Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Fjellkjeden gr til grunne7KAPITTEL Haakon Fossen
 

Summary: Fjellkjeden går til grunne7KAPITTEL
Haakon Fossen
Winfried Dallman
Torgeir B. Andersen
Ingenting varer evig, heller ikke fjell-
kjeder. Så lenge kontinentene kolliderer
og fjellmassene presses opp, holdes fjellene
ved like. Men når kreftene svinner hen,
får vind og vær fritt spillerom. Da opp-
fylles Skriftens ord om at "hvert fjell og
hver haug skal jevnes. Bakket land skal
bli til slette og kollene til flat mark".
Slik var det også med den kaledonske
fjellkjeden. Etter at kollisjonen med
Grønland var over tidlig i devon, ble
fjellkjeden angrepet på to fronter. Mens
vær og vind angrep fjellkjeden på over-
flaten, bygde det seg opp krefter i dypet
som slet og strakk i jordskorpa. Den
mektige kaledonske fjellkjedens

  

Source: Andersen, Torgeir Bjørge - Centre for Physics of Geological Processes & Department of Geosciences, Universitetet i Oslo
Fossen, Haakon - Department of Earth Science, Universitetet i Bergen

 

Collections: Geosciences