Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Tentamen (Gewone) Differentiaalvergelijkingen Vakcode : TW 191560123
 

Summary: Tentamen (Gewone) Differentiaalvergelijkingen
Vakcode : TW 191560123
TN 191560130
AT 191560380
Datum : Maandag 27 juni 2011
Tijdstip : 8:45-11:45
Plaats : Sportcentrum
Vermeld duidelijk uw studie (TW/TN/AT).
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Het gebruik van een (grafische) rekenmachine is toegestaan.
Opgave 1. Bepaal eAt voor A =
7 -4
10 3
.
Opgave 2. We nemen het stelsel met x > 0
x = y,
y =
-1
x2
+

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering