National Library of Energy BETA

Sample records for jian jian li

 1. Jian-Rong (Jeff) Li | Center for Gas SeparationsRelevant to Clean...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Jian-Rong; Jiang, Hai-Long; Wei, Zhangwen; and Zhou, Hong-Cai Zirconium-Metalloporphyrin PCN-222: Mesoporous Metal-Organic Frameworks with Ultrahigh Stability as Biomimetic...

 2. Jian Gongge Hydropower Co Ltd | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Jian Gongge Hydropower Co Ltd Jump to: navigation, search Name: Jian Gongge Hydropower Co., Ltd. Place: Jian, Jiangxi Province, China Zip: 343100 Sector: Hydro Product: China-based...

 3. Jian-Xin Zhu Los Alamos National Laboratory

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  electronic structure and inhomogeneity in heavy fermion systems Jian-Xin Zhu Los Alamos National Laboratory QDM 2015, Santa Fe, Mar. 9, 2015 Collaborators: Jean-Pierre Julien (UJF) Joseph Wang (LANL) Ivar Martin (ANL) Alan R. Bishop (LANL) Yoni Dubi (Ben Gurion) Sasha Balatsky (LANL) Supported by DOE BES Program LANL-LDRD * Emergent phenomena and electronic inhomogeneity in correlated electron systems * Staggered Kondo Phase * Local electronic structure in Kondo hole * Local electronic structure

 4. Structure and Electrochemistry of Vanadium-Modified LiFePO4 ...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Citation Details In-Document Search Title: Structure and Electrochemistry of Vanadium-Modified LiFePO4 Authors: Hong, Jian ; Wang, Xiao-Liang ; Wang, Qi ; Omenya, Fredrick O. ; ...

 5. Jian-Xin Zhu Los Alamos National Laboratory

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  phenomena and electronic inhomogeneity in correlated electron systems * Staggered Kondo Phase * Local electronic structure in Kondo hole * Local electronic structure around a...

 6. Search for: All records | DOE PAGES

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Jian, Tian (1) Li, Jun (1) Li, Wei-Li (1) Lopez, Gary V. (1) Roy, Soumendra K. (1) Su, ... and UFO- Roy, Soumendra K. ; Jian, Tian ; Lopez, Gary V. ; Li, Wei-Li ; Su, Jing ; Bross, ...

 7. Jian Tian | Center for Gas SeparationsRelevant to Clean Energy...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Formerly: Assistant Research Scientist, Department of Chemistry, Texas A&M University EFRC research: Design and synthesis of metal-organic frameworks and porous molecular materials ...

 8. Structure of the oxygen-annealed chalcogenide superconductor...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  x Authors: Hu, Hefei ; Zuo, Jian-Min ; Zheng, Mao ; Eckstein, James N. ; Park, Wan Kyu ; Greene, Laura H. ; Wen, Jinsheng ; Xu, Zhijun ; Lin, Zhiwei ; Li, Qiang ; Gu,...

 9. Isostructural Metal-Organic Frameworks Assembled from Functionalized...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Assembled from Functionalized Diisophthalate Ligands through a Ligand-Truncation Strategy Previous Next List Yangyang Liu, Jian-Rong Li, Wolfgang M. Verdegaal, Tian-Fu Liu,...

 10. Structural analysis of N- and O-glycans using ZIC-HILIC/dialysis...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ; Deng, Shuang ; Cao, Li ; Zhang, Qibin ; Zhao, Rui ; Zhang, Zhaorui ; Jiang, Yuxuan ; Zink, Erika M. ; Baker, Scott E. ; Lipton, Mary S. ; Paa-Toli, Ljiljana ; Hu, Jian Zhi ; ...

 11. Solid-State Lighting Program Strategy

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  High Efficiency and Stable White OLED Using a Single Emitter Jian Li, Arizona State University Low Cost LED Luminaire for General Illumination Paul Fini, Cree 10 Today's ...

 12. Pyrazolate-Based Porphyrinic Metal-Organic Framework with Extraordinary

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Base-Resistance | Center for Gas SeparationsRelevant to Clean Energy Technologies | Blandine Jerome Pyrazolate-Based Porphyrinic Metal-Organic Framework with Extraordinary Base-Resistance Previous Next List Wang, Kecheng; Lv, Xiu-Liang; Feng, Dawei; Li, Jian; Chen, Shuangming; Sun, Junliang; Song, Li; Xie, Yabo; Li, Jian-Rong; and Zhou, Hong-Cai. Pyrazolate-Based Porphyrinic Metal-Organic Framework with Extraordinary Base-Resistance. J. Amer. Chem. Soc., 138, 914-919 (2016). DOI:

 13. Carbon dioxide capture-related gas adsorption and separation...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Carbon dioxide capture-related gas adsorption and separation in metal-organic frameworks Previous Next List Jian-Rong Li, Yuguang Ma, M. Colin McCarthy, Julian Sculley, Jiamei Yu,...

 14. Design and synthesis of nucleobase-incorporated metal-organic...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Design and synthesis of nucleobase-incorporated metal-organic materials Previous Next List Muwei Zhang, Weigang Lu, Jian-Rong Li, Mathieu Bosch, Ying-Pin Chen, Tian-Fu Liu,...

 15. Design and Synthesis of Nucleobase-Incorporated Metal-Organic...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Design and Synthesis of Nucleobase-Incorporated Metal-Organic Materials Previous Next List Zhang, Muwei; Lu, Weigang; Li, Jian-Rong; Bosch, Mathieu; Chen,Ying-Pin; Liu, Tian-Fu;...

 16. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Brandt, William N. (1) Bu Xianhe, E-mail: buxh@nankai.edu.c (1) Chang, Liang (1) Du ... Fang ; Wang, Jian-Guo ; Fan, Yu-Feng ; Chang, Liang ; Wang, Chuan-Jun ; Lun, Bao-Li ; ...

 17. Bridging-ligand-substitution strategy for the preparation of...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Bridging-ligand-substitution strategy for the preparation of metal-organic polyhedra Previous Next List Jian-Rong Li & Hong-Cai Zhou, Nature Chemistry 2, 893-898 (2010) DOI:...

 18. A porous metal-organic framework with helical chain building...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  porous metal-organic framework with helical chain building units exhibiting facile transition from micro- to meso-porosity Previous Next List Jinhee Park , Jian-Rong Li , E....

 19. Methane storage in advanced porous materials | Center for Gas...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Methane storage in advanced porous materials Previous Next List Trevor A. Makal, Jian-Rong Li, Weigang Lu and Hong-Cai Zhou, Chem. Soc. Rev., 2012,41, 7761-7779 DOI: 10.1039...

 20. A centennial record of anthropogenic impacts and extreme weather...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Authors: Kuo, Li-Jung ; Lee, Chon-Lin ; Louchouarn, Patrick ; Huh, Chih-An ; Liu, James T. ; Chen, Jian-Cheng ; Lee, Kun-Je Publication Date: 2014-09-15 OSTI Identifier: 1168905 ...

 1. Confinement of Metal-Organic Polyhedra in Silica Nanopores |...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Confinement of Metal-Organic Polyhedra in Silica Nanopores Previous Next List Lin-Bing Sun, Jian-Rong Li, Weigang Lu, Zhi-Yuan Gu, Zhiping Luo, and Hong-Cai Zhou, J. Am. Chem....

 2. Metal-Organic Frameworks for Separations | Center for GasSeparationsR...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Metal-Organic Frameworks for Separations Previous Next List Jian-Rong Li , Julian Sculley , and Hong-Cai Zhou, Chem. Rev., 2012, 112 (2), pp 869-932 DOI: 10.1021cr200190s Journal...

 3. Structure of the oxygen-annealed chalcogenide superconductor...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Fe1.08Te0.55Se0.45Ox Authors: Hu, Hefei ; Zuo, Jian-Min ; Zheng, Mao ; Eckstein, James N. ; Park, Wan Kyu ; Greene, Laura H. ; Wen, Jinsheng ; Xu, Zhijun ; Lin, Zhiwei ; Li,...

 4. EERE Success Story-Promising Inspection Technique for Vehicle...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  ORNL researcher Jian Chen works with the prototype weld inspection system licensed by Tennessee-based APLAIR Manufacturing Systems. ORNL researcher Jian Chen works with the ...

 5. Structural basis of JAZ repression of MYC transcription factors in

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  jasmonate signalling (Journal Article) | SciTech Connect Journal Article: Structural basis of JAZ repression of MYC transcription factors in jasmonate signalling Citation Details In-Document Search Title: Structural basis of JAZ repression of MYC transcription factors in jasmonate signalling Authors: Zhang, Feng ; Yao, Jian ; Ke, Jiyuan ; Zhang, Li ; Lam, Vinh Q. ; Xin, Xiu-Fang ; Zhou, X. Edward ; Chen, Jian ; Brunzelle, Joseph ; Griffin, Patrick R. ; Zhou, Mingguo ; Xu, H. Eric ; Melcher,

 6. Evolution of quasiparticle states with and without a Zn impurity in doped

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  122 iron pnictides (Journal Article) | SciTech Connect Evolution of quasiparticle states with and without a Zn impurity in doped 122 iron pnictides Citation Details In-Document Search Title: Evolution of quasiparticle states with and without a Zn impurity in doped 122 iron pnictides Authors: Pan, Lihua ; Li, Jian ; Tai, Yuan-Yen ; Graf, Matthias J. ; Zhu, Jian-Xin ; Ting, C. S. Publication Date: 2014-10-01 OSTI Identifier: 1180664 Grant/Contract Number: AC52-06NA25396 Type: Publisher's

 7. Search for: All records | DOE PAGES

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Wang, Cai -Zhuang (2) Appy, David (1) Behm, R. Juergen (1) Chang, Kai (1) Chen, Jian (1) ... ; Wang, Cai-Zhuang ; Lin, Hai-Qing ; Chang, Kai ; Chen, Jian ; Ho, Kai-Ming Full Text ...

 8. Search for: All records | DOE PAGES

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Appy, David (1) Behm, R. Juergen (1) Binz, S. M. (1) Chang, Kai (1) Chen, Jian (1) Conrad, ... ; Wang, Cai-Zhuang ; Lin, Hai-Qing ; Chang, Kai ; Chen, Jian ; Ho, Kai-Ming Full Text ...

 9. Browse by Discipline -- E-print Network Subject Pathways: Biotechnolog...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  R S T U V W X Y Z Qian, Jian-Hua "Joshua" (Jian-Hua "Joshua" Qian) - International Research Institute for Climate and Society, Columbia University Qian, Weihong (Weihong Qian) -...

 10. The Tetrahymena telomerase p75-p45-p19 subcomplex is a unique CST

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  complex (Journal Article) | SciTech Connect SciTech Connect Search Results Journal Article: The Tetrahymena telomerase p75-p45-p19 subcomplex is a unique CST complex Citation Details In-Document Search Title: The Tetrahymena telomerase p75-p45-p19 subcomplex is a unique CST complex Authors: Wan, Bingbing ; Tang, Ting ; Upton, Heather ; Shuai, Jin ; Zhou, Yuanzhe ; Li, Song ; Chen, Juan ; Brunzelle, Joseph S ; Zeng, Zhixiong ; Collins, Kathleen ; Wu, Jian ; Lei, Ming [1] + Show Author

 11. ALSNews Vol. 326

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  representatives are: Chris Cappa, Civil and Environmental Engineering, UC Davis Adam Hitchcock, Department of Chemistry, McMaster University Jian Liu, University of Arkansas and...

 12. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ... James N. ; Zuo, Jian-Min Full Text Available November 2014 , American Physical Society Moving Energy Rameau, Jon ; Crabtree, George ; Greene, Laura ; Kwok, Wai ; Johnson, Peter ; ...

 13. JLab Measurement of the 4He Charge Form Factor at Large Momentum...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Gilman, Ronald more ; Gomez, Javier ; Hahn, Brian ; Hansen, Jens-Ole ; Higinbotham, Douglas ; Holmstrom, Timothy ; Huang, Jian ; Iodice, Mauro ; Kelleher, Aidan ; Khrosinkova, ...

 14. Radiation and ionization energy loss simulation for the GDH sum...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Feng -Jian 1 + Show Author Affiliations Huangshan Univ., Anhui (China) Univ. of Science and Technology of China, Hefei (China) Thomas Jefferson National Accelerator Facility ...

 15. A Single Crystalline Porphyrinic Titanium Metal-Organic Framework...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Single Crystalline Porphyrinic Titanium Metal-Organic Framework Previous Next List Yuan, Shuai; Liu, Tian-Fu; Feng, Dawei; Tian, Jian; Wang, Kecheng; Qin, Junsheng; Zhang, Qiang;...

 16. [Los Alamos National Laboratory]; Durakiewicz, Tomasz [Los Alamos...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Time-resolved carrier distributions in graphene Gilbertson, Steve Michael Los Alamos National Laboratory; Durakiewicz, Tomasz Los Alamos National Laboratory; Zhu, Jian - Xin...

 17. TITLE AUTHORS SUBJECT SUBJECT RELATED DESCRIPTION PUBLISHER AVAILABILI...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Time resolved carrier distributions in graphene Gilbertson Steve Michael Los Alamos National Laboratory Durakiewicz Tomasz Los Alamos National Laboratory Zhu Jian Xin Los Alamos...

 18. "Title","Creator/Author","Publication Date","OSTI Identifier...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Time-resolved carrier distributions in graphene","Gilbertson, Steve Michael Los Alamos National Laboratory; Durakiewicz, Tomasz Los Alamos National Laboratory; Zhu, Jian - Xin...

 19. "Title","Creator/Author","Publication Date","OSTI Identifier...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Thermal Properties and Beam-Particle Interaction at Meso-Scale during Electron Beam Additive Manufacturing","Chen, Jian ORNL ORNL; Zheng, Lili ORNL ORNL; Feng, Zhili...

 20. Meso-Scale during Electron Beam Additive Manufacturing Chen,...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Thermal Properties and Beam-Particle Interaction at Meso-Scale during Electron Beam Additive Manufacturing Chen, Jian ORNL ORNL; Zheng, Lili ORNL ORNL; Feng, Zhili...

 1. TITLE AUTHORS SUBJECT SUBJECT RELATED DESCRIPTION PUBLISHER AVAILABILI...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Thermal Properties and Beam Particle Interaction at Meso Scale during Electron Beam Additive Manufacturing Chen Jian ORNL ORNL Zheng Lili ORNL ORNL Feng Zhili ORNL ORNL Zhang...

 2. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ... ; Bosted, Peter ; Camsonne, Alexandre ; Chang, C ; Chen, Jian-Ping ; Choi, Seonho ; et ... ; Camsonne, Alexandre ; Cates, Gordon ; Chang, C. ; et al We present experimental ...

 3. LDA + DMFT Approach to Magnetocrystalline Anisotropy of Strong...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Authors: Zhu, Jian-Xin ; Janoschek, Marc ; Rosenberg, Richard ; Ronning, Filip ; Thompson, J. D. ; Torrez, Michael A. ; Bauer, Eric D. ; Batista, Cristian D. Publication Date: ...

 4. Probing the high momentum component of the deuteron at high Q...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Authors: Boeglin, Werner ; Ambrozewicz, Pawel ; Aniol, Konrad ; Arrington, John ; Batigne, Guillaume ; Bosted, Peter ; Camsonne, Alexandre ; Chang, C ; Chen, Jian-Ping ; Choi, ...

 5. Quark-Hadron Duality in Neutron (3He) Spin Structure (Journal...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Solvignon, Patricia ; Liyanage, Nilanga ; Chen, Jian-Ping ; Choi, Seonho ; Aniol, Konrad ; Averett, Todd ; Boeglin, Werner ; Camsonne, Alexandre ; Cates, Gordon ; Chang, C. ; Chang...

 6. Jiangxi Wugongshan Hydropower Co Ltd | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Wugongshan Hydropower Co Ltd Jump to: navigation, search Name: Jiangxi Wugongshan Hydropower Co., Ltd. Place: Jian City, Jiangxi Province, China Zip: 3314011 Sector: Hydro Product:...

 7. Jinggangshan Longgan Hydropower Development Co Ltd | Open Energy...

  Open Energy Info (EERE)

  Jinggangshan Longgan Hydropower Development Co Ltd Jump to: navigation, search Name: Jinggangshan Longgan Hydropower Development Co., Ltd. Place: Jian, Jiangxi Province, China Zip:...

 8. Prediction of Material Thermal Properties and Beam-Particle Interactio...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  during Electron Beam Additive Manufacturing Citation Details In-Document Search ... during Electron Beam Additive Manufacturing Authors: Chen, Jian 1 ; Zheng, Lili ...

 9. September 2013 Most Viewed Documents for Mathematics And Computing...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  to quantitative Altenbach, T.J. (1995) 50 > Computational procedures for determining ... Ueng, Tzou-Shin; Chen, Jian-Chu. (1992) 50 > Analytical considerations in the code ...

 10. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Averkiev, N. S. (1) Baddorf, Arthur P (1) Balatsky, Alexander V. (1) Boubanga-Tombet, S. ... Towfiq ; Zhu, Jian -Xin ; Balatsky, Alexander V. ; Haraldsen, Jason T. We investigate ...

 11. Search for: All records | DOE PAGES

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Ahmed, Towfiq (2) Haraldsen, Jason T. (2) Balatsky, Alexander V. (1) Brown-Shaklee, Harlan ... Towfiq ; Zhu, Jian -Xin ; Balatsky, Alexander V. ; Haraldsen, Jason T. We investigate ...

 12. Unusual superconducting isotope effect in the presence of a quantum...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Title: Unusual superconducting isotope effect in the presence of a quantum criticality Authors: Kedem, Yaron ; Zhu, Jian-Xin ; Balatsky, Alexander V. Publication Date: 2016-05-23 ...

 13. Search for: All records | DOE PAGES

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Ahmed, Towfiq (6) Haraldsen, Jason T. (3) Balatsky, Alexander V. (2) Constantin, Costel ... Towfiq ; Zhu, Jian-Xin ; Balatsky, Alexander V. ; Haraldsen, Jason T. Full Text ...

 14. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Ahmed, Towfiq (7) Haraldsen, Jason T. (3) Balatsky, Alexander V. (2) Constantin, Costel ... Towfiq ; Zhu, Jian-Xin ; Balatsky, Alexander V. ; Haraldsen, Jason T. Full Text ...

 15. Most Viewed Documents - Physics | OSTI, US Dept of Energy, Office...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  - Physics Computational procedures for determining parameters in Ramberg-Osgood elastoplastic model based on modulus and damping versus strain Ueng, Tzou-Shin; Chen, Jian-Chu. ...

 16. IACT Conference Proceedings, Abstracts, Presentations, and Poster...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Interfacial Catalysis for Hydrogen Production," Jeffrey Greeley, Bin Liu, Rees Rankin, Zhi-Jian Zhao, and Zhenhua Zeng, 2014 ACS Annual Meeting, March 16, 2014, Dallas, TX. "In...

 17. Final Report. Institute for Ultralscale Visualization (Technical...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Warren 1 ; Huang, Jian 2 ; Humphreys, Gregory 3 ; Moreland, Kenneth 4 ; Ross, Rob 5 ; Shen, Han-Wei 6 ; Silver, Deborah 7 + Show Author Affiliations Univ. of ...

 18. Raman vibrational spectra of bulk to monolayer Re S 2 with lower...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Title: Raman vibrational spectra of bulk to monolayer Re S 2 with lower symmetry Authors: Feng, Yanqing ; Zhou, Wei ; Wang, Yaojia ; Zhou, Jian ; Liu, Erfu ; Fu, Yajun ; Ni, ...

 19. PowerPoint Presentation

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  integrated mobility spectrometer (FIMS) for rapid measurement of aerosol size distribution Jian Wang Brookhaven National Laboratory Airborne Aerosol Size Distribution Measurements...

 20. 9Li

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  deduced log ft, Gamow-Teller transition strength, level width, di-neutron, neutron halo roles. 1991LUZZ: 9Li(-); measured T12. 1992LI24: 9Li(-); measured NMR...

 1. 07Li

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li Thermal Neutron Capture Evaluated Data Measurements 1967RA24: 6Li(n, ), E thermal; measured E; deduced Q. 1968SP01: 6Li(n, ), E thermal; measured E, I; deduced Q....

 2. 08Li

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Thermal Neutron Capture Evaluated Data Measurements 1967RA24: 7Li(n, ), E thermal; measured E; deduced Q. 1973JUZT, 1973JUZU: 7Li(n, ), E thermal; measured (E). 7Li...

 3. 11Li

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li β--Decay Evaluated Data Measurements 1969KL08: 11Li; measured T1/2. 1974RO31: 11Li; measured Eγ, Iγ, T1/2, delayed neutrons, βγ-coin, Eβ. 1975TH08: 11Li; measured neutron binding energy, delayed neutron branching ratio, T1/2; deduced log ft. 1979ANZZ: 11Li; 11Li deduced evidence for β-delayed 2n emission. 1979AZ03: 11Li; measured β-delayed En, nn-coin. 11Be levels deduced 1n, 2n decay probabilities. 1979DEYX, 1980DE39, 1980DEZF: 11Li; measured Eγ, Iγ, Iβ, β-delayed En, In; deduced

 4. 5Li

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li Ground-State Decay Evaluated Data Measured Ground-State Γcm for 5Li Adopted value: 1.23 MeV (2002TI10) Measured Mass Excess for 5Li Adopted value: 11680 ± 50 keV (2003AU02) Measurements 1960BA45: 5Li; measured not abstracted; deduced nuclear properties. 1960BR10: 5Li; measured not abstracted; deduced nuclear properties. 1960BR19: 5Li; measured not abstracted; deduced nuclear properties. 1960HA14: 5Li; measured not abstracted; deduced nuclear properties. 1960PE14: 5Li; measured not

 5. 4Li

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  vs relative E(3He, n), E(3He, p); deduced . 4Li deduced levels, . 1996ED02: 4He(p, nX), E 100, 200 MeV; measured inclusive (, En). 4Li deduced evidence for narrow...

 6. 10Li

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li Ground-State Decay Evaluated Data Measured Ground-State Γcm(T1/2) for 10Li Adopted value: 2.0 ± 0.5 zs (2003AU02) Measured Mass Excess for 10Li Adopted value: 33051 ± 15 keV (2003AU02) Measurements 1975WI26: 9Be(9Be, 8B), E = 121 MeV; measured σ(E(8B), θ); deduced Q. 10Li deduced mass excess. 1990AM05: 11B(π-, X), E at rest; measured inclusive p-, d-, t-spectra, X = 10Li production. 10Li deduced level, Γ. 1992AMZY: 11B(π-, X), E at rest; measured pion, deuteron, triton spectra. 10Li

 7. 8Li

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  -asymmetry, NMR; deduced polarization. 1986WA01: 8Li(-); analyzed -delayed breakup -spectra; deduced intruder states role. 8Be deduced level, , Gamow-Teller matrix...

 8. Porous materials with pre-designed single-molecule traps for CO2 selective

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  adsorption | Center for Gas SeparationsRelevant to Clean Energy Technologies | Blandine Jerome Porous materials with pre-designed single-molecule traps for CO2 selective adsorption Previous Next List Jian-Rong Li, Jiamei Yu, Weigang Lu, Lin-Bing Sun, Julian Sculley, Perla B. Balbuena & Hong-Cai Zhou, Nature Communications 4, Article number: 1538, 2013, DOI: 10.1038/ncomms2552 ncomms2552.html Abstract: Despite tremendous efforts, precise control in the synthesis of porous materials with

 9. Preparation of Core-Shell Coordination Molecular Assemblies via the

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Enrichment of Structure-Directing "Codes" of Bridging Ligands and Metathesis of Metal Units | Center for Gas SeparationsRelevant to Clean Energy Technologies | Blandine Jerome Preparation of Core-Shell Coordination Molecular Assemblies via the Enrichment of Structure-Directing "Codes" of Bridging Ligands and Metathesis of Metal Units Previous Next List Jinhee Park, Ying-Pin Chen, Zachary Perry, Jian-Rong Li, and Hong-Cai Zhou, J. Am. Chem. Soc., 136, 16895-16901 (2014)

 10. Tuning the Formations of Metal-Organic Frameworks by Modification of

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Ratio of Reactant, Acidity of Reaction System, and Use of a Secondary Ligand | Center for Gas SeparationsRelevant to Clean Energy Technologies | Blandine Jerome Tuning the Formations of Metal-Organic Frameworks by Modification of Ratio of Reactant, Acidity of Reaction System, and Use of a Secondary Ligand Previous Next List Qian Gao, Ya-Bo Xie, Jian-Rong Li, Da-Qiang Yuan, Audrey A. Yakovenko, Ji-Hong Sun, and Hong-Cai Zhou, Cryst. Growth Des., 2012, 12 (1), pp 281-288 DOI: 10.1021/cg201059d

 11. Zirconium-Metalloporphyrin PCN-222: Mesoporous Metal-Organic Frameworks

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  with Ultrahigh Stability as Biomimetic Catalysts | Center for Gas SeparationsRelevant to Clean Energy Technologies | Blandine Jerome Zirconium-Metalloporphyrin PCN-222: Mesoporous Metal-Organic Frameworks with Ultrahigh Stability as Biomimetic Catalysts Previous Next List Dawei Feng, Zhi-Yuan Gu, Jian-Rong Li, Hai-Long Jiang, Zhangwen Wei, Hong-Cai Zhou, Angew. Chem. Int. Ed., 51: 10307-10310 (2012) DOI: 10.1002/anie.201204475 mcontent.gif Abstract: Extremely stable MOFs with different open

 12. Unified description of superconducting pairing symmetry in electron-doped

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Fe-based-122 compounds (Journal Article) | SciTech Connect Unified description of superconducting pairing symmetry in electron-doped Fe-based-122 compounds Citation Details In-Document Search This content will become publicly available on June 25, 2016 Title: Unified description of superconducting pairing symmetry in electron-doped Fe-based-122 compounds Authors: Li, Bo ; Pan, Lihua ; Tai, Yuan-Yen ; Graf, Matthias J. ; Zhu, Jian-Xin ; Bassler, Kevin E. ; Ting, C. S. Publication Date:

 13. 7Li Cross Section

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  7Li(, '): emission yield 1.0 - 3.4 1 01182012 2011YA02 7Li(, ): elastic scattering differential 1.0 - 4.5 cm 170 07192011 7Li(, p): differential...

 14. Acoustic subwavelength imaging of subsurface objects with acoustic...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  liuxiaojun@nju.edu.cn 1 ; State Key Laboratory of Acoustics, Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190 2 ; Zhou, Chen ; Wei, Qi ; Wu, DaJian 1 +...

 15. ALSNews Vol. 327

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  ALS on a variety of issues. Welcome to our new members: Yuri Suzuki Peter Nico Adam Hitchcock Chris Cappa Jian Liu (student representative) Several UEC members have worked with...

 16. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Wu, Jian (1) Zeng, Zhixiong (1) Zhou, Yuanzhe (1) Save Results Save this search to My Library Excel (limit 2000) CSV (limit 5000) XML (limit 5000) Have feedback or suggestions for ...

 17. ucr hbcu | netl.doe.gov

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  for Coal Fired Plants Jian Luo, Clemson University Presentation PDF-6.79MB AB Initio Modeling of Thermomechanical Properties of Mo-Based Alloys for Fossil Energy Conversion ...

 18. Search for: All records | DOE PAGES

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ... Comparative study of defect transition energy calculation methods: The case of oxygen vacancy in In2O3 and ZnO Yin, Wan-Jian ; Ma, Jie ; Wei, Su-Huai ; Al-Jassim, Mowafak M. ; Yan, ...

 19. Effects of pressure and distortion on superconductivity in Tl...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  2CaCusubscript 2Osubscript 8+delta Authors: Zhang, Jian-Bo ; Struzhkin, Viktor V ; Yang, Wenge ; Mao, Ho-Kwang ; Lin, Hai-Qing ; Ma, Yong-Chang ; Wang, Nan-Lin ; Chen,...

 20. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ... Canan, Mustafa (2) Cates, Gordon (2) Chen, Chunhua (2) Chen, Jian-Ping (2) Cusanno, Francesco (2) Dalton, Mark (2) De Jager, Cornelis (2) Deconinck, Wouter (2) Deng, Xiaoyan (2) ...

 1. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ... Chen, Chunhua (1) Chen, Jian-Ping (1) Choi, Seonho (1) Chudakov, Eugene (1) Cusanno, Francesco (1) Dalton, Mark (1) De Jager, Cornelis (1) Deconinck, Wouter (1) Deng, Xiaoyan (1) ...

 2. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ... Cates, Gordon (2) Chen, Chunhua (2) Chen, Jian-Ping (2) Chudakov, Eugene (2) Cusanno, Francesco (2) Dalton, Mark (2) De Jager, Cornelis (2) Deconinck, Wouter (2) Deng, Xiaoyan (2) ...

 3. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ... Canan, Mustafa (3) Cates, Gordon (3) Chen, Chunhua (3) Chen, Jian-Ping (3) Cusanno, Francesco (3) Dalton, Mark (3) De Jager, Cornelis (3) Deconinck, Wouter (3) Deng, Xiaoyan (3) ...

 4. Charge oscillations and interaction between potassium adatoms...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Authors: Liu, Xiaojie ; Wang, Cai-Zhuang ; Lin, Hai-Qing ; Chang, Kai ; Chen, Jian ; Ho, Kai-Ming Publication Date: 2015-01-13 OSTI Identifier: 1181016 GrantContract Number: ...

 5. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ... Jian-Bo ; Struzhkin, Viktor V ; Yang, Wenge ; Mao, Ho-Kwang ; Lin, Hai-Qing ; Ma, Yong-Chang ; Wang, Nan-Lin ; Chen, Xiao-Jia ; CIW) ; SCUT-China) ; et al November 2015 , IOP ...

 6. Poster

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  HuMiChip: Development of a Functional Gene Array for the Study of Human Microbiomes Qichao Tu 1 , Ye Deng 1 , Lu Lin 12 , Jian Xu 2 , Chris L. Hemme 1 , Zhili He 1 , Jizhong Zhou 1 ...

 7. Microstructure changes and thermal conductivity reduction in...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Authors: Janne Pakrinen ; Marat Khafizov ; Lingfeng He ; Chris Wetland ; Jian Gan ; Andrew T. Nelson ; David H Hurley ; Anter El-Azab ; Todd R Allen Publication Date: 2014-11-01 ...

 8. ALSNews Vol. 327

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  to work closely with the ALS on a variety of issues. Welcome to our new members: Yuri Suzuki Peter Nico Adam Hitchcock Chris Cappa Jian Liu (student representative) Several UEC...

 9. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  -Jia ; Jiang, Feng -Jian The radiation and ionization energy loss are presented for single arm Monte Carlo simulation for the GDH sum rule experiment in Hall-A at Jefferson Lab. ...

 10. Out and About | Jefferson Lab

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  So, I get out and about a bit. But last month was something special; I spent two weeks in China. "China?" you ask, "Why China?" Well, it turns out that Hall A has Jian-Ping Chen on ...

 11. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Han, Wei-Qiang (1) Hong, Jian (1) Hu, Yan-Yan (1) Jung, Hyeyoung (1) Morris, Andrew J (1) ... Germanium Anodes in Lithium-Ion Batteries Jung, Hyeyoung ; Allan, Phoebe K ; Hu, Yan-Yan ...

 12. RACORO continental boundary layer cloud investigations. Part...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Authors: Vogelmann, Andrew M. 1 ; Fridlind, Ann M. 2 ; Toto, Tami 1 ; Endo, Satoshi 1 ; Lin, Wuyin 1 ; Wang, Jian 1 ; Feng, Sha 3 ; Zhang, Yunyan 4 ; Turner, David ...

 13. Imaging the Formation of High-Energy Dispersion Anomalies in...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Title: Imaging the Formation of High-Energy Dispersion Anomalies in the Actinide UCoGa5 Authors: Das, Tanmoy ; Durakiewicz, Tomasz ; Zhu, Jian-Xin ; Joyce, John J. ; Sarrao, John ...

 14. September 2013 Most Viewed Documents for Physics | OSTI, US Dept...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Ueng, Tzou-Shin; Chen, Jian-Chu. (1992) 50 > White LED with High Package Extraction ... Coefficients of Thermal Expansion in PBX 9502 C.B. Skidmore; T.A. Butler; C.W. Sandoval ...

 15. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  1 of 5 Search for: All records CreatorsAuthors contains: "Zhu, Jian-xin" Sort by ... Prev Select page number Go to page: 1 of 5 1 Next Everything48 Electronic Full ...

 16. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  2 of 5 Search for: All records CreatorsAuthors contains: "Zhu, Jian-xin" Sort by ... Prev Select page number Go to page: 2 of 5 2 Next Everything48 Electronic Full ...

 17. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  2 of 5 Search for: All records CreatorsAuthors contains: "Zhu, Jian -Xin" Sort by ... Prev Select page number Go to page: 2 of 5 2 Next Everything48 Electronic Full ...

 18. Search for: All records | DOE PAGES

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Mary S. (2) Paa-Toli, Ljiljana (2) Wu, Si (2) Zhao, Rui (2) Baker, Scott E. (1) Brown, Roslyn N. (1) Deng, Shuang (1) Feng, Ju (1) Hu, Jian Zhi (1) Jiang, Yuxuan (1) Meng,...

 19. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Tyliszczak, Tolek (4) Fenton, Kyle R. (3) Harris, Charles Thomas (3) Huang, Jian Yu (3) ... Farid ; Fenton, Kyle R ; Harris, Charles Thomas ; Liu, Yang ; McCarty, Kevin F. ; ...

 20. Search for: All records | DOE PAGES

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Filter Results Filter by Author Gai, Zheng (10) Ward, Thomas Z. (4) Snijders, Paul C. (3) ... Lee, Ho Nyung (2) Shen, Jian (2) Siemons, Wolter (2) Ward, Thomas Zac (2) Wong, Anthony T. ...

 1. First-Principles Investigation of Nanopore Sequencing Using Variable...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Authors: McFarland, Hannah L. ; Ahmed, Towfiq ; Zhu, Jian-Xin ; Balatsky, Alexander V. ; Haraldsen, Jason T. Publication Date: 2015-07-02 OSTI Identifier: 1191345 GrantContract ...

 2. EERE Success Story-Promising Inspection Technique for Vehicle Welding

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Offers Efficient Alternative | Department of Energy Promising Inspection Technique for Vehicle Welding Offers Efficient Alternative EERE Success Story-Promising Inspection Technique for Vehicle Welding Offers Efficient Alternative April 22, 2015 - 2:06pm Addthis ORNL researcher Jian Chen works with the prototype weld inspection system licensed by Tennessee-based APLAIR Manufacturing Systems. ORNL researcher Jian Chen works with the prototype weld inspection system licensed by Tennessee-based

 3. 6Li General Tables

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li General Table The General Table for 6Li is subdivided into the following categories: Ground State Properties of 6Li Special States Theoretical Shell Model Cluster Models Complex Reactions Involving 6Li Model Calculations Electromagnetic Transitions Muon and Neutrino Capture and Reactions Reactions Involving Pions, Other Mesons and Baryon States Light-ion and Neutron Induced Reactions Pions Hypernuclei Reactions Involving Antiprotons Astrophysics

 4. 7Li Cross Section

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  p, X) (Current as of 12/16/2015) NSR Reaction Ep (MeV) Cross Section File X4 Dataset Date Added 1997GO13 7Li(pol. p, γ): total σ, S-factor for capture to third-excited state 0 - 80 keV X4 06/12/2014 1994CH23 7Li(pol. p, γ): deduced S-factor ≤ 80 keV X4 06/12/2014 1999SP09 7Li(p, α): deduced S-factor < 0.4 X4 06/12/2014 1974BU16 7Li(p, n): σ < 3.8 X4 03/14/2012 2011PI04 7Li(p, α): analyzed excitation functions Ecm = 0 - 7 X4 06/12/2014 2001LA35 7Li(p, α): deduced S(E)-factor 10 -

 5. 5Li General Tables

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Table for 5Li is subdivided into the folowing categories: Ground State Properties Cluster Model Shell Model Special States Model Calculations Model Discussions Complex...

 6. 7Li General Tables

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li General Table The General Table for 7Li is subdivided into the following categories: Reviews Ground State Properties Shell Model Cluster Model Other Theoretical Work Model Calculations Photodisintegration Polarization Fission and Fusion Elastic and Inelastic Scattering Projectile Fragmentation and Multifragmentation Astrophysical Hyperfine Structure b-decay Muons Hypernuclei and Mesons Hypernuclei and Baryons Pion, Kaon and Eta-Mesons Other Work Applications

 7. 8Li General Tables

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li General Tables The General Table for 8Li is subdivided into the following categories: Reviews Ground State Properties Shell Model Cluster Model Other Models Photodissociation Fusion and Fission Elastic and Inelastic Scattering Fragmentation Reactions Astrophysical b Decay Hypernuclei Pions, Kaons and h-mesons

 8. 9Li General Tables

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li General Table The General Table for 9Li is subdivided into the following categories: Shell Model Cluster Model Theoretical Ground State Properties Special States Other Model Calculations Complex Reactions Beta-Decay Pions Muons Photodisintegration Elastic and Inelastic Scattering Electromagnetic Transitions Astrophysical

 9. 6Li Cross Section

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  p, X) (Current as of 03/01/2016) NSR Reaction Ep (MeV) Cross Section File X4 Dataset Date Added 2004TU02 6Li(p, α): coincidence yields, deduced S-factors low 1, S-factors from direct data, S-factors from indirect data 03/20/2012 2004TU06 6Li(p, α): σ, coincidence yields, deduced S-factors low σ, coincidence yields, S-factors from direct data, S-factors from indirect data 03/20/2012 1966GE11 6Li(p, α): S-factor Ec.m. = 0.01 - 1.00 X4 12/15/2015 2005CR05 6Li(p, α): S-factor 20 - 100 keV X4

 10. 6Li Cross Section

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  α, X) (Current as of 02/01/2016) NSR Reaction Eα (MeV) Cross Section File X4 Dataset Date Added 1985NE05 6Li(α, γ): γ thick target yield resonance X4 02/15/2012 1966FO05 6Li(α, γ): σ 0.9 - 3.0 2 < Eγ < 4 MeV, 4 < Eγ < 7 MeV, thick target capture γ-ray yield, capture γ-ray yield of 2.43 MeV resonance 02/29/2012 1989BA24 6Li(α, γ): σ 1.085, 1.175 X4 02/15/2012 1979SP01 6Li(α, γ): thick target yield curve for 718 keV γ-rays 1140 - 1250 keV 1175 keV resonance 07/19/2011

 11. 10Li General Tables

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li General Table The General Table for 10Li is subdivided into the following categories: Reviews Theoretical Ground State Properties Shell Model Cluster Model Other Models Special States Astrophysical Electromagnetic Transitions Hypernuclei Photodisintegration Light-Ion and Neutron Induced Reactions These General Tables correspond to the 2003 preliminary evaluation of ``Energy Levels of Light Nuclei, A = 10''. The prepublication version of A = 10 is available on this website in PDF format: A =

 12. C LI CI

  Office of Legacy Management (LM)

  LI CI - - 11 C LI I I Mb II II OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY UPERml BY M A R T IN M A R IETTA ENERGY S Y S T E M S , INC. FOR THE UNfTEG STATES OEPARTMENT OF ENERGY ORNLITM-10007 RADIOLOGICAL SURVEY OF THE PERIMETER FENCE LINE OF THE FORMER COTTER SITE, HAZELWOOD, M ISSOURI (LM002) R. F. Carrier W . D. Cottrell FILE COPY This report was prepared as an account of work sponsored by an agency of the UnitedStatesGovernment. NeithertheUnitedStatesGovernment noranyagency thereof, nor any of their

 13. Li Tec | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Drezden, Germany Product: Based in Kamez, near Dresden, Li-Tec produces components for lithium-ion batteries. References: Li-Tec1 This article is a stub. You can help OpenEI by...

 14. Li2ikk+

  Office of Legacy Management (LM)

  Li2ikk+ 0/-/.3~+ ' Department of Energy Washington, DC 20585 m 19 1999 Mr. William R. Augustine Deputy Chief Programs Management Division U.S. Army Corps of Engineers Depanment of the Army Washington. D.C. 203 14-1000 Dear Mr. Augustine: I am writing to you as a follow-up to discussions our staffs have had regarding two former Department of the Army facilities in the Formerly Used Defense Sites (FUDS) program where the former Atomic Energy Commission (AEC) also conducted activities. These sites

 15. UJ LiJ

  Office of Legacy Management (LM)

  o >- tD o UJ :> LiJ o W ~ Central Nevada-23 UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR GEOLOGICAL SURVEY Federal Center, Denver, Colorado 80225 ANALYSIS OF HYDRAULIC TESTS IN HOT CREEK VALLEY, NEVADA June 1970 Open-file report Prepared Under Contract AT(29-2)-474 for the Nevada Operations Office U.S. Atomic Energy Commission USGS-474-82 DISCLAIMER This report was prepared as an account of work sponsored by an agency of the United States Government. Neither the United States Government nor

 16. A=11Li (2012KE01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  E(11Li) 246 MeVA, analysis of a complete three-body kinematical measurement of 11Li breakup on a 12C target indicates the reaction mechanism is 11Li inelastic scattering to...

 17. Liang Li | Argonne National Laboratory

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Liang Li Postdoctoral Appointee (Supervisor, Maria Chan) Current research focuses on ab-initio theoretical studies on hybrid lithium-ion/lithium-oxygen battery materials and photocatalytic reduction of CO2. Telephone 630.252.2788 Fax 630.252.4646 E-mail liangli@anl.gov CV/Resume PDF icon Liang_Li

 18. Lithium Salts for Advanced Lithium Batteries: Li-metal, Li-O2, and Li-S

  SciTech Connect (OSTI)

  Younesi, Reza; Veith, Gabriel M; Johansson, Patrik; Edstrom, Kristina; Vegge, Tejs

  2015-01-01

  Presently lithium hexafluorophosphate (LiPF6) is the dominant Li-salt used in commercial rechargeable lithium-ion batteries (LIBs) based on a graphite anode and a 3-4 V cathode material. While LiPF6 is not the ideal Li-salt for every important electrolyte property, it has a uniquely suitable combination of properties (temperature range, passivation, conductivity, etc.) rendering it the overall best Li-salt for LIBs. However, this may not necessarily be true for other types of Li-based batteries. Indeed, next generation batteries, for example lithium-metal (Li-metal), lithium-oxygen (Li-O2), and lithium sulphur (Li-S), require a re-evaluation of Li-salts due to the different electrochemical and chemical reactions and conditions within such cells. This review explores the critical role Li-salts play in ensuring in these batteries viability.

 19. Lithium salts for advanced lithium batteries: Li-metal, Li-O2, and Li-S

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Younesi, Reza; Veith, Gabriel M.; Johansson, Patrik; Edstrom, Kristina; Vegge, Tejs

  2015-06-01

  Presently lithium hexafluorophosphate (LiPF6) is the dominant Li-salt used in commercial rechargeable lithium-ion batteries (LIBs) based on a graphite anode and a 3-4 V cathode material. While LiPF6 is not the ideal Li-salt for every important electrolyte property, it has a uniquely suitable combination of properties (temperature range, passivation, conductivity, etc.) rendering it the overall best Li-salt for LIBs. However, this may not necessarily be true for other types of Li-based batteries. Indeed, next generation batteries, for example lithium-metal (Li-metal), lithium-oxygen (Li-O2), and lithium sulphur (Li-S), require a re-evaluation of Li-salts due to the different electrochemical and chemical reactions andmore » conditions within such cells. Furthermore, this review explores the critical role Li-salts play in ensuring in these batteries viability.« less

 20. Lithium salts for advanced lithium batteries: Li-metal, Li-O2, and Li-S

  SciTech Connect (OSTI)

  Younesi, Reza; Veith, Gabriel M.; Johansson, Patrik; Edstrom, Kristina; Vegge, Tejs

  2015-06-01

  Presently lithium hexafluorophosphate (LiPF6) is the dominant Li-salt used in commercial rechargeable lithium-ion batteries (LIBs) based on a graphite anode and a 3-4 V cathode material. While LiPF6 is not the ideal Li-salt for every important electrolyte property, it has a uniquely suitable combination of properties (temperature range, passivation, conductivity, etc.) rendering it the overall best Li-salt for LIBs. However, this may not necessarily be true for other types of Li-based batteries. Indeed, next generation batteries, for example lithium-metal (Li-metal), lithium-oxygen (Li-O2), and lithium sulphur (Li-S), require a re-evaluation of Li-salts due to the different electrochemical and chemical reactions and conditions within such cells. Furthermore, this review explores the critical role Li-salts play in ensuring in these batteries viability.

 1. Recovery of Li from alloys of Al- Li and Li- Al using engineered scavenger compounds

  DOE Patents [OSTI]

  Riley, W. D.; Jong, B. W.; Collins, W. K.; Gerdemann, S. J.

  1994-01-01

  A method of producing lithium of high purity from lithium aluminum alloys using an engineered scavenger compound, comprising: I) preparing an engineered scavenger compound by: a) mixing and heating compounds of TiO2 and Li2CO3 at a temperature sufficient to dry the compounds and convert Li.sub.2 CO.sub.3 to Li.sub.2 O; and b) mixing and heating the compounds at a temperature sufficient to produce a scavenger Li.sub.2 O.3TiO.sub.2 compound; II) loading the scavenger into one of two electrode baskets in a three electrode cell reactor and placing an Al-Li alloy in a second electrode basket of the three electrode cell reactor; III) heating the cell to a temperature sufficient to enable a mixture of KCl-LiCl contained in a crucible in the cell to reach its melting point and become a molten bath; IV) immersing the baskets in the bath until an electrical connection is made between the baskets to charge the scavenger compound with Li until there is an initial current and voltage followed by a fall off ending current and voltage; and V) making a connection between the basket electrode containing engineered scavenger compound and a steel rod electrode disposed between the basket electrodes and applying a current to cause Li to leave the scavenger compound and become electrodeposited on the steel rod electrode.

 2. A=14Li (1986AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  86AJ01) (Not illustrated) 14Li has not been observed. The calculated mass excess is 72.29 MeV: see (1981AJ01). 14Li is then particle unstable with respect to decay into 13Li + n and 12Li + 2n by 3.88 and 3.22 MeV, respectively

 3. A=15Li (1981AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  1AJ01) (Not illustrated) 15Li has not been observed: its atomic mass excess is calculated to be 81.60 MeV. It is then unstable with respect to decay into 14Li + n and 13Li + 2n by 1.24 and 3.90 MeV, respectively (1974TH01). See also 13Li

 4. A=9Li (66LA04)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  66LA04) (See Energy Level Diagrams for 9Li) GENERAL: See (GR64C). See also Table 9.1 Table of Energy Levels (in PDF or PS). Mass of 9Li: From the Q-value for 7Li(t, p)9Li: Q ...

 5. li(2)-98.pdf

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  1994 through March 1995. The calibration accuracy is estimated to be 1% to 2% (Kandel et al. 1998; Trishchenko and Li 1998). While GOES provides data at much higher...

 6. Microsoft Word - li_abstract

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  will be served at 3:30 pm A few new issues regarding the density dependence of nuclear symmetry energy Professor Bao-An Li Department of Physics and Astronomy, Texas A&M ...

 7. Anion Coordination Interactions in Solvates with the Lithium Salts LiDCTA and LiTDI

  SciTech Connect (OSTI)

  McOwen, Dennis W.; Delp, Samuel A.; Paillard, Elie; Herriot, Cristelle; Han, Sang D.; Boyle, Paul D.; Sommer, Roger D.; Henderson, Wesley A.

  2014-04-17

  Lithium 4,5-dicyano-1,2,3-triazolate (LiDCTA) and lithium 2-trifluoromethyl-4,5-dicyanoimidazole (LiTDI) are two salts proposed for lithium battery electrolyte applications, but little is known about the manner in which the DCTA- and TDI- anions coordinate Li+ cations. To explore this in-depth, crystal structures are reported here for two solvates with LiDCTA: (G2)1:LiDCTA and (G1)1:LiDCTA with diglyme and monoglyme, respectively, and seven solvates with LiTDI: (G1)2:LiTDI, (G2)2:LiTDI, (G3)1:LiTDI, (THF)1:LiTDI, (EC)1:LiTDI, (PC)1:LiTDI and (DMC)1/2:LiTDI with monoglyme, diglyme, triglyme, tetrahydrofuran, ethylene carbonate, propylene carbonate and dimethyl carbonate, respectively. These latter solvate structures are compared with the previously reported acetonitrile (AN)2:LiTDI structure. The solvates indicate that the LiTDI salt is much less associated than the LiDCTA salt and that the ions in LiTDI, when aggregated in solvates, have a very similar TDI-...Li+ cation mode of coordination through both the anion ring and cyano nitrogen atoms. Such coordination facilitates the formation of polymeric ion aggregates, instead of dimers. Insight into such ion speciation is instrumental for understanding the electrolyte properties of aprotic solvent mixtures with these salts.

 8. 7Li MRI of Li batteries reveals location of microstructural lithium...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Title: 7Li MRI of Li batteries reveals location of microstructural lithium Authors: Chandrashekar, S. ; Trease, Nicole M. ; Chang, Hee Jung ; Du, Lin-Shu ; Grey, Clare P. ; ...

 9. A=12Li (1975AJ02)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  75AJ02) (Not illustrated) 12Li is not observed in the 4.8 GeV proton bombardment of a uranium target: it is particle unstable (1974BO05). Its atomic mass excess is therefore > 49.0 MeV. (1974TH01) calculate the mass excess of 12Li to be 52.92 MeV. 12Li would then be unstable with respect to 11Li + n, 10Li + 2n and 9Li + 3n by 3.9, 3.68 and 3.74 MeV, respectively. See also (1972TH13, 1973BO30, 1974IR04

 10. A=12Li (1990AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  90AJ01) (Not illustrated) 12Li is not observed in the 4.8 GeV proton bombardment of a uranium target: it is particle unstable. The calculated value of its mass excess is 52.93 MeV [see (1980AJ01)]: 12Li would then be unstable with respect to 11Li + n ,10Li + 2n and 9Li + 3n by 4.01, 2.96 and 3.76 MeV, respectively. The ground state of 12Li is predicted to have Jπ = 2- (1988POZS, 1985PO10; theor.). See also (1980AJ01

 11. A=18Li (1995TI07)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li (1995TI07) (Not illustrated) 18Li has not been observed. Shell model calculations described in (1988POZS) predict the ground-state magentic dipole moment and charge and matter...

 12. A=11Li (1980AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  80AJ01) (See the Isobar Diagram for 11Li) 11Li has been observed in the bombardment of iridium by 24 GeV protons. Its mass excess is 40.94 ± 0.08 MeV (1975TH08). The cross section for its formation is ~ 50 μb (1976TH1A). 11Li is bound: Eb for break up into 9Li + 2n and 10Li + n are 158 ± 80 and 960 ± 250 keV, respectively [see (1979AJ01) for discussions of the masses of 9Li and 10Li]. The half-life of 11Li is 8.5 ± 0.2 msec (1974RO31): it decays to neutron unstable states of 11Be [Pn =

 13. A=10Li (2004TI06)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  2004TI06) (See Energy Level Diagrams for 10Li) GENERAL: References to articles on general properties of 10Li published since the previous review (1988AJ01) are grouped into...

 14. A=5Li (2002TI10)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  2002TI10) (See Energy Level Diagrams for 5Li) GENERAL: References to articles on general properties of 5Li published since the previous review (1988AJ01) are grouped into...

 15. A=9Li (2004TI06)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  2004TI06) (See Energy Level Diagrams for 9Li) GENERAL: References to articles on general properties of 9Li published since the previous review (1988AJ01) are grouped into...

 16. Construction Consultants, L.I., Inc.

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Eric Baumack Senior Project Manager Construction Consultants L.I., Inc. 36 East 2 nd ... to Construction Consultants L.I., Inc. (CCLI) at the Brookhaven National Laboratory (BNL). ...

 17. Ying Li | Argonne Leadership Computing Facility

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Ying Li Margaret Butler Postdoctoral Fellow Ying Li Argonne National Laboratory 9700 S. Cass Avenue Building 240 Wkstn. 1D21 Argonne, IL 60439 630-252-3394 yingli...

 18. Jennifer Li | Photosynthetic Antenna Research Center

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Jennifer Garson About Us Jennifer Garson - Tech to Market Analyst, Commercialization Program (EERE) Most Recent Hyliion Wins 2015 National Clean Energy Business Plan Competition, Cleantech University Prize Awardees Announced June 25 REEcyle Takes the Gold in the 2014 National Clean Energy Business Plan Competition June 12 Vote for People's Choice Award! June 6

  Jennifer Li Jennifer Li Jennifer Li E-mail: jennifer.li

 19. A=20Li (1998TI06)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li (1998TI06) (Not observed) See (1977CE05, 1983ANZQ, 1986AN07, 1987SIZX).

 20. A=11Li (1975AJ02)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  by GeV protons. Its mass excess is 40.9 0.1 MeV (1973KL1C). 11Li is bound: Eb for breakup into 9Li + 2n and 10Li + n are 0.2 and 0.3 MeV, respectively see (1974AJ01) for a...

 1. A=13Li (1976AJ04)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  13Li is predicted to have an atomic mass excess of 61.56 MeV: it is then unstable for breakup into 12Li + n and 11Li + 2n by 0.6 and 4.5 MeV, respectively (1974TH01). The modified...

 2. A=13Li (1981AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  13Li is predicted to have an atomic mass excess of 61.56 MeV: it is then unstable for breakup into 12Li + n and 11Li + 2n by 0.6 and 4.5 MeV, respectively (1974TH01). The modified...

 3. A=14Li (1976AJ04)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  76AJ04) (Not illustrated) 14Li has not been observed: it is calculated to be particle unstable with a binding energy of -2.66 MeV for decay into 13Li + n and of -3.23 MeV for decay into 12Li + 2n. The calculated mass excess is 72.29 MeV (1974TH01)

 4. A=15Li (1976AJ04)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  76AJ04) (Not illustrated) 15Li has not been observed: its atomic mass excess is calculated to be 81.60 MeV. It is then unstable with respect to decay into 14Li + n and 13Li + 2n by 1.24 and 3.90 MeV, respectively (1974TH01)

 5. A=15Li (1986AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  6AJ01) (Not illustrated) 15Li has not been observed. Its atomic mass excess is calculated to be 81.60 MeV: see (1981AJ01). It is then unstable with respect to decay into 14Li + n and 13Li + 2n by 1.24 and 3.90 MeV, repsectively

 6. A=8Li (2004TI06)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  p)8Li Qm 0.80079 Angular distributions have been obtained at Et 23 MeV for the proton groups to 8Li*(0, 0.98, 2.26, 6.54 0.03); cm for 8Li*(2.26, 6.54) are 35 10 and 35...

 7. A=8Li (66LA04)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  to the geometric value, supports the hypothesis that 7Li may be described as an ( + t) cluster (RO62C). See also (AL63N, BA63O, BR63M, VA64G). 9. 7Li(d, p)8Li Qm -0.192...

 8. Recovery of Li from alloys of Al-Li and Li-Al using engineered scavenger compounds

  SciTech Connect (OSTI)

  Riley, W.D.; Jong, B.W.; Collins, W.K.; Gerdemann, S.J.

  1992-01-01

  The invention relates to a process for obtaining Li metal selectively recovered from Li-Al or Al-Li alloy scrap by: (1) removing Li from aluminum-lithium alloys at temperatures between about 400 C-750 C in a molten salt bath of KC1-LiCl using lithium titanate (Li2O.3TiO2) as an engineered scavenger compound (ESC); and (2) electrodepositing of Li from the loaded ESC to a stainless steel electrode. By use of the second step, the ESC is prepared for reuse. A molten salt bath is required in the invention because of the inability of molten aluminum alloys to wet the ESC.

 9. A=12Li (1985AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  5AJ01) (Not illustrated) 12Li is not observed in the 4.8 GeV proton bombardment of a uranium target: it is particle-unstable. The calculated value of its mass excess is 52.93 MeV [see (1980AJ01)]: 12Li would then be unstable with respect to 11Li + n, 10Li + 2n and 9Li + 3n by 3.92, 2.96 and 3.76 MeV, respectively. See also (1980AJ01) and (1982KA1D, 1983ANZQ, 1984VA06

 10. A=13Li (1986AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  86AJ01) (Not illustrated) 13Li has not been observed. The calculated value of its mass excess is 60.34 MeV [see (1981AJ01)]: 13Li would then be unstable with respect to 11Li + 2n by 3.26 MeV. (1980BO31) have not observed 13Li in the bombardment of 124Sn by 6.7 GeV protons but state that the statistics were poor in the region of interest and that it is not excluded that 13Li may be stable. See also (1983ANZQ

 11. A=11Li (1985AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  5AJ01) (See the Isobar Diagram for 11Li) GENERAL: The mass excess of 11Li is 40.94 ± 0.08 MeV (1975TH08). [(A.H. Wapstra, private communication) suggests 40.91 ± 0.11 MeV.] Using the value reported by (1975TH08) 11Li is bound with respect to 9Li + 2n by 156 ± 80 keV and with respect to 10Li + n by 966 ± 260 keV [see (1984AJ01) for the masses of 9Li and 10Li]. Systematics suggest Jπ = 1/2- for 11Lig.s.. See also (1979AZ03, 1980AZ01, 1980BO31, 1981BO1X, 1982BO1Y, 1982OG02), (1981HA2C),

 12. A=9Li (59AJ76)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  59AJ76) (Not illustrated) Mass of 9Li: From the threshold for 9Be(d, 2p)9Li, Ed = 19 ± 1 MeV (GA51C), the mass excess of 9Li is determined as M - A = 28.1 ± 1 MeV. 1. 9Li(β-)9Be* --> 8Be + n Qm = 12.4 9Li decays to excited states of 9Be which decay by neutron emission. The mean of the reported half-lives is 0.169 ± 0.003 sec (GA51C, HO52B). See also (SH52, FR53A, BE55D, FL56, TA58B). 2. 9Be(d, 2p)9Li Qm = -15.5 The threshold is 19 ± 1 MeV (GA51C). 3. 11B(γ, 2p)9Li Qm = -31.4 See (SH52,

 13. li(1)-98.pdf

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  23 Radiative Forcing by Smoke Aerosols Determined from Satellite and Surface Measurements Z. Li Canada Centre for Remote Sensing Ottawa, Ontario, Canada L. Kou Intermap Technologies Ottawa, Ontario, Canada Introduction As a potential offsetting agent to the greenhouse effect, aerosols are receiving increasing attention in the atmospheric science community. Notwithstanding, our knowledge of the impact of aerosols on radiation and climate is rather poor and falls well behind that of the greenhouse

 14. li(1)-99.PDF

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Consistency Check of Cloud Optical Properties Derived from Satellite and Surface Observations Z. Li, A. P. Trishchenko, and F.-L. Chang Canada Center for Remote Sensing Ottawa, Canada H. W. Barker Atmospheric Environmental Service Downsview, Canada W. B. Sun Dalhousie University Halifax, Nova Scotia, Canada Introduction Much work has been done to retrieve both cloud and radiative variables using space-borne observations. Several recent studies also attempted to retrieve cloud optical depth using

 15. A=12Li (1980AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  0AJ01) (Not illustrated) 12Li is not observed in the 4.8 GeV proton bombardment of a uranium target: it is particle unstable. Its atomic mass excess would then be > 49.0 MeV. (1974TH01) calculate the mass excess of 12Li to be 52.92 MeV, while (1975JE02) calculate 52.94 MeV. Taking the average of these two values, 12Li would then be unstable with respect to 11Li + n, 10Li + 2n and 9Li + 3n by 3.92, 2.96 and 3.76 MeV, respectively. See also (1975AJ02) and (1975BE31, 1976IR1B

 16. A=14Li (1991AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  91AJ01) (Not illustrated) 14Li has not been observed. The calculated mass excess is 72.29 MeV: see (1981AJ01). 14Li is then particle unstable with respect to decay into 13Li + n and 12Li + 2n by 3.9 and 3.2 MeV, respectively [see, however, 13Li]. (1985PO10) calculate [in a (0 + 1)ℏω model space] that the first four states of 14Li at 0, 0.75, 1.22 and 1.48 MeV have, respectively, Jπ = 2-, 4-, 3- and 1-. See also (1986AL09, 1989OG1B) and (1988POZS; theor.)

 17. Local field effects at Li K edges in electron energy-loss spectra of Li, Li{sub 2}O and LiF

  SciTech Connect (OSTI)

  Mauchamp, V.; Moreau, P.; Ouvrard, G.; Boucher, F.

  2008-01-15

  Local field effects (LFEs) in low-losses of electron energy-loss spectra of Li, Li{sub 2}O, and LiF were calculated using the density functional theory under the generalized gradient approximation. By including the lithium 1s semicore state in the pseudopotentials, the amplitude of LFE was assessed all the way up to the Li K edge (from 0 to 80 eV). They are found to be much larger for semicore levels (2s of oxygen, 2s of fluorine, and 1s of lithium) than for the valence electron energy-loss region. LFEs at the Li K edge are studied in detail. In particular, for q=0 they are shown to increase with the inhomogeneities of the compounds (from Li to LiF). The influence of the magnitude and the direction of q is also presented. Both parameters have negligible effect in the case of Li metal but changes are quite substantial for Li{sub 2}O and LiF. This is in agreement with the isotropy and the delocalization of the metallic bonding as compared to the ionic one. LFEs at the Li K edge are, however, whatever the compound, much smaller than those observed at transition metal M{sub 2,3} edges situated at similar energy positions. This result can be accounted for by considering the wave functions associated with the initial and final states involved in both edges. For lithium battery materials, most often presenting a transition metal edge close to the Li K edge, these findings imply significant consequences with respect to the interpretation of their electron energy-loss spectroscopy spectra. In particular, LFE can be expected to be stronger in positive electrodes than in negative ones.

 18. Li-rich anti-perovskite Li3OCl films with enhanced ionic conductivity

  SciTech Connect (OSTI)

  Lu, XJ; Wu, G; Howard, JW; Chen, AP; Zhao, YS; Daemen, LL; Jia, QX

  2014-08-13

  Anti-perovskite solid electrolyte films were prepared by pulsed laser deposition, and their room-temperature ionic conductivity can be improved by more than an order of magnitude in comparison with its bulk counterpart. The cyclability of Li3OCl films in contact with lithium was evaluated using a Li/Li3OCl/Li symmetric cell, showing self-stabilization during cycling test.

 19. A=16Li (1993TI07)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Li (1993TI07) (Not illustrated) This nucleus has not been observed. Shell model studies (1988POZS) are used to predict J and the magnetic dipole moment....

 20. Nanoscale LiFePO4 and Li4Ti5O12 for High Rate Li-ion Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Jaiswal, A.; Horne, C.R.; Chang, O.; Zhang, W.; Kong, W.; Wang, E.; Chern, T.; Doeff, M. M.

  2009-08-04

  The electrochemical performances of nanoscale LiFePO4 and Li4Ti5O12 materials are described in this communication. The nanomaterials were synthesized by pyrolysis of an aerosol precursor. Both compositions required moderate heat-treatment to become electrochemically active. LiFePO4 nanoparticles were coated with a uniform, 2-4 nm thick carbon-coating using an organic precursor in the heat treatment step and showed high tap density of 1.24 g/cm3, in spite of 50-100 nm particle size and 2.9 wtpercent carbon content. Li4Ti5O12 nanoparticles were between 50-200 nm in size and showed tap density of 0.8 g/cm3. The nanomaterials were tested both in half cell configurations against Li-metal and also in LiFePO4/Li4Ti5O12 full cells. Nano-LiFePO4 showed high discharge rate capability with values of 150 and 138 mAh/g at C/25 and 5C, respectively, after constant C/25 charges. Nano-Li4Ti5O12 also showed high charge capability with values of 148 and 138 mAh/g at C/25 and 5C, respectively, after constant C/25 discharges; the discharge (lithiation) capability was comparatively slower. LiFePO4/Li4Ti5O12 full cells deliver charge/discharge capacity values of 150 and 122 mAh/g at C/5 and 5C, respectively.

 1. Antiperovskite Li 3 OCl superionic conductor films for solid...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Antiperovskite Li 3 OCl superionic conductor films for solid-state Li-ion batteries Citation Details In-Document Search Title: Antiperovskite Li 3 OCl superionic conductor films ...

 2. LI

  Office of Legacy Management (LM)

  Submlt invoices to8 United State8 Atomic Energy Commission, P. 0. Box 30, Anaonia Station, New York 23, New Yorir j . . CONTRACT NO. AT(30-1).1335, Mod. No. 4 THIS SUPPLEXENTAL ...

 3. A=10Li (74AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  10B: see (HA68V), the mass excess of 10Li, (M - A) 33.10 0.06 MeV (AB73D). The breakup energy into 9Li + n is then -0.06 0.06 MeV. Using the calculated values suggested...

 4. A=6Li (59AJ76)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  p)6Li Qm -4.004 See (CH58D). 3. 4He(d, )6Li Qm 1.471 An upper limit for capture radiation at Ed 1.055 MeV (2.18-MeV state) is 0.1 mb (SI54). A search for resonant...

 5. A=11Li (68AJ02)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  68AJ02) (See the Isobar Diagram for 11Li) 11Li has been identified in the 5.3 GeV proton bombardment of uranium. It is particle stable (PO66H). See also (GA66C, CO67A

 6. A=9Li (1979AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  2.3 2.9 keV for the second T 32 state in A 9 (1975KA18). 1. 9Li(-)9Be Qm 13.607 The half-life of 9Li is 178.3 0.4 msec (1976AL02). Other recent values are 175 1...

 7. A=8Li (1988AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  nuclear radius of 8Li is 2.36 0.02 fm (1985TA18) see also for derived nuclear matter, charge and neutron matter r.m.s. radii. 1. 8Li(-)8Be Qm 16.0039 The - decay is...

 8. A=8Li (59AJ76)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  one event corresponding to the transition to an excited state at 0.7 0.2 MeV. 3. 7Li(n, )8Li Qm 2.035 The thermal capture cross section is 33 5 mb (HU47A), 42 10 mb...

 9. Electrochemistry of LiCl-Li2O-H2O Molten Salt Systems

  SciTech Connect (OSTI)

  Natalie J. Gese; Batric Pesic

  2013-03-01

  Uranium can be recovered from uranium oxide (UO2) spent fuel through the combination of the oxide reduction and electrorefining processes. During oxide reduction, the spent fuel is introduced to molten LiCl-Li2O salt at 650 degrees C and the UO2 is reduced to uranium metal via two routes: (1) electrochemically, and (2) chemically by lithium metal (Li0) that is produced electrochemically. However, the hygroscopic nature of both LiCl and Li2O leads to the formation of LiOH, contributing hydroxyl anions (OH-), the reduction of which interferes with the Li0 generation required for the chemical reduction of UO2. In order for the oxide reduction process to be an effective method for the treatment of uranium oxide fuel, the role of moisture in the LiCl-Li2O system must be understood. The behavior of moisture in the LiCl-Li2O molten salt system was studied using cyclic voltammetry, chronopotentiometry and chronoamperometry, while reduction to hydrogen was confirmed with gas chromatography.

 10. Atsun Solar Electric Technology Co Ang Li Tiansheng | Open Energy...

  Open Energy Info (EERE)

  Co (Ang Li Tiansheng) Place: Zaozhuang, Shandong Province, China Product: Chinese PV cell and module maker. References: Atsun Solar Electric Technology Co (Ang Li...

 11. Enabling Future Li-Ion Battery Recycling | Argonne National Laboratory

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Future Li-Ion Battery Recycling Title Enabling Future Li-Ion Battery Recycling Publication Type Presentation Year of Publication 2014 Authors Gaines, LL Abstract Presentation made...

 12. Predictive Models of Li-ion Battery Lifetime (Presentation) ...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Predictive Models of Li-ion Battery Lifetime (Presentation) Citation Details In-Document Search Title: Predictive Models of Li-ion Battery Lifetime (Presentation) You are ...

 13. Investigation of critical parameters in Li-ion battery electrodes...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  critical parameters in Li-ion battery electrodes Investigation of critical parameters in Li-ion battery electrodes 2011 DOE Hydrogen and Fuel Cells Program, and Vehicle ...

 14. Key Parameters Governing the Energy Density of Rechargeable Li...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  of Rechargeable LiS Batteries Citation Details In-Document Search Title: Key Parameters Governing the Energy Density of Rechargeable LiS Batteries Authors: Gao, Jie ; ...

 15. Electrode Materials for Rechargeable Li-ion Batteries: a New...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Electrode Materials for Rechargeable Li-ion Batteries: a New Synthetic Approach ... multiple cycles which enables Li-ion batteries with exceptionally high-power.

  This ...

 16. Li2Se as a Neutron Scintillator

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Du, Mao-Hua; Shi, Hongliang; Singh, David J.

  2015-06-23

  We show that Li2Se:Te is a potential neutron scintillator material based on density functional calculations. Li2Se exhibits a number of properties favorable for efficient neutron detection, such as a high Li concentration for neutron absorption, a small effective atomic mass and a low density for reduced sensitivity to background gamma rays, and a small band gap for a high light yield. Our calculations show that Te doping should lead to the formation of deep acceptor complex VLi-TeSe, which can facilitate efficient light emission, similar to the emission activation in Te doped ZnSe.

 17. Antiperovskite Li 3 OCl superionic conductor films for solid-state Li-ion batteries

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Lü, Xujie; Howard, John W.; Chen, Aiping; Zhu, Jinlong; Li, Shuai; Wu, Gang; Dowden, Paul; Xu, Hongwu; Zhao, Yusheng; Jia, Quanxi

  2016-02-02

  We prepared antiperovskite Li3OCl superionic conductor films via pulsed laser deposition using a composite target. A significantly enhanced ionic conductivity of 2.0 × 10-4 S cm-1 at room temperature is achieved, and this value is more than two orders of magnitude higher than that of its bulk counterpart. Moreover, the applicability of Li3OCl as a solid electrolyte for Li-ion batteries is demonstrated.

 18. A=4Li (1992TI02)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  experiments (1990BR14, 1990BR17) that detect 4Li states in the particle spectra of breakup reactions. It may even be possible that these experiments are not detecting the 2-and...

 19. A=11Li (1990AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  increase in matter radii with increasing A and do not support the idea of a neutron halo in 11Li (1988POZS; prelim.). See, however, (1988TA1A). Fragmentation cross sections of...

 20. Microsoft Word - li_z.doc

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  of Cloud Liquid Water Path and Its Potential for Rain Detection Z. Li, R. Chen, and F-L Chang Earth System Science Interdisciplinary Center, University of Maryland College Park,...

 1. A=13Li (1991AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  91AJ01) (Not illustrated) 13Li has not been observed: see (1986AJ01). The calculated value of its mass excess is 60.34 MeV [see (1981AJ01)]: 13Li would then be unstable with respect to 11Li + 2n by 3.34 MeV. (1985PO10) calculate [in a (0 + 1)ℏω model space] that the first four states of 13Li at 0, 1.42, 2.09 and 2.77 MeV have, respectively, Jπ = 3/2-, 7/2-, 1/2-, 5/2-. See also (1987PE1C, 1989OG1B) and (1988POZS, 1988ZV1A

 2. A=15Li (1991AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  91AJ01) (Not illustrated) 15Li has not been observed. Its atomic mass excess is calculated to be 81.60 MeV: see (1981AJ01). It is then unstable with respect to decay into 14Li + n and 13Li + 2n by 1.2 and 5.1 MeV, respectively. (1985PO10) calculate [in a (0 + 1)ℏω model space] that the first four states of 15Li at 0, 0.73, 2.39 and 2.77 MeV have, respectively, Jπ = 3/2-, 1/2-, 7/2- and 5/2-. See also (1988POZS; theor.)

 3. A=9Li (1984AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  4AJ01) (See Energy Level Diagrams for 9Li) GENERAL: See also (1979AJ01) and Table 9.1 Table of Energy Levels (in PDF or PS). Model calculations: (1979LA06). Complex reactions...

 4. A=5Li (1984AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  84AJ01) (See Energy Level Diagrams for 5Li) GENERAL: See also (1979AJ01) and Table 5.3 Table of Energy Levels (in PDF or PS) here. Model calculations:(1978RE1A, 1979MA1J,...

 5. A=8Li (1984AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  4AJ01) (See Energy Level Diagrams for 8Li) GENERAL: See also (1979AJ01) and Table 8.2 Table of Energy Levels (in PDF or PS). Special states: (1980OK01). Complex reactions...

 6. A=5Li (1974AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  4AJ01) (See Energy Level Diagrams for 5Li) GENERAL: See also (1966LA04) and Table 5.5 Table of Energy Levels (in PDF or PS) here. Shell model calculations: (1966FR1B, 1968GO01,...

 7. A=5Li (1979AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  9AJ01) (See Energy Level Diagrams for 5Li) GENERAL: See also (1974AJ01) and Table 5.3 Table of Energy Levels (in PDF or PS) here. Model calculations: (1975KR1A). Special states:...

 8. A=9Li (1988AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  8AJ01) (See Energy Level Diagrams for 9Li) GENERAL: See also (1984AJ01) and Table 9.1 Table of Energy Levels (in PDF or PS). Model calculations: (1983KU17, 1984CH24, 1984VA06)....

 9. A=8Li (1979AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  79AJ01) (See Energy Level Diagrams for 8Li) GENERAL: See also (1974AJ01) and Table 8.1 Table of Energy Levels (in PDF or PS). Nuclear models: (1975KH1A, 1977ST24). Special...

 10. A=8Li (74AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  cross section, comparable to the geometric value, is understood in terms of the ( + t) cluster nature of 7Li (RO62C). Cross sections for this reaction have recently been...

 11. Construction Consultants, L.I., Inc.

  Energy Savers [EERE]

  Mr. Eric Baumack Senior Project Manager Construction Consultants L.I., Inc. 36 East 2 nd Street Riverhead, New York 11901 WEL-2015-05 Dear Mr. Baumack: The Office of Enterprise Assessments' Office of Enforcement has completed an investigation into an electrical shock incident involving a worker employed by a subcontractor to Construction Consultants L.I., Inc. (CCLI) at the Brookhaven National Laboratory (BNL). CCLI is a first-tier subcontractor to Brookhaven Science Associates, LLC (BSA),

 12. Electronic correlation and magnetism in the ferromagnetic metal Fe 3 GeTe 2

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  (Journal Article) | SciTech Connect Electronic correlation and magnetism in the ferromagnetic metal Fe 3 GeTe 2 Citation Details In-Document Search This content will become publicly available on April 5, 2017 Title: Electronic correlation and magnetism in the ferromagnetic metal Fe 3 GeTe 2 Authors: Zhu, Jian-Xin ; Janoschek, Marc ; Chaves, D. S. ; Cezar, J. C. ; Durakiewicz, Tomasz ; Ronning, Filip ; Sassa, Yasmine ; Mansson, Martin ; Scott, B. L. ; Wakeham, N. ; Bauer, Eric D. ; Thompson,

 13. First-Principles Investigation of Nanopore Sequencing Using Variable

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Voltage Bias on Graphene-Based Nanoribbons (Journal Article) | SciTech Connect First-Principles Investigation of Nanopore Sequencing Using Variable Voltage Bias on Graphene-Based Nanoribbons Citation Details In-Document Search Title: First-Principles Investigation of Nanopore Sequencing Using Variable Voltage Bias on Graphene-Based Nanoribbons Authors: McFarland, Hannah L. ; Ahmed, Towfiq ; Zhu, Jian-Xin ; Balatsky, Alexander V. ; Haraldsen, Jason T. Publication Date: 2015-07-02 OSTI

 14. HEAT INPUT AND POST WELD HEAT TREATMENT EFFECTS ON

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  INPUT AND POST WELD HEAT TREATMENT EFFECTS ON REDUCED-ACTIVATION FERRITIC/MARTENSITIC STEEL FRICTION STIR WELDS Wei Tang, Jian Chen, Xinghua Yu, David A. Frederick, Zhili Feng Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN Keywords: Eurofer'97, friction stir welding, microstructure, microhardness Abstract Reduced-activation ferritic/martensitic (RAFM) steels are an important class of structural materials for fusion reactor internals developed in recent years because of their improved irradiation

 15. Heat diode effect and negative differential thermal conductance across

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  nanoscale metal-dielectric interfaces (Journal Article) | SciTech Connect Heat diode effect and negative differential thermal conductance across nanoscale metal-dielectric interfaces Citation Details In-Document Search Title: Heat diode effect and negative differential thermal conductance across nanoscale metal-dielectric interfaces Authors: Ren, Jie ; Zhu, Jian-Xin Publication Date: 2013-06-27 OSTI Identifier: 1104390 Type: Publisher's Accepted Manuscript Journal Name: Physical Review B

 16. IR-based Spot Weld NDT in Automotive Applications (Conference) | SciTech

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Connect IR-based Spot Weld NDT in Automotive Applications Citation Details In-Document Search Title: IR-based Spot Weld NDT in Automotive Applications Authors: Chen, Jian [1] ; Feng, Zhili [1] + Show Author Affiliations ORNL Publication Date: 2015-01-01 OSTI Identifier: 1185972 DOE Contract Number: DE-AC05-00OR22725 Resource Type: Conference Resource Relation: Conference: Thermosense XXXVII - 2015, Baltimore, MD, USA, 20150420, 20150424 Research Org: Oak Ridge National Laboratory (ORNL)

 17. In-situ Thermal Strain and Temperature Measurement and Modeling during Arc Welding

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  In-situ Thermal Strain and Temperature Measurement and Modeling during Arc Welding Jian Chen, Xinghua Yu, Roger G. Miller, Zhili Feng* Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge TN 37831, USA *corresponding author: fengz@ornl.gov Abstract Experiments and numerical models were applied to investigate the thermal and mechanical behaviors of the materials adjacent to the weld pool during arc welding. In the experiment, a new high-temperature strain measurement technique based on digital image

 18. In-situ Thermal Strain and Temperature Measurement and Modeling during Arc

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Welding (Journal Article) | SciTech Connect In-situ Thermal Strain and Temperature Measurement and Modeling during Arc Welding Citation Details In-Document Search Title: In-situ Thermal Strain and Temperature Measurement and Modeling during Arc Welding Authors: Chen, Jian [1] ; Yu, Xinghua [1] ; Miller, Roger G [1] ; Feng, Zhili [1] + Show Author Affiliations ORNL Publication Date: 2015-01-01 OSTI Identifier: 1185830 Grant/Contract Number: AC05-00OR22725 Type: Accepted Manuscript Journal

 19. INSTITUTE COLLOQUIA AND SEMINARS

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  09-March 31, 2010 2009 April 17 Professor Jian-Wei Qiu, Department of Physics and Astronomy, Iowa State University, Ames, Iowa and Brookhaven National Laboratory, Upton, New York QCD and High Energy Nuclear Collisions April 21 Dr. Peter Levai, KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics, Budapest, Hungary Can We Find Quark-Gluon Plasma in pp Collision at LHC? April 28 Professor Wolfgang Mittig, NSCL, Michigan State University, East Lansing, Michigan Nuclear Power and Global Energy

 20. Simon Teat | Center for Gas SeparationsRelevant to Clean Energy

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Technologies | Blandine Jerome Simon Teat Previous Next List Simon Teat Simon Teat Staff Scientist, Lawrence Berkeley National Laboratory Email: sjteat [at] lbl.gov Phone: 510-486-4457 EFRC research: Within the CGS, the Teat group is developing environmental synchrotron-based crystallography methods to study MOFs in the presence of gasses. EFRC publications: Yuan, Shuai; Liu, Tian-Fu; Feng, Dawei; Tian, Jian; Wang, Kecheng; Qin, Junsheng; Zhang, Qiang; Chen, Ying-Pin; Bosch, Mathieu; Zou,

 1. LDA + DMFT Approach to Magnetocrystalline Anisotropy of Strong Magnets

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  (Journal Article) | SciTech Connect LDA + DMFT Approach to Magnetocrystalline Anisotropy of Strong Magnets Citation Details In-Document Search Title: LDA + DMFT Approach to Magnetocrystalline Anisotropy of Strong Magnets Authors: Zhu, Jian-Xin ; Janoschek, Marc ; Rosenberg, Richard ; Ronning, Filip ; Thompson, J. D. ; Torrez, Michael A. ; Bauer, Eric D. ; Batista, Cristian D. Publication Date: 2014-05-15 OSTI Identifier: 1180724 Grant/Contract Number: AC52-06NA25396 Type: Published Article

 2. Large magneto-optical Kerr effect in noncollinear antiferromagnets Mn 3 X (

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  X = Rh , Ir , Pt ) (Journal Article) | SciTech Connect Large magneto-optical Kerr effect in noncollinear antiferromagnets Mn 3 X ( X = Rh , Ir , Pt ) Citation Details In-Document Search This content will become publicly available on October 25, 2016 Title: Large magneto-optical Kerr effect in noncollinear antiferromagnets Mn 3 X ( X = Rh , Ir , Pt ) Authors: Feng, Wanxiang ; Guo, Guang-Yu ; Zhou, Jian ; Yao, Yugui ; Niu, Qian Publication Date: 2015-10-26 OSTI Identifier: 1224360

 3. Many-body instabilities and mass generation in slow Dirac materials

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  (Journal Article) | SciTech Connect Journal Article: Many-body instabilities and mass generation in slow Dirac materials Citation Details In-Document Search This content will become publicly available on June 30, 2016 Title: Many-body instabilities and mass generation in slow Dirac materials Authors: Triola, Christopher ; Zhu, Jian-Xin ; Migliori, Albert ; Balatsky, Alexander V. Publication Date: 2015-07-01 OSTI Identifier: 1198579 Grant/Contract Number: E304; AC02-05CH11231 Type:

 4. Timeline__09_19_2013

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Connect Time-resolved carrier distributions in graphene Citation Details In-Document Search Title: Time-resolved carrier distributions in graphene Authors: Gilbertson, Steve Michael [1] ; Durakiewicz, Tomasz [1] ; Zhu, Jian - Xin [1] ; Mohite, Aditya D [1] ; Dattelbaum, Andrew M [1] ; Rodtiguez, George [1] ; Dakovski, Georgi [2] ; Dani, Keshav M [3] + Show Author Affiliations Los Alamos National Laboratory SLAC OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Publication Date: 2012-02-17 OSTI

 5. Singularity in self-energy and composite fermion excitations of interacting

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  electrons (Journal Article) | SciTech Connect Singularity in self-energy and composite fermion excitations of interacting electrons Citation Details In-Document Search Title: Singularity in self-energy and composite fermion excitations of interacting electrons Authors: Zhu, Lijun ; Zhu, Jian-Xin Publication Date: 2013-02-15 OSTI Identifier: 1102285 Type: Publisher's Accepted Manuscript Journal Name: Physical Review B Additional Journal Information: Journal Volume: 87; Journal Issue: 8;

 6. Sort-Last Smackdown!. (Conference) | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  SciTech Connect Search Results Conference: Sort-Last Smackdown!. Citation Details In-Document Search Title: Sort-Last Smackdown!. Abstract not provided. Authors: Moreland, Kenneth D. ; Kendall, Wesley ; Peterka, Tom ; Huang, Jian Publication Date: 2011-04-01 OSTI Identifier: 1108378 Report Number(s): SAND2011-2482C 470604 DOE Contract Number: AC04-94AL85000 Resource Type: Conference Resource Relation: Conference: Supercomputing held November 12-18, 2011 in Seattle, WA.; Related Information:

 7. The analysis of Ytrium doped BaZrO3

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Enhanced Power Stability for Proton Conducting Solid Oxides Fuel Cells Report Title: Computational modeling, synthesis, and characterization of BaZr 1-x Y x O 3-δ solid state proton conductor. Type of Report: Semi-Annual Technical Progress Report Reporting Period Start Date: March 30, 2003 Reporting Period End Date: September 30, 2003 Principle Authors: Boris Merinov, Claudio O. Dorso, William A. Goddard III, Jian Wu, and Sossina Haile Date Report was Issued: October 30, 2003 DOE Award Number:

 8. Anomalous energy transport across topological insulator superconductor

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  junctions (Journal Article) | SciTech Connect Anomalous energy transport across topological insulator superconductor junctions Citation Details In-Document Search Title: Anomalous energy transport across topological insulator superconductor junctions Authors: Ren, Jie ; Zhu, Jian-Xin Publication Date: 2013-04-15 OSTI Identifier: 1102080 Type: Publisher's Accepted Manuscript Journal Name: Physical Review B Additional Journal Information: Journal Volume: 87; Journal Issue: 16; Journal ID: ISSN

 9. Slide 1

  Energy Savers [EERE]

  Improving Weld Productivity and Quality by means of Intelligent Real-Time Close- Looped Adaptive Welding Process Control through Integrated Optical Sensors Jian Chen, Roger Miller, Zhili Feng Oak Ridge National Laboratory Yu-Ming Zhang University of Kentucky Robert Dana Couch Electric Power Research Institute 2 Managed by UT -Battelle for the U.S. Department of Energy Overview * NEET1- Advanced Methods for Manufacturing * Time line - Start: October, 2014 - End: September, 2017 * Total project

 10. Proximity-induced magnetism in transition-metal substituted graphene

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Proximity-induced magnetism in transition-metal substituted graphene Received: 23 December 2014 Accepted- 24 June 2015 Charles B. Crook1, Costel Constantin1, Towfiq Ahmed2, Jian-Xin Zhu2-3, Alexander V. Balatsky4,5 & Jason T. Haraldsen1 Published: 03 August 2015 We investigate the interactions between two identical magnetic impurities substituted into a graphene superlattice. Using a first-principles approach, we calculate the electronic and magnetic properties for transition-metal

 11. Charge oscillations and interaction between potassium adatoms on graphene

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  studied by first-principles calculations (Journal Article) | SciTech Connect Charge oscillations and interaction between potassium adatoms on graphene studied by first-principles calculations Citation Details In-Document Search Title: Charge oscillations and interaction between potassium adatoms on graphene studied by first-principles calculations Authors: Liu, Xiaojie ; Wang, Cai-Zhuang ; Lin, Hai-Qing ; Chang, Kai ; Chen, Jian ; Ho, Kai-Ming Publication Date: 2015-01-13 OSTI Identifier:

 12. Edge states and local electronic structure around an adsorbed impurity in a

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  topological superconductor (Journal Article) | SciTech Connect Journal Article: Edge states and local electronic structure around an adsorbed impurity in a topological superconductor Citation Details In-Document Search This content will become publicly available on November 15, 2016 Title: Edge states and local electronic structure around an adsorbed impurity in a topological superconductor Authors: Tai, Yuan-Yen ; Choi, Hongchul ; Ahmed, Towfiq ; Ting, C. S. ; Zhu, Jian-Xin Publication

 13. June 3, 2014

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  June 3, 2014 June 3, 2014 Print Wednesday, 28 May 2014 12:16 Tuesday, June 3 @12 noon in USB-253 Committing SINS with the ALS Hans Bechtel, ALS, Beamline 5.4 From prehistoric flint blades to Chinese Jian ceramics: how the study of ancient artifacts can help create better materials for the future Nobumichi Tamura, ALS, Beamline 12.3.2 Flame wars: Probing chemistry with hot nozzles Musa Ahmed, Chemical Sciences Division, Beamline 9.0

 14. Search for: All records | DOE PAGES

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Zhu, Jian -Xin" Name Name ORCID Search Authors Type: All Accepted Manuscript Published Article Publisher's Accepted Manuscript Journal Name: Subject: Identifier Numbers: Research Org: Sponsoring Org: Publication Date: to Update Date: to Sort: Relevance (highest to lowest) Publication Date (newest first) Publication Date (oldest first) Close Clear All Find Switch to Detail View for this search DOE PAGES Search Results Page 1 of 4 Search for: All records 38 results for: All records

 15. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Chen, Jian-Ping" Name Name ORCID Search Authors Type: All Book/Monograph Conference/Event Journal Article Miscellaneous Patent Program Document Software Manual Technical Report Thesis/Dissertation Subject: Identifier Numbers: Site: All Alaska Power Administration, Juneau, Alaska (United States) Albany Research Center (ARC), Albany, OR (United States) Albuquerque Complex - NNSA Albuquerque Operations Office, Albuquerque, NM (United States) Amarillo National Resource Center for Plutonium,

 16. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Huang, Jian" Name Name ORCID Search Authors Type: All Book/Monograph Conference/Event Journal Article Miscellaneous Patent Program Document Software Manual Technical Report Thesis/Dissertation Subject: Identifier Numbers: Site: All Alaska Power Administration, Juneau, Alaska (United States) Albany Research Center (ARC), Albany, OR (United States) Albuquerque Complex - NNSA Albuquerque Operations Office, Albuquerque, NM (United States) Amarillo National Resource Center for Plutonium,

 17. PowerPoint Presentation

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Ultrafast Probes for Dirac Materials Quantum and Dirac Materials Workshop March 8-11, 2015, Santa Fe, NM, USA Center for Integrated Nanotechnologies Materials Physics and Applications Division Los Alamos National Laboratory Dmitry Yarotski LANL Staff: Rohit Prasankumar, Antoinette Taylor, Abul Azad, Steve Gilbertson, George Rodriguez, Tomasz Durakiewicz, Aditya Mohite, Andrew Dattelbaum, Quanxi Jia, Stuart Trugman, Jian-xin Zhu LANL Postdocs: Rolando Valdes Aguilar, Yaomin Dai, Keshav Dani, John

 18. Prediction of Oil Production With Confidence Intervals*

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Meso-Scale during Electron Beam Additive Manufacturing (Conference) | SciTech Connect Conference: Prediction of Material Thermal Properties and Beam-Particle Interaction at Meso-Scale during Electron Beam Additive Manufacturing Citation Details In-Document Search Title: Prediction of Material Thermal Properties and Beam-Particle Interaction at Meso-Scale during Electron Beam Additive Manufacturing Authors: Chen, Jian [1] ; Zheng, Lili [1] ; Feng, Zhili [1] ; Zhang, Wei [1] ; Dehoff, Ryan R

 19. Slide 1

  Office of Environmental Management (EM)

  Improving Weld Productivity and Quality by means of Intelligent Real-Time Close- Looped Adaptive Welding Process Control through Integrated Optical Sensors Jian Chen, Roger Miller, Zhili Feng Oak Ridge National Laboratory Yu-Ming Zhang University of Kentucky Robert Dana Couch Electric Power Research Institute 2 Managed by UT -Battelle for the U.S. Department of Energy Overview * NEET1- Advanced Methods for Manufacturing * Time line - Start: October, 2014 - End: September, 2017 * Total project

 20. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Wu, Jian" Name Name ORCID Search Authors Type: All Book/Monograph Conference/Event Journal Article Miscellaneous Patent Program Document Software Manual Technical Report Thesis/Dissertation Subject: Identifier Numbers: Site: All Alaska Power Administration, Juneau, Alaska (United States) Albany Research Center (ARC), Albany, OR (United States) Albuquerque Complex - NNSA Albuquerque Operations Office, Albuquerque, NM (United States) Amarillo National Resource Center for Plutonium, Amarillo,

 1. ARMSMrv2.ppt

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Variability of Mesoscale Convective System Anvil Structure Jian Yuan, Robert A. Houze and Jasmine Cetrone University of Washington Introduction Mesoscale Convective Systems (MCSs) are identified both manually using geostationary satellite data and objectively using the AMSR-E rain rate and the IR brightness temperature from the MODIS. Anvil cloud structures associated with MCSs are then studied using CloudSat observations and compared with ARM ground measurements. This study lays the groundwork

 2. Superfluid Density in the s ± -Wave State of Clean Iron-Based

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Superconductors (Journal Article) | SciTech Connect Superfluid Density in the s ± -Wave State of Clean Iron-Based Superconductors Citation Details In-Document Search Title: Superfluid Density in the s ± -Wave State of Clean Iron-Based Superconductors Authors: Huang, Huaixiang ; Gao, Yi ; Zhu, Jian-Xin ; Ting, C. S. Publication Date: 2012-11-02 OSTI Identifier: 1101717 Type: Publisher's Accepted Manuscript Journal Name: Physical Review Letters Additional Journal Information: Journal Volume:

 3. Theory of mixed-state effect on NMR relaxation measurements in iron

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  pnictide superconductors (Journal Article) | SciTech Connect Theory of mixed-state effect on NMR relaxation measurements in iron pnictide superconductors Citation Details In-Document Search Title: Theory of mixed-state effect on NMR relaxation measurements in iron pnictide superconductors Authors: Gao, Yi ; Zhu, Jian-Xin ; Ting, C. S. ; Su, Wu-Pei Publication Date: 2011-12-19 OSTI Identifier: 1098437 Type: Publisher's Accepted Manuscript Journal Name: Physical Review B Additional Journal

 4. Time-resolved carrier distributions in graphene (Conference) | SciTech

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Connect Conference: Time-resolved carrier distributions in graphene Citation Details In-Document Search Title: Time-resolved carrier distributions in graphene Authors: Gilbertson, Steve Michael [1] ; Durakiewicz, Tomasz [1] ; Zhu, Jian - Xin [1] ; Mohite, Aditya D [1] ; Dattelbaum, Andrew M [1] ; Rodtiguez, George [1] ; Dakovski, Georgi [2] ; Dani, Keshav M [3] + Show Author Affiliations Los Alamos National Laboratory SLAC OKINAWA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Publication Date:

 5. Unusual superconducting isotope effect in the presence of a quantum

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  criticality (Journal Article) | SciTech Connect Unusual superconducting isotope effect in the presence of a quantum criticality Citation Details In-Document Search This content will become publicly available on May 23, 2017 Title: Unusual superconducting isotope effect in the presence of a quantum criticality Authors: Kedem, Yaron ; Zhu, Jian-Xin ; Balatsky, Alexander V. Publication Date: 2016-05-23 OSTI Identifier: 1254211 Type: Publisher's Accepted Manuscript Journal Name: Physical Review

 6. Excitation functions of {sup 6,7}Li+{sup 7}Li reactions at low energies

  SciTech Connect (OSTI)

  Prepolec, L.; Soic, N.; Blagus, S.; Miljanic, D.; Siketic, Z.; Skukan, N.; Uroic, M.; Milin, M.

  2009-08-26

  Differential cross sections of {sup 6,7}Li+{sup 7}Li nuclear reactions have been measured at forward angles (10 deg. and 20 deg.), using particle identification detector telescopes, over the energy range 2.75-10.00 MeV. Excitation functions have been obtained for low-lying residual-nucleus states. The well pronounced peak in the excitation function of {sup 7}Li({sup 7}Li,{sup 4}He){sup 10}Be(3.37 MeV,2{sup +}) at beam energy about 8 MeV, first observed by Wyborny and Carlson in 1971 at 0 deg., has been observed at 10 deg., but is less evident at 20 deg. The cross section obtained for the {sup 7}Li({sup 7}Li,{sup 4}He){sup 10}Be(g.s,0{sup +}) reaction is about ten times smaller. The well pronounced peak in the excitation function of {sup 7}Li({sup 7}Li,{sup 4}He){sup 10}Be(3.37 MeV,2{sup +}) reaction could correspond to excited states in {sup 14}C, at excitation energies around 30 MeV.

 7. Hydrogen storage in LiH: A first principle study

  SciTech Connect (OSTI)

  Banger, Suman Nayak, Vikas Verma, U. P.

  2014-04-24

  First principles calculations have been performed on the Lithium hydride (LiH) using the full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method within the framework of density functional theory. We have extended our calculations for LiH+2H and LiH+6H in NaCl structure. The structural stability of three compounds have been studied. It is found that LiH with 6 added Hydrogen atoms is most stable. The obtained results for LiH are in good agreement with reported experimental data. Electronic structures of three compounds are also studied. Out of three the energy band gap in LiH is ∼3.0 eV and LiH+2H and LiH+6H are metallic.

 8. Shanghai Shen Li High Tech Co Ltd | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Shen Li High Tech Co Ltd Jump to: navigation, search Name: Shanghai Shen-Li High Tech Co Ltd Place: Shanghai, Shanghai Municipality, China Zip: 201400 Product: Focused on the...

 9. Low energy detectors: 6Li-glass scintillators (Conference) |...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Low energy detectors: 6Li-glass scintillators Citation Details In-Document Search Title: Low energy detectors: 6Li-glass scintillators You are accessing a document from the ...

 10. Predicting Reaction Sequences for Li-S Batteries - Joint Center...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  May 2, 2014, Research Highlights Predicting Reaction Sequences for Li-S Batteries Computed ... polysulfide species will be used to identify more stable electrolytes for Li-S batteries. ...

 11. Batteries - Next-generation Li-ion batteries Breakout session

  Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

  the Other Technical Areas Being Discussed * Main point: we should consider next-gen Li-ion and beyond Li-ion together as a single portfolio of work, in which risk and...

 12. Enforcement Letter, Construction Consultants L.I., Inc. | Department of

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Energy Construction Consultants L.I., Inc. Enforcement Letter, Construction Consultants L.I., Inc. December 4, 2015 Worker Safety and Health Enforcement Letter issued to Construction Consultants L.I., Inc. On December 4, 2015, the U.S. Department of Energy (DOE) Office of Enterprise Assessments' Office of Enforcement issued an Enforcement Letter (WEL-2015-05) to Construction Consultants L.I., Inc., relating to an electrical shock suffered by a subcontractor while working on a meteorological

 13. Thermal Stability of LiPF 6 Salt and Li-ion Battery Electrolytes...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  In the presence of water (300 ppm) in the carrier gas, its decomposition onset temperature is lowered as a result of direct thermal reaction between LiPF 6 and water vapor to form ...

 14. Probing the failure mechanism of nanoscale LiFePO₄ for Li-ion batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Gu, Meng; Shi, Wei; Zheng, Jianming; Yan, Pengfei; Zhang, Ji-guang; Wang, Chongmin

  2015-05-18

  LiFePO4 is a high power rate cathode material for lithium ion battery and shows remarkable capacity retention, featuring a 91% capacity retention after 3300 cycles. In this work, we use high-resolution transmission electron microscopy (HRTEM), energy dispersive x-ray spectroscopy (EDS), and electron energy loss spectroscopy (EELS) to study the gradual capacity fading mechanism of LiFePO4 materials. We found that upon prolonged electrochemical cycling of the battery, the LiFePO4 cathode shows surface amorphization and loss of oxygen species, which directly contribute to the gradual capacity fading of the battery. The finding is of great importance for the design and improvement of new LiFePO4 cathode for high-energy and high-power rechargeable battery for electric transportation.

 15. A=10Li (1988AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  MeV) corresponds to the ground state. 10Lig.s. would then be unbound with respect to breakup into 9Li + n by 0.80 0.25 MeV: see (1979AJ01). See also (1986GI10, 1987AB15),...

 16. A=10Li (1979AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  width of the ground state is 1.2 0.3 MeV. 10Lig.s. is unbound with respect to breakup into 9Li + n by 0.80 0.25 MeV (1975WI26). See also (1974BA15, 1974CE1A, 1974TH01,...

 17. A=10Li (1984AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  MeV) corresponds to the ground state. 10Lig.s. would the be unbound with respect to breakup into 9Li + n by 0.80 0.25 MeV (1975WI26). However (1979AB11, 1980AB16), on the...

 18. A=7Li (74AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  7Li) GENERAL: See also (66LA04) and Table 7.1 Table of Energy Levels (in PDF or PS). Shell model:(KO61L, CO65I, KU65D, VO65A, BA66T, HA66F, WI66E, BO67R, BO67V, CO67M, FA67A,...

 19. A=6Li (66LA04)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  66LA04) (See Energy Level Diagrams for 6Li) GENERAL: See Table 6.4 Table of Energy Levels (in PDF or PS). See also (AU55, LA55, ME56, FR57, HU57D, LE57F, PI58, BA59K, BR59M,...

 20. A=9Li (74AJ01)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  74AJ01) (See Energy Level Diagrams for 9Li) GENERAL: See also Table 9.1 Table of Energy Levels (in PDF or PS). Model calculations:(BA66T). Special reactions:(DO56D, GA66K, KL66C,...

 1. Origin of high Li? conduction in doped Li?La?Zr?O?? garnets

  SciTech Connect (OSTI)

  Chen, Yan; Rangasamy, Ezhiylmurugan; Liang, Chengdu; An, Ke

  2015-08-06

  Substitution of a native ion in the crystals with a foreign ion that differs in valence (aliovalent doping) has been widely attempted to upgrade solid-state ionic conductors for various charge carriers including O?, H?, Li?, Na?, etc. The doping helps promote the high-conductive framework and dredge the tunnel for fast ion transport. The garnet-type Li?La?Zr?O?? (LLZO) is a fast Li? solid conductor, which received much attention as an electrolyte candidate for all-solid-state lithium ion batteries, showing great potential to offer high energy density and minimize battery safety concerns to meet extensive applications in large energy storage systems such as those for electric vehicles and aerospace. In the Li-stuffed garnet framework of LLZO, the 3D pathway formed by the incompletely occupied tetrahedral sites bridged by a single octahedron enables the superior Li? conductivity. For optimal performance, many aliovalent-doping efforts have been made throughout metal elements (Al?, Ta??) and metalloid elements (Ga?, Te??) in the periodic table with various valences to stabilize the high-conductive phase and increase the Li vacancy concentration.

 2. Epitaxial thin film growth of LiH using a liquid-Li atomic template

  SciTech Connect (OSTI)

  Oguchi, Hiroyuki; Ikeshoji, Tamio; Orimo, Shin-ichi; Ohsawa, Takeo; Shiraki, Susumu; Hitosugi, Taro; Kuwano, Hiroki

  2014-11-24

  We report on the synthesis of lithium hydride (LiH) epitaxial thin films through the hydrogenation of a Li melt, forming abrupt LiH/MgO interface. Experimental and first-principles molecular dynamics studies reveal a comprehensive microscopic picture of the crystallization processes, which sheds light on the fundamental atomistic growth processes that have remained unknown in the vapor-liquid-solid method. We found that the periodic structure that formed, because of the liquid-Li atoms at the film/MgO-substrate interface, serves as an atomic template for the epitaxial growth of LiH crystals. In contrast, films grown on the Al{sub 2}O{sub 3} substrates indicated polycrystalline films with a LiAlO{sub 2} secondary phase. These results and the proposed growth process provide insights into the preparation of other alkaline metal hydride thin films on oxides. Further, our investigations open the way to explore fundamental physics and chemistry of metal hydrides including possible phenomena that emerge at the heterointerfaces of metal hydrides.

 3. Correlation of anisotropy and directional conduction in β-Li3PS4 fast Li+ conductor

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Chen, Yan; Cai, Lu; Liu, Zengcai; dela Cruz, Clarina R.; Liang, Chengdu; An, Ke

  2015-07-06

  Our letter reports the correlation of anisotropy and directional conduction in the fast Li+ conductor β-Li3PS4, one of the low-symmetry crystalline electrolyte candidates. The material has both high conductivity and good stability that serves well for the large-scale energy storage applications of all-solid-state lithium ion batteries. The anisotropic physical properties, demonstrated here by the thermal expansion coefficients, are crucial for compatibility in the solid-state system and battery performance. Neutron and X-ray powder diffraction measurements were done to determine the crystal structure and thermal stability. Moreover, the crystallographic b-axis was revealed as a fast expansion direction, while negligible thermal expansion wasmore » observed along the a-axis around the battery operating temperatures. The anisotropic behavior has its structural origin from the Li+ conduction channels with incomplete Li occupancy and a flexible connection of LiS4 and PS4 tetrahedra within the framework. This indicates a strong correlation in the direction of the ionic transport in the low-symmetry Li+ conductor.« less

 4. Making Li-air batteries rechargeable: material challenges

  SciTech Connect (OSTI)

  Shao, Yuyan; Ding, Fei; Xiao, Jie; Zhang, Jian; Xu, Wu; Park, Seh Kyu; Zhang, Jiguang; Wang, Yong; Liu, Jun

  2013-02-25

  A Li-air battery could potentially provide three to five times higher energy density/specific energy than conventional batteries, thus enable the driving range of an electric vehicle comparable to a gasoline vehicle. However, making Li-air batteries rechargeable presents significant challenges, mostly related with materials. Herein, we discuss the key factors that influence the rechargeability of Li-air batteries with a focus on nonaqueous system. The status and materials challenges for nonaqueous rechargeable Li-air batteries are reviewed. These include electrolytes, cathode (electocatalysts), lithium metal anodes, and oxygen-selective membranes (oxygen supply from air). The perspective of rechargeable Li-air batteries is provided.

 5. Solution-processable glass LiI-Li4SnS4 superionic conductors for all-solid-state Li-ion batteries

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Kern Ho Park; Oh, Dae Yang; Choi, Young Eun; Nam, Young Jin; Han, Lili; Kim, Ju -Young; Xin, Huolin; Lin, Feng; Oh, Seung M.; Jung, Yoon Seok

  2015-12-22

  The new, highly conductive (4.1 × 10–4 S cm–1 at 30 °C), highly deformable, and dry-air-stable glass 0.4LiI-0.6Li4SnS4 is prepared using a homogeneous methanol solution. Furthermore, the solution process enables the wetting of any exposed surface of the active materials with highly conductive solidified electrolytes (0.4LiI-0.6Li4SnS4), resulting in considerable improvements in electrochemical performances of these electrodes over conventional mixture electrodes.

 6. FIRST_Research Perspective_Li

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  1. Structure factor obtained from MD (a) and SAXS (b) at different temperatures: comparison of spatial heterogeneity from snapshots (c) of DILs (top) and MILs (bottom) FIRST Center Research Perspective: Nanoscale Heterogeneity and Dynamics of Room Temperature Ionic Liquids Song Li Vanderbilt University Jianchang Guo, Kee Sung Han, Jose L. Bañuelos, Edward W. Hagaman, Robert W. Shaw Oak Ridge National Laboratory Research Summary: An increase of the alkyl chain length of the cation of room

 7. Properties of (Ga,Mn)As codoped with Li

  SciTech Connect (OSTI)

  Miyakozawa, Shohei; Chen, Lin; Matsukura, Fumihiro; Ohno, Hideo

  2014-06-02

  We grow Li codoped (Ga,Mn)As layers with nominal Mn composition up to 0.15 by molecular beam epitaxy. The layers before and after annealing are characterized by x-ray diffraction, transport, magnetization, and ferromagnetic resonance measurements. The codoping with Li reduces the lattice constant and electrical resistivity of (Ga,Mn)As after annealing. We find that (Ga,Mn)As:Li takes similar Curie temperature to that of (Ga,Mn)As, but with pronounced magnetic moments and in-plane magnetic anisotropy, indicating that the Li codoping has nontrivial effects on the magnetic properties of (Ga,Mn)As.

 8. Automotive Li-ion Battery Cooling Requirements | Department of...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Automotive Li-ion Battery Cooling Requirements Presents thermal management of lithium-ion ... Overview and Progress of the Battery Testing, Analysis, and Design Activity Vehicle ...

 9. Prediction of superconductivity in Li-intercalated bilayer phosphorene

  SciTech Connect (OSTI)

  Huang, G. Q.; Xing, Z. W.; Xing, D. Y.

  2015-03-16

  It is shown that bilayer phosphorene can be transformed from a direct-gap semiconductor to a BCS superconductor by intercalating Li atoms. For the Li-intercalated bilayer phosphorene, we find that the electron occupation of Li-derived band is small and superconductivity is intrinsic. With increasing the intercalation of Li atoms, both increased metallicity and strong electron-phonon coupling are favorable for the enhancement of superconductivity. The obtained electron-phonon coupling λ can be larger than 1 and the superconducting temperature T{sub c} can be increased up to 16.5 K, suggesting that phosphorene may be a good candidate for a nanoscale superconductor.

 10. LiDAR (Lewicki & Oldenburg, 2005) | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Technique LiDAR Activity Date Usefulness useful DOE-funding Unknown References Jennifer L. Lewicki, Curtis M. Oldenburg (2005) Strategies To Detect Hidden Geothermal Systems...

 11. LiDAR (Lewicki & Oldenburg, 2004) | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Technique LiDAR Activity Date Usefulness useful DOE-funding Unknown References Jennifer L. Lewicki, Curtis M. Oldenburg (2004) Strategies For Detecting Hidden Geothermal Systems...

 12. Li ion Motors Corp formerly EV Innovations Inc | Open Energy...

  Open Energy Info (EERE)

  Vegas, Nevada Zip: 89110 Sector: Vehicles Product: Las Vegas - based manufacturer of lithium-powered plug-in vehicles. References: Li-ion Motors Corp (formerly EV Innovations...

 13. Combined Quantum Chemical/Raman Spectroscopic Analyses of Li...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Combined Quantum ChemicalRaman Spectroscopic Analyses of Li+ Cation Solvation: Cyclic ... Citation Details In-Document Search Title: Combined Quantum ChemicalRaman Spectroscopic ...

 14. Characterization of Materials for Li-ion Batteries: Success Stories...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Success Stories from the High Temperature Materials Laboratory (HTML) User Program Characterization of Materials for Li-ion Batteries: Success Stories from the High...

 15. Electrical conduction of LiF interlayers in organic diodes

  SciTech Connect (OSTI)

  Bory, Benjamin F.; Janssen, Ren A. J.; Meskers, Stefan C. J.; Gomes, Henrique L.; Leeuw, Dago M. de

  2015-04-21

  An interlayer of LiF in between a metal and an organic semiconductor is commonly used to improve the electron injection. Here, we investigate the effect of moderate bias voltages on the electrical properties of Al/LiF/poly(spirofluorene)/Ba/Al diodes by systematically varying the thickness of the LiF layer (2-50?nm). Application of forward bias V below the bandgap of LiF (V?LiF/poly(spirofluorene) hetero-junction. Electrons are trapped on the poly(spirofluorene) side of the junction, while positively charged defects accumulate in the LiF with number densities as high as 10{sup 25}/m{sup 3}. Optoelectronic measurements confirm the built-up of aggregated, ionized F centres in the LiF as the positive trapped charges. The charged defects result in efficient transport of electrons from the polymer across the LiF, with current densities that are practically independent of the thickness of the LiF layer.

 16. Predictive Models of Li-ion Battery Lifetime (Presentation) Smith...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Predictive Models of Li-ion Battery Lifetime (Presentation) Smith, K.; Wood, E.; Santhanagopalan, S.; Kim, G.; Shi, Y.; Pesaran, A. 25 ENERGY STORAGE; 33 ADVANCED PROPULSION...

 17. Construction of a Li Ion Battery (LIB) Cathode Production Plant...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Process for Low Cost Domestic Production of LIB Cathode Materials Process for Low Cost Domestic Production of LIB Cathode Materials Construction of a Li Ion Battery (LIB) Cathode ...

 18. Magnetism reflectometer study shows LiF layers improve efficiency...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Magnetism reflectometer study shows LiF layers improve efficiency in spin valve devices ... when an organic polymer semiconductor layer is placed between the magnetic materials. ...

 19. Characterization of Li-ion Batteries using Neutron Diffraction...

  Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

  Materials Characterization Capabilities at the High Temperature Materials Laboratory and HTML User Program Success Stories Characterization of Materials for Li-ion Batteries: ...

 20. Measuring Li+ inventory losses in LiCoO2/graphite cells using Raman microscopy

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Snyder, Chelsea Marie; Apblett, Christopher A.; Grillet, Anne; Thomas Edwin Beechem; Duquette, David

  2016-03-25

  Here, the contribution from loss of Li+ inventory to capacity fade is described for slow rates (C/10) and long-term cycling (up to 80 cycles). It was found through electrochemical testing and ex-situ Raman analysis that at these slow rates, the entirety of capacity loss up to 80 cycles can be explained by loss of Li+ inventory in the cell. The Raman spectrum of LiCoO2 is sensitive to the state of lithiation and can therefore be leveraged to quantify the state of lithiation for individual particles. With these Raman derived estimates, the lithiation state of the cathode in the discharged statemore » is compared to electrochemical data as a function of cycle number. High correlation is found between Raman quantifications of cycleable lithium and the capacity fade. Additionally, the linear relationship between discharge capacity and cell overpotential suggests that the loss of capacity stems from an impedance rise of the electrodes, which based on Li inventory losses, is caused by SEI formation and repair.« less

 1. CI L C C I LI C

  Office of Legacy Management (LM)

  CI L C C - I LI C c C I I I I I I I L rr ORNL/RASA-94/l 0t-t. 27-6 \O [I ,-' :..L, &ml OAK RIDGE NATIONAL LABORATORY RESULTS OF THE RADIOLOGICAL SURVEY at the former HERRING-HALL-MARVIN SAFE COMPANY (3rd Floor) 1550 Grand Boulevard, Hamilton, Ohio (HOOOl) M. E. Murray C. A. Johnson MANA6ED BY MARTIN MARIETTA ENERGY SYSTEMS, INC. FOR THE UNITE0 STATES DEPARTMENT OF ENEMY This report has been reproduced directly from the best available copy. Available to DOE and DOE contractors from the Office

 2. Primordial Li abundance and massive particles

  SciTech Connect (OSTI)

  Latin-Capital-Letter-Eth apo, H.

  2012-10-20

  The problem of the observed lithium abundance coming from the Big Bang Nucleosynthesis is as of yet unsolved. One of the proposed solutions is including relic massive particles into the Big Bang Nucleosynthesis. We investigated the effects of such particles on {sup 4}HeX{sup -}+{sup 2}H{yields}{sup 6}Li+X{sup -}, where the X{sup -} is the negatively charged massive particle. We demonstrate the dominance of long-range part of the potential on the cross-section.

 3. Characterization of low-melting electrolytes for potential geothermal borehole power supplies: The LiBr-KBr-LiF eutectic

  SciTech Connect (OSTI)

  Guidotti, R.A.; Reinhardt, F.W.

  1998-05-01

  The suitability of modified thermal-battery technology for use as a potential power source for geothermal borehole applications is under investigation. As a first step, the discharge processes that take place in LiSi/LiBr-KBr-LiF/FeS{sub 2} thermal cells were studied at temperatures of 350 C and 400 C using pelletized cells with immobilized electrolyte. Incorporation of a reference electrode allowed the relative contribution of each electrode to the overall cell polarization to be determined. The results of single-cell tests are presented, along with preliminary data for cells based on a lower-melting CsBr-LiBr-KBr eutectic salt.

 4. Predicted Structure, Thermo-Mechanical Properties and Li Ion Transport in LiAlF4 Glass

  SciTech Connect (OSTI)

  Stechert, T. R.; Rushton, M. J. D.; Grimes, R. W.; Dillon, A. C.

  2012-08-15

  Materials with the LiAlF{sub 4} composition are of interest as protective electrode coatings in Li ion battery applications due to their high cationic conductivity. Here classical molecular dynamics calculations are used to produce amorphous model structures by simulating a quench from the molten state. These are analysed in terms of their individual pair correlation functions and atomic coordination environments. This indicates that amorphous LiAlF{sub 4} is formed of a network of corner sharing AlF{sub 6} octahedra. Li ions are distributed within this network, primarily associated with non-bridging fluorine atoms. The nature of the octahedral network is further analysed through intra- and interpolyhedral bond angle distributions and the relative populations of bridging and non-bridging fluorine ions are calculated. Network topology is considered through the use of ring statistics, which indicates that, although topologically well connected, LiAlF{sub 4} contains an appreciable number of corner-linked branch-like AlF{sub 6} chains. Thermal expansion values are determined above and below the predicted glass transition temperature of 1340 K. Finally, movement of Li ions within the network is examined with predictions of the mean squared displacements, diffusion coefficients and Li ion activation energy. Different regimes for lithium ion movement are identified, with both diffusive and sessile Li ions observed. For migrating ions, a typical trajectory is illustrated and discussed in terms of a hopping mechanism for Li transport.

 5. Predicting Chemical Pathways for Li-O2 Batteries - Joint Center...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  March 6, 2014, Research Highlights Predicting Chemical Pathways for Li-O2 Batteries ... figure) and (LiO2)6 (red curve, upper figure) to Li2O2 using quantum chemical theory. ...

 6. Update on Performance Improvement of Sandia-Built Li/(CFx)n and...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Update on Performance Improvement of Sandia-Built Li(CFx)n and LiFePO4 Cells. Citation Details In-Document Search Title: Update on Performance Improvement of Sandia-Built Li(CFx)n ...

 7. Update on Performance Improvement of Sandia-Built Li/(CFx)n and...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Update on Performance Improvement of Sandia-Built Li(CFx)n and LiFePO4 Cells. Citation Details In-Document Search Title: Update on Performance Improvement of Sandia-Built Li...

 8. A=07Li (66LA04)

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  66LA04) (See Energy Level Diagrams for 7Li) GENERAL: See (HU57D, BA59K, BA59N, BR59M, FE59E, MA59E, MA59H, KU60A, PE60E, PH60A, SH60C, TA60L, BA61H, BA61N, BL61C, CL61D, KH61, TA61G, TO61B, CL62E, CR62A, IN62, CH63, CL63C, KL63, SC63I, BE64H, GR64C, MA64HH, NE64C, OL64A, SA64G, BE65F, FA65A, JA65H, NE65, PR65). See also Table 7.1 [Table of Energy Levels] (in PDF or PS). Ground state: Q = -45 ± 5 mb (KA61F, VA63F, WH64); μ = +3.2564 nm (FU65E). 1. 4He(t, γ)7Li Qm = 2.467 Excitation functions

 9. Enabling the Future of Li-Ion Batteries | Argonne National Laboratory

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Enabling the Future of Li-Ion Batteries Title Enabling the Future of Li-Ion Batteries Publication Type Presentation Year of Publication 2015 Authors Gaines, LL Abstract...

 10. Significant Cost Improvement of Li-Ion Cells Through Non-NMP...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Significant Cost Improvement of Li-Ion Cells Through Non-NMP Electrode Coating, Direct Separator Coating, and Fast Formation Technologies Significant Cost Improvement of Li-Ion ...

 11. Statistical Design of Experiment for Li-ion Cell Formation Parameters...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Design of Experiment for Li-ion Cell Formation Parameters using Gen3 Electrode Materials: Final Summary Statistical Design of Experiment for Li-ion Cell Formation Parameters ...

 12. Polymer electrolytes for a rechargeable li-Ion battery

  SciTech Connect (OSTI)

  Argade, S.D.; Saraswat, A.K.; Rao, B.M.L.; Lee, H.S.; Xiang, C.L.; McBreen, J.

  1996-10-01

  Lithium-ion polymer electrolyte battery technology is attractive for many consumer and military applications. A Li{sub x}C/Li{sub y}Mn{sub 2}O{sub 4} battery system incorporating a polymer electrolyte separator base on novel Li-imide salts is being developed under sponsorship of US Army Research Laboratory (Fort Monmouth NJ). This paper reports on work currently in progress on synthesis of Li-imide salts, polymer electrolyte films incorporating these salts, and development of electrodes and cells. A number of Li salts have been synthesized and characterized. These salts appear to have good voltaic stability. PVDF polymer gel electrolytes based on these salts have exhibited conductivities in the range 10{sup -4} to 10{sub -3} S/cm.

 13. Localization of vacancies and mobility of lithium ions in Li{sub 2}ZrO{sub 3} as obtained by {sup 6,7}Li NMR

  SciTech Connect (OSTI)

  Baklanova, Ya. V., E-mail: baklanovay@ihim.uran.ru [Institute of Solid State Chemistry, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 91 Pervomaiskaya str., 620990 Ekaterinburg (Russian Federation); Arapova, I. Yu.; Buzlukov, A.L.; Gerashenko, A.P.; Verkhovskii, S.V.; Mikhalev, K.N. [Institute of Metal Physics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 18 Kovalevskaya str., 620990 Ekaterinburg (Russian Federation); Denisova, T.A.; Shein, I.R.; Maksimova, L.G. [Institute of Solid State Chemistry, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 91 Pervomaiskaya str., 620990 Ekaterinburg (Russian Federation)

  2013-12-15

  The {sup 6,7}Li NMR spectra and the {sup 7}Li spinlattice relaxation rate were measured on polycrystalline samples of Li{sub 2}ZrO{sub 3}, synthesized at 1050 K and 1300 K. The {sup 7}Li NMR lines were attributed to corresponding structural positions of lithium Li1 and Li2 by comparing the EFG components with those obtained in the first-principles calculations of the charge density in Li{sub 2}ZrO{sub 3}. For both samples the line width of the central {sup 7}Li transition and the spinlattice relaxation time decrease abruptly at the temperature increasing above ?500 K, whereas the EFG parameters are averaged (??{sub Q}?=42 (5) kHz) owing to thermally activated diffusion of lithium ions. - Graphical abstract: Path of lithium ion hopping in lithium zirconate Li{sub 2}ZrO{sub 3}. - Highlights: Polycrystalline samples Li{sub 2}ZrO{sub 3} with monoclinic crystal structure synthesized at different temperatures were investigated by {sup 6,7}Li NMR spectroscopy. Two {sup 6,7}Li NMR lines were attributed to the specific structural positions Li1 and Li2. The distribution of vacancies was clarified for both lithium sites. The activation energy and pathways of lithium diffusion in Li{sub 2}ZrO{sub 3} were defined.

 14. Solution-processable glass LiI-Li4SnS4 superionic conductors for all-solid-state Li-ion batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Kern Ho Park; Oh, Dae Yang; Choi, Young Eun; Nam, Young Jin; Han, Lili; Kim, Ju -Young; Xin, Huolin; Lin, Feng; Oh, Seung M.; Jung, Yoon Seok

  2015-12-22

  The new, highly conductive (4.1 × 10–4 S cm–1 at 30 °C), highly deformable, and dry-air-stable glass 0.4LiI-0.6Li4SnS4 is prepared using a homogeneous methanol solution. Furthermore, the solution process enables the wetting of any exposed surface of the active materials with highly conductive solidified electrolytes (0.4LiI-0.6Li4SnS4), resulting in considerable improvements in electrochemical performances of these electrodes over conventional mixture electrodes.

 15. Structure of neutron-rich Isotopes {sup 8}Li and {sup 9}Li and allowance for it in elastic scattering

  SciTech Connect (OSTI)

  Ibraeva, E. T.; Zhusupov, M. A.; Imambekov, O.; Sagindykov, Sh. Sh.

  2008-07-15

  The differential cross sections for elastic proton scattering on the unstable neutron-rich nuclei {sup 8}Li and {sup 9}Li at E = 700 and 60 MeV per nucleon were considered. The {sup 8}Li nucleus was treated on the basis of the three-body {alpha}-t-n model, while the {sup 9}Li nucleus was considered within the {alpha}-t-n and {sup 7}Li-n-n models. The cross sections in question were calculated within Glauber diffraction theory. A comparison of the results with available experimental data made it possible to draw conclusions on the quality of the wave functions and potential used in the calculations.

 16. LiCl Dehumidifier LiBr absorption chiller hybrid air conditioning system with energy recovery

  DOE Patents [OSTI]

  Ko, Suk M.

  1980-01-01

  This invention relates to a hybrid air conditioning system that combines a solar powered LiCl dehumidifier with a LiBr absorption chiller. The desiccant dehumidifier removes the latent load by absorbing moisture from the air, and the sensible load is removed by the absorption chiller. The desiccant dehumidifier is coupled to a regenerator and the desiccant in the regenerator is heated by solar heated hot water to drive the moisture therefrom before being fed back to the dehumidifier. The heat of vaporization expended in the desiccant regenerator is recovered and used to partially preheat the driving fluid of the absorption chiller, thus substantially improving the overall COP of the hybrid system.

 17. I I LI I L I

  Office of Legacy Management (LM)

  LI - I L I 1 II C c - ORNL/RASA-9618 OAK RlDGE NATlONAl. LA8ORATORY Results of the Independent Radiological Verification Survey at B&T Metals, 425 West Town Street, Columbus, Ohio (cooolv) M . E. Murray V. P. Patania C. A. Johnson M N M E D *wD OPEbM~ B V WUCNEEDllW?ME IWiARCH CoRpoRAng FoRTHEwITf@%tATeB ltEpAAMwTmBMeR(Ly ORNL-27 (34el ~~- L._~ This report has been reproduced directly from the best available copy. Avaiiable to DOE and DOE contractors from the Office of Scientific and

 18. Material review of Li ion battery separators

  SciTech Connect (OSTI)

  Weber, Christoph J. Geiger, Sigrid; Falusi, Sandra; Roth, Michael

  2014-06-16

  Separators for Li Ion batteries have a strong impact on cell production, cell performance, life, as well as reliability and safety. The separator market volume is about 500 million m{sup 2} mainly based on consumer applications. It is expected to grow strongly over the next decade for mobile and stationary applications using large cells. At present, the market is essentially served by polyolefine membranes. Such membranes have some technological limitations, such as wettability, porosity, penetration resistance, shrinkage and meltdown. The development of a cell failure due to internal short circuit is potentially closely related to separator material properties. Consequently, advanced separators became an intense area of worldwide research and development activity in academia and industry. New separator technologies are being developed especially to address safety and reliability related property improvements.

 19. Investigation of the Decomposition Mechanism of Lithium Bis(oxalate)borate (LiBOB) Salt in the Electrolyte of an Aprotic LiO2 Battery

  SciTech Connect (OSTI)

  Lau, Kah Chun; Lu, Jun; Low, John; Peng, Du; Wu, Huiming; Albishri, Hassan M.; Al-Hady, D. Abd; Curtiss, Larry A.; Amine, Khalil

  2014-04-01

  The stability of the lithium bis(oxalate) borate (LiBOB) salt against lithium peroxide (Li2O2) formation in an aprotic LiO2 (Liair) battery is investigated. From theoretical and experimental findings, we find that the chemical decomposition of LiBOB in electrolytes leads to the formation lithium oxalate during the discharge of a LiO2 cell. According to density functional theory (DFT) calculations, the formation of lithium oxalate as the reaction product is exothermic and therefore is thermodynamically feasible. This reaction seems to be independent of solvents used in the LiO2 cell, and therefore LiBOB is probably not suitable to be used as the salt in LiO2 cell electrolytes.

 20. New solid-state synthesis routine and mechanism for LiFePO{sub 4} using LiF as lithium precursor

  SciTech Connect (OSTI)

  Wang Deyu; Li Hong; Wang Zhaoxiang; Wu Xiaodong; Sun Yucheng; Huang Xuejie; Chen Liquan . E-mail: lqchen@aphy.iphy.ac.cn

  2004-12-01

  Li{sub 2}CO{sub 3} and LiOH.H{sub 2}O are widely used as Li-precursors to prepare LiFePO{sub 4} in solid-phase reactions. However, impurities are often found in the final product unless the sintering temperature is increased to 800 deg. C. Here, we report that lithium fluoride (LiF) can also be used as Li-precursor for solid-phase synthesis of LiFePO{sub 4} and very pure olivine phase was obtained even with sintering at a relatively low temperature (600 deg. C). Consequently, the product has smaller particle size (about 500nm), which is beneficial for Li-extraction/insertion in view of kinetics. As for cathode material for Li-ion batteries, LiFePO{sub 4} obtained from LiF shows high Li-storage capacity of 151mAhg{sup -1} at small current density of 10mAg{sup -1} (1/15C) and maintains capacity of 54.8mAhg{sup -1} at 1500mAg{sup -1} (10C). The solid-state reaction mechanisms using LiF and Li{sub 2}CO{sub 3} precursors are compared based on XRD and TG-DSC.

 1. Optically pumped cerium-doped LiSrAlF{sub 6} and LiCaAlF{sub 6}

  DOE Patents [OSTI]

  Marshall, C.D.; Payne, S.A.; Krupke, W.F.

  1996-05-14

  Ce{sup 3+}-doped LiSrAlF{sub 6} crystals are pumped by ultraviolet light which is polarized along the c axis of the crystals to effectively energize the laser system. In one embodiment, the polarized fourth harmonic light output from a conventional Nd:YAG laser operating at 266 nm is arranged to pump Ce:LiSrAlF{sub 6} with the pump light polarized along the c axis of the crystal. The Ce:LiSrAlF{sub 6} crystal may be placed in a laser cavity for generating tunable coherent ultraviolet radiation in the range of 280-320 nm. Additionally, Ce-doped crystals possessing the LiSrAlF{sub 6} type of chemical formula, e.g. Ce-doped LiCaAlF{sub 6} and LiSrGaF{sub 6}, can be used. Alternative pump sources include an ultraviolet-capable krypton or argon laser, or ultraviolet emitting flashlamps. The polarization of the pump light will impact operation. The laser system will operate efficiently when light in the 280-320 nm gain region is injected or recirculated in the system such that the beam is also polarized along the c axis of the crystal. The Ce:LiSrAlF{sub 6} laser system can be configured to generate ultrashort pulses, and it may be used to pump other devices, such as an optical parametric oscillator. 10 figs.

 2. Optically pumped cerium-doped LiSrAlF.sub.6 and LiCaAlF.sub.6

  DOE Patents [OSTI]

  Marshall, Christopher D.; Payne, Stephen A.; Krupke, William F.

  1996-01-01

  Ce.sup.3+ -doped LiSrAlF.sub.6 crystals are pumped by ultraviolet light which is polarized along the c axis of the crystals to effectively energize the laser system. In one embodiment, the polarized fourth harmonic light output from a conventional Nd:YAG laser operating at 266 nm is arranged to pump Ce:LiSrAlF.sub.6 with the pump light polarized along the c axis of the crystal. The Ce:LiSrAlF.sub.6 crystal may be placed in a laser cavity for generating tunable coherent ultraviolet radiation in the range of 280-320 nm. Additionally, Ce-doped crystals possessing the LiSrAlF.sub.6 type of chemical formula, e.g. Ce-doped LiCaAlF.sub.6 and LiSrGaF.sub.6, can be used. Alternative pump sources include an ultraviolet-capable krypton or argon laser, or ultraviolet emitting flashlamps. The polarization of the pump light will impact operation. The laser system will operate efficiently when light in the 280-320 nm gain region is injected or recirculated in the system such that the beam is also polarized along the c axis of the crystal. The Ce:LiSrAlF.sub.6 laser system can be configured to generate ultrashort pulses, and it may be used to pump other devices, such as an optical parametric oscillator.

 3. Effects of electrolyte salts on the performance of Li-O2 batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Nasybulin, Eduard N.; Xu, Wu; Engelhard, Mark H.; Nie, Zimin; Burton, Sarah D.; Cosimbescu, Lelia; Gross, Mark E.; Zhang, Jiguang

  2013-02-05

  It is well known that the stability of nonaqueous electrolyte is critical for the rechargeable Li-O2 batteries. Although stability of many solvents used in the electrolytes has been investigated, considerably less attention has been paid to the stability of electrolyte salt which is the second major component. Herein, we report the systematic investigation of the stability of seven common lithium salts in tetraglyme used as electrolytes for Li-O2 batteries. The discharge products of Li-O2 reaction were analyzed by X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy and nuclear magnetic resonance spectroscopy. The performance of Li-O2 batteries was strongly affected by the salt used in the electrolyte. Lithium tetrafluoroborate (LiBF4) and lithium bis(oxalato)borate (LiBOB) decompose and form LiF and lithium borates, respectively during the discharge of Li-O2 batteries. Several other salts, including lithium bis(trifluoromethane)sulfonamide (LiTFSI), lithium trifluoromethanesulfonate (LiTf), lithium hexafluorophosphate (LiPF6), lithium perchlorate (LiClO4) , and lithium bromide (LiBr) led to the discharge products which mainly consisted of Li2O2 and only minor signs of decomposition of LiTFSI, LiTf, LPF6 and LiClO4 were detected. LiBr showed the best stability during the discharge process. As for the cycling performance, LiTf and LiTFSI were the best among the studied salts. In addition to the instability of lithium salts, decomposition of tetraglyme solvent was a more significant factor contributing to the limited cycling stability. Thus a more stable nonaqueous electrolyte including organic solvent and lithium salt still need to be further developed to reach a fully reversible Li-O2 battery.

 4. Electrochemical Investigation of Al–Li/LixFePO4 Cells in Oligo(ethylene glycol) Dimethyl Ether/LiPF6

  SciTech Connect (OSTI)

  Wang, X.J.; Zhou, Y.N.; Lee, H.S.; Nam, K.W.; Yang, X.Q.; Haas, O.

  2011-02-01

  1 M LiPF{sub 6} dissolved in oligo(ethylene glycol) dimethyl ether with a molecular weight, 500 g mol{sup -1} (OEGDME500, 1 M LiPF{sub 6}), was investigated as an electrolyte in experimental Al-Li/LiFePO{sub 4} cells. More than 60 cycles were achieved using this electrolyte in a Li-ion cell with an Al-Li alloy as an anode sandwiched between two Li x FePO{sub 4} electrodes (cathodes). Charging efficiencies of 96-100% and energy efficiencies of 86-89% were maintained during 60 cycles at low current densities. A theoretical investigation revealed that the specific energy can be increased up to 15% if conventional LiC{sub 6} anodes are replaced by Al-Li alloy electrodes. The specific energy and the energy density were calculated as a function of the active mass per electrode surface (charge density). The results reveal that for a charge density of 4 mAh cm{sup -2} about 160 mWh g{sup -1} can be reached with Al-Li/LiFePO{sub 4} batteries. Power limiting diffusion processes are discussed, and the power capability of Al-Li/LiFePO{sub 4} cells was experimentally evaluated using conventional electrolytes.

 5. Beijing ChangLi Union Energy Company | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Municipality, China Product: China-based technology company that research in zinc-air batteries (fuel cells). References: Beijing ChangLi Union Energy Company1 This article is a...

 6. Transport and Failure in Li-ion Batteries | Stanford Synchrotron...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  in Li-ion Batteries Monday, February 13, 2012 - 1:30pm SSRL Conference Room 137-322 Stephen J. Harris, General Motors R&D While battery performance is well predicted by the...

 7. LiDAR (Lewicki & Oldenburg) | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Technique LiDAR Activity Date Usefulness useful DOE-funding Unknown References Jennifer L. Lewicki, Curtis M. Oldenburg (Unknown) Near-Surface Co2 Monitoring And Analysis To...

 8. Qiaojia River Power Co Ltd Li County | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Changde City, Hainan Province, China Zip: 415500 Sector: Hydro Product: Hunan-based small hydro developer. References: Qiaojia River Power Co., Ltd, Li County1 This article is a...

 9. ARM - Campaign Instrument - twin-otter-li-prof

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  govInstrumentstwin-otter-li-prof Comments? We would love to hear from you! Send us a note below or call us at 1-888-ARM-DATA. Send Campaign Instrument : Twin Otter Lidar Profiles (TWIN-OTTER-LI-PROF) Instrument Categories Aerosols, Atmospheric Profiling, Cloud Properties Campaigns Tropical Warm Pool - International Cloud Experiment (TWP-ICE) [ Download Data ] Tropical Western Pacific, 2006.01.21 - 2006.02.13 Primary Measurements Taken The following measurements are those considered

 10. Combined Quantum Chemical/Raman Spectroscopic Analyses of Li+ Cation

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Solvation: Cyclic Carbonate Solvents - Ethylene Carbonate and Propylene Earbonate (Journal Article) | SciTech Connect Combined Quantum Chemical/Raman Spectroscopic Analyses of Li+ Cation Solvation: Cyclic Carbonate Solvents - Ethylene Carbonate and Propylene Earbonate Citation Details In-Document Search Title: Combined Quantum Chemical/Raman Spectroscopic Analyses of Li+ Cation Solvation: Cyclic Carbonate Solvents - Ethylene Carbonate and Propylene Earbonate Combined computational/Raman

 11. Dendrite-Free Li Deposition Using Trace-Amounts of Water as an Electrolyte

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Additive - Joint Center for Energy Storage Research April 25, 2015, Research Highlights Dendrite-Free Li Deposition Using Trace-Amounts of Water as an Electrolyte Additive Dendrite growth leads to low CE and safety issues of Li anode. Trace amount of water enables dendrite-free Li deposition. Scientific Achievement Residual water (H2O) present in nonaqueous electrolytes has been widely regarded as a detrimental factor for lithium (Li) batteries. However, dendrite-free Li film can be obtained

 12. Heteroclite electrochemical stability of an I based Li7P2S8I superionic conductor

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Rangasamy, Ezhiylmurugan; Liu, Zengcai; Gobet, Mallory; Pilar, Kartik; Sahu, Gayatri; Greenbaum, Steve; Liang, Chengdu

  2015-01-01

  Stability from Instability: A Li7P2S8I solid state Li-ion conductor derived from -Li3PS4 and LiI demonstrates exceptional electrochemical stability. The oxidation instability of I is subverted nullified via its incorporation into the coordinated structure. The inclusion of I also creates stability with metallic Li anode while simultaneously improving the interfacial kinetics. Low temperature membrane processability enables facile fabrication of dense membranes, making it suitable for industrial adoption.

 13. Fluoro-Carbonate Solvents for Li-Ion Cells

  SciTech Connect (OSTI)

  NAGASUBRAMANIAN,GANESAN

  1999-09-17

  A number of fluoro-carbonate solvents were evaluated as electrolytes for Li-ion cells. These solvents are fluorine analogs of the conventional electrolyte solvents such as dimethyl carbonate, ethylene carbonate, diethyl carbonate in Li-ion cells. Conductivity of single and mixed fluoro carbonate electrolytes containing 1 M LiPF{sub 6} was measured at different temperatures. These electrolytes did not freeze at -40 C. We are evaluating currently, the irreversible 1st cycle capacity loss in carbon anode in these electrolytes and the capacity loss will be compared to that in the conventional electrolytes. Voltage stability windows of the electrolytes were measured at room temperature and compared with that of the conventional electrolytes. The fluoro-carbon electrolytes appear to be more stable than the conventional electrolytes near Li voltage. Few preliminary electrochemical data of the fluoro-carbonate solvents in full cells are reported in the literature. For example, some of the fluorocarbonate solvents appear to have a wider voltage window than the conventional electrolyte solvents. For example, methyl 2,2,2 trifluoro ethyl carbonate containing 1 M LiPF{sub 6} electrolyte has a decomposition voltage exceeding 6 V vs. Li compared to <5 V for conventional electrolytes. The solvent also appears to be stable in contact with lithium at room temperature.

 14. Efimov physics in {sup 6}Li atoms

  SciTech Connect (OSTI)

  Braaten, Eric; Hammer, H.-W.; Kang, Daekyoung; Platter, Lucas

  2010-01-15

  A new narrow three-atom loss resonance associated with an Efimov trimer crossing the three-atom threshold has recently been discovered in a many-body system of ultracold {sup 6}Li atoms in the three lowest hyperfine spin states at a magnetic field near 895 G. O'Hara and coworkers have used measurements of the three-body recombination rate in this region to determine the complex three-body parameter associated with Efimov physics. Using this parameter as the input, we calculate the universal predictions for the spectrum of Efimov states and for the three-body recombination rate in the universal region above 600 G where all three scattering lengths are large. We predict an atom-dimer loss resonance at 672+-2 G associated with an Efimov trimer disappearing through an atom-dimer threshold. We also predict an interference minimum in the three-body recombination rate at 759+-1 G where the three-spin mixture may be sufficiently stable to allow experimental study of the many-body system.

 15. THE HIGH TEMPERATURE CHEMICAL REACTIVITY OF LI2O

  SciTech Connect (OSTI)

  Kessinger, G.; Missimer, D.

  2009-11-13

  The ultimate purpose of this study was to investigate the use of a Li-Ca mixture for direct reduction of actinide oxides to actinide metals at temperatures below 1500 C. For such a process to be successful, the products of the reduction reaction, actinide metals, Li{sub 2}O, and CaO, must all be liquid at the reaction temperature so the resulting actinide metal can coalesce and be recovered as a monolith. Since the established melting temperature of Li{sub 2}O is in the range 1427-1700 C and the melting temperature of CaO is 2654 C, the Li{sub 2}O-CaO (lithium oxidecalcium oxide) pseudo-binary system was investigated in an attempt to identify the presence of low-melting eutectic compositions. The results of our investigation indicate that there is no evidence of ternary Li-Ca-O phases or solutions melting below 1200 C. In the 1200-1500 C range utilizing MgO crucibles, there is some evidence for the formation of a ternary phase; however, it was not possible to determine the phase composition. The results of experiments performed with ZrO{sub 2} crucibles in the same temperature range did not show the formation of the possible ternary phase seen in the earlier experiment involving MgO crucibles, so it was not possible to confirm the possibility that a ternary Li-Ca-O or Li-Mg-O phase was formed. It appears that the Li{sub 2}O-CaO materials reacted, to some extent, with all of the container materials, alumina (Al{sub 2}O{sub 3}), magnesia (MgO), zirconia (ZrO{sub 2}), and 95% Pt-5% Au; however, to clarify the situation additional experiments are required. In addition to the primary purpose of this study, the results of this investigation led to the conclusions that: (1) The melting temperature of Li{sub 2}O may be as low as 1250 C, which is considerably lower than the previously published values in the range 1427-1700 C; (2) Lithium oxide (Li{sub 2}O) vaporizes congruently; (3) Lithium carbonate and Li2O react with 95% Pt-5% Au, and also reacts with pure Pt; and (4) It is likely that some or all of the past high temperature phase behavior and vaporization experiments involving Li{sub 2}O(s) at temperatures above 1250 C have actually involved Li{sub 2}O(l). If these past measurements were actually measurements performed on Li{sub 2}O(l) instead of the solid, the thermochemical data for phases and species in the Li-O system will require reevaluation.

 16. Structural and Electrochemical Characterization of Pure LiFePO 4 and Nanocomposite C- LiFePO 4 Cathodes for Lithium Ion Rechargeable Batteries

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Kumar, Arun; Thomas, R.; Karan, N. K.; Saavedra-Arias, J. J.; Singh, M. K.; Majumder, S. B.; Tomar, M. S.; Katiyar, R. S.

  2009-01-01

  Pure limore » thium iron phosphate ( LiFePO 4 ) and carbon-coated LiFePO 4 (C- LiFePO 4 ) cathode materials were synthesized for Li-ion batteries. Structural and electrochemical properties of these materials were compared. X-ray diffraction revealed orthorhombic olivine structure. Micro-Raman scattering analysis indicates amorphous carbon, and TEM micrographs show carbon coating on LiFePO 4 particles. Ex situ Raman spectrum of C- LiFePO 4 at various stages of charging and discharging showed reversibility upon electrochemical cycling. The cyclic voltammograms of LiFePO 4 and C- LiFePO 4 showed only a pair of peaks corresponding to the anodic and cathodic reactions. The first discharge capacities were 63, 43, and 13 mAh/g for C/5, C/3, and C/2, respectively for LiFePO 4 where as in case of C- LiFePO 4 that were 163, 144, 118, and 70 mAh/g for C/5, C/3, C/2, and 1C, respectively. The capacity retention of pure LiFePO 4 was 69% after 25 cycles where as that of C- LiFePO 4 was around 97% after 50 cycles. These results indicate that the capacity and the rate capability improved significantly upon carbon coating.« less

 17. Structural and Electrochemical Characterization of PureLiFePO4and Nanocomposite C-LiFePO4Cathodes for Lithium Ion Rechargeable Batteries

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Kumar, Arun; Thomas, R.; Karan, N. K.; Saavedra-Arias, J. J.; Singh, M. K.; Majumder, S. B.; Tomar, M. S.; Katiyar, R. S.

  2009-01-01

  Pure lithium iron phosphate (LiFePO4) and carbon-coatedLiFePO4(C-LiFePO4) cathode materials were synthesized for Li-ion batteries. Structural and electrochemical properties of these materials were compared. X-ray diffraction revealed orthorhombic olivine structure. Micro-Raman scattering analysis indicates amorphous carbon, and TEM micrographs show carbon coating onLiFePO4particles. Ex situ Raman spectrum of C-LiFePO4at various stages of charging and discharging showed reversibility upon electrochemical cycling. The cyclic voltammograms ofLiFePO4and C-LiFePO4showed only a pair of peaks corresponding to the anodic and cathodic reactions. The first discharge capacities were 63, 43, and 13?mAh/g for C/5, C/3, and C/2, respectively forLiFePO4where as in case of C-LiFePO4that were 163, 144,more118, and 70?mAh/g for C/5, C/3, C/2, and 1C, respectively. The capacity retention of pureLiFePO4was 69% after 25 cycles where as that of C-LiFePO4was around 97% after 50 cycles. These results indicate that the capacity and the rate capability improved significantly upon carbon coating.less

 18. High performance anode for advanced Li batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Lake, Carla

  2015-11-02

  The overall objective of this Phase I SBIR effort was to advance the manufacturing technology for ASI’s Si-CNF high-performance anode by creating a framework for large volume production and utilization of low-cost Si-coated carbon nanofibers (Si-CNF) for the battery industry. This project explores the use of nano-structured silicon which is deposited on a nano-scale carbon filament to achieve the benefits of high cycle life and high charge capacity without the consequent fading of, or failure in the capacity resulting from stress-induced fracturing of the Si particles and de-coupling from the electrode. ASI’s patented coating process distinguishes itself from others, in that it is highly reproducible, readily scalable and results in a Si-CNF composite structure containing 25-30% silicon, with a compositionally graded interface at the Si-CNF interface that significantly improve cycling stability and enhances adhesion of silicon to the carbon fiber support. In Phase I, the team demonstrated the production of the Si-CNF anode material can successfully be transitioned from a static bench-scale reactor into a fluidized bed reactor. In addition, ASI made significant progress in the development of low cost, quick testing methods which can be performed on silicon coated CNFs as a means of quality control. To date, weight change, density, and cycling performance were the key metrics used to validate the high performance anode material. Under this effort, ASI made strides to establish a quality control protocol for the large volume production of Si-CNFs and has identified several key technical thrusts for future work. Using the results of this Phase I effort as a foundation, ASI has defined a path forward to commercialize and deliver high volume and low-cost production of SI-CNF material for anodes in Li-ion batteries.

 19. Influence of Li ions on the oxygen reduction reaction of platinum electrocatalyst

  SciTech Connect (OSTI)

  Liu, H; Xing, YC

  2011-06-01

  A Li-air battery can provide a much higher theoretical energy density than a Li-ion battery. The use of aqueous acidic electrolytes may prevent lithium oxide deposition from aprotic electrolytes and lithium carbonate precipitation from alkaline electrolytes. The present communication reports a study on the effect of Li ions on the oxygen reduction reaction (ORR) in sulfuric acid electrolytes. It was found that the Li ions have negligible interactions with the active surface of Pt catalysts. However, significantly lower ORR activities were found when Li ions are present in the sulfuric acid. The intrinsic kinetic activities were found to decrease with the increase of Li ion concentrations, but level off when the Li ion concentrations are larger than 1.0 M. The low activities of Pt catalysts in Li ion containing electrolytes were attributed to a constraining effect of Li ions on the diffusion of oxygen in the electrolyte solution. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.

 20. DISCOVERY OF SUPER-Li-RICH RED GIANTS IN DWARF SPHEROIDAL GALAXIES

  SciTech Connect (OSTI)

  Kirby, Evan N.; Fu, Xiaoting; Deng, Licai; Guhathakurta, Puragra

  2012-06-10

  Stars destroy lithium (Li) in their normal evolution. The convective envelopes of evolved red giants reach temperatures of millions of kelvin, hot enough for the {sup 7}Li(p, {alpha}){sup 4}He reaction to burn Li efficiently. Only about 1% of first-ascent red giants more luminous than the luminosity function bump in the red giant branch exhibit A(Li) > 1.5. Nonetheless, Li-rich red giants do exist. We present 15 Li-rich red giants-14 of which are new discoveries-among a sample of 2054 red giants in Milky Way dwarf satellite galaxies. Our sample more than doubles the number of low-mass, metal-poor ([Fe/H] {approx}< -0.7) Li-rich red giants, and it includes the most-metal-poor Li-enhanced star known ([Fe/H] = -2.82, A(Li){sub NLTE} = 3.15). Because most of the stars have Li abundances larger than the universe's primordial value, the Li in these stars must have been created rather than saved from destruction. These Li-rich stars appear like other stars in the same galaxies in every measurable regard other than Li abundance. We consider the possibility that Li enrichment is a universal phase of evolution that affects all stars, and it seems rare only because it is brief.

 1. High Performance Cathodes for Li-Air Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Xing, Yangchuan

  2013-08-22

  The overall objective of this project was to develop and fabricate a multifunctional cathode with high activities in acidic electrolytes for the oxygen reduction and evolution reactions for Li-air batteries. It should enable the development of Li-air batteries that operate on hybrid electrolytes, with acidic catholytes in particular. The use of hybrid electrolytes eliminates the problems of lithium reaction with water and of lithium oxide deposition in the cathode with sole organic electrolytes. The use of acid electrolytes can eliminate carbonate formation inside the cathode, making air breathing Li-air batteries viable. The tasks of the project were focused on developing hierarchical cathode structures and bifunctional catalysts. Development and testing of a prototype hybrid Li-air battery were also conducted. We succeeded in developing a hierarchical cathode structure and an effective bifunctional catalyst. We accomplished integrating the cathode with existing anode technologies and made a pouch prototype Li-air battery using sulfuric acid as catholyte. The battery cathodes contain a nanoscale multilayer structure made with carbon nanotubes and nanofibers. The structure was demonstrated to improve battery performance substantially. The bifunctional catalyst developed contains a conductive oxide support with ultra-low loading of platinum and iridium oxides. The work performed in this project has been documented in seven peer reviewed journal publications, five conference presentations, and filing of two U.S. patents. Technical details have been documented in the quarterly reports to DOE during the course of the project.

 2. Degradation Reactions in SONY-Type Li-Ion Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Nagasubramanian, G.; Roth, E. Peter

  1999-05-04

  Thermal instabilities were identified in SONY-type lithium-ion cells and correlated with interactions of cell constituents and reaction products. Three temperature regions of interaction were identified and associated with the state of charge (degree of Li intercalation) of the cell. Anodes were shown to undergo exothermic reactions as low as 100°C involving the solid electrolyte interface (SEI) layer and the LiPF6 salt in the electrolyte (EC: PC: DEC/LiPF6). These reactions could account for the thermal runaway observed in these cells beginning at 100°C. Exothermic reactions were also observed in the 200°C-300°C region between the intercalated lithium anodes, the LiPF6 salt and the PVDF. These reactions were followed by a high- temperature reaction region, 300°C-400°C, also involving the PVDF binder and the intercalated lithium anodes. The solvent was not directly involved in these reactions but served as a moderator and transport medhun. Cathode exotherrnic reactions with the PVDF binder were observed above 200oC and increased with the state of charge (decreasing Li content). This offers an explanation for the observed lower thermal runaway temperatures for charged cells.

 3. A Highly Active Nanostructured Metallic Oxide Cathode for Li-O2 Batteries -

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Joint Center for Energy Storage Research 27, 2015, Research Highlights A Highly Active Nanostructured Metallic Oxide Cathode for Li-O2 Batteries (Top Right) Electrochemistry of a metallic Magnéli-phase Ti4O7 cathode in a Li-O2 cell depicting the galvanostatic discharge/charge profile with an onset of OER at 3.0V vs Li/Li, and formation of a TiO2-x interface on cycling. (Top Left) SEM image shows Li2O2 as ~10 nm thin platelets and film formed on Ti4O7 cathode. (Bottom) On-line mass spec

 4. Emergent topological mirror insulator in t 2 g -orbital systems (Journal

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Article) | SciTech Connect Emergent topological mirror insulator in t 2 g -orbital systems Citation Details In-Document Search Title: Emergent topological mirror insulator in t 2 g -orbital systems Authors: Tai, Yuan-Yen ; Wang, C.-C. Joseph ; Graf, Matthias J. ; Zhu, Jian-Xin ; Ting, C. S. Publication Date: 2015-01-15 OSTI Identifier: 1180575 Grant/Contract Number: AC52-06NA25396 Type: Publisher's Accepted Manuscript Journal Name: Physical Review B Additional Journal Information: Journal

 5. Hadronic production of W and Z bosons at large transverse momentum (Journal

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Article) | SciTech Connect Hadronic production of W and Z bosons at large transverse momentum Citation Details In-Document Search This content will become publicly available on June 1, 2016 Title: Hadronic production of W and Z bosons at large transverse momentum Authors: Berger, Edmond L. ; Gao, Jun ; Kang, Zhong-Bo ; Qiu, Jian-Wei ; Zhang, Hao Publication Date: 2015-06-02 OSTI Identifier: 1183806 Grant/Contract Number: FG02-91ER40618; AC52-06NA25396; SC0011702; AC02-06CH11357;

 6. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Switch to Detail View for this search SciTech Connect Search Results Page 1 of 9 Search for: All records Creators/Authors contains: "Chen, Jian" × Sort by Relevance Sort by Date (newest first) Sort by Date (oldest first) Sort by Relevance « Prev Select page number Go to page: 1 of 9 1 » Next » Everything82 Electronic Full Text23 Citations58 Multimedia0 Datasets0 Software1 Filter Results Filter by Subject physics of elementary particles and fields (16) materials science (10)

 7. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Switch to Detail View for this search SciTech Connect Search Results Page 1 of 5 Search for: All records Creators/Authors contains: "Zhu, Jian - Xin" × Sort by Relevance Sort by Date (newest first) Sort by Date (oldest first) Sort by Relevance « Prev Select page number Go to page: 1 of 5 1 » Next » Everything48 Electronic Full Text13 Citations35 Multimedia0 Datasets0 Software0 Filter Results Filter by Subject condensed matter physics, superconductivity and superfluidity (4)

 8. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  1 of 5 Search for: All records Creators/Authors contains: "Zhu, Jian -Xin" × Sort by Relevance Sort by Date (newest first) Sort by Date (oldest first) Sort by Relevance « Prev Select page number Go to page: 1 of 5 1 » Next » Everything48 Electronic Full Text13 Citations35 Multimedia0 Datasets0 Software0 Filter Results Filter by Subject condensed matter physics, superconductivity and superfluidity (4) electronic structure (3) spin (3) fermions (2) hamiltonians (2) impurities (2)

 9. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  1 of 5 Search for: All records Creators/Authors contains: "Zhu, Jian-xin" × Sort by Relevance Sort by Date (newest first) Sort by Date (oldest first) Sort by Relevance « Prev Select page number Go to page: 1 of 5 1 » Next » Everything48 Electronic Full Text13 Citations35 Multimedia0 Datasets0 Software0 Filter Results Filter by Subject condensed matter physics, superconductivity and superfluidity (4) electronic structure (3) spin (3) fermions (2) hamiltonians (2) impurities (2)

 10. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Switch to Detail View for this search SciTech Connect Search Results Page 2 of 9 Search for: All records Creators/Authors contains: "Chen, Jian" × Sort by Relevance Sort by Date (newest first) Sort by Date (oldest first) Sort by Relevance « Prev Select page number Go to page: 2 of 9 2 » Next » Everything82 Electronic Full Text23 Citations58 Multimedia0 Datasets0 Software1 Filter Results Filter by Subject physics of elementary particles and fields (16) materials science (10)

 11. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Switch to Detail View for this search SciTech Connect Search Results Page 2 of 5 Search for: All records Creators/Authors contains: "Zhu, Jian - Xin" × Sort by Relevance Sort by Date (newest first) Sort by Date (oldest first) Sort by Relevance « Prev Select page number Go to page: 2 of 5 2 » Next » Everything48 Electronic Full Text13 Citations35 Multimedia0 Datasets0 Software0 Filter Results Filter by Subject condensed matter physics, superconductivity and superfluidity (4)

 12. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  2 of 5 Search for: All records Creators/Authors contains: "Zhu, Jian -Xin" × Sort by Relevance Sort by Date (newest first) Sort by Date (oldest first) Sort by Relevance « Prev Select page number Go to page: 2 of 5 2 » Next » Everything48 Electronic Full Text13 Citations35 Multimedia0 Datasets0 Software0 Filter Results Filter by Subject condensed matter physics, superconductivity and superfluidity (4) electronic structure (3) spin (3) fermions (2) hamiltonians (2) impurities (2)

 13. Search for: All records | SciTech Connect

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  2 of 5 Search for: All records Creators/Authors contains: "Zhu, Jian-xin" × Sort by Relevance Sort by Date (newest first) Sort by Date (oldest first) Sort by Relevance « Prev Select page number Go to page: 2 of 5 2 » Next » Everything48 Electronic Full Text13 Citations35 Multimedia0 Datasets0 Software0 Filter Results Filter by Subject condensed matter physics, superconductivity and superfluidity (4) electronic structure (3) spin (3) fermions (2) hamiltonians (2) impurities (2)

 14. Quasiparticle states around a nonmagnetic impurity in electron-doped

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  iron-based superconductors with spin-density-wave order (Journal Article) | SciTech Connect Quasiparticle states around a nonmagnetic impurity in electron-doped iron-based superconductors with spin-density-wave order Citation Details In-Document Search Title: Quasiparticle states around a nonmagnetic impurity in electron-doped iron-based superconductors with spin-density-wave order Authors: Zhou, Tao ; Huang, Huaixiang ; Gao, Yi ; Zhu, Jian-Xin ; Ting, C. S. Publication Date: 2011-06-01 OSTI

 15. Untitled

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Dr. Jian-Xin Zhu Los Alamos NaDonal Laboratory T-4: Physics of Condensed MaLer and Complex Systems Gutzwiller VariaDonal WavefuncDon Approach to Electronic CorrelaDon and LaUce Dynamics in MulD-Orbital Models Monday, May 16, 2016 2:00 - 3:00pm MSL Auditorium (TA-03 - Bldg 1698 - Room A103) Abstract: Electronic correla+on effects in complex materials give rise to emergent phenomena including Mo7 insulators, magne+sm, heavy fermions, and unconven+onal superconduc+vity. These phenomena defy the

 16. Ultra-Scale Visualization: Research and Education. (Conference) | SciTech

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Connect Conference: Ultra-Scale Visualization: Research and Education. Citation Details In-Document Search Title: Ultra-Scale Visualization: Research and Education. Abstract not provided. Authors: Moreland, Kenneth D. ; Ma, Kwan-Liu ; Ross, Robert ; Huang, Jian ; Humphreys, Greg ; Max, Nelson ; Owens, John D. ; Shen, Han-Wei Publication Date: 2007-08-01 OSTI Identifier: 1147497 Report Number(s): SAND2007-4947C 522191 DOE Contract Number: DE-AC04-94AL85000 Resource Type: Conference Resource

 17. The significance of Li-ion batteries in electric vehicle life...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  The significance of Li-ion batteries in electric vehicle life-cycle energy and emissions and recycling's role in its reduction Title The significance of Li-ion batteries in...

 18. X-ray line polarization spectroscopy of Li-like satellite line...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  spectroscopy of Li-like satellite line spectra Citation Details In-Document Search Title: X-ray line polarization spectroscopy of Li-like satellite line spectra We apply the ...

 19. X-ray line polarization spectroscopy of Li-like satellite line...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  X-ray line polarization spectroscopy of Li-like satellite line spectra Citation Details In-Document Search Title: X-ray line polarization spectroscopy of Li-like satellite line ...

 20. Digital Sofcell Shanghai ShenLi Goeta solid oxide fuel cell joint...

  Open Energy Info (EERE)

  ShenLi Goeta solid oxide fuel cell joint venture Jump to: navigation, search Name: Digital Sofcell - Shanghai ShenLi - Goeta solid oxide fuel cell joint venture Place: China...

 1. Dendrite-free Li deposition using trace-amounts of water as an...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Dendrite-free Li deposition using trace-amounts of water as an electrolyte additive ... Title: Dendrite-free Li deposition using trace-amounts of water as an electrolyte additive ...

 2. Advanced Li-Ion Polymer Battery Cell Manufacturing Plant in USA...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Li-Ion Polymer Battery Cell Manufacturing Plant in USA Advanced Li-Ion Polymer Battery Cell Manufacturing Plant in USA 2012 DOE Hydrogen and Fuel Cells Program and Vehicle ...

 3. LiDAR At Chocolate Mountains Area (Alm, Et Al., 2010) | Open...

  Open Energy Info (EERE)

  aerial Li-DAR survey flown over the project areas, securing over 177,000 square kilometers of <30cm accuracy digital elevation data. LiDAR data were analyzed to characterize...

 4. Xiang Ge Li La Xian Mai Di He Hydro Power Development Co Ltd...

  Open Energy Info (EERE)

  Xiang Ge Li La Xian Mai Di He Hydro Power Development Co Ltd Jump to: navigation, search Name: Xiang Ge Li La Xian Mai Di He Hydro Power Development Co., Ltd. Place: Yunnan...

 5. Study of novel nonflammable electrolytes in Sandia-built Li-ion...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Study of novel nonflammable electrolytes in Sandia-built Li-ion cells. Citation Details In-Document Search Title: Study of novel nonflammable electrolytes in Sandia-built Li-ion ...

 6. A Reactive Force Field study of Li/C Systems for Electrical Energy...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  A Reactive Force Field study of LiC Systems for Electrical Energy Storage Citation Details In-Document Search Title: A Reactive Force Field study of LiC Systems for Electrical ...

 7. Model-Experimental Studies on Next-generation Li-ion Materials...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Experimental Studies on Next-generation Li-ion Materials Model-Experimental Studies on Next-generation Li-ion Materials 2009 DOE Hydrogen Program and Vehicle Technologies Program ...

 8. Miniature all-solid-state heterostructure nanowire Li-ion batteries...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Miniature all-solid-state heterostructure nanowire Li-ion batteries as a tool for ... Title: Miniature all-solid-state heterostructure nanowire Li-ion batteries as a tool for ...

 9. Effect of the Anion Activity on the Stability of Li Metal Anodes...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  of Li Metal Anodes in Lithium-Sulfur Batteries The lithium metal anode (bottom) ... Significance and Impact Identified one reason behind Li-S batteries failing to hold a ...

 10. Electrochemical Performances of LiMnPO4 Synthesized from Non...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Li1.1MnPO4 exhibits the most stable cycling ability probably because of the existence of a trace amount of Li3PO4 impurity that functions as a solid-state electrolyte on...

 11. Guide to Developing Air-Cooled Lithium Bromide (LiBr) Absorption...

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Guide to Developing Air-Cooled Lithium Bromide (LiBr) Absorption for CHP Applications, April 2005 Guide to Developing Air-Cooled Lithium Bromide (LiBr) Absorption for CHP...

 12. Alternating magnetic anisotropy of Li 2 ( Li 1 - x T x ) N ( T = Mn , Fe , Co , and Ni )

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Jesche, A.; Ke, L.; Jacobs, J. L.; Harmon, B.; Houk, R. S.; Canfield, P. C.

  2015-05-01

  Substantial amounts of the transition metals Mn, Fe, Co, and Ni can be substituted for Li in single crystalline Li?(Li1-xTx)N. Isothermal and temperature-dependent magnetization measurements reveal local magnetic moments with magnitudes significantly exceeding the spin-only value. The additional contributions stem from unquenched orbital moments that lead to rare-earth-like behavior of the magnetic properties. Accordingly, extremely large magnetic anisotropies have been found. Most notably, the magnetic anisotropy alternates as easy plane?easy axis?easy plane?easy axis when progressing from T = Mn ? Fe ? Co ? Ni. This behavior can be understood based on a perturbation approach in an analytical, single-ion model.moreThe calculated magnetic anisotropies show surprisingly good agreement with the experiment and capture the basic features observed for the different transition metals.less

 13. Alternating magnetic anisotropy of Li2(Li1xTx)N(T=Mn,Fe,Co,andNi)

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Jesche, A.; Ke, L.; Jacobs, J. L.; Harmon, B.; Houk, R. S.; Canfield, P. C.

  2015-05-11

  Substantial amounts of the transition metals Mn, Fe, Co, and Ni can be substituted for Li in single crystalline Li2(Li1xTx)N. Isothermal and temperature-dependent magnetization measurements reveal local magnetic moments with magnitudes significantly exceeding the spin-only value. The additional contributions stem from unquenched orbital moments that lead to rare-earth-like behavior of the magnetic properties. Accordingly, extremely large magnetic anisotropies have been found. Most notably, the magnetic anisotropy alternates as easy plane?easy axis?easy plane?easy axis when progressing from T = Mn ? Fe ? Co ? Ni. This behavior can be understood based on a perturbation approach in an analytical, single-ion model.moreAs a result, the calculated magnetic anisotropies show surprisingly good agreement with the experiment and capture the basic features observed for the different transition metals.less

 14. Alternating magnetic anisotropy of Li2(Li1–xTx)N (T = Mn, Fe, Co, and Ni)

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Jesche, A.; Ke, L.; Jacobs, J. L.; Harmon, B.; Houk, R. S.; Canfield, P. C.

  2015-05-11

  Substantial amounts of the transition metals Mn, Fe, Co, and Ni can be substituted for Li in single crystalline Li2(Li1–xTx)N. Isothermal and temperature-dependent magnetization measurements reveal local magnetic moments with magnitudes significantly exceeding the spin-only value. The additional contributions stem from unquenched orbital moments that lead to rare-earth-like behavior of the magnetic properties. Accordingly, extremely large magnetic anisotropies have been found. Most notably, the magnetic anisotropy alternates as easy plane→easy axis→easy plane→easy axis when progressing from T = Mn → Fe → Co → Ni. This behavior can be understood based on a perturbation approach in an analytical, single-ion model.more » As a result, the calculated magnetic anisotropies show surprisingly good agreement with the experiment and capture the basic features observed for the different transition metals.« less

 15. Redox Mediators that Promote Three-Dimensional Growth of Li2S on Carbon

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Current Collectors in Lithium-Sulfur Batteries - Joint Center for Energy Storage Research 21, 2015, Research Highlights Redox Mediators that Promote Three-Dimensional Growth of Li2S on Carbon Current Collectors in Lithium-Sulfur Batteries Controlling the electrodeposition of Li2S onto C using a redox mediator, BPI. With BPI, sulfur utilization improves in Li-S cells due to remote reduction of polysulfides to Li2S. Scientific Achievement Developed, from computation and experiment, redox

 16. Anode Materials for Rechargeable Li-Ion Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Fultz, B.

  2001-01-12

  This research is on materials for anodes and cathodes in electrochemical cells. The work is a mix of electrochemical measurements and analysis of the materials by transmission electron microscopy and x-ray diffractometry. At present, our experimental work involves only materials for Li storage, but we have been writing papers from our previous work on hydrogen-storage materials.

 17. Performance of LiAlloy/Ag(2)CrO(4) Couples in Molten CsBr-LiBr-KBr Eutectic

  SciTech Connect (OSTI)

  GUIDOTTI,RONALD A.; REINHARDT,FREDERICK W.

  1999-10-18

  The performance of Li-alloy/CsBr-LiBr-KBr/Ag{sub 2}CrO{sub 4} systems was studied over a temperature range of 250 C to 300 C, for possible use as a power source for geothermal borehole applications. Single cells were discharged at current densities of 15.8 and 32.6 mA/cm{sup 2} using Li-Si and Li-Al anodes. When tested in 5-cell batteries, the Li-Si/CsBr-LiBr-KBr/Ag{sub 2}CrO{sub 4} system exhibited thermal runaway. Thermal analytical tests showed that the Ag{sub 2}CrO{sub 4} cathode reacted exothermically with the electrolyte on activation. Consequently, this system would not be practical for the envisioned geothermal borehole applications.

 18. Electrochemical Investigation of Li-Al Anodes in Oligo (ethylene glycol) Dimethyl ether/LiPF6

  SciTech Connect (OSTI)

  Y Zhou; X Wang; H Lee; K Nam; X Yang; O Haas

  2011-12-31

  LiPF{sub 6} dissolved in oligo(ethylene glycol) dimethyl ether with a molecular weight 5 g mol{sup -1} was investigated as a new electrolyte (OEGDME5, 1 M LiPF{sub 6}) for metal deposition and battery applications. At 25 C a conductivity of .48 x 1{sup -3} S cm{sup -1} was obtained and at 85 C, 3.78 x 1{sup -3} S cm{sup -1}. The apparent activation barrier for ionic transport was evaluated to be 3.7 kJ mol{sup -1}. OEGDME5, 1 M LiPF{sub 6} allows operating temperature above 1 C with very attractive conductivity. The electrolyte shows excellent performance at negative and positive potentials. With this investigation, we report experimental results obtained with aluminum electrodes using this electrolyte. At low current densities lithium ion reduction and re-oxidation can be achieved on aluminum electrodes at potentials about 28 mV more positive than on lithium electrodes. In situ X-ray diffraction measurements collected during electrochemical lithium deposition on aluminum electrodes show that the shift to positive potentials is due to the negative Gibbs free energy change of the Li-Al alloy formation reaction.

 19. Method for treating electrolyte to remove Li.sub.2 O

  DOE Patents [OSTI]

  Tomczuk, Zygmunt; Miller, William E.; Johnson, Gerald K.; Willit, James L.

  1998-01-01

  A method of removing Li.sub.2 O present in an electrolyte predominantly of LiCl and KCl. The electrolyte is heated to a temperature not less than about 500.degree. C. and then Al is introduced into the electrolyte in an amount in excess of the stoichiometric amount needed to convert the Li.sub.2 O to a Li-Al alloy and lithium aluminate salt. The salt and aluminum are maintained in contact with agitation for a time sufficient to convert the Li.sub.2 O.

 20. Method for treating electrolyte to remove Li{sub 2}O

  DOE Patents [OSTI]

  Tomczuk, Z.; Miller, W.E.; Johnson, G.K.; Willit, J.L.

  1998-01-20

  A method is described for removing Li{sub 2}O present in an electrolyte predominantly of LiCl and KCl. The electrolyte is heated to a temperature not less than about 500 C and then Al is introduced into the electrolyte in an amount in excess of the stoichiometric amount needed to convert the Li{sub 2}O to a Li-Al alloy and lithium aluminate salt. The salt and aluminum are maintained in contact with agitation for a time sufficient to convert the Li{sub 2}O.

 1. First-Principles Calculations, Electrochemical and X-ray Absorption Studies of Li-Ni-PO4 Surface-Treated xLi2MnO3 (1 x)LiMO2 (M = Mn, Ni, Co) Electrodes for Li-Ion Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Wolverton, Christopher; Croy, J R; Balasubramanian, M; Kang, Sun-Ho; Lopez-Rivera, C. M.; Thackeray, Michael M.

  2012-01-01

  It has been previously hypothesized that the enhanced rate capability of Li-Ni-PO{sub 4}-treated xLi{sub 2}MnO{sub 3} {center_dot} (1-x)LiMO{sub 2} positive electrodes (M = Mn, Ni, Co) in Li-ion batteries might be associated with a defect Ni-doped Li{sub 3}PO{sub 4} surface structure [i.e., Li{sub 3-2y}Ni{sub y}PO{sub 4} (0 < y < 1)], thereby promoting fast Li{sup +}-ion conduction at the xLi{sub 2}MnO{sub 3} {center_dot} (1-x)LiMO{sub 2} particle surface. In this paper, the solubility of divalent metals (Fe, Mn, Ni, Mg) in {gamma}-Li{sub 3}PO{sub 4} is predicted with the first-principles GGA+U method in an effort to understand the enhanced rate capability. The predicted solubility (x) is extremely small; this finding is consistent with experimental evidence: 1) X-ray diffraction data obtained from Li-Ni-PO{sub 4}-treated xLi{sub 2}MnO{sub 3} {center_dot} (1-x)LiMO{sub 2} electrodes that show that, after annealing at 550 C, a Li{sub 3}PO{sub 4}-like structure forms as a second phase at the electrode particle surface, and 2) X-ray absorption spectroscopy, which indicate that the nickel ions are accommodated in the transition metal layers of the Li{sub 2}MnO{sub 3} component during the annealing process. However, electrochemical studies of Li{sub 3-2y}Ni{sub y}PO{sub 4}-treated xLi{sub 2}MnO{sub 3} {center_dot} (1-x)LiMO{sub 2} electrodes indicate that their rate capability increases as a function of y over the range y = 0 (Li{sub 3}PO{sub 4}) to y = 1 (LiNiPO{sub 4}), strongly suggesting that, at some level, the nickel ions play a role in reducing electrochemical impedance and increasing electrode stability at the electrode particle surface.

 2. Effect of the Anion Activity on the Stability of Li Metal Anodes in

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Lithium-Sulfur Batteries - Joint Center for Energy Storage Research March 29, 2016, Research Highlights Effect of the Anion Activity on the Stability of Li Metal Anodes in Lithium-Sulfur Batteries The lithium metal anode (bottom) corrodes after just 35 cycles in the LiFSI electrolyte, while the lithium anode (top) stays relatively stable in the LiTFSI electrolyte after more than 200 cycles. Scientific Achievement Discovered why the salt LiTFSI - when added to the electrolyte of a Li-S

 3. mRNA Transcript Abundance during Plant Growth and the Influence of Li+ Exposure

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Duff, M. C.; Kuhne, W. W.; Halverson, N. V.; Chang, C. -S.; Kitamura, E.; Hawthorn, L.; Martinez, N. E.; Stafford, C.; Milliken, C. E.; Caldwell, E. F.; et al

  2014-10-23

  Lithium (Li) toxicity in plants is, at a minimum, a function of Li+ concentration, exposure time, species and growth conditions. Most plant studies with Li+ focus on short-term acute exposures. This study examines short- and long-term effects of Li+ exposure in Arabidopsis with Li+ uptake studies and measured shoot mRNA transcript abundance levels in treated and control plants. Stress, pathogen-response and arabinogalactan protein genes were typically more up-regulated in older (chronic, low level) Li+-treatment plants and in the much younger plants from acute high-level exposures. The gene regulation behavior of high-level Li+ resembled prior studies due to its influence on:more »inositol synthesis, 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthases and membrane ion transport. In contrast, chronically-exposed plants had gene regulation responses that were indicative of pathogen, cold, and heavy-metal stress, cell wall degradation, ethylene production, signal transduction, and calcium-release modulation. Acute Li+ exposure phenocopies magnesium-deficiency symptoms and is associated with elevated expression of stress response genes that could lead to consumption of metabolic and transcriptional energy reserves and the dedication of more resources to cell development. In contrast, chronic Li+ exposure increases expression signal transduction genes. The identification of new Li+-sensitive genes and a gene-based “response plan” for acute and chronic Li+ exposure are delineated.« less

 4. mRNA Transcript Abundance during Plant Growth and the Influence of Li+ Exposure

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Duff, M. C.; Kuhne, W. W.; Halverson, N. V.; Chang, C. -S.; Kitamura, E.; Hawthorn, L.; Martinez, N. E.; Stafford, C.; Milliken, C. E.; Caldwell, E. F.; et al

  2014-10-23

  Lithium (Li) toxicity in plants is, at a minimum, a function of Li+ concentration, exposure time, species and growth conditions. Most plant studies with Li+ focus on short-term acute exposures. This study examines short- and long-term effects of Li+ exposure in Arabidopsis with Li+ uptake studies and measured shoot mRNA transcript abundance levels in treated and control plants. Stress, pathogen-response and arabinogalactan protein genes were typically more up-regulated in older (chronic, low level) Li+-treatment plants and in the much younger plants from acute high-level exposures. The gene regulation behavior of high-level Li+ resembled prior studies due to its influence on:more » inositol synthesis, 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthases and membrane ion transport. In contrast, chronically-exposed plants had gene regulation responses that were indicative of pathogen, cold, and heavy-metal stress, cell wall degradation, ethylene production, signal transduction, and calcium-release modulation. Acute Li+ exposure phenocopies magnesium-deficiency symptoms and is associated with elevated expression of stress response genes that could lead to consumption of metabolic and transcriptional energy reserves and the dedication of more resources to cell development. In contrast, chronic Li+ exposure increases expression signal transduction genes. The identification of new Li+-sensitive genes and a gene-based “response plan” for acute and chronic Li+ exposure are delineated.« less

 5. Effect of LiAlO{sub 2} nanoparticle filler concentration on the electrical properties of PEOLiClO{sub 4} composite

  SciTech Connect (OSTI)

  Masoud, E.M.; El-Bellihi, A.-A.; Bayoumy, W.A.; Mousa, M.A.

  2013-03-15

  Highlights: ? Structural modification of nano LiAlO{sub 2} filler increased conductivity. ? Good ionic conductivity for (LiAlO{sub 2}){sub 1.5}(PEO){sub 11}(LiClO{sub 4}) at room temperature. ? Nano LiAlO{sub 2} filler enhanced both ion migration and orientation. ? High dielectric properties for (LiAlO{sub 2}){sub 1.5}(PEO){sub 11}(LiClO{sub 4}) at room temperature. - Abstract: Nano-composite polymer electrolytes are receiving attention as potential candidates to be used as electrolyte membranes in lithium polymer batteries and other devices. In this work, polyethylene oxideLiClO{sub 4} based composite polymer electrolyte was prepared by solution casting method. The effect of LiAlO{sub 2} nanoparticle ceramic filler concentration on the structure and electrical conduction of the composite was studied. Nano-LiAlO{sub 2} was synthesized by solgel method. The samples were characterized using X-ray diffraction, Fourier Transmission-Infra Red, Differential Scanning Calorimetry, and tested by dielectric properties, Direct and Alternating current measurements as well as by impedance spectroscopy. All samples showed a behavior referring to an ionic conduction. Generally, the melting temperature of the polymer electrolyte decreased with filler concentration. Both thermal property and filler concentration influenced conductivity value. At room temperature, the highest ionic conductivity was 9.76 10{sup ?5} ohm{sup ?1} cm{sup ?1} for sample with a composition of (LiAlO{sub 2}){sub 1.5}(polyethylene oxide){sub 11}(LiClO{sub 4}). All results were correlated and discussed.

 6. Predictive Models of Li-ion Battery Lifetime

  SciTech Connect (OSTI)

  Smith, Kandler; Wood, Eric; Santhanagopalan, Shriram; Kim, Gi-heon; Shi, Ying; Pesaran, Ahmad

  2015-06-15

  It remains an open question how best to predict real-world battery lifetime based on accelerated calendar and cycle aging data from the laboratory. Multiple degradation mechanisms due to (electro)chemical, thermal, and mechanical coupled phenomena influence Li-ion battery lifetime, each with different dependence on time, cycling and thermal environment. The standardization of life predictive models would benefit the industry by reducing test time and streamlining development of system controls.

 7. First-principles investigation of the electronic and Li-ion diffusion properties of LiFePO{sub 4} by sulfur surface modification

  SciTech Connect (OSTI)

  Xu, Guigui E-mail: zghuang@fjnu.edu.cn; Zhong, Kehua; Zhang, Jian-Min; Huang, Zhigao E-mail: zghuang@fjnu.edu.cn

  2014-08-14

  We present a first-principles calculation for the electronic and Li-ion diffusion properties of the LiFePO{sub 4} (010) surface modified by sulfur. The calculated formation energy indicates that the sulfur adsorption on the (010) surface of the LiFePO{sub 4} is energetically favored. Sulfur is found to form Fe-S bond with iron. A much narrower band gap (0.67 eV) of the sulfur surface-modified LiFePO{sub 4} [S-LiFePO{sub 4} (010)] is obtained, indicating the better electronic conductive properties. By the nudged elastic band method, our calculations show that the activation energy of Li ions diffusion along the one-dimensional channel on the surface can be effectively reduced by sulfur surface modification. In addition, the surface diffusion coefficient of S-LiFePO{sub 4} (010) is estimated to be about 10{sup −11} (cm{sup 2}/s) at room temperature, which implies that sulfur modification will give rise to a higher Li ion carrier mobility and enhanced electrochemical performance.

 8. Thermoluminescence of Eu activated LiF nanophosphors

  SciTech Connect (OSTI)

  Kumar, Satinder; Sharma, A. K.; Lochab, S. P.; Kumar, Ravi

  2012-06-05

  Nanocrystalline lithium fluoride (LiF) phosphors prepared by the chemical co-precipitation method at 8.00 pH value have been activated with Eu (0.01, 0.03, 0.07 and 0.1%nt;) as single dopants. The formation of nanocrystalline structure has been confirmed by X-ray diffraction. Thermolumniscence (TL) properties of LiF: Eu nano-phosphors irradiated with gamma rays at different doses of 100 Gy - 10 kGy have been further studied. There is only one main glow peak at around 122 deg. C; which shifts to higher temperature with an increase in doping concentration at all studied irradiation doses. However, the glow peak shifts to lower temperature with an increase in irradiation dose from 100 Gy to 10 kGy. The LiF nano-crystallites synthesized at 8.00 pH and activated with 0.03%nt; Eu are found to have maximum TL sensitivity at studied gamma doses.

 9. Spectroscopy of LiΛ9 by electroproduction

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Urciuoli, G. M.; Cusanno, F.; Marrone, S.; Acha, A.; Ambrozewicz, P.; Aniol, K. A.; Baturin, P.; Bertin, P. Y.; Benaoum, H.; Blomqvist, K. I.; et al

  2015-03-01

  Background: In the absence of accurate data on the free two-body hyperon-nucleon interaction, the spectra of hypernuclei can provide information on the details of the effective hyperon-nucleon interaction. Purpose: To obtain a high-resolution spectrum for the 9Be(e,e'K+)9ΛLi reaction. Method: Electroproduction of the hypernucleus 9ΛLi has been studied for the first time with sub-MeV energy resolution in Hall A at Jefferson Lab on a 9Be target. In order to increase the counting rate and to provide unambiguous kaon identification, two superconducting septum magnets and a Ring Imaging CHerenkov detector (RICH) were added to the Hall A standard equipment. Results: The crossmore » section to low-lying states of 9ΛLi is concentrated within 3 MeV of the ground state and can be fitted with four peaks. The positions of the doublets agree with theory while a disagreement could exist with respect to the relative strengths of the peaks in the doublets. A Λ separation energy, BΛ, of 8.36±0.08 (stat.) ±0.08 (syst.) MeV was measured, in agreement with an earlier experiment.« less

 10. Searching for Sustainable and "Greener" Li-ion Batteries

  ScienceCinema (OSTI)

  Tarascon, Jean-Marie [University of Picardie at Aimens, France

  2010-01-08

  Lithium-ion batteries are strong candidates for powering upcoming generations of hybrid electric vehicles and plug-in hybrid electric vehicles. But improvements in safety must be achieved while keeping track of materials resources and abundances, as well as materials synthesis and recycling processes, all of which could inflict a heavy energy cost. Thus, electrode materials that have a minimum footprint in nature and are made via eco-efficient processes are sorely needed. The arrival of electrode materials based on minerals such as LiFePO4 (tryphilite) is a significant, but not sufficient, step toward the long-term demand for materials sustainability. The eco-efficient synthesis of LiFePO4 nanopowders via hydrothermal/ solvo-thermal processes using latent bases, structure directing templates, or other bio-related approaches will be presented in this talk. However, to secure sustainability and greeness, organic electrodes appear to be ideal candidates.... We took a fresh look at organic based electrodes; the results of this research into sequentially metal-organic-framework electrodes and Li-based organic electrodes (LixCyOz) will be reported and discussed.

 11. Conduction below 100 °C in nominal Li6ZnNb4O14

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Li, Yunchao; Paranthaman, Mariappan Parans; Gill, Lance W.; Edward W. Hagaman; Wang, Yangyang; Sokolov, Alexei P.; Dai, Sheng; Ma, Cheng; Chi, Miaofang; Veith, Gabriel M.; et al

  2015-09-15

  The increasing demand for a safe rechargeable battery with a high energy density per cell is driving a search for a novel solid electrolyte with a high Li+ or Na+ conductivity that is chemically stable in a working Li-ion or Na-ion battery. Li6ZnNb4O14 has been reported to exhibit a σ Li > 10-2 S cm-1 at 250 °C, but to disproportionate into multiple phases on cooling from 850 °C to room temperature. An investigation of the room-temperature Li-ion conductivity in a porous pellet of a multiphase product of a nominal Li6ZnNb4O14 composition is shown to have bulk σ Li 3.3more » x 10-5 S cm-1 at room temperature that increases to 1.4 x 10-4 S cm-1 by 50 °C. 7Li MAS NMR spectra were fitted to two Lorentzian lines, one of which showed a dramatic increase with increasing temperature. As a result, a test for water stability indicates that Li+ may move to the particle and grain surfaces to react with adsorbed water as occurs in the garnet Li+ conductors.« less

 12. Solvate Structures and Computational/Spectroscopic Characterization of LiBF4 Electrolytes

  SciTech Connect (OSTI)

  Seo, D. M.; Boyle, Paul D.; Allen, Joshua L.; Han, Sang D.; Jonsson, Erlendur; Johansson, Patrik; Henderson, Wesley A.

  2014-07-21

  Crystal structures have been determined for both LiBF4 and HBF4 solvates—(acetonitrile)2:LiBF4, (ethylene glycol diethyl ether)1:LiBF4, (diethylene glycol diethyl ether)1:LiBF4, (tetrahydrofuran)1:LiBF4, (methyl methoxyacetate)1:LiBF4, (suc-cinonitrile)1:LiBF4, (N,N,N',N",N"-pentamethyldiethylenetriamine)1:HBF4, (N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)3/2:HBF4 and (phenanthroline)2:HBF4. These, as well as other known LiBF4 solvate structures, have been characterized by Raman vibrational spectroscopy to unambiguously assign the anion Raman band positions to specific forms of BF4-...Li+ cation coordination. In addition, complementary DFT calculations of BF4-...Li+ cation complexes have provided additional insight into the challenges associated with accurately interpreting the anion interactions from experimental Raman spectra. This information provides a crucial tool for the characterization of the ionic association interactions within electrolytes.

 13. Dendrite-Free Li Deposition Using Trace-Amounts of Water as an Electrolyte Additive

  SciTech Connect (OSTI)

  Qian, Jiangfeng; Xu, Wu; Bhattacharya, Priyanka; Engelhard, Mark H.; Henderson, Wesley A.; Zhang, Yaohui; Zhang, Jiguang

  2015-07-01

  Residual water presents in nonaqueous electrolytes has been widely regarded as a detrimental factor for lithium (Li) batteries. This is because water is highly reactive with the commonly used LiPF6 salt and leads to the formation of HF that corrodes battery materials. In this work, we demonstrate that a controlled trace-amount of water (25-100 ppm) can be an effective electrolyte additive for achieving dendrite-free Li metal deposition in LiPF6-based electrolytes and avoid its detrimental effect at the same time. Detailed analyses reveal that the trace amount of HF formed by the decomposition reaction of LiPF6 with water will be electrochemically reduced during initial Li deposition process to form a uniform and dense LiF-rich SEI layer on the surface of the substrate. This LiF-rich SEI layer leads to a uniform distribution of the electric field on the substrate surface and enables uniform and dendrite-free Li deposition. Meanwhile the detrimental effect of HF is diminished due to the consumption of HF in the LiF formation process. Microscopic analysis reveals that the as-deposited dendrite-free Li films exhibit a self-aligned and highly-compacted Li nanorods structure which is consistent with their charming blue color or known as structure color. These findings clearly demonstrate a novel approach to control the nucleation and grow process of Li metal films using well-controlled trace-amount of water. They also shine the light on the effect of water on other electrodeposition processes.

 14. Note: {sup 6}Li III light intensity observation for {sup 6}Li{sup 3+} ion beam operation at Hyper-Electron Cyclotron Resonance ion source

  SciTech Connect (OSTI)

  Muto, Hideshi; Ohshiro, Yukimitsu; Yamaka, Shoichi; Yamaguchi, Hidetoshi; Shimoura, Susumu; Watanabe, Shin-ichi; Oyaizu, Michihiro; Kobayashi, Kiyoshi; Kotaka, Yasuteru; Nishimura, Makoto; Kase, Masayuki; Kubono, Shigeru; Hattori, Toshiyuki

  2014-12-15

  The light intensity of {sup 6}Li III line spectrum at λ = 516.7 nm was observed during {sup 6}Li{sup 3+} beam tuning at the Hyper-Electron Cyclotron Resonance (ECR) ion source. Separation of ion species of the same charge to mass ratio with an electromagnetic mass analyzer is known to be an exceptionally complex process. However, {sup 6}Li III line intensity observation conducted in this study gives new insights into its simplification of this process. The light intensity of {sup 6}Li III line spectrum from the ECR plasma was found to have a strong correlation with the extracted {sup 6}Li{sup 3+} beam intensity from the RIKEN Azimuthal Varying Field cyclotron.

 15. Graphene Modified LiFePO4 Cathode Materials for High Power Lithium ion Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Zhou, X.; Wang, F.; Zhu, Y.; Liu, Z.

  2011-01-24

  Graphene-modified LiFePO{sub 4} composite has been developed as a Li-ion battery cathode material with excellent high-rate capability and cycling stability. The composite was prepared with LiFePO{sub 4} nanoparticles and graphene oxide nanosheets by spray-drying and annealing processes. The LiFePO{sub 4} primary nanoparticles embedded in micro-sized spherical secondary particles were wrapped homogeneously and loosely with a graphene 3D network. Such a special nanostructure facilitated electron migration throughout the secondary particles, while the presence of abundant voids between the LiFePO{sub 4} nanoparticles and graphene sheets was beneficial for Li{sup +} diffusion. The composite cathode material could deliver a capacity of 70 mAh g{sup -1} at 60C discharge rate and showed a capacity decay rate of <15% when cycled under 10C charging and 20C discharging for 1000 times.

 16. Crystal structure and chemical bonding of novel Li-containing polar intermetallic compound La{sub 11}Li{sub 12}Ge{sub 16}

  SciTech Connect (OSTI)

  Jung, Yaho; Nam, Gnu; Jeon, Jieun; Kim, Youngjo; You, Tae-Soo

  2012-12-15

  A novel Li-containing polar intermetallic compound La{sub 11}Li{sub 12}Ge{sub 16} has been synthesized using the high-temperature reaction method and characterized by both powder and single-crystal X-ray diffractions. The title compound crystallized in the orthorhombic crystal system (space group Immm, Z=2, Pearson symbol oI78) with fifteen crystallographically unique atomic positions in the asymmetric unit, and the lattice parameters are refined as a=4.5244(4) A, b=6.9932(6) A, and c=53.043(5) A. The complex crystal structure of the title compound can be described as a 2:1 intergrowth of two closely related compounds: La{sub 2}Li{sub 2}Ge{sub 3} (Ce{sub 2}Li{sub 2}Ge{sub 3}-type) and La{sub 3}Li{sub 4}Ge{sub 4} (Zr{sub 3}Cu{sub 4}Si{sub 4}-type) acting like 'building-blocks' along the c-axis. Six La sites are categorized into three distinct types based on the local coordination environment showing the coordination numbers of 12-14. Three unique Li sites are placed in the centers of local tetrahedra formed by four Ge atoms which eventually construct Ge{sub 2} dimers or 1-dimensional cis-/trans-Ge chains. Theoretical investigations using the tight-binding linear muffin-tin orbital (LMTO) method provide rationales for an improved structural stability and for unique local coordination geometries established by anionic elements including [LiGe{sub 4}] tetrahedra, cis-/trans-Ge chain and Ge{sub 2} dimers. - Graphical abstract: Reported is a novel ternary Li-containing polar intermetallic compound La{sub 11}Li{sub 12}Ge{sub 16}. The complex crystal structure can be viewed as a simple combination of two closely related known compounds acting as 'building-blocks', La{sub 2}Li{sub 2}G{sub 3} and La{sub 3}Li{sub 4}Ge{sub 4}, in a 2:1 stoichiometric ratio. Highlights: Black-Right-Pointing-Pointer A novel Li-containing polar intermetallic compound La{sub 11}Li{sub 12}Ge{sub 16} was synthesized. Black-Right-Pointing-Pointer The complex crystal structure was easily explained as a combination of two known compounds. Black-Right-Pointing-Pointer Theoretical calculations indicated that the Fermi level was located near the pseudogap.

 17. Molecular Design Leads to Record Performance for Li2S Cathodes - Joint

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Center for Energy Storage Research March 6, 2014, Research Highlights Molecular Design Leads to Record Performance for Li2S Cathodes Density functional calculations of the stable configurations and binding energies of Li2S and Li-S functional groups in PVP binder (left). Optical microscopy and visual images of the fine grain structure of cathode-PVP composite (top, right) and the coarse-grain structure of conventional binder (PDVF)-cathode composite (bottom, right). Scientific Achievement

 18. Bonding between graphene and MoS{sub 2} monolayers without and with Li

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  intercalation (Journal Article) | SciTech Connect Journal Article: Bonding between graphene and MoS{sub 2} monolayers without and with Li intercalation Citation Details In-Document Search Title: Bonding between graphene and MoS{sub 2} monolayers without and with Li intercalation We performed density functional theory (DFT) calculations for a bi-layered heterostructure combining a graphene layer with a MoS{sub 2} layer with and without intercalated Li atoms. Our calculations demonstrate the

 19. Chemical and Electrochemical Lithiation of LiVOPO4 Cathodes for Lithium-ion Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Harrison, Katharine L; Bridges, Craig A; Segre, C; VernadoJr, C Daniel; Applestone, Danielle; Bielawski, Christopher W; Paranthaman, Mariappan Parans; Manthiram, Arumugam

  2014-01-01

  The theoretical capacity of LiVOPO4 could be increased from 159 to 318 mAh/g with the insertion of a second Li+ ion into the lattice to form Li2VOPO4, significantly enhancing the energy density of lithium-ion batteries. The changes accompanying the second Li+ insertion into -LiVOPO4 and -LiVOPO4 are presented here at various degrees of lithiation, employing both electrochemical and chemical lithiation. Inductively coupled plasma, X-ray absorption spectroscopy, and Fourier transform spectroscopy measurements indicate that a composition of Li2VOPO4 could be realized with an oxidation state of V3+ by the chemical lithiation process. The accompanying structural changes are evidenced by X-ray and neutron powder diffraction. Spectroscopic and diffraction data collected with the chemically lithiated samples as well as diffraction data on the electrochemically lithiated samples reveal that significant amount of lithium can be inserted into -LiVOPO4 before a more dramatic structural change occurs. In contrast, lithiation of -LiVOPO4 is more consistent with the formation of a two-phase mixture throughout most of the lithiation range. The phases observed with the ambient-temperature lithiation processes presented here are significantly different from those reported in the literature.

 20. Miniature All-solid-state Heterostructure Nanowire Li-ion Batteries...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  All-solid-state Heterostructure Nanowire Li-ion Batteries as a Toll for Engineering and Structural Diagnostics of Nanoscale Electrochemical Processes Citation Details In-Document...

 1. Investigation of the Rechargeability of Li-O2 Batteries in Non-aqueous Electrolyte

  SciTech Connect (OSTI)

  Xiao, Jie; Hu, Jian Z.; Wang, Deyu; Hu, Dehong; Xu, Wu; Graff, Gordon L.; Nie, Zimin; Liu, Jun; Zhang, Jiguang

  2011-07-01

  In order to understand the nature of the limited cycle life and poor energy efficiency associated with the secondary Li-O2 batteries the discharge products of primary Li-O2 cells at different depth of discharge (DOD) are systematically analyzed in this work. It is revealed that if discharged to 2.0 V a small amount of Li2O2 coexist with Li2CO3 and RO-(C=O)-OLi) in alkyl carbonate-based electrolyte. Further discharging the air electrodes to below 2.0 V the amount of Li2CO3 and LiRCO3 increases significantly due to the severe electrolyte decomposition. There is no Li2O detected in this alkyl carbonate electrolyte regardless of DOD. It is also found that the alkyl carbonate based electrolyte begins to decompose at 4.0 V during charging under the combined influences from the high surface area carbon, the nickel metal current collector and the oxygen atmosphere. Accordingly the impedance of the Li-O2 cell continues to increase after each discharge and recharge process indicating a repeated plating of insoluble lithium salts on the carbon surface. Therefore the whole carbon electrode becomes completely insulated only after a few cycles and loses the function of providing active tri-phase regions for the Li-oxygen batteries.

 2. Impedance studies of the thin film LiMn2O4/electrolyteinterface

  SciTech Connect (OSTI)

  Striebel, Kathryn A.; Sakai, E.; Cairns, Elton J.

  2001-04-07

  Room-temperature impedance measurements of a thin-film LiMn2O4/LiPF6-EC-DMC interface have been used to identify the spontaneous formation Li2Mn2O4 at the interface at room temperature at voltages of 3.7 and higher. The impedance of the LiMn2O4 films exhibited two time constants: at about 14 kHz and 60 to 200 Hz. The high frequency loop is dependent on film morphology and was attributed to the substrate/oxide interface. The low frequency behavior was dependent on both state-of-charge (SOC) and time at a given SOC. At full charge the impedance in this electrolyte was stable at room temperature over several days. At high lithium contents, film OCV and impedance tended to grow logarithmically with time, with lower rates for lower Mn3+ content in the film. The increased impedance was removed by oxidation of the film to 4.5V vs. Li/Li+. The observations are consistent with a reversible disproportionation of part of the LiMn2O4 into Li2Mn2O4 and a lithium-deficient spinel. With extended constant current cycling part of the Li2Mn2O4 degrades to the Mn2O3 and the process is no longer reversible.

 3. Microsoft Word - RM1_Tidal Turbine_NREL Lawson, Li Y, Sale_2011...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Proceedings of the 30th International Conference on Ocean, ... of horizontal-axis tidal current turbines (HATTs). ... Energy Laboratory National Wind Technology Center Ye Li ...

 4. Dendrite-Free Li Deposition Using Trace-Amounts of Water as an Electrolyte

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Additive (Journal Article) | SciTech Connect Dendrite-Free Li Deposition Using Trace-Amounts of Water as an Electrolyte Additive Citation Details In-Document Search Title: Dendrite-Free Li Deposition Using Trace-Amounts of Water as an Electrolyte Additive Residual water presents in nonaqueous electrolytes has been widely regarded as a detrimental factor for lithium (Li) batteries. This is because water is highly reactive with the commonly used LiPF6 salt and leads to the formation of HF that

 5. Platforms and Methods for In Situ Characterization of Li-ion...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Platforms and Methods for In Situ Characterization of Li-ion Battery Materials. Citation Details In-Document Search Title: Platforms and Methods for In Situ Characterization of...

 6. LiDAR At Glass Buttes Area (DOE GTP) | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Glass Buttes Area (DOE GTP) Jump to: navigation, search GEOTHERMAL ENERGYGeothermal Home Exploration Activity: LiDAR At Glass Buttes Area (DOE GTP) Exploration Activity Details...

 7. LiDAR At Gabbs Valley Area (DOE GTP) | Open Energy Information

  Open Energy Info (EERE)

  Gabbs Valley Area (DOE GTP) Jump to: navigation, search GEOTHERMAL ENERGYGeothermal Home Exploration Activity: LiDAR At Gabbs Valley Area (DOE GTP) Exploration Activity Details...

 8. Li2S encapsulated by nitrogen-doped carbon for lithium sulfur batteries

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Chen, Lin; Liu, Yuzi; Ashuri, Maziar; Liu, Caihong; Shaw, Leon L.

  2014-09-26

  Using high-energy ball milling of the Li2S plus carbon black mixture followed by carbonization of pyrrole, we have established a facile approach to synthesize Li2S-plus-C composite particles of average size 400 nm, encapsulated by a nitrogen-doped carbon shell. Such an engineered core–shell structure exhibits an ultrahigh initial discharge specific capacity (1029 mAh/g), reaching 88% of the theoretical capacity (1,166 mAh/g of Li2S) and thus offering the highest utilization of Li2S in the cathode among all of the reported works for the encapsulated Li2S cathodes. This Li2S/C composite core with a nitrogen-doped carbon shell can still retain 652 mAh/g after prolongedmore » 100 cycles. These superior properties are attributed to the nitrogen-doped carbon shell that can improve the conductivity to enhance the utilization of Li2S in the cathode. As a result, fine particle sizes and the presence of carbon black within the Li2S core may also play a role in high utilization of Li2S in the cathode.« less

 9. Influence of lithium salts on the discharge chemistry of Li-air cells

  SciTech Connect (OSTI)

  Veith, Gabriel M; Nanda, Jagjit; Delmau, Laetitia Helene; Dudney, Nancy J

  2012-01-01

  In this work we show that the use of a high boiling point ether solvent (tetraglyme) promotes the formation of Li2O2 in a lithium-air cell. In addition, another major constituent in the discharge product of a Li-air cell contains halides, from the lithium salt, and the tetraglyme used as the solvent. This information is critical to the development of Li-air electrolytes which are stable and promote the formation of the desired Li2O2 products.

 10. Development of Cell/Pack Level Models for Automotive Li-Ion Batteries...

  Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

  Level Models for Automotive Li-Ion Batteries with Experimental Validation Computer-Aided Engineering for Electric Drive Vehicle Batteries (CAEBAT) Vehicle Technologies Office ...

 11. Analysis of Heat Dissipation in Li-Ion Cells & Modules for Modeling of Thermal Runaway (Presentation)

  SciTech Connect (OSTI)

  Kim, G.-H.; Pesaran, A.

  2007-05-15

  The objectives of this study are: (1) To develop 3D Li-Ion battery thermal abuse ''reaction'' models for cell and module analysis; (2) To understand the mechanisms and interactions between heat transfer and chemical reactions during thermal runaway for Li-Ion cells and modules; (3) To develop a tool and methodology to support the design of abuse-tolerant Li-Ion battery systems for PHEVs/HEVs; and (4) To help battery developers accelerate delivery of abuse-tolerant Li-Ion battery systems in support of the FreedomCAR's Energy Storage Program.

 12. LiDAR At Twenty-Nine Palms Area (Sabin, Et Al., 2010) | Open...

  Open Energy Info (EERE)

  Sabin, Et Al., 2010) Jump to: navigation, search GEOTHERMAL ENERGYGeothermal Home Exploration Activity: LiDAR At Twenty-Nine Palms Area (Sabin, Et Al., 2010) Exploration Activity...

 13. First-Principles Study of Novel Conversion Reactions for High-Capacity Li-Ion Battery Anodes in the Li-Mg-B-N-H System

  SciTech Connect (OSTI)

  Mason, T.H.; Graetz, J.; Liu, X.; Hong, J.; Majzoub, E.H.

  2011-07-28

  Anodes for Li-ion batteries are primarily carbon-based due to their low cost and long cycle life. However, improvements to the Li capacity of carbon anodes, LiC{sub 6} in particular, are necessary to obtain a larger energy density. State-of-the-art light-metal hydrides for hydrogen storage applications often contain Li and involve reactions requiring Li transport, and light-metal ionic hydrides are candidates for novel conversion materials. Given a set of known solid-state and gas-phase reactants, we have determined the phase diagram in the Li-Mg-B-N-H system in the grand canonical ensemble, as a function of lithium chemical potential. We present computational results for several new conversion reactions with capacities between 2400 and 4000 mAh g{sup -1} that are thermodynamically favorable and that do not involve gas evolution. We provide experimental evidence for the reaction pathway on delithiation for the compound Li{sub 4}BN{sub 3}H{sub 10}. While the predicted reactions involve multiple steps, the maximum volume increase for these materials on lithium insertion is significantly smaller than that for Si.

 14. Investigation on the Charging Process of Li2O2-Based Air Electrodes in Li-O2 Batteries with Organic Carbonate Electrolytes

  SciTech Connect (OSTI)

  Xu, Wu; Viswanathan, Vilayanur V.; Wang, Deyu; Towne, Silas A.; Xiao, Jie; Nie, Zimin; Hu, Dehong; Zhang, Jiguang

  2011-04-15

  The charge processes of Li-O2 batteries were investigated by analyzing the gas evolution by in situ gas chromatography-mass spectroscopy (GC/MS) technique. The mixture of Li2O2/Fe3O4/Super P carbon/polyvinylidene fluoride (PVDF) was used as the starting air electrode material and 1M LiTFSI in carbonate-based solvents was used as electrolyte. It was found that Li2O2 is reactive to 1-methyl-2-pyrrolidinone and PVDF binder used in the electrode preparation. During the 1st charge (up to 4.6 V), O2 was the main component in the gases released. The amount of O2 measured by GC/MS was consistent with the amount of Li2O2 decomposed in the electrochemical process as measured by the charge capacity, indicative of the good chargeability of Li2O2. However, after the cell was discharged to 2.0 V in O2 atmosphere and re-charged to ~ 4.6 V in the second cycle, CO2 was dominant in the released gases. Further analysis of the discharged air electrode by X-ray diffraction and Fourier transform infrared spectroscopy indicated that lithium-containing carbonate species (lithium alkyl carbonate and/or Li2CO3) were the main reaction products. Therefore, compatible electrolyte and electrodes as well as the electrode preparation procedures need to be developed for long term operation of rechargeable Li-O2 or Li-air batteries.

 15. LiWall Fusion - The New Concept of Magnetic Fusion

  SciTech Connect (OSTI)

  L.E. Zakharov

  2011-01-12

  Utilization of the outstanding abilities of a liquid lithium layer in pumping hydrogen isotopes leads to a new approach to magnetic fusion, called the LiWall Fusion. It relies on innovative plasma regimes with low edge density and high temperature. The approach combines fueling the plasma by neutral injection beams with the best possible elimination of outside neutral gas sources, which cools down the plasma edge. Prevention of cooling the plasma edge suppresses the dominant, temperature gradient related turbulence in the core. Such an approach is much more suitable for controlled fusion than the present practice, relying on high heating power for compensating essentially unlimited turbulent energy losses.

 16. Fatigue crack growth behavior of Al-Li alloy 1441

  SciTech Connect (OSTI)

  Prakash, R.V.; Parida, B.K.

  1995-12-31

  Fatigue crack growth behavior of Al-Li alloy 1441 having a marginally lower lithium content, compared to 80xx and 20xx series Al-Li alloys is presented in this paper. This investigation was conducted on single edge tension--SE(T)--specimens, under constant amplitude as well as under MiniLCA flight spectrum loading with the specific objective of determining the effects of stress ratio, orientation, thickness and cladding. Three thicknesses were considered: 1.2 mm(clad and unclad), 2.0 mm(clad and unclad) and 8.0 mm unclad. Constant amplitude fatigue tests were conducted at stress ratios of {minus}0.3, 0.1 and 0.7. Testing was performed under ambient conditions and along three orientations, namely L-T, T-L and L+45 degrees. Crack growth characteristics of this alloy are compared with that of BS:L73 (2014-T4 equivalent) for assessing the possibility of replacing BS:L73. Significant effect of stress ratio on crack growth rate was observed in all thicknesses. However, in case of 1.2 and 2.0 mm thick sheets, the effect was minimal at intermediate-crack growth regime. The orientation of the specimen does not adversely affect the fatigue crack growth behavior of 8.0 mm and 2.0 mm thick specimens. However, for 1.2 mm unclad sheet crack growth resistance in L-T direction was found to be superior to that along T-L direction. In majority of test cases considered, no significant effect was observed on crack growth rate due to thickness or cladding. Crack growth characteristics of Al-Li alloy 1441 and Al-Cu alloy BS:L73 under constant amplitude as well as MiniLCA spectrum loading are similar in the low and intermediate-crack growth rate regime. Based on these observations, it is felt that this Al-Li alloy has the potential for future aerospace applications.

 17. Magnetic structures of β{sub I}-Li{sub 2}CoSiO{sub 4} and γ{sub 0}-Li{sub

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  2}MnSiO{sub 4}: Crystal structure type vs. magnetic topology (Journal Article) | SciTech Connect Magnetic structures of β{sub I}-Li{sub 2}CoSiO{sub 4} and γ{sub 0}-Li{sub 2}MnSiO{sub 4}: Crystal structure type vs. magnetic topology Citation Details In-Document Search Title: Magnetic structures of β{sub I}-Li{sub 2}CoSiO{sub 4} and γ{sub 0}-Li{sub 2}MnSiO{sub 4}: Crystal structure type vs. magnetic topology The magnetic structure and properties of the candidate lithium-ion battery cathode

 18. Investigation of Mechanical Activation on Li-N-H Systems Using 6Li Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance at Ultra-High Field

  SciTech Connect (OSTI)

  Hu, Jian Zhi; Kwak, Ja Hun; Yang, Zhenguo; Osborn, William; Markmaitree, Tippawan; Shaw, Leonard D.

  2008-07-15

  Abstract The significantly enhanced spectral resolution in the 6Li MAS NMR spectra of Li-N-H systems at ultra-high field of 21.1 tesla is exploited, for the first time, to study the detailed electronic and chemical environmental changes associated with mechanical activation of Li-N-H system using high energy balling milling. Complementary to ultra-high field studies, the hydrogen discharge dynamics are investigated using variable temperature in situ 1H MAS NMR at 7.05 tesla field. The significantly enhanced spectral resolution using ultra-high filed of 21.1 tesla was demonstrated along with several major findings related to mechanical activation, including the upfield shift of the resonances in 6Li MAS spectra induced by ball milling, more efficient mechanical activation with ball milling at liquid nitrogen temperature than with ball milling at room temperature, and greatly enhanced hydrogen discharge exhibited by the liquid nitrogen ball milled samples.

 19. Lattice Mn3+ Behaviors in Li4Ti5O12/LiNi0.5Mn1.5O4 Full Cells

  SciTech Connect (OSTI)

  Zheng, Jianming; Xiao, Jie; Nie, Zimin; Zhang, Jiguang

  2013-05-28

  High voltage spinels LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) with different contents of residual Mn3+ ions have been evaluated in full cells using Li4Ti5O12 (LTO) as standard anode. Greatly improved cycling stability has been observed for all spinels in LTO-limited full cell, compared with those in LNMO-limited ones, while the underlying mechanisms are quite different. It has been discovered that the participation of active Mn3+ in the extended cycling and thus its observable contribution to Li+ diffusion kinetics depend on the limiting electrode and the sufficiency of Li+ ions. Potential Mn dissolution has also been discussed to identify the key factors that need to be considered to construct full cells employing high voltage spinel as the cathode.

 20. Phase transitions of LiAlO{sub 2} at high pressure and high temperature

  SciTech Connect (OSTI)

  Lei Li; He Duanwei Zou Yongtao; Zhang Wei; Wang Zhao; Jiang Ming; Du Maolu

  2008-08-15

  This work presents a comprehensive study on phase transitions in LiAlO{sub 2} system at high pressures and temperatures (0.5-5.0 GPa and 300-1873 K, respectively), as well as the phase stability for polymeric phases of LiAlO{sub 2} in the studied P-T space by X-ray diffraction (XRD). Besides the previously described polymorphic hexagonal {alpha}-phase, orthorhombic {beta}-phase and tetragonal {delta}-phase, a possible new phase of LiAlO{sub 2} was observed after the tetragonal {gamma}-LiAlO{sub 2} sample was treated at 5.0 GPa and 389 K. The stable regimes of these high-pressure phases were defined through the observation of coexistence points of the polymeric phases. Our results revealed that LiAlO{sub 2} could experience structural phase transitions from {gamma}-LiAlO{sub 2} to its polymorphs at lower pressures and temperatures compared to the reported results. Hexagonal {alpha}-LiAlO{sub 2} with highly (003) preferential orientation was prepared at 5.0 GPa and 1873 K. - Graphical abstract: Constructing the pressure-temperature phase diagram for LiAlO{sub 2}.

 1. Characterization of the LiSi/CsBr-LiBr-KBr/FeS(2) System for Potential Use as a Geothermal Borehole Power Source

  SciTech Connect (OSTI)

  GUIDOTTI, RONALD A.; REINHARDT, FREDERICK W.

  1999-10-18

  We are continuing to study the suitability of modified thermal-battery technology as a potential power source for geothermal borehole applications. Previous work focused on the LiSi/FeS{sub 2} couple over a temperature range of 350 C to 400 C with the LiBr-KBr-LiF eutectic, which melts at 324.5 C. In this work, the discharge processes that take place in LiSi/CsBr-LiBr-KBr eutectic/FeS{sub 2} thermal cells were studied at temperatures between 250 C and 400 C using pelletized cells with immobilized electrolyte. The CsBr-LiBr-KBr eutectic was selected because of its lower melting point (228.5 C). Incorporation of a quasi-reference electrode allowed the determination of the relative contribution of each electrode to the overall cell polarization. The results of single-cell tests and limited battery tests are presented, along with preliminary data for battery stacks tested in a simulated geothermal borehole environment.

 2. Correlation of anisotropy and directional conduction in β-Li3PS4 fast Li+ conductor

  SciTech Connect (OSTI)

  Chen, Yan; Cai, Lu; Liu, Zengcai; dela Cruz, Clarina R.; Liang, Chengdu; An, Ke

  2015-07-06

  Our letter reports the correlation of anisotropy and directional conduction in the fast Li+ conductor β-Li3PS4, one of the low-symmetry crystalline electrolyte candidates. The material has both high conductivity and good stability that serves well for the large-scale energy storage applications of all-solid-state lithium ion batteries. The anisotropic physical properties, demonstrated here by the thermal expansion coefficients, are crucial for compatibility in the solid-state system and battery performance. Neutron and X-ray powder diffraction measurements were done to determine the crystal structure and thermal stability. Moreover, the crystallographic b-axis was revealed as a fast expansion direction, while negligible thermal expansion was observed along the a-axis around the battery operating temperatures. The anisotropic behavior has its structural origin from the Li+ conduction channels with incomplete Li occupancy and a flexible connection of LiS4 and PS4 tetrahedra within the framework. This indicates a strong correlation in the direction of the ionic transport in the low-symmetry Li+ conductor.

 3. Scanning tunneling microscopy reveals LiMnAs is a room temperature anti-ferromagnetic semiconductor

  SciTech Connect (OSTI)

  Wijnheijmer, A. P.; Koenraad, P. M.; Marti, X.; Holy, V.; Cukr, M.; Novak, V.; Jungwirth, T.

  2012-03-12

  We performed scanning tunneling microscopy and spectroscopy on a LiMnAs(001) thin film epitaxially grown on an InAs(001) substrate by molecular beam epitaxy. While the in situ cleavage exposed only the InAs(110) non-polar planes, the cleavage continued into the LiMnAs thin layer across several facets. We combined both topography and current mappings to confirm that the facets correspond to LiMnAs. By spectroscopy we show that LiMnAs has a band gap. The band gap evidenced in this study, combined with the known Neel temperature well above room temperature, confirms that LiMnAs is a promising candidate for exploring the concepts of high temperature semiconductor spintronics based on antiferromagnets.

 4. Pt and Pd catalyzed oxidation of Li2O2 and DMSO during Li–O2 battery charging

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Gittleson, Forrest S.; Ryu, Won-Hee; Schwab, Mark; Tong, Xiao; Taylor, André D.

  2016-01-01

  Rechargeable Li-O2 and Li-air batteries require electrode and electrolyte materials that synergistcally promote long-term cell operation. We investigate the role of noble metals Pt and Pd as catalysts for the Li-O2 oxidation process and their compatibility with a dimethyl sulfoxide (DMSO) based electrolyte. Lastly, we identify a basis for low potential Li2O2 evolution followed by oxidative decomposition of the electrolyte to form carbonate side products.

 5. A reactive force field study of Li/C systems for electrical energy storage

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Raju, Muralikrishna; Ganesh, P.; Kent, Paul R. C.; van Duin, Adri C.T.

  2015-04-02

  Graphitic carbon is still the most ubiquitously used anode material in Li-ion batteries. In spite of its ubiquity, there are few theoretical studies that fully capture the energetics and kinetics of Li in graphite and related nanostructures at experimentally relevant length, time-scales, and Li-ion concentrations. In this paper, we describe the development and application of a ReaxFF reactive force field to describe Li interactions in perfect and defective carbon-based materials using atomistic simulations. We develop force field parameters for Li–C systems using van der Waals-corrected density functional theory (DFT). Grand canonical Monte Carlo simulations of Li intercalation in perfect graphitemore » with this new force field not only give a voltage profile in good agreement with known experimental and DFT results but also capture the in-plane Li ordering and interlayer separations for stage I and II compounds. In defective graphite, the ratio of Li/C (i.e., the capacitance increases and voltage shifts) both in proportion to the concentration of vacancy defects and metallic lithium is observed to explain the lithium plating seen in recent experiments. We also demonstrate the robustness of the force field by simulating model carbon nanostructures (i.e., both 0D and 1D structures) that can be potentially used as battery electrode materials. Whereas a 0D defective onion-like carbon facilitates fast charging/discharging rates by surface Li adsorption, a 1D defect-free carbon nanorod requires a critical density of Li for intercalation to occur at the edges. Our force field approach opens the opportunity for studying energetics and kinetics of perfect and defective Li/C structures containing thousands of atoms as a function of intercalation. As a result, this is a key step toward modeling of realistic carbon materials for energy applications.« less

 6. Reactive force field study of Li/C systems for electrical energy storage

  SciTech Connect (OSTI)

  Raju, Muralikrishna; Ganesh, P.; Kent, Paul R. C.; van Duin, Adri C.T.

  2015-04-02

  Graphitic carbon is still the most ubiquitously used anode material in Li-ion batteries. In spite of its ubiquity, there are few theoretical studies that fully capture the energetics and kinetics of Li in graphite and related nanostructures at experimentally relevant length, time-scales, and Li-ion concentrations. In this paper, we describe the development and application of a ReaxFF reactive force field to describe Li interactions in perfect and defective carbon-based materials using atomistic simulations. We develop force field parameters for Li–C systems using van der Waals-corrected density functional theory (DFT). Grand canonical Monte Carlo simulations of Li intercalation in perfect graphite with this new force field not only give a voltage profile in good agreement with known experimental and DFT results but also capture the in-plane Li ordering and interlayer separations for stage I and II compounds. In defective graphite, the ratio of Li/C (i.e., the capacitance increases and voltage shifts) both in proportion to the concentration of vacancy defects and metallic lithium is observed to explain the lithium plating seen in recent experiments. We also demonstrate the robustness of the force field by simulating model carbon nanostructures (i.e., both 0D and 1D structures) that can be potentially used as battery electrode materials. Whereas a 0D defective onion-like carbon facilitates fast charging/discharging rates by surface Li adsorption, a 1D defect-free carbon nanorod requires a critical density of Li for intercalation to occur at the edges. Our force field approach opens the opportunity for studying energetics and kinetics of perfect and defective Li/C structures containing thousands of atoms as a function of intercalation. As a result, this is a key step toward modeling of realistic carbon materials for energy applications.

 7. Comparison of LiMnPO4 made by Combustion and Hydrothermal Syntheses

  SciTech Connect (OSTI)

  Chen, Jiajun; Doeff, Marca M.; Wang, Ruigang

  2008-05-15

  Among the olivine-structured metal phosphate family, LiMnPO{sub 4} exhibits a high discharge potential (4V), which is still compatible with common electrolytes, making it interesting for use in the next generation of Li ion batteries. The extremely low electronic conductivity of this material severely limits its electrochemical performance, however. One strategy to overcome this limitation is to make LiMnPO{sub 4} nanoparticulate to decrease the diffusion distance. Another is to add a carbon or other conductive coating in intimate contact with the nanoparticles of the main phase, as is commonly done with LiFePO{sub 4}. The electrochemical performance of LiFePO{sub 4} is highly dependent on the quality of the carbon coatings on the particles [1-2], among other variables. Combustion synthesis allows the co-synthesis of nanoparticles coated with carbon in one step. Hydrothermal synthesis is used industrially to make LiFePO{sub 4} cathode materials [3] and affords a good deal of control over purity, crystallinity, and particle size. A wide range of olivine-structured materials has been successfully prepared by this technique [4], including LiMnPO{sub 4} in this study. In this paper, we report on the new synthesis of nano-LiMnPO{sub 4} by a combustion method. The purity is dependent upon the conditions used for synthesis, including the type of fuel and precursors that are chosen. The fuel to nitrate ratio influences the combustion temperature, which determines the type and amount of carbon found in the LiMnPO{sub 4} composites. This can further be modified by use of carbon structural modifiers added during a subsequent (optional) calcination step. Figure 1 shows a transmission electron microscopy (TEM) image of the spherical nano-sized LiMnPO{sub 4} particles typically formed by combustion synthesis. The average particle size is around 30 nm, in agreement with values obtained by the Rietveld refinement of XRD patterns. The small size of the particles cause the peak broadening evident in the pattern of combustion formed LiMnPO{sub 4}, shown in Figure 2. Figure 2 also shows a pattern of hydrothermally prepared LiMnPO{sub 4}, which is sub-micron in size. In this presentation, we will show how the crystallographic parameters, particle size, particle morphology, and carbon content and structure impact the electrochemical properties of the LiMnPO{sub 4}/C composites produced by these methods.

 8. Comparison of LiMnPO4 made by Combustion and Hydrothermal Syntheses

  SciTech Connect (OSTI)

  Chen, Jiajun; Doeff, Marca M.; Wang, Ruigang

  2008-10-12

  Among the olivine-structured metal phosphate family, LiMnPO{sub 4} exhibits a high discharge potential (4V), which is still compatible with common electrolytes, making it interesting for use in the next generation of Li ion batteries. The extremely low electronic conductivity of this material severely limits its electrochemical performance, however. One strategy to overcome this limitation is to make LiMnPO{sub 4} nanoparticulate to decrease the diffusion distance. Another is to add a carbon or other conductive coating in intimate contact with the nanoparticles of the main phase, as is commonly done with LiFePO{sub 4}. The electrochemical performance of LiFePO{sub 4} is highly dependent on the quality of the carbon coatings on the particles, among other variables. Combustion synthesis allows the co-synthesis of nanoparticles coated with carbon in one step. Hydrothermal synthesis is used industrially to make LiFePO{sub 4} cathode materials and affords a good deal of control over purity, crystallinity, and particle size. A wide range of olivine-structured materials has been successfully prepared by this technique, including LiMnPO{sub 4} in this study. In this paper, we report on the new synthesis of nano-LiMnPO{sub 4} by a combustion method. The purity is dependent upon the conditions used for synthesis, including the type of fuel and precursors that are chosen. The fuel to nitrate ratio influences the combustion temperature, which determines the type and amount of carbon found in the LiMnPO{sub 4} composites. This can further be modified by use of carbon structural modifiers added during a subsequent (optional) calcination step. Figure 1 shows a transmission electron microscopy (TEM) image of the spherical nano-sized LiMnPO{sub 4} particles typically formed by combustion synthesis. The average particle size is around 30 nm, in agreement with values obtained by the Rietveld refinement of XRD patterns. The small size of the particles cause the peak broadening evident in the pattern of combustion formed LiMnPO{sub 4}, shown in Figure 2. Figure 2 also shows a pattern of hydrothermally prepared LiMnPO{sub 4}, which is sub-micron in size. In this presentation, we will show how the crystallographic parameters, particle size, particle morphology, and carbon content and structure impact the electrochemical properties of the LiMnPO{sub 4}/C composites produced by these methods.

 9. Comparison of LiFePO4 from different sources

  SciTech Connect (OSTI)

  Striebel, Kathryn; Shim, Joongpyo; Srinivasan, Venkat; Newman, John

  2003-11-25

  The lithium iron phosphate chemistry is plagued by the poor conductivity and slow lithium diffusion in the solid phase. In order to alleviate these problems, various research groups have adopted different strategies including decreasing the particle sizes, increasing the carbon content, and adding dopants. In this study we obtained LiFePO4 electrodes from six different sources and used a combined model-experimental approach to compare the performance. Samples ranged from one with no carbon coating to one with 15 percent coating. In addition, particle sizes varied by as much as a order of magnitude between samples. The study detailed in this manuscript allows us to provide insight into the relative importance of the conductivity of the samples compared to the particle size, the impact of dopant on performance and ideas for making materials in order to maximize the power capability of this chemistry.

 10. SESAME 7363: A new Li(6)D equation of state

  SciTech Connect (OSTI)

  Sheppard, Daniel Glen; Kress, Joel David; Crockett, Scott; Collins, Lee A.; Greeff, Carl William

  2015-09-21

  A new Equation of State (EOS) for Lithium 6 Deuteride (6LiD) was created, sesame 7363. This EOS was released to the user community under “eos-developmental” as sesame 97363. The construction of this new EOS is a modification of a previously released EOS, sesame 73601. Sesame 7360 is too stiff (5-10% excess pressure) at high compressions and high temperatures (ρ = 4-110g/cm3, T = 30-10,000 eV) compared to orbital-free density-functional theory. Sesame 7363 is softer and gives a better representation of the physics over this range without compromising the agreement with the experimental and simulation data that sesame 7360 was based on.

 11. Elastic Hadron Scattering on Li Isotopes at Intermediate Energies

  SciTech Connect (OSTI)

  Zhusupov, M.A.; Imambekov, O.; Ibraeva, E.T.

  2005-01-01

  The elastic scattering of hadrons (protons, charged pions, and positively charged kaons) on {sup 6,7,8}Li nuclei is analyzed on the basis of Glauber-Sitenko diffraction theory. A few nuclear-wave-function versions found within two- and three-particle potential cluster models are used in the calculations. It is shown that the application of these wave functions in diffraction theory makes it possible to describe adequately the experimental differential cross sections and analyzing powers in hadron scattering at intermediate energies. In this study, particular attention is given to a comparison of the scattering of different particles on the same target nucleus, as well as to a comparison of scattering of particles of the same sort on different target nuclei.

 12. Stability of the solid electrolyte Li{sub 3}OBr to common battery solvents

  SciTech Connect (OSTI)

  Schroeder, D.J.; Hubaud, A.A.; Vaughey, J.T.

  2014-01-01

  Graphical abstract: The stability of the anti-perovskite phase Li{sub 3}OBr has been assessed in a variety of battery solvents. - Highlights: Lithium stable solid electrolyte Li{sub 3}OBr unstable to polar organic solvents. Solvation with no dissolution destroys long-range structure. Ion exchange with protons observed. - Abstract: Recently a new class of solid lithium ion conductors was reported based on the anti-perovskite structure, notably Li{sub 3}OCl and Li{sub 3}OBr. For many beyond lithium-ion battery uses, the solid electrolyte is envisioned to be in direct contact with liquid electrolytes and lithium metal. In this study we evaluated the stability of the Li{sub 3}OBr phase against common battery solvents electrolytes, including diethylcarbonate (DEC) and dimethylcarbonate (DMC), as well as a LiPF{sub 6} containing commercial electrolyte. In contact with battery-grade organic solvents, Li{sub 3}OBr was typically found to be insoluble but lost its crystallinity and reacted with available protons and in some cases with the solvent. A low temperature heat treatment was able to restore crystallinity of the samples; however evidence of proton ion exchange was conserved.

 13. Summary of mechanical properties data and correlations for Li/sub 2/O, Li/sub 4/SiO/sub 4/, LiAlO/sub 2/, and Be

  SciTech Connect (OSTI)

  Billone, M.C.; Grayhack, W.T.

  1988-04-01

  The data base for thermal expansion, elastic constants, compressive and tensile failure strengths and secondary thermal creep of leading solid-breeder (Li/sub 2/O, Li/sub 4/SiO/sub 4/, and LiAlO/sub 2/) and multiplier (Be) materials is reviewed, porosity, grain size, and stress (for thermal creep). Because the data base is rather sparse in some areas, general properties of ceramics and metals are used to help guide the formulation of the correlations. The primary purpose of the data base summary and correlation development is to pave the way for stress analysis sensitivity studies. These studies will help determine which properties are important enough to structural lifetime and deformation assessments to require more data. 18 refs., 5 figs., 20 tabs.

 14. Guide to Developing Air-Cooled Lithium Bromide (LiBr) Absorption for CHP

  Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) Indexed Site

  Applications, April 2005 | Department of Energy Developing Air-Cooled Lithium Bromide (LiBr) Absorption for CHP Applications, April 2005 Guide to Developing Air-Cooled Lithium Bromide (LiBr) Absorption for CHP Applications, April 2005 The objective of this paper is to summarize the development status of air-cooled lithium bromide (LiBr)-water absorption chillers to guide future efforts to develop chillers for combined heat and power (CHP) applications in light-commercial buildings. The key

 15. Fusion reactions in collisions induced by Li isotopes on Sn targets

  SciTech Connect (OSTI)

  Fisichella, M.; Shotter, A. C.; Di Pietro, A.; Figuera, P.; Lattuada, M.; Marchetta, C.; Musumarra, A.; Pellegriti, M. G.; Ruiz, C.; Scuderi, V.; Strano, E.; Torresi, D.; Zadro, M.

  2012-10-20

  Fusion cross sections for the {sup 6}Li+{sup 120}Sn and {sup 7}Li+{sup 119}Sn systems have been measured. We aim to search for possible effects due to the different neutron transfer Q-values, by comparing the fusion cross sections for the two systems below the barrier. This experiment is the first step of a wider systematic aiming to study the above problems in collisions induced by stable and unstable Li isotopes on tin all forming the same compound nucleus.

 16. X-ray line polarization spectroscopy of Li-like satellite line spectra

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  (Journal Article) | SciTech Connect Journal Article: X-ray line polarization spectroscopy of Li-like satellite line spectra Citation Details In-Document Search Title: X-ray line polarization spectroscopy of Li-like satellite line spectra We apply the magnetic-sublevel atomic kinetics model POLAR to the calculation of polarization properties of satellite lines in Li-like Si driven by subpicosecond-duration laser pulses. We identify spectral lines whose polarization can serve as a marker of

 17. Crystal chemical modeling of the Li ion distribution in Li{sub x}Mn{sub 2}O{sub 4}

  SciTech Connect (OSTI)

  Rohrer, C.L.; Rohrer, G.S.

  1996-12-31

  The Monte Carlo bond valence method was used to model the local atomic structure of Li{sub x}Mn{sub 2}O{sub 4} (x = 0.25 and x = 1.0). The results predict that Mn{sup +3} and Mn{sup +4} are randomly distributed at the octahedral positions and that the Mn{sup +3}-O bond distance is 2.02 {Angstrom} while the Mn{sup +4}-O distance is 1.91 {Angstrom}. As the Li content decreases, the cell contracts due to the higher concentration of shorter bonds. Based on maps that show the distribution of crystal chemically equivalent sites, we conclude that the Li ion diffusion paths go through 48f sites, that Li might be more mobile for the case of x = 1.0 than for x = 0.25 (due to the expanded cell volume), and that for x > 1, the 16c position is the most likely Li site.

 18. Alternating magnetic anisotropy of Li2(Li1xTx)N (T = Mn, Fe, Co, and Ni)

  SciTech Connect (OSTI)

  Jesche, A.; Ke, L.; Jacobs, J. L.; Harmon, B.; Houk, R. S.; Canfield, P. C.

  2015-05-11

  Substantial amounts of the transition metals Mn, Fe, Co, and Ni can be substituted for Li in single crystalline Li2(Li1xTx)N. Isothermal and temperature-dependent magnetization measurements reveal local magnetic moments with magnitudes significantly exceeding the spin-only value. The additional contributions stem from unquenched orbital moments that lead to rare-earth-like behavior of the magnetic properties. Accordingly, extremely large magnetic anisotropies have been found. Most notably, the magnetic anisotropy alternates as easy plane?easy axis?easy plane?easy axis when progressing from T = Mn ? Fe ? Co ? Ni. This behavior can be understood based on a perturbation approach in an analytical, single-ion model. As a result, the calculated magnetic anisotropies show surprisingly good agreement with the experiment and capture the basic features observed for the different transition metals.

 19. Insights into capacity loss mechanisms in Li-ion all-solid-state...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Insights into capacity loss mechanisms in Li-ion all-solid-state batteries with Al anodes Citation Details In-Document Search Title: Insights into capacity loss mechanisms in...

 20. Dendrite-Free Li Deposition Using Trace-Amounts of Water as an...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Using Trace-Amounts of Water as an Electrolyte Additive Citation Details In-Document Search Title: Dendrite-Free Li Deposition Using Trace-Amounts of Water as an Electrolyte ...

 1. Structural Analysis of Southern Dixie Valley using LiDAR and...

  Open Energy Info (EERE)

  and characterize young faults, high resolution LiDAR and 1:12,000-scale low-sun-angle (LSA) aerial photography was acquired for the NAS Fallon study area. The LSA photos were...

 2. Vehicle Technologies Office Merit Review 2015: A 12V Start-Stop Li Polymer Battery Pack

  Broader source: Energy.gov [DOE]

  Presentation given by LG Chem Power at 2015 DOE Hydrogen and Fuel Cells Program and Vehicle Technologies Office Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting about A 12V start-stop Li polymer...

 3. Microsoft Word - aac2012_Li_1_WG4-SLAC-PUB-15212.doc

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  et al., "Results from Plasma Wakefield Experiments at FACET", IPAC'11, San Sebastian, Spain, 2011, SLAC-PUB-14560. 5. E. Adli et al., to be published. 6. S.Z. Li and M.J. Hogan,...

 4. Spectroscopic characterization of discharge products in Li-Air cells with aprotic carbonate electrolytes

  SciTech Connect (OSTI)

  Veith, Gabriel M; Nanda, Jagjit; Howe, Jane Y; Dudney, Nancy J

  2011-01-01

  Raman, infrared and X-ray photoelectron spectroscopies were used to characterize the thick coating of reaction products on carbon and MnO2 coated carbon cathodes produced during discharge of Li-air cells. The results show that neither Li2O2 or Li2O are major components of the insoluble discharge products; instead the products are largely composed of fluorine, lithium, and carbon, with surprisingly little oxygen. The complex reaction chemistry also appears to involve the formation of ethers or alkoxide products at the expense of the carbonate solvent molecules (ethylene carbonate and dimethylcarbonate). The irreversible discharge reaction is likely electrochemically promoted with Li-anion species and dissolved oxygen. Exactly how the molecular O2 participates in the reaction is unclear and requires further study. The addition of a conformal coating of MnO2 on the carbon lowers the cell s operating voltage, but does not alter the overall discharge chemistry.

 5. Search for Solar Axion Emission from 7Li and D(p,gamma)3He Nuclear...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Search for Solar Axion Emission from 7Li and D(p,gamma)3He Nuclear Decays with the CAST gamma-ray Calorimeter Citation Details In-Document Search Title: Search for Solar Axion...

 6. HASL-258 IN SITU Ge(Li) AND Nal(T1) GAMMA-RAY SPECTROMETRY

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  HASL-258 IN SITU Ge(Li) AND Nal(T1) GAMMA-RAY SPECTROMETRY September 1972 Health and Safety Laboratory (AEC) New York, New York DISCLAIMER This report was prepared as an account of ...

 7. Proceedings of the AD HOC Workshop on Ceramics for Li/FeS{sub 2} batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Not Available

  1993-12-31

  Representatives from industry, the U.S. Advanced Battery Consortium (USABC), DOE, national laboratories, and other govt agencies met to develop recommendations and actions for accelerating the development of ceramic components critical to the successful introduction of the Li/FeS{sub 2} bipolar battery for electric vehicles. Most of the workshop is devoted to electrode materials, bipolar designs, separators, and bipolar plates. The bulk of this document is viewographs and is divided into: ceramics, USABC overview, SAFT`s Li/FeS{sub 2} USABC program, bipolar Li/FeS{sub 2} component development, design requirements for bipolar plates, separator design requirements, compatibility of ceramic insulators with lithium, characterization of MgO for use in separators, resistivity measurements of separators, sintered AlN separators for LiMS batteries, etc.

 8. New Improved Equations For Na-K, Na-Li And Sio2 Geothermometers...

  Open Energy Info (EERE)

  Improved Equations For Na-K, Na-Li And Sio2 Geothermometers By Outlier Detection And Rejection Jump to: navigation, search OpenEI Reference LibraryAdd to library Journal Article:...

 9. Can Vanadium Be Substituted into LiFePO[subscript 4]? (Journal...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  the solid solution LiFesub 1-3y2Vsub yPOsub 4, the a and b lattice parameters and cell volume decrease with increasing vanadium content, while the c lattice parameter...

 10. Search for Solar Axion Emission from 7Li and D(p,gamma)3He Nuclear...

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Solar Axion Emission from 7Li and D(p,gamma)3He Nuclear Decays with the CAST gamma-ray Calorimeter Andriamonje, S.; Aune, S.; DAPNIA, Saclay; Autiero, D.; CERN Lyon, IPN; Barth,...

 11. Nanocrystallization of LiCoO2 Cathodes for Thin Film Batteries Utilizing Pulse Thermal Processing

  SciTech Connect (OSTI)

  2009-04-01

  This factsheet describes a study whose focus is on the nanocrystallization of the LiCoO2 cathode thin films on polyimide substrates and evaluate the microstructural evolution and resistance as a function of PTP processing conditions.

 12. Calibration of LI-7500 sensor for 60m CO2/H20 flux system

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  of LI-7500 Sensor for the CO2flx and ECOR Systems Marc L. Fischer David R. Cook Revision Date 05042007 (D. R. Cook) Introduction This...

 13. Second-Use Li-Ion Batteries to Aid Automotive and Utility Industries...

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Repurposing lithium-ion batteries at the end of useful life in electric drive vehicles ... of their lithium-ion (Li-ion) batteries could impede the proliferation of such vehicles. ...

 14. Second-Use Li-Ion Batteries to Aid Automotive and Utility Industries (Fact Sheet)

  SciTech Connect (OSTI)

  Not Available

  2014-01-01

  Repurposing Li-ion batteries at the end of useful life in electric drive vehicles could eliminate owners' disposal concerns and offer low-cost energy storage for certain applications.

 15. Electrolytes and Separators for High Voltage Li Ion Cells | Department of

  Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

  Energy es100_angell_2011_o.pdf More Documents & Publications Electrolytes and Separators for High Voltage Li Ion Cells High Voltage Electrolyte for Lithium Batteries Linking Ion Solvation and Lithium Battery Electrolyte Properties

 16. Department of Li/sup /minus// and H/sup /minus// ion sources

  SciTech Connect (OSTI)

  Walther, S.R.

  1988-12-01

  Sources of Li/sup /minus// and H/sup /minus// ions are needed for diagnostic neutral beam and for current drive in fusion plasmas. Previous efforts to generate Li/sup /minus// beams have focused on electron capture in a gas or production on a low work function surface in a plasma. Volume production of Li/sup /minus// by dissociative attachment of optically pumped lithium molecules has also been studied. This thesis presents the first experimental results for volume production of a Li/sup /minus// ion beam from a plasma discharge. A theoretical model for volume production of Li/sup /minus// ions and separate model for Li/sub 2/ production in the lithium discharge are developed to explain the experimental results. The model is in good agreement with the experiment and shows favorable parameter scalings for further improvement of the Li/sup /minus// ion source. A /sup 6/Li/degree/ diagnostic neutral beam based on this ion source is proposed for measurement of magnetic pitch angle in the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). Previous efforts in developing H/sup /minus// ion sources have concentrated on volume production in a plasma discharge. Experiments to improve the H/sup /minus// current density from a magnetically filtered multicusp ion source by seeding the discharge with cesium or barium have been conducted. A substantial (> factor of five) increase in H/sup /minus// output is achieved for both cesium and barium addition. Further experiments with barium have shown that the increase is due to H/sup /minus// production on the anode walls. The experiments with cesium are consistent with this formation mechanism. These results show that this new type of 'converterless' surface production H/sup /minus// source provides greatly improved performance when compared to a volume H/sup /minus// source. 92 refs., 47 figs.

 17. Enhanced Charge Transport in Dissolved Polysulfide Li-S Cells with

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Supramolecular Redox Mediators - Joint Center for Energy Storage Research September 15, 2015, Research Highlights Enhanced Charge Transport in Dissolved Polysulfide Li-S Cells with Supramolecular Redox Mediators Schematic of nanostructured PBI 1 redox mediators in a Li-S battery, SEM image of the nanofiber morphology, reduced overpotential and 31 percent increase in S utilization at C/8, and cycling at C/4. Scientific Achievement A highly collaborative team of theorists and experimentalists

 18. Li Intercalation in MoS 2 : In Situ Observation of Its Dynamics and Tuning

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Optical and Electrical Properties (Journal Article) | SciTech Connect Li Intercalation in MoS 2 : In Situ Observation of Its Dynamics and Tuning Optical and Electrical Properties Citation Details In-Document Search Title: Li Intercalation in MoS 2 : In Situ Observation of Its Dynamics and Tuning Optical and Electrical Properties Authors: Xiong, Feng ; Wang, Haotian ; Liu, Xiaoge ; Sun, Jie ; Brongersma, Mark ; Pop, Eric ; Cui, Yi Publication Date: 2015-10-14 OSTI Identifier: 1244610 DOE

 19. Magnetism reflectometer study shows LiF layers improve efficiency in spin

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  valve devices (Journal Article) | SciTech Connect Magnetism reflectometer study shows LiF layers improve efficiency in spin valve devices Citation Details In-Document Search Title: Magnetism reflectometer study shows LiF layers improve efficiency in spin valve devices New, more efficient materials for spin valves - a device used in magnetic sensors, random access memories, and hard disk drives - may be on the way based on research using the magnetism reflectometer at Oak Ridge National

 20. Miniature all-solid-state heterostructure nanowire Li-ion batteries as a

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  tool for engineering and structural diagnostics of nanoscale electrochemical processes. (Journal Article) | SciTech Connect Miniature all-solid-state heterostructure nanowire Li-ion batteries as a tool for engineering and structural diagnostics of nanoscale electrochemical processes. Citation Details In-Document Search Title: Miniature all-solid-state heterostructure nanowire Li-ion batteries as a tool for engineering and structural diagnostics of nanoscale electrochemical processes.

 1. Ultrathin Li3VO4 Nanoribbon/Graphene Sandwich-Like Nanostructures with

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Ultrahigh Lithium ion Storage Properties (Journal Article) | SciTech Connect SciTech Connect Search Results Journal Article: Ultrathin Li3VO4 Nanoribbon/Graphene Sandwich-Like Nanostructures with Ultrahigh Lithium ion Storage Properties Citation Details In-Document Search Title: Ultrathin Li3VO4 Nanoribbon/Graphene Sandwich-Like Nanostructures with Ultrahigh Lithium ion Storage Properties Two-dimensional (2D) "graphene-like" inorganic materials, because of the short lithium ion

 2. Notices FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Michael Li, Policy Advisor, Office of

  Energy Savers [EERE]

  31 Federal Register / Vol. 81, No. 29 / Friday, February 12, 2016 / Notices FOR FURTHER INFORMATION CONTACT: Michael Li, Policy Advisor, Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, U.S. Department of Energy, 1000 Independence Ave. SW., Washington, DC 20585. Phone number 202-287-5189, and email Michael.li@ ee.doe.gov. SUPPLEMENTARY INFORMATION: Purpose of the Board: To make recommendations to the Assistant Secretary for the Office of Energy Efficiency and Renewable Energy regarding goals

 3. Structural and Chemical Evolution of Li- and Mn-rich Layered Cathode Material

  SciTech Connect (OSTI)

  Zheng, Jianming; Xu, Pinghong; Gu, Meng; Xiao, Jie; Browning, Nigel D.; Yan, Pengfei; Wang, Chong M.; Zhang, Jiguang

  2015-02-24

  Lithium (Li)- and manganese-rich (LMR) layered-structure materials are very promising cathodes for high energy density lithium-ion batteries. However, their voltage fading mechanism and its relationships with fundamental structural changes are far from being sufficiently understood. Here we report the detailed phase transformation pathway in the LMR cathode (Li[Li0.2Ni0.2Mn0.6]O2) during cycling for the samples prepared by hydro-thermal assistant method. It is found the transformation pathway of LMR cathode is closely correlated to its initial structure and preparation conditions. The results reveal that LMR cathode prepared by HA approach experiences a phase transformation from the layered structure to a LT-LiCoO2 type defect spinel-like structure (Fd-3m space group) and then to a disordered rock-salt structure (Fm-3m space group). The voltage fade can be well correlated with the Li ion insertion into octahedral sites, rather than tetrahedral sites, in both defect spinel-like structure and disordered rock-salt structure. The reversible Li insertion/removal into/from the disordered rock-salt structure is ascribed to the Li excess environment that can satisfy the Li percolating in the disordered rock-salt structure despite the increased kinetic barrier. Meanwhile, because of the presence of a great amount of oxygen vacancies, a significant decrease of Mn valence is detected in the cycled particle, which is below that anticipated for a potentially damaging Jahn-Teller distortion (+3.5). Clarification of the phase transformation pathway, cation redistribution, oxygen vacancy and Mn valence change undoubtedly provides insights into a profound understanding on the voltage fade, and capacity degradation of LMR cathode. The results also inspire us to further enhance the reversibility of LMR cathode via improving its surface structural stability.

 4. Dendrite-free Li deposition using trace-amounts of water as an electrolyte

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  additive (Journal Article) | SciTech Connect Dendrite-free Li deposition using trace-amounts of water as an electrolyte additive Citation Details In-Document Search This content will become publicly available on May 13, 2017 Title: Dendrite-free Li deposition using trace-amounts of water as an electrolyte additive Authors: Qian, Jiangfeng ; Xu, Wu ; Bhattacharya, Priyanka ; Engelhard, Mark ; Henderson, Wesley A. ; Zhang, Yaohui ; Zhang, Ji-Guang Publication Date: 2015-07-01 OSTI Identifier:

 5. Rational Design of High-Performance Li2S Cathodes - Joint Center for Energy

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Storage Research September 11, 2013, Research Highlights Rational Design of High-Performance Li2S Cathodes Using ab initio simulations, poly(vinylpyrrolidone) (PVP) binder was found to possess strong affinity for both Li2S and lithium polysulfides. This bifunctional binder not only helps to form a uniform dispersion of active material and carbon in the electrode slurry, but also minimizes the loss of polysulfides into the electrolyte during cycling. Scientific Achievement Achieved record

 6. Changyi Li | Center for Gas SeparationsRelevant to Clean Energy

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Technologies | Blandine Jerome Changyi Li Previous Next List LiC PhD Student Department of Chemistry University of California Email: changyi [at] berkeley.edu Phone: 510-495-2303 BA in Chemistry, California Institute of Technology EFRC Research CO2 separation is an energy intensive process using conventional solution-phase methods. Membrane-based gas separations have the potential to be a much more efficient process. The research in our group focuses on creating hybrid

 7. Direct Observation of the Redistribution of Sulfur and Polysufides in Li-S

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Batteries by In Situ X-Ray Fluorescence Microscopy - Joint Center for Energy Storage Research March 30, 2015, Research Highlights Direct Observation of the Redistribution of Sulfur and Polysufides in Li-S Batteries by In Situ X-Ray Fluorescence Microscopy (Top) The morphology and chemical state changes of a sulfur electrode were observed in real time throughout an entire first electro-chemical cycle. The contamination of polysulfides on the Li anode was also investigated. (Bottom) A

 8. Understanding the Structural and Electronic Evolution of Li2MnO3 During

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Electron Irradiation Via Electron Microscopy - Joint Center for Energy Storage Research November 17, 2014, Research Highlights Understanding the Structural and Electronic Evolution of Li2MnO3 During Electron Irradiation Via Electron Microscopy In-situ electron beam irradiation induces localized pockets of damage (a) and (b) characterized by the Mn atoms migrating to occupy Li sites, as shown in the annular bright field image of (c). This effect is clearly visible in an intensity line profile

 9. Thermally Stable Electrolyte For Li-ion Cells. (Conference) | SciTech

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Connect Thermally Stable Electrolyte For Li-ion Cells. Citation Details In-Document Search Title: Thermally Stable Electrolyte For Li-ion Cells. Abstract not provided. Authors: Nagasubramanian, Ganesan ; Orendorff, Christopher J. Publication Date: 2011-09-01 OSTI Identifier: 1106400 Report Number(s): SAND2011-7083C 464734 DOE Contract Number: AC04-94AL85000 Resource Type: Conference Resource Relation: Conference: The Knowledge Foundation's 2nd Annual International Conference held November

 10. Ultrathin Li3VO4 nanoribbon/graphene sandwich-like nanostructures with

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ultrahigh lithium ion storage properties (Journal Article) | DOE PAGES Ultrathin Li3VO4 nanoribbon/graphene sandwich-like nanostructures with ultrahigh lithium ion storage properties This content will become publicly available on April 8, 2017 Title: Ultrathin Li3VO4 nanoribbon/graphene sandwich-like nanostructures with ultrahigh lithium ion storage properties Authors: Liu, Jun ; Lu, Pei-Jie Search DOE PAGES for author "Lu, Pei-Jie" Search DOE PAGES for ORCID

 11. Optimization of LiFePO4 Nanoparticle Suspensions with Polyethyleneimine for Aqueous Processing

  SciTech Connect (OSTI)

  Li, Jianlin; Armstrong, Beth L; Kiggans, Jim; Daniel, Claus; Wood III, David L

  2012-01-01

  Addition of dispersants to aqueous based lithium-ion battery electrode formulations containing LiFePO{sub 4} is critical to obtaining a stable suspension. The resulting colloidal suspensions enable dramatically improved coating deposition when processing electrodes. This research examines the colloidal chemistry modifications based on polyethyleneimine (PEI) addition and dispersion characterization required to produce high quality electrode formulations and coatings for LiFePO{sub 4} active cathode material. The isoelectric point, a key parameter in characterizing colloidal dispersion stability, of LiFePO{sub 4} and super P C45 were determined to be pH = 4.3 and 3.4, respectively. PEI, a cationic surfactant, was found to be an effective dispersant. It is demonstrated that 1.0 wt % and 0.5 wt % PEI were required to stabilize the LiFePO{sub 4} and super P C45 suspension, respectively. LiFePO{sub 4} cathode suspensions with 1.5 wt % PEI demonstrated the best dispersibility of all components, as evidenced by viscosity and agglomerate size of the suspensions and elemental distribution within dry cathodes. The addition of PEI significantly improved the LiFePO{sub 4} performance.

 12. Li K-Edge XANES Spectra of Lithium Niobate and Lithium Tantalite

  SciTech Connect (OSTI)

  Mizota, H.; Ito, Y.; Tochio, T.; Handa, K.; Takekawa, S.; Kitamura, K.

  2007-02-02

  The x-ray emission with the single crystal of lithium niobate (LiNbO3) or lithium tantalite (LiTaO3) by thermal changes in a vacuum system is closely concerned with the electronic state of each crystal. Therefore, lithium K-edge x-ray absorption near edge structures (XANES) spectra of these materials were measured in the region from 50 eV to 90 eV by means of total electron yield method (T.E.Y.), using the extremely soft x-ray. Samples were powder of lithium carbonate (Li2CO3) and single crystal of lithium fluoride (LiF), LiNbO3 and LiTaO3 in order to compare the shapes of these XANES spectra. Various peak structures appear in these spectra in the range from 55 eV to 80 eV and each spectrum has different shapes as a result of the difference of bond length and bond angles for the atoms which are in less than 60 nm from the absorbing atom. The relationship between these spectra and the electronic states was discussed by FEFF 8.

 13. Operando NMR and XRD study of chemically synthesized LiCx oxidation in a dry room environment

  SciTech Connect (OSTI)

  Sacci, Robert L.; Gill, Lance W.; Hagaman, Edward W.; Dudney, Nancy J.

  2015-08-01

  We test the stability of pre-lithiated graphite anodes for Li-ion batteries in a dry room battery processing room. The reaction between LiCx and laboratory air was followed using operando NMR and x-ray diffraction as these methods are sensitive to change in Li stoichiometry in graphite. There is minimal reactivity between LiC6 and N2, CO2 or O2; however, LiC6 reacts with moisture to form lithium (hydr)oxide. The reaction rate follows zero-order kinetics with respects to intercalated lithium suggesting that lithium transport through the graphite is fast. The reaction mechanism occurs by sequential formation of higher stages LiC12, then LiC18, and then LiC24 as the hydrolysis proceeds to the formation of LixOHy and graphite end products. Slowing down the formation rate of the LixOHy passivation layer stabilizes of the higher stages.

 14. Operando NMR and XRD study of chemically synthesized LiCx oxidation in a dry room environment

  SciTech Connect (OSTI)

  Sacci, Robert L.; Gill, Lance W.; Hagaman, Edward W.; Dudney, Nancy J.

  2015-01-01

  We test the stability of pre-lithiated graphite anodes for Li-ion batteries in a dry room battery processing room. The reaction between LiCx and laboratory air was followed using operando NMR and x-ray diffraction as these methods are sensitive to change in Li stoichiometry in graphite. There is minimal reactivity between LiC6 and N2, CO2 or O2; however, LiC6 reacts with moisture to form lithium (hydr)oxide. The reaction rate follows zero-order kinetics with respects to intercalated lithium suggesting that lithium transport through the graphite is fast. The reaction mechanism occurs by sequential formation of higher stages LiC12, then LiC18, and then LiC24 as the hydrolysis proceeds to the formation of LixOHy and graphite end products. Slowing down the formation rate of the LixOHy passivation layer stabilizes of the higher stages.

 15. Synthesis and Characterization of Lithium Bis(fluoromalonato)borate (LiBFMB) for Lithium Ion Battery Applications

  SciTech Connect (OSTI)

  Liao, Chen; Han, Kee Sung; Baggetto, Loic; Hillesheim, Daniel A; Custelcean, Radu; Lee, Dr. Eun-Sung; Guo, Bingkun; Bi, Zhonghe; Jiang, Deen; Veith, Gabriel M; Hagaman, Edward {Ed} W; Brown, Gilbert M; Bridges, Craig A; Paranthaman, Mariappan Parans; Manthiram, Arumugam; Dai, Sheng; Sun, Xiao-Guang

  2014-01-01

  A new orthochelated salt, lithium bis(monofluoromalonato)borate (LiBFMB), has been synthesized and purified for the first time for application in lithium ion batteries. The presence of fluorine in the borate anion of LiBFMB increases its oxidation potential and also facilitates ion dissociation, as reflected by the ratio of ionic conductivity measured by electrochemical impedance spectroscopy ( exp) and that by ion diffusivity coefficients obtained using pulsed field gradient nuclear magnetic resonance (PFG-NMR) technique ( NMR). Half-cell tests using 5.0 V lithium nickel manganese oxide (LiNi0.5Mn1.5O4) as a cathode and EC/DMC/DEC as a solvent reveals that the impedance of the LiBFMB cell is much larger than those of LiPF6 and LiBOB based cells, which results in lower capacity and poor cycling performance of the former. XPS spectra of the cycled cathode electrode suggest that because of the stability of the LiBFMB salt, the solid electrolyte interphase (SEI) formed on the cathode surface is significantly different from those of LiPF6 and LiBOB based electrolytes, resulting in more solvent decomposition and thicker SEI layer. Initial results also indicate that using high dielectric constant solvent PC alters the surface chemistry, reduces the interfacial impedance, and enhances the performance of LiBFMB based 5.0V cell.

 16. Cylindrical target Li-beam-driven hohlraum experiments

  SciTech Connect (OSTI)

  Derzon, M.S.; Aubert, J.; Chandler, G.A.

  1998-06-01

  The authors performed a series of experiments on the Particle Beam Fusion Accelerator II (PBFA II) in May, 1994, and obtained a brightness temperature of 61 {+-} 2 eV for an ion-beam heated hohlraum. The hohlraum was a 4-mm-diameter, right-circular cylinder with a 1.5-mm-thick gold wall, a low-density CH foam fill, and a 1.5- or 3-mm-diameter diagnostic aperture in the top. The nominal parameters of the radially-incident PBFA II Li ion beam were 9 MeV peak energy ({approximately}10 MeV at the gas cell) at the target at a peak power of 2.5 {+-} 0.3 TW/cm{sup 2} and a 15 ns pulse width. Azimuthal variations in intensity of a factor of 3, with respect to the mean, were observed. Nonuniformities in thermal x-ray emission across the area of the diagnostic hole were also observed. Time-dependent hole-closure velocities were measured: the time-averaged velocity of {approximately}2 cm/{micro}s is in good agreement with sound speed estimates. Unfolded x-ray spectra and brightness temperatures as a function of time are reported and compared to simulations. Hole closure corrections are discussed with comparisons between XRD and bolometer measurements. Temperature scaling with power on target is also presented.

 17. LiF/ZnS Neutron Multiplicity Counter

  SciTech Connect (OSTI)

  Stave, Sean C.; Bliss, Mary; Kouzes, Richard T.; Lintereur, Azaree T.; Robinson, Sean M.; Siciliano, Edward R.; Wood, Lynn S.

  2015-06-01

  Abstract: Alternatives to the use of 3He for the detection of thermal neutrons are being investigated. One of the most challenging applications for 3He alternatives is in neutron multiplicity counters. Neutron multiplicity counters are used to provide rapid assay of samples which contain an unknown amount of plutonium in a potentially unknown configuration. With appropriate detector design, the neutron single, double, and triple coincidence events can be used to extract information of three unknown parameters such as the 240Pu-effective mass, the sample self-multiplication, and the (α,n) rate. A project at PNNL has investigated replacing 3He-based tubes with LiF/ZnS neutron-scintillator sheets and wavelength shifting plastic for light pipes. A four-panel demonstrator module has been constructed, tested, and compared with detailed modeling results. The findings indicate that a full-scale system can be constructed with the same overall size as the most efficient 3He-based system and with improved performance. Remaining design challenges include electronics and robust neutron/gamma-ray discrimination based on pulse shape analysis at high rates. A review of the current effort and the most recent findings will be presented.

 18. Preparation of MgH{sub 2} composite with a composition of 40%MgH{sub 2} + 30%LiBH{sub 4} + 30%(2LiBH{sub 4} + MgF{sub 2})

  SciTech Connect (OSTI)

  Hong, Seong-Hyeon; Song, Myoung Youp

  2012-09-15

  Graphical abstract: Hydrogen content vs. desorption time curves for consecutive 1st desorptions of 40 wt%MgH{sub 2} + 30 wt%LiBH{sub 4} + 30 wt%(2LiBH{sub 4} + MgF{sub 2}) at 533–873 K. Highlights: ► Addition of MgF{sub 2} and LiBH{sub 4} with a higher hydrogen storage capacity to MgH{sub 2}. ► Preparation of 40%MgH{sub 2} + 30%LiBH{sub 4} + 30% (2LiBH{sub 4} + MgF{sub 2}) composite. ► Examination of desorption properties of the composite. ► Total desorbed hydrogen quantity for consecutive 1st desorptions of 7.07 wt%. ► Reactions of LiBH{sub 4} → LiH + B + (3/2)H{sub 2}, and 2LiBH{sub 4} + MgF{sub 2} → 2LiF + MgB{sub 2} + 4H{sub 2}. -- Abstract: A mixture of containing two chemical equivalents of lithium borohyride and one equivalent of magnesium fluoride is known to yield hydrogen in an amount of about 7.6 wt% of the mixture when heated to about 150 °C at atmospheric pressure by the following reaction; 2LiBH{sub 4} + MgF{sub 2} = 2LiF + MgB{sub 2} + 4H{sub 2}. In order to increase hydrogen storage capacity of Mg-based materials, a mixture with a composition of 2LiBH{sub 4} + MgF{sub 2} and LiBH{sub 4}with a higher hydrogen storage capacity of 18.4 wt% were added to MgH{sub 2}. MgH{sub 2} composite with a composition of 40 wt%MgH{sub 2} + 30 wt%LiBH{sub 4} + 30 wt%(2LiBH{sub 4} + MgF{sub 2}) was prepared by reactive mechanical grinding. The hydrogen storage properties of the sample were then examined. Hydrogen content vs. desorption time curves for consecutive 1st desorptions of 40 wt%MgH{sub 2} + 30 wt%LiBH{sub 4} + 30 wt%(2LiBH{sub 4} + MgF{sub 2}) at 533–873 K showed that the total desorbed hydrogen quantity for consecutive 1st desorptions is 7.07 wt%.

 19. Controlled Nucleation and Growth Process of Li2S2/Li2S in Lithium-Sulfur Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Zheng, Jianming; Gu, Meng; Wang, Chong M.; Zuo, Pengjian; Koech, Phillip K.; Zhang, Jiguang; Liu, Jun; Xiao, Jie

  2013-09-20

  Lithium-sulfur battery is a promising next-generation energy storage system because of its potentially three to five times higher energy density than that of traditional lithium ion batteries. However, the dissolution and precipitation of soluble polysulfides during cycling initiate a series of key-chain reactions that significantly shorten battery life. Herein, we demonstrate that through a simple but effective strategy, significantly improved cycling performance is achieved for high sulfur loading electrodes through controlling the nucleation and precipitation of polysulfieds on the electrode surface. More than 400 or 760 stable cycling are successfully displayed in the cells with locked discharge capacity of 625 mAh g-1 or 500 mAh g-1, respectively. The nucleation and growth process of dissolved polysulfides has been electrochemically altered to confine the thickness of discharge products passivated on the cathode surface, increasing the utilization rate of sulfur while avoiding severe morphology changes on the electrode. More importantly, the exposure of new lithium metal surface to the S-containing electrolyte is also greatly reduced through this strategy, largely minimizing the anode corrosion caused by polysulfides. This work interlocks the electrode morphologies and its evolution with electrochemical interference to modulate cell performances by using Li-S system as a platform, providing different but critical directions for this community.

 20. Lithium transition metal fluorophosphates (Li{sub 2}CoPO{sub 4}F and Li{sub 2}NiPO{sub 4}F) as cathode materials for lithium ion battery from atomistic simulation

  SciTech Connect (OSTI)

  Lee, Sanghun Park, Sung Soo

  2013-08-15

  Lithium transition metal fluorophosphates (Li{sub 2}MPO{sub 4}F, M: Co and Ni) have been investigated from atomistic simulation. In order to predict the characteristics of these materials as cathode materials for lithium ion batteries, structural property, defect chemistry, and Li{sup +} ion transportation property are characterized. The coreshell model with empirical force fields is employed to reproduce the unit-cell parameters of crystal structure, which are in good agreement with the experimental data. In addition, the formation energies of intrinsic defects (Frenkel and antisite) are determined by energetics calculation. From migration energy calculations, it is found that these flurophosphates have a 3D Li{sup +} ion diffusion network forecasting good Li{sup +} ion conducting performances. Accordingly, we expect that this study provides an atomic scale insight as cathode materials for lithium ion batteries. - Graphical abstract: Lithium transition metal fluorophosphates (Li{sub 2}CoPO{sub 4}F and Li{sub 2}NiPO{sub 4}F). Display Omitted - Highlights: Lithium transition metal fluorophosphates (Li{sub 2}MPO{sub 4}F, M: Co and Ni) are investigated from classical atomistic simulation. The unit-cell parameters from experimental studies are reproduced by the coreshell model. Li{sup +} ion conducting Li{sub 2}MPO{sub 4}F has a 3D Li{sup +} ion diffusion network. It is predicted that Li/Co or Li/Ni antisite defects are well-formed at a substantial concentration level.

 1. First principles treatment of structural, optical, and thermoelectric properties of Li{sub 7}MnN{sub 4} as electrode for a Li secondary battery

  SciTech Connect (OSTI)

  Khan, Wilayat; Reshak, A.H.

  2015-01-15

  The electronic structure, electronic charge density and linear optical properties of the metallic Li{sub 7}MnN{sub 4} compound, having cubic symmetry, are calculated using the full potential linearized augmented plane wave (FP-LAPW) method. The calculated band structure and density of states using the local density, generalized gradient and EngelVosko approximations, depict the metallic nature of the cubic Li{sub 7}MnN{sub 4} compound. The bands crossing the Fermi level in the calculated band structure are mainly from the Mn-d states with small support of N-p states. In addition, the Mn-d states at the Fermi level enhance the density of states, which is very useful for the electronic transport properties. The valence electronic charge density depicts strong covalent bond between Mn and two N atoms and polar covalent bond between Mn and Li atoms. The frequency dependent linear optical properties like real and imaginary part of the dielectric function, optical conductivity, reflectivity and energy loss function are calculated on the basis of the computed band structure. Both intra-band and inter-band transitions contribute to the calculated optical parameters. Using the BoltzTraP code, the thermoelectric properties like electrical and thermal conductivity, Seebeck coefficient, power coefficient and heat capacity of the Li{sub 7}MnN{sub 4} are also calculated as a function of temperature and studied.

 2. A model for HAZ hardness profiles in Al-Li-X alloys: Application to the Al-Li-Cu Alloy 2095

  SciTech Connect (OSTI)

  Rading, G.O.; Shamsuzzoha, M.; Berry, J.T.

  1998-10-01

  In a previous paper details were presented of a theoretical model describing the evolution of the hardness profiles in the heat-affected zones (HAZ) of Al-Li-X weldments. The intent of the model was to qualitatively predict the general shape of such a profile, which indicates points of double inflection. In the present paper, experimental results are presented to validate the model. Panels of Al-Li-Cu Alloy 2095 in the peak aged (T8) condition were welded by the gas tungsten arc (GTA) process using AA 2319 filler metal. Conventional transmission electron microscopy (TEM) studies were conducted on specimens taken from specific points across the HAZ to estimate the relative ratios of T{sub 1} (Al{sub 2}CuLi) and {delta}{prime} (Al{sub 3}Li) precipitates, as well as incoherent grain boundary phases. Electron probe microanalysis (EPMA) was used to determine the variation of concentrations of elements across the HAZ, while the hardness profile was determined using Vickers microhardness measurements. The hardness profile and the associated pattern of phases present agree well with the information predicted qualitatively by the previously described model.

 3. Solid Solution Phases in the Olivine-Type LiMnPO4/MnPO4 System

  SciTech Connect (OSTI)

  Chen, Guoying; Richardson, Thomas J.

  2009-04-07

  Nonstoichiometry is reported in the LiMnPO{sub 4}/MnPO{sub 4} system for the first time. As lithium is removed from crystalline LiMnPO{sub 4} by chemical or electrochemical methods, the resulting two phase mixture consists of stoichiometric LiMnPO{sub 4} and a delithiated phase, Li{sub y}MnPO{sub 4}, whose lattice parameters depend upon the global extent of delithiation and on the crystalline domain size of the delithiated phase. This behavior is reproduced during electrochemical insertion of lithium. Again, no evidence for nonstoichiometry was found in the vicinity of LiMnPO{sub 4}. Attempts to create single phase solid solutions by heating mixtures of the two phases failed due to the thermal instability of Li{sub y}MnPO{sub 4}.

 4. Development of bulk-type all-solid-state lithium-sulfur battery using LiBH{sub 4} electrolyte

  SciTech Connect (OSTI)

  Unemoto, Atsushi, E-mail: unemoto@imr.tohoku.ac.jp; Ikeshoji, Tamio [WPI-Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai 980-8577 (Japan); Yasaku, Syun; Matsuo, Motoaki [Institute for Materials Research, Tohoku University, 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai 980-8577 (Japan); Nogami, Genki; Tazawa, Masaru; Taniguchi, Mitsugu [Mitsubishi Gas Chemicals Co., Ltd., 182 Tayuhama Shinwari, Kita-ku, Niigata 950-3112 (Japan); Orimo, Shin-ichi [WPI-Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai 980-8577 (Japan); Institute for Materials Research, Tohoku University, 2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai 980-8577 (Japan)

  2014-08-25

  Stable battery operation of a bulk-type all-solid-state lithium-sulfur battery was demonstrated by using a LiBH{sub 4} electrolyte. The electrochemical activity of insulating elemental sulfur as the positive electrode was enhanced by the mutual dispersion of elemental sulfur and carbon in the composite powders. Subsequently, a tight interface between the sulfur-carbon composite and the LiBH{sub 4} powders was manifested only by cold-pressing owing to the highly deformable nature of the LiBH{sub 4} electrolyte. The high reducing ability of LiBH{sub 4} allows using the use of a Li negative electrode that enhances the energy density. The results demonstrate the interface modification of insulating sulfur and the architecture of an all-solid-state Li-S battery configuration with high energy density.

 5. Synthesis of spherical LiMnPO{sub 4}/C composite microparticles

  SciTech Connect (OSTI)

  Bakenov, Zhumabay; Taniguchi, Izumi

  2011-08-15

  Highlights: {yields} We could prepare LiMnPO{sub 4}/C composites by a novel preparation method. {yields} The LiMnPO{sub 4}/C composites were spherical particles with a mean diameter of 3.65 {mu}m. {yields} The LiMnPO{sub 4}/C composite cathode exhibited 112 mAh g{sup -1} at 0.05 C. {yields} It also showed a good rate capability up to 5 C at room temperature and 55 {sup o}C. -- Abstract: Spherical LiMnPO{sub 4}/C composite microparticles were prepared by a combination of spray pyrolysis and spray drying followed by heat treatment and examined as a cathode material for lithium batteries. The structure, morphology and electrochemical performance of the resulting spherical LiMnPO{sub 4}/C microparticles were characterized by X-ray diffraction, field-emission scanning electron microscopy, transmission electronic microscopy and standard electrochemical techniques. The final sample was identified as a single phase orthorhombic structure of LiMnPO{sub 4} and spherical powders with a geometric mean diameter of 3.65 {mu}m and a geometric standard deviation of 1.34. The electrochemical cells contained the spherical LiMnPO{sub 4}/C microparticles exhibited first discharge capacities of 112 and 130 mAh g{sup -1} at 0.05 C at room temperature and 55 {sup o}C, respectively. These also showed a good rate capability up to 5 C at room temperature and 55 {sup o}C.

 6. Novel Energy Sources -Material Architecture and Charge Transport in Solid State Ionic Materials for Rechargeable Li ion Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Katiyar, Ram S; Gómez, M; Majumder, S B; Morell, G; Tomar, M S; Smotkin, E; Bhattacharya, P; Ishikawa, Y

  2009-01-19

  Since its introduction in the consumer market at the beginning of 1990s by Sony Corporation ‘Li-ion rechargeable battery’ and ‘LiCoO2 cathode’ is an inseparable couple for highly reliable practical applications. However, a separation is inevitable as Li-ion rechargeable battery industry demand more and more from this well serving cathode. Spinel-type lithium manganate (e.g., LiMn2O4), lithium-based layered oxide materials (e.g., LiNiO2) and lithium-based olivine-type compounds (e.g., LiFePO4) are nowadays being extensively studied for application as alternate cathode materials in Li-ion rechargeable batteries. Primary goal of this project was the advancement of Li-ion rechargeable battery to meet the future demands of the energy sector. Major part of the research emphasized on the investigation of electrodes and solid electrolyte materials for improving the charge transport properties in Li-ion rechargeable batteries. Theoretical computational methods were used to select electrodes and electrolyte material with enhanced structural and physical properties. The effect of nano-particles on enhancing the battery performance was also examined. Satisfactory progress has been made in the bulk form and our efforts on realizing micro-battery based on thin films is close to give dividend and work is progressing well in this direction.

 7. Li2S encapsulated by nitrogen-doped carbon for lithium sulfur batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Chen, Lin; Liu, Yuzi; Ashuri, Maziar; Liu, Caihong; Shaw, Leon L.

  2014-09-26

  Using high-energy ball milling of the Li2S plus carbon black mixture followed by carbonization of pyrrole, we have established a facile approach to synthesize Li2S-plus-C composite particles of average size 400 nm, encapsulated by a nitrogen-doped carbon shell. Such an engineered core–shell structure exhibits an ultrahigh initial discharge specific capacity (1029 mAh/g), reaching 88% of the theoretical capacity (1,166 mAh/g of Li2S) and thus offering the highest utilization of Li2S in the cathode among all of the reported works for the encapsulated Li2S cathodes. This Li2S/C composite core with a nitrogen-doped carbon shell can still retain 652 mAh/g after prolonged 100 cycles. These superior properties are attributed to the nitrogen-doped carbon shell that can improve the conductivity to enhance the utilization of Li2S in the cathode. As a result, fine particle sizes and the presence of carbon black within the Li2S core may also play a role in high utilization of Li2S in the cathode.

 8. Magnetic-field effects in transitions of X Li molecules (X: even isotopes of group II atoms)

  SciTech Connect (OSTI)

  Gopakumar, Geetha; Abe, Minori; Hada, Masahiko; Kajita, Masatoshi

  2011-10-15

  We analyze the Zeeman shift in the (v,N)=(0,0){yields}(1,0) transition frequency of X Li molecules (X: even isotopes of group II atoms), which is of interest in metrology. The Zeeman shift in the transition frequency between stretching states is found to be less than 1 mHz with a magnetic field of 1 G. X {sup 6}Li molecules are more advantageous than X {sup 7}Li molecules for measuring the transition frequency without the Zeeman shift because of the smaller g factor of the Li nuclear spin.

 9. Cluster-continuum quantum mechanical models to guide the choice of anions for Li{sup +}-conducting ionomers

  SciTech Connect (OSTI)

  Shiau, Huai-Suen; Janik, Michael J.; Liu, Wenjuan; Colby, Ralph H.

  2013-11-28

  A quantum-mechanical investigation on Li poly(ethylene oxide)-based ionomers was performed in the cluster-continuum solvation model (CCM) that includes specific solvation in the first shell surrounding the cation, all surrounded by a polarizable continuum. A four-state model, including a free Li cation, Li{sup +}-anion pair, triple ion, and quadrupole was used to represent the states of Li{sup +} within the ionomer in the CCM. The relative energy of each state was calculated for Li{sup +} with various anions, with dimethyl ether representing the ether oxygen solvation. The population distribution of Li{sup +} ions among states was estimated by applying Boltzmann statistics to the CCM energies. Entropy difference estimates are needed for populations to better match the true ionomer system. The total entropy change is considered to consist of four contributions: translational, rotational, electrostatic, and solvent immobilization entropies. The population of ion states is reported as a function of Bjerrum length divided by ion-pair separation with/without entropy considered to investigate the transition between states. Predicted concentrations of Li{sup +}-conducting states (free Li{sup +} and positive triple ions) are compared among a series of anions to indicate favorable features for design of an optimal Li{sup +}-conducting ionomer; the perfluorotetraphenylborate anion maximizes the conducting positive triple ion population among the series of anions considered.

 10. ALD of Al2O3 for Highly Improved Performance in Li-Ion Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Dillon, A.; Jung, Y. S.; Ban, C.; Riley, L.; Cavanagh, A.; Yan, Y.; George, S.; Lee, S. H.

  2012-01-01

  Significant advances in energy density, rate capability and safety will be required for the implementation of Li-ion batteries in next generation electric vehicles. We have demonstrated atomic layer deposition (ALD) as a promising method to enable superior cycling performance for a vast variety of battery electrodes. The electrodes range from already demonstrated commercial technologies (cycled under extreme conditions) to new materials that could eventually lead to batteries with higher energy densities. For example, an Al2O3 ALD coating with a thickness of ~ 8 A was able to stabilize the cycling of unexplored MoO3 nanoparticle anodes with a high volume expansion. The ALD coating enabled stable cycling at C/2 with a capacity of ~ 900 mAh/g. Furthermore, rate capability studies showed the ALD-coated electrode maintained a capacity of 600 mAh/g at 5C. For uncoated electrodes it was only possible to observe stable cycling at C/10. Also, we recently reported that a thin ALD Al2O3 coating with a thickness of ~5 A can enable natural graphite (NG) electrodes to exhibit remarkably durable cycling at 50 degrees C. The ALD-coated NG electrodes displayed a 98% capacity retention after 200 charge-discharge cycles. In contrast, bare NG showed a rapid decay. Additionally, Al2O3 ALD films with a thickness of 2 to 4 A have been shown to allow LiCoO2 to exhibit 89% capacity retention after 120 charge-discharge cycles performed up to 4.5 V vs Li/Li+. Bare LiCoO2 rapidly deteriorated in the first few cycles. The capacity fade is likely caused by oxidative decomposition of the electrolyte at higher potentials or perhaps cobalt dissolution. Interestingly, we have recently fabricated full cells of NG and LiCoO2 where we coated both electrodes, one or the other electrode as well as neither electrode. In creating these full cells, we observed some surprising results that lead us to obtain a greater understanding of the ALD coatings. We have also recently coated a binder free LiNi0.04Mn0.04Co02O2 electrode containing 5 wt% single-walled carbon nanotubes as the conductive additive and demonstrated both high rate capability as well as the ability to cycle the cathode to 5 V vrs. Li/Li+. Finally, we coated a Celgard (TM) separator and enabled stable cycling in a high dielectric electrolyte. These results will be presented in detail.

 11. Thermal stability study of LiAsF[sub 6] electrolytes using accelerating rate calorimetry

  SciTech Connect (OSTI)

  Gee, M.A.; Laman, F.C. )

  1993-04-01

  Binary and ternary electrolytes containing solvent mixtures of cyclic esters and cyclic ethers and lithium hexafluoroarsenate (LiAsF[sub 6]) as the electrolyte salt have been popular for some time for use in secondary lithium batteries because of their good conductivity and lithium cycling efficiency. The main concern regarding safety of lithium batteries is the initiation of self-heating when the cell is under abusive conditions which in the extreme case can lead to a thermal runaway. There are a number of processes contributing to the self-heating; such as reactions between the electrolyte and electrode materials and thermal decomposition of the electrolyte. Heating resulting from chemical reactions and thermal decompositions can also involve reaction products. Accelerating rate calorimetry is a simple technique which allows the study of self-heating, in particular the thermal decomposition of the electrolyte. In the work reported her, the effect of the addition of a cyclic ether to an electrolyte consisting of LiAsF[sub 6] salt dissolved in a mixture of cyclic esters and the replacement of LiAsF[sub 6] by lithium triflate salt (LiCF[sub 3]SO[sub 3]) on the thermal stability of the electrolyte, were determined. To establish the effect of at least one abusive condition such as battery overcharge, the thermal stabilities of the oxidized forms of two electrolytes containing LiAsF[sub 6] electrolyte salt and cyclic ester/ether solvent mixtures were also measured.

 12. Desorption induced by atomic and molecular ion collisions on LiF

  SciTech Connect (OSTI)

  Pereira, J. A. M.; Silveira, E. F. da

  1999-06-10

  Atomic and molecular nitrogen ion beams, produced by the PUC-Rio Van de Graaff accelerator, were used to bombard lithium fluoride thin films. Desorption of secondary ions was measured by means of a time-of-flight mass spectrometer equipped with a double grid acceleration system. The outputs of the experiment are the axial kinetic energy distribution and the desorption yield of the emitted ions. This information allowed determination of the relative contribution to desorption due to collision cascades (nuclear sputtering) and to electronic excitation (electronic sputtering). It was observed that F{sup -} ions are desorbed as a result of collision cascades and that the F{sup -} ion yields depends linearly on the number of constuents in the projectile, i.e., Y(N{sub 2}{sup +})=2Y(N{sup +}). The emission of clusters such as (LiF)Li{sup +} was found to be caused by electronic excitation and the (LiF)Li{sup +} yield revealed a nonlinear dependence: Y(N{sub 2}{sup +})>2Y(N{sup +}). Both processes were found to contribute to Li{sup +} desorption. These effects are discussed in terms of the density of deposited energy which depends on the projectile velocity and on the electronic stopping power.

 13. Pushing the Theoretical Limit of Li-CFx Batteries: A Tale of Bi-functional Electrolyte

  SciTech Connect (OSTI)

  Rangasamy, Ezhiylmurugan; Li, Juchuan; Sahu, Gayatri; Dudney, Nancy J; Liang, Chengdu

  2014-01-01

  In a typical battery, electrodes deliver capacities less or equal the theoretical maxima of the electrode materials.1 The inert electrolyte functions solely as the ionic conductor without contribution to the cell capacity because of its distinct mono-function in the concept of conventional batteries. Here we demonstrate that the most energy-dense Li-CFx battery2 delivers a capacity exceeding the theoretical maximum of CFx with a solid electrolyte of Li3PS4 (LPS) that has dual functions: as the inert electrolyte at the anode and the active component at the cathode. Such a bi-functional electrolyte reconciles both inert and active characteristics through a synergistic discharge mechanism of CFx and LPS. Li3PS4 is known as an inactive solid electrolyte with a broad electrochemical window over 5 V.3 The synergy at the cathode is through LiF, the discharge product of CFx, which activates the electrochemical discharge of LPS at a close electrochemical potential of CFx. Therefore, the solid-state Li-CFx batteries output 126.6% energy beyond their theoretic limits without compromising the stability of the cell voltage. The extra energy comes from the electrochemical discharge of LPS, the inert electrolyte. This bi-functional electrolyte revolutionizes the concept of conventional batteries and opens a new avenue for the design of batteries with an unprecedentedly high energy density.

 14. mRNA Transcript Abundance during Plant Growth and the Influence of Li+ Exposure

  SciTech Connect (OSTI)

  Duff, M. C. [Savannah River National Laboratory, Aiken, SC (United States); Kuhne, W. W. [Savannah River National Laboratory, Aiken, SC (United States); Halverson, N. [Savannah River National Laboratory, Aiken, SC (United States); Chang, C. -S. [Georgia Regents University Cancer Center, Augusta, GA (United States). Integrated Genomics Core; Kitamura, E. [Georgia Regents University Cancer Center, Augusta, GA (United States). Integrated Genomics Core; Hawthorn, L. [Georgia Regents University Cancer Center, Augusta, GA (United States). Integrated Genomics Core; Milliken, C. E. [Savannah River National Laboratory, Aiken, SC (United States); Caldwell, E. F. [Savannah River National Laboratory, Aiken, SC (United States); Stieve-Caldwell, E. [Savannah River National Laboratory, Aiken, SC (United States); Martinez, N. E. [Savannah River National Laboratory, Aiken, SC (United States); Colorado State University, Ft. Collins, CO (United States). Dept. of Environmental and Radiological Health Sciences; Stafford, C. [Savannah River National Laboratory, Aiken, SC (United States); Univ. of South Carolina Medical School, Columbia, SC (United States)

  2014-12-01

  Lithium (Li) toxicity in plants is, at a minimum, a function of Li+ concentration, exposure time, species and growth conditions. Most plant studies with Li+ focus on short-term acute exposures. This study examines short- and long-term effects of Li+ exposure in Arabidopsis with Li+ uptake studies and measured shoot mRNA transcript abundance levels in treated and control plants. Stress, pathogen-response and arabinogalactan protein genes were typically more up-regulated in older (chronic, low level) Li+-treatment plants and in the much younger plants from acute high-level exposures. The gene regulation behavior of high-level Li+ resembled prior studies due to its influence on: inositol synthesis, 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthases and membrane ion transport. In contrast, chronically-exposed plants had gene regulation responses that were indicative of pathogen, cold, and heavy-metal stress, cell wall degradation, ethylene production, signal transduction, and calcium-release modulation. Acute Li+ exposure phenocopies magnesium-deficiency symptoms and is associated with elevated expression of stress response genes that could lead to consumption of metabolic and transcriptional energy reserves and the dedication of more resources to cell development. In contrast, chronic Li+ exposure increases expression signal transduction genes. The identification of new Li+-sensitive genes and a gene-based response plan for acute and chronic Li+ exposure are delineated.

 15. mRNA Transcript Abundance during Plant Growth and the Influence of Li+ Exposure

  SciTech Connect (OSTI)

  Duff, M. C.; Kuhne, W. W.; Halverson, N. V.; Chang, C. -S.; Kitamura, E.; Hawthorn, L.; Martinez, N. E.; Stafford, C.; Milliken, C. E.; Caldwell, E. F.; Stieve-Caldwell, E.

  2014-10-23

  Lithium (Li) toxicity in plants is, at a minimum, a function of Li+ concentration, exposure time, species and growth conditions. Most plant studies with Li+ focus on short-term acute exposures. This study examines short- and long-term effects of Li+ exposure in Arabidopsis with Li+ uptake studies and measured shoot mRNA transcript abundance levels in treated and control plants. Stress, pathogen-response and arabinogalactan protein genes were typically more up-regulated in older (chronic, low level) Li+-treatment plants and in the much younger plants from acute high-level exposures. The gene regulation behavior of high-level Li+ resembled prior studies due to its influence on: inositol synthesis, 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthases and membrane ion transport. In contrast, chronically-exposed plants had gene regulation responses that were indicative of pathogen, cold, and heavy-metal stress, cell wall degradation, ethylene production, signal transduction, and calcium-release modulation. Acute Li+ exposure phenocopies magnesium-deficiency symptoms and is associated with elevated expression of stress response genes that could lead to consumption of metabolic and transcriptional energy reserves and the dedication of more resources to cell development. In contrast, chronic Li+ exposure increases expression signal transduction genes. The identification of new Li+-sensitive genes and a gene-based “response plan” for acute and chronic Li+ exposure are delineated.

 16. The ARIES-RS power core -- Recent development in Li/V designs

  SciTech Connect (OSTI)

  Sze, D.K.; Billone, M.C.; Hua, T.Q.

  1997-04-01

  The ARIES-RS fusion power plant design study is based on reversed-shear (RS) physics with a Li/V (lithium breeder and vanadium structure) blanket. The reversed-shear discharge has been documented in many large tokamak experiments. The plasma in the RS mode has a high beta, low current, and low current drive requirements. Therefore, it is an attractive physics regime for a fusion power plant. The blanket system based on a Li/V has high temperature operating capability, good tritium breeding, excellent high heat flux removal capability, long structural life time, low activation, low after heat and good safety characteristics. For these reasons, the ARIES-RS reactor study selected Li/V as the reference blanket. The combination of attractive physics and attractive blanket engineering is expected to result in a superior power plant design. This paper summarizes the power core design of the ARIES-RS power plant study.

 17. A diabatic representation of the two lowest electronic states of Li{sub 3}

  SciTech Connect (OSTI)

  Ghassemi, Elham Nour; Larson, Jonas; Institut für Theoretische Physik, Universität zu Köln, Köln De-50937 ; Larson, Åsa

  2014-04-21

  Using the Multi-Reference Configuration Interaction method, the adiabatic potential energy surfaces of Li{sub 3} are computed. The two lowest electronic states are bound and exhibit a conical intersection. By fitting the calculated potential energy surfaces to the cubic E ⊗ ε Jahn-Teller model we extract the effective Jahn-Teller parameters corresponding to Li{sub 3}. These are used to set up the transformation matrix which transforms from the adiabatic to a diabatic representation. This diabatization method gives a Hamiltonian for Li{sub 3} which is free from singular non-adiabatic couplings and should be accurate for large internuclear distances, and it thereby allows for bound dynamics in the vicinity of the conical intersection to be explored.

 18. Pure LiF nanophosphors for high exposures of gamma-rays

  SciTech Connect (OSTI)

  Sharma, A. K.; Kumar, Satinder; Dogra, R.; Lochab, S. P.; Kumar, Ravi

  2012-06-05

  Nanocrystalline lithium fluoride (LiF) phosphors have been prepared by the chemical co-precipitation method at different pH values (7.0, 8.0, 9.0 and 10.00). The formation of nanocrystalline structure has been confirmed by X-ray diffraction and transmission electron microscope. Thermoluminescence (TL) properties of LiF phosphors irradiated with gamma rays at different doses of 10 Gy - 70 kGy have been further studied. The analysis of TL glow curve revealed the existence of three well resolved glow peaks, first low temperature peak at around 82 deg. C, second at 125 deg. C and third one at higher temperature around 303 deg. C. The LiF nano-crystallites synthesized at 8.00 pH with maximum TL sensitivity at studied gamma doses ranging from threshold to high exposures are potential candidate for dosimetry applications.

 19. Thermoluminescence Characteristics of Nanocrystalline LiF Phosphors Synthesized at Different pH Values

  SciTech Connect (OSTI)

  Sharma, A. K.; Dogra, R.; Kumar, Shalendra; Mishra, S. K.; Lochab, S. P.; Kumar, Ravi

  2011-07-15

  Nanocrystalline lithium fluoride (LiF) phosphors have been prepared by the chemical co-precipitation method at different pH values (7.0, 8.0, 9.0). The formation of nanocrystalline structure has been confirmed by X-ray diffraction and transmission electron microscope. The thermolumniscence (TL) properties of LiF phosphors irradiated with gamma rays at different doses have been studied. The analysis of TL glow curve has revealed the existence of two well resolved glow peaks, one low temperature peak at around 145 deg. C and other one at higher temperature around 375 deg. C. The LiF nano-crystallites synthesized at 8.00 pH have been found to show maximum TL intensity at studied gamma doses (0.1 Gy-15 Gy).

 20. Materials for Better Li-based Storage Systems for a "Green Energy Society"

  ScienceCinema (OSTI)

  Jean-Marie Tarascon

  2010-01-08

  Li-ion batteries are strongly considered for powering the upcoming generations of HEVs and PHEVs, but there are still the issues of safety and costs in terms of materials resources and abundances, synthesis, and recycling processes. Notions of materials having minimum footprint in nature, made via eco-efficient processes, must be integrated in our new research towards the next generation of sustainable and "greener" Li-ion batteries. In this July 13, 2009 talk sponsored by Berkeley Lab's Environental Energy Technologies Division, Jean-Marie Tarascon, a professor at the University of Picardie (Amiens), discuss Eco-efficient synthesis via hydrothermal/solvothermal processes using latent bases as well as structure directing templates or other bio-related approaches of LiFePO4 nanopowders.

 1. Hartree-Fock calculation of the differential photoionization cross sections of small Li clusters

  SciTech Connect (OSTI)

  Galitskiy, S. A.; Artemyev, A. N.; Jänkälä, K.; Lagutin, B. M.; Demekhin, Ph. V.

  2015-01-21

  Cross sections and angular distribution parameters for the single-photon ionization of all electron orbitals of Li{sub 2−8} are systematically computed in a broad interval of the photoelectron kinetic energies for the energetically most stable geometry of each cluster. Calculations of the partial photoelectron continuum waves in clusters are carried out by the single center method within the Hartree-Fock approximation. We study photoionization cross sections per one electron and analyze in some details general trends in the photoionization of inner and outer shells with respect to the size and geometry of a cluster. The present differential cross sections computed for Li{sub 2} are in a good agreement with the available theoretical data, whereas those computed for Li{sub 3−8} clusters can be considered as theoretical predictions.

 2. Detailed Hydrographic Feature Extraction from High-Resolution LiDAR Data

  SciTech Connect (OSTI)

  Danny L. Anderson

  2012-05-01

  Detailed hydrographic feature extraction from high-resolution light detection and ranging (LiDAR) data is investigated. Methods for quantitatively evaluating and comparing such extractions are presented, including the use of sinuosity and longitudinal root-mean-square-error (LRMSE). These metrics are then used to quantitatively compare stream networks in two studies. The first study examines the effect of raster cell size on watershed boundaries and stream networks delineated from LiDAR-derived digital elevation models (DEMs). The study confirmed that, with the greatly increased resolution of LiDAR data, smaller cell sizes generally yielded better stream network delineations, based on sinuosity and LRMSE. The second study demonstrates a new method of delineating a stream directly from LiDAR point clouds, without the intermediate step of deriving a DEM. Direct use of LiDAR point clouds could improve efficiency and accuracy of hydrographic feature extractions. The direct delineation method developed herein and termed “mDn”, is an extension of the D8 method that has been used for several decades with gridded raster data. The method divides the region around a starting point into sectors, using the LiDAR data points within each sector to determine an average slope, and selecting the sector with the greatest downward slope to determine the direction of flow. An mDn delineation was compared with a traditional grid-based delineation, using TauDEM, and other readily available, common stream data sets. Although, the TauDEM delineation yielded a sinuosity that more closely matches the reference, the mDn delineation yielded a sinuosity that was higher than either the TauDEM method or the existing published stream delineations. Furthermore, stream delineation using the mDn method yielded the smallest LRMSE.

 3. Fabrication and Testing Capabilities for 18650 Li/(CFx)n Cells. (Journal

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Article) | SciTech Connect Journal Article: Fabrication and Testing Capabilities for 18650 Li/(CFx)n Cells. Citation Details In-Document Search Title: Fabrication and Testing Capabilities for 18650 Li/(CFx)n Cells. Abstract not provided. Authors: Nagasubramanian, Ganesan Publication Date: 2007-08-01 OSTI Identifier: 1147597 Report Number(s): SAND2007-5628J 521695 DOE Contract Number: DE-AC04-94AL85000 Resource Type: Journal Article Resource Relation: Journal Name: International Journal of

 4. Key Parameters Governing the Energy Density of Rechargeable Li/S Batteries

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  (Journal Article) | SciTech Connect Key Parameters Governing the Energy Density of Rechargeable Li/S Batteries Citation Details In-Document Search Title: Key Parameters Governing the Energy Density of Rechargeable Li/S Batteries Authors: Gao, Jie ; Abruña, Héctor D. Publication Date: 2014-03-06 OSTI Identifier: 1161939 DOE Contract Number: SC0001086 Resource Type: Journal Article Resource Relation: Journal Name: J. Phys. Chem. Lett.; Journal Volume: 5(5); Related Information: Emc2 partners

 5. Li electrodeposition dynamics visualized in-situ via a TEM liquid cell.

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  (Conference) | SciTech Connect Li electrodeposition dynamics visualized in-situ via a TEM liquid cell. Citation Details In-Document Search Title: Li electrodeposition dynamics visualized in-situ via a TEM liquid cell. Abstract not provided. Authors: Leenheer, Andrew Jay ; Jungjohann, Katherine Leigh ; Zavadil, Kevin Robert ; Harris, Charles Thomas Publication Date: 2014-12-01 OSTI Identifier: 1242784 Report Number(s): SAND2014-20286C 547565 DOE Contract Number: AC04-94AL85000 Resource Type:

 6. Low energy detectors: 6Li-glass scintillators (Conference) | SciTech

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  Connect Conference: Low energy detectors: 6Li-glass scintillators Citation Details In-Document Search Title: Low energy detectors: 6Li-glass scintillators Authors: Lee, Hye Young [1] ; Taddeucci, Terry N [1] + Show Author Affiliations Los Alamos National Laboratory Publication Date: 2012-03-22 OSTI Identifier: 1178711 Report Number(s): LA-UR-12-01482; LA-UR-12-1482 DOE Contract Number: AC52-06NA25396 Resource Type: Conference Resource Relation: Conference: Fission Workshop ; March 8, 2012 ;

 7. A high performance hybrid battery based on aluminum anode and LiFePO4 cathode

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Sun, Xiao-Guang; Bi, Zhonghe; Liu, Hansan; Bridges, Craig A.; Paranthaman, Mariappan Parans; Dai, Sheng; Brown, Gilbert M.

  2015-12-07

  A unique battery hybrid utilizes an aluminum anode, a LiFePO4 cathode and an acidic ionic liquid electrolyte based on 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride (EMImCl) and aluminum trichloride (AlCl 3) (EMImCl-AlCl 3, 1-1.1 in molar ratio) with or without LiAlCl4 is proposed. This hybrid ion battery delivers an initial high capacity of 160 mAh g-1 at a current rate of C/5. It also shows good rate capability and cycling performance.

 8. Report for in-situ 7Li NMR experiment in PNNL Phase -1

  SciTech Connect (OSTI)

  Hu, Jian Zhi

  2014-08-19

  To understand the detailed local structural evolution, an in-situ 7Li NMR study was performed. An operando identification of the lithium germanide phases under various cycling regimens permitted understanding of the kinetics of phase transition between different structural phases, including the amorphous phases, and how these correlated with capacity retention. Combining data from TEM and in-situ 7Li NMR, we discovered that the phase inter-conversion during cycling was mediated by co-existing amorphous and crystalline phases, and that the high capacity observed was correlated with an over-lithiated lithium germanide phase.

 9. Ultrathin Li3VO4 nanoribbon/graphene sandwich-like nanostructures with

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ultrahigh lithium ion storage properties (Journal Article) | SciTech Connect Ultrathin Li3VO4 nanoribbon/graphene sandwich-like nanostructures with ultrahigh lithium ion storage properties Citation Details In-Document Search This content will become publicly available on April 8, 2017 Title: Ultrathin Li3VO4 nanoribbon/graphene sandwich-like nanostructures with ultrahigh lithium ion storage properties Authors: Liu, Jun ; Lu, Pei-Jie Search SciTech Connect for author "Lu, Pei-Jie"

 10. Ab Initio Many-Body Calculations of Deuteron-4He Scattering And 6Li States

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  (Journal Article) | SciTech Connect Journal Article: Ab Initio Many-Body Calculations of Deuteron-4He Scattering And 6Li States Citation Details In-Document Search Title: Ab Initio Many-Body Calculations of Deuteron-4He Scattering And 6Li States Authors: Quaglioni, S ; Navratil, P Publication Date: 2011-02-08 OSTI Identifier: 1118007 Report Number(s): LLNL-JRNL-469878 DOE Contract Number: W-7405-ENG-48 Resource Type: Journal Article Resource Relation: Journal Name: Phisical Review C, na, na,

 11. A Functional Impurity for Li-O2 Battery Cathode - Joint Center for Energy

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  Storage Research December 2, 2015, Research Highlights A Functional Impurity for Li-O2 Battery Cathode Galvanostatic discharge curves of activated carbon cathodes (a) with different K-impurity levels (i.e. KAC4 to KAC16) at 0.1 mA/cm2 and the corresponding SEM images (b to e) of the discharged cathode. Scientific Achievement Demonstrated that alkali metal can be used as a catalyst Li-O2 cell cathode design and opens the possibility of future optimization of functional K-doping in carbon

 12. Chemical Bonding In Amorphous Si Coated-carbon Nanotube As Anodes For Li

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  ion Batteries: A XANES Study (Journal Article) | SciTech Connect Chemical Bonding In Amorphous Si Coated-carbon Nanotube As Anodes For Li ion Batteries: A XANES Study Citation Details In-Document Search Title: Chemical Bonding In Amorphous Si Coated-carbon Nanotube As Anodes For Li ion Batteries: A XANES Study The chemical bonding nature and its evolution upon electrochemical cycling in amorphous Si coated-carbon nanotube (Si-CNT) anode has been investigated using comprehensive X-ray

 13. I L S-V I I I J* I LI

  Office of Legacy Management (LM)

  L - S-V I I I J* I LI 11. LI L - OAK RlDGE NATBONAL LABORATORY <;> "J :-: ,rj _ .- ORNLnM- 12225 I: ?, .,I Radiological Survey Results at the Former Bridgeport Brass Company Facility Seymour, Connecticut R. D. Foley R. F . Carrier c MANAGED BY MARTIN MARIETTA ENERGY SYSTERlS, INC. - FOR TRE UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY / l- _I. _ --..--.- This report has been reproduced directly from the best available copy. Available to DOE and DOE contractors from the Cffice of Scientific and

 14. Ab initio calculations of the electronic structure of silicon nanocrystals doped with shallow donors (Li, P)

  SciTech Connect (OSTI)

  Kurova, N. V. Burdov, V. A.

  2013-12-15

  The results of ab initio calculations of the electronic structure of Si nanocrystals doped with shallow donors (Li, P) are reported. It is shown that phosphorus introduces much more significant distortions into the electronic structure of the nanocrystal than lithium, which is due to the stronger central cell potential of the phosphorus ion. It is found that the Li-induced splitting of the ground state in the conduction band of the nanocrystal into the singlet, doublet, and triplet retains its inverse structure typical for bulk silicon.

 15. Formation of Interfacial Layer and Long-Term Cyclability of Li-O2 Batteries

  Broader source: All U.S. Department of Energy (DOE) Office Webpages (Extended Search)

  - Joint Center for Energy Storage Research July 28, 2014, Research Highlights Formation of Interfacial Layer and Long-Term Cyclability of Li-O2 Batteries Surface morphology of air electrode at discharge (a,c) and charge (b, d) conditions after first (a, b) and 10th (c, d) cycles. Scientific Achievement Identified key factors that affect the long term cycle life of Li-O2 batteries under full discharge/charge conditions. Significance and Impact The interfacial layer which in situ forms on air

 16. Progress in the material development of LiCaAlF sub 6 :Cr sup 3+ laser crystals

  SciTech Connect (OSTI)

  Michelle D. Shinn.; Chase, L.L.; Caird, J.A.; Payne, S.A.; Atherton, L.J.; Kway, W.L.

  1990-03-01

  High Cr{sup 3+} doping levels, up to 8 mole percent, and low losses have been obtained with the tunable solid-state laser material LiCaAlF{sub 6}:Cr{sup 3+} (Cr:LiCAF). Measurements and calculations show that high pumping and extraction efficiencies are possible with the improved material. 13 refs., 4 figs., 1 tab.

 17. Lasing in diode-pumped fluoride nanostructure F{sub 2}{sup -}:LiF colour centre ceramics

  SciTech Connect (OSTI)

  Basiev, T T; Doroshenko, M E; Konyushkin, V A; Osiko, V V; Ivanov, L I; Simakov, S V

  2007-11-30

  The spectral and lasing properties of a new nanostructure F{sub 2}{sup -}:LiF colour centre ceramics are studied and compared with those for single crystal samples. The slope lasing efficiency up to 26% is achieved in the diode-pumped F{sub 2}{sup -}:LiF laser ceramics. (letters)

 18. Operando NMR and XRD study of chemically synthesized LiCx oxidation in a dry room environment

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Sacci, Robert L.; Gill, Lance W.; Hagaman, Edward W.; Dudney, Nancy J.

  2015-01-01

  We test the stability of pre-lithiated graphite anodes for Li-ion batteries in a dry room battery processing room. The reaction between LiCx and laboratory air was followed using operando NMR and x-ray diffraction as these methods are sensitive to change in Li stoichiometry in graphite. There is minimal reactivity between LiC6 and N2, CO2 or O2; however, LiC6 reacts with moisture to form lithium (hydr)oxide. The reaction rate follows zero-order kinetics with respects to intercalated lithium suggesting that lithium transport through the graphite is fast. The reaction mechanism occurs by sequential formation of higher stages LiC12, then LiC18, and thenmore » LiC24 as the hydrolysis proceeds to the formation of LixOHy and graphite end products. Slowing down the formation rate of the LixOHy passivation layer stabilizes of the higher stages.« less

 19. First Principles Prediction of Nitrogen-doped Carbon Nanotubes as a High-Performance Cathode for Li-S Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Wang, Zhiguo; Niu, Xinyue; Xiao, Jie; Wang, Chong M.; Liu, Jun; Gao, Fei

  2013-07-16

  The insulating nature of sulfur and the solubility of the polysulfide in organic electrolyte are two main factors that limit the application of lithium sulfur (Li-S) battery systems. Enhancement of Li conductivity, identification of a strong adsorption agent of polysulfides and the improvement of the whole sulfur-based electrode are of great technological importance. The diffusion of Li atoms on the outer-wall, inner-wall and inter-wall spaces in nitrogen-doped double-walled carbon nanotubes (CNTs) and penetrations of Li and S atoms through the walls are studied using density functional theory. We find that N-doping does not alternate the diffusion behaviors of Li atoms throughout the CNTs, but the energy barrier for Li atoms to penetrate the wall is greatly decreased by N-doping (from ~9.0 eV to ~ 1.0 eV). On the other hand, the energy barrier for S atoms to penetrate the wall remains very high, which is caused by the formation of the chemical bonds between the S and nearby N atoms. The results indicate that Li atoms are able to diffuse freely, whereas S atoms can be encapsulated inside the N-doped CNTs, suggesting that the N-doped CNTs can be potentially used in high performance Li-S batteries.

 20. A synthesis of LiFePO{sub 4} starting from FePO{sub 4} under reducing atmosphere

  SciTech Connect (OSTI)

  Prosini, Pier Paolo; Cento, Cinzia; Masci, Amedeo; Carewska, Maria; Gislon, Paola

  2014-06-19

  A fast and easy way to produce LiFePO{sub 4} starting from FePO{sub 4}, used as iron and phosphorus source, is proposed. 5% hydrogen is employed as a reducing agent and various compounds containing lithium as lithiation agents. The selected lithiation agents included: LiCl, CH{sub 3}COOLi, LiOH, Li{sub 2}S, LiH, and Li{sub 2}CO{sub 3}. Solid state synthesis is used for the LiFePO{sub 4} preparation and the so obtained materials are structurally characterized by XRD. The materials are used to fabricate composite electrode and their specific capacity is evaluated by low rate galvanostatic charge/discharge cycles (C/10 rate). Among the various lithium salts, the acetate give rise to the LiFePO{sub 4} with the best electrochemical performance. The morphology of this material is further investigated by SEM microscopy and the specific capacity is evaluated as a function of the discharge rate and the cycle number.

 1. Compatibility of Lithium Salts with Solvent of the Non-Aqueous Electrolyte in LiO2 Batteries

  SciTech Connect (OSTI)

  Du, Peng; Lu, Jun; Lau, Kah Chun; Luo, Xiangyi; Bareno, Javier; Zhang, Xiaoyi; Ren, Yang; Zhang, Zhengcheng; Curtiss, Larry A.; Sun, Yang-Kook; Amine, Khalil

  2013-02-20

  The stability of lithium salts, especially in the presence of reduced oxygen species, O2 and H2O (even in a small amount), plays an important role in the cyclability and capacity of LiO2 cells. This combined experimental and computational study provides evidence that the stability of the electrolyte used in LiO2 cells strongly depends on the compatibility of lithium salts with solvent. In the case of the LiPF61NM3 electrolyte, the decomposition of LiPF6 occurs in the cell as evidenced by in situ XRD, FT-IR and XPS analysis, which triggers the decomposition of 1NM3 solvent due to formation of HF from the decomposition of LiPF6. These reactions lead to degradation of the electrolyte and cause poor cyclability of the cell. The same reactions are not observed when LiTFSI and LiCF3SO3 are used as the lithium salts in 1NM3 solvent, or LiPF6 is used in TEGDME solvent.

 2. Stabilities and defect-mediated lithium-ion conduction in a ground state cubic Li3 N structure

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Nguyen, Manh Cuong; Hoang, Khang; Wang, Cai-Zhuang; Ho, Kai-Ming

  2016-01-07

  A stable ground state structure with cubic symmetry of Li3N (c-Li3N) is found by ab initio initially symmetric random-generated crystal structure search method. Gibbs free energy, calculated within quasi-harmonic approximation, shows that c-Li3N is the ground state structure for a wide range of temperature. The c-Li3N structure has a negative thermal expansion coefficient at temperatures lower than room temperature, due mainly to two transverse acoustic phonon modes. This c-Li3N phase is a semiconductor with an indirect band gap of 1.90 eV within hybrid density functional calculation. We also investigate the migration and energetics of native point defects in c-Li3N, includingmore » lithium and nitrogen vacancies, interstitials, and anti-site defects. Lithium interstitials are found to have a very low migration barrier (~0.12 eV) and the lowest formation energy among all possible defects. Thus, the ionic conduction in c-Li3N is expected to occur via an interstitial mechanism, in contrast to that in the well-known α-Li3N phase which occurs via a vacancy mechanism.« less

 3. Effect of fuel rate and annealing process of LiFePO{sub 4} cathode material for Li-ion batteries synthesized by flame spray pyrolysis method

  SciTech Connect (OSTI)

  Halim, Abdul; Setyawan, Heru; Machmudah, Siti; Nurtono, Tantular; Winardi, Sugeng

  2014-02-24

  In this study the effect of fuel rate and annealing on particle formation of LiFePO{sub 4} as battery cathode using flame spray pyrolysis method was investigated numerically and experimentally. Numerical study was done using ANSYS FLUENT program. In experimentally, LiFePO{sub 4} was synthesized from inorganic aqueous solution followed by annealing. LPG was used as fuel and air was used as oxidizer and carrier gas. Annealing process attempted in inert atmosphere at 700C for 240 min. Numerical result showed that the increase of fuel rate caused the increase of flame temperature. Microscopic observation using Scanning Electron Microscopy (SEM) revealed that all particles have sphere and polydisperse. Increasing fuel rate caused decreasing particle size and increasing particles crystallinity. This phenomenon attributed to the flame temperature. However, all produced particles still have more amorphous phase. Therefore, annealing needed to increase particles crystallinity. Fourier Transform Infrared (FTIR) analysis showed that all particles have PO4 function group. Increasing fuel rate led to the increase of infrared spectrum absorption corresponding to the increase of particles crystallinity. This result indicated that phosphate group vibrated easily in crystalline phase. From Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) analysis, annealing can cause the increase of Li{sup +} diffusivity. The diffusivity coefficient of without and with annealing particles were 6.8439910{sup ?10} and 8.5988810{sup ?10} cm{sup 2} s{sup ?1}, respectively.

 4. Multiphoton photoluminescence contrast in switched Mg:LiNbO{sub 3} and Mg:LiTaO{sub 3} single crystals

  SciTech Connect (OSTI)

  Reichenbach, P., E-mail: philipp.reichenbach@iapp.de; Kmpfe, T.; Thiessen, A.; Haumann, A.; Eng, L. M. [Institut fr Angewandte Photophysik, Technische Universitt Dresden, George-Bhr-Str. 1, 01069 Dresden (Germany); Woike, T. [Institut fr Strukturphysik, Technische Universitt Dresden, Zellescher Weg 16, 01069 Dresden (Germany)

  2014-09-22

  We observed a multiphoton luminescence contrast between virgin and single-switched domains in Mg-doped LiNbO{sub 3} (LNO) and LiTaO{sub 3} (LTO) single crystals with different doping levels of 07?mol. % and 08?mol. %, respectively. A luminescence contrast in the range of 3% was measured between as-grown and electrically inverted domain areas in Mg:LNO samples, while the contrast reaches values of up to 30% for the Mg:LTO case. Under annealing, an exponential decay of the domain contrast was observed. The activation energy of about 1?eV being determined for the decay allowed a comparison with reported activation energies of associated defects, clearly illustrating a strong connection between thermal contrast decay and the H{sup +} and Li{sup +}-ion mobility. Finally, performing similar experiments on oxidized samples undoubtedly demonstrated that the origin of the reported luminescence contrast is strongly connected with lithium ions.

 5. Temperature Dependence of Aliovalent-vanadium Doping in LiFePO4 Cathodes

  SciTech Connect (OSTI)

  Harrison, Katharine L; Bridges, Craig A; Paranthaman, Mariappan Parans; Idrobo Tapia, Juan C; Manthiram, Arumugam; Goodenough, J. B.; Segre, C; Katsoudas, John; Maroni, V. A.

  2013-01-01

  Vanadium-doped olivine LiFePO4 cathode materials have been synthesized by a novel low-temperature microwave-assisted solvothermal (MW-ST) method at 300 oC. Based on chemical and powder neutron/X-ray diffraction analysis, the compositions of the synthesized materials were found to be LiFe1-3x/2Vx x/2PO4 (0 x 0.2) with the presence of a small number of lithium vacancies charge-compensated by V4+, not Fe3+, leading to an average oxidation state of ~ 3.2+ for vanadium. Heating the pristine 15 % V-doped sample in inert or reducing atmospheres led to a loss of vanadium from the olivine lattice with the concomitant formation of a Li3V2(PO4)3 impurity phase; after phase segregation, a partially V-doped olivine phase remained. For comparison, V-doped samples were also synthesized by conventional ball milling and heating, but only ~ 10 % V could be accommodated in the olivine lattice in agreement with previous studies. The higher degree of doping realized with the MW-ST samples demonstrates the temperature dependence of the aliovalent-vanadium doping in LiFePO4.

 6. Redox probing study of the potential dependence of charge transport through Li2O2

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Knudsen, Kristian B.; Luntz, Alan C.; Jensen, Søren H.; Vegge, Tejs; Hjelm, Johan

  2015-11-20

  In the field of energy storage devices the pursuit for cheap, high energy density, reliable secondary batteries is at the top of the agenda. The Li–O2 battery is one of the possible technologies that, in theory, should be able to close the gap, which exists between the present state-of-the-art Li-ion technologies and the demand placed on batteries by technologies such as electrical vehicles. Here we present a redox probing study of the charge transfer across the main deposition product lithium peroxide, Li2O2, in the Li–O2 battery using outer-sphere redox shuttles. The change in heterogeneous electron transfer exchange rate as amore » function of the potential and the Li2O2 layer thickness (~depth-of-discharge) was determined using electrochemical impedance spectroscopy. In addition, the attenuation of the electron transfer exchange rate with film thickness is dependent on the probing potential, providing evidence that hole transport is the dominant process for charge transfer through Li2O2 and showing that the origin of the sudden death observed upon discharge is due to charge transport limitations.« less

 7. Aliovalent titanium substitution in layered mixed Li Ni-Mn-Co oxides for lithium battery applications

  SciTech Connect (OSTI)

  Kam, Kinson; Doeff, Marca M.

  2010-12-01

  Improved electrochemical characteristics are observed for Li[Ni1/3Co1/3-yMyMn1/3]O2 cathode materials when M=Ti and y<0.07, compared to the baseline material, with up to 15percent increased discharge capacity.

 8. Lithium Source For High Performance Li-ion Cells | Department of Energy

  Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

  12 DOE Hydrogen and Fuel Cells Program and Vehicle Technologies Program Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting PDF icon es140_kepler_2012_p.pdf More Documents & Publications Lithium Source For High Performance Li-ion Cells Design and Evaluation of Novel High Capacity Cathode Materials Design and Evaluation of Novel High Capacity Cathode Materials

 9. REVERSIBLE HYDROGEN STORAGE IN A LiBH{sub 4}-C{sub 60} NANOCOMPOSITE

  SciTech Connect (OSTI)

  Teprovich, J.; Zidan, R.; Peters, B.; Wheeler, J.

  2013-08-06

  Reversible hydrogen storage in a LiBH{sub 4}:C{sub 60} nanocomposite (70:30 wt. %) synthesized by solvent-assisted mixing has been demonstrated. During the solvent-assisted mixing and nanocomposite formation, a chemical reaction occurs in which the C{sub 60} cages are significantly modified by polymerization as well as by hydrogenation (fullerane formation) in the presence of LiBH{sub 4}. We have determined that two distinct hydrogen desorption events are observed upon rehydrogenation of the material, which are attributed to the reversible formation of a fullerane (C{sub 60}H{sub x}) as well as a LiBH4 species. This system is unique in that the carbon species (C{sub 60}) actively participates in the hydrogen storage process which differs from the common practice of melt infiltration of high surface area carbon materials with LiBH{sub 4} (nanoconfinment effect). This nanocomposite demonstrated good reversible hydrogen storage properties as well as the ability to absorb hydrogen under mild conditions (pressures as low as 10 bar H{sub 2} or temperatures as low as 150?C). The nanocomposite was characterized by TGA-RGA, DSC, XRD, LDI-TOF-MS, FTIR, 1H NMR, and APPI MS.

 10. Method for improving voltage regulation of batteries, particularly Li/FeS.sub.2 thermal batteries

  DOE Patents [OSTI]

  Godshall, Ned A.

  1988-01-01

  Batteries are improved, especially with respect to voltage regulation properties, by employing as anode and cathode compositions, those which fall in a thermodynamically invariant region of the metallurgical phase diagram of the combination of the constituent components. The invention is especially useful in the Li/FeS.sub.2 system.

 11. Method for improving voltage regulation of batteries, particularly Li/FeS/sub 2/ thermal batteries

  DOE Patents [OSTI]

  Godshall, N.A.

  1986-06-10

  Batteries are improved, especially with respect to voltage regulation properties, by employing as anode and cathode compositions, those which fall in a thermodynamically invariant region of the metallurgical phase diagram of the combination of the constituent components. The invention is especially useful in the Li/FeS/sub 2/ system.

 12. Evaluation of Li2MnSiO4 Cathode | Department of Energy

  Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

  11 DOE Hydrogen and Fuel Cells Program, and Vehicle Technologies Program Annual Merit Review and Peer Evaluation PDF icon es018_belharouak_2011_p.pdf More Documents & Publications Search for High Energy Density Cathode Materials Evaluation of Li2MnSiO4 Cathode Design of Safer High-Energy Density Materials for Lithium-Ion Cells

 13. Evaluation of Li2MnSiO4 Cathode | Department of Energy

  Broader source: Energy.gov (indexed) [DOE]

  9 DOE Hydrogen Program and Vehicle Technologies Program Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting, May 18-22, 2009 -- Washington D.C. PDF icon esp_18_belharouak.pdf More Documents & Publications Search for High Energy Density Cathode Materials Evaluation of Li2MnSiO4 Cathode Vehicle Technologies Office Merit Review 2014: High-Capacity Polyanion Cathodes

 14. Domain formation and polarization reversal under atomic force microscopy-tip voltages in ion-sliced LiNbO{sub 3} films on SiO{sub 2}/LiNbO{sub 3} substrates

  SciTech Connect (OSTI)

  Gainutdinov, R. V.; Volk, T. R.; Zhang, H. H.

  2015-10-19

  We report on studies on writing of micro- and nanodomains and specified domain patterns by AFM-tip voltages U{sub DC} in thin (0.5 μm thick) ion-sliced LiNbO{sub 3} films embedded to SiO{sub 2}/LiNbO{sub 3} substrates. A peculiar feature is an overlapping of domains as the distance between them decreases. Piezoelectric hysteresis loops were measured in a wide range of U{sub DC} pulse durations. Domain dynamics and characteristics of hysteresis loops reveal marked distinctions from those observed so far in LiNbO{sub 3} films and bulk crystals.

 15. Interfacial reaction dependent performance of hollow carbon nanosphere - sulfur composite as a cathode for Li-S battery

  SciTech Connect (OSTI)

  Zheng, Jianming; Yan, Pengfei; Gu, Meng; Wagner, Michael J.; Hays, Kevin A.; Chen, Junzheng; Li, Xiaohong S.; Wang, Chong M.; Zhang, Ji -Guang; Liu, Jun; Xiao, Jie

  2015-05-26

  Lithium-sulfur (Li-S) battery is a promising energy storage system due to its high energy density, cost effectiveness and environmental friendliness of sulfur. However, there are still a number of challenges, such as low Coulombic efficiency and poor long-term cycling stability, impeding the commercialization of Li-S battery. The electrochemical performance of Li-S battery is closely related with the interfacial reactions occurring between hosting substrate and active sulfur species which are poorly conducting at fully oxidized and reduced states. Here, we correlate the relationship between the performance and interfacial reactions in the Li-S battery system, using a hollow carbon nanosphere (HCNS) with highly graphitic character as hosting substrate for sulfur. With an appropriate amount of sulfur loading, HCNS/S composite exhibits excellent electrochemical performance because of the fast interfacial reactions between HCNS and the polysulfides. However, further increase of sulfur loading leads to increased formation of highly resistive insoluble reaction products (Li2S2/Li2S) which limits the reversibility of the interfacial reactions and results in poor electrochemical performance. In conclusion, these findings demonstrate the importance of the interfacial reaction reversibility in the whole electrode system on achieving high capacity and long cycle life of sulfur cathode for Li-S batteries.

 16. Interfacial reaction dependent performance of hollow carbon nanosphere - sulfur composite as a cathode for Li-S battery

  DOE Public Access Gateway for Energy & Science Beta (PAGES Beta)

  Zheng, Jianming; Yan, Pengfei; Gu, Meng; Wagner, Michael J.; Hays, Kevin A.; Chen, Junzheng; Li, Xiaohong S.; Wang, Chong M.; Zhang, Ji -Guang; Liu, Jun; et al

  2015-05-26

  Lithium-sulfur (Li-S) battery is a promising energy storage system due to its high energy density, cost effectiveness and environmental friendliness of sulfur. However, there are still a number of challenges, such as low Coulombic efficiency and poor long-term cycling stability, impeding the commercialization of Li-S battery. The electrochemical performance of Li-S battery is closely related with the interfacial reactions occurring between hosting substrate and active sulfur species which are poorly conducting at fully oxidized and reduced states. Here, we correlate the relationship between the performance and interfacial reactions in the Li-S battery system, using a hollow carbon nanosphere (HCNS) withmore » highly graphitic character as hosting substrate for sulfur. With an appropriate amount of sulfur loading, HCNS/S composite exhibits excellent electrochemical performance because of the fast interfacial reactions between HCNS and the polysulfides. However, further increase of sulfur loading leads to increased formation of highly resistive insoluble reaction products (Li2S2/Li2S) which limits the reversibility of the interfacial reactions and results in poor electrochemical performance. In conclusion, these findings demonstrate the importance of the interfacial reaction reversibility in the whole electrode system on achieving high capacity and long cycle life of sulfur cathode for Li-S batteries.« less

 17. Nanoscale imaging of fundamental Li battery chemistry: solid-electrolyte interphase formation and preferential growth of lithium metal nanoclusters

  SciTech Connect (OSTI)

  Sacci, Robert L; Black, Jennifer M; Wisinger, Nina Balke; Dudney, Nancy J.; More, Karren Leslie; Unocic, Raymond R

  2015-01-01

  The performance characteristics of Li-ion batteries are intrinsically linked to evolving nanoscale interfacial electrochemical reactions. To probe the mechanisms of solid electrolyte interphase formation and Li electrodeposition from a standard battery electrolyte, we use in situ electrochemical scanning transmission electron microscopy for controlled potential sweep-hold electrochemical measurements with simultaneous BF and ADF STEM image acquisition. Through a combined quantitative electrochemical measurement and quantitative STEM imaging approach, based upon electron scattering theory, we show that chemically sensitive ADF STEM imaging can be used to estimate the density of evolving SEI constituents and distinguish contrast mechanisms of Li-bearing components in the liquid cell.

 18. Electrolyte Solvation and Ionic Association. V. Acetonitrile-Lithium Bis(fluorosulfonyl)imide (LiFSI) Mixtures

  SciTech Connect (OSTI)

  Han, Sang D.; Borodin, Oleg; Seo, D. M.; Zhou, Zhi B.; Henderson, Wesley A.

  2014-09-30

  Electrolytes with the salt lithium bis(fluorosulfonyl)imide (LiFSI) have been evaluated relative to comparable electrolytes with other lithium salts. Acetonitrile (AN) has been used as a model electrolyte solvent. The information obtained from the thermal phase behavior, solvation/ionic association interactions, quantum chemical (QC) calculations and molecular dynamics (MD) simulations (with an APPLE&P many-body polarizable force field for the LiFSI salt) of the (AN)n-LiFSI mixtures provides detailed insight into the coordination interactions of the FSI- anions and the wide variability noted in the electrolyte transport property (i.e., viscosity and ionic conductivity).

 19. Dielectric properties of a polar ZnSnO{sub 3} with LiNbO{sub 3}-type

  Office of Scientific and Technical Information (OSTI)

  structure (Journal Article) | SciTech Connect Dielectric properties of a polar ZnSnO{sub 3} with LiNbO{sub 3}-type structure Citation Details In-Document Search Title: Dielectric properties of a polar ZnSnO{sub 3} with LiNbO{sub 3}-type structure The dielectric properties of a polar LiNbO{sub 3}-type ZnSnO{sub 3} synthesized under high-pressure have been investigated with respect to the dielectric permittivity in the relative low frequency range of 10 kHz to 1 MHz and the SHG response at an

 20. High Rate and High Capacity Li-Ion Electrodes for Vehicular Applications

  SciTech Connect (OSTI)

  Dillon, A. C.

  2012-01-01

  Significant advances in both energy density and rate capability for Li-ion batteries are necessary for implementation in electric vehicles. We have employed two different methods to improve the rate capability of high capacity electrodes. For example, we previously demonstrated that thin film high volume expansion MoO{sub 3} nanoparticle electrodes ({approx}2 {micro}m thick) have a stable capacity of {approx}630 mAh/g, at C/2 (charge/dicharge in 2 hours). By fabricating thicker conventional electrodes, an improved reversible capacity of {approx}1000 mAh/g is achieved, but the rate capability decreases. To achieve high-rate capability, we applied a thin Al{sub 2}O{sub 3} atomic layer deposition coating to enable the high volume expansion and prevent mechanical degradation. Also, we recently reported that a thin ALD Al{sub 2}O{sub 3} coating can enable natural graphite (NG) electrodes to exhibit remarkably durable cycling at 50 C. Additionally, Al{sub 2}O{sub 3} ALD films with a thickness of 2 to 4 {angstrom} have been shown to allow LiCoO{sub 2} to exhibit 89% capacity retention after 120 charge-discharge cycles performed up to 4.5 V vs. Li/Li{sup +}. Capacity fade at this high voltage is generally caused by oxidative decomposition of the electrolyte or cobalt dissolution. We have recently fabricated full cells of NG and LiCoO{sub 2} and coated both electrodes, one or the other electrode as well as neither electrode. In creating these full cells, we observed some surprising results that lead us to obtain a greater understanding of the ALD coatings. In a different approach we have employed carbon single-wall nanotubes (SWNTs) to synthesize binder-free, high-rate capability electrodes, with 95 wt.% active materials. In one case, Fe{sub 3}O{sub 4} nanorods are employed as the active storage anode material. Recently, we have also employed this method to demonstrate improved conductivity and highly improved rate capability for a LiNi{sub 0.4}Mn{sub 0.4}Co{sub 0.2}O{sub 2} cathode material. Raman spectroscopy was employed to understand how the SWNTs function as a highly flexible conductive additive.