Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Samenvatten van data 1.1 Inleiding
 

Summary: I.1
Samenvatten van data
1.1 Inleiding
De term 'data' wordt overvloedig gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek. Data
zijn resultaten van een onderzoek. In het algemeen bestaat een verzameling data
uit eigenschappen of kenmerken van individuen of experimentele eenheden. Vaak
worden de data weergegeven in ŽeŽen of meer getallen.
1.2 Nominale, ordinale, interval-schaal
Voorbeeld 1.2.1 Van een groep studenten is gegeven
­ de kleur van de ogen (donkerbruin, grijs, blauw, lichtbruin of groen)
­ hun politieke activiteit (zeer gering, gering, gemiddeld, groot, zeer groot)
­ de lengte (in cm.).
We zouden de volgende code kunnen hanteren: donkerbruin = 0, grijs = 1,
blauw = 2, lichtbruin = 3, groen = 4, zeer gering = 1, gering = 2, gemiddeld = 3,
groot = 4, zeer groot = 5. Dan is (2,4,169) een student met blauwe ogen, die
grote politieke activiteit vertoont en die 169 cm. lang is. Het is niet noodzakelijk
een codering met getallen te hanteren. We kunnen ook voor de hand liggende
namen gebruiken, bijv. (blauw, groot, 169) i.p.v. (2, 4, 169). 2
De in voorbeeld 1.2.1 gehanteerde meetschalen zijn alle drie van een ander type.
De kleur van de ogen is een voorbeeld van meting m.b.v. een nominale schaal.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering