Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW01/T-MA/. . . /dd
 

Summary: Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW01/T-MA/. . . /dd
Datum : 19 november 2003
Vak : Modellen en systemen (voor TG)
Vakcode : 151250
Datum : . . .
Tijdstip : 9.00 - 12.00 uur
Plaats : . . .
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. Gegeven de verzameling
A = x R | x =
5
2
en de functie f : A B, met
f(x) =
1 + 3x

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering