Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. I. (BSc.) Algebra1: 2. vizsga 2009. jnius 11.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra1: 2. vizsga 2009. június 11.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; a 13 pontot el nem ér®ké
viszont elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.) A 14 pontosoknak legalább
3, a 13 pontosoknak legalább 5 pontot el kell érniük a második részb®l az elégségeshez.
1. Mi lesz a 0 # és 360 # közé es® irányszöge a z = -
# 3
2 + i
2
komplex szám 100-adik hatványának? arg z 100 = 240 #
2. Fejezzük ki azt a w komplex számot, melyet úgy kapunk,
hogy a z = a + bi komplex számot el®ször tükrözzük az
y tengelyre, majd pozitív irányban elforgatjuk 180 # -kal az
origó körül.
w = •
z = a - bi
3. Adjuk meg algebrai alakban a z = 2+3i komplex szám negyedik hatványának negyedik gyökeit.
Negyedik gyökök: w 1 = 2 + 3i, w 2 = -3 + 2i, w 3 = -2 - 3i, w 4 = 3 - 2i
4. Hány olyan 16-odrend¶ z komplex szám van, melynek a

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics