Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Faculteitsraadreglement van de Faculteit
 

Summary: Faculteitsraadreglement
van de Faculteit
Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Faculteitsraadreglement EWI 1
Kenmerk: EWI06/FR:Mmn/032/bsc
INHOUDSOPGAVE
Preambule 3
I ALGEMENE BEPALINGEN 3
Artikel 1 Begripsbepalingen 3
Artikel 2 Taak van de Faculteitsraad 3
II SAMENSTELLING EN ZITTINGSDUUR 4
Artikel 3 Samenstelling 4
Artikel 4 Zittingsperiode 4
Artikel 5 Verkiezingen 4
III ALGEMENE BEVOEGDHEDEN 4
Artikel 6 Algemene bevoegdheden Faculteitsraad 4
Artikel 7 Overlegvergadering 5
Artikel 8 Verslag van de overlegvergadering 5
Artikel 9 Openbaarheid van de overlegvergadering 5
Artikel 10 Instellen adviescommissies 5

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering