Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Universiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: ĜUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2011/AAMP/01/avdm
Versie : 22 december 2010
Vak : Vectoranalyse voor TG
Vakcode : 19 151089 0
Datum : maandag 3 januari 2011
Tijdstip : 8:45 - 11:45 uur
Plaats : NH 207
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Gebruik van de syllabus en een (grafische) rekenmachine is toegestaan.
1. Gegeven het vlak V met parametervoorstelling a + v + µw, met
a = ex + 5ey - 2ez , v = 3ex - 2ey + ez , w = ex + ey ,
(a) Bereken een normaalvector op V ;
(b) Bereken de loodrechte afstand van V tot de oorsprong;
(c) Bepaal een (andere) parametervoorstelling van V , waarbij de steunvector en de beide
richtingsvectoren alle drie onderling loodrecht zijn.
2. Gegeven het vectorveld
F = Ax sin(y)^ex + (x2
cos(y) + Bye-z

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering