Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU COMUNICACI SOCIAL DEPARTAMENT PERIODISME I DE COMUNICACI AUDIOVISUAL
 

Summary: 1
PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU COMUNICACIĶ SOCIAL
DEPARTAMENT PERIODISME I DE COMUNICACIĶ AUDIOVISUAL
PLA D'ESTUDIS DE MĀSTER OFICIAL
SRA. VICERECTORA DE POSTGRAU, DOCTORAT I RELACIONS INTERNACIONALS
MARÍA MORRÁS
ŌRGAN RESPONSABLE DEL PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Signat: Matilde Obradors
* Títol oficial de māster
Māster en Innovaciķ i Qualitat televisives (de TV3)
Máster en Innovaciķn y Calidad televisivas (de TV3)
Masters degree on Innovation and Quality in television (TV3)
* Objectius formatius de la titulaciķ (Descripciķ sintčtica competčncies a assolir)
La rāpida evoluciķ de la indústria audiovisual requereix alts graus d'especialitzaciķ i per
aixō l'objectiu general és la formaciķ de professionals de la televisiķ amb un alt nivell de
coneixement del mitjā i de les principals funcions professionals de la televisiķ que suposi
una continuītat al contingut sobre televisiķ de les actuals llicenciatures (o futurs graus).
El Māster posarā un čmfasi molt especial en dos factors essencials d'excelˇlčncia
televisiva: la innovaciķ i la qualitat. Amb aquest objectiu s'aprofundirā en l'anālisi de
noves tendčncies i nous formats i en el coneixement de models de televisiķ i programes

  

Source: Andrzejak, Ralph Gregor - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra
Catalonia, Technical University of - Complex Systems Research Group
Geffner, Hector - Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra

 

Collections: Biology and Medicine; Computer Technologies and Information Sciences