Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat tanri II/5. 4. feladatsor 2001. oktber 9. 1.. Alteret alkotnak-e a kvetkez rszhalmazok a megfelel vektorterekben? Ha igen, mennyi ezen altereknek
 

Summary: Mat tanári II/5. 4. feladatsor 2001. október 9.
Altér
1.. Alteret alkotnak-e a következ® részhalmazok a megfelel® vektorterekben? Ha igen, mennyi ezen altereknek
a dimenziója?
a) T6
-ban azok az oszlopvektorok, amelyek elemeinek az összege 0;
b) a geometriai síkvektorok terében az y = 2x + 3 egyenes pontjai(ba mutató helyvektorok);
c) C-ben, mint IR fölötti vektortérben azok a z komplex számok, amelyekre z = iz;
d) C-ben, mint C fölötti vektortérben azok a z komplex számok, amelyekre z = iz;
e) T
-ben a számtani sorozatok;
f) T
-ben a mértani sorozatok;
g) IR5
-nek azok az


1
.
.

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics