Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Afdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW05/SSB/PK/03-93ha/ml
 

Summary: Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW05/SSB/PK/03-93ha/ml
Datum : 24 oktober 2006
Tentamen Calculus I voor EL
Vakcode 152100
Maandag 12 december 2005, 09.00 - 12.00 uur, WA-2
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden voor controle.
Een formuleblad is bijgevoegd.
1. Bepaal m.b.v. de Stelling van l'Hospital (controleer de voorwaarden)
lim
x0
4

1 + x - e2x - 3
sin(x2)
2. Gegeven is dat de functie f continu is op IR met
f(x) =


  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering