity with carrier concentration 10{sup 19}?p?10{sup 21}cm{sup ?3} in our samples. Neutral As vacancies, together with negatively charged Zn vacancies and non-open-volume defects with concentrations around 10{sup 16}?10{sup 18}cm{sup ?3}, are observed to increase with increasing Mn content in the alloy. The observed concentrations of defects are not sufficient to be responsible for the strong p-type conductivity of our crystals. Therefore, we suggest that other types of defects, such as extended defects, have a strong influence on the conductivity of Zn{sub 1x}Mn{sub x}GeAs{sub 2} crystals.

 7. WEISMAN ART MUSEUM | 333 EAST RIVER RD | MINNEAPOLIS, MN 55455 | 612.625.9494 | WAM.UMN.EDU FOR IMMEDIATE RELEASE

  E-Print Network [OSTI]

  Minnesota, University of

  WEISMAN ART MUSEUM | 333 EAST RIVER RD | MINNEAPOLIS, MN 55455 | 612.625.9494 | WAM.UMN.EDU NEWS, which celebrates people and diversity, will run from October 10, 2015 through January 3, 2016 Cadieux, Chen Qiulin, Dinh Q. L, Lalla Essaydi, Roland #12;WEISMAN ART MUSEUM | 333 EAST RIVER RD

 8. Jet Simulation in a Diesel Engine James Glimm zx , M.N. Kim x , X.-L. Li z , R. Samulyak x , and Z.-L. Xu yz

  E-Print Network [OSTI]

  New York at Stoney Brook, State University of

  Jet Simulation in a Diesel Engine James Glimm zx , M.N. Kim x , X.-L. Li z , R. Samulyak x , and Z.-L. Xu yz October 15, 2004 Abstract In this paper, we report a numerical study of the jet breakup and spray formation in a diesel engine by the Front Tracking method. We model mixed vapor-liquid region

 9. Conversion of CH4 into H2 at 300 C using Pd/MnO2 catalyst made with an effect of water oxidation

  SciTech Connect (OSTI)

  Koyanaka, Hideki; Takeuchi, K; Kolesnikov, Alexander I

  2014-01-01

  A novel electricity-free deposition of palladium on the surface of manganese dioxide, which has a crystal structure of ramsdellite, was studied. Using the Pd deposition, a nano-particle of Pd/MnO2 was prepared, and it was used for a catalytic performance for reforming methane into hydrogen at 300 C.

 10. Structural and magnetic characterization of BiFe{sub x}Mn{sub 2-x}O{sub 5} oxides (x=0.5, 1.0)

  SciTech Connect (OSTI)

  Retuerto, M., E-mail: retuerto@rci.rutgers.edu [Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, C.S.I.C., Cantoblanco, E-28049 Madrid (Spain); Department of Chemistry and Chemical Biology, Rutgers, The State University of New Jersey, 610 Taylor Road Piscataway, NJ 08854-808 (United States); Martinez-Lope, M.J. [Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, C.S.I.C., Cantoblanco, E-28049 Madrid (Spain); Krezhov, K. [Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, Bulgarian Academy of Sciences, 72 Tsarigradsko Chaussee Boulevard, Sofia 1784 (Bulgaria); Fernandez-Diaz, M.T. [Institut Laue-Langevin, BP156X, Grenoble F-38042 (France); Alonso, J.A. [Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, C.S.I.C., Cantoblanco, E-28049 Madrid (Spain)

  2011-09-15

  The title compounds have been synthesized by a citrate technique followed by thermal treatments in air (BiFe{sub 0.5}Mn{sub 1.5}O{sub 5}) or under high oxygen pressure conditions (BiFeMnO{sub 5}), and characterized by X-ray diffraction (XRD), neutron powder diffraction (NPD) and magnetization measurements. The crystal structures have been refined from NPD data in the space group Pbam at 295 K. These phases are isostructural with RMn{sub 2}O{sub 5} oxides (R=rare earths) and contain infinite chains of Mn{sup 4+}O{sub 6} octahedra sharing edges, linked together by (Fe,Mn){sup 3+}O{sub 5} pyramids and BiO{sub 8} units. These units are strongly distorted with respect to those observed in other RFeMnO{sub 5} compounds, due to the presence of the electronic lone pair on Bi{sup 3+}. It is noteworthy the certain level of antisite disorder exhibited in both samples, where the octahedral positions are partially occupied by Fe cations, and vice versa. BiFe{sub x}Mn{sub 2-x}O{sub 5} (x=0.5, 1.0) are short-range magnetically ordered below 20 K for x=0.5 and at 40 K for x=1.0. The main magnetic interactions seem to be antiferromagnetic (AFM); however, the presence of a small hysteresis in the magnetization cycles indicates the presence of some weak ferromagnetic (FM) interactions. - Graphical Abstract: BiFe{sub x}Mn{sub 2-x}O{sub 5} (x=0.5, 1.0) samples are isostructural with BiMn{sub 2}O{sub 5}, belonging to the Pbam space group. The crystal structure contains infinite chains of edge-sharing Mn{sup 4+}O{sub 6} octahedra, interconnected by dimer units of Fe{sup 3+}O{sub 5} square pyramids. These units are strongly distorted due to the presence of the electronic lone pair on Bi{sup 3+}. They are magnetically ordered at low temperatures. The main magnetic interactions seem to be antiferromagnetic with the presence of some weak ferromagnetic response. Highlights: > Two new compounds of formula BiFe{sub x}Mn{sub 2-x}O{sub 5} (x=0.5, 1.0) have been obtained. > Their crystallographic structure is isotypical with that of RMn{sub 2}O{sub 5} materials. > The presence of the electronic lone pair on Bi{sup 3+} severely distorts the crystal structure. > There is no establishment of a long-range ferrimagnetic structure.

 11. An electron paramagnetic resonance spectroscopy investigation of the retention mechanisms of Mn and Cu in the nanopore channels of three zeolite minerals

  SciTech Connect (OSTI)

  Ferreira, Daniel R.; Schulthess, Cristian P.; Amonette, James E.; Walter, Eric D.

  2012-12-01

  The adsorption mechanisms of divalent cations in zeolite nanopore channels can vary as a function of their pore dimensions. The nanopore inner-sphere enhancement (NISE) theory predicts that ions may dehydrate inside small nanopore channels in order to adsorb more closely to the mineral surface if the nanopore channel is sufficiently small. The results of an electron paramagnetic resonance (EPR) spectroscopy study of Mn and Cu adsorption on the zeolite minerals zeolite Y (large nanopores), ZSM-5 (intermediate nanopores), and mordenite (small nanopores) are presented. The Cu and Mn cations both adsorbed via an outer-sphere mechanism on zeolite Y based on the similarity between the adsorbed spectra and the aqueous spectra. Conversely, Mn and Cu adsorbed via an inner-sphere mechanism on mordenite based on spectrum asymmetry and peak broadening of the adsorbed spectra. However, Mn adsorbed via an outer-sphere mechanism on ZSM-5, whereas Cu adsorbed on ZSM-5 shows a high degree of surface interaction that indicates that it is adsorbed closer to the mineral surface. Evidence of dehydration and immobility was more readily evident in the spectrum of mordenite than ZSM-5, indicating that Cu was not as close to the surface on ZSM-5 as it was when adsorbed on mordenite. Divalent Mn cations are strongly hydrated and are held strongly only in zeolites with small nanopore channels. Divalent Cu cations are also strongly hydrated, but can dehydrate more easily, presumably due to the Jahn-Teller effect, and are held strongly in zeolites with medium sized nanopore channels or smaller.

 12. Neutron diffraction study of the magnetic-field-induced transition in Mn{sub 3}GaC

  SciTech Connect (OSTI)

  akir, .; Acet, M.; Farle, M.; Senyshyn, A.

  2014-01-28

  The antiperovskite Mn{sub 3}GaC undergoes an isostructural cubiccubic first order transition from a low-temperature, large-cell-volume antiferromagnetic state to a high-temperature, small-cell-volume ferromagnetic state at around 160?K. The transition can also be induced by applying a magnetic field. We study here the isothermal magnetic-field-evolution of the transition as ferromagnetism is stabilized at the expense of antiferromagnetism. We make use of the presence of the two distinct cell volumes of the two magnetic states as a probe to observe by neutron diffraction the evolution of the transition, as the external magnetic field carries the system from the antiferromagnetic to the ferromagnetic state. We show that the large-volume antiferromagnetic and the small-volume ferromagnetic states coexist in the temperature range of the transition. The ferromagnetic state is progressively stabilized as the field increases.

 13. Magnetic properties of CeFe11-xCoxTi with ThMn12 structure

  SciTech Connect (OSTI)

  Zhou, C; Pinkerton, FE; Herbst, JF

  2014-05-07

  A series of novel alloys CeFe11-xCoxTi (0 <= x <= 11) with ThMn12 structure has been successfully prepared by melt-spinning. The Curie temperature T-c increases with Co content x, reaching a maximum of 689 degrees C at x = 9 and declining to 664 degrees C at complete Co filling (x = 11). The room temperature saturation magnetization 4 pi M-s and magnetocrystalline anisotropy H-a have been estimated by fitting the first quadrant demagnetization curve with the Stoner-Wohlfarth model. 4 pi M-s first increases with increasing Co up to x = 3, then decrease. H-a has a complex dependence on Co content, which is indicative of a change in the easy magnetization direction from axis to plane and back as the Co content increases. (C) 2014 AIP Publishing LLC.

 14. High power all-metal spin torque oscillator using full Heusler Co{sub 2}(Fe,Mn)Si

  SciTech Connect (OSTI)

  Seki, Takeshi Sakuraba, Yuya; Ueda, Masaki; Okura, Ryo; Takanashi, Koki; Arai, Hiroko; Imamura, Hiroshi

  2014-09-01

  We showed the high rf power (P{sub out}) emission from an all-metal spin torque oscillator (STO) with a Co{sub 2}Fe{sub 0.4}Mn{sub 0.6}Si (CFMS)/Ag/CFMS giant magnetoresistance (GMR) stack, which was attributable to the large GMR effect thanks to the highly spin-polarized CFMS. The oscillation spectra were measured by varying the magnetic field direction, and the perpendicular magnetic field was effective to increase P{sub out} and the Q factor. We simultaneously achieved a high output efficiency of 0.013%, a high Q of 1124, and large frequency tunability. CFMS-based all-metal STO is promising for overcoming the difficulties that conventional STOs are confronted with.

 15. Fabrication procedure for LiMn2O4/Graphite-based Lithium-ionRechargeable Pouch Cells

  SciTech Connect (OSTI)

  Liu, Gao; Zheng, Honghe; Battaglia, Vincent S.

  2007-04-30

  Procedures were developed at LBNL specifically for making electrodes and batteries of LiMn{sub 2}O{sub 4} (spinel) and MCMB (meso carbon micro beads) graphite for high-power applications (HEVs). Electrode performance can be very dependent on the materials used so it is pointed out that Toda M809 was used for the cathode active material and MCMB 10-28 from Osaka Gas was used for the anode active material. The conductive additives were Dankon black, an acetylene black, and SFG-6, a micron-size graphite. The binder used was PVdF (Kureha 1100). More details of these procedures can be found in the lab notebook of Gao Liu. These procedures are documented here but are continuously being refined, and should therefore be considered a work in progress.

 16. Experimental and Numerical Analysis on the Distortion of Parts Made of 20MnCr5 by Hot Metal Forming

  SciTech Connect (OSTI)

  Rentsch, Ruediger; Brinksmeier, Ekkard [Stiftung Institut fuer Werkstofftechnik, Badgasteiner Strasse 3, 28359 Bremen (Germany)

  2011-05-04

  For high performance applications, shafts and gears made of 20MnCr5 (AISI 5120) are manufactured in large numbers every year. Inhomogeneities in the material properties, process perturbations and asymmetries in shape and operation setups provide a potential for the distortion of parts, often released by heat treatment. In this contribution experimental results on the distortion of shafts and the dishing of disk-like gear wheel blanks are presented. The numerical analysis of the hot-rolling process allowed to trace a peculiar segregation distribution at the cross-section of the bars back to the casting process, and to identify an asymmetric strain distribution which may be the main cause for shaft distortion. For the dishing of the disks a correlation to the resulting distribution of the material flow was found and, a process perturbation parameter identified which is assumed to be responsible for the observed material flow variation.

 17. Effects of Mn doping on multiferroic and magnetocapacitive properties of 0.33Ba0.70Ca0.30TiO30.67BiFeO3 diphasic ceramics

  E-Print Network [OSTI]

  Cao, Wenwu

  0.67BiFeO3 diphasic ceramics Cai-Xia Li a,b , Bin Yang a, , Shan-Tao Zhang c, , Dan-Qing Liu d , Rui.30TiO30.67BiFeO3 ceramics Mn doping Magnetocapacitive effect Multiferroic properties a b s t r a c t The 0.33Ba0.70Ca0.30TiO30.67BiFeO3 + x wt% MnO2 (BCT-67BF:Mn100x, x = 00.6) multiferroic ceramics have

 18. Substitution effect on the magnetic and transport properties of CeNi{sub 0.8?x}Mn{sub x}Bi{sub 2}

  SciTech Connect (OSTI)

  Kim, Soo-Whan; Lee, Kyujoon; Jung, Myung-Hwa; Adroja, D. T.; Demmel, F.; Taylor, J. W.

  2014-08-21

  We report the results of Mn substitution for Ni in CeNi{sub 0.8}Bi{sub 2} (i.e., CeNi{sub 0.8?x}Mn{sub x}Bi{sub 2}). All the samples have an antiferromagnetic ordered state below T{sub N}?=?5.0?K due to localized 4f-magnetic moment on the Ce ions. Besides this antiferromagnetic ordering caused by Ce, the magnetic and transport properties are abruptly changed with increasing Mn contents at the boundary composition of x?=?0.4. The magnetic state is changed into a ferromagnetic state around 200?K for x?>?0.4, where the electrical resistivity is strongly suppressed to become simple metallic. These results of ferromagnetism and metallicity can be explained by the double exchange mechanism, rather than the simple picture of Doniach phase diagram. The mixed valence states of Ni and Mn ions are confirmed by X-ray photoelectron spectroscopy. For x???0.4, the initial Ni{sup 3+} state gradually changes to the Ni{sup 2+} state with increasing x up to 0.4. On further increase of x?>?0.4, the Ni{sup 2+} state is replaced by the Mn{sup 2+} state, which gradually changes to the final Mn{sup 3+} state. We also present an inelastic neutron scattering (INS) measurements on CeNi{sub 0.8}Bi{sub 2} (i.e., x?=?0) between 1.2 and 12?K. The high energy INS study reveals the presence of two well-defined crystal electric field (CEF) excitations near 9?meV and 19?meV at 1.2?K and 6?K, while the low energy INS study reveals the presence of quasielastic scattering above 4?K. We will discuss our INS results of CeNi{sub 0.8}Bi{sub 2} based on the CEF model.

 19. Ab initio defect energetics of perovskite (001) surfaces for solid oxide fuel cells: A comparative study of LaMnO[subscript 3] versus SrTiO[subscript 3] and LaAlO[subscript 3

  E-Print Network [OSTI]

  Lee, Yueh-Lin

  In this paper, we perform a comparative study based on ab initio modeling for perovskite ABO[subscript 3] (001) surfaces and surface defect energetics in order to understand the influence of polarity and redox active Mn ...

 20. Mon. Not. R. Astron. Soc. 000, 123 (2012) Printed 18 September 2012 (MN LATEX style file v2.2) Early-stage young stellar objects in the Small Magellanic Cloud

  E-Print Network [OSTI]

  Sloan, Gregory C.

  2012-01-01

  Mon. Not. R. Astron. Soc. 000, 123 (2012) Printed 18 September 2012 (MN LATEX style file v2 of Astronomy, University of Virginia, PO Box 3818, Charlottesville, VA 22903, USA 7 National Radio Astronomical