Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Butllet de la Societat Catalana de Matemtiques Vol. 16, nm. 2, 2001. Pg. 730
 

Summary: Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques
Vol. 16, núm. 2, 2001. Pàg. 7­30
Sistemes electorals
Aureli Alabert
1 Introducció
La democràcia parlamentària està basada en l'elecció justa d'un nombre petit
d'individus (diputats) per representar un nombre molt més gran de ciutadans.
És una idea senzilla, llevat d'un detall: Què vol dir justa?
En el nostre país, els candidats a diputat es presenten a les eleccions agru-
pats en les anomenades candidatures o llistes, que poden ser presentades per
partits polítics o per coalicions de partits. Cada elector vota una de les llis-
tes. A partir del nombre de vots obtinguts, cada llista rep una certa quantitat
d'escons.
La pregunta és, doncs, com determinar, a partir del nombre de vots que rep
cada llista, la quantitat d'escons que li corresponen. El sistema que s'utilitza
a les eleccions al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats espanyol
es coneix com a llei de d'Hondt, i els càlculs que requereix són molt fàcils de
fer. A l'apartat 2 repassem aquest sistema, juntament amb altres dos mètodes
similars que porten a resultats lleugerament diferents.
Sovint es culpabilitza la llei de d'Hondt de la sobrerepresentació parlamen-

  

Source: Alabert, Aureli - Departament de Matemàtiques, Universitat Autònoma de Barcelona

 

Collections: Mathematics