Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Datum : 9 maart 2004 Vak : CAL IIa voor EL
 

Summary: Datum : 9 maart 2004
Vak : CAL IIa voor EL
Vakcode : 151004
Datum : 27 maart 2003
Tijdstip : 13.30-15.30 uur
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden,
dus een rekenmachine mag alleen gebruikt worden ter controle.
1. In IR3
is gegegeven de kromme C met parametrisering: r(t) = t cos t, t sin t, t .
(a) Bepaal de vector r()
(b) Bereken de raakvector aan C in r().
(c) Bepaal een parametrisering van de raaklijn aan C in r().
(d) Toon aan dat de kromme C in de oplossingsverzameling gegeven door z2 = x2 +y2
ligt.
2. De functie f : IR2
IR is gegeven door: f(x, y) = e-x sin y.
(a) Bepaal de richtingsafgeleide Duf(P) in het punt P = (0, 0) in richting
u = 1/

2, 1/

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering