Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Universiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: ĜUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2010/AAMP/21/svg&avdm
Versie : 13 april 2010
Vak : Calculus II voor ST
Vakcode : 151023
Datum : donderdag 8 april 2010
Tijdstip : 13:45 - 16:45 uur
Plaats : SP 2
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden voor controle.
1. Gegeven de ruimtekromme k met de vectorvoorstelling
r(t) = cos t i + sin t j + t k , t [0, 2] .
(a) Schets de kromme;
(b) Bepaal de raaklijn aan k in het punt met t = 0;
(c) Bereken de lengte van k.
2. Gegeven de functie f(x, y) = x4
+ y4
- 2 (x - y)2
, (x, y) R2

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering