Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat. BSC: Algebra 2 (norml) 2010/2011. II. flv A bizonytssal szmonkrt (fbb) lltsok listja
 

Summary: Mat. BSC: Algebra 2 (normál) 2010/2011. II. félév
A bizonyítással számonkért (f®bb) állítások listája
Az itt fölsorolt állítások fajsúlya és terjedelme különböz®; a vizsgadolgozatban egyes állításoknak eset-
leg csak egy része lesz számonkérve. A megadott tételsorszámok többnyire jól utalnak a számonkérend®
anyagra, de esetenként a környezetük is a tételhez tartozik, néha pedig az el®adáson más fölépítés
szerepelt  természetesen bármilyen jó bizonyítást elfogadunk.
1. A vektortér-axiómák elemi következményei F 4.1.2
2. Altér jellemzése zártsági tulajdonságokkal F 4.2.2
3. Lineáris kombinációk halmaza és a generált altér F 4.3.4
4. Alterek direkt összege 4.3.6
5. Lineárisan független vektorrendszerek elemi tulajdonságai F 4.4.3
6. Vektortér bázisának jellemzései F 4.5.2, 4.5.6, 4.5.7
7. Független rendszer elemszáma nem nagyobb bármely generátorrendszer elemszámánál F 4.5.4
8. A tér dimenziójának jellemzései F 4.6.2
9. Altér dimenziója 4.6.4
10. Lineáris leképezések elemi tulajdonságai F 5.1.2
11. Lineáris leképezés képtere és magtere F 5.1.5, 5.2.2
12. Lineáris leképezések dimenziótétele F 5.4.1
13. M¶veletek lineáris leképezésekkel F 5.5.3, 5.6.2
14. Lineáris leképezések el®írhatósági tétele F 5.3.1

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics