Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Variantie-analyse 3.1 Het twee-steekproevenprobleem
 

Summary: III.1
Variantie-analyse
3.1 Het twee-steekproevenprobleem
In Statistiek & kansrekening zijn vragen aan de orde geweest zoals "heeft invoe-
ring van nieuwe veiligheidsmaatregelen geleid tot een vermindering van verloren
gegane werktijd door ongelukken?". Twee steekproeven (betrekking hebbende
op de situatie na resp. vŽoŽor invoering van de nieuwe maatregelen) werden met
elkaar vergeleken en de hypothese van het gelijk zijn van de beide verwachtingen
werd getoetst. Met het oog op generalisatie naar meer dan twee steekproeven,
waarbij we statistisch willen onderzoeken of de optredende verwachtingen gelijk
zijn, herhalen we kort de theorie en bewerken deze voor om tot generalisatie over
te kunnen gaan.
Het kansmodel bij het twee-steekproevenprobleem luidt als volgt. De s.v.-en
X1, . . . , Xm, Y1, . . . , Yn zijn o.o. met Xi N(, 2
) (i = 1, . . . , m) en Yj
N(, 2
) (j = 1, . . ., n) waarbij , en 2
onbekende parameters zijn. De eerste
steekproef is (X1, . . ., Xm) en de tweede steekproef is (Y1, . . . , Yn). Het gaat hier
en in het vervolg om een drietal veronderstellingen die aan de variantie-analyse

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering