Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Fejezetek a gyrelmletbl 3. feladatsor 2012. februr 28. 1. Igazoljuk, hogy egy R gyrre ekvivalensek az albbiak
 

Summary: Fejezetek a gy¶r¶elméletb®l 3. feladatsor 2012. február 28.
1. Igazoljuk, hogy egy R gy¶r¶re ekvivalensek az alábbiak:
(i) minden RP projektív minden része is projektív;
(ii) minden RL # RR balideal projektív;
(iii) minden R I injektív minden homomorf képe injektív.
2. Igazoljuk, hogy a Baer-összeg kommutatív és asszociatív.
3. Adjunk meg a 2/6 és 2/7 feladatokban szerepl® Ext 3 -csoportokban egy-egy nem nulla elemet
hosszú egzakt sorozatként.
4. Döntsük el, nulla-e az Ex 2 ( 1 , 3 ) csoport alábbi eleme:
0 # 3 # 2
3 # 1
2 # 1 # 0
ha az algebra reguláris reprezentációja az alábbi módon adható meg:
(i) AA = 1
2
3 # 2
3 # 3 ;
(i) AA = 1
2 # 2
3 # 3 .

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics