Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZON.: Mat. I. (BSc.) Algebra1 (alapszint): 2. vizsga/1 2010. jan. 5.
 

Summary: NÉV: ELTE AZON.:
I II # J
Mat. I. (BSc.) Algebra1 (alapszint): 2. vizsga/1 2010. jan. 5.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni nem
kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; aki viszont az els® részb®l nem
ér el 12 pontot, annak a vizsgája elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.)
1. Határozzuk meg a z = 1 - 3i komplex szám tizedik hatvá-
nyának abszolút értékét. # # z 10
# # = 10 5 = 100 000
2. Adjuk meg azt a w komplex számot, amelyet úgy kapunk,
hogy a z = 2 + 2i szám konjugáltját elforgatjuk 90 # -kal az
origó körül pozitív (azaz az óramutató járásával ellentétes)
irányban.
w = 2 + 2i
3. Egy z nem nulla komplex számnak maximum hány ötödik
gyöke eshet az els® síknegyedbe (azaz a valós és a képzetes
tengely pozitív félegyenesei közé)?
Maximális szám: 2
4. Mi azon komplex 121-edik egységgyökök összege, melyek
nem valósak? Összeg: -1

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics