Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Universiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: ĜUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2011/AAMP/11/avdm
Versie : 19 januari 2011
Vak : Vectoranalyse voor BMT
Vakcode : 19 151086 1
Datum : dinsdag 18 januari 2011
Tijdstip : 13:45 ­ 16:45 uur
Plaats : ZI 3042
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
· Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden ver-
meld op het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke
conclusie u uit de Maple-uitvoer trekt.
· Denk er aan dat uitlsuitend handgeschreven uitwerkingen kunnen worden ingeleverd, dus
g´e´en Maplewerkbladen.
1. Gegeven het vlak V met parametervoorstelling a + v + µw, met
a = ex + 5ey - 2ez , v = 3ex - 2ey + ez , w = ex + ey ,
(a) Bereken een normaalvector op V ;
(b) Bereken de loodrechte afstand van V tot de oorsprong;

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering