Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Sheets K&S voor INF HC 9: Hoofdstuk 11
 

Summary: Sheets K&S voor INF
HC 9: Hoofdstuk 11
Statistiek
Deel 1: Schatten (hfdst. 10)
Deel 2: Betrouwbaarheidsintervallen (11)
Deel 3: Toetsen van hypothesen (12)
Pop. par. Schatter Schatting

2
p
Vorige keer: meest gebruikte schatters
Als de populatievariabele normaal verdeeld is,
met gemiddelde en variantie 2 , dan geldt:
2
X -
n
X ~ N( , ), dus ~ N(0,1)
n


  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering