Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tAfdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW2003/T-FAA/97/avdm
 

Summary: tAfdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2003/T-FAA/97/avdm
Datum : 1 december 2003
Vak : Wiskunde I voor BMT
Vakcode : 151085
Datum : vrijdag 28 november 2003
Tijdstip : 9:00 - 12:00 uur
Plaats : Sportcentrum
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Een rekenmachine mag alleen gebruikt worden ter controle van de antwoorden.
1. Gegeven de functie f : R R door
f(x) =
1
3
x3
- x .
(a) Is f een even functie, een oneven functie of geen van beide?
(b) Bepaal de nulpunten en de lokale extreempunten van f.
(c) Bereken alle elementen van de verzameling
x R | |f(x)| =

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering