Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
MSTER UNIVERSITARI EN DISSENY I COMUNICACI
 

Summary: 1
MÀSTER UNIVERSITARI EN
DISSENY I COMUNICACIÓ
Versió 2.
COA 03/03/09
2
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU COMUNICACIÓ SOCIAL
DEPARTAMENT DE PERIODISME I COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
PLA D'ESTUDIS DE MÀSTER OFICIAL
(versió amb les modificacions aprovades a la COA de 03/03/09)
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ÒRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
ELISAVA Escola Superior de Disseny / Universitat Pompeu Fabra
Signat: Xavier Costa i Jordi Cano
Títol oficial de màster
Màster en Disseny i Comunicació
Máster en Diseño y Comunicación
Master in Design and Communication
Objectius formatius de la titulació (Descripció sintètica de competències a assolir)

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences