Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Kenmerk: TW02/SK/081/tk Datum: 13 mei 2002
 

Summary: Kenmerk: TW02/SK/081/tk
Datum: 13 mei 2002
Kansrekening en Statistiek voor INF/TEL (153008/153034 ­ 3 SP)
woensdag 8 mei 2002 van 9.00 ­12.00 uur
Dit tentamen bestaat uit 6 opgaven, 3 tabellen en een formuleblad.
3 SP­VERSIE!
1. Zwangerschapstests werken niet perfect. Een onderzocht merk bleek de volgende fouten te
maken: de kans dat een niet­zwangere vrouw een positief testresultaat waarneemt is 3% en
de kans dat een zwangere vrouw een negatief testresultaat waarneemt is 1%. Wij nemen aan
dat 10% van de vrouwen die de test gebruiken daadwerkelijk zwanger is. Bereken de kans
dat iemand die een positief testresultaat waarneemt, niet zwanger is. Geef daartoe eerst
een aantal relevante gebeurtenissen en de gegeven kansen in termen van (voorwaardelijke)
kansen op die gebeurtenissen.
2. Een sterke mate van kleurenblindheid komt voor bij ca. 2% van de de mannen.
Stel we nemen een aselecte steekproef van n mannen.
a. Bereken voor n = 10 de kans dat minstens ’e’en van deze mannen kleurenblind is.
b. Welke benaderende verdeling kunnen we voor het aantal kleurenblinde mannen gebrui­
ken in een steekproef van n = 100 mannen?
c. Benader voor n = 2000 de kans dat er in de steekproef 50 of meer kleurenblinde mannen
voorkomen.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering