Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
COGNOMS: ALONSO LOPEZ NOM: JAVIER SEXE: Home
 

Summary: COGNOMS: ALONSO LOPEZ
NOM: JAVIER SEXE: Home
D.N.I.: 37385066S DATA NAIXEMENT: 15.06.1978 NUM. FUNCIONARI:
ADRE«A PARTICULAR:
CIUTAT: DISTRICTE POSTAL: TEL»FON:
ESPECIALITZACI” (CODI UNESCO):
FORMACI” ACAD»MICA
LLICENCIATURA/ENGINYERIA: Enginyer Superior - ENGINYER EN INFORMņTICA
CENTRE:
DATA:1900
DIRECTOR(S) DE TESI:
SITUACI” PROFESSIONAL ACTUAL
ORGANISME: Universitat PolitŤcnica de Catalunya
FACULTAT, ESCOLA O INSTITUT: Facultat d'Informŗtica de Barcelona (FIB)
DEPT./SECC./UNITAT ESTR.: Departament d'Arquitectura de Computadors
CATEGORIA PROFESSIONAL I DATA INICI: Ajudant (02.11.2006)
DIRECCI” POSTAL: Jordi Girona, 1-3, Edifici D6, Campus Nord (08034 Barcelona)
TEL»FON: 93 401 70 01
PLANTILLA ALTRES SITUACIONS ESPECIFICAR:
CONTRACTAT X DEDICACI”: A TEMPS COMPLERT X

  

Source: Alonso, Javier - Departament d'Arquitectura de Computadors, Universitat PolitŤcnica de Catalunya

 

Collections: Computer Technologies and Information Sciences