Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Table of Contents Kvantu fizikas paradoksi
 

Summary: Table of Contents
Kvantu fizikas paradoksi
1. Kvantu interference
1.1. Ilustrcijas (PDF)
1.1. Interferences eksperimenti ar daim, atomiem un molekulm
1.1.1. Interferences eksperimenti ar daim kvantu mehnikas veidosans period
1.1.2. Difrakcijas vien spraug un Junga dubultspraugas eksperimenti ar neitroniem
1.1.3. Interferences eksperimenti ar lielm molekulm
1.2. Vairkdaiu interferences eksperimenti.
1.2.1. Einsteina, Podoska - Rozena paradokss
1.2.2. Bella neviendbas
Bella neviendbu izvedums (formulu lapa)
1.2.3. Divfotonu interferences eksperimenti saistb ar daiu spinu
1.2.3.1. Eksperimenti ar protoniem
1.2.3.2. Eksperimenti ar fotoniem
1.2.3.3. Eksperimenti ar novlotu detektora orientcijas izvli
1.2.4. Divfotonu interferences eksperimenti koordinsu un impulsu gadjum
1.2.4.1. Divfotonu interferences aina uz diviem telpiski atdaltiem ekrniem
1.2.4.2. Koherences garuma novrtsana divfotonu interferences eksperimentos
1.2.4.3. Attlumi, kdos var novrot saisttos fotonus

  

Source: Auzinsh, Marcis - Department of Physics, University of Latvia

 

Collections: Physics