Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Bestuurs-en beheersreglement Universiteit Twente
 

Summary: Bestuurs- en beheersreglement
Universiteit Twente
2010
kenmerk: versie december 2010
Bestuurs- en beheersreglement UT 2010 2
Bestuurs- en beheersreglement Universiteit Twente
ingevolge het gestelde in artikel 9.4 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
(WHW),
vastgesteld door het college van bestuur,
na verkregen instemming van de universiteitsraad,
en goedgekeurd door de raad van toezicht in zijn vergadering van 16 december 2010
Bestuurs- en beheersreglement UT 2010 3
INHOUDSOPGAVE
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Hoofdstuk II Bestuur en inrichting van de universiteit
1 Faculteiten en opleidingen
2 Interfacultaire onderzoeksinstituten
3 Centrale diensten
4 Raad van toezicht
5 College van bestuur

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering