Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. BSC: Algebra 2 2. ZH 2007. december 7. NV: ELTE azon.
 

Summary: Mat. BSC: Algebra 2 2. ZH 2007. december 7.
NÉV: ELTE azon.:
Gyakorlat: ÁI(k16) CSP(h14) CSP(k14)
Valamennyi feladat azonos számú pontot ér. Minden megoldásnál kell® részletesség¶ indoklás
szükséges, a puszta eredményért nem jár pont. Semmilyen segédeszközt nem lehet használni.
1. Legyen V = R 3 , A # Hom(V ) az a lineáris leképezés, amelyre:
A : # #
#
#
#
# # ##
# #
# + #
2#
# + #
# #
a) Adjuk meg A márixát a szokásos bázisban.
b) Számoljuk ki A sajátértékeit, sajátvektorait, és adjuk meg a sajátaltereket egy-egy bázi-
sukkal.
c) Van-e olyan bázisa R 3 -nak, melyben A mátrixa diagonális alakú?

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics