Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
NV: ELTE AZONOST: Mat. I. (BSc.) Algebra1 (alapszint): 1. vizsga 2009. december 22.
 

Summary: NÉV: ELTE AZONOSÍTÓ:
Mat. I. (BSc.) Algebra1 (alapszint): 1. vizsga 2009. december 22.
I. rész (75 perc). Minden válaszért 0 vagy 1 pont jár (negatív pontszám nincs). Indokolni nem
kell. Aki itt legalább 15 pontot elér, annak a vizsgája már sikeres; aki viszont az els® részb®l nem
ér el 12 pontot, annak a vizsgája elégtelen. (Ez utóbbi esetben a második részt ki sem javítjuk.)
1. Határozzuk meg az alábbi komplex szám abszolút értékét:
z = (3 + 4i)(1 + 2i) 2
(4 - 3i)(2 - i)
. |z| =
2. Adjuk meg azt a w komplex számot, amelyet úgy kapunk,
hogy a z = 1+i # 3 pontot elforgatjuk 120 # -kal az origó kö-
rül pozitív (azaz az óramutató járásával ellentétes) irány-
ban.
w =
3. Legföljebb hány olyan 12-edik egységgyököt választhatunk
ki úgy, hogy közöttük ne legyen két különböz®, amely egy-
más konjugáltja?
Maximális szám:
4. Tegyük föl, hogy arg z = 50 # . Mi lesz z ötödik gyökeinek
argumentumai között a legnagyobb (0 # és 360 # között)? Maximális szög:

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics