Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. BSc tanri Algebra3: 3. vizsgadolgozat 2009. jnius 25.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. BSc tanári Algebra3: 3. vizsgadolgozat 2009. június 25.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki az els® részb®l legalább 10 pontot és a másodikból legalább 4-et szerez, illetve az
els® részb®l 9 pontot, és a második részb®l legalább 6 pontot szerez, annak a dolgozata legalább
elégséges, a többieké viszont elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.)
1. Mi lesz a 2 rendje Z 15 additív, illetve multiplikatív cso-
portjában?
o Z +
15
(2) = ; o Z × 15
(2) =
15 4
2. Hány éle van annak a gráfnak, melynek csúcsai az alábbi
csoportok, az élek pedig az izomorf csoportokat kötik
össze? Z + , Z × , R + , C × , Z × 3 , D 4 /#f 2 , t#
Élek száma: 3
3. Melyek egységelemesek az alábbi gy¶r¶k közül?
(A) Z[i] (a Gauss-egészek); (B) a páros számok;
(C) az x-szel osztható valós együtthatós polinomok;

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics