Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
"mapleIV" --2006/7/19 --14:43 --page 211 --#213 Module 15 Matrices van polynomen
 

Summary: "mapleIV" -- 2006/7/19 -- 14:43 -- page 211 -- #213
i
i
i
i
i
i
i
i
Module 15 Matrices van polynomen
Numerieke berekeningen; Bezout-identiteit en Smith-normaalvormOnderwerp
Lineaire algebra.Voorkennis
SmithForm, randpolyExpressies
LinearAlgebraBibliotheken
Module 11, 13, 14, 27.Zie ook
In deze module behandelen we enige voorbeelden van berekeningen
met matrices waarvan de elementen polynomen zijn in plaats van
getallen. Dit soort matrices worden vaak gebruikt in de Wiskundige
Systeemtheorie.37
15.1 Numerieke berekeningen met

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering