Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Faculteit der Toegepaste Wiskunde Universiteit Twente LEREN WISKUNDIG MODELLEREN
 

Summary: Faculteit der Toegepaste Wiskunde ĜUniversiteit Twente
LEREN WISKUNDIG MODELLEREN
Docentenhandleiding bij de TW-modelleerpraktica
(Voorlopige versie; nog niet volledig)
A. van der Meer
29 oktober 2001
1 Inleiding
Een van de kenmerkende aspecten van het ingenieurskarakter van de opleiding
Toegepaste Wiskunde is het ontwerpen van wiskundige modellen. Wiskundig
modelleren is eigenlijk alleen te leren door het (veel) te doen. In het gehele cur-
riculum is daarom ruimte opgenomen om de studenten frequent de gelegenheid
te geven om ervaring op te doen met deze aktiviteit. In §2 wordt een overzicht
gegeven van de vakken die rechtstreeks op het leren modelleren zijn gericht.
Als "docentenhandleiding" is dit stuk nogal breed opgezet. Omdat het van
groot belang is dat de verschillende modelleerpraktica goed op elkaar aanslui-
ten --dat wil zeggen dat prakticum n + 1 voortbouwt op hetgeen in prakticum
n is geleerd-- geef ik eerst een samenvatting van de didaktische overwegingen
die hebben geleid tot de "modelleerlijn" in het TW-curriculum. Van achter
naar voren werkend krijgen we dan eerst een beschrijving van wat wiskundig
modelleren precies inhoudt, welke vaardigheden daarvoor vereist zijn (sommi-

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering