Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. I. (BSc.) Algebra1: 1. vizsga 2009. mjus 25.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra1: 1. vizsga 2009. május 25.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni nem
kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; a többieké viszont elégtelen.
(Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.)
1. Írjuk föl annak a z komplex számnak az algebrai alakját,
amelynek a hossza 2, és irányszöge 330 # . z =
2. Adjuk meg azt a w komplex számot, amely a z 1 = 1 - 2i
és a z 2 = -5 + 7i komplex számok közötti szakaszt 1 : 2
arányban osztja (azaz z 1 -hez kétszer közelebb van, mint
z 2 -höz).
w =
3. Legyen z = -2 # 3 + 2i. Mi lesz az irányszöge a z komplex
szám ötödik gyökeinek? # # { }
4. Adjunk meg egy 12-edrend¶ komplex számot.
Pl. z =
5. Legyen z primitív 24-edik egységgyök. Melyek lesznek azok
az 1 # k # 24 egész számok, melyekre z k rendje 8? k
6. Ha a z # C komplex szám abszolút értéke 2, akkor mennyi
lesz a w = z 9

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics