Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Hoofdstuk 11:Betrouwbaarheidsintervallen X1, . . . , Xn een verdeling hebben met onbekende
 

Summary: Hoofdstuk 11:Betrouwbaarheidsintervallen
Algemeen:
Als
X1, . . . , Xn een verdeling hebben met onbekende
parameter en T1 en T2 zijn steekproef-
functies zodat P(T1 T2) = 1 -
Dan is
(T1, T2) het stochastisch betrouwbaarheids-
interval voor met betrouwbaarheid 1 -
Na het uitvoeren van de steekproef vinden we
(t1, t2): het numeriek (1 - )100%-betrouw-
baarheidsinterval
Interpretatie:
Een numeriek 95%-betrouwbaarheidsinterval
(t1, t2)voor bevat in gemiddeld 95 van de 100
gevallen de werkelijke waarde van .
Notatie: 95%-BI () = (t1, t2).
1
Voorbeeld: afleiding 95%-BI ()
X1, . . . , Xn is een aselecte steekproef uit

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering