Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. I. (BSc.) Algebra2: 3. vizsgadolgozat (norml) 2011. jnius 21.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra2: 3. vizsgadolgozat (normál) 2011. június 21.
I. rész (90 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni
nem kell. Aki itt legalább 14 pontot elér, annak a dolgozata legalább elégséges; aki viszont nem
éri el a 12 pontot, azé biztosan elégtelen (ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk).
A többi esetben a vizsga eredményessége a második részt®l is függ.
1. Írjuk föl azt a vektortér-axiómát, melyben egyaránt szerepel vektorok és skalárok összeadása.
2. Adjunk meg R[x]-ben mint a valósak fölötti vektortérben egy olyan H részhalmazt, amely
zárt a skalárral való szorzásra, de nem zárt az összeadásra.
Pl. H =
3. Hány különböz® altér tartalmazza R 3 -ben az
# #
1
1
1
# # vek-
tort?
Alterek száma:
4. A v # V vektornak a B = {b 1 , b 2 } bázisban kifejezett
koordinátavektora # 2

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics