Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. BSC: Algebra 3 (tanri szakirny) 2008/2009. II. flv A bizonytssal tanult lltsok listja
 

Summary: Mat. BSC: Algebra 3 (tanári szakirány) 2008/2009. II. félév
A bizonyítással tanult állítások listája
Az itt fölsorolt állítások fajsúlya és terjedelme különböz®; a vizsgadolgozatban (illetve a régi
tanárszakosoknak szigorlaton) egyes állításoknak esetleg csak egy része lesz számonkérve.
A megadott tételsorszámok többnyire jól utalnak a számonkért anyagra, de esetenként a
környezetük is a tételhez tartozik, néha pedig az el®adáson más bizonyítás szerepelt (pl.
-1 kvadratikus karakterére)  a vizsgán természetesen bármilyen jó bizonyítást elfogadunk.
1. M¶veletek faktorcsoportokban K 4.7.12
2. Homomorzmustétel csoportokra K 4.7.16
3. Generált részgy¶r¶ elemeinek leírása K 5.1.2
4. Generált ideál elemeinek leírása K 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11
5. A homomorzmusok magja és az ideálok kapcsolata K 5.1.5
6. M n (R) ideáljai K 5.3.3
7. M¶veletek faktorgy¶r¶ben K 5.2.0
8. Homomorzmustétel gy¶r¶kre K 5.2.5
9. Balideálmentes gy¶r¶ ferdestest vagy prímrend¶ zérógy¶r¶ K 5.3.8
10. Kommutatív gy¶r¶ faktora mikor test? K 5.3.12
11. Oszthatóság és f®ideálok kapcsolata integritási tartományban K 5.5.4
12. Integritási tartományban mikor lesz f®ideál az (a, b) ideál? K 5.5.5
13. Minden euklideszi gy¶r¶ f®ideálgy¶r¶ K 5.5.3

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics