Home

About

Advanced Search

Browse by Discipline

Scientific Societies

E-print Alerts

Add E-prints

E-print Network
FAQHELPSITE MAPCONTACT US


  Advanced Search  

 
tAfdeling Toegepaste Wiskunde Kenmerk : TW2003/T-FAA/98/avdm
 

Summary: tAfdeling Toegepaste Wiskunde
Kenmerk : TW2003/T-FAA/98/avdm
Datum : 2 december 2003
Vak : Modellen en Systemen voor TG
Vakcode : 151250
Datum : vrijdag 28 november 2003
Tijdstip : 9:00 - 12:00 uur
Plaats : INF-Oostzaal
Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Berekeningen mogen met behulp van Maple worden uitgevoerd.
Als Maple wordt gebruikt bij berekeningen, dan moet de Maple-invoer volledig worden vermeld op
het werk dat wordt ingeleverd. Geef toelichtingen, en geef duidelijk aan welke conclusie u uit de
Maple-uitvoer trekt.
1. Gegeven de functie f : R R door
f(x) =
1
3
x3
- x .
(a) Is f een even functie, een oneven functie of geen van beide?

  

Source: Al Hanbali, Ahmad - Department of Applied Mathematics, Universiteit Twente

 

Collections: Engineering