Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Let op! Het volgende heeft betrekking tot LP's en niet LP in standaard vorm
 

Summary: Let op! Het volgende heeft betrekking tot LP's en niet
ILP's
LP in standaard vorm
doelfunctie wordt gemaximaliseerd
alle voorwaarden zijn gelijkheidsvoorwaarden
alle variabelen zijn 0
Opmerking: de simplex algoritme (zoals wij hem leren kennen) kan alleen
toegepast worden op LP's in standaard vorm
Hoorcollege3DetMOR1
Omzetten van een willekeurig LP in standaard vorm
doelfunctie z wordt geminimaliseerd: vervang z door -z
ongelijkheidsvoorwaarden: Toevoegen van spelingsvariabelen:
voorwaarden: slack variabele si 0 introduceren en in voor-
waarde +si toevoegen
voorwaarden: excess variabele ei 0 introduceren en in voor-
waarde -ei toevoegen
onbegrensde variabele x: vervang x door x-x met x, x 0
Opmerking: het omzetten van een LP in standaard vorm heeft geen
invloed op de optimale oplossing (soms wel op de optimale doelfunctie
waarde)!

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering