Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Bsc algebra1 alapszint gyakorlat Negyedik alkalom (2008 okt. 7 10)
 

Summary: Bsc algebra1 alapszint¶ gyakorlat
Negyedik alkalom (2008 okt. 710)
1. Adjuk meg Gauss-eliminációval az alábbi egyenletrendszerek általános megoldását. Az
els® egyenletrendszer mely megoldásában minimális az ismeretlenek négyzetösszege?
2 x - 3 y + 6 z = 14
-3 x + 2 z = 3
x - 6 y + 14 z = 31
IHF: x - y + z + t = 2
-3 x + 3 t = 0
-2 x - y + z + 4 t = 2
4 x - y + z - 2 t = 2
2. Tekintsünk egy n ismeretlenes, m egyenletb®l álló, R feletti lineáris egyenletrendszert,
melynek t (valós) megoldása van (t = # is lehetséges). Töltsük ki az alábbi táblázatokat:
I jelentse azt, hogy ilyen eset el®fordulhat, N pedig azt, hogy nem.
Általános t = 0 t = 1 t = #
n < m
n = m
n > m
Homogén t = 0 t = 1 t = #
n < m

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics