Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2007/AAMP/11/avdm
Versie : 23 januari 2007
Vak : Inleiding Wiskunde I
Vakcode : 151191
Datum : 22 januari 2007
Tijdstip : 09:00 - 11:00 uur
Plaats : OH 116
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
dus rekenmachine alleen gebruiken ter controle.
1. Gegeven de functie f : R R door
f(x) =
x
1 + x2
(a) Laat zien dat f een oneven functie is;
(b) Bepaal de extrema van f;
(c) Geef de lineaire benadering van f rond x = 2.
2. Gegeven de functie f : R B door
f(x) = a arctan(bx)

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering