Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2010/AAMP/51/avdm
Versie : 19 oktober 2010
Vak : Inleiding Wiskunde I
Vakcode : 151191
Datum : maandag 25 oktober 2010
Tijdstip : 13:45 - 15:45 uur
Plaats : Sportcentrum
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden ter controle.
1. Gegeven de functie f = x ln x + x2 + 1 .
(a) Laat zien dat f(x) voor alle x R is gedefinieerd, en bepaal f(R), het bereik van f.
(b) Ga na of f een even of een oneven functie (of geen van beide) is;
(c) Laat zien dat f strikt stijgend is;
(d) Bestaat de inverse functie va f? (beargumenteer!)
2. Gegeven de functie f : [0, 3] R door
f(x) = 3
(x - 1)4(x - 2) .
Bepaal alle locale en globale extrema van f.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering