Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
Mat tanri II/5. 4. feladatsor 2001. oktber 9. 1.. Alteret alkotnak-e a kvetkez rszhalmazok a megfelel vektorterekben? Ha igen, mennyi ezen altereknek
 

Summary: Mat tanári II/5. 4. feladatsor 2001. október 9.
Altér
1.. Alteret alkotnak-e a következ® részhalmazok a megfelel® vektorterekben? Ha igen, mennyi ezen altereknek
a dimenziója?
a) T 6 -ban azok az oszlopvektorok, amelyek elemeinek az összege 0;
b) a geometriai síkvektorok terében az y = 2x + 3 egyenes pontjai(ba mutató helyvektorok);
c) C-ben, mint IR fölötti vektortérben azok a z komplex számok, amelyekre z = iz;
d) C-ben, mint C fölötti vektortérben azok a z komplex számok, amelyekre z = iz;
e) T 1 -ben a számtani sorozatok;
f) T 1 -ben a mértani sorozatok;
g) IR 5 -nek azok az
0
@
1
. . .
5
1
A elemei, amelyekre 1 + 2 3 = 4 , és 3 = 3 5 ;
h) T [x]-ben a legföljebb 5-ödfokú polinomok (és a nulla);
i) T [x]-ben azok a legföljebb 5-ödfokú polinomok (és a nulla), amelyeknek az 1 (a T egységeleme) gyöke;

  

Source: Ágoston, István - Institute of Mathematics, Eötvös Loránd University

 

Collections: Mathematics