Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Multi-Disciplinaire Ontwerp Opdrachten Minor 2008-2009
 

Summary: Multi-Disciplinaire Ontwerp Opdrachten
Minor 2008-2009
1. Multidisciplinaire Consultancy Progressief Platform Wierden
Inleiding
Progressief Platform Wierden wil een meepraat- en meebeslis-tool ontwikkelen voor het
verbeteren van democratische processen binnen de gemeentelijke en landelijke politiek. Bedoeling
is dat "burgers" meepraten over politieke onderwerpen, maar dat niet alleen ... uiteindelijk moeten
ze ook kunnen meebeslissen in de besluitvorming van de standpunten van een (nieuwe) politieke
partij.
Potentieel Project
Welke discussietools vanuit de praktijk zijn geschikt voor de plannen van Progressief Platform
Wierden? Met welke aanpassingen zijn deze tools inzetbaar voor de beoogde doelstelling?
Hoe kan een discussietool op haalbare wijze worden ingezet in een besluitvormingsproces binnen
de Gemeente Wierden, zoals dat actueel speelt? Welke randvoorwaarden moeten in acht genomen
worden om e.e.a. goed te laten functioneren, zodat het democratische proces er werkelijk door
verbeterd wordt?
Op welke manier is het mogelijk, als een logische vervolgstap hierop, om burgers werkelijk mee te
laten beslissen bij de standpuntbepaling van het Progressief Platform? Hoe kunnen de ervaringen
uit dit project opgeschaald worden naar politieke besluitvormingsprocessen op landelijk niveau?
Welke nieuwe elementen zullen zich dan doen laten gelden?

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering