Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2010/AAMP/13/avdm
Versie : 22 januari 2010
Vak : Vectoranalyse voor BMT
Vakcode : 151086
Datum : dinsdag 19 januari 2010
Tijdstip : 13:45 16:45 uur
Plaats : ZI 4054
ANTWOORDEN
1. (a) De oppervlakte van de driehoek is 1
2 |(b - a) (c - a)| = 1
2

6.
(b) Een vergelijking voor V is x + y + 2z = 3
(c) Het snijpunt van l met V is


0

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering