Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tUniversiteit Twente Afdeling Toegepaste Wiskunde
 

Summary: tUniversiteit Twente
Afdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2006/AAMP/42/avdm
Datum : 20 november 2006
Vak : Inleiding Wiskunde I
Vakcode : 151191
Datum : 30 oktober 2006
Tijdstip : 13:30 - 15:30 uur
Plaats : NH 205
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
dus rekenmachine alleen gebruiken ter controle.
1. Gegeven de functie f : R B door
f(x) =
x

x2 + 1
waarbij B = f(R).
(a) Toon aan dat f (x) > 0 voor alle x R;
(b) Bepaal B;
(c) Ga na dat f bijectief is, en bepaal de inverse.

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering