Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Strategische Visie 2009-2014
 

Summary: Strategische
Visie 2009-2014
route14.utwente.nl
3 Strategische Visie 2009-2014
Vooraf
In 2007 stelde het College van Bestuur van Universiteit Twente een commissie in die de opdracht kreeg
een toekomstverkenning te doen voor de universiteit. De commissie, onder leiding van decaan prof. Hubert
Coonen, sprak met kenners, opiniemakers en relaties over kansen en bedreigingen en over de sterktes en
zwaktes van de organisatie. Het advies van de commissie, gepubliceerd onder de titel OnderneemUT, was
duidelijk: wil de universiteit haar positie versterken en toekomstige ontwikkelingen het hoofd bieden, dan
zullen er keuzes moeten worden gemaakt.
De commissie noemt zeven thema's die we moeten agenderen. Het eerste, overkoepelende thema is
het profiel van de universiteit. Universiteit Twente is voor grote groepen potentiŽle relaties te weinig
aantrekkelijk, niet onderscheidend, of zelfs onzichtbaar. Uitgebreid kwantitatief onderzoek bevestigt dit
beeld. Het tweede thema is de kwaliteit van onderwijs: de evidentie waarmee de Universiteit Twente de
Nederlandse ranglijsten voor kwaliteit aanvoerde is tanend. Als derde is geconstateerd dat het marktaandeel
in de Nederlandse onderwijsmarkt al enkele jaren krimp vertoont.
Naast deze thema's, die vooral betrekking hebben op de onderwijsmarkt, constateert de commissie Coonen
dat het de universiteit ontbreekt aan een netwerk dat effectief in te zetten is bij het verwezenlijken van
haar strategische ambities. Dat geldt nationaal, maar zeker ook internationaal (thema vier). Als vijfde thema

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering