Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2011/AAMP/52/avdm
Versie : 31 oktober 2011
Vak : Inleiding Wiskunde I
Vakcode : 201100172 (De Maakbare Mens) of 191511911 (Oude versie Inleiding Wiskunde I)
Datum : maandag 7 november 2011
Tijdstip : 8:45 - 10:45 uur
Plaats : Sportcentrum
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden ter controle.
Bij dit tentamen hoort een formuleblad.
1. Gegeven de functie f = x
sinh(x)
cosh(x)
.
(a) Ga na of f een even of een oneven functie (of geen van beide) is;
(b) Bepaal lim
x
f(x) en lim

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering