Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Uitwerking tentamen Kansrekening en Statistiek voor INF/TEL d.d. 15-05-02-3SP 1. Definieer Z ="getest persoon is daadwerkelijk zwanger"en + ="Uitslag test is positief"
 

Summary: Uitwerking tentamen Kansrekening en Statistiek voor INF/TEL d.d. 15-05-02-3SP
1. Definieer Z ="getest persoon is daadwerkelijk zwanger"en + ="Uitslag test is positief"
(het complement van + is -).
Gegeven: 03.0)|( =+ ZP , 01.0)|( =- ZP en 10.0)( =ZP
Gevraagd:
%4.21
10.099.090.003.0
90.003.0
)()|()()|(
)()|(
)(
)(
)|(
+

=
+++
+
=
+

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering