Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Vizsgatematika, Matematika BSc Szamelmelet alapszint Irodalom Meg egyszer: a vizsgara azt kell tudni, ami az eloadason elhangzott, vagy ott jeleztem,
 

Summary: Vizsgatematika, Matematika BSc Sz´amelm´elet alapszint
Irodalom M´eg egyszer: a vizsg´ara azt kell tudni, ami az eload´ason elhangzott, vagy ott jeleztem,
hogy gyakorlaton (GY) fogjuk venni. ´Es nem csak tudni, de ´erteni is kell, valamint C jelu gyakorl´o
feladatok szintj´en alkalmazni (l´asd Feladatsorok). A Freud­Gyarmati: Sz´amelm´elet k¨onyv l´enyeg´eben
fel¨oleli mindazt, amirol sz´o volt, az idev´ag´o r´eszeket megjelel¨ol¨om a tematik´aban. Bizonyos t´eteleknek
nem kell tudni a bizony´it´as´at (NB), viszont p´eld´ak szintj´en kell tudni illusztr´alni, illetve egyes esetekben
j´ol v´alasztott (ellen)p´eld´akkal az adott felt´etelek sz¨uks´egess´eg´ere r´amutatni. Ez a tematika nem teljesen
pontosan k¨oveti sorrendben az eload´ason elhangzottakat, de az´ert nagyj´ab´ol megfelel annak. ´Erdemes
¨osszevetni a honlappal.
Alapfogalmak Az oszthat´os´ag fogalma ´es alaptulajdons´agai, egys´egek (1.1). Felbonthatatlan sz´amok,
pr´imsz´amok, eratoszten´eszi szita (1.4, 5.1). IN-ben v´egtelen sok felbonthatatlan sz´am van (5.1), sot
a 4k - 1 alak´u pozit´ivakb´ol is (GY). Az alapfogalmak ´ertelmez´ese a p´aros sz´amok k¨or´eben (GY). A
tov´abbiakban az eg´esz sz´amok k¨or´eben dolgozunk, bizonyos t´eteleket csak IN-ben bizony´itva.
SZAT Marad´ekos oszt´as (1.2). Kit¨untetett k¨oz¨os oszt´o, (a, b) = (b, a - kb), euklideszi algoritmus ´es
k¨ovetkezm´enyei (1.3), alkalmaz´as line´aris diofantikus egyenletekre (7.1). A felbonthatatlan sz´amok ´es
a pr´imsz´amok ekvivalenci´aja (1.4). A sz´amelm´elet alapt´etele (1.5) IN-ben. A SZAT az eg´esz sz´amok
k¨or´eben.
Kanonikus alak Kanonikus alak, ´altal´anos´itott kanonikus alak, egy sz´am oszt´oinak kanonikus alakja, a
legnagyobb k¨oz¨os oszt´o ´es a legkisebb k¨oz¨os t¨obbsz¨or¨os kanonikus alakja, tulajdons´agaik (1.6). Az oszt´ok
sz´ama, k´eplet d(n)-re. Egym´ashoz relat´iv pr´im sz´amok jellemz´ese a kanonikus alakb´ol, a n´egyzetsz´amok

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics